Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/02/2024
Đặc biệtĐB
57333
Giải nhấtG1
81369
Giải nhìG2
30504
76199
Giải baG3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
Giải tưG4
7837
6860
3636
6890
Giải nămG5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
Giải sáuG6
247
752
331
Giải bảyG7
43
44
35
45
Ký tự đặc biệtKT
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
ĐầuĐuôi
04
19
22, 4
31, 3, 5, 6, 7
40, 2, 3, 4, 5, 5, 7
51, 2, 6
60, 9
70
82
90, 0, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/02/2024
Đặc biệtĐB
58294
Giải nhấtG1
03133
Giải nhìG2
84216
14018
Giải baG3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
Giải tưG4
4666
5495
8905
6655
Giải nămG5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
Giải sáuG6
062
725
757
Giải bảyG7
73
92
62
67
Ký tự đặc biệtKT
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 8
21, 1, 5
32, 3
42, 5, 9
51, 5, 7
62, 2, 6, 7
73, 7
89, 9
92, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/02/2024
Đặc biệtĐB
33389
Giải nhấtG1
80369
Giải nhìG2
55380
69435
Giải baG3
92942
94293
36365
34162
09641
10284
Giải tưG4
0221
1633
1716
6658
Giải nămG5
0122
2297
2514
8365
7192
3441
Giải sáuG6
236
119
442
Giải bảyG7
12
35
88
18
Ký tự đặc biệtKT
10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6, 8, 9
21, 2
33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
58
62, 5, 5, 9
7 
80, 4, 8, 9
92, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/01/2024
Đặc biệtĐB
61579
Giải nhấtG1
32521
Giải nhìG2
73337
11395
Giải baG3
59715
94737
28391
77040
95480
36972
Giải tưG4
1670
3770
7223
0876
Giải nămG5
6094
5417
4724
5620
5716
3868
Giải sáuG6
049
531
791
Giải bảyG7
27
75
91
10
Ký tự đặc biệtKT
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
ĐầuĐuôi
0 
10, 5, 6, 7
20, 1, 3, 4, 7
31, 7, 7
40, 9
5 
68
70, 0, 2, 5, 6, 9
80
91, 1, 1, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/01/2024
Đặc biệtĐB
70964
Giải nhấtG1
63165
Giải nhìG2
28516
01426
Giải baG3
22000
81011
57868
69890
20338
75326
Giải tưG4
6639
6539
8347
8500
Giải nămG5
4844
2630
9577
0659
4915
6153
Giải sáuG6
652
729
810
Giải bảyG7
77
93
39
13
Ký tự đặc biệtKT
6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
ĐầuĐuôi
00, 0
10, 1, 3, 5, 6
26, 6, 9
30, 8, 9, 9, 9
44, 7
52, 3, 9
64, 5, 8
77, 7
8 
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/01/2024
Đặc biệtĐB
68586
Giải nhấtG1
68404
Giải nhìG2
00715
37358
Giải baG3
42487
35931
84669
00195
50191
47172
Giải tưG4
7115
9490
6813
5843
Giải nămG5
4317
2315
7929
3632
1844
6497
Giải sáuG6
990
475
786
Giải bảyG7
17
99
63
85
Ký tự đặc biệtKT
12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
ĐầuĐuôi
04
13, 5, 5, 5, 7, 7
29
31, 2
43, 4
58
63, 9
72, 5
85, 6, 6, 7
90, 0, 1, 5, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/01/2024
Đặc biệtĐB
72794
Giải nhấtG1
84069
Giải nhìG2
21604
16014
Giải baG3
04012
40496
62097
07165
85606
43931
Giải tưG4
8124
4326
2175
2281
Giải nămG5
9781
2917
0303
9824
6836
6036
Giải sáuG6
428
187
412
Giải bảyG7
74
96
58
03
Ký tự đặc biệtKT
1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
ĐầuĐuôi
03, 3, 4, 6
12, 2, 4, 7
24, 4, 6, 8
31, 6, 6
4 
58
65, 9
74, 5
81, 1, 7
94, 6, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/12/2023
Đặc biệtĐB
59380
Giải nhấtG1
24170
Giải nhìG2
49908
46745
Giải baG3
87619
76344
11483
19853
97310
05180
Giải tưG4
8176
5498
2068
1389
Giải nămG5
2264
7126
0265
3169
8803
5141
Giải sáuG6
563
723
137
Giải bảyG7
38
64
82
43
Ký tự đặc biệtKT
20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU
ĐầuĐuôi
03, 8
10, 9
23, 6
37, 8
41, 3, 4, 5
53
63, 4, 4, 5, 8, 9
70, 6
80, 0, 2, 3, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/12/2023
Đặc biệtĐB
51416
Giải nhấtG1
85332
Giải nhìG2
13364
46775
Giải baG3
92641
78508
30249
10834
54932
63927
Giải tưG4
5847
1580
8587
8272
Giải nămG5
5195
8332
1395
9544
0506
7689
Giải sáuG6
733
236
963
Giải bảyG7
20
62
10
44
Ký tự đặc biệtKT
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 6
20, 7
32, 2, 2, 3, 4, 6
41, 4, 4, 7, 9
5 
62, 3, 4
72, 5
80, 7, 9
95, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/12/2023
Đặc biệtĐB
74825
Giải nhấtG1
27434
Giải nhìG2
06579
72188
Giải baG3
23116
29833
95690
82114
32305
85706
Giải tưG4
7725
7756
1294
7069
Giải nămG5
5389
7771
7486
9371
8494
5009
Giải sáuG6
478
396
881
Giải bảyG7
89
67
42
62
Ký tự đặc biệtKT
17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
14, 6
25, 5
33, 4
42
56
62, 7, 9
71, 1, 8, 9
81, 6, 8, 9, 9
90, 4, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/12/2023
Đặc biệtĐB
57057
Giải nhấtG1
21341
Giải nhìG2
46196
43234
Giải baG3
70433
04847
22751
81225
23585
86601
Giải tưG4
5292
6921
1013
2912
Giải nămG5
2594
8296
6698
1779
3989
6487
Giải sáuG6
499
353
222
Giải bảyG7
52
24
00
04
Ký tự đặc biệtKT
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
ĐầuĐuôi
00, 1, 4
12, 3
21, 2, 4, 5
33, 4
41, 7
51, 2, 3, 7
6 
79
85, 7, 9
92, 4, 6, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/12/2023
Đặc biệtĐB
87485
Giải nhấtG1
17336
Giải nhìG2
51133
12554
Giải baG3
07135
21522
53104
80826
94365
61619
Giải tưG4
1255
4461
1512
3977
Giải nămG5
7172
5165
4923
7678
2530
2804
Giải sáuG6
427
937
452
Giải bảyG7
85
25
07
17
Ký tự đặc biệtKT
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
ĐầuĐuôi
04, 4, 7
12, 7, 9
22, 3, 5, 6, 7
30, 3, 5, 6, 7
4 
52, 4, 5
61, 5, 5
72, 7, 8
85, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/11/2023
Đặc biệtĐB
08816
Giải nhấtG1
27324
Giải nhìG2
11953
24697
Giải baG3
69110
04565
34068
51050
01507
34991
Giải tưG4
6108
5491
7718
6815
Giải nămG5
0369
9606
8760
7104
5179
0112
Giải sáuG6
833
331
214
Giải bảyG7
44
73
63
26
Ký tự đặc biệtKT
5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
ĐầuĐuôi
04, 6, 7, 8
10, 2, 4, 5, 6, 8
24, 6
31, 3
44
50, 3
60, 3, 5, 8, 9
73, 9
8 
91, 1, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/11/2023
Đặc biệtĐB
98371
Giải nhấtG1
77855
Giải nhìG2
10658
79326
Giải baG3
08768
35389
63003
45013
25896
58159
Giải tưG4
7512
3573
6252
6597
Giải nămG5
1270
2234
9849
9414
4541
8794
Giải sáuG6
558
262
712
Giải bảyG7
84
59
90
82
Ký tự đặc biệtKT
6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
ĐầuĐuôi
03
12, 2, 3, 4
26
34
41, 9
52, 5, 8, 8, 9, 9
62, 8
70, 1, 3
82, 4, 9
90, 4, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/11/2023
Đặc biệtĐB
08391
Giải nhấtG1
10466
Giải nhìG2
98837
12660
Giải baG3
32013
97782
99924
14855
36394
62547
Giải tưG4
2966
0980
7346
0935
Giải nămG5
5641
7824
5937
5096
1970
2117
Giải sáuG6
033
357
377
Giải bảyG7
54
60
31
99
Ký tự đặc biệtKT
10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
ĐầuĐuôi
0 
13, 7
24, 4
31, 3, 5, 7, 7
41, 6, 7
54, 5, 7
60, 0, 6, 6
70, 7
80, 2
91, 4, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/11/2023
Đặc biệtĐB
55858
Giải nhấtG1
39587
Giải nhìG2
14699
14801
Giải baG3
69206
21577
79651
94155
83586
76878
Giải tưG4
7685
8485
6429
5975
Giải nămG5
2775
2220
9758
7880
4704
9335
Giải sáuG6
407
429
044
Giải bảyG7
71
72
28
08
Ký tự đặc biệtKT
6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 7, 8
1 
20, 8, 9, 9
35
44
51, 5, 8, 8
6 
71, 2, 5, 5, 7, 8
80, 5, 5, 6, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 28/10/2023
Đặc biệtĐB
07157
Giải nhấtG1
12258
Giải nhìG2
78073
22472
Giải baG3
15755
38656
08969
86598
42614
30508
Giải tưG4
6489
0925
6537
1677
Giải nămG5
5598
1977
7565
9877
6528
5059
Giải sáuG6
598
063
808
Giải bảyG7
93
74
83
97
Ký tự đặc biệtKT
13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU
ĐầuĐuôi
08, 8
14
25, 8
37
4 
55, 6, 7, 8, 9
63, 5, 9
72, 3, 4, 7, 7, 7
83, 9
93, 7, 8, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 21/10/2023
Đặc biệtĐB
57349
Giải nhấtG1
28088
Giải nhìG2
05865
83567
Giải baG3
76424
79903
37682
72540
89417
55043
Giải tưG4
6576
5402
0065
4215
Giải nămG5
9076
5387
4193
7233
0818
3906
Giải sáuG6
110
455
727
Giải bảyG7
84
94
54
56
Ký tự đặc biệtKT
2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM
ĐầuĐuôi
02, 3, 6
10, 5, 7, 8
24, 7
33
40, 3, 9
54, 5, 6
65, 5, 7
76, 6
82, 4, 7, 8
93, 4
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14/10/2023
Đặc biệtĐB
59454
Giải nhấtG1
00486
Giải nhìG2
02755
43379
Giải baG3
99550
05287
68380
32640
94138
33448
Giải tưG4
6838
0361
7534
5331
Giải nămG5
6853
9553
6500
1359
6160
5750
Giải sáuG6
481
321
424
Giải bảyG7
03
39
81
58
Ký tự đặc biệtKT
11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
21, 4
31, 4, 8, 8, 9
40, 8
50, 0, 3, 3, 4, 5, 8, 9
60, 1
79
80, 1, 1, 6, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07/10/2023
Đặc biệtĐB
26547
Giải nhấtG1
41670
Giải nhìG2
43744
83152
Giải baG3
10056
59638
27910
48711
37587
74483
Giải tưG4
3920
1318
3826
5229
Giải nămG5
7112
9706
6852
0530
3370
9649
Giải sáuG6
482
573
168
Giải bảyG7
38
13
79
35
Ký tự đặc biệtKT
4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE
ĐầuĐuôi
06
10, 1, 2, 3, 8
20, 6, 9
30, 5, 8, 8
44, 7, 9
52, 2, 6
68
70, 0, 3, 9
82, 3, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/09/2023
Đặc biệtĐB
19237
Giải nhấtG1
00802
Giải nhìG2
69062
73744
Giải baG3
28668
67174
14711
13617
46011
10279
Giải tưG4
6557
5429
6415
1454
Giải nămG5
4316
2144
6966
9860
8112
4610
Giải sáuG6
104
844
320
Giải bảyG7
79
71
38
53
Ký tự đặc biệtKT
1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 1, 1, 2, 5, 6, 7
20, 9
37, 8
44, 4, 4
53, 4, 7
60, 2, 6, 8
71, 4, 9, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/09/2023
Đặc biệtĐB
76922
Giải nhấtG1
99878
Giải nhìG2
60050
42231
Giải baG3
70197
24029
17888
42024
71288
33727
Giải tưG4
5488
9596
2292
3714
Giải nămG5
9571
7953
2680
0653
6341
3334
Giải sáuG6
075
832
375
Giải bảyG7
92
42
40
10
Ký tự đặc biệtKT
3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
22, 4, 7, 9
31, 2, 4
40, 1, 2
50, 3, 3
6 
71, 5, 5, 8
80, 8, 8, 8
92, 2, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/09/2023
Đặc biệtĐB
11724
Giải nhấtG1
98298
Giải nhìG2
19917
53982
Giải baG3
09894
85689
21669
68513
50670
77330
Giải tưG4
1580
7154
6751
2983
Giải nămG5
7989
0174
4014
8953
5493
8885
Giải sáuG6
459
607
700
Giải bảyG7
95
97
40
99
Ký tự đặc biệtKT
1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE
ĐầuĐuôi
00, 7
13, 4, 7
24
30
40
51, 3, 4, 9
69
70, 4
80, 2, 3, 5, 9, 9
93, 4, 5, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/09/2023
Đặc biệtĐB
35252
Giải nhấtG1
16451
Giải nhìG2
69969
18026
Giải baG3
68810
96008
18951
03293
30814
22188
Giải tưG4
3595
6413
8291
8579
Giải nămG5
4729
1428
1299
1711
8069
5240
Giải sáuG6
046
773
149
Giải bảyG7
51
81
69
78
Ký tự đặc biệtKT
8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN
ĐầuĐuôi
08
10, 1, 3, 4
26, 8, 9
3 
40, 6, 9
51, 1, 1, 2
69, 9, 9
73, 8, 9
81, 8
91, 3, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/09/2023
Đặc biệtĐB
06380
Giải nhấtG1
98000
Giải nhìG2
99597
53685
Giải baG3
34586
78688
64779
57124
13835
11414
Giải tưG4
5991
0633
8196
3616
Giải nămG5
9491
9707
7686
3397
8542
6448
Giải sáuG6
325
892
195
Giải bảyG7
09
36
54
76
Ký tự đặc biệtKT
8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV
ĐầuĐuôi
00, 7, 9
14, 6
24, 5
33, 5, 6
42, 8
54
6 
76, 9
80, 5, 6, 6, 8
91, 1, 2, 5, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26/08/2023
Đặc biệtĐB
94958
Giải nhấtG1
14322
Giải nhìG2
80180
84096
Giải baG3
70572
36382
84142
28319
88165
18514
Giải tưG4
0285
0744
3575
6736
Giải nămG5
6297
5315
2962
6659
9097
4106
Giải sáuG6
276
334
807
Giải bảyG7
70
87
18
91
Ký tự đặc biệtKT
8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE
ĐầuĐuôi
06, 7
14, 5, 8, 9
22
34, 6
42, 4
58, 9
62, 5
70, 2, 5, 6
80, 2, 5, 7
91, 6, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19/08/2023
Đặc biệtĐB
41830
Giải nhấtG1
58636
Giải nhìG2
39233
73088
Giải baG3
83499
22605
66773
03676
14024
53087
Giải tưG4
8251
9769
4793
3428
Giải nămG5
5831
8539
9311
2736
0545
8043
Giải sáuG6
962
034
537
Giải bảyG7
70
71
15
86
Ký tự đặc biệtKT
7XN-15XN-8XN-4XN-2XN-3XN
ĐầuĐuôi
05
11, 5
24, 8
30, 1, 3, 4, 6, 6, 7, 9
43, 5
51
62, 9
70, 1, 3, 6
86, 7, 8
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12/08/2023
Đặc biệtĐB
06848
Giải nhấtG1
28684
Giải nhìG2
55972
09024
Giải baG3
00431
45343
51704
24137
03665
07682
Giải tưG4
0332
5651
6580
9027
Giải nămG5
6391
2515
7524
1973
0152
2935
Giải sáuG6
264
132
786
Giải bảyG7
67
29
87
21
Ký tự đặc biệtKT
9XV-6XV-2XV-12XV-11XV-5XV
ĐầuĐuôi
04
15
21, 4, 4, 7, 9
31, 2, 2, 5, 7
43, 8
51, 2
64, 5, 7
72, 3
80, 2, 4, 6, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05/08/2023
Đặc biệtĐB
45710
Giải nhấtG1
36358
Giải nhìG2
78767
34560
Giải baG3
75294
38943
87647
64794
72375
35335
Giải tưG4
0010
3852
7829
5397
Giải nămG5
0448
4183
7389
3632
4307
4525
Giải sáuG6
232
733
903
Giải bảyG7
03
55
51
43
Ký tự đặc biệtKT
8VE-1VE-14VE-2VE-5VE-11VE
ĐầuĐuôi
03, 3, 7
10, 0
25, 9
32, 2, 3, 5
43, 3, 7, 8
51, 2, 5, 8
60, 7
75
83, 9
94, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/07/2023
Đặc biệtĐB
69358
Giải nhấtG1
70140
Giải nhìG2
43060
37592
Giải baG3
41352
06631
55503
36988
92978
82185
Giải tưG4
7446
9559
9798
2763
Giải nămG5
5360
6545
9000
7591
6824
4880
Giải sáuG6
361
896
648
Giải bảyG7
83
24
55
56
Ký tự đặc biệtKT
2VN-3VN-1VN-5VN-9VN-13VN
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
24, 4
31
40, 5, 6, 8
52, 5, 6, 8, 9
60, 0, 1, 3
78
80, 3, 5, 8
91, 2, 6, 8