Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/04/2024
Đặc biệtĐB
99369
Giải nhấtG1
13829
Giải nhìG2
59861
27481
Giải baG3
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải tưG4
3926
0546
2651
3393
Giải nămG5
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải sáuG6
334
673
600
Giải bảyG7
54
33
98
29
Ký tự đặc biệtKT
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 5
13
22, 5, 6, 9, 9
33, 4, 7
46, 8, 9
51, 4
61, 9
73, 9, 9
81, 4
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/04/2024
Đặc biệtĐB
30147
Giải nhấtG1
37755
Giải nhìG2
61413
89550
Giải baG3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tưG4
5498
3294
6720
2059
Giải nămG5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáuG6
567
190
316
Giải bảyG7
15
61
05
32
Ký tự đặc biệtKT
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
13, 5, 5, 6
20, 2
32, 2
47, 7
50, 5, 9
60, 1, 1, 3, 7
73, 9
83
90, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/04/2024
Đặc biệtĐB
19052
Giải nhấtG1
64293
Giải nhìG2
66910
37980
Giải baG3
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải tưG4
1490
6212
7679
2105
Giải nămG5
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải sáuG6
559
345
633
Giải bảyG7
09
93
06
38
Ký tự đặc biệtKT
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
10, 2, 2
2 
33, 8, 8
42, 5
52, 4, 7, 9, 9
63, 6
79
80, 3
90, 3, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/03/2024
Đặc biệtĐB
16342
Giải nhấtG1
75754
Giải nhìG2
28913
37346
Giải baG3
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải tưG4
8692
8838
9702
1399
Giải nămG5
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải sáuG6
425
940
549
Giải bảyG7
39
42
11
77
Ký tự đặc biệtKT
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 4, 9
21, 2, 5
35, 7, 8, 9
40, 2, 2, 2, 6, 9
54
60, 1
70, 7
8 
92, 2, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/03/2024
Đặc biệtĐB
78723
Giải nhấtG1
05913
Giải nhìG2
42978
47997
Giải baG3
12779
25923
66649
28808
79008
51224
Giải tưG4
4813
1627
6276
4906
Giải nămG5
6495
7729
2690
7389
9423
1047
Giải sáuG6
902
463
762
Giải bảyG7
82
29
25
53
Ký tự đặc biệtKT
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK
ĐầuĐuôi
02, 6, 8, 8
13, 3
23, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9
3 
47, 9
53
62, 3
76, 8, 9
82, 9
90, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/03/2024
Đặc biệtĐB
68333
Giải nhấtG1
15214
Giải nhìG2
41437
19271
Giải baG3
81367
05175
83589
47586
69646
07575
Giải tưG4
7285
1688
9707
9289
Giải nămG5
0140
6399
9619
3239
3428
9131
Giải sáuG6
438
211
465
Giải bảyG7
99
79
10
72
Ký tự đặc biệtKT
19HA-13HA-7HA-17HA-3HA-6HA-4HA-20HA
ĐầuĐuôi
07
10, 1, 4, 9
28
31, 3, 7, 8, 9
40, 6
5 
65, 7
71, 2, 5, 5, 9
85, 6, 8, 9, 9
99, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/03/2024
Đặc biệtĐB
58535
Giải nhấtG1
12691
Giải nhìG2
00638
31420
Giải baG3
57770
73871
09120
81336
55270
35872
Giải tưG4
7247
3943
1366
8508
Giải nămG5
4707
3421
6900
7216
1233
6993
Giải sáuG6
264
316
608
Giải bảyG7
42
62
65
51
Ký tự đặc biệtKT
13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS
ĐầuĐuôi
00, 7, 8, 8
16, 6
20, 0, 1
33, 5, 6, 8
42, 3, 7
51
62, 4, 5, 6
70, 0, 1, 2
8 
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/02/2024
Đặc biệtĐB
27234
Giải nhấtG1
61620
Giải nhìG2
29442
71430
Giải baG3
71285
37989
62482
67475
65703
34114
Giải tưG4
4653
9878
4471
1839
Giải nămG5
0133
7292
8297
0646
4652
3382
Giải sáuG6
424
832
419
Giải bảyG7
63
88
24
56
Ký tự đặc biệtKT
9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK
ĐầuĐuôi
03
14, 9
20, 4, 4
30, 2, 3, 4, 9
42, 6
52, 3, 6
63
71, 5, 8
82, 2, 5, 8, 9
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/02/2024
Đặc biệtĐB
75801
Giải nhấtG1
19995
Giải nhìG2
93219
56742
Giải baG3
13459
21260
02582
01053
92502
27859
Giải tưG4
1440
1020
4024
9170
Giải nămG5
0057
6215
3858
8144
3559
8224
Giải sáuG6
554
331
982
Giải bảyG7
64
85
24
66
Ký tự đặc biệtKT
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA
ĐầuĐuôi
01, 2
15, 9
20, 4, 4, 4
31
40, 2, 4
53, 4, 7, 8, 9, 9, 9
60, 4, 6
70
82, 2, 5
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/02/2024
Đặc biệtĐB
69876
Giải nhấtG1
47161
Giải nhìG2
54779
83038
Giải baG3
54035
40526
22723
04016
92542
30851
Giải tưG4
1932
1071
3559
6332
Giải nămG5
2140
4907
6780
8375
6102
2349
Giải sáuG6
806
060
590
Giải bảyG7
07
35
81
22
Ký tự đặc biệtKT
7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP
ĐầuĐuôi
02, 6, 7, 7
16
22, 3, 6
32, 2, 5, 5, 8
40, 2, 9
51, 9
60, 1
71, 5, 6, 9
80, 1
90
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/01/2024
Đặc biệtĐB
75346
Giải nhấtG1
98171
Giải nhìG2
23541
90743
Giải baG3
98189
71152
09412
86414
11035
95289
Giải tưG4
2771
3474
5314
0609
Giải nămG5
0912
7238
9154
8750
1011
0265
Giải sáuG6
156
432
799
Giải bảyG7
81
83
09
85
Ký tự đặc biệtKT
11FE-3FE-17FE-2FE-18FE-15FE-5FE-1FE
ĐầuĐuôi
09, 9
11, 2, 2, 4, 4
2 
32, 5, 8
41, 3, 6
50, 2, 4, 6
65
71, 1, 4
81, 3, 5, 9, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/01/2024
Đặc biệtĐB
36910
Giải nhấtG1
79118
Giải nhìG2
28263
37729
Giải baG3
39344
36781
97614
33735
51836
41688
Giải tưG4
7547
3433
7982
3523
Giải nămG5
6779
9563
5686
2191
7374
3556
Giải sáuG6
252
534
420
Giải bảyG7
60
13
65
17
Ký tự đặc biệtKT
9EX-16EX-19EX-6EX-1EX-12EX-18EX-3EX
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 4, 7, 8
20, 3, 9
33, 4, 5, 6
44, 7
52, 6
60, 3, 3, 5
74, 9
81, 2, 6, 8
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/01/2024
Đặc biệtĐB
63261
Giải nhấtG1
52395
Giải nhìG2
54221
54937
Giải baG3
21642
72620
46915
40939
66975
95237
Giải tưG4
9526
9444
4855
6097
Giải nămG5
3145
6073
1774
9335
2193
0747
Giải sáuG6
934
367
864
Giải bảyG7
94
59
67
21
Ký tự đặc biệtKT
16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP
ĐầuĐuôi
0 
15
20, 1, 1, 6
34, 5, 7, 7, 9
42, 4, 5, 7
55, 9
61, 4, 7, 7
73, 4, 5
8 
93, 4, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/01/2024
Đặc biệtĐB
91089
Giải nhấtG1
52095
Giải nhìG2
24298
86032
Giải baG3
11702
12468
64339
84213
63964
15587
Giải tưG4
0375
1988
6675
2621
Giải nămG5
9023
5030
2454
6261
8831
2653
Giải sáuG6
721
356
691
Giải bảyG7
19
77
78
40
Ký tự đặc biệtKT
3EF-1EF-11EF-13EF-4EF-15EF-8EF-7EF
ĐầuĐuôi
02
13, 9
21, 1, 3
30, 1, 2, 9
40
53, 4, 6
61, 4, 8
75, 5, 7, 8
87, 8, 9
91, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/01/2024
Đặc biệtĐB
42932
Giải nhấtG1
66272
Giải nhìG2
27370
68541
Giải baG3
55788
04997
82222
02980
83746
18098
Giải tưG4
5667
8086
5934
0473
Giải nămG5
1851
1006
0384
6131
8065
5365
Giải sáuG6
255
166
353
Giải bảyG7
53
73
45
79
Ký tự đặc biệtKT
14DX-20DX-18DX-9DX-13DX-1DX-16DX-17DX
ĐầuĐuôi
06
1 
22
31, 2, 4
41, 5, 6
51, 3, 3, 5
65, 5, 6, 7
70, 2, 3, 3, 9
80, 4, 6, 8
97, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/12/2023
Đặc biệtĐB
08225
Giải nhấtG1
66151
Giải nhìG2
34859
56161
Giải baG3
01662
81087
74454
48051
70005
40811
Giải tưG4
3581
1288
7240
1453
Giải nămG5
1667
6120
9163
7784
7119
2947
Giải sáuG6
162
862
534
Giải bảyG7
40
61
88
84
Ký tự đặc biệtKT
20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP
ĐầuĐuôi
05
11, 9
20, 5
34
40, 0, 7
51, 1, 3, 4, 9
61, 1, 2, 2, 2, 3, 7
7 
81, 4, 4, 7, 8, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/12/2023
Đặc biệtĐB
56732
Giải nhấtG1
82355
Giải nhìG2
29094
60755
Giải baG3
55043
23651
13729
65784
06766
72289
Giải tưG4
9490
4407
1910
7277
Giải nămG5
2748
1704
2614
2267
7259
1637
Giải sáuG6
758
160
919
Giải bảyG7
88
89
65
94
Ký tự đặc biệtKT
11DF-5DF-6DF-2DF-14DF-10DF-9DF-4DF
ĐầuĐuôi
04, 7
10, 4, 9
29
32, 7
43, 8
51, 5, 5, 8, 9
60, 5, 6, 7
77
84, 8, 9, 9
90, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/12/2023
Đặc biệtĐB
38038
Giải nhấtG1
02475
Giải nhìG2
03846
53934
Giải baG3
90956
89781
13882
01561
73501
93779
Giải tưG4
8318
6981
8615
9513
Giải nămG5
8328
3837
0107
9532
9879
1742
Giải sáuG6
729
766
938
Giải bảyG7
85
12
33
48
Ký tự đặc biệtKT
11CX-5CX-7CX-3CX-15CX-19CX-6CX-20CX
ĐầuĐuôi
01, 7
12, 3, 5, 8
28, 9
32, 3, 4, 7, 8, 8
42, 6, 8
56
61, 6
75, 9, 9
81, 1, 2, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/12/2023
Đặc biệtĐB
87694
Giải nhấtG1
91575
Giải nhìG2
75033
08536
Giải baG3
46248
65031
61731
92459
68147
45722
Giải tưG4
8312
4054
7046
6146
Giải nămG5
2837
7020
5316
7905
4018
9921
Giải sáuG6
708
554
392
Giải bảyG7
25
23
55
19
Ký tự đặc biệtKT
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP
ĐầuĐuôi
05, 8
12, 6, 8, 9
20, 1, 2, 3, 5
31, 1, 3, 6, 7
46, 6, 7, 8
54, 4, 5, 9
6 
75
8 
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/11/2023
Đặc biệtĐB
84757
Giải nhấtG1
74703
Giải nhìG2
11900
12554
Giải baG3
19791
04270
46759
59547
46181
41018
Giải tưG4
6537
8278
2059
1059
Giải nămG5
3927
1272
4079
5403
1036
9546
Giải sáuG6
292
100
737
Giải bảyG7
77
10
86
17
Ký tự đặc biệtKT
12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
ĐầuĐuôi
00, 0, 3, 3
10, 7, 8
27
36, 7, 7
46, 7
54, 7, 9, 9, 9
6 
70, 2, 7, 8, 9
81, 6
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/11/2023
Đặc biệtĐB
49071
Giải nhấtG1
99401
Giải nhìG2
21782
88421
Giải baG3
20081
95632
13518
48191
49925
22550
Giải tưG4
6986
8728
3505
6493
Giải nămG5
2182
4299
3534
5389
7960
6436
Giải sáuG6
260
949
169
Giải bảyG7
92
67
88
72
Ký tự đặc biệtKT
16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
ĐầuĐuôi
01, 5
18
21, 5, 8
32, 4, 6
49
50
60, 0, 7, 9
71, 2
81, 2, 2, 6, 8, 9
91, 2, 3, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/11/2023
Đặc biệtĐB
19412
Giải nhấtG1
85667
Giải nhìG2
26906
22710
Giải baG3
09590
96248
53294
43395
49876
53705
Giải tưG4
0546
8664
1572
8719
Giải nămG5
5678
1599
1893
6844
0749
9130
Giải sáuG6
503
719
868
Giải bảyG7
31
11
43
35
Ký tự đặc biệtKT
13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
10, 1, 2, 9, 9
2 
30, 1, 5
43, 4, 6, 8, 9
5 
64, 7, 8
72, 6, 8
8 
90, 3, 4, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/11/2023
Đặc biệtĐB
91484
Giải nhấtG1
12495
Giải nhìG2
39738
55566
Giải baG3
41141
02296
53869
51007
60891
56212
Giải tưG4
5822
9346
8559
8819
Giải nămG5
6894
6444
7848
8799
0114
7238
Giải sáuG6
514
305
030
Giải bảyG7
01
82
52
88
Ký tự đặc biệtKT
1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
12, 4, 4, 9
22
30, 8, 8
41, 4, 6, 8
52, 9
66, 9
7 
82, 4, 8
91, 4, 5, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/10/2023
Đặc biệtĐB
34684
Giải nhấtG1
07449
Giải nhìG2
68543
68556
Giải baG3
25283
29519
54803
06974
65945
63081
Giải tưG4
7503
1183
6318
1975
Giải nămG5
2186
9701
6753
9487
4244
4899
Giải sáuG6
401
623
609
Giải bảyG7
36
22
50
83
Ký tự đặc biệtKT
19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 3, 9
18, 9
22, 3
36
43, 4, 5, 9
50, 3, 6
6 
74, 5
81, 3, 3, 3, 4, 6, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/10/2023
Đặc biệtĐB
45844
Giải nhấtG1
81410
Giải nhìG2
39827
16925
Giải baG3
90991
80983
17191
17602
25316
06849
Giải tưG4
6536
0204
2560
3746
Giải nămG5
0908
6717
3361
8500
8619
8362
Giải sáuG6
244
890
441
Giải bảyG7
88
11
81
35
Ký tự đặc biệtKT
8AP-17AP-18AP-11AP-19AP-14AP-12AP-6AP
ĐầuĐuôi
00, 2, 4, 8
10, 1, 6, 7, 9
25, 7
35, 6
41, 4, 4, 6, 9
5 
60, 1, 2
7 
81, 3, 8
90, 1, 1
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/10/2023
Đặc biệtĐB
94540
Giải nhấtG1
26829
Giải nhìG2
84819
86465
Giải baG3
00329
48532
96915
81516
96050
36616
Giải tưG4
1631
0574
3196
0906
Giải nămG5
0155
0029
7713
0339
8844
0000
Giải sáuG6
176
285
680
Giải bảyG7
77
22
47
59
Ký tự đặc biệtKT
10AF-19AF-4AF-7AF-12AF-11AF-9AF-15AF
ĐầuĐuôi
00, 6
13, 5, 6, 6, 9
22, 9, 9, 9
31, 2, 9
40, 4, 7
50, 5, 9
65
74, 6, 7
80, 5
96
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/10/2023
Đặc biệtĐB
91245
Giải nhấtG1
31903
Giải nhìG2
84892
01956
Giải baG3
06356
03876
36672
24111
26365
30725
Giải tưG4
0051
4351
6340
4970
Giải nămG5
7484
4228
9564
1750
7829
2650
Giải sáuG6
690
719
504
Giải bảyG7
35
30
17
68
Ký tự đặc biệtKT
9ZC-17ZC-4ZC-5ZC-14ZC-20ZC-18ZC-8ZC
ĐầuĐuôi
03, 4
11, 7, 9
25, 8, 9
30, 5
40, 5
50, 0, 1, 1, 6, 6
64, 5, 8
70, 2, 6
84
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/10/2023
Đặc biệtĐB
80973
Giải nhấtG1
56435
Giải nhìG2
74027
76063
Giải baG3
78709
89573
24399
09969
75199
84560
Giải tưG4
5054
8832
4262
5291
Giải nămG5
7274
7381
9109
3809
9002
4784
Giải sáuG6
450
400
279
Giải bảyG7
64
69
11
59
Ký tự đặc biệtKT
11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL
ĐầuĐuôi
00, 2, 9, 9, 9
11
27
32, 5
4 
50, 4, 9
60, 2, 3, 4, 9, 9
73, 3, 4, 9
81, 4
91, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/09/2023
Đặc biệtĐB
68779
Giải nhấtG1
71548
Giải nhìG2
82470
84221
Giải baG3
03065
37527
36975
08761
59916
52871
Giải tưG4
9605
6005
9627
8751
Giải nămG5
2897
5156
0016
2707
3603
9705
Giải sáuG6
665
493
022
Giải bảyG7
83
14
68
77
Ký tự đặc biệtKT
3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT
ĐầuĐuôi
03, 5, 5, 5, 7
14, 6, 6
21, 2, 7, 7
3 
48
51, 6
61, 5, 5, 8
70, 1, 5, 7, 9
83
93, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/09/2023
Đặc biệtĐB
43104
Giải nhấtG1
28261
Giải nhìG2
94697
54948
Giải baG3
94817
46842
80937
93431
84038
68623
Giải tưG4
9898
3566
9576
3523
Giải nămG5
2967
8407
0472
8087
2142
0254
Giải sáuG6
564
906
826
Giải bảyG7
92
19
52
44
Ký tự đặc biệtKT
11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC
ĐầuĐuôi
04, 6, 7
17, 9
23, 3, 6
31, 7, 8
42, 2, 4, 8
52, 4
61, 4, 6, 7
72, 6
87
92, 7, 8