Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/07/2024
Đặc biệtĐB
01882
Giải nhấtG1
99877
Giải nhìG2
69960
51715
Giải baG3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
Giải tưG4
2336
9489
1404
9201
Giải nămG5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
Giải sáuG6
239
703
602
Giải bảyG7
16
62
42
90
Ký tự đặc biệtKT
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 4, 7, 7
15, 6, 8
2 
36, 9
42, 5
52, 8
60, 2, 4, 5, 7
72, 5, 7
82, 9
90, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/07/2024
Đặc biệtĐB
83060
Giải nhấtG1
19484
Giải nhìG2
61514
36996
Giải baG3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
Giải tưG4
2833
7276
5852
1955
Giải nămG5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
Giải sáuG6
365
270
589
Giải bảyG7
35
84
82
97
Ký tự đặc biệtKT
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
ĐầuĐuôi
01
12, 4, 5
20
33, 3, 5, 7
4 
52, 3, 5
60, 5, 5, 8
70, 2, 6, 6
82, 2, 4, 4, 9
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/07/2024
Đặc biệtĐB
30003
Giải nhấtG1
52054
Giải nhìG2
21628
47381
Giải baG3
82221
95329
76777
83556
62389
74592
Giải tưG4
2127
3240
7489
5748
Giải nămG5
5267
7920
7688
2529
1246
2007
Giải sáuG6
884
437
996
Giải bảyG7
13
08
61
51
Ký tự đặc biệtKT
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ
ĐầuĐuôi
03, 7, 8
13
20, 1, 7, 8, 9, 9
37
40, 6, 8
51, 4, 6
61, 7
77
81, 4, 8, 9, 9
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/06/2024
Đặc biệtĐB
78049
Giải nhấtG1
78125
Giải nhìG2
71354
56545
Giải baG3
85530
01461
42672
62340
07705
00214
Giải tưG4
9704
4925
3836
8243
Giải nămG5
0823
8842
5739
5778
4241
8133
Giải sáuG6
656
085
359
Giải bảyG7
00
90
04
66
Ký tự đặc biệtKT
5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF
ĐầuĐuôi
00, 4, 4, 5
14
23, 5, 5
30, 3, 6, 9
40, 1, 2, 3, 5, 9
54, 6, 9
61, 6
72, 8
85
90
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/06/2024
Đặc biệtĐB
24362
Giải nhấtG1
36143
Giải nhìG2
80759
88565
Giải baG3
86584
84923
60925
16611
47432
94039
Giải tưG4
2964
1915
6706
0171
Giải nămG5
7249
1179
3059
9636
8423
4066
Giải sáuG6
803
059
596
Giải bảyG7
70
87
10
01
Ký tự đặc biệtKT
9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
ĐầuĐuôi
01, 3, 6
10, 1, 5
23, 3, 5
32, 6, 9
43, 9
59, 9, 9
62, 4, 5, 6
70, 1, 9
84, 7
96
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/06/2024
Đặc biệtĐB
40369
Giải nhấtG1
61635
Giải nhìG2
85885
89164
Giải baG3
82363
05118
15616
00383
01112
13463
Giải tưG4
4569
1845
1353
4889
Giải nămG5
2173
0478
0898
7159
1769
3106
Giải sáuG6
121
026
567
Giải bảyG7
13
77
96
52
Ký tự đặc biệtKT
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
ĐầuĐuôi
06
12, 3, 6, 8
21, 6
35
45
52, 3, 9
63, 3, 4, 7, 9, 9, 9
73, 7, 8
83, 5, 9
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/06/2024
Đặc biệtĐB
63333
Giải nhấtG1
06115
Giải nhìG2
03604
47710
Giải baG3
20814
12887
90480
76129
05409
67246
Giải tưG4
8973
2636
4015
3549
Giải nămG5
2605
8619
1376
6464
7730
5679
Giải sáuG6
140
887
883
Giải bảyG7
24
89
58
66
Ký tự đặc biệtKT
13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
10, 4, 5, 5, 9
24, 9
30, 3, 6
40, 6, 9
58
64, 6
73, 6, 9
80, 3, 7, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/06/2024
Đặc biệtĐB
12612
Giải nhấtG1
12229
Giải nhìG2
52445
78001
Giải baG3
35540
84186
27880
36730
86783
11313
Giải tưG4
4189
8855
7970
2800
Giải nămG5
8482
7801
1359
6659
5441
4180
Giải sáuG6
019
239
877
Giải bảyG7
70
49
68
19
Ký tự đặc biệtKT
2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-20MY-17MY
ĐầuĐuôi
00, 1, 1
12, 3, 9, 9
29
30, 9
40, 1, 5, 9
55, 9, 9
68
70, 0, 7
80, 0, 2, 3, 6, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/05/2024
Đặc biệtĐB
09743
Giải nhấtG1
80957
Giải nhìG2
58795
38612
Giải baG3
30165
99475
59693
26647
80994
67715
Giải tưG4
7348
3723
9468
7032
Giải nămG5
1192
3750
3229
4263
1412
7585
Giải sáuG6
192
342
319
Giải bảyG7
43
55
10
23
Ký tự đặc biệtKT
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 2, 5, 9
23, 3, 9
32
42, 3, 3, 7, 8
50, 5, 7
63, 5, 8
75
85
92, 2, 3, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/05/2024
Đặc biệtĐB
91322
Giải nhấtG1
34422
Giải nhìG2
54587
91207
Giải baG3
65370
28969
87605
86304
25261
47953
Giải tưG4
8722
3565
3622
9776
Giải nămG5
9794
6034
3664
4804
5847
1109
Giải sáuG6
439
382
725
Giải bảyG7
17
18
19
80
Ký tự đặc biệtKT
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 7, 9
17, 8, 9
22, 2, 2, 2, 5
34, 9
47
53
61, 4, 5, 9
70, 6
80, 2, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/05/2024
Đặc biệtĐB
98076
Giải nhấtG1
10832
Giải nhìG2
34069
56100
Giải baG3
99345
21382
23746
71599
25382
85169
Giải tưG4
0930
1587
9302
2080
Giải nămG5
0506
4079
4286
6281
9650
6402
Giải sáuG6
526
321
995
Giải bảyG7
64
52
00
77
Ký tự đặc biệtKT
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
ĐầuĐuôi
00, 0, 2, 2, 6
1 
21, 6
30, 2
45, 6
50, 2
64, 9, 9
76, 7, 9
80, 1, 2, 2, 6, 7
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/05/2024
Đặc biệtĐB
90869
Giải nhấtG1
86258
Giải nhìG2
96303
01790
Giải baG3
13869
54572
71317
12810
47525
03020
Giải tưG4
0761
4562
7833
0419
Giải nămG5
6674
2830
5075
6867
0477
9992
Giải sáuG6
950
395
845
Giải bảyG7
12
28
32
55
Ký tự đặc biệtKT
4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 7, 9
20, 5, 8
30, 2, 3
45
50, 5, 8
61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
8 
90, 2, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/04/2024
Đặc biệtĐB
25842
Giải nhấtG1
31827
Giải nhìG2
51849
73421
Giải baG3
08418
64960
34316
24391
16970
95866
Giải tưG4
9943
8648
2356
6102
Giải nămG5
1611
8897
8947
2599
7671
9757
Giải sáuG6
380
430
919
Giải bảyG7
93
89
25
35
Ký tự đặc biệtKT
6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
ĐầuĐuôi
02
11, 6, 8, 9
21, 5, 7
30, 5
42, 3, 7, 8, 9
56, 7
60, 6
70, 1
80, 9
91, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/04/2024
Đặc biệtĐB
29379
Giải nhấtG1
29822
Giải nhìG2
24933
27395
Giải baG3
63254
65829
39579
26917
20063
91422
Giải tưG4
9186
1763
9385
1320
Giải nămG5
5451
3289
0892
4290
1448
7357
Giải sáuG6
899
689
390
Giải bảyG7
05
60
99
33
Ký tự đặc biệtKT
3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
ĐầuĐuôi
05
17
20, 2, 2, 9
33, 3
48
51, 4, 7
60, 3, 3
79, 9
85, 6, 9, 9
90, 0, 2, 5, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/04/2024
Đặc biệtĐB
90649
Giải nhấtG1
71212
Giải nhìG2
55720
56680
Giải baG3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tưG4
1452
5230
5083
2320
Giải nămG5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáuG6
756
690
503
Giải bảyG7
58
28
35
64
Ký tự đặc biệtKT
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 5
20, 0, 0, 8
30, 5
41, 9
52, 6, 8
61, 4, 7
75, 8
80, 3, 9
90, 0, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/04/2024
Đặc biệtĐB
00312
Giải nhấtG1
44708
Giải nhìG2
88283
64571
Giải baG3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tưG4
1449
2399
7871
7371
Giải nămG5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáuG6
142
732
198
Giải bảyG7
21
59
95
03
Ký tự đặc biệtKT
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 8
12
20, 1, 3
32
42, 3, 6, 8, 9, 9
50, 9
61
71, 1, 1
83, 9
95, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/03/2024
Đặc biệtĐB
62135
Giải nhấtG1
21141
Giải nhìG2
45857
86656
Giải baG3
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải tưG4
7920
9023
7131
8460
Giải nămG5
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải sáuG6
752
057
840
Giải bảyG7
96
94
29
09
Ký tự đặc biệtKT
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
ĐầuĐuôi
09
11, 7
20, 0, 3, 6, 9
31, 1, 3, 5
40, 1, 1, 4
52, 6, 7, 7
60, 5, 7
72
8 
94, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/03/2024
Đặc biệtĐB
59882
Giải nhấtG1
35161
Giải nhìG2
80009
90230
Giải baG3
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải tưG4
4114
7900
0301
0473
Giải nămG5
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải sáuG6
460
122
532
Giải bảyG7
85
51
42
16
Ký tự đặc biệtKT
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
ĐầuĐuôi
00, 1, 8, 9, 9
12, 4, 6
20, 1, 2, 7
30, 2, 2
40, 2
50, 1, 5
60, 0, 1
73, 9
82, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/03/2024
Đặc biệtĐB
05667
Giải nhấtG1
42692
Giải nhìG2
26834
13884
Giải baG3
41197
48183
30209
40650
38977
31619
Giải tưG4
6327
7526
8813
8004
Giải nămG5
0083
3362
9225
6115
7179
7774
Giải sáuG6
970
842
546
Giải bảyG7
49
58
26
20
Ký tự đặc biệtKT
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
ĐầuĐuôi
04, 9
13, 5, 9
20, 5, 6, 6, 7
34
42, 6, 9
50, 8
62, 7
70, 4, 7, 9
83, 3, 4
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/03/2024
Đặc biệtĐB
97041
Giải nhấtG1
66285
Giải nhìG2
61339
03320
Giải baG3
97684
81378
67753
20613
13219
64710
Giải tưG4
5334
1854
9868
8120
Giải nămG5
7819
2869
7366
5797
7110
6682
Giải sáuG6
110
477
078
Giải bảyG7
86
29
28
10
Ký tự đặc biệtKT
15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 0, 3, 9, 9
20, 0, 8, 9
34, 9
41
53, 4
66, 8, 9
77, 8, 8
82, 4, 5, 6
97
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/03/2024
Đặc biệtĐB
77433
Giải nhấtG1
74982
Giải nhìG2
86227
74919
Giải baG3
78519
65124
47963
10766
16187
87960
Giải tưG4
9494
1898
3887
7871
Giải nămG5
0791
6933
0328
3582
1207
8431
Giải sáuG6
741
053
377
Giải bảyG7
93
95
06
91
Ký tự đặc biệtKT
9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ
ĐầuĐuôi
06, 7
19, 9
24, 7, 8
31, 3, 3
41
53
60, 3, 6
71, 7
82, 2, 7, 7
91, 1, 3, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/02/2024
Đặc biệtĐB
57333
Giải nhấtG1
81369
Giải nhìG2
30504
76199
Giải baG3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
Giải tưG4
7837
6860
3636
6890
Giải nămG5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
Giải sáuG6
247
752
331
Giải bảyG7
43
44
35
45
Ký tự đặc biệtKT
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
ĐầuĐuôi
04
19
22, 4
31, 3, 5, 6, 7
40, 2, 3, 4, 5, 5, 7
51, 2, 6
60, 9
70
82
90, 0, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/02/2024
Đặc biệtĐB
58294
Giải nhấtG1
03133
Giải nhìG2
84216
14018
Giải baG3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
Giải tưG4
4666
5495
8905
6655
Giải nămG5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
Giải sáuG6
062
725
757
Giải bảyG7
73
92
62
67
Ký tự đặc biệtKT
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 8
21, 1, 5
32, 3
42, 5, 9
51, 5, 7
62, 2, 6, 7
73, 7
89, 9
92, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/02/2024
Đặc biệtĐB
33389
Giải nhấtG1
80369
Giải nhìG2
55380
69435
Giải baG3
92942
94293
36365
34162
09641
10284
Giải tưG4
0221
1633
1716
6658
Giải nămG5
0122
2297
2514
8365
7192
3441
Giải sáuG6
236
119
442
Giải bảyG7
12
35
88
18
Ký tự đặc biệtKT
10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6, 8, 9
21, 2
33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
58
62, 5, 5, 9
7 
80, 4, 8, 9
92, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/01/2024
Đặc biệtĐB
61579
Giải nhấtG1
32521
Giải nhìG2
73337
11395
Giải baG3
59715
94737
28391
77040
95480
36972
Giải tưG4
1670
3770
7223
0876
Giải nămG5
6094
5417
4724
5620
5716
3868
Giải sáuG6
049
531
791
Giải bảyG7
27
75
91
10
Ký tự đặc biệtKT
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
ĐầuĐuôi
0 
10, 5, 6, 7
20, 1, 3, 4, 7
31, 7, 7
40, 9
5 
68
70, 0, 2, 5, 6, 9
80
91, 1, 1, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/01/2024
Đặc biệtĐB
70964
Giải nhấtG1
63165
Giải nhìG2
28516
01426
Giải baG3
22000
81011
57868
69890
20338
75326
Giải tưG4
6639
6539
8347
8500
Giải nămG5
4844
2630
9577
0659
4915
6153
Giải sáuG6
652
729
810
Giải bảyG7
77
93
39
13
Ký tự đặc biệtKT
6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
ĐầuĐuôi
00, 0
10, 1, 3, 5, 6
26, 6, 9
30, 8, 9, 9, 9
44, 7
52, 3, 9
64, 5, 8
77, 7
8 
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/01/2024
Đặc biệtĐB
68586
Giải nhấtG1
68404
Giải nhìG2
00715
37358
Giải baG3
42487
35931
84669
00195
50191
47172
Giải tưG4
7115
9490
6813
5843
Giải nămG5
4317
2315
7929
3632
1844
6497
Giải sáuG6
990
475
786
Giải bảyG7
17
99
63
85
Ký tự đặc biệtKT
12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
ĐầuĐuôi
04
13, 5, 5, 5, 7, 7
29
31, 2
43, 4
58
63, 9
72, 5
85, 6, 6, 7
90, 0, 1, 5, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/01/2024
Đặc biệtĐB
72794
Giải nhấtG1
84069
Giải nhìG2
21604
16014
Giải baG3
04012
40496
62097
07165
85606
43931
Giải tưG4
8124
4326
2175
2281
Giải nămG5
9781
2917
0303
9824
6836
6036
Giải sáuG6
428
187
412
Giải bảyG7
74
96
58
03
Ký tự đặc biệtKT
1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
ĐầuĐuôi
03, 3, 4, 6
12, 2, 4, 7
24, 4, 6, 8
31, 6, 6
4 
58
65, 9
74, 5
81, 1, 7
94, 6, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/12/2023
Đặc biệtĐB
59380
Giải nhấtG1
24170
Giải nhìG2
49908
46745
Giải baG3
87619
76344
11483
19853
97310
05180
Giải tưG4
8176
5498
2068
1389
Giải nămG5
2264
7126
0265
3169
8803
5141
Giải sáuG6
563
723
137
Giải bảyG7
38
64
82
43
Ký tự đặc biệtKT
20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU
ĐầuĐuôi
03, 8
10, 9
23, 6
37, 8
41, 3, 4, 5
53
63, 4, 4, 5, 8, 9
70, 6
80, 0, 2, 3, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/12/2023
Đặc biệtĐB
51416
Giải nhấtG1
85332
Giải nhìG2
13364
46775
Giải baG3
92641
78508
30249
10834
54932
63927
Giải tưG4
5847
1580
8587
8272
Giải nămG5
5195
8332
1395
9544
0506
7689
Giải sáuG6
733
236
963
Giải bảyG7
20
62
10
44
Ký tự đặc biệtKT
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 6
20, 7
32, 2, 2, 3, 4, 6
41, 4, 4, 7, 9
5 
62, 3, 4
72, 5
80, 7, 9
95, 5