Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/12/2023
Đặc biệtĐB
35627
Giải nhấtG1
13260
Giải nhìG2
96217
17317
Giải baG3
28340
60873
47641
19296
93791
58846
Giải tưG4
1425
0878
0269
6048
Giải nămG5
4114
5973
7447
0951
0213
1899
Giải sáuG6
568
558
529
Giải bảyG7
44
24
37
61
Ký tự đặc biệtKT
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS
ĐầuĐuôi
0 
13, 4, 7, 7
24, 5, 7, 9
37
40, 1, 4, 6, 7, 8
51, 8
60, 1, 8, 9
73, 3, 8
8 
91, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/11/2023
Đặc biệtĐB
07426
Giải nhấtG1
98379
Giải nhìG2
36655
42158
Giải baG3
20547
19426
60986
16887
53632
79116
Giải tưG4
8229
9619
1705
7002
Giải nămG5
2436
1281
6999
0144
7407
1184
Giải sáuG6
391
898
713
Giải bảyG7
73
07
13
43
Ký tự đặc biệtKT
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
ĐầuĐuôi
02, 5, 7, 7
13, 3, 6, 9
26, 6, 9
32, 6
43, 4, 7
55, 8
6 
73, 9
81, 4, 6, 7
91, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/11/2023
Đặc biệtĐB
57999
Giải nhấtG1
27345
Giải nhìG2
57014
50063
Giải baG3
32466
88975
22112
69463
62612
65221
Giải tưG4
2456
8073
1231
9668
Giải nămG5
0256
0729
5497
2958
5424
4777
Giải sáuG6
068
473
251
Giải bảyG7
01
62
16
10
Ký tự đặc biệtKT
6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
ĐầuĐuôi
01
10, 2, 2, 4, 6
21, 4, 9
31
45
51, 6, 6, 8
62, 3, 3, 6, 8, 8
73, 3, 5, 7
8 
97, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/11/2023
Đặc biệtĐB
54869
Giải nhấtG1
34677
Giải nhìG2
80583
17410
Giải baG3
12119
75379
69729
45196
06463
06180
Giải tưG4
9936
0565
5964
1109
Giải nămG5
7356
9273
1879
6015
4125
3336
Giải sáuG6
959
344
804
Giải bảyG7
36
20
73
21
Ký tự đặc biệtKT
12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS
ĐầuĐuôi
04, 9
10, 5, 9
20, 1, 5, 9
36, 6, 6
44
56, 9
63, 4, 5, 9
73, 3, 7, 9, 9
80, 3
96
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/11/2023
Đặc biệtĐB
34562
Giải nhấtG1
39661
Giải nhìG2
67957
16661
Giải baG3
06243
10409
80709
63247
33362
51297
Giải tưG4
7945
1349
1037
1650
Giải nămG5
4615
2896
3092
9154
8815
6908
Giải sáuG6
744
249
840
Giải bảyG7
22
44
97
09
Ký tự đặc biệtKT
17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK
ĐầuĐuôi
08, 9, 9, 9
15, 5
22
37
40, 3, 4, 4, 5, 7, 9, 9
50, 4, 7
61, 1, 2, 2
7 
8 
92, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/11/2023
Đặc biệtĐB
93127
Giải nhấtG1
54327
Giải nhìG2
25283
02829
Giải baG3
30079
05452
64446
73945
16590
87922
Giải tưG4
2606
9611
1221
0026
Giải nămG5
0668
6940
7478
8435
1725
5577
Giải sáuG6
276
183
585
Giải bảyG7
14
12
69
84
Ký tự đặc biệtKT
12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA
ĐầuĐuôi
06
11, 2, 4
21, 2, 5, 6, 7, 7, 9
35
40, 5, 6
52
68, 9
76, 7, 8, 9
83, 3, 4, 5
90
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/10/2023
Đặc biệtĐB
26788
Giải nhấtG1
71079
Giải nhìG2
79633
89149
Giải baG3
55454
66176
86152
37472
21527
79572
Giải tưG4
0476
8838
1384
2211
Giải nămG5
5306
1110
8681
7368
0619
3206
Giải sáuG6
623
382
600
Giải bảyG7
94
00
43
95
Ký tự đặc biệtKT
19AS-5AS-15AS-7AS-6AS-1AS-18AS-17AS
ĐầuĐuôi
00, 0, 6, 6
10, 1, 9
23, 7
33, 8
43, 9
52, 4
68
72, 2, 6, 6, 9
81, 2, 4, 8
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/10/2023
Đặc biệtĐB
45305
Giải nhấtG1
95559
Giải nhìG2
38899
87603
Giải baG3
92120
18127
36684
43785
76111
64948
Giải tưG4
8908
6904
4781
7686
Giải nămG5
2873
3167
4112
6695
8826
6672
Giải sáuG6
924
485
836
Giải bảyG7
46
06
62
42
Ký tự đặc biệtKT
13AK-12AK-18AK-17AK-8AK-14AK-15AK-1AK
ĐầuĐuôi
03, 4, 5, 6, 8
11, 2
20, 4, 6, 7
36
42, 6, 8
59
62, 7
72, 3
81, 4, 5, 5, 6
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/10/2023
Đặc biệtĐB
50875
Giải nhấtG1
95632
Giải nhìG2
39892
34582
Giải baG3
50557
03012
38198
20971
13896
23153
Giải tưG4
0633
1981
2032
4676
Giải nămG5
7866
1480
9846
3202
1539
0475
Giải sáuG6
884
935
151
Giải bảyG7
25
65
20
03
Ký tự đặc biệtKT
20AB-12AB-16AB-10AB-19AB-17AB-14AB-4AB
ĐầuĐuôi
02, 3
12
20, 5
32, 2, 3, 5, 9
46
51, 3, 7
65, 6
71, 5, 5, 6
80, 1, 2, 4
92, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/10/2023
Đặc biệtĐB
88733
Giải nhấtG1
73302
Giải nhìG2
24201
85392
Giải baG3
28893
61757
56710
03791
06431
62727
Giải tưG4
8037
6603
9356
3574
Giải nămG5
5156
1747
7121
1657
2110
3407
Giải sáuG6
487
227
763
Giải bảyG7
79
14
25
44
Ký tự đặc biệtKT
15ZG-10ZG-4ZG-19ZG-8ZG-2ZG-9ZG-16ZG
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 7
10, 0, 4
21, 5, 7, 7
31, 3, 7
44, 7
56, 6, 7, 7
63
74, 9
87
91, 2, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/09/2023
Đặc biệtĐB
11698
Giải nhấtG1
77996
Giải nhìG2
44386
48900
Giải baG3
50556
02023
73169
91188
39404
88068
Giải tưG4
2092
6143
0736
5575
Giải nămG5
9078
8697
7078
5622
3662
5048
Giải sáuG6
924
443
417
Giải bảyG7
61
16
20
84
Ký tự đặc biệtKT
3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ
ĐầuĐuôi
00, 4
16, 7
20, 2, 3, 4
36
43, 3, 8
56
61, 2, 8, 9
75, 8, 8
84, 6, 8
92, 6, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/09/2023
Đặc biệtĐB
52566
Giải nhấtG1
34841
Giải nhìG2
51527
93225
Giải baG3
11728
25151
80780
49217
55120
57854
Giải tưG4
0466
4980
0563
6846
Giải nămG5
6189
5380
9292
6703
4758
9247
Giải sáuG6
104
794
694
Giải bảyG7
64
63
21
91
Ký tự đặc biệtKT
9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY
ĐầuĐuôi
03, 4
17
20, 1, 5, 7, 8
3 
41, 6, 7
51, 4, 8
63, 3, 4, 6, 6
7 
80, 0, 0, 9
91, 2, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/09/2023
Đặc biệtĐB
59722
Giải nhấtG1
39954
Giải nhìG2
82710
03209
Giải baG3
78624
32001
43234
62757
70781
81883
Giải tưG4
8076
8791
9056
0768
Giải nămG5
6452
1096
3635
6305
6223
8703
Giải sáuG6
457
589
380
Giải bảyG7
92
33
70
38
Ký tự đặc biệtKT
5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 9
10
22, 3, 4
33, 4, 5, 8
4 
52, 4, 6, 7, 7
68
70, 6
80, 1, 3, 9
91, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/09/2023
Đặc biệtĐB
49956
Giải nhấtG1
86503
Giải nhìG2
30149
91295
Giải baG3
79898
88109
48412
53869
38343
84577
Giải tưG4
7509
5019
9362
1933
Giải nămG5
0559
2748
4246
4497
3950
1919
Giải sáuG6
057
038
963
Giải bảyG7
48
12
14
78
Ký tự đặc biệtKT
4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ
ĐầuĐuôi
03, 9, 9
12, 2, 4, 9, 9
2 
33, 8
43, 6, 8, 8, 9
50, 6, 7, 9
62, 3, 9
77, 8
8 
95, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31/08/2023
Đặc biệtĐB
73040
Giải nhấtG1
49951
Giải nhìG2
45966
86381
Giải baG3
41593
00092
86954
84340
47439
63862
Giải tưG4
2848
7645
3439
0211
Giải nămG5
1304
4480
3555
3946
5126
3834
Giải sáuG6
166
251
788
Giải bảyG7
52
05
29
62
Ký tự đặc biệtKT
15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ
ĐầuĐuôi
04, 5
11
26, 9
34, 9, 9
40, 0, 5, 6, 8
51, 1, 2, 4, 5
62, 2, 6, 6
7 
80, 1, 8
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/08/2023
Đặc biệtĐB
57973
Giải nhấtG1
56968
Giải nhìG2
14617
65709
Giải baG3
80552
37370
15250
20440
22904
77493
Giải tưG4
7257
1247
1466
9018
Giải nămG5
2216
9070
9700
0651
3860
3967
Giải sáuG6
696
165
515
Giải bảyG7
58
49
66
44
Ký tự đặc biệtKT
7XG-15XG-12XG-4XG-2XG-6XG
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
15, 6, 7, 8
2 
3 
40, 4, 7, 9
50, 1, 2, 7, 8
60, 5, 6, 6, 7, 8
70, 0, 3
8 
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/08/2023
Đặc biệtĐB
79186
Giải nhấtG1
32553
Giải nhìG2
79391
52920
Giải baG3
32912
94584
36898
31073
20915
87443
Giải tưG4
6367
7030
0053
1383
Giải nămG5
1857
3180
1684
1177
1109
8748
Giải sáuG6
715
727
370
Giải bảyG7
30
98
35
47
Ký tự đặc biệtKT
2XQ-3XQ-10XQ-15XQ-1XQ-14XQ
ĐầuĐuôi
09
12, 5, 5
20, 7
30, 0, 5
43, 7, 8
53, 3, 7
67
70, 3, 7
80, 3, 4, 4, 6
91, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/08/2023
Đặc biệtĐB
25102
Giải nhấtG1
39262
Giải nhìG2
27262
60903
Giải baG3
83745
39012
83875
12495
33809
23707
Giải tưG4
2471
5901
0523
5567
Giải nămG5
9000
0248
5132
6410
3979
1027
Giải sáuG6
692
080
999
Giải bảyG7
01
06
50
79
Ký tự đặc biệtKT
6XZ-10XZ-7XZ-1XZ-9XZ-14XZ
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9
10, 2
23, 7
32
45, 8
50
62, 2, 7
71, 5, 9, 9
80
92, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/08/2023
Đặc biệtĐB
80288
Giải nhấtG1
61964
Giải nhìG2
82402
90573
Giải baG3
86917
81202
63682
32267
08872
45092
Giải tưG4
4562
0068
0287
9372
Giải nămG5
6857
2417
0553
7674
2108
0438
Giải sáuG6
396
653
630
Giải bảyG7
51
69
22
62
Ký tự đặc biệtKT
15VG-12VG-11VG-2VG-3VG-6VG
ĐầuĐuôi
02, 2, 8
17, 7
22
30, 8
4 
51, 3, 3, 7
62, 2, 4, 7, 8, 9
72, 2, 3, 4
82, 7, 8
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/07/2023
Đặc biệtĐB
21171
Giải nhấtG1
85403
Giải nhìG2
79840
71628
Giải baG3
70421
53425
93257
67908
60129
24822
Giải tưG4
8442
5443
7734
2039
Giải nămG5
7288
5379
6926
4166
5022
1814
Giải sáuG6
647
208
190
Giải bảyG7
68
22
47
10
Ký tự đặc biệtKT
11VQ-14VQ-7VQ-13VQ-10VQ-2VQ
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
10, 4
21, 2, 2, 2, 5, 6, 8, 9
34, 9
40, 2, 3, 7, 7
57
66, 8
71, 9
88
90
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/07/2023
Đặc biệtĐB
58286
Giải nhấtG1
59809
Giải nhìG2
27214
91487
Giải baG3
38808
27542
66389
67950
60208
71038
Giải tưG4
1808
6367
8712
0887
Giải nămG5
0502
4135
1080
9915
7284
0175
Giải sáuG6
959
760
942
Giải bảyG7
72
38
74
62
Ký tự đặc biệtKT
6VZ-11VZ-8VZ-9VZ-1VZ-4VZ
ĐầuĐuôi
02, 8, 8, 8, 9
12, 4, 5
2 
35, 8, 8
42, 2
50, 9
60, 2, 7
72, 4, 5
80, 4, 6, 7, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/07/2023
Đặc biệtĐB
26902
Giải nhấtG1
17552
Giải nhìG2
95496
22758
Giải baG3
37039
85734
14296
42091
87038
08681
Giải tưG4
5105
0543
1386
5587
Giải nămG5
8739
4363
7301
7217
5264
8207
Giải sáuG6
069
373
802
Giải bảyG7
60
66
15
61
Ký tự đặc biệtKT
15UG-5UG-6UG-7UG-11UG-4UG
ĐầuĐuôi
01, 2, 2, 5, 7
15, 7
2 
34, 8, 9, 9
43
52, 8
60, 1, 3, 4, 6, 9
73
81, 6, 7
91, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/07/2023
Đặc biệtĐB
44798
Giải nhấtG1
94748
Giải nhìG2
30095
36372
Giải baG3
01428
55314
61653
45485
52116
52671
Giải tưG4
7701
1381
9393
4736
Giải nămG5
7019
1019
4066
2179
0283
8953
Giải sáuG6
322
406
805
Giải bảyG7
95
05
36
57
Ký tự đặc biệtKT
9UQ-3UQ-6UQ-11UQ-12UQ-13UQ
ĐầuĐuôi
01, 5, 5, 6
14, 6, 9, 9
22, 8
36, 6
48
53, 3, 7
66
71, 2, 9
81, 3, 5
93, 5, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/06/2023
Đặc biệtĐB
06920
Giải nhấtG1
56675
Giải nhìG2
67716
70226
Giải baG3
25883
78117
84401
10799
94060
69390
Giải tưG4
0144
9883
7643
6236
Giải nămG5
3976
0038
5573
0135
0392
6592
Giải sáuG6
424
847
468
Giải bảyG7
13
87
98
36
Ký tự đặc biệtKT
12UZ-11UZ-9UZ-1UZ-2UZ-5UZ
ĐầuĐuôi
01
13, 6, 7
20, 4, 6
35, 6, 6, 8
43, 4, 7
5 
60, 8
73, 5, 6
83, 3, 7
90, 2, 2, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/06/2023
Đặc biệtĐB
84267
Giải nhấtG1
02244
Giải nhìG2
93702
67381
Giải baG3
11966
10243
59342
89468
21046
34369
Giải tưG4
8713
5009
1257
6787
Giải nămG5
5544
3116
7782
9557
5042
6535
Giải sáuG6
124
416
017
Giải bảyG7
84
51
99
00
Ký tự đặc biệtKT
6TG-5TG-9TG-1TG-4TG-3TG
ĐầuĐuôi
00, 2, 9
13, 6, 6, 7
24
35
42, 2, 3, 4, 4, 6
51, 7, 7
66, 7, 8, 9
7 
81, 2, 4, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/06/2023
Đặc biệtĐB
46904
Giải nhấtG1
84800
Giải nhìG2
98348
12229
Giải baG3
53861
52351
70551
34806
70498
95789
Giải tưG4
6537
3633
5213
4450
Giải nămG5
4072
1844
5044
2857
3142
3607
Giải sáuG6
368
359
314
Giải bảyG7
61
63
64
41
Ký tự đặc biệtKT
3TQ-8TQ-10TQ-1TQ-12TQ-15TQ
ĐầuĐuôi
00, 4, 6, 7
13, 4
29
33, 7
41, 2, 4, 4, 8
50, 1, 1, 7, 9
61, 1, 3, 4, 8
72
89
98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/06/2023
Đặc biệtĐB
13437
Giải nhấtG1
01318
Giải nhìG2
28445
82535
Giải baG3
71477
39624
54759
25625
23113
63826
Giải tưG4
4472
8981
7954
0986
Giải nămG5
5344
9805
4411
8024
3303
3715
Giải sáuG6
934
777
592
Giải bảyG7
66
88
48
31
Ký tự đặc biệtKT
11TZ-10TZ-6TZ-15TZ-12TZ-14TZ
ĐầuĐuôi
03, 5
11, 3, 5, 8
24, 4, 5, 6
31, 4, 5, 7
44, 5, 8
54, 9
66
72, 7, 7
81, 6, 8
92
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/06/2023
Đặc biệtĐB
95921
Giải nhấtG1
60072
Giải nhìG2
60772
42018
Giải baG3
90528
85129
93364
58075
83241
77085
Giải tưG4
6817
1204
2635
4543
Giải nămG5
3317
1198
1200
4091
1777
7879
Giải sáuG6
188
582
598
Giải bảyG7
81
27
71
20
Ký tự đặc biệtKT
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG
ĐầuĐuôi
00, 4
17, 7, 8
20, 1, 7, 8, 9
35
41, 3
5 
64
71, 2, 2, 5, 7, 9
81, 2, 5, 8
91, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/05/2023
Đặc biệtĐB
20319
Giải nhấtG1
70232
Giải nhìG2
29500
71249
Giải baG3
16884
99881
28251
71786
97777
82108
Giải tưG4
7537
2802
9443
3856
Giải nămG5
2521
5532
2000
7987
9291
0000
Giải sáuG6
369
815
984
Giải bảyG7
67
74
96
89
Ký tự đặc biệtKT
5SQ-15SQ-7SQ-4SQ-14SQ-11SQ
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 2, 8
15, 9
21
32, 2, 7
43, 9
51, 6
67, 9
74, 7
81, 4, 4, 6, 7, 9
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/05/2023
Đặc biệtĐB
22632
Giải nhấtG1
63943
Giải nhìG2
01119
19532
Giải baG3
76856
89482
64227
00562
01641
85632
Giải tưG4
7352
8616
7828
8053
Giải nămG5
5572
8328
8721
7637
2872
6281
Giải sáuG6
990
054
631
Giải bảyG7
18
67
99
70
Ký tự đặc biệtKT
9SZ-12SZ-13SZ-14SZ-8SZ-10SZ
ĐầuĐuôi
0 
16, 8, 9
21, 7, 8, 8
31, 2, 2, 2, 7
41, 3
52, 3, 4, 6
62, 7
70, 2, 2
81, 2
90, 9