Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8481697
Giải bảyG7861134615
Giải sáuG6536438326005
492277723771
753453128104
Giải nămG5168886467066
Giải tưG4430791971590344
746951780026598
683436856387213
409283718650591
851511129017020
013644657550922
113427053143025
Giải baG3934248199567768
818088567776144
Giải nhìG2537037136224257
Giải nhấtG1319618066481206
Đặc biệtĐB019015515771670765
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8421565
Giải bảyG7620156913
Giải sáuG6263353437291
697330459110
901347734347
Giải nămG5487633788687
Giải tưG4734012517153723
120824752642624
611364378167789
512384857522819
711542362941297
110147691611693
747198981814027
Giải baG3434771464457410
497753931575164
Giải nhìG2371454184701575
Giải nhấtG1881342767270700
Đặc biệtĐB168831798207756893
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8227480
Giải bảyG7937726601
Giải sáuG6005057305174
891832034831
570285737900
Giải nămG5274746553049
Giải tưG4880964012345378
093985308649024
755555940156169
683400722577816
449039809337384
341398023381754
535891456684948
Giải baG3875607241216146
342871305174631
Giải nhìG2629074450979776
Giải nhấtG1683109542046362
Đặc biệtĐB720703083627831147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02-06-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8341275
Giải bảyG7422565500
Giải sáuG6912356242660
872072222462
353938664712
Giải nămG5875139844437
Giải tưG4284213066300848
400725735552355
955924244364931
376201850906979
684061205965851
767104255252336
052472719906426
Giải baG3583462261882225
752750837854440
Giải nhìG2618042758004812
Giải nhấtG1555138499085768
Đặc biệtĐB084132107816356024
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-05-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8793657
Giải bảyG7285405157
Giải sáuG6519637761484
348167027258
324357426490
Giải nămG5875162150956
Giải tưG4989187017211583
210978104187566
923344155676870
654072568530662
284831190053813
253842533012241
855123135667032
Giải baG3028397469016117
961162180101829
Giải nhìG2854529075699145
Giải nhấtG1834294494988351
Đặc biệtĐB051987255020306035
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 19-05-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8390645
Giải bảyG7425573065
Giải sáuG6791970908325
357461337038
205685107818
Giải nămG5353897926295
Giải tưG4752723961543607
798484118669026
819751727464172
673485618340506
910110802965931
670447240677720
006102218800746
Giải baG3588398927593142
940589506744156
Giải nhìG2385561411299655
Giải nhấtG1155704980285188
Đặc biệtĐB298117839184979256
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 12-05-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8422380
Giải bảyG7422225500
Giải sáuG6675916673517
115651192598
163685549571
Giải nămG5496619041009
Giải tưG4839820239095372
691767792293800
080562145449646
297105623875312
457185262623986
191435320516313
647645353208074
Giải baG3415651544215218
298651789185265
Giải nhìG2764085628636444
Giải nhấtG1395211209631072
Đặc biệtĐB293762756179643774
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05-05-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8998903
Giải bảyG7662712464
Giải sáuG6589185492328
015507193434
966063442479
Giải nămG5243326162768
Giải tưG4315428974904149
196253267171021
467079693860761
684155724779639
551466701927052
280627878443770
087439717885010
Giải baG3786455521529451
265168241020215
Giải nhìG2515874135767574
Giải nhấtG1939328190281306
Đặc biệtĐB300892992050942752
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 28-04-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8682599
Giải bảyG7230787367
Giải sáuG6722120913379
936801146745
073388581788
Giải nămG5519493185510
Giải tưG4428352625785199
215217054932981
379300905607262
008269663327351
335503558566376
921009473857914
989625017343806
Giải baG3731193278441302
640362415117205
Giải nhìG2858748302198934
Giải nhấtG1198749763890731
Đặc biệtĐB014259905021645478
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 21-04-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8714803
Giải bảyG7145864059
Giải sáuG6050321379222
530716995074
401053600639
Giải nămG5612218130839
Giải tưG4614719941657415
421854994458741
727398035458449
390514174635031
637888794045964
424533261294550
493780679272926
Giải baG3530150442681107
798958626190065
Giải nhìG2567415602222887
Giải nhấtG1086663942754959
Đặc biệtĐB615582735295985186
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 14-04-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8018634
Giải bảyG7351261503
Giải sáuG6855708515009
092326222854
356544167895
Giải nămG5036503287123
Giải tưG4700167113663776
406899728658450
418065514601777
425862394107014
588126931052623
542662371391496
524413878401875
Giải baG3741582712205102
700978696402933
Giải nhìG2073575968671191
Giải nhấtG1645992556816039
Đặc biệtĐB473105270022706255
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 07-04-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8788011
Giải bảyG7811449198
Giải sáuG6747103450318
840160689799
535409979968
Giải nămG5829751069123
Giải tưG4852165049860247
486974303883437
428700603522212
730194930305469
165471563237017
061131722007327
401384919070478
Giải baG3409239446159542
858490179463860
Giải nhìG2624299393052237
Giải nhấtG1918441700613478
Đặc biệtĐB508281608750947853
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 31-03-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8821245
Giải bảyG7240860533
Giải sáuG6213360205636
088109153905
231032459497
Giải nămG5751599480385
Giải tưG4797408192678559
452902269520921
318637558204207
888808677478697
006042347040759
393968883630153
580066088222286
Giải baG3317728950220596
049609071379670
Giải nhìG2926651748326055
Giải nhấtG1190882377634607
Đặc biệtĐB210815155156459200
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 24-03-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8169026
Giải bảyG7339185390
Giải sáuG6827466191278
639790697132
536029627148
Giải nămG5062043387794
Giải tưG4343654553399615
110118647802934
297061126279675
723073144708523
241796669721757
287651373870579
957358092872803
Giải baG3576830046685196
733381125943817
Giải nhìG2654179452282864
Giải nhấtG1663126203591219
Đặc biệtĐB554694266187549035
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-03-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8030209
Giải bảyG7339236030
Giải sáuG6132072736850
690785148665
217830559510
Giải nămG5548910503199
Giải tưG4029388766883560
675252796690540
361716103588757
303148217637302
236545023194278
670023097977736
661639763921571
Giải baG3645203041374247
344144242770076
Giải nhìG2326949457160119
Giải nhấtG1884483108058953
Đặc biệtĐB497602649696822130
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-03-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8369802
Giải bảyG7825614674
Giải sáuG6518635423482
252937607781
420176621078
Giải nămG5251567543601
Giải tưG4990253841629481
091391976574327
879148130498175
036803708051911
095477373580615
953487313907673
850847777513414
Giải baG3779854713666899
229344977276360
Giải nhìG2322230492402308
Giải nhấtG1068668630448518
Đặc biệtĐB937534638893647917
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-03-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8450582
Giải bảyG7857212237
Giải sáuG6097712210483
639502559871
841446466147
Giải nămG5749972611975
Giải tưG4096221424936146
776248680486602
715974211987012
506620376157444
257357283188707
405510418912300
906716107665044
Giải baG3526072220312539
963282935415012
Giải nhìG2921865061860208
Giải nhấtG1827861012600400
Đặc biệtĐB659894471041634594
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 25-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8135447
Giải bảyG7515178591
Giải sáuG6380584431583
637465869440
665847920479
Giải nămG5268164102202
Giải tưG4291649959936051
927654157860029
268209685797365
076791508708577
331601628212078
257283024780876
395355856427702
Giải baG3006328490932391
683139661923793
Giải nhìG2095151103552834
Giải nhấtG1338640811658167
Đặc biệtĐB057576045153276110
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8300516
Giải bảyG7560462989
Giải sáuG6827653931190
898900204623
396453865051
Giải nămG5994549302191
Giải tưG4252272340279916
148208991265005
049739411434182
022597706186887
019481535457331
143357552632402
004068575604054
Giải baG3138109953833731
076355527046617
Giải nhìG2018753921743843
Giải nhấtG1683743286470109
Đặc biệtĐB195624977947595802
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8988150
Giải bảyG7572386856
Giải sáuG693283151177
170823770465
020212326468
Giải nămG5933417230071
Giải tưG4976739305410499
263799336632002
692240425066165
948666168574819
306230001175820
578110066308156
290482378407102
Giải baG3436846718426275
000378025299259
Giải nhìG2724463590315286
Giải nhấtG1153414904919753
Đặc biệtĐB881049965046615244
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04-02-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8367397
Giải bảyG7422605040
Giải sáuG6243040113236
663446131848
969104424997
Giải nămG5399365243003
Giải tưG4651468744457301
398603915701628
732448337106475
744027826889464
515801631872929
624903914666394
950095166903314
Giải baG3554380207679132
718779907843788
Giải nhìG2974679235823003
Giải nhấtG1861282285140535
Đặc biệtĐB008488795661998266
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 28-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8662170
Giải bảyG7137972796
Giải sáuG6375977548835
044454418488
158975272519
Giải nămG5840936166453
Giải tưG4272629482265545
509299645576126
453245800282501
383919504248441
018652034405294
501764285788845
969315072684566
Giải baG3959844435751493
600250365611336
Giải nhìG2825685014437211
Giải nhấtG1427343544801917
Đặc biệtĐB075089244215085111
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 21-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8932134
Giải bảyG7552267103
Giải sáuG6292173643876
259391515459
902676953470
Giải nămG5887388034829
Giải tưG4835373150566064
510077828923810
452995872975689
185533264531976
812877409904900
006623311053865
946563922168724
Giải baG3459954114261190
468433629956504
Giải nhìG2871426966564169
Giải nhấtG1802578937897755
Đặc biệtĐB326998864267081510
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 14-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8209807
Giải bảyG7575552256
Giải sáuG6581638093219
688845207384
741483817926
Giải nămG5863167801994
Giải tưG4832780561251907
847946188494932
618567356540059
638222976183986
517951162753789
621888982822490
538381586658732
Giải baG3310753981061273
185774998341070
Giải nhìG2800121166775625
Giải nhấtG1621821177450139
Đặc biệtĐB852112980888157475
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 07-01-2024
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8348426
Giải bảyG7021797052
Giải sáuG6943693464525
808108986508
776976053639
Giải nămG5410110319161
Giải tưG4773361203568603
031714299438805
232281977668519
872293034276193
853449466491032
447232448109022
495547790454166
Giải baG3087690112477626
986492400002414
Giải nhìG2799624945704442
Giải nhấtG1945572339400974
Đặc biệtĐB657289127270544059
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 31-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8164319
Giải bảyG7859344807
Giải sáuG6033771780617
133044337311
626166192860
Giải nămG5044896683696
Giải tưG4102553970846879
598483175406609
249049971194299
808428416909095
826574645912713
781609237106118
525184838548765
Giải baG3339399472220330
995575305968016
Giải nhìG2368977926295092
Giải nhấtG1731401561191067
Đặc biệtĐB807242395088902792
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 24-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8287400
Giải bảyG7996186512
Giải sáuG6991756546301
510319497352
746908461738
Giải nămG5719737037643
Giải tưG4612797469463814
126898067995910
996318934369426
346152287505174
710150905170289
865716105312840
952291290937354
Giải baG3081128795782864
080383623902890
Giải nhìG2443758162964097
Giải nhấtG1617465460846060
Đặc biệtĐB991152192489503113
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8174306
Giải bảyG7256161091
Giải sáuG6788722514677
642060559680
097189115588
Giải nămG5954658725829
Giải tưG4884493553126331
933560897200920
554296454018453
834375069121767
215525480770129
156786817125088
745799461730548
Giải baG3919072791341967
364103490193082
Giải nhìG2280394383221347
Giải nhấtG1028875600595905
Đặc biệtĐB164883069880042268
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8219545
Giải bảyG7352647339
Giải sáuG6153306718594
361544089348
471089868576
Giải nămG5811844988225
Giải tưG4280006985083313
295387802236334
469963828085371
977982048700682
266582916563171
052099493416106
448150156376885
Giải baG3557237883573466
279912847375246
Giải nhìG2057277649188670
Giải nhấtG1580116989910228
Đặc biệtĐB661321382358663408
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-12-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8094371
Giải bảyG7715901852
Giải sáuG6880821755409
757916194722
161444854066
Giải nămG5120269834091
Giải tưG4006271584126354
684832004072388
586736867120969
464786845953084
052359395942889
035764523286264
761714184745060
Giải baG3595962944276715
422317915212340
Giải nhìG2445562624835770
Giải nhấtG1138738505498792
Đặc biệtĐB497843749729081806