Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81323
Giải bảyG7292536
Giải sáuG669463097
64009394
63518815
Giải nămG579221210
Giải tưG44714882469
7999933408
4921367129
2280781691
4804602728
9379933121
3015214597
Giải baG39421395364
5888804717
Giải nhìG25130472318
Giải nhấtG17568878435
Đặc biệtĐB208358049036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 08-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82159
Giải bảyG7917738
Giải sáuG604294307
87047637
68803242
Giải nămG518275053
Giải tưG47839143529
5715153185
7520982142
2617662509
1651679922
6956514362
4885910643
Giải baG39806530371
2152690203
Giải nhìG20965752560
Giải nhấtG18767105277
Đặc biệtĐB727772905943
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 01-04-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84943
Giải bảyG7284334
Giải sáuG687702807
30518469
31114139
Giải nămG501744910
Giải tưG40471598965
0578617140
2816069448
5633932862
0025682028
7576256326
0647390984
Giải baG38386272307
9806689792
Giải nhìG28225428699
Giải nhấtG14757956300
Đặc biệtĐB168287729799
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 25-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84328
Giải bảyG7083600
Giải sáuG655456970
30827025
51345048
Giải nămG580778020
Giải tưG45986416710
6962451138
0496180944
4059195102
7420727055
9953166653
3793954540
Giải baG36505400984
6372420834
Giải nhìG21051855891
Giải nhấtG17316142287
Đặc biệtĐB225438112501
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 18-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83064
Giải bảyG7851811
Giải sáuG633982285
06282889
20831635
Giải nămG519534972
Giải tưG45327238185
3329395142
6793427920
8521448726
1565452957
8750319543
9242669064
Giải baG32842400088
7121761809
Giải nhìG27012442152
Giải nhấtG14267138858
Đặc biệtĐB899284097850
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 11-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80080
Giải bảyG7892846
Giải sáuG674069762
80272961
35987811
Giải nămG505199612
Giải tưG40873885724
1093569628
5369211262
1918564258
8306648251
8862977686
2791157715
Giải baG33238072412
4205563743
Giải nhìG23368373083
Giải nhấtG16455303384
Đặc biệtĐB736956076557
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 04-03-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80693
Giải bảyG7139248
Giải sáuG648962372
76098945
11552337
Giải nămG569608433
Giải tưG41588869695
3795910478
3359691958
7423710167
5566078428
1314411815
8334446270
Giải baG35016136912
5956508140
Giải nhìG25000971461
Giải nhấtG19796907814
Đặc biệtĐB851389302925
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 26-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81287
Giải bảyG7449882
Giải sáuG608627158
91278761
96644905
Giải nămG517893985
Giải tưG45389411510
4339716432
4816468697
8926197243
9627391450
6378963245
6048956172
Giải baG37917750723
8043497382
Giải nhìG20751322215
Giải nhấtG16709072435
Đặc biệtĐB415322428591
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 19-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG87914
Giải bảyG7782313
Giải sáuG605737562
06003162
64165993
Giải nămG521036286
Giải tưG49227343616
5995891135
3851277360
0716248557
3134574166
5002848099
6105862355
Giải baG31062770853
6552933236
Giải nhìG25375529784
Giải nhấtG19414958242
Đặc biệtĐB672720390264
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 12-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG88196
Giải bảyG7367567
Giải sáuG652348715
29271882
42452844
Giải nămG563221128
Giải tưG49388844630
6617217869
0074856139
3052847032
5641892397
0704072680
9757976953
Giải baG36630988573
1247806887
Giải nhìG24858171007
Giải nhấtG17886543618
Đặc biệtĐB496750246385
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 05-02-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84143
Giải bảyG7712004
Giải sáuG683620821
24449334
47147760
Giải nămG589889636
Giải tưG47718018081
6973364488
4441747841
2237513299
6588881918
8313380456
0156913703
Giải baG37719232223
6690914176
Giải nhìG25722767876
Giải nhấtG18928244115
Đặc biệtĐB691996984658
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 29-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86324
Giải bảyG7122030
Giải sáuG684432335
54677262
32219184
Giải nămG546066551
Giải tưG42981645694
1476985342
1410032996
2216527496
2737919273
1178994056
8439871712
Giải baG30558119872
6963213877
Giải nhìG20080441171
Giải nhấtG14530219967
Đặc biệtĐB651237632127
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 22-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89248
Giải bảyG7687989
Giải sáuG633046811
70220815
71169989
Giải nămG598354128
Giải tưG44356646858
8726005935
5202464452
1168840758
2868029989
1814051520
4878021806
Giải baG39668719967
4523958722
Giải nhìG24397120938
Giải nhấtG16373960758
Đặc biệtĐB141768760075
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 15-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG88614
Giải bảyG7261002
Giải sáuG689968620
65380787
16948507
Giải nămG501058031
Giải tưG41121337453
2997265199
5521700412
2053075170
7929151173
0391324730
7753152722
Giải baG33304630949
1813403464
Giải nhìG21317913230
Giải nhấtG19492560610
Đặc biệtĐB315157591812
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 08-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG82468
Giải bảyG7456827
Giải sáuG654526286
14670592
07766719
Giải nămG550071472
Giải tưG40223936231
3036251116
0972294763
9888358228
9277335666
7106243316
0185301490
Giải baG33628076392
0599437304
Giải nhìG26205528963
Giải nhấtG11478896947
Đặc biệtĐB433694112673
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 01-01-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83675
Giải bảyG7226395
Giải sáuG658580298
33367528
77421106
Giải nămG533201663
Giải tưG41893779230
4570979372
3007724005
3843228168
3950585905
6403223699
4863535689
Giải baG30225300979
4382451198
Giải nhìG21792803290
Giải nhấtG15833370416
Đặc biệtĐB545102353596
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 25-12-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG85583
Giải bảyG7881993
Giải sáuG674797837
17029281
10267632
Giải nămG530134581
Giải tưG49456154835
5635619743
2228925038
6222296823
7922766738
3755707087
9627662528
Giải baG30694966070
6956635839
Giải nhìG24115232589
Giải nhấtG16764398040
Đặc biệtĐB820567250989
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 18-12-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG81418
Giải bảyG7019816
Giải sáuG608275690
14318795
09039271
Giải nămG578991184
Giải tưG47396525127
8707436982
1376423571
6366336368
3823033112
2551359197
8102007002
Giải baG33314052234
5806108719
Giải nhìG28623207330
Giải nhấtG14161632139
Đặc biệtĐB279089253924
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 11-12-2023
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86085
Giải bảyG7018024
Giải sáuG618311059
11314902
73359317
Giải nămG578521032
Giải tưG45146638897
9103078859
3554455193
1792893591
1290780815
5659791063
8317087396
Giải baG36047986338
2015133170
Giải nhìG21230308949
Giải nhấtG10817695620
Đặc biệtĐB906388903242
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 04-12-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG84865
Giải bảyG7538558
Giải sáuG663739208
79061712
51128591
Giải nămG541121395
Giải tưG45310605312
7357055304
4926217587
8297482152
0178907110
9087360853
8042868328
Giải baG38376413597
8181229680
Giải nhìG25604337573
Giải nhấtG19415244799
Đặc biệtĐB669872416593
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 27-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG89832
Giải bảyG7366627
Giải sáuG697892173
58880324
17596037
Giải nămG514901753
Giải tưG49064016088
5040061164
0073755936
9044583918
0202303270
0994638025
0315347898
Giải baG34754870432
2913156346
Giải nhìG24320307693
Giải nhấtG12777527132
Đặc biệtĐB401919533609
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 20-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83471
Giải bảyG7671357
Giải sáuG607066689
72259794
57122270
Giải nămG517984124
Giải tưG43597981319
6654642832
7532534501
5610170979
0371019127
4299546791
4630303386
Giải baG30080699936
3669440669
Giải nhìG24016646852
Giải nhấtG18722622977
Đặc biệtĐB829687968527
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 13-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83461
Giải bảyG7690660
Giải sáuG652122913
21395819
43142385
Giải nămG548048698
Giải tưG48525989271
0999004334
5481774045
5676945153
5065974291
0123269839
4125629081
Giải baG39988156113
1432445641
Giải nhìG28798621812
Giải nhấtG14385234529
Đặc biệtĐB434308183275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 06-11-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG87039
Giải bảyG7173277
Giải sáuG693298339
69032090
15285302
Giải nămG579890425
Giải tưG43861991264
5797235908
6659915656
4501216991
0793744081
1026278450
4282535198
Giải baG32396344249
9452182003
Giải nhìG22350009128
Giải nhấtG15310716214
Đặc biệtĐB372081451974
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 30-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG80728
Giải bảyG7114518
Giải sáuG653398893
30918897
91383701
Giải nămG540371890
Giải tưG46441673532
8244264612
0513443399
1804716125
7600299526
4696375569
9109522933
Giải baG31923611423
6151365990
Giải nhìG24933071433
Giải nhấtG16530855069
Đặc biệtĐB400243536532
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 23-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG82316
Giải bảyG7010635
Giải sáuG676868568
91918279
84271099
Giải nămG589385625
Giải tưG45733311279
2476057646
0668801615
1970862561
8212329612
1546102365
5104967819
Giải baG30389832609
9573093235
Giải nhìG24269257162
Giải nhấtG12264729318
Đặc biệtĐB145778022287
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 16-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG82908
Giải bảyG7930802
Giải sáuG635280690
20885401
89006544
Giải nămG505714626
Giải tưG40444599511
9826113693
9721978138
3464064900
3124874975
0613598688
0422109542
Giải baG39692807150
0709873071
Giải nhìG21045875591
Giải nhấtG15063321416
Đặc biệtĐB688565784945
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 09-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG83865
Giải bảyG7815766
Giải sáuG653747992
33476022
60934730
Giải nămG560805742
Giải tưG41646713348
3460781248
1252061787
0796819015
7417785208
2584236001
3011668655
Giải baG31769753224
6257135102
Giải nhìG20202313387
Giải nhấtG11949490121
Đặc biệtĐB400518786981
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 02-10-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG81713
Giải bảyG7720758
Giải sáuG616537491
83046310
24974206
Giải nămG516510111
Giải tưG41275336581
6400628070
9159577733
1469401046
4556408676
5470642927
9989119293
Giải baG31738702392
3200240506
Giải nhìG23990522524
Giải nhấtG18143906129
Đặc biệtĐB008967022083
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 25-09-2023
TỉnhPhú YênThừa Thiên Huế
Giải támG84020
Giải bảyG7609882
Giải sáuG690297382
35985262
62032356
Giải nămG549457998
Giải tưG49994767749
4069357236
1297957366
1055941800
9738998857
0575108887
4135678119
Giải baG38561062573
2914901348
Giải nhìG29563524173
Giải nhấtG14537209839
Đặc biệtĐB606910914754