Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/05/2024
Đặc biệtĐB
06926
Giải nhấtG1
62025
Giải nhìG2
01409
55964
Giải baG3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
Giải tưG4
9231
5633
3688
2553
Giải nămG5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Giải sáuG6
336
470
610
Giải bảyG7
89
29
30
72
Ký tự đặc biệtKT
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
ĐầuĐuôi
09
10, 2, 2, 6, 7
21, 5, 6, 9
30, 1, 3, 6
40
52, 2, 3
64
70, 2
88, 8, 9
90, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/05/2024
Đặc biệtĐB
56095
Giải nhấtG1
97809
Giải nhìG2
58525
99356
Giải baG3
37066
79058
17319
80729
82947
25743
Giải tưG4
3094
2057
5210
6852
Giải nămG5
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Giải sáuG6
963
856
373
Giải bảyG7
07
22
24
10
Ký tự đặc biệtKT
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
ĐầuĐuôi
07, 9
10, 0, 9
22, 2, 4, 5, 6, 9
35
43, 7
52, 6, 6, 7, 8
63, 6
73, 9
84
94, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/05/2024
Đặc biệtĐB
72031
Giải nhấtG1
10292
Giải nhìG2
46130
26589
Giải baG3
90676
42039
96046
05589
71405
98943
Giải tưG4
7618
6107
6935
4766
Giải nămG5
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Giải sáuG6
476
452
577
Giải bảyG7
95
61
60
97
Ký tự đặc biệtKT
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
ĐầuĐuôi
05, 7
18
27
30, 1, 2, 3, 5, 9
43, 6
52
60, 1, 3, 6
76, 6, 7
82, 9, 9
92, 5, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/04/2024
Đặc biệtĐB
69952
Giải nhấtG1
12165
Giải nhìG2
74557
28269
Giải baG3
17544
31458
29961
71554
18326
20760
Giải tưG4
6441
9828
9610
1054
Giải nămG5
3082
9422
4364
8493
2653
5224
Giải sáuG6
382
567
101
Giải bảyG7
82
60
50
47
Ký tự đặc biệtKT
8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
ĐầuĐuôi
01
10
22, 4, 6, 8
3 
41, 4, 7
50, 2, 3, 4, 4, 7, 8
60, 0, 1, 4, 5, 7, 9
7 
82, 2, 2
93
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/04/2024
Đặc biệtĐB
90289
Giải nhấtG1
19874
Giải nhìG2
24789
50177
Giải baG3
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải tưG4
3241
9829
9103
6240
Giải nămG5
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải sáuG6
317
228
892
Giải bảyG7
47
40
90
27
Ký tự đặc biệtKT
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
17, 8
27, 8, 9
33, 4
40, 0, 1, 1, 7
50, 4
60, 9
71, 4, 4, 7
89, 9
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/04/2024
Đặc biệtĐB
14138
Giải nhấtG1
62724
Giải nhìG2
54157
96213
Giải baG3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tưG4
4062
5079
6608
7155
Giải nămG5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáuG6
552
247
722
Giải bảyG7
12
45
75
97
Ký tự đặc biệtKT
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐầuĐuôi
02, 8
12, 3
21, 2, 2, 4
36, 8, 9
44, 5, 7
52, 3, 5, 7
62, 2, 2, 9
70, 5, 8, 9
8 
97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/04/2024
Đặc biệtĐB
67364
Giải nhấtG1
05538
Giải nhìG2
43309
50971
Giải baG3
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải tưG4
1179
2067
4473
0517
Giải nămG5
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải sáuG6
732
624
838
Giải bảyG7
93
94
15
22
Ký tự đặc biệtKT
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 9
10, 1, 5, 7
22, 4
32, 2, 8, 8, 9, 9
49
5 
64, 7
71, 3, 9
81
93, 4, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/03/2024
Đặc biệtĐB
20645
Giải nhấtG1
21356
Giải nhìG2
10211
33955
Giải baG3
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải tưG4
7518
6879
1586
7174
Giải nămG5
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải sáuG6
187
087
674
Giải bảyG7
84
38
18
25
Ký tự đặc biệtKT
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4, 6, 8, 8
25, 8, 9
38
45
55, 6, 9
69
74, 4, 5, 9, 9
84, 6, 6, 7, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/03/2024
Đặc biệtĐB
35144
Giải nhấtG1
48573
Giải nhìG2
21404
25165
Giải baG3
28375
09425
17538
21595
56954
36845
Giải tưG4
2361
7750
2414
2861
Giải nămG5
8305
7081
7715
2463
0729
3143
Giải sáuG6
271
623
926
Giải bảyG7
87
23
54
37
Ký tự đặc biệtKT
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
ĐầuĐuôi
04, 5
14, 5
23, 3, 5, 6, 9
37, 8
43, 4, 5
50, 4, 4
61, 1, 3, 5
71, 3, 5
81, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/03/2024
Đặc biệtĐB
91753
Giải nhấtG1
54579
Giải nhìG2
90984
68978
Giải baG3
89663
79417
27577
20491
00134
75715
Giải tưG4
7980
7928
8166
1878
Giải nămG5
7965
9154
7803
5279
9350
3131
Giải sáuG6
472
053
360
Giải bảyG7
43
74
60
49
Ký tự đặc biệtKT
6HC-15HC-2HC-8HC-5HC-10HC-4HC-13HC
ĐầuĐuôi
03
15, 7
28
31, 4
43, 9
50, 3, 3, 4
60, 0, 3, 5, 6
72, 4, 7, 8, 8, 9, 9
80, 4
91
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/03/2024
Đặc biệtĐB
32939
Giải nhấtG1
48545
Giải nhìG2
20648
62946
Giải baG3
62598
61910
93128
18943
96213
41342
Giải tưG4
5481
8716
3949
0656
Giải nămG5
5841
9192
3950
6709
1625
9048
Giải sáuG6
974
010
130
Giải bảyG7
25
45
77
96
Ký tự đặc biệtKT
11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU
ĐầuĐuôi
09
10, 0, 3, 6
25, 5, 8
30, 9
41, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9
50, 6
6 
74, 7
81
92, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28/02/2024
Đặc biệtĐB
77645
Giải nhấtG1
06477
Giải nhìG2
84305
38394
Giải baG3
71202
93049
90021
21978
87788
04853
Giải tưG4
0790
0256
2861
3114
Giải nămG5
7552
7033
7276
1129
7595
4489
Giải sáuG6
652
476
788
Giải bảyG7
67
96
37
17
Ký tự đặc biệtKT
5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
ĐầuĐuôi
02, 5
14, 7
21, 9
33, 7
45, 9
52, 2, 3, 6
61, 7
76, 6, 7, 8
88, 8, 9
90, 4, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/02/2024
Đặc biệtĐB
99937
Giải nhấtG1
73548
Giải nhìG2
40187
24052
Giải baG3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
Giải tưG4
9969
4749
3131
7918
Giải nămG5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
Giải sáuG6
661
051
291
Giải bảyG7
08
64
72
91
Ký tự đặc biệtKT
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
ĐầuĐuôi
08
13, 8, 8, 9
28
31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
51, 2
61, 4, 4, 9
72
83, 7, 8
91, 1, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/02/2024
Đặc biệtĐB
17670
Giải nhấtG1
67840
Giải nhìG2
87976
05804
Giải baG3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
Giải tưG4
6083
0603
6674
3990
Giải nămG5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
Giải sáuG6
951
967
787
Giải bảyG7
53
22
15
54
Ký tự đặc biệtKT
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 4
15
22, 6
37, 7
40, 0, 1
51, 3, 4
62, 7
70, 4, 4, 4, 6
83, 7
90, 0, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07/02/2024
Đặc biệtĐB
67384
Giải nhấtG1
41504
Giải nhìG2
84043
71031
Giải baG3
23490
95377
73674
51711
88162
69864
Giải tưG4
9296
1005
2278
5705
Giải nămG5
2043
7662
9506
3669
1073
3804
Giải sáuG6
638
152
189
Giải bảyG7
62
18
99
53
Ký tự đặc biệtKT
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 5, 6
11, 8
2 
31, 8
43, 3
52, 3
62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
84, 9
90, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31/01/2024
Đặc biệtĐB
47666
Giải nhấtG1
58427
Giải nhìG2
64931
25644
Giải baG3
03576
08099
93000
05237
32951
82863
Giải tưG4
3767
5450
1997
6766
Giải nămG5
1336
0386
7369
1740
4840
8051
Giải sáuG6
296
125
966
Giải bảyG7
68
53
82
27
Ký tự đặc biệtKT
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
ĐầuĐuôi
00
1 
25, 7, 7
31, 6, 7
40, 0, 4
50, 1, 1, 3
63, 6, 6, 6, 7, 8, 9
76
82, 6
96, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/01/2024
Đặc biệtĐB
61661
Giải nhấtG1
38229
Giải nhìG2
62307
85674
Giải baG3
78595
93756
52006
58616
27202
51549
Giải tưG4
5803
5520
2836
8290
Giải nămG5
3309
6125
7243
4089
2338
8508
Giải sáuG6
524
731
081
Giải bảyG7
57
22
11
69
Ký tự đặc biệtKT
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 6, 7, 8, 9
11, 6
20, 2, 4, 5, 9
31, 6, 8
43, 9
56, 7
61, 9
74
81, 9
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/01/2024
Đặc biệtĐB
76553
Giải nhấtG1
07527
Giải nhìG2
25937
28719
Giải baG3
68694
85484
43187
37080
52543
51209
Giải tưG4
4630
6891
8515
2367
Giải nămG5
4217
6752
4070
4451
3126
6144
Giải sáuG6
716
933
076
Giải bảyG7
03
35
11
50
Ký tự đặc biệtKT
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5, 6, 7, 9
26, 7
30, 3, 5, 7
43, 4
50, 1, 2, 3
67
70, 6
80, 4, 7
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/01/2024
Đặc biệtĐB
73732
Giải nhấtG1
50059
Giải nhìG2
19807
73809
Giải baG3
66964
33254
07140
58867
39737
18690
Giải tưG4
2491
3655
4882
4833
Giải nămG5
2714
2679
1364
4418
4801
4632
Giải sáuG6
105
627
143
Giải bảyG7
95
84
83
53
Ký tự đặc biệtKT
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 9
14, 8
27
32, 2, 3, 7
40, 3
53, 4, 5, 9
64, 4, 7
79
82, 3, 4
90, 1, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/01/2024
Đặc biệtĐB
62495
Giải nhấtG1
61083
Giải nhìG2
88825
25631
Giải baG3
81244
41936
65835
18119
78762
30466
Giải tưG4
7275
3934
7969
3310
Giải nămG5
1198
2132
6734
7342
0172
3018
Giải sáuG6
920
945
848
Giải bảyG7
61
14
85
25
Ký tự đặc biệtKT
7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 8, 9
20, 5, 5
31, 2, 4, 4, 5, 6
42, 4, 5, 8
5 
61, 2, 6, 9
72, 5
83, 5
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/12/2023
Đặc biệtĐB
74817
Giải nhấtG1
34291
Giải nhìG2
04124
07840
Giải baG3
59324
21119
02648
37969
92032
72336
Giải tưG4
8327
6840
2090
5817
Giải nămG5
6421
4948
1917
7710
2618
5345
Giải sáuG6
666
798
342
Giải bảyG7
45
28
63
44
Ký tự đặc biệtKT
16DR-5DR-3DR-13DR-7DR-12DR-4DR-18DR
ĐầuĐuôi
0 
10, 7, 7, 7, 8, 9
21, 4, 4, 7, 8
32, 6
40, 0, 2, 4, 5, 5, 8, 8
5 
63, 6, 9
7 
8 
90, 1, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/12/2023
Đặc biệtĐB
64978
Giải nhấtG1
46676
Giải nhìG2
26187
87330
Giải baG3
27023
12499
01735
36355
27195
68410
Giải tưG4
9210
3977
6990
5236
Giải nămG5
3041
3863
7189
4047
6779
5495
Giải sáuG6
419
782
193
Giải bảyG7
13
21
90
50
Ký tự đặc biệtKT
7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 3, 9
21, 3
30, 5, 6
41, 7
50, 5
63
76, 7, 8, 9
82, 7, 9
90, 0, 3, 5, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/12/2023
Đặc biệtĐB
91706
Giải nhấtG1
82736
Giải nhìG2
43914
21410
Giải baG3
62100
28841
54653
02003
00059
46346
Giải tưG4
3044
7942
3115
2346
Giải nămG5
2092
6475
3946
3685
3452
1207
Giải sáuG6
346
956
814
Giải bảyG7
55
83
76
44
Ký tự đặc biệtKT
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 6, 7
10, 4, 4, 5
2 
36
41, 2, 4, 4, 6, 6, 6, 6
52, 3, 5, 6, 9
6 
75, 6
83, 5
92
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/12/2023
Đặc biệtĐB
93178
Giải nhấtG1
49592
Giải nhìG2
64119
45960
Giải baG3
32137
68827
28080
32189
58244
14627
Giải tưG4
7688
4100
2489
4062
Giải nămG5
0011
2061
5417
1645
3408
5727
Giải sáuG6
258
412
013
Giải bảyG7
08
11
61
34
Ký tự đặc biệtKT
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
11, 1, 2, 3, 7, 9
27, 7, 7
34, 7
44, 5
58
60, 1, 1, 2
78
80, 8, 9, 9
92
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/11/2023
Đặc biệtĐB
03141
Giải nhấtG1
42683
Giải nhìG2
33410
77553
Giải baG3
40459
27342
45945
67889
05550
03883
Giải tưG4
5665
3065
3233
2570
Giải nămG5
8938
3480
2573
5139
2488
1808
Giải sáuG6
378
618
017
Giải bảyG7
05
90
42
87
Ký tự đặc biệtKT
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
ĐầuĐuôi
05, 8
10, 7, 8
2 
33, 8, 9
41, 2, 2, 5
50, 3, 9
65, 5
70, 3, 8
80, 3, 3, 7, 8, 9
90
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/11/2023
Đặc biệtĐB
14670
Giải nhấtG1
55598
Giải nhìG2
48326
78511
Giải baG3
51702
36362
08564
49572
30361
71728
Giải tưG4
8348
0098
3900
8870
Giải nămG5
6408
7473
4056
4050
8122
8486
Giải sáuG6
295
832
718
Giải bảyG7
53
06
14
52
Ký tự đặc biệtKT
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 8
11, 4, 8
22, 6, 8
32
48
50, 2, 3, 6
61, 2, 4
70, 0, 2, 3
86
95, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/11/2023
Đặc biệtĐB
33859
Giải nhấtG1
98585
Giải nhìG2
15030
42515
Giải baG3
42098
91871
50318
01855
83971
19248
Giải tưG4
4323
2947
9183
2296
Giải nămG5
3696
2554
2052
1479
5643
5271
Giải sáuG6
174
207
624
Giải bảyG7
56
62
32
72
Ký tự đặc biệtKT
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
ĐầuĐuôi
07
15, 8
23, 4
30, 2
43, 7, 8
52, 4, 5, 6, 9
62
71, 1, 1, 2, 4, 9
83, 5
96, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/11/2023
Đặc biệtĐB
98526
Giải nhấtG1
98288
Giải nhìG2
98391
09260
Giải baG3
71869
77840
71704
54410
26927
61167
Giải tưG4
9313
4352
7579
1270
Giải nămG5
1329
6820
0124
2423
5389
2356
Giải sáuG6
071
033
989
Giải bảyG7
93
82
15
95
Ký tự đặc biệtKT
2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
ĐầuĐuôi
04
10, 3, 5
20, 3, 4, 6, 7, 9
33
40
52, 6
60, 7, 9
70, 1, 9
82, 8, 9, 9
91, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/11/2023
Đặc biệtĐB
20136
Giải nhấtG1
25965
Giải nhìG2
01743
60565
Giải baG3
96391
07899
49997
26194
23877
05086
Giải tưG4
5020
6049
2639
2265
Giải nămG5
6853
5224
2100
1430
0589
0661
Giải sáuG6
398
055
005
Giải bảyG7
48
16
35
43
Ký tự đặc biệtKT
11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
ĐầuĐuôi
00, 5
16
20, 4
30, 5, 6, 9
43, 3, 8, 9
53, 5
61, 5, 5, 5
77
86, 9
91, 4, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 25/10/2023
Đặc biệtĐB
61380
Giải nhấtG1
92842
Giải nhìG2
86347
06283
Giải baG3
71520
66446
66318
53849
86752
45942
Giải tưG4
1379
8549
4174
9293
Giải nămG5
1616
0652
4193
3554
1132
6619
Giải sáuG6
685
553
936
Giải bảyG7
62
73
71
49
Ký tự đặc biệtKT
19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR
ĐầuĐuôi
0 
16, 8, 9
20
32, 6
42, 2, 6, 7, 9, 9, 9
52, 2, 3, 4
62
71, 3, 4, 9
80, 3, 5
93, 3