Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/12/2023
Đặc biệtĐB
93178
Giải nhấtG1
49592
Giải nhìG2
64119
45960
Giải baG3
32137
68827
28080
32189
58244
14627
Giải tưG4
7688
4100
2489
4062
Giải nămG5
0011
2061
5417
1645
3408
5727
Giải sáuG6
258
412
013
Giải bảyG7
08
11
61
34
Ký tự đặc biệtKT
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
11, 1, 2, 3, 7, 9
27, 7, 7
34, 7
44, 5
58
60, 1, 1, 2
78
80, 8, 9, 9
92
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/11/2023
Đặc biệtĐB
03141
Giải nhấtG1
42683
Giải nhìG2
33410
77553
Giải baG3
40459
27342
45945
67889
05550
03883
Giải tưG4
5665
3065
3233
2570
Giải nămG5
8938
3480
2573
5139
2488
1808
Giải sáuG6
378
618
017
Giải bảyG7
05
90
42
87
Ký tự đặc biệtKT
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
ĐầuĐuôi
05, 8
10, 7, 8
2 
33, 8, 9
41, 2, 2, 5
50, 3, 9
65, 5
70, 3, 8
80, 3, 3, 7, 8, 9
90
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/11/2023
Đặc biệtĐB
14670
Giải nhấtG1
55598
Giải nhìG2
48326
78511
Giải baG3
51702
36362
08564
49572
30361
71728
Giải tưG4
8348
0098
3900
8870
Giải nămG5
6408
7473
4056
4050
8122
8486
Giải sáuG6
295
832
718
Giải bảyG7
53
06
14
52
Ký tự đặc biệtKT
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 8
11, 4, 8
22, 6, 8
32
48
50, 2, 3, 6
61, 2, 4
70, 0, 2, 3
86
95, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/11/2023
Đặc biệtĐB
33859
Giải nhấtG1
98585
Giải nhìG2
15030
42515
Giải baG3
42098
91871
50318
01855
83971
19248
Giải tưG4
4323
2947
9183
2296
Giải nămG5
3696
2554
2052
1479
5643
5271
Giải sáuG6
174
207
624
Giải bảyG7
56
62
32
72
Ký tự đặc biệtKT
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
ĐầuĐuôi
07
15, 8
23, 4
30, 2
43, 7, 8
52, 4, 5, 6, 9
62
71, 1, 1, 2, 4, 9
83, 5
96, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/11/2023
Đặc biệtĐB
98526
Giải nhấtG1
98288
Giải nhìG2
98391
09260
Giải baG3
71869
77840
71704
54410
26927
61167
Giải tưG4
9313
4352
7579
1270
Giải nămG5
1329
6820
0124
2423
5389
2356
Giải sáuG6
071
033
989
Giải bảyG7
93
82
15
95
Ký tự đặc biệtKT
2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
ĐầuĐuôi
04
10, 3, 5
20, 3, 4, 6, 7, 9
33
40
52, 6
60, 7, 9
70, 1, 9
82, 8, 9, 9
91, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/11/2023
Đặc biệtĐB
20136
Giải nhấtG1
25965
Giải nhìG2
01743
60565
Giải baG3
96391
07899
49997
26194
23877
05086
Giải tưG4
5020
6049
2639
2265
Giải nămG5
6853
5224
2100
1430
0589
0661
Giải sáuG6
398
055
005
Giải bảyG7
48
16
35
43
Ký tự đặc biệtKT
11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
ĐầuĐuôi
00, 5
16
20, 4
30, 5, 6, 9
43, 3, 8, 9
53, 5
61, 5, 5, 5
77
86, 9
91, 4, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25/10/2023
Đặc biệtĐB
61380
Giải nhấtG1
92842
Giải nhìG2
86347
06283
Giải baG3
71520
66446
66318
53849
86752
45942
Giải tưG4
1379
8549
4174
9293
Giải nămG5
1616
0652
4193
3554
1132
6619
Giải sáuG6
685
553
936
Giải bảyG7
62
73
71
49
Ký tự đặc biệtKT
19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR
ĐầuĐuôi
0 
16, 8, 9
20
32, 6
42, 2, 6, 7, 9, 9, 9
52, 2, 3, 4
62
71, 3, 4, 9
80, 3, 5
93, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 18/10/2023
Đặc biệtĐB
28600
Giải nhấtG1
18127
Giải nhìG2
34909
28078
Giải baG3
30317
28608
41328
25052
35444
85291
Giải tưG4
8974
7622
0873
7804
Giải nămG5
2049
6000
8948
1898
9177
9935
Giải sáuG6
088
749
372
Giải bảyG7
56
39
42
29
Ký tự đặc biệtKT
11AH-19AH-17AH-4AH-6AH-7AH-1AH-5AH
ĐầuĐuôi
00, 0, 4, 8, 9
17
22, 7, 8, 9
35, 9
42, 4, 8, 9, 9
52, 6
6 
72, 3, 4, 7, 8
88
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 11/10/2023
Đặc biệtĐB
49140
Giải nhấtG1
34659
Giải nhìG2
55529
10478
Giải baG3
30337
13749
64088
19673
97793
99511
Giải tưG4
0865
5620
5382
7544
Giải nămG5
1596
5137
8019
2565
3801
2606
Giải sáuG6
138
522
101
Giải bảyG7
77
60
19
89
Ký tự đặc biệtKT
9ZA-2ZA-18ZA-19ZA-4ZA-20ZA-14ZA-10ZA
ĐầuĐuôi
01, 1, 6
11, 9, 9
20, 2, 9
37, 7, 8
40, 4, 9
59
60, 5, 5
73, 7, 8
82, 8, 9
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04/10/2023
Đặc biệtĐB
53139
Giải nhấtG1
52986
Giải nhìG2
41893
88329
Giải baG3
58465
46331
10707
32100
67382
36166
Giải tưG4
5828
4164
7852
0816
Giải nămG5
2892
7438
5364
9277
9494
1229
Giải sáuG6
973
436
080
Giải bảyG7
27
86
49
11
Ký tự đặc biệtKT
17ZH-8ZH-3ZH-2ZH-10ZH-4ZH-11ZH-16ZH
ĐầuĐuôi
00, 7
11, 6
27, 8, 9, 9
31, 6, 8, 9
49
52
64, 4, 5, 6
73, 7
80, 2, 6, 6
92, 3, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/09/2023
Đặc biệtĐB
93447
Giải nhấtG1
71106
Giải nhìG2
67705
00384
Giải baG3
67673
22611
18030
35885
62710
86306
Giải tưG4
7621
1221
9671
5497
Giải nămG5
2608
8234
3524
0541
6323
6518
Giải sáuG6
043
466
205
Giải bảyG7
56
28
22
74
Ký tự đặc biệtKT
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
ĐầuĐuôi
05, 5, 6, 6, 8
10, 1, 8
21, 1, 2, 3, 4, 8
30, 4
41, 3, 7
56
66
71, 3, 4
84, 5
97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/09/2023
Đặc biệtĐB
40303
Giải nhấtG1
10239
Giải nhìG2
54210
50718
Giải baG3
43807
58233
34307
28734
80115
71208
Giải tưG4
5730
3813
6767
5531
Giải nămG5
0634
0364
2201
3711
5086
0814
Giải sáuG6
393
729
536
Giải bảyG7
22
23
91
75
Ký tự đặc biệtKT
8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA
ĐầuĐuôi
01, 3, 7, 7, 8
10, 1, 3, 4, 5, 8
22, 3, 9
30, 1, 3, 4, 4, 6, 9
4 
5 
64, 7
75
86
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/09/2023
Đặc biệtĐB
56650
Giải nhấtG1
37406
Giải nhìG2
50515
25911
Giải baG3
41234
89462
16592
53472
18697
36227
Giải tưG4
3240
6790
0262
3750
Giải nămG5
3676
9266
7549
9781
1704
3680
Giải sáuG6
405
446
442
Giải bảyG7
49
45
59
21
Ký tự đặc biệtKT
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
11, 5
21, 7
34
40, 2, 5, 6, 9, 9
50, 0, 9
62, 2, 6
72, 6
80, 1
90, 2, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/09/2023
Đặc biệtĐB
15269
Giải nhấtG1
98469
Giải nhìG2
58959
81886
Giải baG3
32925
78517
82116
72574
29546
87724
Giải tưG4
1861
3124
4876
0278
Giải nămG5
8305
8781
9304
5924
8293
4248
Giải sáuG6
989
746
484
Giải bảyG7
95
32
01
30
Ký tự đặc biệtKT
7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR
ĐầuĐuôi
01, 4, 5
16, 7
24, 4, 4, 5
30, 2
46, 6, 8
59
61, 9, 9
74, 6, 8
81, 4, 6, 9
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 30/08/2023
Đặc biệtĐB
76551
Giải nhấtG1
15711
Giải nhìG2
12428
67802
Giải baG3
34939
72484
06815
67171
03982
08356
Giải tưG4
7737
0624
4241
6756
Giải nămG5
8203
1352
5226
3071
4097
1274
Giải sáuG6
709
496
393
Giải bảyG7
00
27
68
72
Ký tự đặc biệtKT
4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 9
11, 5
24, 6, 7, 8
37, 9
41
51, 2, 6, 6
68
71, 1, 2, 4
82, 4
93, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 23/08/2023
Đặc biệtĐB
63734
Giải nhấtG1
45494
Giải nhìG2
74300
57480
Giải baG3
57250
51369
51721
60449
00331
55553
Giải tưG4
7387
8262
6972
9100
Giải nămG5
3563
9418
2317
8957
6724
9771
Giải sáuG6
171
830
879
Giải bảyG7
37
58
14
68
Ký tự đặc biệtKT
8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH
ĐầuĐuôi
00, 0
14, 7, 8
21, 4
30, 1, 4, 7
49
50, 3, 7, 8
62, 3, 8, 9
71, 1, 2, 9
80, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 16/08/2023
Đặc biệtĐB
82019
Giải nhấtG1
43465
Giải nhìG2
91437
12598
Giải baG3
83059
00178
30317
20179
38840
16159
Giải tưG4
3508
8312
3501
8338
Giải nămG5
3555
4951
9028
0873
9468
0574
Giải sáuG6
672
517
797
Giải bảyG7
53
92
39
48
Ký tự đặc biệtKT
17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR-16XR-20XR
ĐầuĐuôi
01, 8
12, 7, 7, 9
28
37, 8, 9
40, 8
51, 3, 5, 9, 9
65, 8
72, 3, 4, 8, 9
8 
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 09/08/2023
Đặc biệtĐB
59261
Giải nhấtG1
27636
Giải nhìG2
03647
95243
Giải baG3
63184
46236
75761
98993
62356
29159
Giải tưG4
5510
4389
7219
3557
Giải nămG5
7130
7200
8613
7316
5508
7113
Giải sáuG6
708
870
846
Giải bảyG7
79
91
84
74
Ký tự đặc biệtKT
12VA-7VA-8VA-2VA-10VA-1VA
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
10, 3, 3, 6, 9
2 
30, 6, 6
43, 6, 7
56, 7, 9
61, 1
70, 4, 9
84, 4, 9
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 02/08/2023
Đặc biệtĐB
88137
Giải nhấtG1
71298
Giải nhìG2
58086
00408
Giải baG3
82480
28918
77455
05402
88005
43510
Giải tưG4
3480
4499
9705
7519
Giải nămG5
3243
9012
7570
6490
6252
6705
Giải sáuG6
480
346
518
Giải bảyG7
59
80
94
08
Ký tự đặc biệtKT
14VH-3VH-5VH-1VH-12VH-13VH
ĐầuĐuôi
02, 5, 5, 5, 8, 8
10, 2, 8, 8, 9
2 
37
43, 6
52, 5, 9
6 
70
80, 0, 0, 0, 6
90, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/07/2023
Đặc biệtĐB
87929
Giải nhấtG1
75634
Giải nhìG2
97192
60780
Giải baG3
91837
73432
89201
03500
17989
38853
Giải tưG4
6924
2208
9694
8150
Giải nămG5
2455
2219
3159
5163
3656
1122
Giải sáuG6
017
021
657
Giải bảyG7
64
60
08
94
Ký tự đặc biệtKT
15VR-14VR-6VR-3VR-1VR-2VR
ĐầuĐuôi
00, 1, 8, 8
17, 9
21, 2, 4, 9
32, 4, 7
4 
50, 3, 5, 6, 7, 9
60, 3, 4
7 
80, 9
92, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/07/2023
Đặc biệtĐB
15339
Giải nhấtG1
01484
Giải nhìG2
56243
07018
Giải baG3
55493
89659
36430
09161
65005
78245
Giải tưG4
9215
9502
7666
9785
Giải nămG5
2848
4675
7953
9190
7116
0560
Giải sáuG6
268
322
801
Giải bảyG7
03
62
98
56
Ký tự đặc biệtKT
7UA-2UA-13UA-10UA-8UA-15UA
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 5
15, 6, 8
22
30, 9
43, 5, 8
53, 6, 9
60, 1, 2, 6, 8
75
84, 5
90, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/07/2023
Đặc biệtĐB
67115
Giải nhấtG1
67785
Giải nhìG2
27064
04716
Giải baG3
66804
23324
82424
04357
09864
14186
Giải tưG4
1010
5261
4023
2965
Giải nămG5
0673
8997
3795
5732
5147
5944
Giải sáuG6
195
764
471
Giải bảyG7
61
55
12
69
Ký tự đặc biệtKT
6UH-3UH-14UH-2UH-15UH-9UH
ĐầuĐuôi
04
10, 2, 5, 6
23, 4, 4
32
44, 7
55, 7
61, 1, 4, 4, 4, 5, 9
71, 3
85, 6
95, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/07/2023
Đặc biệtĐB
29397
Giải nhấtG1
03549
Giải nhìG2
58203
74554
Giải baG3
81540
48943
78444
49005
63573
24035
Giải tưG4
3287
0808
3898
9832
Giải nămG5
3029
0436
5367
7625
1862
0973
Giải sáuG6
288
449
991
Giải bảyG7
47
18
08
01
Ký tự đặc biệtKT
13UR-7UR-9UR-2UR-15UR-6UR
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 8, 8
18
25, 9
32, 5, 6
40, 3, 4, 7, 9, 9
54
62, 7
73, 3
87, 8
91, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/06/2023
Đặc biệtĐB
97495
Giải nhấtG1
12576
Giải nhìG2
12020
52689
Giải baG3
32283
74893
80249
63647
18732
04894
Giải tưG4
6498
9089
1696
6318
Giải nămG5
5906
9505
3506
4668
8182
9603
Giải sáuG6
948
415
030
Giải bảyG7
65
20
47
61
Ký tự đặc biệtKT
15TA-14TA-8TA-5TA-7TA-11TA
ĐầuĐuôi
03, 5, 6, 6
15, 8
20, 0
30, 2
47, 7, 8, 9
5 
61, 5, 8
76
82, 3, 9, 9
93, 4, 5, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/06/2023
Đặc biệtĐB
58534
Giải nhấtG1
47248
Giải nhìG2
31378
24891
Giải baG3
66224
32447
09625
20190
45955
79430
Giải tưG4
7401
4890
2121
4604
Giải nămG5
2913
7949
6502
5611
9775
5422
Giải sáuG6
695
283
059
Giải bảyG7
28
06
57
26
Ký tự đặc biệtKT
5TH-7TH-10TH-8TH-15TH-6TH
ĐầuĐuôi
01, 2, 4, 6
11, 3
21, 2, 4, 5, 6, 8
30, 4
47, 8, 9
55, 7, 9
6 
75, 8
83
90, 0, 1, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/06/2023
Đặc biệtĐB
57854
Giải nhấtG1
34686
Giải nhìG2
27752
68091
Giải baG3
15266
04005
47339
36541
59037
27890
Giải tưG4
5866
4320
8636
6531
Giải nămG5
7548
4237
7577
1608
3000
3811
Giải sáuG6
854
832
350
Giải bảyG7
07
48
49
06
Ký tự đặc biệtKT
6TR-5TR-4TR-12TR-11TR-15TR
ĐầuĐuôi
00, 5, 6, 7, 8
11
20
31, 2, 6, 7, 7, 9
41, 8, 8, 9
50, 2, 4, 4
66, 6
77
86
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07/06/2023
Đặc biệtĐB
40357
Giải nhấtG1
11456
Giải nhìG2
44223
10852
Giải baG3
46358
34034
66918
95949
25795
45788
Giải tưG4
9566
6046
0716
3577
Giải nămG5
0763
3222
6881
2226
9182
0024
Giải sáuG6
014
056
738
Giải bảyG7
17
72
69
82
Ký tự đặc biệtKT
15SA-8SA-14SA-10SA-6SA-13SA
ĐầuĐuôi
0 
14, 6, 7, 8
22, 3, 4, 6
34, 8
46, 9
52, 6, 6, 7, 8
63, 6, 9
72, 7
81, 2, 2, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31/05/2023
Đặc biệtĐB
88961
Giải nhấtG1
40956
Giải nhìG2
31944
49287
Giải baG3
19424
05612
78426
30296
38763
87816
Giải tưG4
9466
8678
4184
2567
Giải nămG5
7313
3260
1908
1779
7508
4262
Giải sáuG6
169
307
843
Giải bảyG7
87
02
22
91
Ký tự đặc biệtKT
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
ĐầuĐuôi
02, 7, 8, 8
12, 3, 6
22, 4, 6
3 
43, 4
56
60, 1, 2, 3, 6, 7, 9
78, 9
84, 7, 7
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/05/2023
Đặc biệtĐB
19966
Giải nhấtG1
59476
Giải nhìG2
65345
58041
Giải baG3
20304
95694
17344
72216
32696
67352
Giải tưG4
1785
1474
3062
2264
Giải nămG5
5454
4067
9087
2101
9117
9472
Giải sáuG6
073
840
164
Giải bảyG7
80
87
95
63
Ký tự đặc biệtKT
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR
ĐầuĐuôi
01, 4
16, 7
2 
3 
40, 1, 4, 5
52, 4
62, 3, 4, 4, 6, 7
72, 3, 4, 6
80, 5, 7, 7
94, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/05/2023
Đặc biệtĐB
67949
Giải nhấtG1
88636
Giải nhìG2
86754
64824
Giải baG3
05541
89700
53672
75653
39193
12213
Giải tưG4
8776
3400
4612
5452
Giải nămG5
9839
4330
3544
6841
1618
1628
Giải sáuG6
979
049
813
Giải bảyG7
26
42
38
28
Ký tự đặc biệtKT
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA
ĐầuĐuôi
00, 0
12, 3, 3, 8
24, 6, 8, 8
30, 6, 8, 9
41, 1, 2, 4, 9, 9
52, 3, 4
6 
72, 6, 9
8 
93