Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 24-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG80480
Giải bảyG7665778
Giải sáuG660376660
19308003
86201648
Giải nămG570001909
Giải tưG45290551116
9863967617
9667495355
5391155142
3309440621
2040273279
8415417097
Giải baG37583622649
7380362947
Giải nhìG23368182558
Giải nhấtG11738012708
Đặc biệtĐB442394093379
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8481697
Giải bảyG7861134615
Giải sáuG6536438326005
492277723771
753453128104
Giải nămG5168886467066
Giải tưG4430791971590344
746951780026598
683436856387213
409283718650591
851511129017020
013644657550922
113427053143025
Giải baG3934248199567768
818088567776144
Giải nhìG2537037136224257
Giải nhấtG1319618066481206
Đặc biệtĐB019015515771670765
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 22-06-2024
TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
Giải támG8180714
Giải bảyG7360215028
Giải sáuG6818586627742
549294138912
681254601283
Giải nămG5640574876559
Giải tưG4993911276552451
836914625393268
177305663662705
401238276457657
494500589574011
280345585457204
828136093621197
Giải baG3292732763901221
985333427431353
Giải nhìG2449542242789291
Giải nhấtG1179283367156155
Đặc biệtĐB450579336636325107
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 21-06-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG84580
Giải bảyG7290526
Giải sáuG622837235
06285810
60946074
Giải nămG537049863
Giải tưG44851675104
9636288198
5432967904
5337427263
4553131435
0615972927
7111816289
Giải baG34410300756
1897339628
Giải nhìG20137548107
Giải nhấtG13678623195
Đặc biệtĐB452758745454
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 20-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8725113
Giải bảyG7519010255
Giải sáuG6397525568095
856857557309
696177924963
Giải nămG5388806033837
Giải tưG4371289957680507
822283197672924
110714924979075
115781794097868
838142917163137
452214210812134
391789076548406
Giải baG3400833387768369
042984229742245
Giải nhìG2267712535727969
Giải nhấtG1019682156798027
Đặc biệtĐB283930904097325633
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 19-06-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG83997
Giải bảyG7372630
Giải sáuG699422006
38350062
52225217
Giải nămG528302788
Giải tưG40550449538
2405850361
0035869124
9974903791
5301973475
8127185951
3528034984
Giải baG36785507712
6898731442
Giải nhìG24977887584
Giải nhấtG17478519828
Đặc biệtĐB573990290340
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 18-06-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG80017
Giải bảyG7536177
Giải sáuG669346148
33448070
85969175
Giải nămG538038157
Giải tưG42594583863
3102435030
3947029376
8509905703
8065065753
5697294623
2596863446
Giải baG32656750640
7352696348
Giải nhìG20695844930
Giải nhấtG19584643591
Đặc biệtĐB599625602502
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 17-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG83252
Giải bảyG7928310
Giải sáuG671163809
36471169
14607186
Giải nămG542722208
Giải tưG43901965161
2325593562
9429463348
9086736612
3312369215
6448233771
3659759668
Giải baG38579727812
9455963341
Giải nhìG20120835684
Giải nhấtG18884935603
Đặc biệtĐB208827242677
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8421565
Giải bảyG7620156913
Giải sáuG6263353437291
697330459110
901347734347
Giải nămG5487633788687
Giải tưG4734012517153723
120824752642624
611364378167789
512384857522819
711542362941297
110147691611693
747198981814027
Giải baG3434771464457410
497753931575164
Giải nhìG2371454184701575
Giải nhấtG1881342767270700
Đặc biệtĐB168831798207756893
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 15-06-2024
TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
Giải támG8945144
Giải bảyG7044014589
Giải sáuG6870025015156
930737428485
650430888176
Giải nămG5619323726823
Giải tưG4249365814956950
103249721217375
405613506211913
593667766442672
535427706320476
905835859409095
160428707404793
Giải baG3932055163595946
442862287902642
Giải nhìG2849151292855073
Giải nhấtG1169024930258837
Đặc biệtĐB424008588522701315
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 14-06-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG87880
Giải bảyG7584936
Giải sáuG693720544
73528895
24985307
Giải nămG504294849
Giải tưG45837660225
9281240961
6343890668
9733623601
0762284943
2235579812
3989778764
Giải baG32179030265
4460733615
Giải nhìG28794103707
Giải nhấtG12923554744
Đặc biệtĐB275418338892
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 13-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8325970
Giải bảyG7655223683
Giải sáuG6634250536647
044800450593
620229508352
Giải nămG5714112327130
Giải tưG4230891181510260
624360416899781
210310526407493
079270486426615
962225151758886
610790123151426
017140096586473
Giải baG3089219032247466
287773869145625
Giải nhìG2370987239504855
Giải nhấtG1992042205037000
Đặc biệtĐB866431289941106727
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 12-06-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG85978
Giải bảyG7571657
Giải sáuG633475443
99506402
57337710
Giải nămG545158414
Giải tưG42906645383
4105148590
5318151721
3574894444
2946522781
7338575101
5197881247
Giải baG31417650957
0723241738
Giải nhìG29882278547
Giải nhấtG16536704189
Đặc biệtĐB237610268689
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 11-06-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG82277
Giải bảyG7083735
Giải sáuG656506199
36577647
84323710
Giải nămG554791766
Giải tưG45737631577
7096880708
1009646224
5680109289
3090142486
0496405261
8501189473
Giải baG35871798278
0204047080
Giải nhìG20667928103
Giải nhấtG18075821513
Đặc biệtĐB116270772841
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 10-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG84079
Giải bảyG7114450
Giải sáuG674099718
89346270
39231081
Giải nămG566861177
Giải tưG41506350290
1684350779
2903073449
0283141375
5271007553
3669762374
8818999856
Giải baG36818362666
9823293448
Giải nhìG20381739039
Giải nhấtG11880307448
Đặc biệtĐB461491248292
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8227480
Giải bảyG7937726601
Giải sáuG6005057305174
891832034831
570285737900
Giải nămG5274746553049
Giải tưG4880964012345378
093985308649024
755555940156169
683400722577816
449039809337384
341398023381754
535891456684948
Giải baG3875607241216146
342871305174631
Giải nhìG2629074450979776
Giải nhấtG1683109542046362
Đặc biệtĐB720703083627831147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 08-06-2024
TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
Giải támG8529347
Giải bảyG7678023015
Giải sáuG6431254605807
049262419180
952987095133
Giải nămG5360114061799
Giải tưG4229325223510205
070559202126667
723584347864908
567957288969378
822672023320365
522605006111354
978570351482420
Giải baG3837442641941043
147768936266245
Giải nhìG2889970760505902
Giải nhấtG1244526913469732
Đặc biệtĐB169163976944539125
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 07-06-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG81947
Giải bảyG7643332
Giải sáuG688985717
88852965
46836926
Giải nămG597584170
Giải tưG49163408537
5249037651
4228387964
5364172772
0763196217
4039189693
9887895308
Giải baG33823618558
1601860480
Giải nhìG26435283476
Giải nhấtG10729541537
Đặc biệtĐB247798060422
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 06-06-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8664053
Giải bảyG7851692990
Giải sáuG6739274404086
952399502953
169841156625
Giải nămG5430270851128
Giải tưG4531191189493551
229699556540246
659636981831750
299680259640031
396873222820434
759733701322726
806587913936554
Giải baG3598420971881924
693078107534899
Giải nhìG2450362659652675
Giải nhấtG1371268635622060
Đặc biệtĐB609435574749033997
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 05-06-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG82798
Giải bảyG7027418
Giải sáuG685473195
59241167
70630278
Giải nămG554004769
Giải tưG45305945677
3867127647
8256542031
4014716608
9199945285
3093553304
8442948394
Giải baG31740813038
1657294150
Giải nhìG21218220908
Giải nhấtG10323176366
Đặc biệtĐB617219206039
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 04-06-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG87713
Giải bảyG7106195
Giải sáuG677731199
19158607
94486479
Giải nămG567531765
Giải tưG49077705406
3560538440
5342304408
7584472469
2900380687
2676918845
3328645682
Giải baG38804159301
5537502884
Giải nhìG21839050136
Giải nhấtG15485267993
Đặc biệtĐB103914436116
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 03-06-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG89868
Giải bảyG7060841
Giải sáuG696403940
44453386
16490929
Giải nămG505891053
Giải tưG44133116482
7478706804
8642377827
5683434762
9858580709
1076578495
0575547764
Giải baG33988182269
9285190592
Giải nhìG20120217753
Giải nhấtG19067746103
Đặc biệtĐB649207959209
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8341275
Giải bảyG7422565500
Giải sáuG6912356242660
872072222462
353938664712
Giải nămG5875139844437
Giải tưG4284213066300848
400725735552355
955924244364931
376201850906979
684061205965851
767104255252336
052472719906426
Giải baG3583462261882225
752750837854440
Giải nhìG2618042758004812
Giải nhấtG1555138499085768
Đặc biệtĐB084132107816356024
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 01-06-2024
TỉnhĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
Giải támG8405772
Giải bảyG7003181569
Giải sáuG6835017341852
637452592668
964562425716
Giải nămG5614300073733
Giải tưG4613223270383942
122570931359728
940551883829169
072788304201697
194016593980635
690823261454313
232650259876660
Giải baG3416288675936740
017491659025729
Giải nhìG2938797859374152
Giải nhấtG1266373909802157
Đặc biệtĐB661914782998687059
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 31-05-2024
TỉnhGia LaiNinh Thuận
Giải támG80900
Giải bảyG7042300
Giải sáuG639175366
81947215
44116839
Giải nămG557887674
Giải tưG47850200616
2982194510
6008860698
4802915099
1355554310
9310406816
2257370525
Giải baG38736849308
1672162799
Giải nhìG26980505664
Giải nhấtG12950255029
Đặc biệtĐB087970467613
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 30-05-2024
TỉnhBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
Giải támG8430158
Giải bảyG7908151321
Giải sáuG6986556089291
528377740270
696065021862
Giải nămG5682260411589
Giải tưG4360018034264552
060621339528620
568041362574029
778466196263065
638431338248133
109651146613244
837345755009830
Giải baG3798685357212231
304707377097185
Giải nhìG2701337889302029
Giải nhấtG1462039425241291
Đặc biệtĐB109868791206929844
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 29-05-2024
TỉnhĐà NẵngKhánh Hoà
Giải támG87021
Giải bảyG7652552
Giải sáuG675709329
82702274
44525079
Giải nămG530748944
Giải tưG46220035202
1620036593
7890577991
0926611864
9176621473
9802249762
8153615619
Giải baG38079426127
8732263914
Giải nhìG23232718628
Giải nhấtG10570916049
Đặc biệtĐB526514749809
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 28-05-2024
TỉnhĐắc LắcQuảng Nam
Giải támG87945
Giải bảyG7448261
Giải sáuG671533516
26185288
94076026
Giải nămG573614768
Giải tưG40956419957
5905094917
9589070752
0018786176
8205733409
2236774797
3063977024
Giải baG37005009554
6079338341
Giải nhìG21142660767
Giải nhấtG19309869249
Đặc biệtĐB704294461903
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 27-05-2024
TỉnhThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải támG86736
Giải bảyG7782375
Giải sáuG645883057
31638466
59180270
Giải nămG572653618
Giải tưG42838403302
9624001559
7084449520
3310770970
3197689334
9709791406
5884156088
Giải baG32224526659
4645185592
Giải nhìG25626596915
Giải nhấtG18165059743
Đặc biệtĐB709514362471
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-05-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8793657
Giải bảyG7285405157
Giải sáuG6519637761484
348167027258
324357426490
Giải nămG5875162150956
Giải tưG4989187017211583
210978104187566
923344155676870
654072568530662
284831190053813
253842533012241
855123135667032
Giải baG3028397469016117
961162180101829
Giải nhìG2854529075699145
Giải nhấtG1834294494988351
Đặc biệtĐB051987255020306035