Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
01716
Giải nhấtG1
77561
Giải nhìG2
47720
88355
Giải baG3
58888
22091
21180
93030
49821
58663
Giải tưG4
5620
5047
0428
6339
Giải nămG5
7437
0630
4896
2937
8774
2334
Giải sáuG6
663
164
416
Giải bảyG7
13
07
17
19
Ký tự đặc biệtKT
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
ĐầuĐuôi
07
13, 6, 6, 7, 9
20, 0, 1, 8
30, 0, 4, 7, 7, 9
47
55
61, 3, 3, 4
74
80, 8
91, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
11873
Giải nhấtG1
79812
Giải nhìG2
47282
88599
Giải baG3
70943
22982
59952
37117
45252
21860
Giải tưG4
1123
4002
3496
2068
Giải nămG5
4388
0945
3653
5957
2143
9067
Giải sáuG6
706
799
886
Giải bảyG7
20
53
07
84
Ký tự đặc biệtKT
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
12, 7
20, 3
3 
43, 3, 5
52, 2, 3, 3, 7
60, 7, 8
73
82, 2, 4, 6, 8
96, 9, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/11/2023
Đặc biệtĐB
38429
Giải nhấtG1
02633
Giải nhìG2
37498
40297
Giải baG3
14331
95638
82894
72723
51994
85732
Giải tưG4
1243
0254
8383
9997
Giải nămG5
2136
7389
6623
6224
6833
9192
Giải sáuG6
062
766
980
Giải bảyG7
28
19
90
64
Ký tự đặc biệtKT
4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV
ĐầuĐuôi
0 
19
23, 3, 4, 8, 9
31, 2, 3, 3, 6, 8
43
54
62, 4, 6
7 
80, 3, 9
90, 2, 4, 4, 7, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/11/2023
Đặc biệtĐB
98375
Giải nhấtG1
76516
Giải nhìG2
96169
75327
Giải baG3
43330
15764
27087
13704
97836
25835
Giải tưG4
9431
1962
5810
4897
Giải nămG5
9119
0490
7211
2058
3074
0453
Giải sáuG6
290
942
079
Giải bảyG7
29
03
05
28
Ký tự đặc biệtKT
20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN
ĐầuĐuôi
03, 4, 5
10, 1, 6, 9
27, 8, 9
30, 1, 5, 6
42
53, 8
62, 4, 9
74, 5, 9
87
90, 0, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/11/2023
Đặc biệtĐB
13484
Giải nhấtG1
62472
Giải nhìG2
97647
30290
Giải baG3
96683
64645
65882
83382
20464
22682
Giải tưG4
6452
9102
3170
3977
Giải nămG5
7528
6996
3815
7783
1529
0445
Giải sáuG6
698
485
457
Giải bảyG7
02
44
33
77
Ký tự đặc biệtKT
5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE
ĐầuĐuôi
02, 2
15
28, 9
33
44, 5, 5, 7
52, 7
64
70, 2, 7, 7
82, 2, 2, 3, 3, 4, 5
90, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/10/2023
Đặc biệtĐB
38050
Giải nhấtG1
04168
Giải nhìG2
83796
74143
Giải baG3
46175
33024
87212
07984
99654
49740
Giải tưG4
4498
5248
3927
6097
Giải nămG5
9698
0861
8674
7422
8367
3774
Giải sáuG6
521
297
393
Giải bảyG7
20
26
73
53
Ký tự đặc biệtKT
3AV-18AV-20AV-9AV-6AV-17AV-7AV-13AV
ĐầuĐuôi
0 
12
20, 1, 2, 4, 6, 7
3 
40, 3, 8
50, 3, 4
61, 7, 8
73, 4, 4, 5
84
93, 6, 7, 7, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/10/2023
Đặc biệtĐB
91918
Giải nhấtG1
71417
Giải nhìG2
88769
04327
Giải baG3
51414
00736
72340
97988
72175
71832
Giải tưG4
6133
5179
2610
9379
Giải nămG5
5776
3154
1993
8030
4721
1483
Giải sáuG6
740
282
296
Giải bảyG7
92
25
24
11
Ký tự đặc biệtKT
5AN-11AN-1AN-2AN-4AN-9AN-10AN-18AN
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 4, 7, 8
21, 4, 5, 7
30, 2, 3, 6
40, 0
54
69
75, 6, 9, 9
82, 3, 8
92, 3, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/10/2023
Đặc biệtĐB
15013
Giải nhấtG1
43153
Giải nhìG2
40745
63082
Giải baG3
64745
57226
04843
26387
03424
95773
Giải tưG4
2455
0971
5175
1254
Giải nămG5
8586
1190
6393
6972
4232
6650
Giải sáuG6
999
997
294
Giải bảyG7
29
60
79
77
Ký tự đặc biệtKT
8AE-2AE-15AE-19AE-5AE-6AE-9AE-13AE
ĐầuĐuôi
0 
13
24, 6, 9
32
43, 5, 5
50, 3, 4, 5
60
71, 2, 3, 5, 7, 9
82, 6, 7
90, 3, 4, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/10/2023
Đặc biệtĐB
75188
Giải nhấtG1
80266
Giải nhìG2
52602
61671
Giải baG3
43993
77200
47305
51189
11181
50779
Giải tưG4
9062
2622
7482
2405
Giải nămG5
5596
3273
5134
6369
8790
1351
Giải sáuG6
920
046
064
Giải bảyG7
14
18
68
60
Ký tự đặc biệtKT
16ZD-18ZD-17ZD-14ZD-5ZD-2ZD-4ZD-13ZD
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 5
14, 8
20, 2
34
46
51
60, 2, 4, 6, 8, 9
71, 3, 9
81, 2, 8, 9
90, 3, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/10/2023
Đặc biệtĐB
07289
Giải nhấtG1
57908
Giải nhìG2
18906
69144
Giải baG3
51729
76652
54656
92756
68233
32508
Giải tưG4
0871
5315
5694
7563
Giải nămG5
0132
5407
0788
0333
0870
4833
Giải sáuG6
359
623
838
Giải bảyG7
03
74
25
87
Ký tự đặc biệtKT
18ZM-17ZM-5ZM-9ZM-16ZM-15ZM-19ZM-14ZM
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 8, 8
15
23, 5, 9
32, 3, 3, 3, 8
44
52, 6, 6, 9
63
70, 1, 4
87, 8, 9
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/09/2023
Đặc biệtĐB
62778
Giải nhấtG1
20839
Giải nhìG2
29228
65528
Giải baG3
22314
73466
17819
70905
97087
67176
Giải tưG4
8299
1202
0788
8971
Giải nămG5
5759
0216
3733
2360
8984
1505
Giải sáuG6
067
617
701
Giải bảyG7
40
44
30
51
Ký tự đặc biệtKT
7ZU-13ZU-10ZU-6ZU-12ZU-9ZU
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 5
14, 6, 7, 9
28, 8
30, 3, 9
40, 4
51, 9
60, 6, 7
71, 6, 8
84, 7, 8
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023
Đặc biệtĐB
22365
Giải nhấtG1
80585
Giải nhìG2
51233
18206
Giải baG3
96019
28041
33335
84405
47766
56983
Giải tưG4
0662
9764
3649
9731
Giải nămG5
9034
3966
3093
1775
7898
1925
Giải sáuG6
266
316
572
Giải bảyG7
97
50
53
24
Ký tự đặc biệtKT
7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD
ĐầuĐuôi
05, 6
16, 9
24, 5
31, 3, 4, 5
41, 9
50, 3
62, 4, 5, 6, 6, 6
72, 5
83, 5
93, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/09/2023
Đặc biệtĐB
35902
Giải nhấtG1
31314
Giải nhìG2
95602
40508
Giải baG3
88800
91768
96669
72035
32840
02228
Giải tưG4
7304
9775
0393
2766
Giải nămG5
9414
1229
3791
2810
9720
9332
Giải sáuG6
840
864
219
Giải bảyG7
40
66
26
22
Ký tự đặc biệtKT
3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 4, 8
10, 4, 4, 9
20, 2, 6, 8, 9
32, 5
40, 0, 0
5 
64, 6, 6, 8, 9
75
8 
91, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/09/2023
Đặc biệtĐB
31186
Giải nhấtG1
04843
Giải nhìG2
91474
14263
Giải baG3
71382
56092
53921
86765
79000
44950
Giải tưG4
6310
9597
4434
5220
Giải nămG5
8407
8811
5408
5120
4332
2064
Giải sáuG6
058
233
028
Giải bảyG7
36
10
13
21
Ký tự đặc biệtKT
12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU
ĐầuĐuôi
00, 7, 8
10, 0, 1, 3
20, 0, 1, 1, 8
32, 3, 4, 6
43
50, 8
63, 4, 5
74
82, 6
92, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/08/2023
Đặc biệtĐB
18448
Giải nhấtG1
73829
Giải nhìG2
73174
57227
Giải baG3
64570
10484
87444
72236
25998
89251
Giải tưG4
6646
2444
8189
0403
Giải nămG5
3250
0583
4468
3204
6188
6210
Giải sáuG6
779
581
275
Giải bảyG7
11
61
62
10
Ký tự đặc biệtKT
13XD-14XD-1XD-7XD-3XD-6XD
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 0, 1
27, 9
36
44, 4, 6, 8
50, 1
61, 2, 8
70, 4, 5, 9
81, 3, 4, 8, 9
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/08/2023
Đặc biệtĐB
92009
Giải nhấtG1
83433
Giải nhìG2
73249
22498
Giải baG3
88300
82515
35780
46685
15696
01620
Giải tưG4
4914
8375
3112
7130
Giải nămG5
1530
2557
5432
3299
4793
9846
Giải sáuG6
745
471
190
Giải bảyG7
61
79
95
58
Ký tự đặc biệtKT
12XM-3XM-13XM-9XM-10XM-5XM
ĐầuĐuôi
00, 9
12, 4, 5
20
30, 0, 2, 3
45, 6, 9
57, 8
61
71, 5, 9
80, 5
90, 3, 5, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/08/2023
Đặc biệtĐB
84528
Giải nhấtG1
96875
Giải nhìG2
83636
11470
Giải baG3
17608
65742
48426
85044
78834
64130
Giải tưG4
3346
9946
2325
2587
Giải nămG5
6922
6348
8028
4123
3955
7616
Giải sáuG6
975
239
505
Giải bảyG7
29
48
01
79
Ký tự đặc biệtKT
5XU-10XU-12XU-9XU-2XU-7XU
ĐầuĐuôi
01, 5, 8
16
22, 3, 5, 6, 8, 8, 9
30, 4, 6, 9
42, 4, 6, 6, 8, 8
55
6 
70, 5, 5, 9
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/08/2023
Đặc biệtĐB
74923
Giải nhấtG1
73722
Giải nhìG2
66542
12789
Giải baG3
89253
71550
56856
87932
31738
21677
Giải tưG4
3447
9704
0494
1020
Giải nămG5
5465
0883
5728
6288
7256
4655
Giải sáuG6
041
937
132
Giải bảyG7
88
75
57
62
Ký tự đặc biệtKT
11VD-14VD-9VD-7VD-1VD-2VD
ĐầuĐuôi
04
1 
20, 2, 3, 8
32, 2, 7, 8
41, 2, 7
50, 3, 5, 6, 6, 7
62, 5
75, 7
83, 8, 8, 9
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/07/2023
Đặc biệtĐB
55741
Giải nhấtG1
43813
Giải nhìG2
02309
00386
Giải baG3
62033
45369
94823
71231
62175
14881
Giải tưG4
6227
7794
5254
8472
Giải nămG5
4335
0643
4241
7311
5926
4135
Giải sáuG6
928
952
289
Giải bảyG7
49
37
46
09
Ký tự đặc biệtKT
10VM-3VM-5VM-9VM-8VM-14VM
ĐầuĐuôi
09, 9
11, 3
23, 6, 7, 8
31, 3, 5, 5, 7
41, 1, 3, 6, 9
52, 4
69
72, 5
81, 6, 9
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/07/2023
Đặc biệtĐB
58062
Giải nhấtG1
16342
Giải nhìG2
32714
32089
Giải baG3
95921
89695
40569
92129
05613
50218
Giải tưG4
9346
4130
0937
3171
Giải nămG5
9242
5408
4964
4861
9460
1769
Giải sáuG6
794
347
393
Giải bảyG7
47
42
87
44
Ký tự đặc biệtKT
7VU-1VU-3VU-8VU-15VU-12VU
ĐầuĐuôi
08
13, 4, 8
21, 9
30, 7
42, 2, 2, 4, 6, 7, 7
5 
60, 1, 2, 4, 9, 9
71
87, 9
93, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/07/2023
Đặc biệtĐB
51351
Giải nhấtG1
45672
Giải nhìG2
33664
34988
Giải baG3
11840
80820
21070
94557
68550
68572
Giải tưG4
1294
6035
1137
1192
Giải nămG5
2972
8180
1346
0819
4068
4018
Giải sáuG6
761
920
817
Giải bảyG7
63
51
25
75
Ký tự đặc biệtKT
9UD-4UD-2UD-13UD-8UD-11UD
ĐầuĐuôi
0 
17, 8, 9
20, 0, 5
35, 7
40, 6
50, 1, 1, 7
61, 3, 4, 8
70, 2, 2, 2, 5
80, 8
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/07/2023
Đặc biệtĐB
05408
Giải nhấtG1
68722
Giải nhìG2
72072
36681
Giải baG3
01296
98213
27176
41124
62013
23342
Giải tưG4
2637
8365
6432
2073
Giải nămG5
8201
2108
8851
5972
4691
9401
Giải sáuG6
378
129
806
Giải bảyG7
04
26
50
66
Ký tự đặc biệtKT
3UM-8UM-9UM-13UM-6UM-14UM
ĐầuĐuôi
01, 1, 4, 6, 8, 8
13, 3
22, 4, 6, 9
32, 7
42
50, 1
65, 6
72, 2, 3, 6, 8
81
91, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/07/2023
Đặc biệtĐB
57123
Giải nhấtG1
20479
Giải nhìG2
94195
90632
Giải baG3
09599
24595
62714
10302
29610
84396
Giải tưG4
0499
8769
9271
1209
Giải nămG5
9426
1181
7561
1683
4179
0165
Giải sáuG6
999
275
227
Giải bảyG7
21
23
12
96
Ký tự đặc biệtKT
11UV-18UV-10UV-20UV-19UV-3UV-7UV-5UV
ĐầuĐuôi
02, 9
10, 2, 4
21, 3, 3, 6, 7
32
4 
5 
61, 5, 9
71, 5, 9, 9
81, 3
95, 5, 6, 6, 9, 9, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/06/2023
Đặc biệtĐB
63634
Giải nhấtG1
89812
Giải nhìG2
83546
02844
Giải baG3
03095
31835
01834
53707
10733
27255
Giải tưG4
2684
8989
2268
5181
Giải nămG5
0406
8073
3678
8809
0787
7548
Giải sáuG6
446
547
268
Giải bảyG7
43
62
13
16
Ký tự đặc biệtKT
4TD-12TD-7TD-6TD-5TD-3TD
ĐầuĐuôi
06, 7, 9
12, 3, 6
2 
33, 4, 4, 5
43, 4, 6, 6, 7, 8
55
62, 8, 8
73, 8
81, 4, 7, 9
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/06/2023
Đặc biệtĐB
94351
Giải nhấtG1
86452
Giải nhìG2
40375
70701
Giải baG3
16826
73799
20523
29253
46513
59983
Giải tưG4
8752
1003
1258
0694
Giải nămG5
4692
6076
1357
2315
0639
0106
Giải sáuG6
792
419
788
Giải bảyG7
99
72
27
42
Ký tự đặc biệtKT
7TM-13TM-15TM-10TM-6TM-11TM-1TM-5TM
ĐầuĐuôi
01, 3, 6
13, 5, 9
23, 6, 7
39
42
51, 2, 2, 3, 7, 8
6 
72, 5, 6
83, 8
92, 2, 4, 9, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/06/2023
Đặc biệtĐB
46260
Giải nhấtG1
22720
Giải nhìG2
81504
02173
Giải baG3
16658
20643
72434
05068
21857
41825
Giải tưG4
1921
6654
3727
7848
Giải nămG5
6263
0249
2221
9684
5345
4156
Giải sáuG6
967
239
243
Giải bảyG7
96
57
78
64
Ký tự đặc biệtKT
8TV-14TV-11TV-2TV-15TV-9TV
ĐầuĐuôi
04
1 
20, 1, 1, 5, 7
34, 9
43, 3, 5, 8, 9
54, 6, 7, 7, 8
60, 3, 4, 7, 8
73, 8
84
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/06/2023
Đặc biệtĐB
04408
Giải nhấtG1
98155
Giải nhìG2
29784
89293
Giải baG3
39341
14393
11089
61352
00867
38422
Giải tưG4
2710
2069
7376
8015
Giải nămG5
2800
3282
3775
0197
7450
6606
Giải sáuG6
870
440
693
Giải bảyG7
64
73
67
90
Ký tự đặc biệtKT
11SD-14SD-13SD-15SD-8SD-4SD
ĐầuĐuôi
00, 6, 8
10, 5
22
3 
40, 1
50, 2, 5
64, 7, 7, 9
70, 3, 5, 6
82, 4, 9
90, 3, 3, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/05/2023
Đặc biệtĐB
79459
Giải nhấtG1
32985
Giải nhìG2
36739
28089
Giải baG3
00824
84828
31874
10126
29991
97383
Giải tưG4
9781
9537
5387
9377
Giải nămG5
7327
8876
8618
0448
3320
6967
Giải sáuG6
972
313
256
Giải bảyG7
71
50
32
80
Ký tự đặc biệtKT
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
ĐầuĐuôi
0 
13, 8
20, 4, 6, 7, 8
32, 7, 9
48
50, 6, 9
67
71, 2, 4, 6, 7
80, 1, 3, 5, 7, 9
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/05/2023
Đặc biệtĐB
45297
Giải nhấtG1
72064
Giải nhìG2
86140
42405
Giải baG3
12766
10977
02349
28754
38605
04496
Giải tưG4
2441
4197
6793
6975
Giải nămG5
2742
8421
5142
4290
9043
7521
Giải sáuG6
733
013
729
Giải bảyG7
39
70
76
50
Ký tự đặc biệtKT
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV
ĐầuĐuôi
05, 5
13
21, 1, 9
33, 9
40, 1, 2, 2, 3, 9
50, 4
64, 6
70, 5, 6, 7
8 
90, 3, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/05/2023
Đặc biệtĐB
67753
Giải nhấtG1
19470
Giải nhìG2
84443
50523
Giải baG3
48507
10048
72799
01556
83623
77648
Giải tưG4
4096
6164
8307
8743
Giải nămG5
6036
2853
0517
5167
2679
3096
Giải sáuG6
454
812
208
Giải bảyG7
76
52
85
51
Ký tự đặc biệtKT
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD
ĐầuĐuôi
07, 7, 8
12, 7
23, 3
36
43, 3, 8, 8
51, 2, 3, 3, 4, 6
64, 7
70, 6, 9
85
96, 6, 9