Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 05-12-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86871
Giải bảyG7884232
Giải sáuG625927520
83875355
26050254
Giải nămG511576111
Giải tưG44630768940
2333078859
6895163202
6877163380
6541641038
1816458109
5181696364
Giải baG34502415038
3862605598
Giải nhìG29291214031
Giải nhấtG15428515759
Đặc biệtĐB915617784924
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 28-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82025
Giải bảyG7558751
Giải sáuG612844852
95904040
45614591
Giải nămG575879532
Giải tưG45473396280
8879755329
8575478554
3289075065
0887495500
8904255439
3503544593
Giải baG30043643060
8630498137
Giải nhìG28288114846
Giải nhấtG19156117275
Đặc biệtĐB946593355220
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 21-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89312
Giải bảyG7530365
Giải sáuG614792862
31093512
68381017
Giải nămG549485192
Giải tưG47773133360
6246342755
6427839675
3798759444
2860033686
4907222528
4576178559
Giải baG38941493365
9166586133
Giải nhìG28492599389
Giải nhấtG13093273592
Đặc biệtĐB546904069039
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 14-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81249
Giải bảyG7845987
Giải sáuG668161402
87490473
37865331
Giải nămG518654392
Giải tưG42901309206
2360744334
1200828037
7487166236
3289254597
2398692051
1646316848
Giải baG36845023171
9461447609
Giải nhìG22316091921
Giải nhấtG10560696954
Đặc biệtĐB312151346995
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 07-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83251
Giải bảyG7370009
Giải sáuG626103677
02930470
50645415
Giải nămG573615371
Giải tưG45763423087
3010304425
1279644307
9218934222
1430507629
2144612551
1678232341
Giải baG31310877131
5057529641
Giải nhìG22924509957
Giải nhấtG10107025067
Đặc biệtĐB538932902182
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 31-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82043
Giải bảyG7033266
Giải sáuG684423827
75580315
07789661
Giải nămG564714812
Giải tưG45025245928
4725616449
3049059817
2951526505
0838412662
1766723099
7080299842
Giải baG39113065440
5462395494
Giải nhìG27941107055
Giải nhấtG11113194502
Đặc biệtĐB595549539582
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 24-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81822
Giải bảyG7996551
Giải sáuG636595132
96868719
86067248
Giải nămG581497798
Giải tưG40104627129
2743701411
3777934912
3770583947
0314489857
6229866209
9519284173
Giải baG31747159518
9766295010
Giải nhìG22740992973
Giải nhấtG16679169728
Đặc biệtĐB421923076240
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 17-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81243
Giải bảyG7309962
Giải sáuG692583056
62558070
55632574
Giải nămG541369503
Giải tưG46789242439
5203204475
4008575237
0857742870
3849625716
3792124150
0709619149
Giải baG32088132246
2112548155
Giải nhìG20327646858
Giải nhấtG15589369813
Đặc biệtĐB441627587779
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 10-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83175
Giải bảyG7703832
Giải sáuG652336155
37680022
03457526
Giải nămG555566827
Giải tưG47266898134
7838442057
5681554930
2433288879
2514625924
8004146982
7540987998
Giải baG34520506623
3304880677
Giải nhìG26886726706
Giải nhấtG14776749737
Đặc biệtĐB446469532389
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 03-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80125
Giải bảyG7727529
Giải sáuG629823545
37023631
00416482
Giải nămG529881183
Giải tưG46849421934
1217662826
6856183101
1938628299
6778640466
2240707208
3191630698
Giải baG33843985441
3897442070
Giải nhìG25371490053
Giải nhấtG17503716035
Đặc biệtĐB972088961750
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 26-09-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG85091
Giải bảyG7049995
Giải sáuG697390174
30577070
01552720
Giải nămG523630344
Giải tưG48506834190
9354226491
1649846767
5858215651
7302394836
5106612151
9304329912
Giải baG36937437838
5074047370
Giải nhìG23107781893
Giải nhấtG15458960802
Đặc biệtĐB154671683105
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 19-09-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83014
Giải bảyG7397692
Giải sáuG684678986
07175898
01058525
Giải nămG557715219
Giải tưG49597683437
9092720313
1006372096
0149952204
6422842765
5080670978
1253398148
Giải baG35052452484
3699009279
Giải nhìG22371039549
Giải nhấtG14211896021
Đặc biệtĐB998389629643
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 12-09-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86129
Giải bảyG7448242
Giải sáuG639423849
98877441
09280684
Giải nămG572579677
Giải tưG47456195926
8678909135
4952480930
9251028944
4248640703
0195658737
2595084928
Giải baG31927200347
3596876033
Giải nhìG24638036596
Giải nhấtG11271261904
Đặc biệtĐB417155581205
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 05-09-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80154
Giải bảyG7257925
Giải sáuG670402815
60073847
39080354
Giải nămG517432393
Giải tưG45741490273
6954806986
9493211661
9797332015
1337551628
1656470704
5088531300
Giải baG33350401272
6354531854
Giải nhìG29274045882
Giải nhấtG16166518519
Đặc biệtĐB025576327026
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 29-08-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG87827
Giải bảyG7641496
Giải sáuG688638074
65061372
19519598
Giải nămG510936028
Giải tưG49947946556
6973538133
8362750792
3631112353
4676668964
9976780074
0208796803
Giải baG30271227081
5841108038
Giải nhìG29698472716
Giải nhấtG18126420937
Đặc biệtĐB443342874746
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 22-08-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86400
Giải bảyG7691554
Giải sáuG662211605
68374512
57349627
Giải nămG580852330
Giải tưG47526767803
2715520023
9694389664
9306306060
9455856511
2313922805
2893024101
Giải baG33707466065
0748987108
Giải nhìG26607811339
Giải nhấtG15696579731
Đặc biệtĐB897460654093
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 15-08-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81882
Giải bảyG7693834
Giải sáuG616182843
33827057
71666905
Giải nămG502958798
Giải tưG49803614878
7486077680
5573073897
2111333432
5800278745
2485702698
2408575813
Giải baG37282826210
5151140158
Giải nhìG24342972628
Giải nhấtG17546590726
Đặc biệtĐB793144679369
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 08-08-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86173
Giải bảyG7193516
Giải sáuG694638174
53203904
09438640
Giải nămG557875277
Giải tưG46878062661
4212834890
5122803987
0897125514
2748984234
2268750210
3369559749
Giải baG31296432955
4031729744
Giải nhìG28216677707
Giải nhấtG11614186928
Đặc biệtĐB090553219309
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 01-08-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89997
Giải bảyG7889165
Giải sáuG664361751
87308447
79576263
Giải nămG531006264
Giải tưG43835482323
3557755161
6294233133
4077512523
7104793066
8106236329
7453780218
Giải baG33110605672
0032718872
Giải nhìG24995415589
Giải nhấtG13724071228
Đặc biệtĐB767459328093
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 25-07-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80790
Giải bảyG7407364
Giải sáuG637502174
33839594
39828313
Giải nămG503383415
Giải tưG41303076635
7287978813
4278058453
4866549555
6894488470
7854079662
3416558455
Giải baG39722395124
8184556658
Giải nhìG29874178090
Giải nhấtG15056838715
Đặc biệtĐB284535164667
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 18-07-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89120
Giải bảyG7971951
Giải sáuG601673081
62989644
18007868
Giải nămG523763983
Giải tưG49559413442
6975352114
7458702662
8702640215
6987197219
4102733643
4892904616
Giải baG39692078054
3777640209
Giải nhìG25976420844
Giải nhấtG18463867045
Đặc biệtĐB603863590708
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 11-07-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG84982
Giải bảyG7424530
Giải sáuG666055004
81282341
81958486
Giải nămG587037175
Giải tưG41791723471
1408989413
4462796005
1241839774
2125366965
7999343880
2777520325
Giải baG33425236903
5874979357
Giải nhìG22699209213
Giải nhấtG18931007263
Đặc biệtĐB250986321167
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 04-07-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81509
Giải bảyG7746597
Giải sáuG659527705
39228047
81240094
Giải nămG594582006
Giải tưG47439091674
4788615846
2526864164
2165847879
2176280738
0808836093
3695824741
Giải baG36455602756
4113380118
Giải nhìG22243897562
Giải nhấtG11754271517
Đặc biệtĐB081328911422
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 27-06-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86250
Giải bảyG7560559
Giải sáuG694766738
45541799
09178716
Giải nămG580335671
Giải tưG41578995533
7849005160
0617280295
1192961584
7024054663
5176216325
5625217716
Giải baG32212538400
3070158983
Giải nhìG29184306556
Giải nhấtG14474070631
Đặc biệtĐB861843546635
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 20-06-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86596
Giải bảyG7903562
Giải sáuG601742619
03268216
22851323
Giải nămG546844483
Giải tưG48120155155
7107540410
6037780503
5799492604
2784738962
8438414750
0347820798
Giải baG32309531788
1817442203
Giải nhìG24600060073
Giải nhấtG14650105125
Đặc biệtĐB473372462289
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 13-06-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83532
Giải bảyG7310231
Giải sáuG628206482
33644550
80297394
Giải nămG580004322
Giải tưG40872592421
8813794021
5275795207
4893761929
3365352930
3369486366
2628137126
Giải baG32929653018
5692485582
Giải nhìG23171580937
Giải nhấtG10485680719
Đặc biệtĐB704262478188
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 06-06-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83065
Giải bảyG7069076
Giải sáuG608415940
05982391
64507971
Giải nămG548929434
Giải tưG49354488238
5466422137
8885919694
8894954006
0933736559
1877798964
7740060098
Giải baG36562953082
8045615922
Giải nhìG24182799943
Giải nhấtG16472018088
Đặc biệtĐB438668044686
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 30-05-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86433
Giải bảyG7562811
Giải sáuG676083664
46831192
40826961
Giải nămG598766485
Giải tưG44411161183
1066808609
6577549489
3552981858
2953597051
5930082151
9088475876
Giải baG30184649286
4162716509
Giải nhìG24385292125
Giải nhấtG11176249034
Đặc biệtĐB858571171896
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 23-05-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG87911
Giải bảyG7392217
Giải sáuG607217667
14474771
62985359
Giải nămG538279141
Giải tưG48054470707
9136792910
8162187721
2775433843
4496907644
9626313972
6916481991
Giải baG32956147803
2993236302
Giải nhìG26818919892
Giải nhấtG11147364988
Đặc biệtĐB762976370560
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 16-05-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81021
Giải bảyG7388196
Giải sáuG627066061
87919268
67232401
Giải nămG598793326
Giải tưG45399455484
7628523358
3329054638
5932991255
5156227936
2446325508
3067848957
Giải baG37084165910
7754801370
Giải nhìG24762692656
Giải nhấtG19232642234
Đặc biệtĐB290213344582