Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 04-12-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG84865
Giải bảyG7538558
Giải sáuG663739208
79061712
51128591
Giải nămG541121395
Giải tưG45310605312
7357055304
4926217587
8297482152
0178907110
9087360853
8042868328
Giải baG38376413597
8181229680
Giải nhìG25604337573
Giải nhấtG19415244799
Đặc biệtĐB669872416593
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 27-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG89832
Giải bảyG7366627
Giải sáuG697892173
58880324
17596037
Giải nămG514901753
Giải tưG49064016088
5040061164
0073755936
9044583918
0202303270
0994638025
0315347898
Giải baG34754870432
2913156346
Giải nhìG24320307693
Giải nhấtG12777527132
Đặc biệtĐB401919533609
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 20-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83471
Giải bảyG7671357
Giải sáuG607066689
72259794
57122270
Giải nămG517984124
Giải tưG43597981319
6654642832
7532534501
5610170979
0371019127
4299546791
4630303386
Giải baG30080699936
3669440669
Giải nhìG24016646852
Giải nhấtG18722622977
Đặc biệtĐB829687968527
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 13-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83461
Giải bảyG7690660
Giải sáuG652122913
21395819
43142385
Giải nămG548048698
Giải tưG48525989271
0999004334
5481774045
5676945153
5065974291
0123269839
4125629081
Giải baG39988156113
1432445641
Giải nhìG28798621812
Giải nhấtG14385234529
Đặc biệtĐB434308183275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 06-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG87039
Giải bảyG7173277
Giải sáuG693298339
69032090
15285302
Giải nămG579890425
Giải tưG43861991264
5797235908
6659915656
4501216991
0793744081
1026278450
4282535198
Giải baG32396344249
9452182003
Giải nhìG22350009128
Giải nhấtG15310716214
Đặc biệtĐB372081451974
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 30-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG80728
Giải bảyG7114518
Giải sáuG653398893
30918897
91383701
Giải nămG540371890
Giải tưG46441673532
8244264612
0513443399
1804716125
7600299526
4696375569
9109522933
Giải baG31923611423
6151365990
Giải nhìG24933071433
Giải nhấtG16530855069
Đặc biệtĐB400243536532
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 23-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG82316
Giải bảyG7010635
Giải sáuG676868568
91918279
84271099
Giải nămG589385625
Giải tưG45733311279
2476057646
0668801615
1970862561
8212329612
1546102365
5104967819
Giải baG30389832609
9573093235
Giải nhìG24269257162
Giải nhấtG12264729318
Đặc biệtĐB145778022287
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 16-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG82908
Giải bảyG7930802
Giải sáuG635280690
20885401
89006544
Giải nămG505714626
Giải tưG40444599511
9826113693
9721978138
3464064900
3124874975
0613598688
0422109542
Giải baG39692807150
0709873071
Giải nhìG21045875591
Giải nhấtG15063321416
Đặc biệtĐB688565784945
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 09-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83865
Giải bảyG7815766
Giải sáuG653747992
33476022
60934730
Giải nămG560805742
Giải tưG41646713348
3460781248
1252061787
0796819015
7417785208
2584236001
3011668655
Giải baG31769753224
6257135102
Giải nhìG20202313387
Giải nhấtG11949490121
Đặc biệtĐB400518786981
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 02-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG81713
Giải bảyG7720758
Giải sáuG616537491
83046310
24974206
Giải nămG516510111
Giải tưG41275336581
6400628070
9159577733
1469401046
4556408676
5470642927
9989119293
Giải baG31738702392
3200240506
Giải nhìG23990522524
Giải nhấtG18143906129
Đặc biệtĐB008967022083
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 25-09-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG84020
Giải bảyG7609882
Giải sáuG690297382
35985262
62032356
Giải nămG549457998
Giải tưG49994767749
4069357236
1297957366
1055941800
9738998857
0575108887
4135678119
Giải baG38561062573
2914901348
Giải nhìG29563524173
Giải nhấtG14537209839
Đặc biệtĐB606910914754
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 18-09-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83827
Giải bảyG7296126
Giải sáuG644234985
32516976
27959871
Giải nămG524189685
Giải tưG47228509296
4566387407
2798604384
1092890542
3368129756
9861581818
8324935182
Giải baG30354932955
0058270010
Giải nhìG21816778620
Giải nhấtG10781616671
Đặc biệtĐB805515612558
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 11-09-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG89928
Giải bảyG7421878
Giải sáuG678823596
52967058
48165620
Giải nămG579236025
Giải tưG48474505283
9756003330
4198650893
5571439629
3143241448
4473908813
8797326260
Giải baG31352949291
1443789394
Giải nhìG27600957621
Giải nhấtG14645898481
Đặc biệtĐB063642120125
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 04-09-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG87822
Giải bảyG7757889
Giải sáuG645429707
45273762
11622979
Giải nămG518772714
Giải tưG48323351466
6529173690
0552554740
4452758876
7210253751
7868163304
9347636686
Giải baG33587328427
4975920934
Giải nhìG22105188379
Giải nhấtG17160614739
Đặc biệtĐB233556507273
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 28-08-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG89927
Giải bảyG7684391
Giải sáuG671004160
15692650
94787433
Giải nămG593310865
Giải tưG46168609797
4133219375
5564955425
5891219851
5916949083
9554152093
4303159006
Giải baG39408824600
5494102792
Giải nhìG24447555770
Giải nhấtG13118235241
Đặc biệtĐB047033464825
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 21-08-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG80887
Giải bảyG7095037
Giải sáuG664800418
90997218
75653524
Giải nămG503942217
Giải tưG45963728397
9497611624
7712999375
7851692909
8141447559
7194162402
9993041204
Giải baG34128458980
6565531972
Giải nhìG25158285071
Giải nhấtG12411297256
Đặc biệtĐB481223405124
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 14-08-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83304
Giải bảyG7317616
Giải sáuG671872655
27136658
75571572
Giải nămG503184936
Giải tưG49457773068
4339779684
6645136730
1102357807
4796392480
6473966736
5071699645
Giải baG33886413088
8731883922
Giải nhìG24993751181
Giải nhấtG14401991314
Đặc biệtĐB944069378382
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 07-08-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG89855
Giải bảyG7779267
Giải sáuG602613045
97580781
28187498
Giải nămG595731462
Giải tưG47246705723
0010438768
3568401244
9080144219
3761932898
4339710847
3102362812
Giải baG32171347210
6999470400
Giải nhìG24170055542
Giải nhấtG19793815503
Đặc biệtĐB685529930074
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 31-07-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG81656
Giải bảyG7422558
Giải sáuG611481778
80892416
09730584
Giải nămG530115669
Giải tưG45573139060
5256012607
6952326836
7277537622
2751125943
8240039967
9066310578
Giải baG39524307252
5914890098
Giải nhìG25179162615
Giải nhấtG17693501760
Đặc biệtĐB357049028771
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 24-07-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG86391
Giải bảyG7707805
Giải sáuG699932289
06211979
73617974
Giải nămG530343664
Giải tưG46338010100
2317702347
9256158430
1315301675
1285091668
4475761210
0029489545
Giải baG39377700472
6424414829
Giải nhìG21827314580
Giải nhấtG18798525269
Đặc biệtĐB858556302438
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 17-07-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG87873
Giải bảyG7903906
Giải sáuG660316709
68016490
92261613
Giải nămG599783203
Giải tưG49057997819
7273515612
6114862484
3438266576
5789146081
4736109945
2627456252
Giải baG30120790935
0653347751
Giải nhìG28638216117
Giải nhấtG11966297740
Đặc biệtĐB136024331187
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 10-07-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83866
Giải bảyG7212175
Giải sáuG665257960
84763166
77421159
Giải nămG580681179
Giải tưG42772595520
4111074918
1624001416
2508319663
7496064345
2161981504
8671883192
Giải baG33099828202
8050878521
Giải nhìG26789418526
Giải nhấtG17680067195
Đặc biệtĐB887644274887
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 03-07-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG87320
Giải bảyG7302085
Giải sáuG691266814
06651292
38273496
Giải nămG553039692
Giải tưG40336025011
5316707624
3383422540
5844192734
8649059379
6873120529
7671151962
Giải baG34564595989
2719369298
Giải nhìG27856377372
Giải nhấtG12200013585
Đặc biệtĐB755710360369
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 26-06-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83586
Giải bảyG7781566
Giải sáuG657150678
40429403
29477258
Giải nămG517149413
Giải tưG42271851266
1811018159
4310668368
3425650191
8054504950
6650720379
4642020039
Giải baG34355876905
1073286963
Giải nhìG25462117386
Giải nhấtG10897451954
Đặc biệtĐB912305847518
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 19-06-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86822
Giải bảyG7061618
Giải sáuG672765526
16203763
38024225
Giải nămG594532323
Giải tưG49006528535
1919664238
3589711970
9299074508
9686359988
1146343269
5200592229
Giải baG33791568253
8811530741
Giải nhìG28469922164
Giải nhấtG15457535351
Đặc biệtĐB943559299682
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 12-06-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81729
Giải bảyG7695285
Giải sáuG631079845
63655594
61477751
Giải nămG560552184
Giải tưG45213909268
5463272269
6727755510
1121593709
7661351387
8249696003
0803476443
Giải baG36795810222
1786457140
Giải nhìG24940419353
Giải nhấtG15642933074
Đặc biệtĐB785514218346
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 05-06-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82951
Giải bảyG7768603
Giải sáuG629542199
69712908
08748273
Giải nămG536900718
Giải tưG44909473534
9059315017
4383900204
0350312696
4606904918
9235142829
5453916937
Giải baG35456103558
2818280230
Giải nhìG26654251150
Giải nhấtG15762995561
Đặc biệtĐB386370284879
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 29-05-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82990
Giải bảyG7261714
Giải sáuG666866003
09715725
33555897
Giải nămG546523328
Giải tưG45207433674
1898881340
3262084464
8180273531
2826787886
1024894627
2733604904
Giải baG30380592315
5051333182
Giải nhìG21221001696
Giải nhấtG19578504280
Đặc biệtĐB753212048500
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 22-05-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89481
Giải bảyG7668913
Giải sáuG641062313
27538558
08892147
Giải nămG577704235
Giải tưG44477871114
6769326141
0845238282
2518386640
7576682219
3474112128
9692989175
Giải baG33646483888
3593079186
Giải nhìG26982259932
Giải nhấtG11120726349
Đặc biệtĐB838784516036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-05-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82746
Giải bảyG7105929
Giải sáuG699983800
85337922
34379427
Giải nămG523315368
Giải tưG46775968197
9264089405
6384479529
6058788466
2916738058
0804590254
9041545655
Giải baG37435771723
3315571451
Giải nhìG20934872872
Giải nhấtG19183826828
Đặc biệtĐB331454398038