Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 17-05-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82993
Giải bảyG7313403
Giải sáuG612913972
54205138
31323608
Giải nămG506562903
Giải tưG40283626144
6503919889
6080124927
5536337656
4586923717
3719911012
9776004227
Giải baG37985352537
7417814967
Giải nhìG28200546895
Giải nhấtG11252217518
Đặc biệtĐB184332886604
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 10-05-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83068
Giải bảyG7606183
Giải sáuG622500741
35791034
02728006
Giải nămG510643109
Giải tưG46919385886
9977305759
2765213080
1069915525
3762926576
4393688259
8443206056
Giải baG31316048617
8620324844
Giải nhìG26143337606
Giải nhấtG13068581486
Đặc biệtĐB633242835554
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 03-05-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80116
Giải bảyG7131256
Giải sáuG664356457
60830743
27227041
Giải nămG509371583
Giải tưG42983930299
3030160276
2746045800
3550233026
7789057353
6972267776
0947905632
Giải baG35822744252
3309928015
Giải nhìG25658431911
Giải nhấtG11413341117
Đặc biệtĐB371175920918
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 26-04-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG89631
Giải bảyG7211540
Giải sáuG643311994
83717899
37280535
Giải nămG578933718
Giải tưG47424672207
9638778456
2689090722
8275332287
0368736864
6966482566
5687490238
Giải baG33137647667
2599196890
Giải nhìG29332388618
Giải nhấtG12242576120
Đặc biệtĐB585889780439
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 19-04-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88730
Giải bảyG7360604
Giải sáuG668036556
43636128
14362687
Giải nămG585151437
Giải tưG41605299298
1684993081
0639469100
9418422458
1899303046
4882668537
2230139233
Giải baG31079686811
6841387469
Giải nhìG28577762139
Giải nhấtG15868398096
Đặc biệtĐB147991231269
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 12-04-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83057
Giải bảyG7654827
Giải sáuG654284136
19514720
41001163
Giải nămG549282465
Giải tưG47626188915
4867535060
1048019958
0946138918
6296953011
7132290658
2677439844
Giải baG39110801238
9633379710
Giải nhìG25414380946
Giải nhấtG12521060755
Đặc biệtĐB403367465562
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 05-04-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG89574
Giải bảyG7151062
Giải sáuG642241159
45116357
20175270
Giải nămG511348678
Giải tưG42578577729
0376098724
0659974314
9924490089
3946420716
1614979131
3924727889
Giải baG38879621591
7218227099
Giải nhìG23056989873
Giải nhấtG10501667016
Đặc biệtĐB854776329648
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 29-03-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82326
Giải bảyG7808119
Giải sáuG681267047
76648380
37013494
Giải nămG527054701
Giải tưG40535400850
5036461398
9179968514
1652056449
3052394286
3149382413
1304355070
Giải baG39278629227
1817564534
Giải nhìG21759006384
Giải nhấtG14023300822
Đặc biệtĐB786688417381
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 22-03-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG84975
Giải bảyG7497948
Giải sáuG605552225
58833609
03374287
Giải nămG565454662
Giải tưG45389955618
1655832694
2465325926
0414609462
3702906146
4283698668
0113851894
Giải baG33040765017
7999104262
Giải nhìG27764029944
Giải nhấtG10091491920
Đặc biệtĐB982528809490
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 15-03-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88356
Giải bảyG7845064
Giải sáuG624831869
38706209
38556929
Giải nămG555825227
Giải tưG44306758372
4061848786
3755875727
1009657454
9250299476
8321737257
0698694615
Giải baG31895416428
8990678129
Giải nhìG26453034641
Giải nhấtG13860014509
Đặc biệtĐB199174974278
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 08-03-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81516
Giải bảyG7088059
Giải sáuG689603266
76115758
70589084
Giải nămG543826169
Giải tưG48956195853
9393186486
9422912789
2955908910
7205818087
3443887377
1077797752
Giải baG32745057282
7668851615
Giải nhìG28161638290
Giải nhấtG16492229990
Đặc biệtĐB239343648970
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 01-03-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG86417
Giải bảyG7218650
Giải sáuG670366281
86849237
88625398
Giải nămG504147953
Giải tưG44659912589
1137437131
7196241689
2593877664
2889264511
0839555151
1918252122
Giải baG30403898224
0101198984
Giải nhìG22437896629
Giải nhấtG10115004572
Đặc biệtĐB155290173882
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 23-02-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG89415
Giải bảyG7302036
Giải sáuG624894648
30039250
91023838
Giải nămG513046211
Giải tưG44350487483
3330088742
3019056296
1192615808
0038840970
7052043194
1086834286
Giải baG36252592615
4470868612
Giải nhìG29961614656
Giải nhấtG12736446249
Đặc biệtĐB686327706092
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16-02-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83561
Giải bảyG7778489
Giải sáuG699508552
05894464
84263824
Giải nămG568143405
Giải tưG40246217033
9214055543
8989309031
7809813812
2876917608
8807774106
3330259531
Giải baG38438407192
2394023676
Giải nhìG26313085035
Giải nhấtG19725745504
Đặc biệtĐB384028143106
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09-02-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG83926
Giải bảyG7666715
Giải sáuG642815184
12834065
43373131
Giải nămG508384276
Giải tưG49702904751
3176515882
2509947786
8596331959
9508841859
0272034265
8774149025
Giải baG34304467034
1384811440
Giải nhìG24042440211
Giải nhấtG19273217545
Đặc biệtĐB219388189383
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 02-02-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81176
Giải bảyG7572128
Giải sáuG625062686
78803979
79690425
Giải nămG578325035
Giải tưG49020226919
4825053748
2964849383
9360726390
7508651034
5869590437
4403975704
Giải baG38533963767
6570629769
Giải nhìG22623412351
Giải nhấtG17201117275
Đặc biệtĐB931321725861
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 26-01-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81137
Giải bảyG7797064
Giải sáuG686823425
26735777
22636369
Giải nămG577836351
Giải tưG44590874388
2006091621
8119636440
5056894862
8713291468
8160518118
1464161943
Giải baG38524798009
8959790732
Giải nhìG22861825889
Giải nhấtG10983005766
Đặc biệtĐB571519793295
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 19-01-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82440
Giải bảyG7152976
Giải sáuG695632280
83712834
14693543
Giải nămG522283102
Giải tưG41463924998
7929809020
4539951266
6805247561
9289268416
7938442983
0947245653
Giải baG31100390349
1192709516
Giải nhìG27438179575
Giải nhấtG17415151366
Đặc biệtĐB226290385198
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 12-01-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87435
Giải bảyG7901411
Giải sáuG642726499
68606087
01766447
Giải nămG503508206
Giải tưG47883678494
4571390961
0251999371
7745482861
5271162053
3628427997
2682530015
Giải baG34143694039
8835193804
Giải nhìG28622334584
Giải nhấtG12835416332
Đặc biệtĐB436511413037
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 05-01-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82782
Giải bảyG7277146
Giải sáuG670012428
66866826
78382190
Giải nămG531067352
Giải tưG45538381057
5942292661
2190655521
8335475639
4185178872
3074016199
3963404725
Giải baG34815570964
4992201730
Giải nhìG23736276794
Giải nhấtG10019566575
Đặc biệtĐB808888355850
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 29-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81782
Giải bảyG7439962
Giải sáuG626984724
65590161
01382314
Giải nămG585128120
Giải tưG46323793457
6385153637
0334260605
2110700795
7056718595
9815543646
5933415584
Giải baG36908485766
6770086949
Giải nhìG29409741795
Giải nhấtG17245607657
Đặc biệtĐB726360616590
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 22-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88318
Giải bảyG7479972
Giải sáuG653324332
59231697
73013408
Giải nămG571669732
Giải tưG45713761295
7660435445
5664621216
4670040283
4697124647
3130700615
0837565968
Giải baG37751219929
8830471103
Giải nhìG28589851549
Giải nhấtG15877247865
Đặc biệtĐB008348609514
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 15-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87649
Giải bảyG7686028
Giải sáuG610639900
12783311
76542393
Giải nămG569636565
Giải tưG47207051683
0044463929
6819412830
1649267015
6388371219
4470015001
8052135952
Giải baG32654071560
2952489834
Giải nhìG29190111661
Giải nhấtG10742847619
Đặc biệtĐB449058666650
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 08-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88118
Giải bảyG7591934
Giải sáuG676175479
77998848
75189073
Giải nămG586483613
Giải tưG48893302226
7283081018
2011601999
4130721008
3575847848
0641986893
9177140905
Giải baG35854372162
3163883589
Giải nhìG22129398326
Giải nhấtG13706789123
Đặc biệtĐB433233435861
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 01-12-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG85444
Giải bảyG7558645
Giải sáuG697465285
33159513
87414584
Giải nămG519643913
Giải tưG41486958344
6932997731
7921400785
0856615418
7170121396
6930339244
9065235309
Giải baG34912402140
0692742326
Giải nhìG20705701620
Giải nhấtG17130799789
Đặc biệtĐB331504000736
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 24-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG85168
Giải bảyG7579396
Giải sáuG681646578
97670864
47650081
Giải nămG541926179
Giải tưG49014687543
1925125335
2489040537
1346734751
3727495135
8480583085
1811450164
Giải baG33913725955
4310365598
Giải nhìG26055929994
Giải nhấtG10915302870
Đặc biệtĐB420075419588
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 17-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82415
Giải bảyG7042056
Giải sáuG663373378
89004255
43871495
Giải nămG554350734
Giải tưG49587386380
2938267717
9180953025
1339525554
8725063104
5188524554
5517977464
Giải baG34840452425
2264591935
Giải nhìG26402390147
Giải nhấtG12789010094
Đặc biệtĐB724015829996
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 10-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG88999
Giải bảyG7640546
Giải sáuG614593367
82721962
05997865
Giải nămG506150341
Giải tưG45973759099
1813734927
8342805189
2066568308
0175117574
9372605639
5408213726
Giải baG37832307079
1449167310
Giải nhìG21010075911
Giải nhấtG19147308005
Đặc biệtĐB123076317566
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 03-11-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG82129
Giải bảyG7390462
Giải sáuG668665047
27895268
35777271
Giải nămG578605929
Giải tưG40432518095
0418976088
2373190005
7619122925
4703443829
6380570639
4663173215
Giải baG33146249053
7574909210
Giải nhìG20588972188
Giải nhấtG11017331696
Đặc biệtĐB851265659770
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 27-10-2023
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81864
Giải bảyG7357256
Giải sáuG659186789
21972905
28102027
Giải nămG556941070
Giải tưG44838593876
0860386832
7773652007
9436963980
1641696867
1015175481
8962679158
Giải baG39631908192
2438180483
Giải nhìG23097201523
Giải nhấtG13802958438
Đặc biệtĐB483117037217