Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 07-12-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8744218
Giải bảyG7989759400
Giải sáuG6598584593114
923105328107
104622337049
Giải nămG5039880740469
Giải tưG4584770761180947
312724762273235
603826826758602
206083631156108
443257430397157
462306481349847
799295759906639
Giải baG3884678688872701
022816071692538
Giải nhìG2144231197689364
Giải nhấtG1614341278923200
Đặc biệtĐB875543274609943345
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 30-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8299670
Giải bảyG7343401442
Giải sáuG6930031956098
245997140725
384717373382
Giải nămG5591183191652
Giải tưG4632938082849366
964888975016020
979380496534265
328663626548627
094679708627117
977836614512792
933387258726316
Giải baG3162550730792805
539641908747014
Giải nhìG2327343656680861
Giải nhấtG1255641255162039
Đặc biệtĐB832616627606247509
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 23-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8704886
Giải bảyG7011937614
Giải sáuG6971585794394
431918862462
918259440807
Giải nămG5973364305659
Giải tưG4824118858427648
555234416330004
344708549826587
664895319795541
360696146138774
670934182930295
463046833547959
Giải baG3972423209945508
456606039333441
Giải nhìG2142144935758739
Giải nhấtG1018134406172304
Đặc biệtĐB700957192955935249
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 16-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8644945
Giải bảyG7233157195
Giải sáuG6438785516941
804786768501
164876136361
Giải nămG5650685076911
Giải tưG4753562575879109
623046213887469
505614016704432
762159933435625
678801675416971
603987389942720
190875821128767
Giải baG3081779709841513
934814058156764
Giải nhìG2596354049675558
Giải nhấtG1285107073116798
Đặc biệtĐB835628983396249035
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 09-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8329793
Giải bảyG7034362750
Giải sáuG6261609553984
509112272966
971294735223
Giải nămG5121925626042
Giải tưG4217183893981652
538789709868286
684096709115559
541870353096191
516860148602410
747656401042351
676151240531995
Giải baG3734524634314806
420917006021096
Giải nhìG2577125679255604
Giải nhấtG1596770286146311
Đặc biệtĐB393574130076796730
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 02-11-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8754989
Giải bảyG7007883912
Giải sáuG6008969377891
022926402539
804420395494
Giải nămG5396957742516
Giải tưG4536389716843729
200971771535624
966116625368174
148176511685307
660978163054352
920559872026364
926258721416988
Giải baG3236943600272105
177129484688213
Giải nhìG2014011055489310
Giải nhấtG1790297525028603
Đặc biệtĐB943306434240652366
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 26-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8407514
Giải bảyG7103213605
Giải sáuG6437556648596
486264208831
332520283248
Giải nămG5894820388373
Giải tưG4941020357902172
020846878460929
753954287719549
056748494240776
424762569381168
111467135794127
415950940680657
Giải baG3558281782484589
968902046297972
Giải nhìG2539454956177585
Giải nhấtG1589151683896174
Đặc biệtĐB266869122909375607
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 19-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8149081
Giải bảyG7690856797
Giải sáuG6830531504963
734131007720
229364348494
Giải nămG5551347047853
Giải tưG4809875531398970
797638286625691
726335421711109
382877462853400
923462518815435
017324474818355
161947353185747
Giải baG3898966374236948
331760681488913
Giải nhìG2450727966131227
Giải nhấtG1509208701711639
Đặc biệtĐB797206490832334240
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 12-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8489238
Giải bảyG7588181641
Giải sáuG6853057479390
584307743204
914879020332
Giải nămG5220943688463
Giải tưG4687411606571917
387983796060983
832845884167932
427535116541601
418295405936578
341321241566018
338699400467783
Giải baG3721676525435235
835692324934105
Giải nhìG2209359468541928
Giải nhấtG1062777914165035
Đặc biệtĐB875722145342029344
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 05-10-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8759594
Giải bảyG7104396672
Giải sáuG6111018565131
852018269634
233751891635
Giải nămG5892442777192
Giải tưG4164625334151692
708303340752495
207511611419618
593579597350219
084501715059907
017840888274006
463820333075786
Giải baG3745321334321934
293877694501456
Giải nhìG2033874722312282
Giải nhấtG1689072461969468
Đặc biệtĐB591234661493671010
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 28-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8929395
Giải bảyG7024811404
Giải sáuG6527312297942
380049708019
309916453091
Giải nămG5338946092652
Giải tưG4067515212184265
260610389717933
963028857022459
197171797053198
332405750462443
060664274142672
527833868707031
Giải baG3763096896139490
629975489683359
Giải nhìG2898008633520042
Giải nhấtG1262123496872625
Đặc biệtĐB615220240800460257
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 21-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8556589
Giải bảyG7262333724
Giải sáuG6025600242599
170755103127
716954962581
Giải nămG5859008247830
Giải tưG4026860793034488
109455601523216
159402919065222
937541930517328
791686882434286
958483805291712
636214720967956
Giải baG3858335222472839
740343478851792
Giải nhìG2840077140435178
Giải nhấtG1903813296959076
Đặc biệtĐB334862381443038430
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 14-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8374073
Giải bảyG7930810774
Giải sáuG6014283853064
417370311423
770549964893
Giải nămG5075428270261
Giải tưG4640044281903116
020417381049656
570925485343389
152895531372402
799971674696643
149326235024858
086053831290762
Giải baG3453283698569380
040422525893914
Giải nhìG2354679154713261
Giải nhấtG1074543330005912
Đặc biệtĐB401352446168853776
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 07-09-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8511653
Giải bảyG7885572337
Giải sáuG6029944090187
088067332550
854889336381
Giải nămG5370843803673
Giải tưG4000410214972051
061842048729013
975256452478408
222731002804151
446697038054750
000399608079226
407789956670246
Giải baG3303840624186135
003198527473577
Giải nhìG2600159008605692
Giải nhấtG1838493507261094
Đặc biệtĐB939656690031197311
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 31-08-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8239567
Giải bảyG7570557396
Giải sáuG6774624159485
330680676623
034896850025
Giải nămG5507591245158
Giải tưG4691607715861240
369522768074798
408849924489704
120499995137737
840121350295538
651027430363601
942929486375691
Giải baG3214501124422361
055600638066168
Giải nhìG2625060685172792
Giải nhấtG1294521865518706
Đặc biệtĐB558635227529928024
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 24-08-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8719167
Giải bảyG7445127108
Giải sáuG6199383633660
428612769619
838251550095
Giải nămG5059649507383
Giải tưG4914919077218781
600248547526288
888870900150039
879006525480432
769420237329833
709588927574175
404114269487091
Giải baG3640760548707768
840565098357119
Giải nhìG2046522328984685
Giải nhấtG1649657539762359
Đặc biệtĐB866553412987782808
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 17-08-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8099935
Giải bảyG7274974689
Giải sáuG6969672329815
256204931624
558669855794
Giải nămG5949623657508
Giải tưG4130237909524088
228960842993436
625286766483267
373026448125056
103923087011098
070373877153609
334794495707911
Giải baG3459018694794134
273904974333953
Giải nhìG2730180310988330
Giải nhấtG1347023016751745
Đặc biệtĐB205223395087591586
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 10-08-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8216236
Giải bảyG7179125031
Giải sáuG6447940155872
452665378693
401308667725
Giải nămG5840852720347
Giải tưG4082962874253383
455012951367900
982438864666642
497077168702142
754173432675345
094090352705586
926735431138472
Giải baG3280068728847145
725023302768670
Giải nhìG2808693121031079
Giải nhấtG1542622398404868
Đặc biệtĐB891159478402424150
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 03-08-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8982748
Giải bảyG7870652484
Giải sáuG6933025958364
548999665884
388901236308
Giải nămG5887168449252
Giải tưG4572124792451440
893770744229301
688366652966732
802689385823643
256455778528584
652550354705786
082808504826449
Giải baG3312783869746185
322614619334486
Giải nhìG2970151684164179
Giải nhấtG1307483096520975
Đặc biệtĐB087427308516145019
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 27-07-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8890208
Giải bảyG7880893836
Giải sáuG6973502127866
761044115997
983573758676
Giải nămG5706419643082
Giải tưG4475806678234542
590642821920116
791214165360690
031045621345913
359503267555785
639488505915487
915553575767850
Giải baG3510708472213037
155404116215553
Giải nhìG2567093445780480
Giải nhấtG1035819350786198
Đặc biệtĐB341056121688642147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 20-07-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8807283
Giải bảyG7894000588
Giải sáuG6536646952104
228392591139
469314465697
Giải nămG5204341240606
Giải tưG4180614660837695
145397644181163
644761743474578
439565562103155
309173132018906
102777287854849
915868831059127
Giải baG3211528338748850
530529716159080
Giải nhìG2051712038549031
Giải nhấtG1650734130923915
Đặc biệtĐB519388103751264552
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 13-07-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8857239
Giải bảyG7031897957
Giải sáuG6145764557076
941065661207
900552499552
Giải nămG5472365628554
Giải tưG4253811357520264
289547334028350
698014185280448
619701286607588
638619818848035
409261919341891
693145930677634
Giải baG3162458827092271
324284031842372
Giải nhìG2870256907810011
Giải nhấtG1992623276100484
Đặc biệtĐB726467699825547829
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 06-07-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8223409
Giải bảyG7253877296
Giải sáuG6649856030871
044096725233
950442483385
Giải nămG5784838249310
Giải tưG4414194087520914
190876758823637
472691265951946
249515863366386
061219626191411
057202320658660
118608489372387
Giải baG3917748857869504
957503424939450
Giải nhìG2107998924674447
Giải nhấtG1476199997974026
Đặc biệtĐB566448183500688368
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 29-06-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8487657
Giải bảyG7034825546
Giải sáuG6961278611915
087755571680
282366403466
Giải nămG5513293176226
Giải tưG4513139258958102
847354493956870
225863394683323
167738515162920
225727494763881
569404224889133
966116034035451
Giải baG3367791281696178
117966161108177
Giải nhìG2811335949476599
Giải nhấtG1165168450240186
Đặc biệtĐB132365006175202977
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 22-06-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8994638
Giải bảyG7452783064
Giải sáuG6243152489323
247136005618
282205090718
Giải nămG5985346048566
Giải tưG4525620034856204
090642683146055
931324633428732
708185138020311
815037520343163
219131081214858
451644484662612
Giải baG3024230488256393
728848918584327
Giải nhìG2874261178305604
Giải nhấtG1483489176448555
Đặc biệtĐB770445338770439840
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 15-06-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8999631
Giải bảyG7964960922
Giải sáuG6284954636568
451757341033
622099928872
Giải nămG5424976505965
Giải tưG4934311558711756
811538006762381
408703121608993
905337862383299
505993463790702
558757986831115
122724309533894
Giải baG3041034778221155
239856670143240
Giải nhìG2276114634654226
Giải nhấtG1295253426554871
Đặc biệtĐB814287537867334364
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 08-06-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8679426
Giải bảyG7679428995
Giải sáuG6084043608297
347233833402
213314394009
Giải nămG5959161606209
Giải tưG4353938722338156
485345548098542
222621039553672
900139635104473
629228222281036
148064450659665
546953438153503
Giải baG3192954215138022
196569459255240
Giải nhìG2376458722807504
Giải nhấtG1420027080535806
Đặc biệtĐB181440877517063283
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 01-06-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8658755
Giải bảyG7239982801
Giải sáuG6106576500775
060031444688
653989116170
Giải nămG5122398702541
Giải tưG4328653283084612
563365980160058
654773586115281
031604162204600
639259010814335
214383507724255
214901720190584
Giải baG3513408078813524
667431259309020
Giải nhìG2475712447140890
Giải nhấtG1121890207368534
Đặc biệtĐB896120379299875870
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 25-05-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8463640
Giải bảyG7488395195
Giải sáuG6589831603157
310195346861
955024489312
Giải nămG5142710844436
Giải tưG4911911511140034
394001952140280
799686175063232
674923881109258
967676672495895
320936463192799
642084127396679
Giải baG3571262067522318
061978555501594
Giải nhìG2373511579677493
Giải nhấtG1663068825115353
Đặc biệtĐB714605396689658883
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 18-05-2023
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8348219
Giải bảyG7368797368
Giải sáuG6856982051029
213511266530
956765502724
Giải nămG5787842181432
Giải tưG4597964181938652
942106930695763
472861692357107
833808358349612
362649828349220
493253441301637
965272854432064
Giải baG3507383294410570
933751674999720
Giải nhìG2477627486971117
Giải nhấtG1450272227703192
Đặc biệtĐB036398232371699494