Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8300516
Giải bảyG7560462989
Giải sáuG6827653931190
898900204623
396453865051
Giải nămG5994549302191
Giải tưG4252272340279916
148208991265005
049739411434182
022597706186887
019481535457331
143357552632402
004068575604054
Giải baG3138109953833731
076355527046617
Giải nhìG2018753921743843
Giải nhấtG1683743286470109
Đặc biệtĐB195624977947595802
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8988150
Giải bảyG7572386856
Giải sáuG693283151177
170823770465
020212326468
Giải nămG5933417230071
Giải tưG4976739305410499
263799336632002
692240425066165
948666168574819
306230001175820
578110066308156
290482378407102
Giải baG3436846718426275
000378025299259
Giải nhìG2724463590315286
Giải nhấtG1153414904919753
Đặc biệtĐB881049965046615244
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8367397
Giải bảyG7422605040
Giải sáuG6243040113236
663446131848
969104424997
Giải nămG5399365243003
Giải tưG4651468744457301
398603915701628
732448337106475
744027826889464
515801631872929
624903914666394
950095166903314
Giải baG3554380207679132
718779907843788
Giải nhìG2974679235823003
Giải nhấtG1861282285140535
Đặc biệtĐB008488795661998266
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 28-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8662170
Giải bảyG7137972796
Giải sáuG6375977548835
044454418488
158975272519
Giải nămG5840936166453
Giải tưG4272629482265545
509299645576126
453245800282501
383919504248441
018652034405294
501764285788845
969315072684566
Giải baG3959844435751493
600250365611336
Giải nhìG2825685014437211
Giải nhấtG1427343544801917
Đặc biệtĐB075089244215085111
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 21-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8932134
Giải bảyG7552267103
Giải sáuG6292173643876
259391515459
902676953470
Giải nămG5887388034829
Giải tưG4835373150566064
510077828923810
452995872975689
185533264531976
812877409904900
006623311053865
946563922168724
Giải baG3459954114261190
468433629956504
Giải nhìG2871426966564169
Giải nhấtG1802578937897755
Đặc biệtĐB326998864267081510
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 14-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8209807
Giải bảyG7575552256
Giải sáuG6581638093219
688845207384
741483817926
Giải nămG5863167801994
Giải tưG4832780561251907
847946188494932
618567356540059
638222976183986
517951162753789
621888982822490
538381586658732
Giải baG3310753981061273
185774998341070
Giải nhìG2800121166775625
Giải nhấtG1621821177450139
Đặc biệtĐB852112980888157475
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 07-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8348426
Giải bảyG7021797052
Giải sáuG6943693464525
808108986508
776976053639
Giải nămG5410110319161
Giải tưG4773361203568603
031714299438805
232281977668519
872293034276193
853449466491032
447232448109022
495547790454166
Giải baG3087690112477626
986492400002414
Giải nhìG2799624945704442
Giải nhấtG1945572339400974
Đặc biệtĐB657289127270544059
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 31-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8164319
Giải bảyG7859344807
Giải sáuG6033771780617
133044337311
626166192860
Giải nămG5044896683696
Giải tưG4102553970846879
598483175406609
249049971194299
808428416909095
826574645912713
781609237106118
525184838548765
Giải baG3339399472220330
995575305968016
Giải nhìG2368977926295092
Giải nhấtG1731401561191067
Đặc biệtĐB807242395088902792
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 24-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8287400
Giải bảyG7996186512
Giải sáuG6991756546301
510319497352
746908461738
Giải nămG5719737037643
Giải tưG4612797469463814
126898067995910
996318934369426
346152287505174
710150905170289
865716105312840
952291290937354
Giải baG3081128795782864
080383623902890
Giải nhìG2443758162964097
Giải nhấtG1617465460846060
Đặc biệtĐB991152192489503113
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8174306
Giải bảyG7256161091
Giải sáuG6788722514677
642060559680
097189115588
Giải nămG5954658725829
Giải tưG4884493553126331
933560897200920
554296454018453
834375069121767
215525480770129
156786817125088
745799461730548
Giải baG3919072791341967
364103490193082
Giải nhìG2280394383221347
Giải nhấtG1028875600595905
Đặc biệtĐB164883069880042268
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8219545
Giải bảyG7352647339
Giải sáuG6153306718594
361544089348
471089868576
Giải nămG5811844988225
Giải tưG4280006985083313
295387802236334
469963828085371
977982048700682
266582916563171
052099493416106
448150156376885
Giải baG3557237883573466
279912847375246
Giải nhìG2057277649188670
Giải nhấtG1580116989910228
Đặc biệtĐB661321382358663408
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8094371
Giải bảyG7715901852
Giải sáuG6880821755409
757916194722
161444854066
Giải nămG5120269834091
Giải tưG4006271584126354
684832004072388
586736867120969
464786845953084
052359395942889
035764523286264
761714184745060
Giải baG3595962944276715
422317915212340
Giải nhìG2445562624835770
Giải nhấtG1138738505498792
Đặc biệtĐB497843749729081806
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8972622
Giải bảyG7798929529
Giải sáuG6330228797400
457250823391
914250286405
Giải nămG5975326799317
Giải tưG4629428813419995
996505229974251
708866434556258
382230292965265
618451608683289
049214981116619
728816177969324
Giải baG3336581273381829
916137933986580
Giải nhìG2822935480157747
Giải nhấtG1701643645957684
Đặc biệtĐB882509878232761434
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 19-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8675641
Giải bảyG7407283189
Giải sáuG6204722701888
230871513335
444923137090
Giải nămG5382930243514
Giải tưG4186095919579961
679054577673762
492999704401479
206678329484793
616922518855436
154934165939040
526381440084248
Giải baG3516798833449071
219235176802898
Giải nhìG2303043592531296
Giải nhấtG1686659996701306
Đặc biệtĐB868856908406208763
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 12-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8274435
Giải bảyG7503505418
Giải sáuG6754140903203
440672232103
585248221633
Giải nămG5692881132361
Giải tưG4841809938413420
171097159798777
808019489191610
904451331989804
387054707039282
282016313674487
391865245963510
Giải baG3026051895482040
203538673252701
Giải nhìG2986843121874633
Giải nhấtG1628445499268717
Đặc biệtĐB294353708474821295
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05-11-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8061715
Giải bảyG7674357791
Giải sáuG6901934587318
604645108238
774296945633
Giải nămG5989614845363
Giải tưG4305712572323876
312998005633024
170223725496844
302111471930716
022678795326730
834845566512374
280929533992763
Giải baG3936939536857023
770855262489302
Giải nhìG2588393853649806
Giải nhấtG1221282508583778
Đặc biệtĐB508714399236802913
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 29-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8545854
Giải bảyG7615494329
Giải sáuG6222795407661
101762749398
537155721397
Giải nămG5860934551821
Giải tưG4121986994688978
284269618817980
324672907516977
479826036414642
231686243619322
846189707833076
881115978667255
Giải baG3364719385989393
305179396767034
Giải nhìG2642591338972248
Giải nhấtG1325204082350305
Đặc biệtĐB758648549400595693
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 22-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8833340
Giải bảyG7903369899
Giải sáuG6868024704702
363933129228
945825459249
Giải nămG5740257615058
Giải tưG4814496667262410
160737961402597
608657327635940
114702467570072
172884793062358
782736875003410
844731267740388
Giải baG3826472056968010
456881606548626
Giải nhìG2619783869593948
Giải nhấtG1200061029646648
Đặc biệtĐB307437529260299807
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 15-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8110669
Giải bảyG7724081344
Giải sáuG6979006075528
782510561581
990208857341
Giải nămG5471593898634
Giải tưG4269368755962557
428573103528943
300120704881599
866841100858933
063572704202295
487590646579485
839811260360773
Giải baG3554165323804292
013230713881874
Giải nhìG2281462382096168
Giải nhấtG1682833202129847
Đặc biệtĐB116703668298887031
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 08-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8656545
Giải bảyG7255960416
Giải sáuG6358577176789
737017238668
406235813604
Giải nămG5219509543950
Giải tưG4035145100090194
884194699535404
172216989217540
783313383976328
871672044668621
617960821336726
663306117477673
Giải baG3505323251065769
323815936344077
Giải nhìG2510907770075915
Giải nhấtG1362683966803110
Đặc biệtĐB249660848549199151
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 01-10-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8974665
Giải bảyG7841105493
Giải sáuG6186701231659
364564176257
030935351209
Giải nămG5522954119769
Giải tưG4194618207392250
978289594071236
923203989480778
617213684230095
903564662147629
499595190374643
687371559437739
Giải baG3989727733404701
598782504446251
Giải nhìG2293387574945150
Giải nhấtG1902085790874958
Đặc biệtĐB417218836329331524
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 24-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8776345
Giải bảyG7294616093
Giải sáuG6465085772182
828573771412
290200018738
Giải nămG5726003645336
Giải tưG4592149063723585
639853143145493
976842155247400
395885060482858
191087995945325
045264714047764
276564237035308
Giải baG3143517273149117
847672369796866
Giải nhìG2897629585596588
Giải nhấtG1088036511033842
Đặc biệtĐB023054848314364275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8220604
Giải bảyG7071606336
Giải sáuG6415289033633
242935332647
562178445948
Giải nămG5139875585009
Giải tưG4028197028507393
840470502511521
592477222080577
013529600439484
119786597500465
345978233620487
581002287587592
Giải baG3948674266154129
037500483321534
Giải nhìG2731290203067953
Giải nhấtG1616403650650028
Đặc biệtĐB276788179674025671
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8203478
Giải bảyG7873115787
Giải sáuG6178885617106
841768109428
843592110892
Giải nămG5341374427363
Giải tưG4172980336431304
542070693852824
148372102890054
092009950704672
028336287289829
702656906482643
616156127496567
Giải baG3653717729241258
959593675455604
Giải nhìG2045032260529176
Giải nhấtG1323549902777165
Đặc biệtĐB936350643539321036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8521038
Giải bảyG7457649280
Giải sáuG6443836849871
292087129191
132081693367
Giải nămG5402968100113
Giải tưG4927374584668725
339971723494983
188519695142477
608646833567568
323343231201400
932669671401869
828959983298504
Giải baG3274568681130046
624226722443116
Giải nhìG2876305564851247
Giải nhấtG1726273220096867
Đặc biệtĐB020954274909555275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 27-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8477353
Giải bảyG7845629557
Giải sáuG6191891044961
170882287786
008901534653
Giải nămG5666855568517
Giải tưG4284046539571464
745008151725130
296100396582654
958715985417418
921742035747870
427963774148893
847863904827480
Giải baG3883923744362813
119322191517981
Giải nhìG2280645746053231
Giải nhấtG1061789722467515
Đặc biệtĐB131029650472842075
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 20-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8807383
Giải bảyG7340951376
Giải sáuG6386876284620
094511608207
045679065589
Giải nămG5939311531007
Giải tưG4642287288905031
596042238393329
393680149475021
261437319859832
258976657800497
153824975957094
378472718507902
Giải baG3516881103958606
500233177942461
Giải nhìG2689654012043731
Giải nhấtG1942801627505699
Đặc biệtĐB817932368137996311
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 13-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8266852
Giải bảyG7246206876
Giải sáuG6484390876273
175651270556
402250500100
Giải nămG5034940473629
Giải tưG4397950084586590
477788408188635
898871440385915
874987880619111
757241639201764
966927875764119
836872407752537
Giải baG3104321914578783
619206920200226
Giải nhìG2657080371842676
Giải nhấtG1494138038111968
Đặc biệtĐB285070337246301481
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 06-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8673784
Giải bảyG7305227424
Giải sáuG6147807562607
334044136065
135702035506
Giải nămG5155384669884
Giải tưG4105947813858467
976486817794031
789603507241802
020546160909574
553700168206161
121233339241813
921355635669990
Giải baG3435478295921723
997037377564748
Giải nhìG2198273005653544
Giải nhấtG1807138293469184
Đặc biệtĐB703929246670659449
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 30-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8826764
Giải bảyG7621889540
Giải sáuG6882609020443
544351362065
647180553331
Giải nămG5115619449664
Giải tưG4303148052856859
053489064091568
545052786943351
119998128885969
728307606653294
288780589256556
235506235491870
Giải baG3001261526812029
122251967361598
Giải nhìG2529317710345251
Giải nhấtG1280903023293914
Đặc biệtĐB980539864681250644