Sổ Kết Quả - XSMB 10 Ngày - Kết Quả 10 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/06/2024
Đặc biệtĐB
50550
Giải nhấtG1
86177
Giải nhìG2
52034
56446
Giải baG3
52544
11561
60576
32221
80501
30750
Giải tưG4
2437
4567
4586
1462
Giải nămG5
8833
0695
7341
0326
4379
2475
Giải sáuG6
429
580
654
Giải bảyG7
34
12
75
20
Ký tự đặc biệtKT
20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
ĐầuĐuôi
01
12
20, 1, 6, 9
33, 4, 4, 7
41, 4, 6
50, 0, 4
61, 2, 7
75, 5, 6, 7, 9
80, 6
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024
Đặc biệtĐB
28501
Giải nhấtG1
82333
Giải nhìG2
70755
12632
Giải baG3
66679
45096
22032
03494
56778
44165
Giải tưG4
3608
4908
3979
2964
Giải nămG5
0657
1605
8402
0155
6459
6512
Giải sáuG6
582
872
699
Giải bảyG7
16
36
43
49
Ký tự đặc biệtKT
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 8, 8
12, 6
2 
32, 2, 3, 6
43, 9
55, 5, 7, 9
64, 5
72, 8, 9, 9
82
94, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/06/2024
Đặc biệtĐB
24362
Giải nhấtG1
36143
Giải nhìG2
80759
88565
Giải baG3
86584
84923
60925
16611
47432
94039
Giải tưG4
2964
1915
6706
0171
Giải nămG5
7249
1179
3059
9636
8423
4066
Giải sáuG6
803
059
596
Giải bảyG7
70
87
10
01
Ký tự đặc biệtKT
9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
ĐầuĐuôi
01, 3, 6
10, 1, 5
23, 3, 5
32, 6, 9
43, 9
59, 9, 9
62, 4, 5, 6
70, 1, 9
84, 7
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024
Đặc biệtĐB
14296
Giải nhấtG1
22522
Giải nhìG2
16413
77472
Giải baG3
12845
04835
56642
03806
07785
15529
Giải tưG4
0992
5547
1099
0542
Giải nămG5
0689
4519
8337
6728
9897
5595
Giải sáuG6
389
051
276
Giải bảyG7
11
52
17
61
Ký tự đặc biệtKT
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
ĐầuĐuôi
06
11, 3, 7, 9
22, 8, 9
35, 7
42, 2, 5, 7
51, 2
61
72, 6
85, 9, 9
92, 5, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/06/2024
Đặc biệtĐB
81439
Giải nhấtG1
72590
Giải nhìG2
71945
14138
Giải baG3
06355
06319
77494
79976
21958
83540
Giải tưG4
9583
1049
8833
9394
Giải nămG5
2519
9266
6072
0151
4902
8572
Giải sáuG6
683
444
632
Giải bảyG7
17
04
40
68
Ký tự đặc biệtKT
14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
ĐầuĐuôi
02, 4
17, 9, 9
2 
32, 3, 8, 9
40, 0, 4, 5, 9
51, 5, 8
66, 8
72, 2, 6
83, 3
90, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/06/2024
Đặc biệtĐB
37567
Giải nhấtG1
66937
Giải nhìG2
25002
58693
Giải baG3
03671
38466
76277
95589
54561
50911
Giải tưG4
5029
1256
4549
4432
Giải nămG5
4493
9241
1095
9179
4924
2507
Giải sáuG6
657
014
523
Giải bảyG7
55
42
78
89
Ký tự đặc biệtKT
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4
23, 4, 9
32, 7
41, 2, 9
55, 6, 7
61, 6, 7
71, 7, 8, 9
89, 9
93, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/06/2024
Đặc biệtĐB
74990
Giải nhấtG1
57985
Giải nhìG2
77484
33052
Giải baG3
81364
58674
12602
83695
31774
54774
Giải tưG4
0166
1499
3561
9098
Giải nămG5
8561
3686
5040
9249
8868
3006
Giải sáuG6
726
553
932
Giải bảyG7
70
10
56
46
Ký tự đặc biệtKT
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
ĐầuĐuôi
02, 6
10
26
32
40, 6, 9
52, 3, 6
61, 1, 4, 6, 8
70, 4, 4, 4
84, 5, 6
90, 5, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/06/2024
Đặc biệtĐB
00002
Giải nhấtG1
89539
Giải nhìG2
65196
14242
Giải baG3
36791
17465
17396
80834
74698
49217
Giải tưG4
1790
4909
3532
7588
Giải nămG5
8464
6230
8652
5138
0853
7207
Giải sáuG6
959
746
249
Giải bảyG7
22
72
17
03
Ký tự đặc biệtKT
12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
ĐầuĐuôi
02, 3, 7, 9
17, 7
22
30, 2, 4, 8, 9
42, 6, 9
52, 3, 9
64, 5
72
88
90, 1, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/06/2024
Đặc biệtĐB
17597
Giải nhấtG1
14213
Giải nhìG2
82057
25910
Giải baG3
34016
95620
66695
91089
19149
96769
Giải tưG4
6324
9371
9341
9350
Giải nămG5
2516
2437
5066
6839
9669
4629
Giải sáuG6
254
366
156
Giải bảyG7
70
32
96
81
Ký tự đặc biệtKT
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
20, 4, 9
32, 7, 9
41, 9
50, 4, 6, 7
66, 6, 9, 9
70, 1
81, 9
95, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/06/2024
Đặc biệtĐB
40369
Giải nhấtG1
61635
Giải nhìG2
85885
89164
Giải baG3
82363
05118
15616
00383
01112
13463
Giải tưG4
4569
1845
1353
4889
Giải nămG5
2173
0478
0898
7159
1769
3106
Giải sáuG6
121
026
567
Giải bảyG7
13
77
96
52
Ký tự đặc biệtKT
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
ĐầuĐuôi
06
12, 3, 6, 8
21, 6
35
45
52, 3, 9
63, 3, 4, 7, 9, 9, 9
73, 7, 8
83, 5, 9
96, 8