Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024
Đặc biệtĐB
28501
Giải nhấtG1
82333
Giải nhìG2
70755
12632
Giải baG3
66679
45096
22032
03494
56778
44165
Giải tưG4
3608
4908
3979
2964
Giải nămG5
0657
1605
8402
0155
6459
6512
Giải sáuG6
582
872
699
Giải bảyG7
16
36
43
49
Ký tự đặc biệtKT
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 8, 8
12, 6
2 
32, 2, 3, 6
43, 9
55, 5, 7, 9
64, 5
72, 8, 9, 9
82
94, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/06/2024
Đặc biệtĐB
17597
Giải nhấtG1
14213
Giải nhìG2
82057
25910
Giải baG3
34016
95620
66695
91089
19149
96769
Giải tưG4
6324
9371
9341
9350
Giải nămG5
2516
2437
5066
6839
9669
4629
Giải sáuG6
254
366
156
Giải bảyG7
70
32
96
81
Ký tự đặc biệtKT
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
20, 4, 9
32, 7, 9
41, 9
50, 4, 6, 7
66, 6, 9, 9
70, 1
81, 9
95, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/06/2024
Đặc biệtĐB
29226
Giải nhấtG1
12081
Giải nhìG2
04978
89159
Giải baG3
75765
08766
58006
28080
09244
62832
Giải tưG4
7153
6944
3278
3322
Giải nămG5
0120
9418
9965
9898
9701
1674
Giải sáuG6
166
197
692
Giải bảyG7
22
53
84
19
Ký tự đặc biệtKT
20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
ĐầuĐuôi
01, 6
18, 9
20, 2, 2, 6
32
44, 4
53, 3, 9
65, 5, 6, 6
74, 8, 8
80, 1, 4
92, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/06/2024
Đặc biệtĐB
27070
Giải nhấtG1
02994
Giải nhìG2
36292
52317
Giải baG3
07937
14608
10458
06213
58868
17285
Giải tưG4
6972
5496
2027
0066
Giải nămG5
9438
1307
9291
6736
0777
0712
Giải sáuG6
000
718
703
Giải bảyG7
99
90
48
11
Ký tự đặc biệtKT
1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 7, 8
11, 2, 3, 7, 8
27
36, 7, 8
48
58
66, 8
70, 2, 7
85
90, 1, 2, 4, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/05/2024
Đặc biệtĐB
53398
Giải nhấtG1
12478
Giải nhìG2
14385
06275
Giải baG3
50369
07115
73615
52752
37780
90972
Giải tưG4
1340
3208
3152
1799
Giải nămG5
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Giải sáuG6
288
878
459
Giải bảyG7
61
92
08
33
Ký tự đặc biệtKT
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
ĐầuĐuôi
08, 8
12, 5, 5
2 
33, 4
40
52, 2, 9
61, 7, 9, 9
70, 2, 3, 5, 8, 8
80, 5, 8
92, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/05/2024
Đặc biệtĐB
14478
Giải nhấtG1
08543
Giải nhìG2
83125
92133
Giải baG3
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải tưG4
0077
1962
4824
8339
Giải nămG5
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải sáuG6
198
786
996
Giải bảyG7
68
85
05
96
Ký tự đặc biệtKT
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
ĐầuĐuôi
02, 5
10
24, 5
33, 5, 9, 9
43, 8
5 
62, 2, 8, 8, 9
77, 8
80, 5, 6
92, 5, 6, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/05/2024
Đặc biệtĐB
54105
Giải nhấtG1
06147
Giải nhìG2
74859
97508
Giải baG3
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải tưG4
7963
9465
0076
7088
Giải nămG5
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải sáuG6
751
430
989
Giải bảyG7
75
33
21
97
Ký tự đặc biệtKT
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
ĐầuĐuôi
05, 6, 8
19
20, 1
30, 3, 8
40, 7
51, 2, 7, 9
62, 3, 5
75, 6
80, 2, 8, 9
90, 1, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/05/2024
Đặc biệtĐB
80183
Giải nhấtG1
07373
Giải nhìG2
48867
30896
Giải baG3
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải tưG4
7227
6852
1236
9205
Giải nămG5
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải sáuG6
889
493
030
Giải bảyG7
67
22
52
63
Ký tự đặc biệtKT
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
ĐầuĐuôi
05
15
20, 2, 7, 7
30, 6
45
52, 2, 4
63, 7, 7, 8
73, 3, 8
82, 3, 3, 9
93, 5, 5, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/04/2024
Đặc biệtĐB
37696
Giải nhấtG1
21957
Giải nhìG2
22046
36692
Giải baG3
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải tưG4
8645
6772
3361
2640
Giải nămG5
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải sáuG6
601
374
875
Giải bảyG7
79
73
02
95
Ký tự đặc biệtKT
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
25, 5, 7
35
40, 5, 6, 9
55, 7
60, 1, 6
71, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
86
92, 5, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/04/2024
Đặc biệtĐB
19980
Giải nhấtG1
85986
Giải nhìG2
47577
69280
Giải baG3
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải tưG4
5543
1384
6975
5836
Giải nămG5
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải sáuG6
191
392
571
Giải bảyG7
11
59
91
39
Ký tự đặc biệtKT
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5
22, 5, 6
30, 2, 6, 9
43
59, 9
62
70, 1, 5, 7
80, 0, 4, 6
91, 1, 2, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/04/2024
Đặc biệtĐB
71396
Giải nhấtG1
20801
Giải nhìG2
73470
83615
Giải baG3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tưG4
2581
6371
8850
1300
Giải nămG5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáuG6
496
635
489
Giải bảyG7
52
22
89
90
Ký tự đặc biệtKT
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
15, 6, 8, 8
21, 2
35
42, 8
50, 2, 7
61, 9
70, 0, 1
81, 9, 9
90, 4, 6, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/04/2024
Đặc biệtĐB
93374
Giải nhấtG1
18300
Giải nhìG2
59549
37037
Giải baG3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tưG4
1734
8632
0757
2118
Giải nămG5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáuG6
185
275
044
Giải bảyG7
65
17
72
50
Ký tự đặc biệtKT
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐầuĐuôi
00
13, 7, 8
24, 4, 5, 7
32, 4, 7, 9
44, 9
50, 7
61, 5, 6, 9, 9
72, 4, 5
85
96, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/03/2024
Đặc biệtĐB
36909
Giải nhấtG1
46217
Giải nhìG2
56679
32203
Giải baG3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải tưG4
5581
4902
3035
7503
Giải nămG5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải sáuG6
183
311
228
Giải bảyG7
69
90
28
81
Ký tự đặc biệtKT
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 9
11, 7
26, 7, 8, 8
32, 5
46, 7
57, 9
69
71, 4, 9
81, 1, 3, 7, 8
90, 1
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/03/2024
Đặc biệtĐB
88274
Giải nhấtG1
06693
Giải nhìG2
53350
57784
Giải baG3
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải tưG4
9003
5952
0115
9805
Giải nămG5
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải sáuG6
935
713
633
Giải bảyG7
29
09
32
39
Ký tự đặc biệtKT
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
12, 3, 5
29
32, 3, 5, 9
41, 2, 8
50, 2, 4
61, 9
71, 4, 4
84, 9
90, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/03/2024
Đặc biệtĐB
39399
Giải nhấtG1
50264
Giải nhìG2
05861
93264
Giải baG3
27209
38005
89679
63829
34307
28483
Giải tưG4
4711
8630
7059
6601
Giải nămG5
8554
0583
0657
3523
3494
1252
Giải sáuG6
639
625
190
Giải bảyG7
02
50
20
30
Ký tự đặc biệtKT
16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 7, 9
11
20, 3, 5, 9
30, 0, 9
4 
50, 2, 4, 7, 9
61, 4, 4
79
83, 3
90, 4, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/03/2024
Đặc biệtĐB
98352
Giải nhấtG1
69888
Giải nhìG2
07390
71903
Giải baG3
65258
30308
67847
24138
66905
28830
Giải tưG4
7379
8073
8480
8743
Giải nămG5
8680
0868
0855
7163
2615
5429
Giải sáuG6
906
799
400
Giải bảyG7
57
88
64
26
Ký tự đặc biệtKT
12GZ-6GZ-8GZ-13GZ-7GZ-20GZ-3GZ-16GZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 6, 8
15
26, 9
30, 8
43, 7
52, 5, 7, 8
63, 4, 8
73, 9
80, 0, 8, 8
90, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/03/2024
Đặc biệtĐB
17632
Giải nhấtG1
94774
Giải nhìG2
16188
17377
Giải baG3
04817
77472
39263
02216
51663
23400
Giải tưG4
4505
3347
3003
7595
Giải nămG5
5793
1299
3483
9811
6264
8486
Giải sáuG6
695
008
399
Giải bảyG7
40
14
44
37
Ký tự đặc biệtKT
1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 8
11, 4, 6, 7
2 
32, 7
40, 4, 7
5 
63, 3, 4
72, 4, 7
83, 6, 8
93, 5, 5, 9, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/02/2024
Đặc biệtĐB
15545
Giải nhấtG1
85710
Giải nhìG2
17410
30692
Giải baG3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
Giải tưG4
5607
7989
8806
1262
Giải nămG5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
Giải sáuG6
204
487
280
Giải bảyG7
16
06
98
51
Ký tự đặc biệtKT
5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH
ĐầuĐuôi
04, 6, 6, 7
10, 0, 0, 6, 9
2 
3 
41, 5, 6, 7, 7
51
61, 2, 7
70
80, 0, 7, 7, 9, 9
92, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/02/2024
Đặc biệtĐB
39903
Giải nhấtG1
64007
Giải nhìG2
94691
49556
Giải baG3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
Giải tưG4
0270
5179
3109
4524
Giải nămG5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
Giải sáuG6
093
429
132
Giải bảyG7
56
97
14
64
Ký tự đặc biệtKT
6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ
ĐầuĐuôi
03, 7, 9
10, 4, 8
24, 8, 9
32
43, 5, 9
50, 1, 6, 6
62, 4
70, 9
88
90, 1, 3, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/02/2024
Đặc biệtĐB
13300
Giải nhấtG1
06268
Giải nhìG2
67798
98842
Giải baG3
09251
37297
78533
05661
30866
26814
Giải tưG4
4278
1420
5112
9414
Giải nămG5
1534
1478
8664
1159
7081
3687
Giải sáuG6
446
627
656
Giải bảyG7
44
04
97
41
Ký tự đặc biệtKT
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN
ĐầuĐuôi
00, 4
12, 4, 4
20, 7
33, 4
41, 2, 4, 6
51, 6, 9
61, 4, 6, 8
78, 8
81, 7
97, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/01/2024
Đặc biệtĐB
68274
Giải nhấtG1
93911
Giải nhìG2
25484
47616
Giải baG3
11003
93986
15302
61278
13916
23900
Giải tưG4
1710
1445
4678
9751
Giải nămG5
5496
0228
3343
5479
4126
8089
Giải sáuG6
221
438
853
Giải bảyG7
87
65
49
41
Ký tự đặc biệtKT
19FD-14FD-9FD-11FD-7FD-20FD-17FD-5FD
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
10, 1, 6, 6
21, 6, 8
38
41, 3, 5, 9
51, 3
65
74, 8, 8, 9
84, 6, 7, 9
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/01/2024
Đặc biệtĐB
45819
Giải nhấtG1
88820
Giải nhìG2
92317
88686
Giải baG3
03064
58435
11519
64759
52956
88514
Giải tưG4
1349
0927
3528
0716
Giải nămG5
1179
1641
6637
9021
2311
1232
Giải sáuG6
765
742
034
Giải bảyG7
28
76
18
13
Ký tự đặc biệtKT
17EV-14EV-9EV-7EV-6EV-18EV-10EV-3EV
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9
20, 1, 7, 8, 8
32, 4, 5, 7
41, 2, 9
56, 9
64, 5
76, 9
86
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/01/2024
Đặc biệtĐB
91138
Giải nhấtG1
42203
Giải nhìG2
16727
62518
Giải baG3
40212
38181
55475
98984
20314
05059
Giải tưG4
8841
4036
0947
9799
Giải nămG5
9576
2316
6534
0618
1125
2257
Giải sáuG6
115
313
503
Giải bảyG7
71
91
34
85
Ký tự đặc biệtKT
18EN-12EN-14EN-11EN-6EN-5EN-19EN-16EN
ĐầuĐuôi
03, 3
12, 3, 4, 5, 6, 8, 8
25, 7
34, 4, 6, 8
41, 7
57, 9
6 
71, 5, 6
81, 4, 5
91, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/01/2024
Đặc biệtĐB
69618
Giải nhấtG1
77903
Giải nhìG2
10601
27302
Giải baG3
64369
67113
39541
91989
70398
06419
Giải tưG4
2465
5299
8705
5568
Giải nămG5
1279
2671
9902
2142
3112
6408
Giải sáuG6
615
603
561
Giải bảyG7
85
67
75
12
Ký tự đặc biệtKT
19ED-12ED-7ED-20ED-3ED-13ED-18ED-16ED
ĐầuĐuôi
01, 2, 2, 3, 3, 5, 8
12, 2, 3, 5, 8, 9
2 
3 
41, 2
5 
61, 5, 7, 8, 9
71, 5, 9
85, 9
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/12/2023
Đặc biệtĐB
73758
Giải nhấtG1
80689
Giải nhìG2
75152
42067
Giải baG3
69905
79800
28338
29736
28168
24917
Giải tưG4
3277
9831
1686
1236
Giải nămG5
2848
6743
8909
8565
2489
7595
Giải sáuG6
292
586
465
Giải bảyG7
42
82
02
43
Ký tự đặc biệtKT
18DV-9DV-1DV-14DV-7DV-6DV-17DV-11DV
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 9
17
2 
31, 6, 6, 8
42, 3, 3, 8
52, 8
65, 5, 7, 8
77
82, 6, 6, 9, 9
92, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/12/2023
Đặc biệtĐB
01243
Giải nhấtG1
37916
Giải nhìG2
59482
35038
Giải baG3
84947
66319
33665
08943
47178
78546
Giải tưG4
7854
3336
9083
7212
Giải nămG5
1120
8381
9628
5962
7004
3248
Giải sáuG6
498
694
995
Giải bảyG7
65
92
44
57
Ký tự đặc biệtKT
15DN-18DN-14DN-7DN-8DN-12DN-3DN-2DN
ĐầuĐuôi
04
12, 6, 9
20, 8
36, 8
43, 3, 4, 6, 7, 8
54, 7
62, 5, 5
78
81, 2, 3
92, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/12/2023
Đặc biệtĐB
03257
Giải nhấtG1
14988
Giải nhìG2
21865
30155
Giải baG3
62858
00770
81163
91066
32492
88398
Giải tưG4
6066
8357
7220
9032
Giải nămG5
5532
5899
2304
2862
4668
1049
Giải sáuG6
347
930
724
Giải bảyG7
90
59
43
61
Ký tự đặc biệtKT
18DE-10DE-20DE-16DE-4DE-8DE-13DE-1DE
ĐầuĐuôi
04
1 
20, 4
30, 2, 2
43, 7, 9
55, 7, 7, 8, 9
61, 2, 3, 5, 6, 6, 8
70
88
90, 2, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/12/2023
Đặc biệtĐB
87360
Giải nhấtG1
29463
Giải nhìG2
59670
85173
Giải baG3
59452
73572
10791
73037
30913
85255
Giải tưG4
4173
1112
3763
1888
Giải nămG5
1518
0392
8758
2218
4504
5669
Giải sáuG6
163
177
086
Giải bảyG7
95
45
08
63
Ký tự đặc biệtKT
9CV-8CV-7CV-14CV-2CV-12CV-19CV-16CV
ĐầuĐuôi
04, 8
12, 3, 8, 8
2 
37
45
52, 5, 8
60, 3, 3, 3, 3, 9
70, 2, 3, 3, 7
86, 8
91, 2, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
01716
Giải nhấtG1
77561
Giải nhìG2
47720
88355
Giải baG3
58888
22091
21180
93030
49821
58663
Giải tưG4
5620
5047
0428
6339
Giải nămG5
7437
0630
4896
2937
8774
2334
Giải sáuG6
663
164
416
Giải bảyG7
13
07
17
19
Ký tự đặc biệtKT
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN
ĐầuĐuôi
07
13, 6, 6, 7, 9
20, 0, 1, 8
30, 0, 4, 7, 7, 9
47
55
61, 3, 3, 4
74
80, 8
91, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
11873
Giải nhấtG1
79812
Giải nhìG2
47282
88599
Giải baG3
70943
22982
59952
37117
45252
21860
Giải tưG4
1123
4002
3496
2068
Giải nămG5
4388
0945
3653
5957
2143
9067
Giải sáuG6
706
799
886
Giải bảyG7
20
53
07
84
Ký tự đặc biệtKT
14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
12, 7
20, 3
3 
43, 3, 5
52, 2, 3, 3, 7
60, 7, 8
73
82, 2, 4, 6, 8
96, 9, 9