Kết Quả - KQXS - XS - Xo So - Kết Quả Net


XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ hai

Đặc biệtĐB
15296
Giải nhấtG1
58122
Giải nhìG2
60799
62033
Giải baG3
15633
64138
08436
38621
63529
06321
Giải tưG4
6873
7712
0316
8598
Giải nămG5
0223
7765
6786
8202
9208
5748
Giải sáuG6
423
428
102
Giải bảyG7
54
11
44
13
Ký tự đặc biệtKT
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
ĐầuĐuôi
02, 2, 8
11, 2, 3, 6
21, 1, 2, 3, 3, 8, 9
33, 3, 6, 8
44, 8
54
65
73
86
96, 8, 9
ĐầuĐuôi
 0
1, 2, 21
0, 0, 1, 22
1, 2, 2, 3, 3, 73
4, 54
65
1, 3, 8, 96
 7
0, 2, 3, 4, 98
2, 99

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Chủ nhật

Đặc biệtĐB
10190
Giải nhấtG1
86296
Giải nhìG2
33206
00021
Giải baG3
06696
79454
42036
15122
23654
78466
Giải tưG4
8027
5292
6605
9745
Giải nămG5
6881
2232
1351
6073
6580
3976
Giải sáuG6
592
230
142
Giải bảyG7
07
89
21
96
Ký tự đặc biệtKT
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
1 
21, 1, 2, 7
30, 2, 6
42, 5
51, 4, 4
66
73, 6
80, 1, 9
90, 2, 2, 6, 6, 6
ĐầuĐuôi
3, 8, 90
2, 2, 5, 81
2, 3, 4, 9, 92
73
5, 54
0, 45
0, 3, 6, 7, 9, 9, 96
0, 27
 8
89

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ bảy

Đặc biệtĐB
01882
Giải nhấtG1
99877
Giải nhìG2
69960
51715
Giải baG3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
Giải tưG4
2336
9489
1404
9201
Giải nămG5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
Giải sáuG6
239
703
602
Giải bảyG7
16
62
42
90
Ký tự đặc biệtKT
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 4, 7, 7
15, 6, 8
2 
36, 9
42, 5
52, 8
60, 2, 4, 5, 7
72, 5, 7
82, 9
90, 7
ĐầuĐuôi
6, 90
01
0, 4, 5, 6, 7, 82
03
0, 64
1, 4, 6, 75
1, 36
0, 0, 6, 7, 97
1, 58
3, 89

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ sáu

Đặc biệtĐB
23877
Giải nhấtG1
86129
Giải nhìG2
43578
15885
Giải baG3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
Giải tưG4
0924
5666
2745
9173
Giải nămG5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
Giải sáuG6
194
088
792
Giải bảyG7
39
60
52
22
Ký tự đặc biệtKT
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 2, 4, 4, 9
32, 6, 9
45, 8
52, 2, 2
60, 6
73, 7, 8
84, 5, 8
90, 2, 4, 8, 9
ĐầuĐuôi
2, 6, 90
 1
2, 3, 5, 5, 5, 92
73
2, 2, 8, 94
4, 85
3, 66
0, 77
4, 7, 8, 98
2, 3, 99

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ năm

Đặc biệtĐB
12559
Giải nhấtG1
30645
Giải nhìG2
80705
72880
Giải baG3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
Giải tưG4
4395
6731
7431
7487
Giải nămG5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
Giải sáuG6
849
257
368
Giải bảyG7
02
44
97
20
Ký tự đặc biệtKT
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
ĐầuĐuôi
02, 5
14
20, 2, 9
31, 1, 7
44, 5, 9
55, 6, 7, 9
68, 9
73, 6, 6, 7
80, 7
92, 5, 7
ĐầuĐuôi
2, 80
3, 31
0, 2, 92
73
1, 44
0, 4, 5, 95
5, 7, 76
3, 5, 7, 8, 97
68
2, 4, 5, 69

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ tư

Đặc biệtĐB
54959
Giải nhấtG1
56122
Giải nhìG2
08873
94181
Giải baG3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
Giải tưG4
3300
4085
1347
9923
Giải nămG5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
Giải sáuG6
825
287
821
Giải bảyG7
64
24
18
76
Ký tự đặc biệtKT
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
ĐầuĐuôi
00, 1
15, 7, 8
21, 2, 3, 4, 5
33, 6
47
52, 9
62, 4
70, 3, 6
81, 3, 5, 5, 7, 8
91
ĐầuĐuôi
0, 70
0, 2, 8, 91
2, 5, 62
2, 3, 7, 83
2, 64
1, 2, 8, 85
3, 76
1, 4, 87
1, 88
59

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ ba

Đặc biệtĐB
79496
Giải nhấtG1
54389
Giải nhìG2
14879
99309
Giải baG3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
Giải tưG4
6962
0797
5344
0621
Giải nămG5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
Giải sáuG6
359
794
639
Giải bảyG7
45
12
60
22
Ký tự đặc biệtKT
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
ĐầuĐuôi
01, 3, 9, 9
12, 2
21, 2
39
41, 4, 5
50, 9
60, 2, 5, 6
70, 8, 9
86, 9, 9
94, 6, 7
ĐầuĐuôi
5, 6, 70
0, 2, 41
1, 1, 2, 62
03
4, 94
4, 65
6, 8, 96
97
78
0, 0, 3, 5, 7, 8, 89

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ hai

Đặc biệtĐB
43030
Giải nhấtG1
44299
Giải nhìG2
00340
25339
Giải baG3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
Giải tưG4
4649
7841
5946
3334
Giải nămG5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
Giải sáuG6
700
124
697
Giải bảyG7
67
41
66
81
Ký tự đặc biệtKT
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
ĐầuĐuôi
00
18
24, 8
30, 0, 4, 5, 9
40, 1, 1, 6, 9
52, 3
63, 3, 6, 7
7 
80, 1, 1, 4
94, 7, 9
ĐầuĐuôi
0, 3, 3, 4, 80
4, 4, 8, 81
52
5, 6, 63
2, 3, 8, 94
35
4, 66
6, 97
1, 28
3, 4, 99

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Chủ nhật

Đặc biệtĐB
81707
Giải nhấtG1
44574
Giải nhìG2
72831
05924
Giải baG3
80549
29198
30206
65279
81970
38879
Giải tưG4
6754
7163
9094
7920
Giải nămG5
7959
6409
5695
0810
4062
5469
Giải sáuG6
754
323
701
Giải bảyG7
20
99
33
18
Ký tự đặc biệtKT
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
ĐầuĐuôi
01, 6, 7, 9
10, 8
20, 0, 3, 4
31, 3
49
54, 4, 9
62, 3, 9
70, 4, 9, 9
8 
94, 5, 8, 9
ĐầuĐuôi
1, 2, 2, 70
0, 31
62
2, 3, 63
2, 5, 5, 7, 94
95
06
07
1, 98
0, 4, 5, 6, 7, 7, 99

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13/07/2024)

KQXS Hôm nay > Miền Bắc > Thứ bảy

Đặc biệtĐB
83060
Giải nhấtG1
19484
Giải nhìG2
61514
36996
Giải baG3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
Giải tưG4
2833
7276
5852
1955
Giải nămG5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
Giải sáuG6
365
270
589
Giải bảyG7
35
84
82
97
Ký tự đặc biệtKT
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
ĐầuĐuôi
01
12, 4, 5
20
33, 3, 5, 7
4 
52, 3, 5
60, 5, 5, 8
70, 2, 6, 6
82, 2, 4, 4, 9
96, 7
ĐầuĐuôi
2, 6, 70
01
1, 5, 7, 8, 82
3, 3, 53
1, 8, 84
1, 3, 5, 6, 65
7, 7, 96
3, 97
68
89

Giới thiệu

Em HAINHAY.netxin chào cả nhà ạ, phần lớn cả nhà nghe là biết tên em nghĩa là gì rồi nhỉ. Ai chưa hiểu thì tên em nghĩa là hai nháy.net ạ. Các bác ngày nào mà chơi lotto thì chắc chắn đều mong đến chiều, tối khi có kết quả , mỗi con mình chơi về một nháy đã là tuyệt vời, về hai nháy thì quá rực rỡ rồi. Các bác đến với em thì kiểu gì cũng rực rỡ luôn ạ. Giữa 1 rừng các website về xổ số, Hai nháy.net nảy mầm với những mục tiêu và sứ mệnh riêng.

Đầu tiên, Hainhay.net vẫn là 1 website đem tới cho mọi người tất cả những nhu cầu về xổ số:

  • Cập nhật kết quả xổ số 3 miền trực tiếp, nhanh và chính xác.
  • Sổ kết quả cùng tùy chọn xem theo thứ và có thể xem tới 300 ngày.
  • Bảng kết quả đặc biệt theo ngày, tháng, năm của xổ số truyền thống, các tỉnh và xổ số điện toán...
  • Với kho dữ liệu lâu đời, hainhay.net cung cấp cho người chơi những thống kê cực kỳ hữu ích như: Tần suất lotto, tần suất cặp lotto, thống kê giải đặc biệt ngày mai, thống kê quan trọng, thống kê theo tổng...
  • Các công cụ soi cầu phổ biến: soi cầu bạch thủ, cầu giải đặc biệt, soi cầu theo thứ... cũng đều có trên hainhay.net, còn có công cụ hỗ trợ cả nhà khi chơi online như lọc dàn, tạo dàn, ghép dàn vô cùng thuận tiện.

Em luôn lắng nghe để cập nhật những công cụ, thống kê mới và hữu ích nhất, cũng như tối ưu các công cụ sẵn có, để giúp các bác có tỉ lệ chiến thắng cao nhất mỗi khi sử dụng HAINHAY.net.

Ngoài những giá trị có thể nhìn thấy nêu trên, hai nháy.net còn hi vọng mang đến may mắn cho tất cả mọi người đến với em, mỗi khi vào hai nháy.net cập nhật kết quả xổ số, các bác sẽ luôn có may mắn đồng hành cùng mọi con số các bác đã chọn.

HAINHAY.net - Cầu trời cho con giàu ú ụ..!