Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 16-04-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG84200
Giải bảyG7777114
Giải sáuG600389380
44448745
22900175
Giải nămG586139619
Giải tưG48515210937
0399469707
0011126209
6387365612
6888276531
2568018338
8243214074
Giải baG38320895018
6320524739
Giải nhìG27502322729
Giải nhấtG11952572697
Đặc biệtĐB506704523278
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 09-04-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83214
Giải bảyG7917338
Giải sáuG615611665
51336138
88496864
Giải nămG557025582
Giải tưG41669911636
8534966695
3189907247
7996306473
2066124539
9012654168
9863316152
Giải baG30076049631
2851149033
Giải nhìG22537623044
Giải nhấtG11857978736
Đặc biệtĐB147361850181
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 02-04-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80766
Giải bảyG7102799
Giải sáuG649014297
67144949
88558737
Giải nămG524386559
Giải tưG41893922953
5874683403
3823695052
5008755789
0379398769
8543759690
5804573848
Giải baG36274431279
7804947858
Giải nhìG26466039406
Giải nhấtG18163730241
Đặc biệtĐB650210133147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 26-03-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG88191
Giải bảyG7664648
Giải sáuG692800969
57945444
41421882
Giải nămG568518118
Giải tưG49316357258
9528136206
3508622616
3423913110
4672293148
2884006544
0652655062
Giải baG36369384023
8901002064
Giải nhìG26304894433
Giải nhấtG17469762618
Đặc biệtĐB017700999151
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 19-03-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81850
Giải bảyG7553457
Giải sáuG670208842
26113710
56957965
Giải nămG554112030
Giải tưG45050782356
1285431091
6385815049
0037125223
9320537426
7316570393
9346570533
Giải baG39465229781
1935842845
Giải nhìG24366372294
Giải nhấtG18004249625
Đặc biệtĐB405329489503
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 12-03-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89196
Giải bảyG7366461
Giải sáuG683793704
72084319
75036501
Giải nămG546133615
Giải tưG43064532288
8371239972
2381943221
5499419143
7205552443
9159811790
1829050849
Giải baG31168841093
2139165957
Giải nhìG24237074090
Giải nhấtG13563996859
Đặc biệtĐB509871882163
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 05-03-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81474
Giải bảyG7401262
Giải sáuG622402576
89348003
28465744
Giải nămG518636233
Giải tưG47323536589
2872843898
0239514381
4899362247
5381009202
0464201295
0262747241
Giải baG31017743694
5753315306
Giải nhìG24646545040
Giải nhấtG16421486223
Đặc biệtĐB433523629473
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 27-02-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81827
Giải bảyG7328289
Giải sáuG631549467
44630810
91601542
Giải nămG500805047
Giải tưG46757569341
6209869377
6032379472
3446307669
5155076228
9338020187
0372982974
Giải baG34883861542
6155166706
Giải nhìG27360114250
Giải nhấtG11242972248
Đặc biệtĐB279870614661
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 20-02-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89158
Giải bảyG7315005
Giải sáuG650409738
65040524
28474631
Giải nămG598699400
Giải tưG48950960496
1368916518
5788978673
4088574998
8380237552
8325442292
1286517848
Giải baG32341251991
8638311701
Giải nhìG25537866491
Giải nhấtG17823617841
Đặc biệtĐB611951555830
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 13-02-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86070
Giải bảyG7989224
Giải sáuG647481643
07931392
67172967
Giải nămG541692097
Giải tưG41740904993
9959128131
5982612058
6124121639
2461773820
0412818229
4595867111
Giải baG30897281062
2331293768
Giải nhìG22713511655
Giải nhấtG15517244138
Đặc biệtĐB322438662759
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 06-02-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG85297
Giải bảyG7229762
Giải sáuG644146866
42144637
90087893
Giải nămG549959103
Giải tưG45030883102
3331408548
9675284855
3575222099
3678632026
9900103234
8451836410
Giải baG30570948831
9231166012
Giải nhìG20148167028
Giải nhấtG14677862142
Đặc biệtĐB295502576501
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 30-01-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89830
Giải bảyG7631823
Giải sáuG661390563
77786188
86068946
Giải nămG581026267
Giải tưG40101938355
9896300377
1187931531
7645693081
1585526698
1048721791
1708917755
Giải baG35200883506
0943973374
Giải nhìG27626478446
Giải nhấtG12604717035
Đặc biệtĐB076623105551
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 23-01-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86739
Giải bảyG7220087
Giải sáuG635095160
78769283
42786083
Giải nămG536470129
Giải tưG48804519000
4494057040
2036013643
3051532999
0337970503
1032871902
9286002985
Giải baG39352066454
3760635735
Giải nhìG24218408610
Giải nhấtG19580298004
Đặc biệtĐB174338129034
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 16-01-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82802
Giải bảyG7672692
Giải sáuG626306345
99657070
34618872
Giải nămG591493023
Giải tưG41233217117
7356426110
5573633756
5495039181
3649845982
4374019300
3007910428
Giải baG35587649971
9376670296
Giải nhìG28184775942
Giải nhấtG18347320944
Đặc biệtĐB361364384990
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 09-01-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG85084
Giải bảyG7809830
Giải sáuG634925877
81536117
95146715
Giải nămG507130559
Giải tưG40295866174
2545418598
4524193032
2652929544
3601623662
9818211185
1654643941
Giải baG37369439160
2449564334
Giải nhìG22797252437
Giải nhấtG18805906858
Đặc biệtĐB537541954832
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 02-01-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83029
Giải bảyG7107102
Giải sáuG668401593
28327372
12120014
Giải nămG555417228
Giải tưG48717167733
9559711125
5353571695
3214264997
6835761129
5144545240
1756880369
Giải baG38058732649
2219382062
Giải nhìG29101844432
Giải nhấtG13144478826
Đặc biệtĐB931991848623
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 26-12-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80438
Giải bảyG7730337
Giải sáuG610179097
77836553
60922301
Giải nămG594425402
Giải tưG41719247319
5246205921
1177150446
0680039435
9874474415
4547130038
7578520974
Giải baG31107355954
1918805322
Giải nhìG25960584892
Giải nhấtG19116281585
Đặc biệtĐB152875925411
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 19-12-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89051
Giải bảyG7622954
Giải sáuG659542901
15188577
86050635
Giải nămG557023389
Giải tưG41073050265
8494364453
0698093201
8478180778
5804663434
4318683330
3030041815
Giải baG36505713796
1298725769
Giải nhìG22351018045
Giải nhấtG16547083667
Đặc biệtĐB307971060230
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 12-12-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83052
Giải bảyG7512431
Giải sáuG682965235
66448437
33185150
Giải nămG594755847
Giải tưG49363966948
3133844288
5443439584
5214079865
3113324193
3772559595
8860857956
Giải baG36484717434
7752645546
Giải nhìG20819616378
Giải nhấtG16079152352
Đặc biệtĐB253839516371
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 05-12-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG86871
Giải bảyG7884232
Giải sáuG625927520
83875355
26050254
Giải nămG511576111
Giải tưG44630768940
2333078859
6895163202
6877163380
6541641038
1816458109
5181696364
Giải baG34502415038
3862605598
Giải nhìG29291214031
Giải nhấtG15428515759
Đặc biệtĐB915617784924
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 28-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82025
Giải bảyG7558751
Giải sáuG612844852
95904040
45614591
Giải nămG575879532
Giải tưG45473396280
8879755329
8575478554
3289075065
0887495500
8904255439
3503544593
Giải baG30043643060
8630498137
Giải nhìG28288114846
Giải nhấtG19156117275
Đặc biệtĐB946593355220
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 21-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG89312
Giải bảyG7530365
Giải sáuG614792862
31093512
68381017
Giải nămG549485192
Giải tưG47773133360
6246342755
6427839675
3798759444
2860033686
4907222528
4576178559
Giải baG38941493365
9166586133
Giải nhìG28492599389
Giải nhấtG13093273592
Đặc biệtĐB546904069039
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 14-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81249
Giải bảyG7845987
Giải sáuG668161402
87490473
37865331
Giải nămG518654392
Giải tưG42901309206
2360744334
1200828037
7487166236
3289254597
2398692051
1646316848
Giải baG36845023171
9461447609
Giải nhìG22316091921
Giải nhấtG10560696954
Đặc biệtĐB312151346995
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 07-11-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83251
Giải bảyG7370009
Giải sáuG626103677
02930470
50645415
Giải nămG573615371
Giải tưG45763423087
3010304425
1279644307
9218934222
1430507629
2144612551
1678232341
Giải baG31310877131
5057529641
Giải nhìG22924509957
Giải nhấtG10107025067
Đặc biệtĐB538932902182
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 31-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82043
Giải bảyG7033266
Giải sáuG684423827
75580315
07789661
Giải nămG564714812
Giải tưG45025245928
4725616449
3049059817
2951526505
0838412662
1766723099
7080299842
Giải baG39113065440
5462395494
Giải nhìG27941107055
Giải nhấtG11113194502
Đặc biệtĐB595549539582
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 24-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81822
Giải bảyG7996551
Giải sáuG636595132
96868719
86067248
Giải nămG581497798
Giải tưG40104627129
2743701411
3777934912
3770583947
0314489857
6229866209
9519284173
Giải baG31747159518
9766295010
Giải nhìG22740992973
Giải nhấtG16679169728
Đặc biệtĐB421923076240
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 17-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG81243
Giải bảyG7309962
Giải sáuG692583056
62558070
55632574
Giải nămG541369503
Giải tưG46789242439
5203204475
4008575237
0857742870
3849625716
3792124150
0709619149
Giải baG32088132246
2112548155
Giải nhìG20327646858
Giải nhấtG15589369813
Đặc biệtĐB441627587779
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 10-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG83175
Giải bảyG7703832
Giải sáuG652336155
37680022
03457526
Giải nămG555566827
Giải tưG47266898134
7838442057
5681554930
2433288879
2514625924
8004146982
7540987998
Giải baG34520506623
3304880677
Giải nhìG26886726706
Giải nhấtG14776749737
Đặc biệtĐB446469532389
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 03-10-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80125
Giải bảyG7727529
Giải sáuG629823545
37023631
00416482
Giải nămG529881183
Giải tưG46849421934
1217662826
6856183101
1938628299
6778640466
2240707208
3191630698
Giải baG33843985441
3897442070
Giải nhìG25371490053
Giải nhấtG17503716035
Đặc biệtĐB972088961750
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 26-09-2023
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG85091
Giải bảyG7049995
Giải sáuG697390174
30577070
01552720
Giải nămG523630344
Giải tưG48506834190
9354226491
1649846767
5858215651
7302394836
5106612151
9304329912
Giải baG36937437838
5074047370
Giải nhìG23107781893
Giải nhấtG15458960802
Đặc biệtĐB154671683105