Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/04/2024
Đặc biệtĐB
90289
Giải nhấtG1
19874
Giải nhìG2
24789
50177
Giải baG3
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải tưG4
3241
9829
9103
6240
Giải nămG5
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải sáuG6
317
228
892
Giải bảyG7
47
40
90
27
Ký tự đặc biệtKT
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
17, 8
27, 8, 9
33, 4
40, 0, 1, 1, 7
50, 4
60, 9
71, 4, 4, 7
89, 9
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/04/2024
Đặc biệtĐB
96850
Giải nhấtG1
66671
Giải nhìG2
51310
74053
Giải baG3
36642
19172
58381
14433
62816
92024
Giải tưG4
4787
8217
7761
0665
Giải nămG5
8452
0869
3282
0710
4804
7663
Giải sáuG6
366
886
216
Giải bảyG7
12
51
91
18
Ký tự đặc biệtKT
17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
ĐầuĐuôi
04
10, 0, 2, 6, 6, 7, 8
24
33
42
50, 1, 2, 3
61, 3, 5, 6, 9
71, 2
81, 2, 6, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/04/2024
Đặc biệtĐB
99369
Giải nhấtG1
13829
Giải nhìG2
59861
27481
Giải baG3
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải tưG4
3926
0546
2651
3393
Giải nămG5
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải sáuG6
334
673
600
Giải bảyG7
54
33
98
29
Ký tự đặc biệtKT
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 5
13
22, 5, 6, 9, 9
33, 4, 7
46, 8, 9
51, 4
61, 9
73, 9, 9
81, 4
93, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/04/2024
Đặc biệtĐB
71396
Giải nhấtG1
20801
Giải nhìG2
73470
83615
Giải baG3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tưG4
2581
6371
8850
1300
Giải nămG5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáuG6
496
635
489
Giải bảyG7
52
22
89
90
Ký tự đặc biệtKT
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
15, 6, 8, 8
21, 2
35
42, 8
50, 2, 7
61, 9
70, 0, 1
81, 9, 9
90, 4, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/04/2024
Đặc biệtĐB
90649
Giải nhấtG1
71212
Giải nhìG2
55720
56680
Giải baG3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tưG4
1452
5230
5083
2320
Giải nămG5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáuG6
756
690
503
Giải bảyG7
58
28
35
64
Ký tự đặc biệtKT
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 5
20, 0, 0, 8
30, 5
41, 9
52, 6, 8
61, 4, 7
75, 8
80, 3, 9
90, 0, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024
Đặc biệtĐB
12073
Giải nhấtG1
92837
Giải nhìG2
28622
02259
Giải baG3
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải tưG4
6594
5821
6858
2983
Giải nămG5
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải sáuG6
850
036
185
Giải bảyG7
27
83
16
80
Ký tự đặc biệtKT
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
21, 2, 7, 7, 7
36, 7
47
50, 8, 9
6 
70, 2, 3
80, 3, 3, 3, 5
91, 3, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/04/2024
Đặc biệtĐB
69356
Giải nhấtG1
22552
Giải nhìG2
35140
15293
Giải baG3
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải tưG4
4851
2761
8993
3587
Giải nămG5
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải sáuG6
753
388
635
Giải bảyG7
73
80
42
86
Ký tự đặc biệtKT
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
ĐầuĐuôi
09
10
28, 8
33, 5, 6
40, 2, 2
50, 1, 2, 3, 6
61, 3
73, 8
80, 1, 6, 7, 8
93, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/04/2024
Đặc biệtĐB
14138
Giải nhấtG1
62724
Giải nhìG2
54157
96213
Giải baG3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tưG4
4062
5079
6608
7155
Giải nămG5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáuG6
552
247
722
Giải bảyG7
12
45
75
97
Ký tự đặc biệtKT
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐầuĐuôi
02, 8
12, 3
21, 2, 2, 4
36, 8, 9
44, 5, 7
52, 3, 5, 7
62, 2, 2, 9
70, 5, 8, 9
8 
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/04/2024
Đặc biệtĐB
16510
Giải nhấtG1
57524
Giải nhìG2
46210
99866
Giải baG3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải tưG4
0760
1668
3313
3684
Giải nămG5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải sáuG6
717
130
568
Giải bảyG7
69
62
27
41
Ký tự đặc biệtKT
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 3, 6, 7
24, 4, 6, 7
30
41
55, 7
60, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
74
84
95, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/04/2024
Đặc biệtĐB
30147
Giải nhấtG1
37755
Giải nhìG2
61413
89550
Giải baG3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tưG4
5498
3294
6720
2059
Giải nămG5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáuG6
567
190
316
Giải bảyG7
15
61
05
32
Ký tự đặc biệtKT
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
13, 5, 5, 6
20, 2
32, 2
47, 7
50, 5, 9
60, 1, 1, 3, 7
73, 9
83
90, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/04/2024
Đặc biệtĐB
93374
Giải nhấtG1
18300
Giải nhìG2
59549
37037
Giải baG3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tưG4
1734
8632
0757
2118
Giải nămG5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáuG6
185
275
044
Giải bảyG7
65
17
72
50
Ký tự đặc biệtKT
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐầuĐuôi
00
13, 7, 8
24, 4, 5, 7
32, 4, 7, 9
44, 9
50, 7
61, 5, 6, 9, 9
72, 4, 5
85
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/04/2024
Đặc biệtĐB
00312
Giải nhấtG1
44708
Giải nhìG2
88283
64571
Giải baG3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tưG4
1449
2399
7871
7371
Giải nămG5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáuG6
142
732
198
Giải bảyG7
21
59
95
03
Ký tự đặc biệtKT
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 8
12
20, 1, 3
32
42, 3, 6, 8, 9, 9
50, 9
61
71, 1, 1
83, 9
95, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/04/2024
Đặc biệtĐB
72666
Giải nhấtG1
96992
Giải nhìG2
52918
21197
Giải baG3
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải tưG4
0372
6291
4099
0369
Giải nămG5
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải sáuG6
270
306
325
Giải bảyG7
05
13
49
19
Ký tự đặc biệtKT
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
10, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
23, 5
33, 4
49
5 
65, 6, 9
70, 0, 2
89
91, 2, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/04/2024
Đặc biệtĐB
69389
Giải nhấtG1
34052
Giải nhìG2
48091
95190
Giải baG3
28642
87265
12540
99128
22291
24399
Giải tưG4
6903
4457
3278
6776
Giải nămG5
4578
6228
5858
0611
4540
7296
Giải sáuG6
788
031
386
Giải bảyG7
01
42
65
89
Ký tự đặc biệtKT
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
ĐầuĐuôi
01, 3
11
28, 8
31
40, 0, 2, 2
52, 7, 8
65, 5
76, 8, 8
86, 8, 9, 9
90, 1, 1, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/04/2024
Đặc biệtĐB
67364
Giải nhấtG1
05538
Giải nhìG2
43309
50971
Giải baG3
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải tưG4
1179
2067
4473
0517
Giải nămG5
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải sáuG6
732
624
838
Giải bảyG7
93
94
15
22
Ký tự đặc biệtKT
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 9
10, 1, 5, 7
22, 4
32, 2, 8, 8, 9, 9
49
5 
64, 7
71, 3, 9
81
93, 4, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/04/2024
Đặc biệtĐB
62909
Giải nhấtG1
09387
Giải nhìG2
23902
06705
Giải baG3
05649
11928
85591
77857
24772
73380
Giải tưG4
1057
4955
1981
8866
Giải nămG5
8906
2314
0248
6777
3183
8562
Giải sáuG6
262
654
029
Giải bảyG7
65
86
54
35
Ký tự đặc biệtKT
3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
14
28, 9
35
48, 9
54, 4, 5, 7, 7
62, 2, 5, 6
72, 7
80, 1, 3, 6, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/04/2024
Đặc biệtĐB
19052
Giải nhấtG1
64293
Giải nhìG2
66910
37980
Giải baG3
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải tưG4
1490
6212
7679
2105
Giải nămG5
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải sáuG6
559
345
633
Giải bảyG7
09
93
06
38
Ký tự đặc biệtKT
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
10, 2, 2
2 
33, 8, 8
42, 5
52, 4, 7, 9, 9
63, 6
79
80, 3
90, 3, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/03/2024
Đặc biệtĐB
36909
Giải nhấtG1
46217
Giải nhìG2
56679
32203
Giải baG3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải tưG4
5581
4902
3035
7503
Giải nămG5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải sáuG6
183
311
228
Giải bảyG7
69
90
28
81
Ký tự đặc biệtKT
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 9
11, 7
26, 7, 8, 8
32, 5
46, 7
57, 9
69
71, 4, 9
81, 1, 3, 7, 8
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/03/2024
Đặc biệtĐB
62135
Giải nhấtG1
21141
Giải nhìG2
45857
86656
Giải baG3
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải tưG4
7920
9023
7131
8460
Giải nămG5
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải sáuG6
752
057
840
Giải bảyG7
96
94
29
09
Ký tự đặc biệtKT
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
ĐầuĐuôi
09
11, 7
20, 0, 3, 6, 9
31, 1, 3, 5
40, 1, 1, 4
52, 6, 7, 7
60, 5, 7
72
8 
94, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/03/2024
Đặc biệtĐB
37869
Giải nhấtG1
01431
Giải nhìG2
07900
66341
Giải baG3
81079
95627
76989
10547
37486
34353
Giải tưG4
4618
5541
1854
0752
Giải nămG5
4990
2029
5211
9779
7249
7896
Giải sáuG6
717
867
363
Giải bảyG7
05
67
87
62
Ký tự đặc biệtKT
7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
ĐầuĐuôi
00, 5
11, 7, 8
27, 9
31
41, 1, 7, 9
52, 3, 4
62, 3, 7, 7, 9
79, 9
86, 7, 9
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/03/2024
Đặc biệtĐB
49879
Giải nhấtG1
61196
Giải nhìG2
55813
26560
Giải baG3
66628
39458
53044
66883
94985
04961
Giải tưG4
0689
1252
7970
1626
Giải nămG5
4095
9503
8586
7026
3491
4985
Giải sáuG6
800
015
450
Giải bảyG7
07
82
98
90
Ký tự đặc biệtKT
6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
ĐầuĐuôi
00, 3, 7
13, 5
26, 6, 8
3 
44
50, 2, 8
60, 1
70, 9
82, 3, 5, 5, 6, 9
90, 1, 5, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/03/2024
Đặc biệtĐB
20645
Giải nhấtG1
21356
Giải nhìG2
10211
33955
Giải baG3
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải tưG4
7518
6879
1586
7174
Giải nămG5
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải sáuG6
187
087
674
Giải bảyG7
84
38
18
25
Ký tự đặc biệtKT
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4, 6, 8, 8
25, 8, 9
38
45
55, 6, 9
69
74, 4, 5, 9, 9
84, 6, 6, 7, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/03/2024
Đặc biệtĐB
59619
Giải nhấtG1
57086
Giải nhìG2
96937
20940
Giải baG3
23515
63359
89273
67580
12104
65171
Giải tưG4
6781
8492
2432
0942
Giải nămG5
4059
1308
7139
7578
4915
1820
Giải sáuG6
728
921
919
Giải bảyG7
82
17
99
07
Ký tự đặc biệtKT
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
ĐầuĐuôi
04, 7, 8
15, 5, 7, 9, 9
20, 1, 8
32, 7, 9
40, 2
59, 9
6 
71, 3, 8
80, 1, 2, 6
92, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/03/2024
Đặc biệtĐB
16342
Giải nhấtG1
75754
Giải nhìG2
28913
37346
Giải baG3
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải tưG4
8692
8838
9702
1399
Giải nămG5
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải sáuG6
425
940
549
Giải bảyG7
39
42
11
77
Ký tự đặc biệtKT
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 4, 9
21, 2, 5
35, 7, 8, 9
40, 2, 2, 2, 6, 9
54
60, 1
70, 7
8 
92, 2, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/03/2024
Đặc biệtĐB
88274
Giải nhấtG1
06693
Giải nhìG2
53350
57784
Giải baG3
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải tưG4
9003
5952
0115
9805
Giải nămG5
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải sáuG6
935
713
633
Giải bảyG7
29
09
32
39
Ký tự đặc biệtKT
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
12, 3, 5
29
32, 3, 5, 9
41, 2, 8
50, 2, 4
61, 9
71, 4, 4
84, 9
90, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/03/2024
Đặc biệtĐB
59882
Giải nhấtG1
35161
Giải nhìG2
80009
90230
Giải baG3
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải tưG4
4114
7900
0301
0473
Giải nămG5
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải sáuG6
460
122
532
Giải bảyG7
85
51
42
16
Ký tự đặc biệtKT
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
ĐầuĐuôi
00, 1, 8, 9, 9
12, 4, 6
20, 1, 2, 7
30, 2, 2
40, 2
50, 1, 5
60, 0, 1
73, 9
82, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/03/2024
Đặc biệtĐB
95371
Giải nhấtG1
07286
Giải nhìG2
23998
54295
Giải baG3
30927
81184
68459
29360
97671
18598
Giải tưG4
3721
6102
6363
6756
Giải nămG5
7582
1471
1256
7423
3322
6997
Giải sáuG6
840
527
579
Giải bảyG7
21
91
03
69
Ký tự đặc biệtKT
5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
21, 1, 2, 3, 7, 7
3 
40
56, 6, 9
60, 3, 9
71, 1, 1, 9
82, 4, 6
91, 5, 7, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/03/2024
Đặc biệtĐB
81866
Giải nhấtG1
15018
Giải nhìG2
97738
52425
Giải baG3
46984
39393
23620
45649
07779
32333
Giải tưG4
6001
7698
5879
5739
Giải nămG5
2820
0426
8268
4363
6007
2889
Giải sáuG6
843
426
191
Giải bảyG7
87
13
52
56
Ký tự đặc biệtKT
12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 8
20, 0, 5, 6, 6
33, 8, 9
43, 9
52, 6
63, 6, 8
79, 9
84, 7, 9
91, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/03/2024
Đặc biệtĐB
35144
Giải nhấtG1
48573
Giải nhìG2
21404
25165
Giải baG3
28375
09425
17538
21595
56954
36845
Giải tưG4
2361
7750
2414
2861
Giải nămG5
8305
7081
7715
2463
0729
3143
Giải sáuG6
271
623
926
Giải bảyG7
87
23
54
37
Ký tự đặc biệtKT
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
ĐầuĐuôi
04, 5
14, 5
23, 3, 5, 6, 9
37, 8
43, 4, 5
50, 4, 4
61, 1, 3, 5
71, 3, 5
81, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/03/2024
Đặc biệtĐB
15636
Giải nhấtG1
19173
Giải nhìG2
85681
79930
Giải baG3
13044
44402
18216
83995
78186
87187
Giải tưG4
6448
8599
4783
1398
Giải nămG5
6959
9932
2256
7373
4400
6765
Giải sáuG6
996
855
572
Giải bảyG7
33
44
22
51
Ký tự đặc biệtKT
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL
ĐầuĐuôi
00, 2
16
22
30, 2, 3, 6
44, 4, 8
51, 5, 6, 9
65
72, 3, 3
81, 3, 6, 7
95, 6, 8, 9