Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/07/2024
Đặc biệtĐB
15296
Giải nhấtG1
58122
Giải nhìG2
60799
62033
Giải baG3
15633
64138
08436
38621
63529
06321
Giải tưG4
6873
7712
0316
8598
Giải nămG5
0223
7765
6786
8202
9208
5748
Giải sáuG6
423
428
102
Giải bảyG7
54
11
44
13
Ký tự đặc biệtKT
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
ĐầuĐuôi
02, 2, 8
11, 2, 3, 6
21, 1, 2, 3, 3, 8, 9
33, 3, 6, 8
44, 8
54
65
73
86
96, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/07/2024
Đặc biệtĐB
10190
Giải nhấtG1
86296
Giải nhìG2
33206
00021
Giải baG3
06696
79454
42036
15122
23654
78466
Giải tưG4
8027
5292
6605
9745
Giải nămG5
6881
2232
1351
6073
6580
3976
Giải sáuG6
592
230
142
Giải bảyG7
07
89
21
96
Ký tự đặc biệtKT
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
1 
21, 1, 2, 7
30, 2, 6
42, 5
51, 4, 4
66
73, 6
80, 1, 9
90, 2, 2, 6, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/07/2024
Đặc biệtĐB
01882
Giải nhấtG1
99877
Giải nhìG2
69960
51715
Giải baG3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
Giải tưG4
2336
9489
1404
9201
Giải nămG5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
Giải sáuG6
239
703
602
Giải bảyG7
16
62
42
90
Ký tự đặc biệtKT
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 4, 7, 7
15, 6, 8
2 
36, 9
42, 5
52, 8
60, 2, 4, 5, 7
72, 5, 7
82, 9
90, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024
Đặc biệtĐB
23877
Giải nhấtG1
86129
Giải nhìG2
43578
15885
Giải baG3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
Giải tưG4
0924
5666
2745
9173
Giải nămG5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
Giải sáuG6
194
088
792
Giải bảyG7
39
60
52
22
Ký tự đặc biệtKT
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 2, 4, 4, 9
32, 6, 9
45, 8
52, 2, 2
60, 6
73, 7, 8
84, 5, 8
90, 2, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/07/2024
Đặc biệtĐB
12559
Giải nhấtG1
30645
Giải nhìG2
80705
72880
Giải baG3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
Giải tưG4
4395
6731
7431
7487
Giải nămG5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
Giải sáuG6
849
257
368
Giải bảyG7
02
44
97
20
Ký tự đặc biệtKT
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
ĐầuĐuôi
02, 5
14
20, 2, 9
31, 1, 7
44, 5, 9
55, 6, 7, 9
68, 9
73, 6, 6, 7
80, 7
92, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/07/2024
Đặc biệtĐB
54959
Giải nhấtG1
56122
Giải nhìG2
08873
94181
Giải baG3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
Giải tưG4
3300
4085
1347
9923
Giải nămG5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
Giải sáuG6
825
287
821
Giải bảyG7
64
24
18
76
Ký tự đặc biệtKT
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
ĐầuĐuôi
00, 1
15, 7, 8
21, 2, 3, 4, 5
33, 6
47
52, 9
62, 4
70, 3, 6
81, 3, 5, 5, 7, 8
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/07/2024
Đặc biệtĐB
79496
Giải nhấtG1
54389
Giải nhìG2
14879
99309
Giải baG3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
Giải tưG4
6962
0797
5344
0621
Giải nămG5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
Giải sáuG6
359
794
639
Giải bảyG7
45
12
60
22
Ký tự đặc biệtKT
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
ĐầuĐuôi
01, 3, 9, 9
12, 2
21, 2
39
41, 4, 5
50, 9
60, 2, 5, 6
70, 8, 9
86, 9, 9
94, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/07/2024
Đặc biệtĐB
43030
Giải nhấtG1
44299
Giải nhìG2
00340
25339
Giải baG3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
Giải tưG4
4649
7841
5946
3334
Giải nămG5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
Giải sáuG6
700
124
697
Giải bảyG7
67
41
66
81
Ký tự đặc biệtKT
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
ĐầuĐuôi
00
18
24, 8
30, 0, 4, 5, 9
40, 1, 1, 6, 9
52, 3
63, 3, 6, 7
7 
80, 1, 1, 4
94, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/07/2024
Đặc biệtĐB
81707
Giải nhấtG1
44574
Giải nhìG2
72831
05924
Giải baG3
80549
29198
30206
65279
81970
38879
Giải tưG4
6754
7163
9094
7920
Giải nămG5
7959
6409
5695
0810
4062
5469
Giải sáuG6
754
323
701
Giải bảyG7
20
99
33
18
Ký tự đặc biệtKT
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
ĐầuĐuôi
01, 6, 7, 9
10, 8
20, 0, 3, 4
31, 3
49
54, 4, 9
62, 3, 9
70, 4, 9, 9
8 
94, 5, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/07/2024
Đặc biệtĐB
83060
Giải nhấtG1
19484
Giải nhìG2
61514
36996
Giải baG3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
Giải tưG4
2833
7276
5852
1955
Giải nămG5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
Giải sáuG6
365
270
589
Giải bảyG7
35
84
82
97
Ký tự đặc biệtKT
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
ĐầuĐuôi
01
12, 4, 5
20
33, 3, 5, 7
4 
52, 3, 5
60, 5, 5, 8
70, 2, 6, 6
82, 2, 4, 4, 9
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024
Đặc biệtĐB
92619
Giải nhấtG1
11319
Giải nhìG2
98199
29744
Giải baG3
27067
11978
08680
33893
22152
71172
Giải tưG4
8758
2540
6325
1020
Giải nămG5
5737
7614
1159
3148
1769
5866
Giải sáuG6
359
476
412
Giải bảyG7
66
36
72
06
Ký tự đặc biệtKT
1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
ĐầuĐuôi
06
12, 4, 9, 9
20, 5
36, 7
40, 4, 8
52, 8, 9, 9
66, 6, 7, 9
72, 2, 6, 8
80
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/07/2024
Đặc biệtĐB
91323
Giải nhấtG1
70916
Giải nhìG2
94386
63833
Giải baG3
66653
18383
37645
54139
56959
27652
Giải tưG4
6957
4102
1851
9729
Giải nămG5
4871
4705
5200
2632
8811
7332
Giải sáuG6
352
707
121
Giải bảyG7
33
65
99
87
Ký tự đặc biệtKT
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 7
11, 6
21, 3, 9
32, 2, 3, 3, 9
45
51, 2, 2, 3, 7, 9
65
71
83, 6, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/07/2024
Đặc biệtĐB
81994
Giải nhấtG1
86474
Giải nhìG2
48793
91360
Giải baG3
69884
98425
96213
61243
20422
08699
Giải tưG4
0997
1763
2741
0603
Giải nămG5
5526
1170
8547
6763
8576
4500
Giải sáuG6
016
405
227
Giải bảyG7
32
81
16
41
Ký tự đặc biệtKT
14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
13, 6, 6
22, 5, 6, 7
32
41, 1, 3, 7
5 
60, 3, 3
70, 4, 6
81, 4
93, 4, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/07/2024
Đặc biệtĐB
09466
Giải nhấtG1
96676
Giải nhìG2
08993
43413
Giải baG3
29507
77142
13259
05159
48259
63945
Giải tưG4
7304
2001
8073
5968
Giải nămG5
8003
5504
2222
1252
1398
9231
Giải sáuG6
955
966
994
Giải bảyG7
72
78
73
48
Ký tự đặc biệtKT
3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-7PT-9PT
ĐầuĐuôi
01, 3, 4, 4, 7
13
22
31
42, 5, 8
52, 5, 9, 9, 9
66, 6, 8
72, 3, 3, 6, 8
8 
93, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/07/2024
Đặc biệtĐB
40957
Giải nhấtG1
85011
Giải nhìG2
44816
91475
Giải baG3
68840
55189
96603
52328
78597
76511
Giải tưG4
0449
2923
1956
5319
Giải nămG5
6126
1272
4973
2248
3055
9627
Giải sáuG6
243
424
253
Giải bảyG7
88
67
50
78
Ký tự đặc biệtKT
5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS
ĐầuĐuôi
03
11, 1, 6, 9
23, 4, 6, 7, 8
3 
40, 3, 8, 9
50, 3, 5, 6, 7
67
72, 3, 5, 8
88, 9
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/07/2024
Đặc biệtĐB
04973
Giải nhấtG1
13645
Giải nhìG2
93758
80311
Giải baG3
08269
95236
98299
05616
56763
84794
Giải tưG4
4486
1137
3800
0678
Giải nămG5
9128
2626
0814
1094
1692
1102
Giải sáuG6
876
217
170
Giải bảyG7
77
79
81
80
Ký tự đặc biệtKT
18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR
ĐầuĐuôi
00, 2
11, 4, 6, 7
26, 8
36, 7
45
58
63, 9
70, 3, 6, 7, 8, 9
80, 1, 6
92, 4, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/07/2024
Đặc biệtĐB
30003
Giải nhấtG1
52054
Giải nhìG2
21628
47381
Giải baG3
82221
95329
76777
83556
62389
74592
Giải tưG4
2127
3240
7489
5748
Giải nămG5
5267
7920
7688
2529
1246
2007
Giải sáuG6
884
437
996
Giải bảyG7
13
08
61
51
Ký tự đặc biệtKT
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ
ĐầuĐuôi
03, 7, 8
13
20, 1, 7, 8, 9, 9
37
40, 6, 8
51, 4, 6
61, 7
77
81, 4, 8, 9, 9
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024
Đặc biệtĐB
49735
Giải nhấtG1
38572
Giải nhìG2
75146
20529
Giải baG3
52668
94841
25676
79309
34126
05236
Giải tưG4
4465
9660
1757
8299
Giải nămG5
9724
8025
1801
0150
0831
9196
Giải sáuG6
818
731
990
Giải bảyG7
00
39
85
49
Ký tự đặc biệtKT
13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
18
24, 5, 6, 9
31, 1, 5, 6, 9
41, 6, 9
50, 7
60, 5, 8
72, 6
85
90, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/07/2024
Đặc biệtĐB
35313
Giải nhấtG1
32522
Giải nhìG2
87802
39795
Giải baG3
20698
79135
38543
17173
78806
52559
Giải tưG4
4027
8386
2406
1977
Giải nămG5
0369
4367
4620
9320
8564
5971
Giải sáuG6
208
138
426
Giải bảyG7
78
36
28
89
Ký tự đặc biệtKT
4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM
ĐầuĐuôi
02, 6, 6, 8
13
20, 0, 2, 6, 7, 8
35, 6, 8
43
59
64, 7, 9
71, 3, 7, 8
86, 9
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/07/2024
Đặc biệtĐB
38889
Giải nhấtG1
19639
Giải nhìG2
74829
23935
Giải baG3
48357
14063
78216
78715
33303
96381
Giải tưG4
1394
1790
2246
2891
Giải nămG5
3366
7407
0738
2832
1419
4853
Giải sáuG6
616
970
897
Giải bảyG7
01
03
63
53
Ký tự đặc biệtKT
11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 7
15, 6, 6, 9
29
32, 5, 8, 9
46
53, 3, 7
63, 3, 6
70
81, 9
90, 1, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/07/2024
Đặc biệtĐB
77620
Giải nhấtG1
88861
Giải nhìG2
54801
92539
Giải baG3
11463
36752
40043
37731
63712
35521
Giải tưG4
6614
9843
4777
8339
Giải nămG5
5218
9736
0989
8783
0227
7844
Giải sáuG6
994
721
669
Giải bảyG7
95
74
89
07
Ký tự đặc biệtKT
8PK-17PK-19PK-11PK-14PK-5PK-16PK-4PK
ĐầuĐuôi
01, 7
12, 4, 8
20, 1, 1, 7
31, 6, 9, 9
43, 3, 4
52
61, 3, 9
74, 7
83, 9, 9
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/07/2024
Đặc biệtĐB
94818
Giải nhấtG1
99104
Giải nhìG2
66848
81867
Giải baG3
29114
16778
90410
48586
20659
02222
Giải tưG4
4553
1012
7485
1902
Giải nămG5
7538
0782
6890
7882
9282
1345
Giải sáuG6
765
560
599
Giải bảyG7
80
34
48
16
Ký tự đặc biệtKT
4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 2, 4, 6, 8
22
34, 8
45, 8, 8
53, 9
60, 5, 7
78
80, 2, 2, 2, 5, 6
90, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/06/2024
Đặc biệtĐB
44529
Giải nhấtG1
97547
Giải nhìG2
44076
29381
Giải baG3
58958
68481
51093
99106
23245
61102
Giải tưG4
9146
4482
7411
5298
Giải nămG5
3729
5174
5314
2979
6682
0037
Giải sáuG6
523
819
023
Giải bảyG7
46
71
48
56
Ký tự đặc biệtKT
14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG
ĐầuĐuôi
02, 6
11, 4, 9
23, 3, 9, 9
37
45, 6, 6, 7, 8
56, 8
6 
71, 4, 6, 9
81, 1, 2, 2
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/06/2024
Đặc biệtĐB
78049
Giải nhấtG1
78125
Giải nhìG2
71354
56545
Giải baG3
85530
01461
42672
62340
07705
00214
Giải tưG4
9704
4925
3836
8243
Giải nămG5
0823
8842
5739
5778
4241
8133
Giải sáuG6
656
085
359
Giải bảyG7
00
90
04
66
Ký tự đặc biệtKT
5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF
ĐầuĐuôi
00, 4, 4, 5
14
23, 5, 5
30, 3, 6, 9
40, 1, 2, 3, 5, 9
54, 6, 9
61, 6
72, 8
85
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024
Đặc biệtĐB
71368
Giải nhấtG1
37047
Giải nhìG2
84442
56225
Giải baG3
69417
89059
36448
34054
31392
57409
Giải tưG4
9191
7866
2417
9124
Giải nămG5
8573
7683
6096
3534
6975
9627
Giải sáuG6
151
127
565
Giải bảyG7
04
84
18
82
Ký tự đặc biệtKT
7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE
ĐầuĐuôi
04, 9
17, 7, 8
24, 5, 7, 7
34
42, 7, 8
51, 4, 9
65, 6, 8
73, 5
82, 3, 4
91, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/06/2024
Đặc biệtĐB
51599
Giải nhấtG1
63081
Giải nhìG2
91970
36583
Giải baG3
22101
19531
28466
47309
72116
36463
Giải tưG4
2523
2726
7970
3522
Giải nămG5
5389
5655
9126
6767
7107
9342
Giải sáuG6
604
892
995
Giải bảyG7
45
95
46
14
Ký tự đặc biệtKT
2PD-11PD-18PD-8PD-20PD-17PD-12PD-16PD
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 9
14, 6
22, 3, 6, 6
31
42, 5, 6
55
63, 6, 7
70, 0
81, 3, 9
92, 5, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/06/2024
Đặc biệtĐB
04232
Giải nhấtG1
26980
Giải nhìG2
29532
33792
Giải baG3
67280
04565
83061
21327
79276
83284
Giải tưG4
0923
5123
9710
6813
Giải nămG5
5810
5703
0266
6712
3204
5681
Giải sáuG6
111
422
211
Giải bảyG7
63
83
79
24
Ký tự đặc biệtKT
8PC-14PC-18PC-3PC-5PC-20PC-19PC-11PC
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 0, 1, 1, 2, 3
22, 3, 3, 4, 7
32, 2
4 
5 
61, 3, 5, 6
76, 9
80, 0, 1, 3, 4
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/06/2024
Đặc biệtĐB
60082
Giải nhấtG1
56295
Giải nhìG2
58871
42384
Giải baG3
84336
74928
28100
89935
30350
15825
Giải tưG4
0820
2356
9175
4416
Giải nămG5
3894
2168
8203
8200
0097
9537
Giải sáuG6
945
843
698
Giải bảyG7
76
28
09
92
Ký tự đặc biệtKT
8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB
ĐầuĐuôi
00, 0, 3, 9
16
20, 5, 8, 8
35, 6, 7
43, 5
50, 6
68
71, 5, 6
82, 4
92, 4, 5, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/06/2024
Đặc biệtĐB
50550
Giải nhấtG1
86177
Giải nhìG2
52034
56446
Giải baG3
52544
11561
60576
32221
80501
30750
Giải tưG4
2437
4567
4586
1462
Giải nămG5
8833
0695
7341
0326
4379
2475
Giải sáuG6
429
580
654
Giải bảyG7
34
12
75
20
Ký tự đặc biệtKT
20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
ĐầuĐuôi
01
12
20, 1, 6, 9
33, 4, 4, 7
41, 4, 6
50, 0, 4
61, 2, 7
75, 5, 6, 7, 9
80, 6
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024
Đặc biệtĐB
28501
Giải nhấtG1
82333
Giải nhìG2
70755
12632
Giải baG3
66679
45096
22032
03494
56778
44165
Giải tưG4
3608
4908
3979
2964
Giải nămG5
0657
1605
8402
0155
6459
6512
Giải sáuG6
582
872
699
Giải bảyG7
16
36
43
49
Ký tự đặc biệtKT
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 8, 8
12, 6
2 
32, 2, 3, 6
43, 9
55, 5, 7, 9
64, 5
72, 8, 9, 9
82
94, 6, 9