Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 15-05-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82000
Giải bảyG7286682
Giải sáuG690295479
27525582
66539976
Giải nămG536663127
Giải tưG46193615214
9766715989
8642709343
5092244446
3196881217
4705736222
5622608386
Giải baG35120292375
3411859315
Giải nhìG29783114039
Giải nhấtG19935408006
Đặc biệtĐB421752861225
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 08-05-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89323
Giải bảyG7285803
Giải sáuG660207080
06698393
51994653
Giải nămG519623755
Giải tưG49737384856
6877129929
0265145998
9363444405
0960739904
0343231729
4449876944
Giải baG37642102666
2749616854
Giải nhìG22583196078
Giải nhấtG19364085209
Đặc biệtĐB762242136971
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 01-05-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88802
Giải bảyG7853823
Giải sáuG693130615
22205539
84836274
Giải nămG506996972
Giải tưG40784820644
5400499177
7820777616
6876798745
8888153372
3869124576
4005770708
Giải baG39175676313
0928774509
Giải nhìG26670493371
Giải nhấtG10249541026
Đặc biệtĐB330440846835
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 24-04-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84105
Giải bảyG7579463
Giải sáuG625948059
74171121
21098406
Giải nămG518790263
Giải tưG40279724797
1633569979
3093061652
0292952893
4517892653
9288503905
9393288137
Giải baG30471531764
5900993711
Giải nhìG23235449955
Giải nhấtG12480837738
Đặc biệtĐB080393862862
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 17-04-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86631
Giải bảyG7406648
Giải sáuG659975307
82139172
91858611
Giải nămG551793689
Giải tưG44752370544
7270894700
2866331933
9504570592
1541794300
4686459075
7485622990
Giải baG31663876608
4239522388
Giải nhìG22703467973
Giải nhấtG17272408403
Đặc biệtĐB263224328534
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 10-04-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82222
Giải bảyG7172427
Giải sáuG657406143
60019713
54288380
Giải nămG582492222
Giải tưG48691102513
9278442784
8832854849
2436592229
8789168425
1213517801
1437230652
Giải baG30122361385
4653014283
Giải nhìG27845224687
Giải nhấtG19825190794
Đặc biệtĐB035606182714
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 03-04-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG85070
Giải bảyG7775859
Giải sáuG686763938
78809581
46470706
Giải nămG502767909
Giải tưG41861095154
1696170845
0447825808
5809395598
0669838980
0248494648
8614675675
Giải baG36230492325
4685916228
Giải nhìG25570955150
Giải nhấtG16330401791
Đặc biệtĐB736465376716
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 27-03-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89283
Giải bảyG7400303
Giải sáuG623485771
62008601
62995321
Giải nămG589230061
Giải tưG48267766352
0625506727
0389937744
2805156052
0275910983
3874976759
0477298122
Giải baG36011021080
2163836638
Giải nhìG27021693241
Giải nhấtG12152272422
Đặc biệtĐB954722250326
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 20-03-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84850
Giải bảyG7672725
Giải sáuG632758998
80104155
74069621
Giải nămG510711245
Giải tưG43168388697
1188757438
9545388870
9002207298
0931901891
3908831377
6035216046
Giải baG37445503045
0590794840
Giải nhìG20624139028
Giải nhấtG17237040267
Đặc biệtĐB295827938059
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 13-03-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87484
Giải bảyG7801943
Giải sáuG639164437
76644251
95423990
Giải nămG572489186
Giải tưG43814326290
8489194003
4040868257
9381864991
6620840743
9289595111
0879648825
Giải baG30801085841
6760559590
Giải nhìG29710289055
Giải nhấtG17048014365
Đặc biệtĐB726763508499
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 06-03-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84572
Giải bảyG7280640
Giải sáuG691301901
17741777
09709503
Giải nămG591895873
Giải tưG49961856814
5669641500
0745056393
0305046194
7752663914
3911795066
4719996021
Giải baG37162066197
2920777725
Giải nhìG29401410895
Giải nhấtG19217549418
Đặc biệtĐB499850045366
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 28-02-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG83647
Giải bảyG7509054
Giải sáuG613219294
25975261
11480376
Giải nămG560983032
Giải tưG44183641559
4853364798
5212200259
4722320075
2460608644
2309056602
6696790932
Giải baG32834316139
7137033695
Giải nhìG26291861241
Giải nhấtG18454574216
Đặc biệtĐB127372944394
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 21-02-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG80001
Giải bảyG7845527
Giải sáuG676150786
04220917
85361979
Giải nămG563304674
Giải tưG44772301639
2448145273
4465563543
7516447778
1452308796
7867321887
1182543138
Giải baG39398796187
3719083915
Giải nhìG24478892146
Giải nhấtG10224808287
Đặc biệtĐB053869454123
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 14-02-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG81587
Giải bảyG7589330
Giải sáuG655296403
89092051
51811271
Giải nămG569001213
Giải tưG40244514962
9310808176
5509517189
4817801582
1129207424
4465220768
7264325733
Giải baG39058516707
1642886246
Giải nhìG29430768611
Giải nhấtG10244568831
Đặc biệtĐB445451611547
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 07-02-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84875
Giải bảyG7847292
Giải sáuG647065616
70406320
92751374
Giải nămG585973168
Giải tưG44149880315
6364767568
0653531199
0449507542
6905088966
1290659470
8249416631
Giải baG37088731490
4818015893
Giải nhìG29236896997
Giải nhấtG15326387240
Đặc biệtĐB480177125098
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 31-01-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86643
Giải bảyG7408306
Giải sáuG677249327
69266358
13311878
Giải nămG574547986
Giải tưG45423107781
0162303565
6351003365
9886569419
4826513417
6015553466
2435672224
Giải baG30120946852
7069985169
Giải nhìG23038495209
Giải nhấtG19459117301
Đặc biệtĐB459870878327
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 24-01-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86140
Giải bảyG7229016
Giải sáuG634306412
31993626
74053463
Giải nămG525920481
Giải tưG43449784488
4707819649
4267088401
5016280324
6396893667
9315424395
3977505974
Giải baG35333612980
9777857413
Giải nhìG27893313733
Giải nhấtG11850483610
Đặc biệtĐB628497097951
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 17-01-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89058
Giải bảyG7413116
Giải sáuG683344783
22860210
55864172
Giải nămG527917871
Giải tưG48051752123
9926987312
1898231236
9801306495
9499948869
0452391420
1022473087
Giải baG38365362856
7558631058
Giải nhìG24943513475
Giải nhấtG15498106180
Đặc biệtĐB896989066469
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 10-01-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG88139
Giải bảyG7113344
Giải sáuG623707161
19940215
58313882
Giải nămG513721488
Giải tưG43089937431
1571682023
5020914376
8491319492
6180584291
0517508573
3771521075
Giải baG34426115651
0365585802
Giải nhìG23056069411
Giải nhấtG16673797408
Đặc biệtĐB970808982711
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 03-01-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG85705
Giải bảyG7249149
Giải sáuG648232382
62422792
65614208
Giải nămG541618245
Giải tưG48687563299
9407756199
1819775451
7662591296
4707984922
4101222211
5982167748
Giải baG33391623577
4570542214
Giải nhìG20976266271
Giải nhấtG16623090564
Đặc biệtĐB237601689870
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 27-12-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84597
Giải bảyG7760594
Giải sáuG674284813
17926446
39285591
Giải nămG545264170
Giải tưG46647174981
5579120861
6516620377
3809451372
5885400122
8219938922
9073650104
Giải baG35912522491
0569980138
Giải nhìG25444970383
Giải nhấtG10856757197
Đặc biệtĐB443868682302
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 20-12-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86207
Giải bảyG7643232
Giải sáuG674042874
59593856
14777673
Giải nămG516204629
Giải tưG46399180779
0644026994
7552735867
2983935197
8326159331
0223062153
4977828942
Giải baG37734242210
4790930491
Giải nhìG21925942587
Giải nhấtG10568768384
Đặc biệtĐB247458010427
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 13-12-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89395
Giải bảyG7895323
Giải sáuG637926164
20651882
94647845
Giải nămG513555567
Giải tưG42217749414
2691395257
1950978023
6516028605
3853109683
9699257770
1569813122
Giải baG38508292789
0348515797
Giải nhìG29834136437
Giải nhấtG19436535275
Đặc biệtĐB278820700962
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 06-12-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87228
Giải bảyG7400503
Giải sáuG696024504
99575537
91259585
Giải nămG559249157
Giải tưG40909766616
5325947558
6164891134
2085250132
2419557058
9956504599
5835671992
Giải baG34207759226
6444484942
Giải nhìG23285431626
Giải nhấtG11997693134
Đặc biệtĐB722917443916
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 29-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89382
Giải bảyG7274785
Giải sáuG621739947
31502252
74304339
Giải nămG583058623
Giải tưG44810922104
4769582235
2660389533
7452192080
4409021212
0937826698
0410159398
Giải baG32296300775
4120583639
Giải nhìG26997396978
Giải nhấtG17121550169
Đặc biệtĐB067158515249
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 22-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG89386
Giải bảyG7446576
Giải sáuG698280874
58791591
72227824
Giải nămG512593572
Giải tưG45670186536
3264336660
2218572219
1493577764
0817455360
1143223559
8169703654
Giải baG35462682050
3497985104
Giải nhìG26818358544
Giải nhấtG13765835237
Đặc biệtĐB388440207691
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 15-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG84005
Giải bảyG7153917
Giải sáuG624077615
72282689
16681193
Giải nămG538455648
Giải tưG43809818711
3814043035
0093545559
1606328875
9879925692
3263191374
1969478552
Giải baG38217244726
5543231363
Giải nhìG26419754245
Giải nhấtG15379835059
Đặc biệtĐB733872803902
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 08-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87626
Giải bảyG7670047
Giải sáuG679152454
01316288
65886128
Giải nămG548946126
Giải tưG43142679717
1538854027
7205495805
9075638620
9305440015
2658449049
4244677312
Giải baG35303228398
4022438250
Giải nhìG28864462786
Giải nhấtG12892663154
Đặc biệtĐB393019132963
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 01-11-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82228
Giải bảyG7707988
Giải sáuG637739327
72653515
50079463
Giải nămG510167203
Giải tưG45497425387
3096905282
3633278109
1673432083
1312855964
3699305699
8065938720
Giải baG39112380349
3857084363
Giải nhìG27561529404
Giải nhấtG17993717658
Đặc biệtĐB393193951961
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 25-10-2023
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG86655
Giải bảyG7915432
Giải sáuG631453710
02548997
30956942
Giải nămG553904096
Giải tưG47854044576
7422742936
6002819586
5411532393
0141814706
8721410283
2732656885
Giải baG34419112765
0684062050
Giải nhìG23328546481
Giải nhấtG18369201001
Đặc biệtĐB897507888377