Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/12/2023
Đặc biệtĐB
47521
Giải nhấtG1
07540
Giải nhìG2
75731
73475
Giải baG3
91273
55144
86736
99900
82341
11775
Giải tưG4
4831
7851
5581
2662
Giải nămG5
4138
8878
7384
1966
7257
5976
Giải sáuG6
206
459
399
Giải bảyG7
66
61
51
07
Ký tự đặc biệtKT
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
ĐầuĐuôi
00, 6, 7
1 
21
31, 1, 6, 8
40, 1, 4
51, 1, 7, 9
61, 2, 6, 6
73, 5, 5, 6, 8
81, 4
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/11/2023
Đặc biệtĐB
11913
Giải nhấtG1
00010
Giải nhìG2
45748
26907
Giải baG3
21383
29212
36806
31583
06432
05215
Giải tưG4
5903
8499
5218
4870
Giải nămG5
2036
5201
1028
1171
6609
2730
Giải sáuG6
782
009
902
Giải bảyG7
01
54
99
39
Ký tự đặc biệtKT
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
ĐầuĐuôi
01, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9
10, 2, 3, 5, 8
28
30, 2, 6, 9
48
54
6 
70, 1
82, 3, 3
99, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/11/2023
Đặc biệtĐB
17948
Giải nhấtG1
51570
Giải nhìG2
91263
22132
Giải baG3
00523
03627
43013
06575
30407
70045
Giải tưG4
4513
6199
8246
3789
Giải nămG5
8601
7285
1129
0145
0142
0079
Giải sáuG6
926
913
865
Giải bảyG7
55
66
29
16
Ký tự đặc biệtKT
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 3, 3, 6
23, 6, 7, 9, 9
32
42, 5, 5, 6, 8
55
63, 5, 6
70, 5, 9
85, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/11/2023
Đặc biệtĐB
85800
Giải nhấtG1
00197
Giải nhìG2
42692
64848
Giải baG3
29100
63052
36810
40639
42349
75155
Giải tưG4
3675
2498
3669
6507
Giải nămG5
9587
3898
3298
5302
4643
3914
Giải sáuG6
066
614
953
Giải bảyG7
36
97
41
57
Ký tự đặc biệtKT
10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
ĐầuĐuôi
00, 0, 2, 7
10, 4, 4
2 
36, 9
41, 3, 8, 9
52, 3, 5, 7
66, 9
75
87
92, 7, 7, 8, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/11/2023
Đặc biệtĐB
10949
Giải nhấtG1
97813
Giải nhìG2
40248
97258
Giải baG3
17172
53726
16571
15018
50843
54542
Giải tưG4
2387
7105
7024
0996
Giải nămG5
8370
7910
5928
1004
2693
8577
Giải sáuG6
045
513
973
Giải bảyG7
27
90
24
03
Ký tự đặc biệtKT
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
ĐầuĐuôi
03, 4, 5
10, 3, 3, 8
24, 4, 6, 7, 8
3 
42, 3, 5, 8, 9
58
6 
70, 1, 2, 3, 7
87
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/10/2023
Đặc biệtĐB
39267
Giải nhấtG1
84582
Giải nhìG2
62863
95065
Giải baG3
79114
13107
79397
07772
73053
25712
Giải tưG4
2594
2141
3225
1854
Giải nămG5
5872
5613
5111
0222
9299
1476
Giải sáuG6
340
709
936
Giải bảyG7
06
08
98
70
Ký tự đặc biệtKT
4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY
ĐầuĐuôi
06, 7, 8, 9
11, 2, 3, 4
22, 5
36
40, 1
53, 4
63, 5, 7
70, 2, 2, 6
82
94, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/10/2023
Đặc biệtĐB
91388
Giải nhấtG1
78862
Giải nhìG2
77232
16765
Giải baG3
83198
94073
76943
75283
42518
84151
Giải tưG4
2559
0557
2718
5845
Giải nămG5
9655
5887
7722
2876
6540
3629
Giải sáuG6
908
426
722
Giải bảyG7
09
29
59
16
Ký tự đặc biệtKT
9AQ-8AQ-14AQ-6AQ-4AQ-16AQ-3AQ-10AQ
ĐầuĐuôi
08, 9
16, 8, 8
22, 2, 6, 9, 9
32
40, 3, 5
51, 5, 7, 9, 9
62, 5
73, 6
83, 7, 8
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/10/2023
Đặc biệtĐB
70876
Giải nhấtG1
93617
Giải nhìG2
26995
44394
Giải baG3
64764
37837
38294
86656
55780
07378
Giải tưG4
5076
5525
3888
3630
Giải nămG5
5793
8371
2703
8983
5047
3767
Giải sáuG6
707
310
747
Giải bảyG7
67
06
07
91
Ký tự đặc biệtKT
14AG-17AG-19AG-10AG-1AG-15AG-20AG-8AG
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 7
10, 7
25
30, 7
47, 7
56
64, 7, 7
71, 6, 6, 8
80, 3, 8
91, 3, 4, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/10/2023
Đặc biệtĐB
84521
Giải nhấtG1
59398
Giải nhìG2
06955
97174
Giải baG3
76861
38679
96018
06578
53625
81976
Giải tưG4
9277
4822
0696
3467
Giải nămG5
5349
4865
9875
9623
2213
7340
Giải sáuG6
604
563
431
Giải bảyG7
93
92
27
19
Ký tự đặc biệtKT
3ZB-6ZB-20ZB-2ZB-5ZB-9ZB-1ZB-17ZB
ĐầuĐuôi
04
13, 8, 9
21, 2, 3, 5, 7
31
40, 9
55
61, 3, 5, 7
74, 5, 6, 7, 8, 9
8 
92, 3, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/10/2023
Đặc biệtĐB
34556
Giải nhấtG1
36657
Giải nhìG2
57200
24205
Giải baG3
36423
78163
58672
87355
94773
55715
Giải tưG4
1239
8305
0646
3939
Giải nămG5
5830
0800
2419
5057
3928
4018
Giải sáuG6
773
025
899
Giải bảyG7
32
47
56
53
Ký tự đặc biệtKT
18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK
ĐầuĐuôi
00, 0, 5, 5
15, 8, 9
23, 5, 8
30, 2, 9, 9
46, 7
53, 5, 6, 6, 7, 7
63
72, 3, 3
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/09/2023
Đặc biệtĐB
45236
Giải nhấtG1
33099
Giải nhìG2
92248
85832
Giải baG3
19963
86594
04650
57903
51103
34001
Giải tưG4
9605
8174
8695
3932
Giải nămG5
1100
9835
6748
3452
5816
9380
Giải sáuG6
003
883
109
Giải bảyG7
34
77
84
81
Ký tự đặc biệtKT
10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 3, 3, 5, 9
16
2 
32, 2, 4, 5, 6
48, 8
50, 2
63
74, 7
80, 1, 3, 4
94, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023
Đặc biệtĐB
50925
Giải nhấtG1
75781
Giải nhìG2
95072
45895
Giải baG3
41571
89042
12852
47456
00818
62562
Giải tưG4
8894
5615
3165
5278
Giải nămG5
1942
7055
3612
4780
5138
3630
Giải sáuG6
212
766
598
Giải bảyG7
41
28
85
40
Ký tự đặc biệtKT
5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB
ĐầuĐuôi
0 
12, 2, 5, 8
25, 8
30, 8
40, 1, 2, 2
52, 5, 6
62, 5, 6
71, 2, 8
80, 1, 5
94, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023
Đặc biệtĐB
73132
Giải nhấtG1
07023
Giải nhìG2
20680
11439
Giải baG3
90823
34894
66864
31763
56916
32737
Giải tưG4
7532
1372
5554
4557
Giải nămG5
9339
3954
0197
9470
3478
3924
Giải sáuG6
827
958
726
Giải bảyG7
03
31
52
10
Ký tự đặc biệtKT
1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK
ĐầuĐuôi
03
10, 6
23, 3, 4, 6, 7
31, 2, 2, 7, 9, 9
4 
52, 4, 4, 7, 8
63, 4
70, 2, 8
80
94, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/09/2023
Đặc biệtĐB
06367
Giải nhấtG1
75549
Giải nhìG2
37897
86396
Giải baG3
21049
38393
71943
84506
00776
95951
Giải tưG4
0309
1286
8450
4114
Giải nămG5
9424
1746
2855
0197
4572
4922
Giải sáuG6
912
992
842
Giải bảyG7
72
44
38
96
Ký tự đặc biệtKT
8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS
ĐầuĐuôi
06, 9
12, 4
22, 4
38
42, 3, 4, 6, 9, 9
50, 1, 5
67
72, 2, 6
86
92, 3, 6, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/08/2023
Đặc biệtĐB
49278
Giải nhấtG1
26681
Giải nhìG2
25277
61276
Giải baG3
25040
04826
77227
44526
16626
06494
Giải tưG4
1586
5687
6866
2962
Giải nămG5
6617
6686
1073
9124
8961
3505
Giải sáuG6
030
130
681
Giải bảyG7
22
72
21
71
Ký tự đặc biệtKT
14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB
ĐầuĐuôi
05
17
21, 2, 4, 6, 6, 6, 7
30, 0
40
5 
61, 2, 6
71, 2, 3, 6, 7, 8
81, 1, 6, 6, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/08/2023
Đặc biệtĐB
60279
Giải nhấtG1
20329
Giải nhìG2
94862
06840
Giải baG3
88389
54337
16232
44313
50186
72731
Giải tưG4
7872
6997
8983
0988
Giải nămG5
7843
2573
6406
2361
3755
8515
Giải sáuG6
282
626
868
Giải bảyG7
55
32
99
15
Ký tự đặc biệtKT
4XK-12XK-9XK-10XK-11XK-8XK
ĐầuĐuôi
06
13, 5, 5
26, 9
31, 2, 2, 7
40, 3
55, 5
61, 2, 8
72, 3, 9
82, 3, 6, 8, 9
97, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/08/2023
Đặc biệtĐB
41861
Giải nhấtG1
12901
Giải nhìG2
82868
76177
Giải baG3
02959
47602
10678
55317
38306
53035
Giải tưG4
9975
1708
4300
1454
Giải nămG5
1897
4504
4626
2745
4562
0388
Giải sáuG6
367
908
599
Giải bảyG7
90
56
45
22
Ký tự đặc biệtKT
12XS-3XS-14XS-6XS-13XS-10XS
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 4, 6, 8, 8
17
22, 6
35
45, 5
54, 6, 9
61, 2, 7, 8
75, 7, 8
88
90, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/08/2023
Đặc biệtĐB
80766
Giải nhấtG1
27080
Giải nhìG2
64096
60943
Giải baG3
71174
97077
93957
19786
63087
56243
Giải tưG4
9054
7415
0167
2940
Giải nămG5
3214
9178
9878
6066
7076
5984
Giải sáuG6
325
947
371
Giải bảyG7
70
19
14
97
Ký tự đặc biệtKT
3VB-5VB-10VB-7VB-4VB-12VB
ĐầuĐuôi
0 
14, 4, 5, 9
25
3 
40, 3, 3, 7
54, 7
66, 6, 7
70, 1, 4, 6, 7, 8, 8
80, 4, 6, 7
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/08/2023
Đặc biệtĐB
04430
Giải nhấtG1
18971
Giải nhìG2
47120
00337
Giải baG3
11167
95150
31425
22107
44661
79135
Giải tưG4
9009
8851
5221
3489
Giải nămG5
6446
9609
5128
7304
3140
7896
Giải sáuG6
731
874
836
Giải bảyG7
90
95
72
85
Ký tự đặc biệtKT
13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK
ĐầuĐuôi
04, 7, 9, 9
1 
20, 1, 5, 8
30, 1, 5, 6, 7
40, 6
50, 1
61, 7
71, 2, 4
85, 9
90, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/07/2023
Đặc biệtĐB
75659
Giải nhấtG1
75566
Giải nhìG2
59023
67456
Giải baG3
38964
55581
84603
12171
28352
65940
Giải tưG4
4360
4827
1343
7450
Giải nămG5
0218
6776
5159
9309
1260
1920
Giải sáuG6
483
269
720
Giải bảyG7
31
60
57
05
Ký tự đặc biệtKT
2VS-13VS-4VS-11VS-12VS-3VS
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
18
20, 0, 3, 7
31
40, 3
50, 2, 6, 7, 9, 9
60, 0, 0, 4, 6, 9
71, 6
81, 3
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/07/2023
Đặc biệtĐB
20080
Giải nhấtG1
11885
Giải nhìG2
53633
37876
Giải baG3
66155
22059
50224
53978
69419
40654
Giải tưG4
4282
7771
9721
9021
Giải nămG5
2850
1856
3174
9927
3166
6207
Giải sáuG6
898
149
402
Giải bảyG7
49
40
87
30
Ký tự đặc biệtKT
11UB-18UB-4UB-10UB-15UB-3UB-16UB-17UB
ĐầuĐuôi
02, 7
19
21, 1, 4, 7
30, 3
40, 9, 9
50, 4, 5, 6, 9
66
71, 4, 6, 8
80, 2, 5, 7
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/07/2023
Đặc biệtĐB
45631
Giải nhấtG1
13852
Giải nhìG2
38923
22036
Giải baG3
95463
53601
16942
82138
33639
16157
Giải tưG4
5535
4535
1683
0814
Giải nămG5
3850
8565
5513
5170
2452
1716
Giải sáuG6
959
819
106
Giải bảyG7
57
41
58
39
Ký tự đặc biệtKT
9UK-3UK-6UK-14UK-7UK-13UK
ĐầuĐuôi
01, 6
13, 4, 6, 9
23
31, 5, 5, 6, 8, 9, 9
41, 2
50, 2, 2, 7, 7, 8, 9
63, 5
70
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/07/2023
Đặc biệtĐB
06883
Giải nhấtG1
50713
Giải nhìG2
48058
74292
Giải baG3
37720
15297
20477
30203
80621
91467
Giải tưG4
0689
1614
6370
0331
Giải nămG5
5062
9011
2825
8709
5494
2724
Giải sáuG6
376
872
148
Giải bảyG7
85
09
33
50
Ký tự đặc biệtKT
11US-4US-8US-6US-12US-10US
ĐầuĐuôi
03, 9, 9
11, 3, 4
20, 1, 4, 5
31, 3
48
50, 8
62, 7
70, 2, 6, 7
83, 5, 9
92, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/06/2023
Đặc biệtĐB
49195
Giải nhấtG1
69643
Giải nhìG2
26181
62071
Giải baG3
87839
47623
06396
11497
04474
84913
Giải tưG4
9536
6706
1662
5744
Giải nămG5
4329
4207
6959
4763
9892
4007
Giải sáuG6
019
409
161
Giải bảyG7
79
09
24
82
Ký tự đặc biệtKT
2TB-5TB-10TB-15TB-11TB-7TB
ĐầuĐuôi
06, 7, 7, 9, 9
13, 9
23, 4, 9
36, 9
43, 4
59
61, 2, 3
71, 4, 9
81, 2
92, 5, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/06/2023
Đặc biệtĐB
51232
Giải nhấtG1
37107
Giải nhìG2
28488
15667
Giải baG3
67829
95115
22549
94218
88276
22122
Giải tưG4
3666
3895
0482
2513
Giải nămG5
5562
3273
6925
2201
8508
5024
Giải sáuG6
768
006
915
Giải bảyG7
60
02
53
33
Ký tự đặc biệtKT
8TK-14TK-6TK-1TK-11TK-12TK
ĐầuĐuôi
01, 2, 6, 7, 8
13, 5, 5, 8
22, 4, 5, 9
32, 3
49
53
60, 2, 6, 7, 8
73, 6
82, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/06/2023
Đặc biệtĐB
88661
Giải nhấtG1
71607
Giải nhìG2
94150
94670
Giải baG3
11530
33641
22483
01947
54186
71865
Giải tưG4
1544
3281
3871
3994
Giải nămG5
4647
4110
6011
4773
5905
5281
Giải sáuG6
748
272
904
Giải bảyG7
78
73
79
05
Ký tự đặc biệtKT
7TS-8TS-15TS-1TS-9TS-14TS
ĐầuĐuôi
04, 5, 5, 7
10, 1
2 
30
41, 4, 7, 7, 8
50
61, 5
70, 1, 2, 3, 3, 8, 9
81, 1, 3, 6
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/06/2023
Đặc biệtĐB
83079
Giải nhấtG1
15731
Giải nhìG2
32457
82498
Giải baG3
53158
75486
27217
33818
63859
80647
Giải tưG4
3761
3762
1876
5343
Giải nămG5
2168
2834
1420
3322
2013
4508
Giải sáuG6
425
236
119
Giải bảyG7
70
90
07
34
Ký tự đặc biệtKT
6SB-8SB-4SB-3SB-10SB-7SB
ĐầuĐuôi
07, 8
13, 7, 8, 9
20, 2, 5
31, 4, 4, 6
43, 7
57, 8, 9
61, 2, 8
70, 6, 9
86
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/05/2023
Đặc biệtĐB
20765
Giải nhấtG1
15037
Giải nhìG2
35868
93065
Giải baG3
57840
39646
93650
76407
80500
27833
Giải tưG4
7861
9818
7371
0560
Giải nămG5
7185
0130
9462
2951
0104
1993
Giải sáuG6
287
387
650
Giải bảyG7
96
60
37
21
Ký tự đặc biệtKT
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK
ĐầuĐuôi
00, 4, 7
18
21
30, 3, 7, 7
40, 6
50, 0, 1
60, 0, 1, 2, 5, 5, 8
71
85, 7, 7
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/05/2023
Đặc biệtĐB
95972
Giải nhấtG1
02366
Giải nhìG2
43590
56621
Giải baG3
19195
14216
52782
53347
92819
99789
Giải tưG4
0740
6907
5957
8967
Giải nămG5
4851
8691
5830
7301
6230
3908
Giải sáuG6
882
890
258
Giải bảyG7
61
27
17
44
Ký tự đặc biệtKT
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
16, 7, 9
21, 7
30, 0
40, 4, 7
51, 7, 8
61, 6, 7
72
82, 2, 9
90, 0, 1, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/05/2023
Đặc biệtĐB
19031
Giải nhấtG1
78859
Giải nhìG2
78392
19184
Giải baG3
08741
22539
53479
89302
45138
93780
Giải tưG4
6799
1870
9094
5813
Giải nămG5
5658
5031
1982
9514
0651
7630
Giải sáuG6
208
378
741
Giải bảyG7
63
37
82
49
Ký tự đặc biệtKT
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB
ĐầuĐuôi
02, 8
13, 4
2 
30, 1, 1, 7, 8, 9
41, 1, 9
51, 8, 9
63
70, 8, 9
80, 2, 2, 4
92, 4, 9