Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 17-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8220604
Giải bảyG7071606336
Giải sáuG6415289033633
242935332647
562178445948
Giải nămG5139875585009
Giải tưG4028197028507393
840470502511521
592477222080577
013529600439484
119786597500465
345978233620487
581002287587592
Giải baG3948674266154129
037500483321534
Giải nhìG2731290203067953
Giải nhấtG1616403650650028
Đặc biệtĐB276788179674025671
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8203478
Giải bảyG7873115787
Giải sáuG6178885617106
841768109428
843592110892
Giải nămG5341374427363
Giải tưG4172980336431304
542070693852824
148372102890054
092009950704672
028336287289829
702656906482643
616156127496567
Giải baG3653717729241258
959593675455604
Giải nhìG2045032260529176
Giải nhấtG1323549902777165
Đặc biệtĐB936350643539321036
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 03-09-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8521038
Giải bảyG7457649280
Giải sáuG6443836849871
292087129191
132081693367
Giải nămG5402968100113
Giải tưG4927374584668725
339971723494983
188519695142477
608646833567568
323343231201400
932669671401869
828959983298504
Giải baG3274568681130046
624226722443116
Giải nhìG2876305564851247
Giải nhấtG1726273220096867
Đặc biệtĐB020954274909555275
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 27-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8477353
Giải bảyG7845629557
Giải sáuG6191891044961
170882287786
008901534653
Giải nămG5666855568517
Giải tưG4284046539571464
745008151725130
296100396582654
958715985417418
921742035747870
427963774148893
847863904827480
Giải baG3883923744362813
119322191517981
Giải nhìG2280645746053231
Giải nhấtG1061789722467515
Đặc biệtĐB131029650472842075
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 20-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8807383
Giải bảyG7340951376
Giải sáuG6386876284620
094511608207
045679065589
Giải nămG5939311531007
Giải tưG4642287288905031
596042238393329
393680149475021
261437319859832
258976657800497
153824975957094
378472718507902
Giải baG3516881103958606
500233177942461
Giải nhìG2689654012043731
Giải nhấtG1942801627505699
Đặc biệtĐB817932368137996311
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 13-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8266852
Giải bảyG7246206876
Giải sáuG6484390876273
175651270556
402250500100
Giải nămG5034940473629
Giải tưG4397950084586590
477788408188635
898871440385915
874987880619111
757241639201764
966927875764119
836872407752537
Giải baG3104321914578783
619206920200226
Giải nhìG2657080371842676
Giải nhấtG1494138038111968
Đặc biệtĐB285070337246301481
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 06-08-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8673784
Giải bảyG7305227424
Giải sáuG6147807562607
334044136065
135702035506
Giải nămG5155384669884
Giải tưG4105947813858467
976486817794031
789603507241802
020546160909574
553700168206161
121233339241813
921355635669990
Giải baG3435478295921723
997037377564748
Giải nhìG2198273005653544
Giải nhấtG1807138293469184
Đặc biệtĐB703929246670659449
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 30-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8826764
Giải bảyG7621889540
Giải sáuG6882609020443
544351362065
647180553331
Giải nămG5115619449664
Giải tưG4303148052856859
053489064091568
545052786943351
119998128885969
728307606653294
288780589256556
235506235491870
Giải baG3001261526812029
122251967361598
Giải nhìG2529317710345251
Giải nhấtG1280903023293914
Đặc biệtĐB980539864681250644
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8513869
Giải bảyG7623319696
Giải sáuG6112473285348
432046499640
872830184756
Giải nămG5481046949053
Giải tưG4269929222788222
613835438982648
744493981504565
833667619961284
627898866458142
023456968559635
857227120384151
Giải baG3607621967680807
491564749263282
Giải nhìG2825230549743574
Giải nhấtG1307840658317989
Đặc biệtĐB477625437292160558
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8443104
Giải bảyG7879339183
Giải sáuG6706755618336
144547336387
331495495816
Giải nămG5298261392801
Giải tưG4264741043459100
386640649545600
172661366541119
014792305243400
935829096401350
468762097401147
153310379325585
Giải baG3958679464425413
759456093180835
Giải nhìG2793130144895667
Giải nhấtG1974897735635562
Đặc biệtĐB508111598878355326
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8513038
Giải bảyG7342139727
Giải sáuG6692417857810
304912678861
571510422139
Giải nămG5802549920389
Giải tưG4537159961549940
816837501053716
373163241090967
335246080876672
715762226421942
095344806698837
300623663410785
Giải baG3730927829151246
783303430265805
Giải nhìG2066009592004628
Giải nhấtG1385195295577813
Đặc biệtĐB137996538869574340
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02-07-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8441863
Giải bảyG7315165858
Giải sáuG6361789132159
040116894704
564043936273
Giải nămG5991800404334
Giải tưG4677261364665801
641806221430617
002093378771245
277782721879973
843369844937246
545050250746697
923746215829576
Giải baG3051945614868604
577267394268380
Giải nhìG2127348773870898
Giải nhấtG1864880429688699
Đặc biệtĐB609829496524553922
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 25-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8776670
Giải bảyG7809625813
Giải sáuG6921598928661
767660357326
040909182895
Giải nămG5881535040360
Giải tưG4183270361406796
801770643280333
904464541092213
977259009488656
227232764457470
365854240956213
305128331965309
Giải baG3102235757648820
764332058455009
Giải nhìG2526502708092295
Giải nhấtG1606396385044797
Đặc biệtĐB066197900618675147
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8939140
Giải bảyG7954472376
Giải sáuG6086983626407
929824410744
686475417281
Giải nămG5856678708920
Giải tưG4644545881586254
139733087844570
804047144758106
184420942148169
495503770538897
429411373367038
649044269063828
Giải baG3851349968731129
959657506272898
Giải nhìG2334726116449467
Giải nhấtG1381551897134138
Đặc biệtĐB547366795706689707
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8410440
Giải bảyG7359592629
Giải sáuG6697955441567
216636305569
917168797754
Giải nămG5031322078851
Giải tưG4762227605895571
759412054176973
800152341242626
646998202920528
460542510384246
485193682870572
791117671075717
Giải baG3281110263980917
431751481519103
Giải nhìG2062901590332659
Giải nhấtG1682997086225542
Đặc biệtĐB785358093884083933
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04-06-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8250010
Giải bảyG7594450396
Giải sáuG6477226985170
292487081132
230372420925
Giải nămG5532223467918
Giải tưG4051753923605196
249753795991001
298334700587596
289226820073538
381076480256780
122939480609336
284205660326005
Giải baG3844649061272288
411991571256372
Giải nhìG2328384116975098
Giải nhấtG1635694960320278
Đặc biệtĐB308701767900438348
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 28-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8633334
Giải bảyG7072306895
Giải sáuG6443945017118
737599675836
416323803579
Giải nămG5606912149647
Giải tưG4185693514786572
623640193836549
616131284107153
917749216861093
076778505677248
131964787712337
105916950985275
Giải baG3097050232538883
931682079141659
Giải nhìG2642380958635311
Giải nhấtG1563331136669724
Đặc biệtĐB505873876090795143
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 21-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8142354
Giải bảyG7342930329
Giải sáuG6642487903284
024252469678
843090568881
Giải nămG5350485550732
Giải tưG4443581690777864
240625068931549
534215909765574
099150202840142
205341119670509
507084114628516
603529119750040
Giải baG3904727270766219
281242919790660
Giải nhìG2145812615963913
Giải nhấtG1140869676041707
Đặc biệtĐB727077602436052659
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 14-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8779145
Giải bảyG7414603175
Giải sáuG6245873589708
000558612621
061934080958
Giải nămG5199963362412
Giải tưG4236897381665318
332162427123862
731150049328981
074047124338391
155808765792491
491517787917621
470581889716145
Giải baG3444214352982896
712212473079318
Giải nhìG2895463311214353
Giải nhấtG1758561175227820
Đặc biệtĐB157684603489783042
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 07-05-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8747127
Giải bảyG7810202664
Giải sáuG6435996658576
519953140365
742251575688
Giải nămG5061196717274
Giải tưG4869021791938227
239494312352960
498709735160719
776425520620236
706134844963731
302100193954639
294992701985825
Giải baG3370803466314279
195336745601542
Giải nhìG2946720297183212
Giải nhấtG1244089857136263
Đặc biệtĐB661518663950908812
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 30-04-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8861594
Giải bảyG7617296897
Giải sáuG6671268260813
194911410724
222162547669
Giải nămG5417364039234
Giải tưG4397645584283766
570780683315885
683494532797728
212107865031727
843882907321956
122258397704606
241810949979197
Giải baG3412905061213596
587613542239862
Giải nhìG2625291440473216
Giải nhấtG1687502138092083
Đặc biệtĐB336021835919173600
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23-04-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8562064
Giải bảyG7454347384
Giải sáuG6822495876705
420259265345
843434466216
Giải nămG5645310331346
Giải tưG4025859636679241
248652645783997
147892819463403
414269208662948
351991629926834
589148438168362
201424572967108
Giải baG3097313857734944
129209204976599
Giải nhìG2296273141087067
Giải nhấtG1085457541219122
Đặc biệtĐB510739304673576692
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16-04-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8057579
Giải bảyG7253612173
Giải sáuG6359411446372
550206438655
729806359959
Giải nămG5619849396100
Giải tưG4064596294659072
077382454244530
436764968166184
432102831943761
712460571662390
320486343822860
151654119361167
Giải baG3925108982128627
886916876824439
Giải nhìG2596261255735983
Giải nhấtG1662280441889952
Đặc biệtĐB016849889572916634
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09-04-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8018792
Giải bảyG7691563980
Giải sáuG6988381100353
907838836871
369742780469
Giải nămG5912688715169
Giải tưG4384543505536270
692942977967656
772920660417242
924882671863689
255085597602998
413906890742686
539368115932688
Giải baG3205421760789791
012900727034009
Giải nhìG2251911221450109
Giải nhấtG1120621404386292
Đặc biệtĐB364910619438380542
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02-04-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8659646
Giải bảyG7973917835
Giải sáuG6168623048445
947322246936
030355990252
Giải nămG5991588015217
Giải tưG4326182194548246
994980271302466
317842353189974
616367200333949
901987647896130
758886334859220
799392383958506
Giải baG3143522809559166
911770619268303
Giải nhìG2358894551994571
Giải nhấtG1845021525522278
Đặc biệtĐB211832334320961419
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-03-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8772897
Giải bảyG7092072467
Giải sáuG6786245341493
391758258365
809263447298
Giải nămG5431115756391
Giải tưG4426302097820888
219185608536113
349437152416848
450891667957832
390203171756848
840860671919903
858967043300908
Giải baG3566277692913844
707880007834350
Giải nhìG2888221663324667
Giải nhấtG1390519970416592
Đặc biệtĐB893750579113168153
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 19-03-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8028588
Giải bảyG7768760412
Giải sáuG6776431918978
366996944183
214891843903
Giải nămG5039934274438
Giải tưG4327550774392121
075274920296313
887868507963999
026326625510536
886068262941626
712871741587992
750766412246102
Giải baG3072468368842835
185981080931200
Giải nhìG2167267816982928
Giải nhấtG1195227056013533
Đặc biệtĐB936909560105349293
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 12-03-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8358070
Giải bảyG7279802460
Giải sáuG6088794787751
052971490213
554027294297
Giải nămG5704958454766
Giải tưG4129114005615903
778095242030294
449502786255539
335712715660278
497457659032057
303369986886259
941281259188848
Giải baG3878295983824274
513927474450964
Giải nhìG2500943426622481
Giải nhấtG1631603159088713
Đặc biệtĐB766924077717988631
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05-03-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8921766
Giải bảyG7741114490
Giải sáuG6387150579492
333692745383
747398391712
Giải nămG5052418981204
Giải tưG4498499347124497
440540166110481
119444882919428
078135277651485
436822910753784
792792267851104
355865151362543
Giải baG3908441584203915
588157480947704
Giải nhìG2815353037015593
Giải nhấtG1764965774506167
Đặc biệtĐB874783212286970562
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 26-02-2023
TỉnhKhánh HoàKon TumThừa Thiên Huế
Giải támG8222180
Giải bảyG7018284306
Giải sáuG6445954458734
677875591927
064993252743
Giải nămG5812860632980
Giải tưG4424583930488307
686537167221171
811309083067084
746665561353626
397206623865326
149449345015480
898766404789997
Giải baG3600584517797169
468449435958007
Giải nhìG2963205109548592
Giải nhấtG1600610110173327
Đặc biệtĐB533895656755051810