Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 18-07-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8686848
Giải bảyG7756211742
Giải sáuG6784104878590
269585757705
257324656803
Giải nămG5131379415790
Giải tưG4210266576330521
657663226475389
406615170613571
986730733213069
829338294096780
668960626716265
254435480883523
Giải baG3311280851556921
289894070089637
Giải nhìG2188180045080813
Giải nhấtG1419164784653631
Đặc biệtĐB908085158005725785
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 11-07-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8039297
Giải bảyG7865026147
Giải sáuG6643949413524
592673042588
108899501322
Giải nămG5054880333157
Giải tưG4537059754305676
291509716001056
399313998498298
916096552353077
250974387158186
066018940047030
841992553789736
Giải baG3735367398503357
110818665274353
Giải nhìG2958953840829324
Giải nhấtG1505615911901672
Đặc biệtĐB402055698911514214
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 04-07-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8620350
Giải bảyG7321217878
Giải sáuG6682491991234
814287897611
320510541875
Giải nămG5957535988764
Giải tưG4168188824842022
563811387589440
776011665372258
243481125911004
656554541554322
501178786606507
840520864919054
Giải baG3522631071136184
165161127748839
Giải nhìG2706785687734556
Giải nhấtG1966218234302291
Đặc biệtĐB563819326890667402
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 27-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8058229
Giải bảyG7351323734
Giải sáuG6646621633748
532656543150
563678814122
Giải nămG5767462220602
Giải tưG4976915812345816
249740968967125
966476529746049
651203041173707
568082215635197
524233775078720
499278853759869
Giải baG3361726213607218
332653017639079
Giải nhìG2780299205389301
Giải nhấtG1655431539140800
Đặc biệtĐB660713641417983989
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 20-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8725113
Giải bảyG7519010255
Giải sáuG6397525568095
856857557309
696177924963
Giải nămG5388806033837
Giải tưG4371289957680507
822283197672924
110714924979075
115781794097868
838142917163137
452214210812134
391789076548406
Giải baG3400833387768369
042984229742245
Giải nhìG2267712535727969
Giải nhấtG1019682156798027
Đặc biệtĐB283930904097325633
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 13-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8325970
Giải bảyG7655223683
Giải sáuG6634250536647
044800450593
620229508352
Giải nămG5714112327130
Giải tưG4230891181510260
624360416899781
210310526407493
079270486426615
962225151758886
610790123151426
017140096586473
Giải baG3089219032247466
287773869145625
Giải nhìG2370987239504855
Giải nhấtG1992042205037000
Đặc biệtĐB866431289941106727
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 06-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8664053
Giải bảyG7851692990
Giải sáuG6739274404086
952399502953
169841156625
Giải nămG5430270851128
Giải tưG4531191189493551
229699556540246
659636981831750
299680259640031
396873222820434
759733701322726
806587913936554
Giải baG3598420971881924
693078107534899
Giải nhìG2450362659652675
Giải nhấtG1371268635622060
Đặc biệtĐB609435574749033997
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 30-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8430158
Giải bảyG7908151321
Giải sáuG6986556089291
528377740270
696065021862
Giải nămG5682260411589
Giải tưG4360018034264552
060621339528620
568041362574029
778466196263065
638431338248133
109651146613244
837345755009830
Giải baG3798685357212231
304707377097185
Giải nhìG2701337889302029
Giải nhấtG1462039425241291
Đặc biệtĐB109868791206929844
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 23-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8520843
Giải bảyG7814954465
Giải sáuG6298529976296
968108882806
943173408918
Giải nămG5657818620892
Giải tưG4565869259498001
313093042071124
277095111494815
970439833208705
681734562993489
324734088058973
427171128932663
Giải baG3489383403987663
816186251927331
Giải nhìG2639914401184043
Giải nhấtG1462476592783963
Đặc biệtĐB725475193859052696
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 16-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8563353
Giải bảyG7356001868
Giải sáuG6552343159249
880060498649
487270735274
Giải nămG5606663631492
Giải tưG4008751565134502
729442347213226
154261897160662
454243205935486
374767418800492
631521694829885
806697241361608
Giải baG3792839848461783
036410037014335
Giải nhìG2184489150171855
Giải nhấtG1586062979437910
Đặc biệtĐB229333810920843919
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 09-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8379614
Giải bảyG7833110527
Giải sáuG6991024145404
090973271700
085715031800
Giải nămG5379349866803
Giải tưG4248121435112815
012745016216997
563600742812581
167545264853627
697004329767846
661632280292492
349066075123085
Giải baG3884146161151368
012866595854267
Giải nhìG2232779488928471
Giải nhấtG1889045792590900
Đặc biệtĐB051442827848592097
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 02-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8096765
Giải bảyG7676332854
Giải sáuG6725075533404
987919768229
790524547849
Giải nămG5334380803717
Giải tưG4775457893214340
118819713306017
237556453872466
570824208110623
843926220552914
857354332721495
379178985497732
Giải baG3626890787734937
363385213044138
Giải nhìG2936876853678617
Giải nhấtG1607190442068060
Đặc biệtĐB517422896991249510
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 25-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8986081
Giải bảyG7288081707
Giải sáuG6518603710986
321170292003
735824084671
Giải nămG5462386753792
Giải tưG4629902838669064
977578417761452
431172448676676
516594803547680
471743914876922
199871587532246
205737724852555
Giải baG3077045122345842
725010585203050
Giải nhìG2943933793741964
Giải nhấtG1165391055815447
Đặc biệtĐB288648126179137522
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 18-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8256417
Giải bảyG7493807016
Giải sáuG6511530786008
363165313529
933451016495
Giải nămG5957910030246
Giải tưG4141847241526245
360744865543567
392978417192375
253316569981332
033361411828233
604118203071551
921493561886623
Giải baG3432124708917987
332402656458318
Giải nhìG2067317011374516
Giải nhấtG1843297448520204
Đặc biệtĐB645366998654559649
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 11-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8408450
Giải bảyG7178612421
Giải sáuG6016839136841
281242391420
048248902442
Giải nămG5576588169215
Giải tưG4267796909070438
146822571267352
332331583699590
610333721910561
170991452261055
834833903150332
162419616693997
Giải baG3934357322376751
534383233047916
Giải nhìG2197146060550938
Giải nhấtG1090891694561314
Đặc biệtĐB413781833501597576
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 04-04-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8418223
Giải bảyG7939328722
Giải sáuG6938393667054
000617917369
829768430722
Giải nămG5566037957751
Giải tưG4391183793776739
594600418566768
676271876396024
811543177135780
309345938349429
878711342523121
282602159400044
Giải baG3452066820425568
492925610672452
Giải nhìG2136205687327862
Giải nhấtG1739656405419466
Đặc biệtĐB217426184007610560
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8933356
Giải bảyG7559502119
Giải sáuG6307139655223
257855776944
762943883345
Giải nămG5758345475662
Giải tưG4420528686837627
838474550885555
579487347310913
323451363871049
236798507447802
837239066666685
230864147773775
Giải baG3585600047766627
791839485659439
Giải nhìG2552509371060951
Giải nhấtG1475280808001239
Đặc biệtĐB315683900167447955
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 21-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8653787
Giải bảyG7800857328
Giải sáuG6094392117054
665329087861
590904437316
Giải nămG5787784695935
Giải tưG4237504087118259
896878380641260
814706719430755
599662976030034
354537877541296
259203692563840
070422656029042
Giải baG3976411857214063
406161097984170
Giải nhìG2376425265505509
Giải nhấtG1792285420729486
Đặc biệtĐB666069129129882454
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 14-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8073449
Giải bảyG7197438516
Giải sáuG6556749382552
545424886620
481877339737
Giải nămG5299498465101
Giải tưG4199573793351612
397111819533282
032928390545390
522301459571623
125751173095356
111406568057612
135914905715173
Giải baG3847265030724496
238781025883458
Giải nhìG2389633201164709
Giải nhấtG1309352904386391
Đặc biệtĐB849263596178399171
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 07-03-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8874960
Giải bảyG7908674828
Giải sáuG6791027281179
899808435423
313717784397
Giải nămG5123877139284
Giải tưG4573955917413450
340922767901478
384365932956028
370334143751792
957626205783707
171934648194303
543424483969891
Giải baG3234963164941467
418021466362463
Giải nhìG2080921133829628
Giải nhấtG1870938852390792
Đặc biệtĐB950417868014715054
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 29-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8236931
Giải bảyG7416308560
Giải sáuG6965633992444
312002245640
171517312598
Giải nămG5893344338898
Giải tưG4817277839811338
171224481718420
902988228210872
862101750230162
368906704093419
370260716379073
368957631247198
Giải baG3000500878250511
519409972398391
Giải nhìG2742101368487609
Giải nhấtG1390847003310422
Đặc biệtĐB525120856748096454
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 22-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8383556
Giải bảyG7931413112
Giải sáuG6619763972606
710553770875
098094178748
Giải nămG5024933705754
Giải tưG4314102343231638
070239218098654
184100171175404
943242122767263
441351989998872
335515817517633
336413452133589
Giải baG3656582712087845
112865547142780
Giải nhìG2343256528689599
Giải nhấtG1259646938620810
Đặc biệtĐB070593839446365867
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 15-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8977379
Giải bảyG7630674028
Giải sáuG6883555107457
089164435378
235051185835
Giải nămG5367818452588
Giải tưG4129597322623046
363247401074766
718581870320349
303295327176930
450946658992475
065652931054386
717363607038443
Giải baG3417185804305889
670942661184899
Giải nhìG2611334912013994
Giải nhấtG1245629732508289
Đặc biệtĐB159648642858941018
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 08-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8790969
Giải bảyG7898710154
Giải sáuG6203444816265
409683997134
733694888717
Giải nămG5978352277557
Giải tưG4882119815639764
902220311954427
970557430885740
520014654718392
478407853489195
986266671554420
499665941617497
Giải baG3966595190964112
687417961012067
Giải nhìG2824426360456721
Giải nhấtG1696232193505949
Đặc biệtĐB642864385355672489
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 01-02-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8672578
Giải bảyG7225482315
Giải sáuG6909203730371
214185877934
348652427628
Giải nămG5153906287144
Giải tưG4089501504096026
786545578270516
624491535597576
366938104806647
639053569041248
381391544170719
125926430743410
Giải baG3535215339484046
203174211190781
Giải nhìG2475811275410852
Giải nhấtG1992996022835387
Đặc biệtĐB348464185911839421
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 25-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8218820
Giải bảyG7292099535
Giải sáuG6781368078782
013030068616
538722444631
Giải nămG5196160857315
Giải tưG4536461523759228
350522072921871
422662737091785
812778259873577
767092852763256
430914057366380
152453518298759
Giải baG3628836621173016
271525476316182
Giải nhìG2799479757316251
Giải nhấtG1047619824686856
Đặc biệtĐB037760437580023868
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 18-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8404877
Giải bảyG7820775886
Giải sáuG6341462534999
587471792141
768542054597
Giải nămG5372552194847
Giải tưG4899776039129089
610492103448171
328405003636472
085280033893604
763508277944725
645178670098143
705047871926089
Giải baG3292640101307375
451323634319022
Giải nhìG2095048672710299
Giải nhấtG1264563727738739
Đặc biệtĐB355932384727471039
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 11-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8983081
Giải bảyG7562812666
Giải sáuG6175824965446
335469151002
318059741000
Giải nămG5000350090288
Giải tưG4233295870877805
187597489221655
490062340327776
151566307259866
206373336943365
065612599882183
128371991519501
Giải baG3686849473674716
584963634392612
Giải nhìG2467532608675946
Giải nhấtG1091465665135317
Đặc biệtĐB440661391035727281
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 04-01-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8325349
Giải bảyG7920383360
Giải sáuG6231061252519
773851902708
820846756971
Giải nămG5004044377842
Giải tưG4070610614110606
707450490231893
045493970770686
277176060514090
685767080520284
182650266155175
266262874913633
Giải baG3230215572109225
344240157442994
Giải nhìG2862516595782132
Giải nhấtG1482090449190808
Đặc biệtĐB443605192601790475
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8473931
Giải bảyG7616932857
Giải sáuG6709827489577
851384408533
050904326774
Giải nămG5023956651094
Giải tưG4987092105904072
334280421854722
850101381017045
263314837639682
982055859966250
169358148293242
083528870439593
Giải baG3302337436450311
173069078336651
Giải nhìG2348706468897745
Giải nhấtG1166823090325325
Đặc biệtĐB579838413452547014