Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24/02/2024
Đặc biệtĐB
57333
Giải nhấtG1
81369
Giải nhìG2
30504
76199
Giải baG3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
Giải tưG4
7837
6860
3636
6890
Giải nămG5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
Giải sáuG6
247
752
331
Giải bảyG7
43
44
35
45
Ký tự đặc biệtKT
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
ĐầuĐuôi
04
19
22, 4
31, 3, 5, 6, 7
40, 2, 3, 4, 5, 5, 7
51, 2, 6
60, 9
70
82
90, 0, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/02/2024
Đặc biệtĐB
16053
Giải nhấtG1
88635
Giải nhìG2
25337
63488
Giải baG3
59775
29439
27290
24040
82530
67189
Giải tưG4
0547
6741
7941
7289
Giải nămG5
7824
5469
8625
7168
1204
5983
Giải sáuG6
308
973
820
Giải bảyG7
79
00
93
45
Ký tự đặc biệtKT
19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE
ĐầuĐuôi
00, 4, 8
1 
20, 4, 5
30, 5, 7, 9
40, 1, 1, 5, 7
53
68, 9
73, 5, 9
83, 8, 9, 9
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/02/2024
Đặc biệtĐB
82488
Giải nhấtG1
52311
Giải nhìG2
07072
42726
Giải baG3
40481
49867
76166
29399
36193
63578
Giải tưG4
9404
2834
6012
1448
Giải nămG5
4126
1347
1048
7295
7820
8038
Giải sáuG6
450
637
460
Giải bảyG7
25
70
90
13
Ký tự đặc biệtKT
7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD
ĐầuĐuôi
04
11, 2, 3
20, 5, 6, 6
34, 7, 8
47, 8, 8
50
60, 6, 7
70, 2, 8
81, 8
90, 3, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21/02/2024
Đặc biệtĐB
99937
Giải nhấtG1
73548
Giải nhìG2
40187
24052
Giải baG3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
Giải tưG4
9969
4749
3131
7918
Giải nămG5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
Giải sáuG6
661
051
291
Giải bảyG7
08
64
72
91
Ký tự đặc biệtKT
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
ĐầuĐuôi
08
13, 8, 8, 9
28
31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
51, 2
61, 4, 4, 9
72
83, 7, 8
91, 1, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/02/2024
Đặc biệtĐB
57406
Giải nhấtG1
97758
Giải nhìG2
37216
24939
Giải baG3
30032
78750
31430
43822
43341
22605
Giải tưG4
7939
8580
7131
0783
Giải nămG5
0866
9656
7260
4515
7573
3621
Giải sáuG6
592
419
079
Giải bảyG7
68
18
78
00
Ký tự đặc biệtKT
13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
15, 6, 8, 9
21, 2
30, 1, 2, 9, 9
41
50, 6, 8
60, 6, 8
73, 8, 9
80, 3
92
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/02/2024
Đặc biệtĐB
75801
Giải nhấtG1
19995
Giải nhìG2
93219
56742
Giải baG3
13459
21260
02582
01053
92502
27859
Giải tưG4
1440
1020
4024
9170
Giải nămG5
0057
6215
3858
8144
3559
8224
Giải sáuG6
554
331
982
Giải bảyG7
64
85
24
66
Ký tự đặc biệtKT
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA
ĐầuĐuôi
01, 2
15, 9
20, 4, 4, 4
31
40, 2, 4
53, 4, 7, 8, 9, 9, 9
60, 4, 6
70
82, 2, 5
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/02/2024
Đặc biệtĐB
39903
Giải nhấtG1
64007
Giải nhìG2
94691
49556
Giải baG3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
Giải tưG4
0270
5179
3109
4524
Giải nămG5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
Giải sáuG6
093
429
132
Giải bảyG7
56
97
14
64
Ký tự đặc biệtKT
6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ
ĐầuĐuôi
03, 7, 9
10, 4, 8
24, 8, 9
32
43, 5, 9
50, 1, 6, 6
62, 4
70, 9
88
90, 1, 3, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17/02/2024
Đặc biệtĐB
58294
Giải nhấtG1
03133
Giải nhìG2
84216
14018
Giải baG3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
Giải tưG4
4666
5495
8905
6655
Giải nămG5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
Giải sáuG6
062
725
757
Giải bảyG7
73
92
62
67
Ký tự đặc biệtKT
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 8
21, 1, 5
32, 3
42, 5, 9
51, 5, 7
62, 2, 6, 7
73, 7
89, 9
92, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/02/2024
Đặc biệtĐB
34864
Giải nhấtG1
00693
Giải nhìG2
97331
18776
Giải baG3
56995
55805
26599
22435
58098
35835
Giải tưG4
8683
1661
7450
8941
Giải nămG5
8695
2954
6320
0276
2666
1431
Giải sáuG6
720
634
467
Giải bảyG7
98
29
58
84
Ký tự đặc biệtKT
13FX-11FX-5FX-20FX-19FX-16FX-3FX-6FX
ĐầuĐuôi
05
1 
20, 0, 9
31, 1, 4, 5, 5
41
50, 4, 8
61, 4, 6, 7
76, 6
83, 4
93, 5, 5, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/02/2024
Đặc biệtĐB
48331
Giải nhấtG1
33214
Giải nhìG2
95565
75869
Giải baG3
85035
50958
42526
30662
77408
94544
Giải tưG4
6513
1726
6179
2439
Giải nămG5
2241
5718
6452
7022
5061
7065
Giải sáuG6
333
911
376
Giải bảyG7
51
10
20
70
Ký tự đặc biệtKT
16FV-4FV-18FV-12FV-17FV-3FV-5FV-1FV
ĐầuĐuôi
08
10, 1, 3, 4, 8
20, 2, 6, 6
31, 3, 5, 9
41, 4
51, 2, 8
61, 2, 5, 5, 9
70, 6, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 14/02/2024
Đặc biệtĐB
17670
Giải nhấtG1
67840
Giải nhìG2
87976
05804
Giải baG3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
Giải tưG4
6083
0603
6674
3990
Giải nămG5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
Giải sáuG6
951
967
787
Giải bảyG7
53
22
15
54
Ký tự đặc biệtKT
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 4
15
22, 6
37, 7
40, 0, 1
51, 3, 4
62, 7
70, 4, 4, 4, 6
83, 7
90, 0, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/02/2024
Đặc biệtĐB
39100
Giải nhấtG1
22276
Giải nhìG2
21547
14250
Giải baG3
25123
77887
46966
34620
73311
14277
Giải tưG4
6749
3710
6705
8203
Giải nămG5
1050
0680
0240
0711
5203
7214
Giải sáuG6
944
182
395
Giải bảyG7
63
99
31
02
Ký tự đặc biệtKT
4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 3, 5
10, 1, 1, 4
20, 3
31
40, 4, 7, 9
50, 0
63, 6
76, 7
80, 2, 7
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/02/2024
Đặc biệtĐB
85852
Giải nhấtG1
17339
Giải nhìG2
81504
61590
Giải baG3
11923
39951
06845
01815
93739
55388
Giải tưG4
9488
7388
2208
9004
Giải nămG5
9570
5276
3461
7388
5303
6573
Giải sáuG6
473
597
056
Giải bảyG7
42
31
21
27
Ký tự đặc biệtKT
9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS
ĐầuĐuôi
03, 4, 4, 8
15
21, 3, 7
31, 9, 9
42, 5
51, 2, 6
61
70, 3, 3, 6
88, 8, 8, 8
90, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 07/02/2024
Đặc biệtĐB
67384
Giải nhấtG1
41504
Giải nhìG2
84043
71031
Giải baG3
23490
95377
73674
51711
88162
69864
Giải tưG4
9296
1005
2278
5705
Giải nămG5
2043
7662
9506
3669
1073
3804
Giải sáuG6
638
152
189
Giải bảyG7
62
18
99
53
Ký tự đặc biệtKT
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 5, 6
11, 8
2 
31, 8
43, 3
52, 3
62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
84, 9
90, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/02/2024
Đặc biệtĐB
91267
Giải nhấtG1
65567
Giải nhìG2
49583
27981
Giải baG3
28941
63811
68505
68457
98492
31709
Giải tưG4
1990
1136
7461
6895
Giải nămG5
2312
4696
2846
0206
8873
3910
Giải sáuG6
017
320
886
Giải bảyG7
52
59
84
15
Ký tự đặc biệtKT
9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
10, 1, 2, 5, 7
20
36
41, 6
52, 7, 9
61, 7, 7
73
81, 3, 4, 6
90, 2, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/02/2024
Đặc biệtĐB
69876
Giải nhấtG1
47161
Giải nhìG2
54779
83038
Giải baG3
54035
40526
22723
04016
92542
30851
Giải tưG4
1932
1071
3559
6332
Giải nămG5
2140
4907
6780
8375
6102
2349
Giải sáuG6
806
060
590
Giải bảyG7
07
35
81
22
Ký tự đặc biệtKT
7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP
ĐầuĐuôi
02, 6, 7, 7
16
22, 3, 6
32, 2, 5, 5, 8
40, 2, 9
51, 9
60, 1
71, 5, 6, 9
80, 1
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/02/2024
Đặc biệtĐB
13300
Giải nhấtG1
06268
Giải nhìG2
67798
98842
Giải baG3
09251
37297
78533
05661
30866
26814
Giải tưG4
4278
1420
5112
9414
Giải nămG5
1534
1478
8664
1159
7081
3687
Giải sáuG6
446
627
656
Giải bảyG7
44
04
97
41
Ký tự đặc biệtKT
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN
ĐầuĐuôi
00, 4
12, 4, 4
20, 7
33, 4
41, 2, 4, 6
51, 6, 9
61, 4, 6, 8
78, 8
81, 7
97, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03/02/2024
Đặc biệtĐB
33389
Giải nhấtG1
80369
Giải nhìG2
55380
69435
Giải baG3
92942
94293
36365
34162
09641
10284
Giải tưG4
0221
1633
1716
6658
Giải nămG5
0122
2297
2514
8365
7192
3441
Giải sáuG6
236
119
442
Giải bảyG7
12
35
88
18
Ký tự đặc biệtKT
10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6, 8, 9
21, 2
33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
58
62, 5, 5, 9
7 
80, 4, 8, 9
92, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/02/2024
Đặc biệtĐB
28174
Giải nhấtG1
06876
Giải nhìG2
66471
38080
Giải baG3
94163
33797
50042
94635
65908
04190
Giải tưG4
8084
7218
0384
3702
Giải nămG5
2551
4867
7331
8796
6677
5394
Giải sáuG6
755
539
280
Giải bảyG7
93
55
68
05
Ký tự đặc biệtKT
14FL-2FL-17FL-20FL-13FL-1FL-9FL-16FL
ĐầuĐuôi
02, 5, 8
18
2 
31, 5, 9
42
51, 5, 5
63, 7, 8
71, 4, 6, 7
80, 0, 4, 4
90, 3, 4, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/02/2024
Đặc biệtĐB
87444
Giải nhấtG1
41182
Giải nhìG2
94959
51442
Giải baG3
93301
62187
40592
47470
69528
79028
Giải tưG4
7292
4118
0777
5462
Giải nămG5
8254
4416
2280
9154
5079
9784
Giải sáuG6
115
186
944
Giải bảyG7
32
61
77
99
Ký tự đặc biệtKT
11FK-19FK-14FK-20FK-16FK-18FK-4FK-9FK
ĐầuĐuôi
01
15, 6, 8
28, 8
32
42, 4, 4
54, 4, 9
61, 2
70, 7, 7, 9
80, 2, 4, 6, 7
92, 2, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 31/01/2024
Đặc biệtĐB
47666
Giải nhấtG1
58427
Giải nhìG2
64931
25644
Giải baG3
03576
08099
93000
05237
32951
82863
Giải tưG4
3767
5450
1997
6766
Giải nămG5
1336
0386
7369
1740
4840
8051
Giải sáuG6
296
125
966
Giải bảyG7
68
53
82
27
Ký tự đặc biệtKT
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
ĐầuĐuôi
00
1 
25, 7, 7
31, 6, 7
40, 0, 4
50, 1, 1, 3
63, 6, 6, 6, 7, 8, 9
76
82, 6
96, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/01/2024
Đặc biệtĐB
08524
Giải nhấtG1
80556
Giải nhìG2
02056
55365
Giải baG3
93363
16503
50553
55436
44146
19053
Giải tưG4
3556
7688
6096
0141
Giải nămG5
4932
4683
4211
6357
9871
5990
Giải sáuG6
921
194
760
Giải bảyG7
38
26
83
95
Ký tự đặc biệtKT
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG
ĐầuĐuôi
03
11
21, 4, 6
32, 6, 8
41, 6
53, 3, 6, 6, 6, 7
60, 3, 5
71
83, 3, 8
90, 4, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/01/2024
Đặc biệtĐB
75346
Giải nhấtG1
98171
Giải nhìG2
23541
90743
Giải baG3
98189
71152
09412
86414
11035
95289
Giải tưG4
2771
3474
5314
0609
Giải nămG5
0912
7238
9154
8750
1011
0265
Giải sáuG6
156
432
799
Giải bảyG7
81
83
09
85
Ký tự đặc biệtKT
11FE-3FE-17FE-2FE-18FE-15FE-5FE-1FE
ĐầuĐuôi
09, 9
11, 2, 2, 4, 4
2 
32, 5, 8
41, 3, 6
50, 2, 4, 6
65
71, 1, 4
81, 3, 5, 9, 9
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/01/2024
Đặc biệtĐB
68274
Giải nhấtG1
93911
Giải nhìG2
25484
47616
Giải baG3
11003
93986
15302
61278
13916
23900
Giải tưG4
1710
1445
4678
9751
Giải nămG5
5496
0228
3343
5479
4126
8089
Giải sáuG6
221
438
853
Giải bảyG7
87
65
49
41
Ký tự đặc biệtKT
19FD-14FD-9FD-11FD-7FD-20FD-17FD-5FD
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
10, 1, 6, 6
21, 6, 8
38
41, 3, 5, 9
51, 3
65
74, 8, 8, 9
84, 6, 7, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/01/2024
Đặc biệtĐB
61579
Giải nhấtG1
32521
Giải nhìG2
73337
11395
Giải baG3
59715
94737
28391
77040
95480
36972
Giải tưG4
1670
3770
7223
0876
Giải nămG5
6094
5417
4724
5620
5716
3868
Giải sáuG6
049
531
791
Giải bảyG7
27
75
91
10
Ký tự đặc biệtKT
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
ĐầuĐuôi
0 
10, 5, 6, 7
20, 1, 3, 4, 7
31, 7, 7
40, 9
5 
68
70, 0, 2, 5, 6, 9
80
91, 1, 1, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/01/2024
Đặc biệtĐB
20347
Giải nhấtG1
29197
Giải nhìG2
19218
63399
Giải baG3
82560
80548
17544
73396
45107
10888
Giải tưG4
4359
6568
4811
1038
Giải nămG5
1823
8447
2579
2491
2352
8442
Giải sáuG6
947
733
318
Giải bảyG7
58
56
20
06
Ký tự đặc biệtKT
20FB-10FB-1FB-7FB-5FB-8FB-2FB-6FB
ĐầuĐuôi
06, 7
11, 8, 8
20, 3
33, 8
42, 4, 7, 7, 7, 8
52, 6, 8, 9
60, 8
79
88
91, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/01/2024
Đặc biệtĐB
77375
Giải nhấtG1
14114
Giải nhìG2
99404
53941
Giải baG3
45239
92327
58366
84517
71158
13890
Giải tưG4
9479
8648
0493
9881
Giải nămG5
3961
3599
4206
2625
2201
8153
Giải sáuG6
912
735
727
Giải bảyG7
56
24
57
42
Ký tự đặc biệtKT
4FA-18FA-5FA-2FA-20FA-3FA-6FA-13FA
ĐầuĐuôi
01, 4, 6
12, 4, 7
24, 5, 7, 7
35, 9
41, 2, 8
53, 6, 7, 8
61, 6
75, 9
81
90, 3, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/01/2024
Đặc biệtĐB
61661
Giải nhấtG1
38229
Giải nhìG2
62307
85674
Giải baG3
78595
93756
52006
58616
27202
51549
Giải tưG4
5803
5520
2836
8290
Giải nămG5
3309
6125
7243
4089
2338
8508
Giải sáuG6
524
731
081
Giải bảyG7
57
22
11
69
Ký tự đặc biệtKT
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 6, 7, 8, 9
11, 6
20, 2, 4, 5, 9
31, 6, 8
43, 9
56, 7
61, 9
74
81, 9
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/01/2024
Đặc biệtĐB
87441
Giải nhấtG1
45966
Giải nhìG2
06221
88252
Giải baG3
27745
45816
68217
41517
41912
32545
Giải tưG4
7691
4975
9911
6182
Giải nămG5
6097
1046
6006
2575
2298
6725
Giải sáuG6
022
468
449
Giải bảyG7
74
00
49
11
Ký tự đặc biệtKT
15EY-12EY-14EY-5EY-8EY-16EY-2EY-17EY
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 1, 2, 6, 7, 7
21, 2, 5
3 
41, 5, 5, 6, 9, 9
52
66, 8
74, 5, 5
82
91, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/01/2024
Đặc biệtĐB
36910
Giải nhấtG1
79118
Giải nhìG2
28263
37729
Giải baG3
39344
36781
97614
33735
51836
41688
Giải tưG4
7547
3433
7982
3523
Giải nămG5
6779
9563
5686
2191
7374
3556
Giải sáuG6
252
534
420
Giải bảyG7
60
13
65
17
Ký tự đặc biệtKT
9EX-16EX-19EX-6EX-1EX-12EX-18EX-3EX
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 4, 7, 8
20, 3, 9
33, 4, 5, 6
44, 7
52, 6
60, 3, 3, 5
74, 9
81, 2, 6, 8
91