Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 06-12-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87228
Giải bảyG7400503
Giải sáuG696024504
99575537
91259585
Giải nămG559249157
Giải tưG40909766616
5325947558
6164891134
2085250132
2419557058
9956504599
5835671992
Giải baG34207759226
6444484942
Giải nhìG23285431626
Giải nhấtG11997693134
Đặc biệtĐB722917443916
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 29-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89382
Giải bảyG7274785
Giải sáuG621739947
31502252
74304339
Giải nămG583058623
Giải tưG44810922104
4769582235
2660389533
7452192080
4409021212
0937826698
0410159398
Giải baG32296300775
4120583639
Giải nhìG26997396978
Giải nhấtG17121550169
Đặc biệtĐB067158515249
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 22-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89386
Giải bảyG7446576
Giải sáuG698280874
58791591
72227824
Giải nămG512593572
Giải tưG45670186536
3264336660
2218572219
1493577764
0817455360
1143223559
8169703654
Giải baG35462682050
3497985104
Giải nhìG26818358544
Giải nhấtG13765835237
Đặc biệtĐB388440207691
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 15-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84005
Giải bảyG7153917
Giải sáuG624077615
72282689
16681193
Giải nămG538455648
Giải tưG43809818711
3814043035
0093545559
1606328875
9879925692
3263191374
1969478552
Giải baG38217244726
5543231363
Giải nhìG26419754245
Giải nhấtG15379835059
Đặc biệtĐB733872803902
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 08-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87626
Giải bảyG7670047
Giải sáuG679152454
01316288
65886128
Giải nămG548946126
Giải tưG43142679717
1538854027
7205495805
9075638620
9305440015
2658449049
4244677312
Giải baG35303228398
4022438250
Giải nhìG28864462786
Giải nhấtG12892663154
Đặc biệtĐB393019132963
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 01-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82228
Giải bảyG7707988
Giải sáuG637739327
72653515
50079463
Giải nămG510167203
Giải tưG45497425387
3096905282
3633278109
1673432083
1312855964
3699305699
8065938720
Giải baG39112380349
3857084363
Giải nhìG27561529404
Giải nhấtG17993717658
Đặc biệtĐB393193951961
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 25-10-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86655
Giải bảyG7915432
Giải sáuG631453710
02548997
30956942
Giải nămG553904096
Giải tưG47854044576
7422742936
6002819586
5411532393
0141814706
8721410283
2732656885
Giải baG34419112765
0684062050
Giải nhìG23328546481
Giải nhấtG18369201001
Đặc biệtĐB897507888377
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 18-10-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86753
Giải bảyG7168455
Giải sáuG689598271
78002242
64191261
Giải nămG596072464
Giải tưG43813732060
4832985228
6822591619
3975613739
2141252228
9206495183
3972955615
Giải baG35219381033
2571413086
Giải nhìG28415705328
Giải nhấtG15842263134
Đặc biệtĐB522700706466
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 11-10-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG81408
Giải bảyG7095867
Giải sáuG660073524
94480510
25393139
Giải nămG529551653
Giải tưG45303542657
5106243178
7157946598
2692315429
4364686313
5688863495
5522755031
Giải baG31416855075
1668298996
Giải nhìG21151794280
Giải nhấtG10962593878
Đặc biệtĐB015713413689
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 04-10-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84656
Giải bảyG7590423
Giải sáuG653632168
39090828
52409555
Giải nămG506016893
Giải tưG47835964510
3917356390
8608713267
9970045085
5195475125
0731121105
6579962759
Giải baG31530431078
3758020393
Giải nhìG29265833893
Giải nhấtG19343723661
Đặc biệtĐB962164842358
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 27-09-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82224
Giải bảyG7340710
Giải sáuG620959901
96622447
38899271
Giải nămG597323232
Giải tưG46410666427
0651798230
0692534838
2469199536
1619960392
7085360634
8480975506
Giải baG38437913376
5197434075
Giải nhìG23456544930
Giải nhấtG19942353253
Đặc biệtĐB313476253781
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 20-09-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88049
Giải bảyG7740398
Giải sáuG697629920
22219610
46828989
Giải nămG545126078
Giải tưG41541783805
7775051621
2836230737
4697740360
3222978898
9454152869
7317347736
Giải baG39847689472
5312625303
Giải nhìG20904045585
Giải nhấtG11643497446
Đặc biệtĐB448744221985
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 13-09-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88842
Giải bảyG7328362
Giải sáuG699036537
16746268
45781397
Giải nămG596982255
Giải tưG43710186906
6554759590
1980635757
2042052539
8649468646
2204768325
7636076419
Giải baG32638696302
3872786823
Giải nhìG25515125833
Giải nhấtG13259538478
Đặc biệtĐB323787424317
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 06-09-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG81021
Giải bảyG7286371
Giải sáuG688695698
38615262
45961741
Giải nămG582807327
Giải tưG44214346139
1725598421
5095334800
9942624766
8330351255
2185908147
9718074704
Giải baG39639681088
1992148245
Giải nhìG22364222471
Giải nhấtG11433190252
Đặc biệtĐB648303392296
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 30-08-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG85144
Giải bảyG7604594
Giải sáuG648382280
96542320
76497827
Giải nămG568719991
Giải tưG45025994383
9370668799
8687196463
6167318751
4281081834
3059008902
2333919024
Giải baG32234512961
7150403984
Giải nhìG27722933442
Giải nhấtG12241340520
Đặc biệtĐB180721008755
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 23-08-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89531
Giải bảyG7949356
Giải sáuG665754120
88002470
02131725
Giải nămG530242819
Giải tưG47275593006
2650805833
9391718369
6634347468
9179504685
2860344534
0105421416
Giải baG31143951321
0320958928
Giải nhìG28941738703
Giải nhấtG15298678371
Đặc biệtĐB256687579877
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 16-08-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87556
Giải bảyG7413912
Giải sáuG679662005
79830670
93871933
Giải nămG539625633
Giải tưG43619752622
9598070559
6637463334
6925392673
8222687998
7720890038
5636721983
Giải baG36197185553
4839098997
Giải nhìG28268186403
Giải nhấtG16220678944
Đặc biệtĐB258972130347
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 09-08-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88179
Giải bảyG7230099
Giải sáuG649367163
69932021
90949892
Giải nămG574243247
Giải tưG41429028467
8149830091
2635011069
5407807695
7044716123
9104533210
5714075216
Giải baG38432356368
7461229283
Giải nhìG20681225713
Giải nhấtG17538583642
Đặc biệtĐB165674871347
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 02-08-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89137
Giải bảyG7582894
Giải sáuG625673619
92682204
58345081
Giải nămG581257758
Giải tưG48434505019
3091290269
3132456383
0168626389
9417418013
4367683345
2013783837
Giải baG30572835663
6788016493
Giải nhìG29295228138
Giải nhấtG12296696887
Đặc biệtĐB313522633052
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 26-07-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG80406
Giải bảyG7891844
Giải sáuG634665373
61059044
80742621
Giải nămG527478891
Giải tưG45532734096
6080110671
7163809776
9964046833
1353602771
8418219161
8301539139
Giải baG38444201813
5333159231
Giải nhìG23216331167
Giải nhấtG12479783012
Đặc biệtĐB362183839688
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 19-07-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89497
Giải bảyG7506404
Giải sáuG658336668
02120135
35232613
Giải nămG580972372
Giải tưG46380474363
2327238865
6529475518
3553221943
0581324791
8411699450
6112852531
Giải baG37947879080
4228359822
Giải nhìG23706973324
Giải nhấtG13382657239
Đặc biệtĐB305546642614
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 12-07-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84035
Giải bảyG7895751
Giải sáuG676094473
77798120
03805395
Giải nămG532973671
Giải tưG47129073276
7466571599
6711458884
1581526440
2024313976
5649345533
3481993299
Giải baG31229356069
8490617462
Giải nhìG26188928337
Giải nhấtG13587601155
Đặc biệtĐB291214435591
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 05-07-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG81365
Giải bảyG7946826
Giải sáuG674945916
11129730
53566455
Giải nămG531985663
Giải tưG41263138373
0734216621
9972993878
4978108691
6358642647
6047730939
1606151555
Giải baG32779231664
5914059293
Giải nhìG29886735529
Giải nhấtG15320189806
Đặc biệtĐB943500796093
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 28-06-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG83860
Giải bảyG7986211
Giải sáuG613573454
65038994
70635573
Giải nămG559359035
Giải tưG49612158370
9593800454
4627992571
6000410509
5001281928
9483754769
4463322549
Giải baG35528839941
6043310091
Giải nhìG23755431250
Giải nhấtG12457167806
Đặc biệtĐB750091786961
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 21-06-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82167
Giải bảyG7771783
Giải sáuG646952073
54911774
06189198
Giải nămG562473242
Giải tưG42191309294
9735491060
6665921854
8597530796
1062264165
0916145459
7714954064
Giải baG39776712807
5583275338
Giải nhìG27848053285
Giải nhấtG10458039776
Đặc biệtĐB147814765943
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 14-06-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86477
Giải bảyG7699685
Giải sáuG628660783
96560686
61963267
Giải nămG510118187
Giải tưG41043564748
9084646340
3579688372
7983807985
2051625834
7589199266
1606359734
Giải baG38161601151
9865684285
Giải nhìG29290299429
Giải nhấtG17025038216
Đặc biệtĐB643838715573
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 07-06-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG80495
Giải bảyG7073211
Giải sáuG691214129
46331903
56098848
Giải nămG574954358
Giải tưG46689048108
5944961790
8332028768
5030007755
8371228928
0513175837
3716680066
Giải baG37867658940
1056204491
Giải nhìG29978802628
Giải nhấtG10656219096
Đặc biệtĐB843654063123
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 31-05-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88028
Giải bảyG7614852
Giải sáuG621292857
32317036
44911215
Giải nămG569359981
Giải tưG47986666699
2331184442
7542528907
5069554532
5731857584
5175924816
0833572451
Giải baG30445099220
9783311024
Giải nhìG20829952657
Giải nhấtG17888966266
Đặc biệtĐB128315626829
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 24-05-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG85794
Giải bảyG7194336
Giải sáuG611435724
29766499
74174808
Giải nămG529269966
Giải tưG48607490033
6103743684
1547399827
3624599235
3278240630
8209281270
6133373590
Giải baG34069345734
7140066315
Giải nhìG28784302304
Giải nhấtG18467287881
Đặc biệtĐB194093038797
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 17-05-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82985
Giải bảyG7715447
Giải sáuG672846457
15659183
13397747
Giải nămG551055384
Giải tưG48561877197
7652833936
8732511172
6650242440
5474513986
0243026313
9472584191
Giải baG31738618998
2440876807
Giải nhìG29873961863
Giải nhấtG13293434548
Đặc biệtĐB181996775469