Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 22-07-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83973
Giải bảyG7927524
Giải sáuG656450994
11061791
21857471
Giải nămG562581239
Giải tưG48140284195
4043489457
6375117331
4429010468
6554636830
9091399226
3393782366
Giải baG31478326585
2809532733
Giải nhìG28976728994
Giải nhấtG10538292990
Đặc biệtĐB651413531363
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-07-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82119
Giải bảyG7523948
Giải sáuG689205798
00480130
42215336
Giải nămG586380196
Giải tưG46129611929
1562141797
9560709580
0277891655
0561044835
7095890341
5499723997
Giải baG38785769648
3415567850
Giải nhìG27573936608
Giải nhấtG18951037999
Đặc biệtĐB979599106477
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 08-07-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81135
Giải bảyG7714926
Giải sáuG635582327
79800145
08549004
Giải nămG571282904
Giải tưG42550083819
1158230637
0982686886
7759553049
6209798806
3712507856
4780582084
Giải baG32164372094
1967614854
Giải nhìG27748382183
Giải nhấtG11053891387
Đặc biệtĐB778965174608
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 01-07-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81903
Giải bảyG7375667
Giải sáuG680071588
56689027
81871796
Giải nămG560780079
Giải tưG48988847096
4959985531
1053453962
2808204237
0949470845
2140458895
9761016173
Giải baG36578728038
2825607489
Giải nhìG27701681438
Giải nhấtG11326233060
Đặc biệtĐB459623881691
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 24-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80480
Giải bảyG7665778
Giải sáuG660376660
19308003
86201648
Giải nămG570001909
Giải tưG45290551116
9863967617
9667495355
5391155142
3309440621
2040273279
8415417097
Giải baG37583622649
7380362947
Giải nhìG23368182558
Giải nhấtG11738012708
Đặc biệtĐB442394093379
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 17-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83252
Giải bảyG7928310
Giải sáuG671163809
36471169
14607186
Giải nămG542722208
Giải tưG43901965161
2325593562
9429463348
9086736612
3312369215
6448233771
3659759668
Giải baG38579727812
9455963341
Giải nhìG20120835684
Giải nhấtG18884935603
Đặc biệtĐB208827242677
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 10-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84079
Giải bảyG7114450
Giải sáuG674099718
89346270
39231081
Giải nămG566861177
Giải tưG41506350290
1684350779
2903073449
0283141375
5271007553
3669762374
8818999856
Giải baG36818362666
9823293448
Giải nhìG20381739039
Giải nhấtG11880307448
Đặc biệtĐB461491248292
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 03-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89868
Giải bảyG7060841
Giải sáuG696403940
44453386
16490929
Giải nămG505891053
Giải tưG44133116482
7478706804
8642377827
5683434762
9858580709
1076578495
0575547764
Giải baG33988182269
9285190592
Giải nhìG20120217753
Giải nhấtG19067746103
Đặc biệtĐB649207959209
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 27-05-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86736
Giải bảyG7782375
Giải sáuG645883057
31638466
59180270
Giải nămG572653618
Giải tưG42838403302
9624001559
7084449520
3310770970
3197689334
9709791406
5884156088
Giải baG32224526659
4645185592
Giải nhìG25626596915
Giải nhấtG18165059743
Đặc biệtĐB709514362471
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 20-05-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG87054
Giải bảyG7752961
Giải sáuG630135984
40868718
40633841
Giải nămG573892429
Giải tưG45354406386
8569239864
7235527875
9858767554
7096312858
6475005105
7127444275
Giải baG30710795207
8771008484
Giải nhìG29492422058
Giải nhấtG16586980839
Đặc biệtĐB054991042509
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 13-05-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG85597
Giải bảyG7407354
Giải sáuG642971784
41841763
89885820
Giải nămG573791102
Giải tưG49898035335
8135794493
7027205715
8894165211
4297449249
5616505252
3127701946
Giải baG33983715224
4736119334
Giải nhìG28766629191
Giải nhấtG18458765390
Đặc biệtĐB941762011632
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 06-05-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89931
Giải bảyG7276509
Giải sáuG675861450
20263141
70120876
Giải nămG521059121
Giải tưG41685230134
8639907411
6315575971
6320811224
7116940751
6555251334
8085575199
Giải baG35296495466
8200728827
Giải nhìG29492812820
Giải nhấtG13408787606
Đặc biệtĐB643466416753
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 29-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80347
Giải bảyG7833810
Giải sáuG631093320
66498690
32324475
Giải nămG500031636
Giải tưG48712262853
4441700827
2755531644
3715376271
9589695066
7458809004
1711550691
Giải baG35860718028
6857871530
Giải nhìG20261907966
Giải nhấtG10030677107
Đặc biệtĐB983217629502
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 22-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG85764
Giải bảyG7517124
Giải sáuG617297964
64769410
04281932
Giải nămG549090895
Giải tưG43488294198
5587625584
2978163324
8260977880
0275245528
9218247113
2521767579
Giải baG39684532714
9192336647
Giải nhìG24375270918
Giải nhấtG17431929163
Đặc biệtĐB421244939149
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81323
Giải bảyG7292536
Giải sáuG669463097
64009394
63518815
Giải nămG579221210
Giải tưG44714882469
7999933408
4921367129
2280781691
4804602728
9379933121
3015214597
Giải baG39421395364
5888804717
Giải nhìG25130472318
Giải nhấtG17568878435
Đặc biệtĐB208358049036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 08-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82159
Giải bảyG7917738
Giải sáuG604294307
87047637
68803242
Giải nămG518275053
Giải tưG47839143529
5715153185
7520982142
2617662509
1651679922
6956514362
4885910643
Giải baG39806530371
2152690203
Giải nhìG20965752560
Giải nhấtG18767105277
Đặc biệtĐB727772905943
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 01-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84943
Giải bảyG7284334
Giải sáuG687702807
30518469
31114139
Giải nămG501744910
Giải tưG40471598965
0578617140
2816069448
5633932862
0025682028
7576256326
0647390984
Giải baG38386272307
9806689792
Giải nhìG28225428699
Giải nhấtG14757956300
Đặc biệtĐB168287729799
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 25-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84328
Giải bảyG7083600
Giải sáuG655456970
30827025
51345048
Giải nămG580778020
Giải tưG45986416710
6962451138
0496180944
4059195102
7420727055
9953166653
3793954540
Giải baG36505400984
6372420834
Giải nhìG21051855891
Giải nhấtG17316142287
Đặc biệtĐB225438112501
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 18-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83064
Giải bảyG7851811
Giải sáuG633982285
06282889
20831635
Giải nămG519534972
Giải tưG45327238185
3329395142
6793427920
8521448726
1565452957
8750319543
9242669064
Giải baG32842400088
7121761809
Giải nhìG27012442152
Giải nhấtG14267138858
Đặc biệtĐB899284097850
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 11-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80080
Giải bảyG7892846
Giải sáuG674069762
80272961
35987811
Giải nămG505199612
Giải tưG40873885724
1093569628
5369211262
1918564258
8306648251
8862977686
2791157715
Giải baG33238072412
4205563743
Giải nhìG23368373083
Giải nhấtG16455303384
Đặc biệtĐB736956076557
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 04-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80693
Giải bảyG7139248
Giải sáuG648962372
76098945
11552337
Giải nămG569608433
Giải tưG41588869695
3795910478
3359691958
7423710167
5566078428
1314411815
8334446270
Giải baG35016136912
5956508140
Giải nhìG25000971461
Giải nhấtG19796907814
Đặc biệtĐB851389302925
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 26-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81287
Giải bảyG7449882
Giải sáuG608627158
91278761
96644905
Giải nămG517893985
Giải tưG45389411510
4339716432
4816468697
8926197243
9627391450
6378963245
6048956172
Giải baG37917750723
8043497382
Giải nhìG20751322215
Giải nhấtG16709072435
Đặc biệtĐB415322428591
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 19-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG87914
Giải bảyG7782313
Giải sáuG605737562
06003162
64165993
Giải nămG521036286
Giải tưG49227343616
5995891135
3851277360
0716248557
3134574166
5002848099
6105862355
Giải baG31062770853
6552933236
Giải nhìG25375529784
Giải nhấtG19414958242
Đặc biệtĐB672720390264
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 12-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG88196
Giải bảyG7367567
Giải sáuG652348715
29271882
42452844
Giải nămG563221128
Giải tưG49388844630
6617217869
0074856139
3052847032
5641892397
0704072680
9757976953
Giải baG36630988573
1247806887
Giải nhìG24858171007
Giải nhấtG17886543618
Đặc biệtĐB496750246385
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 05-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84143
Giải bảyG7712004
Giải sáuG683620821
24449334
47147760
Giải nămG589889636
Giải tưG47718018081
6973364488
4441747841
2237513299
6588881918
8313380456
0156913703
Giải baG37719232223
6690914176
Giải nhìG25722767876
Giải nhấtG18928244115
Đặc biệtĐB691996984658
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 29-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86324
Giải bảyG7122030
Giải sáuG684432335
54677262
32219184
Giải nămG546066551
Giải tưG42981645694
1476985342
1410032996
2216527496
2737919273
1178994056
8439871712
Giải baG30558119872
6963213877
Giải nhìG20080441171
Giải nhấtG14530219967
Đặc biệtĐB651237632127
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 22-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89248
Giải bảyG7687989
Giải sáuG633046811
70220815
71169989
Giải nămG598354128
Giải tưG44356646858
8726005935
5202464452
1168840758
2868029989
1814051520
4878021806
Giải baG39668719967
4523958722
Giải nhìG24397120938
Giải nhấtG16373960758
Đặc biệtĐB141768760075
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG88614
Giải bảyG7261002
Giải sáuG689968620
65380787
16948507
Giải nămG501058031
Giải tưG41121337453
2997265199
5521700412
2053075170
7929151173
0391324730
7753152722
Giải baG33304630949
1813403464
Giải nhìG21317913230
Giải nhấtG19492560610
Đặc biệtĐB315157591812
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 08-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82468
Giải bảyG7456827
Giải sáuG654526286
14670592
07766719
Giải nămG550071472
Giải tưG40223936231
3036251116
0972294763
9888358228
9277335666
7106243316
0185301490
Giải baG33628076392
0599437304
Giải nhìG26205528963
Giải nhấtG11478896947
Đặc biệtĐB433694112673
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 01-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83675
Giải bảyG7226395
Giải sáuG658580298
33367528
77421106
Giải nămG533201663
Giải tưG41893779230
4570979372
3007724005
3843228168
3950585905
6403223699
4863535689
Giải baG30225300979
4382451198
Giải nhìG21792803290
Giải nhấtG15833370416
Đặc biệtĐB545102353596