Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 01-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG85444
Giải bảyG7558645
Giải sáuG697465285
33159513
87414584
Giải nămG519643913
Giải tưG41486958344
6932997731
7921400785
0856615418
7170121396
6930339244
9065235309
Giải baG34912402140
0692742326
Giải nhìG20705701620
Giải nhấtG17130799789
Đặc biệtĐB331504000736
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 24-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG85168
Giải bảyG7579396
Giải sáuG681646578
97670864
47650081
Giải nămG541926179
Giải tưG49014687543
1925125335
2489040537
1346734751
3727495135
8480583085
1811450164
Giải baG33913725955
4310365598
Giải nhìG26055929994
Giải nhấtG10915302870
Đặc biệtĐB420075419588
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 17-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82415
Giải bảyG7042056
Giải sáuG663373378
89004255
43871495
Giải nămG554350734
Giải tưG49587386380
2938267717
9180953025
1339525554
8725063104
5188524554
5517977464
Giải baG34840452425
2264591935
Giải nhìG26402390147
Giải nhấtG12789010094
Đặc biệtĐB724015829996
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 10-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88999
Giải bảyG7640546
Giải sáuG614593367
82721962
05997865
Giải nămG506150341
Giải tưG45973759099
1813734927
8342805189
2066568308
0175117574
9372605639
5408213726
Giải baG37832307079
1449167310
Giải nhìG21010075911
Giải nhấtG19147308005
Đặc biệtĐB123076317566
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 03-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82129
Giải bảyG7390462
Giải sáuG668665047
27895268
35777271
Giải nămG578605929
Giải tưG40432518095
0418976088
2373190005
7619122925
4703443829
6380570639
4663173215
Giải baG33146249053
7574909210
Giải nhìG20588972188
Giải nhấtG11017331696
Đặc biệtĐB851265659770
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 27-10-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81864
Giải bảyG7357256
Giải sáuG659186789
21972905
28102027
Giải nămG556941070
Giải tưG44838593876
0860386832
7773652007
9436963980
1641696867
1015175481
8962679158
Giải baG39631908192
2438180483
Giải nhìG23097201523
Giải nhấtG13802958438
Đặc biệtĐB483117037217
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 20-10-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG89123
Giải bảyG7298909
Giải sáuG602653398
14481803
27260342
Giải nămG584136374
Giải tưG46299147223
6453037703
8922741888
1702658991
1254687594
1137888027
0094079466
Giải baG30675486814
3455880049
Giải nhìG28965012463
Giải nhấtG12181556260
Đặc biệtĐB972975133103
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 13-10-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86012
Giải bảyG7418906
Giải sáuG606361972
42554073
63255494
Giải nămG587505430
Giải tưG40863952351
2907706064
1792895554
4779876957
8755638125
9398694285
2934727956
Giải baG35161118711
4662296851
Giải nhìG27032123446
Giải nhấtG14657180612
Đặc biệtĐB897335486236
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 06-10-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG85598
Giải bảyG7338986
Giải sáuG659319411
17133918
19629465
Giải nămG584435844
Giải tưG42029244744
3417031742
9367981710
5447087520
1070994195
7152937463
8189928319
Giải baG34396848187
7142688120
Giải nhìG22740536661
Giải nhấtG11791264883
Đặc biệtĐB061333434602
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 29-09-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81900
Giải bảyG7826848
Giải sáuG617535827
55245595
55027194
Giải nămG593014578
Giải tưG41485705658
0255785428
7309213985
6364841537
0412110366
4386217606
2639270618
Giải baG38710797214
3165838009
Giải nhìG22117683765
Giải nhấtG11841920929
Đặc biệtĐB007924987446
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 22-09-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87598
Giải bảyG7578409
Giải sáuG608188283
15355574
05291897
Giải nămG596681118
Giải tưG45920881972
4951049080
2728637863
6633908939
1894506412
3015955051
6399207436
Giải baG33379183210
6550122328
Giải nhìG29654427744
Giải nhấtG16753612392
Đặc biệtĐB478412516541
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 15-09-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80521
Giải bảyG7160761
Giải sáuG681383832
19751236
58952544
Giải nămG517143056
Giải tưG40496210472
4702804726
4978910855
2442309766
2874725237
1933896397
2097673008
Giải baG38239854506
9940609687
Giải nhìG21811862274
Giải nhấtG19249326511
Đặc biệtĐB299167056234
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 08-09-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80815
Giải bảyG7001023
Giải sáuG672298898
33414989
20378638
Giải nămG597934424
Giải tưG45869294915
9401620661
9532101377
2819107814
6495103507
3961514922
7472008964
Giải baG30537545706
1205255959
Giải nhìG21801959376
Giải nhấtG17748169680
Đặc biệtĐB370625759041
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 01-09-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83401
Giải bảyG7092923
Giải sáuG628772282
75355348
76405002
Giải nămG553423475
Giải tưG40990958514
8774032452
9515183897
8965882486
4657462253
1656763018
2588886670
Giải baG35099208043
3086795581
Giải nhìG28680133555
Giải nhấtG14499831109
Đặc biệtĐB895519886147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 25-08-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87912
Giải bảyG7607118
Giải sáuG620400926
38878434
08410517
Giải nămG588348817
Giải tưG43931518405
8320686675
4556253498
1066145372
4565299807
1948546800
3215188675
Giải baG34685974248
2692610333
Giải nhìG27935620760
Giải nhấtG14036332556
Đặc biệtĐB555589693904
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 18-08-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86518
Giải bảyG7560775
Giải sáuG601361759
10979018
38473678
Giải nămG540558015
Giải tưG42472486561
4901111821
8114924717
6460517797
0016421733
2160553594
7928468218
Giải baG33620873018
3678887719
Giải nhìG29931220414
Giải nhấtG11660181279
Đặc biệtĐB449916220992
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 11-08-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81306
Giải bảyG7729131
Giải sáuG651140270
15630459
81858807
Giải nămG537847826
Giải tưG45030556469
4635845465
6489802955
2318610205
1012461002
5476755734
9220619018
Giải baG39166793896
9213394901
Giải nhìG27294141275
Giải nhấtG17731792024
Đặc biệtĐB160673975879
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 04-08-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80649
Giải bảyG7380501
Giải sáuG677520339
19161827
75023611
Giải nămG502097653
Giải tưG46125620533
3234509438
3429680326
6142969611
0537243776
2861740969
7937444212
Giải baG36940668807
8058132355
Giải nhìG29967963580
Giải nhấtG15873302667
Đặc biệtĐB219086065808
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 28-07-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86784
Giải bảyG7311867
Giải sáuG657577190
52499168
09612093
Giải nămG569931489
Giải tưG48397674611
6145241786
0831034834
7157029462
1811500201
2232116906
4600603134
Giải baG32163858564
2875384674
Giải nhìG26274958063
Giải nhấtG15751117497
Đặc biệtĐB269653756571
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 21-07-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81330
Giải bảyG7840380
Giải sáuG603460046
67866502
09649673
Giải nămG538556034
Giải tưG45608560107
3473617239
6093523063
7630704497
5157789525
7355383342
7057159018
Giải baG32596874850
7760483059
Giải nhìG21814726128
Giải nhấtG13889394616
Đặc biệtĐB647019160885
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 14-07-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG84414
Giải bảyG7718068
Giải sáuG688472848
30466746
99275871
Giải nămG568616475
Giải tưG48055534090
9003322947
3992290808
9705863500
3565849107
3773173377
2908629543
Giải baG38812368065
2471096523
Giải nhìG23523040140
Giải nhấtG15937621882
Đặc biệtĐB993695522597
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 07-07-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80399
Giải bảyG7851775
Giải sáuG631850554
28824614
43305555
Giải nămG577345947
Giải tưG44410351272
8646639576
0962752465
6058403923
0860127457
0748683064
7652943248
Giải baG38434962687
3080145918
Giải nhìG22382316873
Giải nhấtG13276630889
Đặc biệtĐB257375598605
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 30-06-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83603
Giải bảyG7086870
Giải sáuG673235803
42949738
74535143
Giải nămG511667960
Giải tưG47853237163
5111662750
3225410617
8476378178
4707893437
5978938462
1722748872
Giải baG32504793823
9806506319
Giải nhìG24401145766
Giải nhấtG16677176282
Đặc biệtĐB524190966947
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 23-06-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86540
Giải bảyG7626125
Giải sáuG657885872
88953902
71054133
Giải nămG525334599
Giải tưG48393985664
2652024672
4249475071
4544289568
5814390059
5929894057
6259233752
Giải baG39466683187
2213833889
Giải nhìG27377456272
Giải nhấtG10399212116
Đặc biệtĐB927521265759
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16-06-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87445
Giải bảyG7260918
Giải sáuG678549524
49976751
50448844
Giải nămG510168366
Giải tưG47891273558
8547370129
8034444317
2508722941
0991000836
7455177367
6297372031
Giải baG37582460319
4478898960
Giải nhìG22430282940
Giải nhấtG12964843199
Đặc biệtĐB756445107589
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09-06-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG89097
Giải bảyG7613975
Giải sáuG639728696
58799877
88676196
Giải nămG526683835
Giải tưG43986259397
8109174338
2395828469
9059034691
9770775206
3599909765
7555143873
Giải baG34342163972
1724456593
Giải nhìG24460611808
Giải nhấtG18591017353
Đặc biệtĐB474809062857
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 02-06-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80701
Giải bảyG7906680
Giải sáuG603907498
66002178
98959346
Giải nămG539745023
Giải tưG41068709101
5220434885
0908781170
3460040849
5325873324
0286573963
9176867924
Giải baG35161655511
8666614609
Giải nhìG22865664054
Giải nhấtG14430060969
Đặc biệtĐB316288054076
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 26-05-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87100
Giải bảyG7773729
Giải sáuG689034585
46948129
28998932
Giải nămG553258513
Giải tưG41052489620
6530355868
4809780915
9851513955
5500047539
3659103740
5007799430
Giải baG39598151898
0012325004
Giải nhìG21267411719
Giải nhấtG13844172488
Đặc biệtĐB006330569179
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 19-05-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86430
Giải bảyG7982453
Giải sáuG643064329
76659594
46430315
Giải nămG595642220
Giải tưG45876289928
5961242398
7967047379
8820161674
7733700395
8003496772
4754498475
Giải baG33714547972
8882020969
Giải nhìG23997202673
Giải nhấtG10796474030
Đặc biệtĐB930199723029
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 12-05-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86189
Giải bảyG7195945
Giải sáuG642793289
46906178
16215459
Giải nămG537783121
Giải tưG45136947477
6899331966
4221586013
9169503168
1830593554
4833250604
1500175944
Giải baG34750034293
8647851414
Giải nhìG24278506540
Giải nhấtG10641461385
Đặc biệtĐB701483320593