Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8094371
Giải bảyG7715901852
Giải sáuG6880821755409
757916194722
161444854066
Giải nămG5120269834091
Giải tưG4006271584126354
684832004072388
586736867120969
464786845953084
052359395942889
035764523286264
761714184745060
Giải baG3595962944276715
422317915212340
Giải nhìG2445562624835770
Giải nhấtG1138738505498792
Đặc biệtĐB497843749729081806
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8972622
Giải bảyG7798929529
Giải sáuG6330228797400
457250823391
914250286405
Giải nămG5975326799317
Giải tưG4629428813419995
996505229974251
708866434556258
382230292965265
618451608683289
049214981116619
728816177969324
Giải baG3336581273381829
916137933986580
Giải nhìG2822935480157747
Giải nhấtG1701643645957684
Đặc biệtĐB882509878232761434
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 19-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8675641
Giải bảyG7407283189
Giải sáuG6204722701888
230871513335
444923137090
Giải nămG5382930243514
Giải tưG4186095919579961
679054577673762
492999704401479
206678329484793
616922518855436
154934165939040
526381440084248
Giải baG3516798833449071
219235176802898
Giải nhìG2303043592531296
Giải nhấtG1686659996701306
Đặc biệtĐB868856908406208763
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 12-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8274435
Giải bảyG7503505418
Giải sáuG6754140903203
440672232103
585248221633
Giải nămG5692881132361
Giải tưG4841809938413420
171097159798777
808019489191610
904451331989804
387054707039282
282016313674487
391865245963510
Giải baG3026051895482040
203538673252701
Giải nhìG2986843121874633
Giải nhấtG1628445499268717
Đặc biệtĐB294353708474821295
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8061715
Giải bảyG7674357791
Giải sáuG6901934587318
604645108238
774296945633
Giải nămG5989614845363
Giải tưG4305712572323876
312998005633024
170223725496844
302111471930716
022678795326730
834845566512374
280929533992763
Giải baG3936939536857023
770855262489302
Giải nhìG2588393853649806
Giải nhấtG1221282508583778
Đặc biệtĐB508714399236802913
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 29-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8545854
Giải bảyG7615494329
Giải sáuG6222795407661
101762749398
537155721397
Giải nămG5860934551821
Giải tưG4121986994688978
284269618817980
324672907516977
479826036414642
231686243619322
846189707833076
881115978667255
Giải baG3364719385989393
305179396767034
Giải nhìG2642591338972248
Giải nhấtG1325204082350305
Đặc biệtĐB758648549400595693
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 22-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8833340
Giải bảyG7903369899
Giải sáuG6868024704702
363933129228
945825459249
Giải nămG5740257615058
Giải tưG4814496667262410
160737961402597
608657327635940
114702467570072
172884793062358
782736875003410
844731267740388
Giải baG3826472056968010
456881606548626
Giải nhìG2619783869593948
Giải nhấtG1200061029646648
Đặc biệtĐB307437529260299807
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 15-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8110669
Giải bảyG7724081344
Giải sáuG6979006075528
782510561581
990208857341
Giải nămG5471593898634
Giải tưG4269368755962557
428573103528943
300120704881599
866841100858933
063572704202295
487590646579485
839811260360773
Giải baG3554165323804292
013230713881874
Giải nhìG2281462382096168
Giải nhấtG1682833202129847
Đặc biệtĐB116703668298887031
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 08-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8656545
Giải bảyG7255960416
Giải sáuG6358577176789
737017238668
406235813604
Giải nămG5219509543950
Giải tưG4035145100090194
884194699535404
172216989217540
783313383976328
871672044668621
617960821336726
663306117477673
Giải baG3505323251065769
323815936344077
Giải nhìG2510907770075915
Giải nhấtG1362683966803110
Đặc biệtĐB249660848549199151
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 01-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8974665
Giải bảyG7841105493
Giải sáuG6186701231659
364564176257
030935351209
Giải nămG5522954119769
Giải tưG4194618207392250
978289594071236
923203989480778
617213684230095
903564662147629
499595190374643
687371559437739
Giải baG3989727733404701
598782504446251
Giải nhìG2293387574945150
Giải nhấtG1902085790874958
Đặc biệtĐB417218836329331524
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 24-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8776345
Giải bảyG7294616093
Giải sáuG6465085772182
828573771412
290200018738
Giải nămG5726003645336
Giải tưG4592149063723585
639853143145493
976842155247400
395885060482858
191087995945325
045264714047764
276564237035308
Giải baG3143517273149117
847672369796866
Giải nhìG2897629585596588
Giải nhấtG1088036511033842
Đặc biệtĐB023054848314364275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8220604
Giải bảyG7071606336
Giải sáuG6415289033633
242935332647
562178445948
Giải nămG5139875585009
Giải tưG4028197028507393
840470502511521
592477222080577
013529600439484
119786597500465
345978233620487
581002287587592
Giải baG3948674266154129
037500483321534
Giải nhìG2731290203067953
Giải nhấtG1616403650650028
Đặc biệtĐB276788179674025671
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8203478
Giải bảyG7873115787
Giải sáuG6178885617106
841768109428
843592110892
Giải nămG5341374427363
Giải tưG4172980336431304
542070693852824
148372102890054
092009950704672
028336287289829
702656906482643
616156127496567
Giải baG3653717729241258
959593675455604
Giải nhìG2045032260529176
Giải nhấtG1323549902777165
Đặc biệtĐB936350643539321036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8521038
Giải bảyG7457649280
Giải sáuG6443836849871
292087129191
132081693367
Giải nămG5402968100113
Giải tưG4927374584668725
339971723494983
188519695142477
608646833567568
323343231201400
932669671401869
828959983298504
Giải baG3274568681130046
624226722443116
Giải nhìG2876305564851247
Giải nhấtG1726273220096867
Đặc biệtĐB020954274909555275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 27-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8477353
Giải bảyG7845629557
Giải sáuG6191891044961
170882287786
008901534653
Giải nămG5666855568517
Giải tưG4284046539571464
745008151725130
296100396582654
958715985417418
921742035747870
427963774148893
847863904827480
Giải baG3883923744362813
119322191517981
Giải nhìG2280645746053231
Giải nhấtG1061789722467515
Đặc biệtĐB131029650472842075
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 20-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8807383
Giải bảyG7340951376
Giải sáuG6386876284620
094511608207
045679065589
Giải nămG5939311531007
Giải tưG4642287288905031
596042238393329
393680149475021
261437319859832
258976657800497
153824975957094
378472718507902
Giải baG3516881103958606
500233177942461
Giải nhìG2689654012043731
Giải nhấtG1942801627505699
Đặc biệtĐB817932368137996311
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 13-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8266852
Giải bảyG7246206876
Giải sáuG6484390876273
175651270556
402250500100
Giải nămG5034940473629
Giải tưG4397950084586590
477788408188635
898871440385915
874987880619111
757241639201764
966927875764119
836872407752537
Giải baG3104321914578783
619206920200226
Giải nhìG2657080371842676
Giải nhấtG1494138038111968
Đặc biệtĐB285070337246301481
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 06-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8673784
Giải bảyG7305227424
Giải sáuG6147807562607
334044136065
135702035506
Giải nămG5155384669884
Giải tưG4105947813858467
976486817794031
789603507241802
020546160909574
553700168206161
121233339241813
921355635669990
Giải baG3435478295921723
997037377564748
Giải nhìG2198273005653544
Giải nhấtG1807138293469184
Đặc biệtĐB703929246670659449
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 30-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8826764
Giải bảyG7621889540
Giải sáuG6882609020443
544351362065
647180553331
Giải nămG5115619449664
Giải tưG4303148052856859
053489064091568
545052786943351
119998128885969
728307606653294
288780589256556
235506235491870
Giải baG3001261526812029
122251967361598
Giải nhìG2529317710345251
Giải nhấtG1280903023293914
Đặc biệtĐB980539864681250644
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8513869
Giải bảyG7623319696
Giải sáuG6112473285348
432046499640
872830184756
Giải nămG5481046949053
Giải tưG4269929222788222
613835438982648
744493981504565
833667619961284
627898866458142
023456968559635
857227120384151
Giải baG3607621967680807
491564749263282
Giải nhìG2825230549743574
Giải nhấtG1307840658317989
Đặc biệtĐB477625437292160558
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8443104
Giải bảyG7879339183
Giải sáuG6706755618336
144547336387
331495495816
Giải nămG5298261392801
Giải tưG4264741043459100
386640649545600
172661366541119
014792305243400
935829096401350
468762097401147
153310379325585
Giải baG3958679464425413
759456093180835
Giải nhìG2793130144895667
Giải nhấtG1974897735635562
Đặc biệtĐB508111598878355326
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8513038
Giải bảyG7342139727
Giải sáuG6692417857810
304912678861
571510422139
Giải nămG5802549920389
Giải tưG4537159961549940
816837501053716
373163241090967
335246080876672
715762226421942
095344806698837
300623663410785
Giải baG3730927829151246
783303430265805
Giải nhìG2066009592004628
Giải nhấtG1385195295577813
Đặc biệtĐB137996538869574340
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8441863
Giải bảyG7315165858
Giải sáuG6361789132159
040116894704
564043936273
Giải nămG5991800404334
Giải tưG4677261364665801
641806221430617
002093378771245
277782721879973
843369844937246
545050250746697
923746215829576
Giải baG3051945614868604
577267394268380
Giải nhìG2127348773870898
Giải nhấtG1864880429688699
Đặc biệtĐB609829496524553922
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 25-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8776670
Giải bảyG7809625813
Giải sáuG6921598928661
767660357326
040909182895
Giải nămG5881535040360
Giải tưG4183270361406796
801770643280333
904464541092213
977259009488656
227232764457470
365854240956213
305128331965309
Giải baG3102235757648820
764332058455009
Giải nhìG2526502708092295
Giải nhấtG1606396385044797
Đặc biệtĐB066197900618675147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8939140
Giải bảyG7954472376
Giải sáuG6086983626407
929824410744
686475417281
Giải nămG5856678708920
Giải tưG4644545881586254
139733087844570
804047144758106
184420942148169
495503770538897
429411373367038
649044269063828
Giải baG3851349968731129
959657506272898
Giải nhìG2334726116449467
Giải nhấtG1381551897134138
Đặc biệtĐB547366795706689707
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8410440
Giải bảyG7359592629
Giải sáuG6697955441567
216636305569
917168797754
Giải nămG5031322078851
Giải tưG4762227605895571
759412054176973
800152341242626
646998202920528
460542510384246
485193682870572
791117671075717
Giải baG3281110263980917
431751481519103
Giải nhìG2062901590332659
Giải nhấtG1682997086225542
Đặc biệtĐB785358093884083933
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8250010
Giải bảyG7594450396
Giải sáuG6477226985170
292487081132
230372420925
Giải nămG5532223467918
Giải tưG4051753923605196
249753795991001
298334700587596
289226820073538
381076480256780
122939480609336
284205660326005
Giải baG3844649061272288
411991571256372
Giải nhìG2328384116975098
Giải nhấtG1635694960320278
Đặc biệtĐB308701767900438348
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 28-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8633334
Giải bảyG7072306895
Giải sáuG6443945017118
737599675836
416323803579
Giải nămG5606912149647
Giải tưG4185693514786572
623640193836549
616131284107153
917749216861093
076778505677248
131964787712337
105916950985275
Giải baG3097050232538883
931682079141659
Giải nhìG2642380958635311
Giải nhấtG1563331136669724
Đặc biệtĐB505873876090795143
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 21-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8142354
Giải bảyG7342930329
Giải sáuG6642487903284
024252469678
843090568881
Giải nămG5350485550732
Giải tưG4443581690777864
240625068931549
534215909765574
099150202840142
205341119670509
507084114628516
603529119750040
Giải baG3904727270766219
281242919790660
Giải nhìG2145812615963913
Giải nhấtG1140869676041707
Đặc biệtĐB727077602436052659
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 14-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8779145
Giải bảyG7414603175
Giải sáuG6245873589708
000558612621
061934080958
Giải nămG5199963362412
Giải tưG4236897381665318
332162427123862
731150049328981
074047124338391
155808765792491
491517787917621
470581889716145
Giải baG3444214352982896
712212473079318
Giải nhìG2895463311214353
Giải nhấtG1758561175227820
Đặc biệtĐB157684603489783042