Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Miền Bắc

Tất Cả Chủ Nhật Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

20 (36 lần); 64 (33 lần); 43 (32 lần); 28 (31 lần); 42 (31 lần); 13 (29 lần); 79 (28 lần); 96 (27 lần); 03 (26 lần); 04 (26 lần); 21 (26 lần); 46 (26 lần); 88 (26 lần); 16 (25 lần); 26 (25 lần); 33 (25 lần); 41 (25 lần); 65 (25 lần); 70 (25 lần); 23 (24 lần); 34 (24 lần); 63 (24 lần); 66 (24 lần); 72 (24 lần); 99 (24 lần); 36 (23 lần); 37 (23 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

25 (11 lần); 00 (13 lần); 31 (13 lần); 01 (14 lần); 54 (14 lần); 59 (14 lần); 47 (15 lần); 53 (15 lần); 55 (15 lần); 76 (15 lần)