Sổ Kết Quả - XSMB 200 Ngày - Kết Quả 200 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/07/2024
Đặc biệtĐB
15296
Giải nhấtG1
58122
Giải nhìG2
60799
62033
Giải baG3
15633
64138
08436
38621
63529
06321
Giải tưG4
6873
7712
0316
8598
Giải nămG5
0223
7765
6786
8202
9208
5748
Giải sáuG6
423
428
102
Giải bảyG7
54
11
44
13
Ký tự đặc biệtKT
3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
ĐầuĐuôi
02, 2, 8
11, 2, 3, 6
21, 1, 2, 3, 3, 8, 9
33, 3, 6, 8
44, 8
54
65
73
86
96, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/07/2024
Đặc biệtĐB
10190
Giải nhấtG1
86296
Giải nhìG2
33206
00021
Giải baG3
06696
79454
42036
15122
23654
78466
Giải tưG4
8027
5292
6605
9745
Giải nămG5
6881
2232
1351
6073
6580
3976
Giải sáuG6
592
230
142
Giải bảyG7
07
89
21
96
Ký tự đặc biệtKT
8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
1 
21, 1, 2, 7
30, 2, 6
42, 5
51, 4, 4
66
73, 6
80, 1, 9
90, 2, 2, 6, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/07/2024
Đặc biệtĐB
01882
Giải nhấtG1
99877
Giải nhìG2
69960
51715
Giải baG3
00775
91818
77152
62097
78145
22258
Giải tưG4
2336
9489
1404
9201
Giải nămG5
5165
4767
4964
9307
6772
9807
Giải sáuG6
239
703
602
Giải bảyG7
16
62
42
90
Ký tự đặc biệtKT
8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 4, 7, 7
15, 6, 8
2 
36, 9
42, 5
52, 8
60, 2, 4, 5, 7
72, 5, 7
82, 9
90, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024
Đặc biệtĐB
23877
Giải nhấtG1
86129
Giải nhìG2
43578
15885
Giải baG3
32084
25652
61324
71720
61436
13632
Giải tưG4
0924
5666
2745
9173
Giải nămG5
9598
8190
9399
3052
6707
5148
Giải sáuG6
194
088
792
Giải bảyG7
39
60
52
22
Ký tự đặc biệtKT
13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 2, 4, 4, 9
32, 6, 9
45, 8
52, 2, 2
60, 6
73, 7, 8
84, 5, 8
90, 2, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/07/2024
Đặc biệtĐB
12559
Giải nhấtG1
30645
Giải nhìG2
80705
72880
Giải baG3
70556
30055
15476
13776
52037
33922
Giải tưG4
4395
6731
7431
7487
Giải nămG5
1392
1973
1714
1977
0669
1729
Giải sáuG6
849
257
368
Giải bảyG7
02
44
97
20
Ký tự đặc biệtKT
1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
ĐầuĐuôi
02, 5
14
20, 2, 9
31, 1, 7
44, 5, 9
55, 6, 7, 9
68, 9
73, 6, 6, 7
80, 7
92, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/07/2024
Đặc biệtĐB
54959
Giải nhấtG1
56122
Giải nhìG2
08873
94181
Giải baG3
33815
02633
37770
24888
74383
61601
Giải tưG4
3300
4085
1347
9923
Giải nămG5
8985
1417
1636
5062
3791
1252
Giải sáuG6
825
287
821
Giải bảyG7
64
24
18
76
Ký tự đặc biệtKT
20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
ĐầuĐuôi
00, 1
15, 7, 8
21, 2, 3, 4, 5
33, 6
47
52, 9
62, 4
70, 3, 6
81, 3, 5, 5, 7, 8
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/07/2024
Đặc biệtĐB
79496
Giải nhấtG1
54389
Giải nhìG2
14879
99309
Giải baG3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
Giải tưG4
6962
0797
5344
0621
Giải nămG5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
Giải sáuG6
359
794
639
Giải bảyG7
45
12
60
22
Ký tự đặc biệtKT
18QB-7QB-1QB-2QB-6QB-11QB-9QB-19QB
ĐầuĐuôi
01, 3, 9, 9
12, 2
21, 2
39
41, 4, 5
50, 9
60, 2, 5, 6
70, 8, 9
86, 9, 9
94, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/07/2024
Đặc biệtĐB
43030
Giải nhấtG1
44299
Giải nhìG2
00340
25339
Giải baG3
07684
45118
22380
38063
77163
79753
Giải tưG4
4649
7841
5946
3334
Giải nămG5
6828
9681
9694
2252
3035
5230
Giải sáuG6
700
124
697
Giải bảyG7
67
41
66
81
Ký tự đặc biệtKT
5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
ĐầuĐuôi
00
18
24, 8
30, 0, 4, 5, 9
40, 1, 1, 6, 9
52, 3
63, 3, 6, 7
7 
80, 1, 1, 4
94, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/07/2024
Đặc biệtĐB
81707
Giải nhấtG1
44574
Giải nhìG2
72831
05924
Giải baG3
80549
29198
30206
65279
81970
38879
Giải tưG4
6754
7163
9094
7920
Giải nămG5
7959
6409
5695
0810
4062
5469
Giải sáuG6
754
323
701
Giải bảyG7
20
99
33
18
Ký tự đặc biệtKT
17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
ĐầuĐuôi
01, 6, 7, 9
10, 8
20, 0, 3, 4
31, 3
49
54, 4, 9
62, 3, 9
70, 4, 9, 9
8 
94, 5, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/07/2024
Đặc biệtĐB
83060
Giải nhấtG1
19484
Giải nhìG2
61514
36996
Giải baG3
86101
19920
67112
39937
28868
49815
Giải tưG4
2833
7276
5852
1955
Giải nămG5
1033
7782
6976
2853
8265
6672
Giải sáuG6
365
270
589
Giải bảyG7
35
84
82
97
Ký tự đặc biệtKT
2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
ĐầuĐuôi
01
12, 4, 5
20
33, 3, 5, 7
4 
52, 3, 5
60, 5, 5, 8
70, 2, 6, 6
82, 2, 4, 4, 9
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024
Đặc biệtĐB
92619
Giải nhấtG1
11319
Giải nhìG2
98199
29744
Giải baG3
27067
11978
08680
33893
22152
71172
Giải tưG4
8758
2540
6325
1020
Giải nămG5
5737
7614
1159
3148
1769
5866
Giải sáuG6
359
476
412
Giải bảyG7
66
36
72
06
Ký tự đặc biệtKT
1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
ĐầuĐuôi
06
12, 4, 9, 9
20, 5
36, 7
40, 4, 8
52, 8, 9, 9
66, 6, 7, 9
72, 2, 6, 8
80
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/07/2024
Đặc biệtĐB
91323
Giải nhấtG1
70916
Giải nhìG2
94386
63833
Giải baG3
66653
18383
37645
54139
56959
27652
Giải tưG4
6957
4102
1851
9729
Giải nămG5
4871
4705
5200
2632
8811
7332
Giải sáuG6
352
707
121
Giải bảyG7
33
65
99
87
Ký tự đặc biệtKT
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 7
11, 6
21, 3, 9
32, 2, 3, 3, 9
45
51, 2, 2, 3, 7, 9
65
71
83, 6, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/07/2024
Đặc biệtĐB
81994
Giải nhấtG1
86474
Giải nhìG2
48793
91360
Giải baG3
69884
98425
96213
61243
20422
08699
Giải tưG4
0997
1763
2741
0603
Giải nămG5
5526
1170
8547
6763
8576
4500
Giải sáuG6
016
405
227
Giải bảyG7
32
81
16
41
Ký tự đặc biệtKT
14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
13, 6, 6
22, 5, 6, 7
32
41, 1, 3, 7
5 
60, 3, 3
70, 4, 6
81, 4
93, 4, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/07/2024
Đặc biệtĐB
09466
Giải nhấtG1
96676
Giải nhìG2
08993
43413
Giải baG3
29507
77142
13259
05159
48259
63945
Giải tưG4
7304
2001
8073
5968
Giải nămG5
8003
5504
2222
1252
1398
9231
Giải sáuG6
955
966
994
Giải bảyG7
72
78
73
48
Ký tự đặc biệtKT
3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-7PT-9PT
ĐầuĐuôi
01, 3, 4, 4, 7
13
22
31
42, 5, 8
52, 5, 9, 9, 9
66, 6, 8
72, 3, 3, 6, 8
8 
93, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/07/2024
Đặc biệtĐB
40957
Giải nhấtG1
85011
Giải nhìG2
44816
91475
Giải baG3
68840
55189
96603
52328
78597
76511
Giải tưG4
0449
2923
1956
5319
Giải nămG5
6126
1272
4973
2248
3055
9627
Giải sáuG6
243
424
253
Giải bảyG7
88
67
50
78
Ký tự đặc biệtKT
5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS
ĐầuĐuôi
03
11, 1, 6, 9
23, 4, 6, 7, 8
3 
40, 3, 8, 9
50, 3, 5, 6, 7
67
72, 3, 5, 8
88, 9
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/07/2024
Đặc biệtĐB
04973
Giải nhấtG1
13645
Giải nhìG2
93758
80311
Giải baG3
08269
95236
98299
05616
56763
84794
Giải tưG4
4486
1137
3800
0678
Giải nămG5
9128
2626
0814
1094
1692
1102
Giải sáuG6
876
217
170
Giải bảyG7
77
79
81
80
Ký tự đặc biệtKT
18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR
ĐầuĐuôi
00, 2
11, 4, 6, 7
26, 8
36, 7
45
58
63, 9
70, 3, 6, 7, 8, 9
80, 1, 6
92, 4, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/07/2024
Đặc biệtĐB
30003
Giải nhấtG1
52054
Giải nhìG2
21628
47381
Giải baG3
82221
95329
76777
83556
62389
74592
Giải tưG4
2127
3240
7489
5748
Giải nămG5
5267
7920
7688
2529
1246
2007
Giải sáuG6
884
437
996
Giải bảyG7
13
08
61
51
Ký tự đặc biệtKT
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ
ĐầuĐuôi
03, 7, 8
13
20, 1, 7, 8, 9, 9
37
40, 6, 8
51, 4, 6
61, 7
77
81, 4, 8, 9, 9
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024
Đặc biệtĐB
49735
Giải nhấtG1
38572
Giải nhìG2
75146
20529
Giải baG3
52668
94841
25676
79309
34126
05236
Giải tưG4
4465
9660
1757
8299
Giải nămG5
9724
8025
1801
0150
0831
9196
Giải sáuG6
818
731
990
Giải bảyG7
00
39
85
49
Ký tự đặc biệtKT
13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
18
24, 5, 6, 9
31, 1, 5, 6, 9
41, 6, 9
50, 7
60, 5, 8
72, 6
85
90, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/07/2024
Đặc biệtĐB
35313
Giải nhấtG1
32522
Giải nhìG2
87802
39795
Giải baG3
20698
79135
38543
17173
78806
52559
Giải tưG4
4027
8386
2406
1977
Giải nămG5
0369
4367
4620
9320
8564
5971
Giải sáuG6
208
138
426
Giải bảyG7
78
36
28
89
Ký tự đặc biệtKT
4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM
ĐầuĐuôi
02, 6, 6, 8
13
20, 0, 2, 6, 7, 8
35, 6, 8
43
59
64, 7, 9
71, 3, 7, 8
86, 9
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/07/2024
Đặc biệtĐB
38889
Giải nhấtG1
19639
Giải nhìG2
74829
23935
Giải baG3
48357
14063
78216
78715
33303
96381
Giải tưG4
1394
1790
2246
2891
Giải nămG5
3366
7407
0738
2832
1419
4853
Giải sáuG6
616
970
897
Giải bảyG7
01
03
63
53
Ký tự đặc biệtKT
11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 7
15, 6, 6, 9
29
32, 5, 8, 9
46
53, 3, 7
63, 3, 6
70
81, 9
90, 1, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/07/2024
Đặc biệtĐB
77620
Giải nhấtG1
88861
Giải nhìG2
54801
92539
Giải baG3
11463
36752
40043
37731
63712
35521
Giải tưG4
6614
9843
4777
8339
Giải nămG5
5218
9736
0989
8783
0227
7844
Giải sáuG6
994
721
669
Giải bảyG7
95
74
89
07
Ký tự đặc biệtKT
8PK-17PK-19PK-11PK-14PK-5PK-16PK-4PK
ĐầuĐuôi
01, 7
12, 4, 8
20, 1, 1, 7
31, 6, 9, 9
43, 3, 4
52
61, 3, 9
74, 7
83, 9, 9
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/07/2024
Đặc biệtĐB
94818
Giải nhấtG1
99104
Giải nhìG2
66848
81867
Giải baG3
29114
16778
90410
48586
20659
02222
Giải tưG4
4553
1012
7485
1902
Giải nămG5
7538
0782
6890
7882
9282
1345
Giải sáuG6
765
560
599
Giải bảyG7
80
34
48
16
Ký tự đặc biệtKT
4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 2, 4, 6, 8
22
34, 8
45, 8, 8
53, 9
60, 5, 7
78
80, 2, 2, 2, 5, 6
90, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/06/2024
Đặc biệtĐB
44529
Giải nhấtG1
97547
Giải nhìG2
44076
29381
Giải baG3
58958
68481
51093
99106
23245
61102
Giải tưG4
9146
4482
7411
5298
Giải nămG5
3729
5174
5314
2979
6682
0037
Giải sáuG6
523
819
023
Giải bảyG7
46
71
48
56
Ký tự đặc biệtKT
14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG
ĐầuĐuôi
02, 6
11, 4, 9
23, 3, 9, 9
37
45, 6, 6, 7, 8
56, 8
6 
71, 4, 6, 9
81, 1, 2, 2
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29/06/2024
Đặc biệtĐB
78049
Giải nhấtG1
78125
Giải nhìG2
71354
56545
Giải baG3
85530
01461
42672
62340
07705
00214
Giải tưG4
9704
4925
3836
8243
Giải nămG5
0823
8842
5739
5778
4241
8133
Giải sáuG6
656
085
359
Giải bảyG7
00
90
04
66
Ký tự đặc biệtKT
5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF
ĐầuĐuôi
00, 4, 4, 5
14
23, 5, 5
30, 3, 6, 9
40, 1, 2, 3, 5, 9
54, 6, 9
61, 6
72, 8
85
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024
Đặc biệtĐB
71368
Giải nhấtG1
37047
Giải nhìG2
84442
56225
Giải baG3
69417
89059
36448
34054
31392
57409
Giải tưG4
9191
7866
2417
9124
Giải nămG5
8573
7683
6096
3534
6975
9627
Giải sáuG6
151
127
565
Giải bảyG7
04
84
18
82
Ký tự đặc biệtKT
7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE
ĐầuĐuôi
04, 9
17, 7, 8
24, 5, 7, 7
34
42, 7, 8
51, 4, 9
65, 6, 8
73, 5
82, 3, 4
91, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/06/2024
Đặc biệtĐB
51599
Giải nhấtG1
63081
Giải nhìG2
91970
36583
Giải baG3
22101
19531
28466
47309
72116
36463
Giải tưG4
2523
2726
7970
3522
Giải nămG5
5389
5655
9126
6767
7107
9342
Giải sáuG6
604
892
995
Giải bảyG7
45
95
46
14
Ký tự đặc biệtKT
2PD-11PD-18PD-8PD-20PD-17PD-12PD-16PD
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 9
14, 6
22, 3, 6, 6
31
42, 5, 6
55
63, 6, 7
70, 0
81, 3, 9
92, 5, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 26/06/2024
Đặc biệtĐB
04232
Giải nhấtG1
26980
Giải nhìG2
29532
33792
Giải baG3
67280
04565
83061
21327
79276
83284
Giải tưG4
0923
5123
9710
6813
Giải nămG5
5810
5703
0266
6712
3204
5681
Giải sáuG6
111
422
211
Giải bảyG7
63
83
79
24
Ký tự đặc biệtKT
8PC-14PC-18PC-3PC-5PC-20PC-19PC-11PC
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 0, 1, 1, 2, 3
22, 3, 3, 4, 7
32, 2
4 
5 
61, 3, 5, 6
76, 9
80, 0, 1, 3, 4
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/06/2024
Đặc biệtĐB
60082
Giải nhấtG1
56295
Giải nhìG2
58871
42384
Giải baG3
84336
74928
28100
89935
30350
15825
Giải tưG4
0820
2356
9175
4416
Giải nămG5
3894
2168
8203
8200
0097
9537
Giải sáuG6
945
843
698
Giải bảyG7
76
28
09
92
Ký tự đặc biệtKT
8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB
ĐầuĐuôi
00, 0, 3, 9
16
20, 5, 8, 8
35, 6, 7
43, 5
50, 6
68
71, 5, 6
82, 4
92, 4, 5, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/06/2024
Đặc biệtĐB
50550
Giải nhấtG1
86177
Giải nhìG2
52034
56446
Giải baG3
52544
11561
60576
32221
80501
30750
Giải tưG4
2437
4567
4586
1462
Giải nămG5
8833
0695
7341
0326
4379
2475
Giải sáuG6
429
580
654
Giải bảyG7
34
12
75
20
Ký tự đặc biệtKT
20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
ĐầuĐuôi
01
12
20, 1, 6, 9
33, 4, 4, 7
41, 4, 6
50, 0, 4
61, 2, 7
75, 5, 6, 7, 9
80, 6
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024
Đặc biệtĐB
28501
Giải nhấtG1
82333
Giải nhìG2
70755
12632
Giải baG3
66679
45096
22032
03494
56778
44165
Giải tưG4
3608
4908
3979
2964
Giải nămG5
0657
1605
8402
0155
6459
6512
Giải sáuG6
582
872
699
Giải bảyG7
16
36
43
49
Ký tự đặc biệtKT
11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 8, 8
12, 6
2 
32, 2, 3, 6
43, 9
55, 5, 7, 9
64, 5
72, 8, 9, 9
82
94, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22/06/2024
Đặc biệtĐB
24362
Giải nhấtG1
36143
Giải nhìG2
80759
88565
Giải baG3
86584
84923
60925
16611
47432
94039
Giải tưG4
2964
1915
6706
0171
Giải nămG5
7249
1179
3059
9636
8423
4066
Giải sáuG6
803
059
596
Giải bảyG7
70
87
10
01
Ký tự đặc biệtKT
9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
ĐầuĐuôi
01, 3, 6
10, 1, 5
23, 3, 5
32, 6, 9
43, 9
59, 9, 9
62, 4, 5, 6
70, 1, 9
84, 7
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024
Đặc biệtĐB
14296
Giải nhấtG1
22522
Giải nhìG2
16413
77472
Giải baG3
12845
04835
56642
03806
07785
15529
Giải tưG4
0992
5547
1099
0542
Giải nămG5
0689
4519
8337
6728
9897
5595
Giải sáuG6
389
051
276
Giải bảyG7
11
52
17
61
Ký tự đặc biệtKT
4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
ĐầuĐuôi
06
11, 3, 7, 9
22, 8, 9
35, 7
42, 2, 5, 7
51, 2
61
72, 6
85, 9, 9
92, 5, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/06/2024
Đặc biệtĐB
81439
Giải nhấtG1
72590
Giải nhìG2
71945
14138
Giải baG3
06355
06319
77494
79976
21958
83540
Giải tưG4
9583
1049
8833
9394
Giải nămG5
2519
9266
6072
0151
4902
8572
Giải sáuG6
683
444
632
Giải bảyG7
17
04
40
68
Ký tự đặc biệtKT
14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
ĐầuĐuôi
02, 4
17, 9, 9
2 
32, 3, 8, 9
40, 0, 4, 5, 9
51, 5, 8
66, 8
72, 2, 6
83, 3
90, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 19/06/2024
Đặc biệtĐB
37567
Giải nhấtG1
66937
Giải nhìG2
25002
58693
Giải baG3
03671
38466
76277
95589
54561
50911
Giải tưG4
5029
1256
4549
4432
Giải nămG5
4493
9241
1095
9179
4924
2507
Giải sáuG6
657
014
523
Giải bảyG7
55
42
78
89
Ký tự đặc biệtKT
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4
23, 4, 9
32, 7
41, 2, 9
55, 6, 7
61, 6, 7
71, 7, 8, 9
89, 9
93, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/06/2024
Đặc biệtĐB
74990
Giải nhấtG1
57985
Giải nhìG2
77484
33052
Giải baG3
81364
58674
12602
83695
31774
54774
Giải tưG4
0166
1499
3561
9098
Giải nămG5
8561
3686
5040
9249
8868
3006
Giải sáuG6
726
553
932
Giải bảyG7
70
10
56
46
Ký tự đặc biệtKT
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT
ĐầuĐuôi
02, 6
10
26
32
40, 6, 9
52, 3, 6
61, 1, 4, 6, 8
70, 4, 4, 4
84, 5, 6
90, 5, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/06/2024
Đặc biệtĐB
00002
Giải nhấtG1
89539
Giải nhìG2
65196
14242
Giải baG3
36791
17465
17396
80834
74698
49217
Giải tưG4
1790
4909
3532
7588
Giải nămG5
8464
6230
8652
5138
0853
7207
Giải sáuG6
959
746
249
Giải bảyG7
22
72
17
03
Ký tự đặc biệtKT
12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
ĐầuĐuôi
02, 3, 7, 9
17, 7
22
30, 2, 4, 8, 9
42, 6, 9
52, 3, 9
64, 5
72
88
90, 1, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/06/2024
Đặc biệtĐB
17597
Giải nhấtG1
14213
Giải nhìG2
82057
25910
Giải baG3
34016
95620
66695
91089
19149
96769
Giải tưG4
6324
9371
9341
9350
Giải nămG5
2516
2437
5066
6839
9669
4629
Giải sáuG6
254
366
156
Giải bảyG7
70
32
96
81
Ký tự đặc biệtKT
13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
20, 4, 9
32, 7, 9
41, 9
50, 4, 6, 7
66, 6, 9, 9
70, 1
81, 9
95, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15/06/2024
Đặc biệtĐB
40369
Giải nhấtG1
61635
Giải nhìG2
85885
89164
Giải baG3
82363
05118
15616
00383
01112
13463
Giải tưG4
4569
1845
1353
4889
Giải nămG5
2173
0478
0898
7159
1769
3106
Giải sáuG6
121
026
567
Giải bảyG7
13
77
96
52
Ký tự đặc biệtKT
8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
ĐầuĐuôi
06
12, 3, 6, 8
21, 6
35
45
52, 3, 9
63, 3, 4, 7, 9, 9, 9
73, 7, 8
83, 5, 9
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024
Đặc biệtĐB
80287
Giải nhấtG1
34741
Giải nhìG2
16604
76482
Giải baG3
80163
33022
10306
28950
52944
14753
Giải tưG4
8777
0545
3401
4633
Giải nămG5
2108
0141
8279
6228
8145
6843
Giải sáuG6
716
160
396
Giải bảyG7
59
09
12
90
Ký tự đặc biệtKT
16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 8, 9
12, 6
22, 8
33
41, 1, 3, 4, 5, 5
50, 3, 9
60, 3
77, 9
82, 7
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/06/2024
Đặc biệtĐB
29826
Giải nhấtG1
13498
Giải nhìG2
63321
15802
Giải baG3
27738
56163
93997
37190
12592
30960
Giải tưG4
7699
2850
6191
4221
Giải nămG5
0718
9433
5262
1981
5778
0943
Giải sáuG6
179
216
075
Giải bảyG7
98
35
48
02
Ký tự đặc biệtKT
20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
ĐầuĐuôi
02, 2
16, 8
21, 1, 6
33, 5, 8
43, 8
50
60, 2, 3
75, 8, 9
81
90, 1, 2, 7, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 12/06/2024
Đặc biệtĐB
86255
Giải nhấtG1
11249
Giải nhìG2
87129
59903
Giải baG3
95365
98371
70344
83998
20757
20659
Giải tưG4
2837
7870
1969
4974
Giải nămG5
1254
9846
0925
0356
8262
2283
Giải sáuG6
675
532
661
Giải bảyG7
54
64
15
84
Ký tự đặc biệtKT
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
ĐầuĐuôi
03
15
25, 9
32, 7
44, 6, 9
54, 4, 5, 6, 7, 9
61, 2, 4, 5, 9
70, 1, 4, 5
83, 4
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/06/2024
Đặc biệtĐB
17409
Giải nhấtG1
34794
Giải nhìG2
02491
77554
Giải baG3
05150
77600
92021
42931
73344
40793
Giải tưG4
6405
9973
3742
9996
Giải nămG5
2522
7755
3264
2637
9215
7973
Giải sáuG6
460
970
823
Giải bảyG7
07
53
52
14
Ký tự đặc biệtKT
12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK
ĐầuĐuôi
00, 5, 7, 9
14, 5
21, 2, 3
31, 7
42, 4
50, 2, 3, 4, 5
60, 4
70, 3, 3
8 
91, 3, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/06/2024
Đặc biệtĐB
44465
Giải nhấtG1
74590
Giải nhìG2
42780
45659
Giải baG3
29196
34304
14475
53724
61637
14983
Giải tưG4
2658
7187
9374
8323
Giải nămG5
6582
0009
4547
5429
5950
0984
Giải sáuG6
646
461
869
Giải bảyG7
33
06
76
92
Ký tự đặc biệtKT
17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
ĐầuĐuôi
04, 6, 9
1 
23, 4, 9
33, 7
46, 7
50, 8, 9
61, 5, 9
74, 5, 6
80, 2, 3, 4, 7
90, 2, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/06/2024
Đặc biệtĐB
29226
Giải nhấtG1
12081
Giải nhìG2
04978
89159
Giải baG3
75765
08766
58006
28080
09244
62832
Giải tưG4
7153
6944
3278
3322
Giải nămG5
0120
9418
9965
9898
9701
1674
Giải sáuG6
166
197
692
Giải bảyG7
22
53
84
19
Ký tự đặc biệtKT
20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
ĐầuĐuôi
01, 6
18, 9
20, 2, 2, 6
32
44, 4
53, 3, 9
65, 5, 6, 6
74, 8, 8
80, 1, 4
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08/06/2024
Đặc biệtĐB
63333
Giải nhấtG1
06115
Giải nhìG2
03604
47710
Giải baG3
20814
12887
90480
76129
05409
67246
Giải tưG4
8973
2636
4015
3549
Giải nămG5
2605
8619
1376
6464
7730
5679
Giải sáuG6
140
887
883
Giải bảyG7
24
89
58
66
Ký tự đặc biệtKT
13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
10, 4, 5, 5, 9
24, 9
30, 3, 6
40, 6, 9
58
64, 6
73, 6, 9
80, 3, 7, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024
Đặc biệtĐB
04651
Giải nhấtG1
66342
Giải nhìG2
03912
51761
Giải baG3
53484
76450
06690
80944
64525
99819
Giải tưG4
3903
9166
9459
7593
Giải nămG5
3043
0440
4161
7333
9126
8586
Giải sáuG6
047
611
685
Giải bảyG7
32
96
57
01
Ký tự đặc biệtKT
11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
ĐầuĐuôi
01, 3
11, 2, 9
25, 6
32, 3
40, 2, 3, 4, 7
50, 1, 7, 9
61, 1, 6
7 
84, 5, 6
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/06/2024
Đặc biệtĐB
66688
Giải nhấtG1
12104
Giải nhìG2
71206
88217
Giải baG3
42266
44663
12063
02816
05016
55725
Giải tưG4
4250
4823
6110
8859
Giải nămG5
4556
5041
7581
7507
4539
8341
Giải sáuG6
320
047
190
Giải bảyG7
28
07
14
10
Ký tự đặc biệtKT
5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
ĐầuĐuôi
04, 6, 7, 7
10, 0, 4, 6, 6, 7
20, 3, 5, 8
39
41, 1, 7
50, 6, 9
63, 3, 6
7 
81, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 05/06/2024
Đặc biệtĐB
97856
Giải nhấtG1
25539
Giải nhìG2
65648
89467
Giải baG3
65378
77106
08335
31708
65245
27153
Giải tưG4
4181
6295
4516
3382
Giải nămG5
5830
0821
8066
4292
3189
3421
Giải sáuG6
031
966
620
Giải bảyG7
68
29
44
32
Ký tự đặc biệtKT
13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC
ĐầuĐuôi
06, 8
16
20, 1, 1, 9
30, 1, 2, 5, 9
44, 5, 8
53, 6
66, 6, 7, 8
78
81, 2, 9
92, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/06/2024
Đặc biệtĐB
86127
Giải nhấtG1
95915
Giải nhìG2
86841
37274
Giải baG3
10829
19458
85562
07521
85701
70057
Giải tưG4
1080
3809
6267
5179
Giải nămG5
5260
6110
9746
1518
6504
4996
Giải sáuG6
942
278
257
Giải bảyG7
15
82
18
55
Ký tự đặc biệtKT
13NB-4NB-12NB-9NB-6NB-20NB-18NB-11NB
ĐầuĐuôi
01, 4, 9
10, 5, 5, 8, 8
21, 7, 9
3 
41, 2, 6
55, 7, 7, 8
60, 2, 7
74, 8, 9
80, 2
96
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/06/2024
Đặc biệtĐB
35024
Giải nhấtG1
46369
Giải nhìG2
76603
27648
Giải baG3
55510
32786
54609
39479
29714
06833
Giải tưG4
7020
8676
3089
5912
Giải nămG5
9288
0277
3980
8641
4689
7198
Giải sáuG6
225
813
825
Giải bảyG7
78
48
45
15
Ký tự đặc biệtKT
19NA-20NA-7NA-16NA-13NA-1NA-11NA-2NA
ĐầuĐuôi
03, 9
10, 2, 3, 4, 5
20, 4, 5, 5
33
41, 5, 8, 8
5 
69
76, 7, 8, 9
80, 6, 8, 9, 9
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/06/2024
Đặc biệtĐB
27070
Giải nhấtG1
02994
Giải nhìG2
36292
52317
Giải baG3
07937
14608
10458
06213
58868
17285
Giải tưG4
6972
5496
2027
0066
Giải nămG5
9438
1307
9291
6736
0777
0712
Giải sáuG6
000
718
703
Giải bảyG7
99
90
48
11
Ký tự đặc biệtKT
1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 7, 8
11, 2, 3, 7, 8
27
36, 7, 8
48
58
66, 8
70, 2, 7
85
90, 1, 2, 4, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01/06/2024
Đặc biệtĐB
12612
Giải nhấtG1
12229
Giải nhìG2
52445
78001
Giải baG3
35540
84186
27880
36730
86783
11313
Giải tưG4
4189
8855
7970
2800
Giải nămG5
8482
7801
1359
6659
5441
4180
Giải sáuG6
019
239
877
Giải bảyG7
70
49
68
19
Ký tự đặc biệtKT
2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-20MY-17MY
ĐầuĐuôi
00, 1, 1
12, 3, 9, 9
29
30, 9
40, 1, 5, 9
55, 9, 9
68
70, 0, 7
80, 0, 2, 3, 6, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024
Đặc biệtĐB
06102
Giải nhấtG1
01933
Giải nhìG2
05985
82337
Giải baG3
66092
09778
31470
86344
51339
93810
Giải tưG4
6817
0115
8527
9928
Giải nămG5
8786
2182
3849
8794
2860
3424
Giải sáuG6
109
070
092
Giải bảyG7
35
72
90
04
Ký tự đặc biệtKT
14MX-15MX-16MX-18MX-8MX-19MX-11MX-13MX
ĐầuĐuôi
02, 4, 9
10, 5, 7
24, 7, 8
33, 5, 7, 9
44, 9
5 
60
70, 0, 2, 8
82, 5, 6
90, 2, 2, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/05/2024
Đặc biệtĐB
98932
Giải nhấtG1
74989
Giải nhìG2
63943
68861
Giải baG3
14371
59962
35608
24625
99816
03229
Giải tưG4
5752
1244
3526
3796
Giải nămG5
9831
9248
3552
9192
2768
1230
Giải sáuG6
512
138
128
Giải bảyG7
12
84
68
32
Ký tự đặc biệtKT
11MV-10MV-3MV-13MV-19MV-17MV-12MV-7MV
ĐầuĐuôi
08
12, 2, 6
25, 6, 8, 9
30, 1, 2, 2, 8
43, 4, 8
52, 2
61, 2, 8, 8
71
84, 9
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 29/05/2024
Đặc biệtĐB
60031
Giải nhấtG1
50514
Giải nhìG2
09514
54630
Giải baG3
36198
03676
41622
63989
83565
13439
Giải tưG4
8127
7042
3981
9883
Giải nămG5
4909
7503
1143
5354
5950
6000
Giải sáuG6
666
096
210
Giải bảyG7
07
20
52
49
Ký tự đặc biệtKT
7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
ĐầuĐuôi
00, 3, 7, 9
10, 4, 4
20, 2, 7
30, 1, 9
42, 3, 9
50, 2, 4
65, 6
76
81, 3, 9
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/05/2024
Đặc biệtĐB
47490
Giải nhấtG1
72043
Giải nhìG2
09830
29003
Giải baG3
30879
15157
62025
16755
23357
05880
Giải tưG4
8291
6953
9981
1132
Giải nămG5
0811
0341
2380
4935
4914
8694
Giải sáuG6
232
937
880
Giải bảyG7
63
29
75
12
Ký tự đặc biệtKT
15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
ĐầuĐuôi
03
11, 2, 4
25, 9
30, 2, 2, 5, 7
41, 3
53, 5, 7, 7
63
75, 9
80, 0, 0, 1
90, 1, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/05/2024
Đặc biệtĐB
72578
Giải nhấtG1
03162
Giải nhìG2
29946
49185
Giải baG3
10694
39375
83675
96521
94508
49856
Giải tưG4
5521
7559
0698
8712
Giải nămG5
1793
4900
1219
2541
0475
3049
Giải sáuG6
322
063
620
Giải bảyG7
40
07
32
52
Ký tự đặc biệtKT
15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
ĐầuĐuôi
00, 7, 8
12, 9
20, 1, 1, 2
32
40, 1, 6, 9
52, 6, 9
62, 3
75, 5, 5, 8
85
93, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/05/2024
Đặc biệtĐB
53398
Giải nhấtG1
12478
Giải nhìG2
14385
06275
Giải baG3
50369
07115
73615
52752
37780
90972
Giải tưG4
1340
3208
3152
1799
Giải nămG5
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Giải sáuG6
288
878
459
Giải bảyG7
61
92
08
33
Ký tự đặc biệtKT
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
ĐầuĐuôi
08, 8
12, 5, 5
2 
33, 4
40
52, 2, 9
61, 7, 9, 9
70, 2, 3, 5, 8, 8
80, 5, 8
92, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 25/05/2024
Đặc biệtĐB
09743
Giải nhấtG1
80957
Giải nhìG2
58795
38612
Giải baG3
30165
99475
59693
26647
80994
67715
Giải tưG4
7348
3723
9468
7032
Giải nămG5
1192
3750
3229
4263
1412
7585
Giải sáuG6
192
342
319
Giải bảyG7
43
55
10
23
Ký tự đặc biệtKT
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 2, 5, 9
23, 3, 9
32
42, 3, 3, 7, 8
50, 5, 7
63, 5, 8
75
85
92, 2, 3, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024
Đặc biệtĐB
70098
Giải nhấtG1
97488
Giải nhìG2
81877
42410
Giải baG3
78164
41219
93046
13510
18781
03112
Giải tưG4
1380
5811
1579
9803
Giải nămG5
4821
3430
6260
1609
5871
9504
Giải sáuG6
065
714
870
Giải bảyG7
82
60
02
22
Ký tự đặc biệtKT
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
ĐầuĐuôi
02, 3, 4, 9
10, 0, 1, 2, 4, 9
21, 2
30
46
5 
60, 0, 4, 5
70, 1, 7, 9
80, 1, 2, 8
98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/05/2024
Đặc biệtĐB
13182
Giải nhấtG1
64473
Giải nhìG2
58976
80232
Giải baG3
65555
53210
45207
14837
11304
47605
Giải tưG4
1946
6656
2147
6690
Giải nămG5
2484
5860
7889
6268
2267
8394
Giải sáuG6
272
701
862
Giải bảyG7
51
87
41
60
Ký tự đặc biệtKT
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
ĐầuĐuôi
01, 4, 5, 7
10
2 
32, 7
41, 6, 7
51, 5, 6
60, 0, 2, 7, 8
72, 3, 6
82, 4, 7, 9
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 22/05/2024
Đặc biệtĐB
39397
Giải nhấtG1
45487
Giải nhìG2
31476
00040
Giải baG3
47830
45608
32162
70312
68143
75822
Giải tưG4
0668
1475
4436
5595
Giải nămG5
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Giải sáuG6
126
617
344
Giải bảyG7
06
61
62
64
Ký tự đặc biệtKT
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
ĐầuĐuôi
06, 8, 8
12, 7
22, 6, 6
30, 6
40, 3, 4, 5
55
61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
87
95, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/05/2024
Đặc biệtĐB
55200
Giải nhấtG1
18539
Giải nhìG2
69018
79701
Giải baG3
77775
27106
44932
69463
49358
74462
Giải tưG4
6188
9885
3428
9737
Giải nămG5
1245
1061
4589
0309
8867
2047
Giải sáuG6
832
502
909
Giải bảyG7
79
73
50
87
Ký tự đặc biệtKT
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 6, 9, 9
18
28
32, 2, 7, 9
45, 7
50, 8
61, 2, 3, 7
73, 5, 9
85, 7, 8, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/05/2024
Đặc biệtĐB
05966
Giải nhấtG1
60275
Giải nhìG2
72725
90891
Giải baG3
56652
91186
16367
64845
09049
06322
Giải tưG4
0220
6622
9353
0452
Giải nămG5
9510
9372
3898
4781
9369
2390
Giải sáuG6
695
561
208
Giải bảyG7
24
50
89
52
Ký tự đặc biệtKT
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
ĐầuĐuôi
08
10
20, 2, 2, 4, 5
3 
45, 9
50, 2, 2, 2, 3
61, 6, 7, 9
72, 5
81, 6, 9
90, 1, 5, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/05/2024
Đặc biệtĐB
14478
Giải nhấtG1
08543
Giải nhìG2
83125
92133
Giải baG3
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải tưG4
0077
1962
4824
8339
Giải nămG5
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải sáuG6
198
786
996
Giải bảyG7
68
85
05
96
Ký tự đặc biệtKT
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
ĐầuĐuôi
02, 5
10
24, 5
33, 5, 9, 9
43, 8
5 
62, 2, 8, 8, 9
77, 8
80, 5, 6
92, 5, 6, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 18/05/2024
Đặc biệtĐB
91322
Giải nhấtG1
34422
Giải nhìG2
54587
91207
Giải baG3
65370
28969
87605
86304
25261
47953
Giải tưG4
8722
3565
3622
9776
Giải nămG5
9794
6034
3664
4804
5847
1109
Giải sáuG6
439
382
725
Giải bảyG7
17
18
19
80
Ký tự đặc biệtKT
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 7, 9
17, 8, 9
22, 2, 2, 2, 5
34, 9
47
53
61, 4, 5, 9
70, 6
80, 2, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024
Đặc biệtĐB
51468
Giải nhấtG1
36545
Giải nhìG2
25740
88471
Giải baG3
71270
59190
24080
02738
14554
91467
Giải tưG4
1610
7280
1449
3711
Giải nămG5
1990
2823
4099
1531
0662
6554
Giải sáuG6
811
467
195
Giải bảyG7
45
41
62
32
Ký tự đặc biệtKT
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 1
23
31, 2, 8
40, 1, 5, 5, 9
54, 4
62, 2, 7, 7, 8
70, 1
80, 0
90, 0, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/05/2024
Đặc biệtĐB
61034
Giải nhấtG1
71290
Giải nhìG2
62348
50106
Giải baG3
88442
20468
98125
52900
60651
31992
Giải tưG4
2338
9068
9944
8906
Giải nămG5
2052
1282
6872
1395
3593
8574
Giải sáuG6
165
824
844
Giải bảyG7
30
92
09
25
Ký tự đặc biệtKT
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
ĐầuĐuôi
00, 6, 6, 9
1 
24, 5, 5
30, 4, 8
42, 4, 4, 8
51, 2
65, 8, 8
72, 4
82
90, 2, 2, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 15/05/2024
Đặc biệtĐB
06926
Giải nhấtG1
62025
Giải nhìG2
01409
55964
Giải baG3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
Giải tưG4
9231
5633
3688
2553
Giải nămG5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Giải sáuG6
336
470
610
Giải bảyG7
89
29
30
72
Ký tự đặc biệtKT
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
ĐầuĐuôi
09
10, 2, 2, 6, 7
21, 5, 6, 9
30, 1, 3, 6
40
52, 2, 3
64
70, 2
88, 8, 9
90, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/05/2024
Đặc biệtĐB
16880
Giải nhấtG1
28703
Giải nhìG2
39525
63916
Giải baG3
15096
08691
26638
16518
93526
28481
Giải tưG4
8610
7148
0858
1031
Giải nămG5
1597
2914
5213
4645
6661
9199
Giải sáuG6
934
848
328
Giải bảyG7
66
63
45
65
Ký tự đặc biệtKT
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
ĐầuĐuôi
03
10, 3, 4, 6, 8
25, 6, 8
31, 4, 8
45, 5, 8, 8
58
61, 3, 5, 6
7 
80, 1
91, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/05/2024
Đặc biệtĐB
84396
Giải nhấtG1
64440
Giải nhìG2
12844
84462
Giải baG3
39690
88306
54902
80590
37165
66935
Giải tưG4
3100
7913
8862
4260
Giải nămG5
8127
9549
6572
7683
7337
1419
Giải sáuG6
007
667
359
Giải bảyG7
63
62
20
26
Ký tự đặc biệtKT
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-14MA-7MA
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 7
13, 9
20, 6, 7
35, 7
40, 4, 9
59
60, 2, 2, 2, 3, 5, 7
72
83
90, 0, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/05/2024
Đặc biệtĐB
54105
Giải nhấtG1
06147
Giải nhìG2
74859
97508
Giải baG3
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải tưG4
7963
9465
0076
7088
Giải nămG5
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải sáuG6
751
430
989
Giải bảyG7
75
33
21
97
Ký tự đặc biệtKT
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
ĐầuĐuôi
05, 6, 8
19
20, 1
30, 3, 8
40, 7
51, 2, 7, 9
62, 3, 5
75, 6
80, 2, 8, 9
90, 1, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 11/05/2024
Đặc biệtĐB
98076
Giải nhấtG1
10832
Giải nhìG2
34069
56100
Giải baG3
99345
21382
23746
71599
25382
85169
Giải tưG4
0930
1587
9302
2080
Giải nămG5
0506
4079
4286
6281
9650
6402
Giải sáuG6
526
321
995
Giải bảyG7
64
52
00
77
Ký tự đặc biệtKT
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
ĐầuĐuôi
00, 0, 2, 2, 6
1 
21, 6
30, 2
45, 6
50, 2
64, 9, 9
76, 7, 9
80, 1, 2, 2, 6, 7
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024
Đặc biệtĐB
78736
Giải nhấtG1
18262
Giải nhìG2
50955
32467
Giải baG3
23671
36298
05252
86570
16030
92419
Giải tưG4
9864
2396
4270
9528
Giải nămG5
3814
6159
4915
6569
5975
3971
Giải sáuG6
157
788
615
Giải bảyG7
61
25
40
81
Ký tự đặc biệtKT
17LX-11LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
ĐầuĐuôi
0 
14, 5, 5, 9
25, 8
30, 6
40
52, 5, 7, 9
61, 2, 4, 7, 9
70, 0, 1, 1, 5
81, 8
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/05/2024
Đặc biệtĐB
60325
Giải nhấtG1
15349
Giải nhìG2
32360
62341
Giải baG3
75210
62356
51398
75745
57573
85987
Giải tưG4
1468
8155
2344
3177
Giải nămG5
4101
1314
6459
5476
3361
9112
Giải sáuG6
358
053
489
Giải bảyG7
34
30
62
71
Ký tự đặc biệtKT
5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
ĐầuĐuôi
01
10, 2, 4
25
30, 4
41, 4, 5, 9
53, 5, 6, 8, 9
60, 1, 2, 8
71, 3, 6, 7
87, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 08/05/2024
Đặc biệtĐB
56095
Giải nhấtG1
97809
Giải nhìG2
58525
99356
Giải baG3
37066
79058
17319
80729
82947
25743
Giải tưG4
3094
2057
5210
6852
Giải nămG5
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Giải sáuG6
963
856
373
Giải bảyG7
07
22
24
10
Ký tự đặc biệtKT
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
ĐầuĐuôi
07, 9
10, 0, 9
22, 2, 4, 5, 6, 9
35
43, 7
52, 6, 6, 7, 8
63, 6
73, 9
84
94, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/05/2024
Đặc biệtĐB
12317
Giải nhấtG1
81118
Giải nhìG2
75679
55486
Giải baG3
53640
11641
98550
51697
35757
58353
Giải tưG4
4876
8039
6393
9366
Giải nămG5
1073
9098
6376
6149
3473
0458
Giải sáuG6
004
560
330
Giải bảyG7
28
17
01
22
Ký tự đặc biệtKT
7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT
ĐầuĐuôi
01, 4
17, 7, 8
22, 8
30, 9
40, 1, 9
50, 3, 7, 8
60, 6
73, 3, 6, 6, 9
86
93, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/05/2024
Đặc biệtĐB
87661
Giải nhấtG1
22441
Giải nhìG2
18944
47884
Giải baG3
62669
61032
64782
29258
00675
55196
Giải tưG4
6456
6301
0711
9193
Giải nămG5
5000
1334
5056
5124
3581
8603
Giải sáuG6
322
497
371
Giải bảyG7
45
32
98
67
Ký tự đặc biệtKT
1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
ĐầuĐuôi
00, 1, 3
11
22, 4
32, 2, 4
41, 4, 5
56, 6, 8
61, 7, 9
71, 5
81, 2, 4
93, 6, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/05/2024
Đặc biệtĐB
80183
Giải nhấtG1
07373
Giải nhìG2
48867
30896
Giải baG3
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải tưG4
7227
6852
1236
9205
Giải nămG5
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải sáuG6
889
493
030
Giải bảyG7
67
22
52
63
Ký tự đặc biệtKT
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
ĐầuĐuôi
05
15
20, 2, 7, 7
30, 6
45
52, 2, 4
63, 7, 7, 8
73, 3, 8
82, 3, 3, 9
93, 5, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 04/05/2024
Đặc biệtĐB
90869
Giải nhấtG1
86258
Giải nhìG2
96303
01790
Giải baG3
13869
54572
71317
12810
47525
03020
Giải tưG4
0761
4562
7833
0419
Giải nămG5
6674
2830
5075
6867
0477
9992
Giải sáuG6
950
395
845
Giải bảyG7
12
28
32
55
Ký tự đặc biệtKT
4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 7, 9
20, 5, 8
30, 2, 3
45
50, 5, 8
61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
8 
90, 2, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/05/2024
Đặc biệtĐB
64857
Giải nhấtG1
31913
Giải nhìG2
20095
44000
Giải baG3
92069
67021
52931
48277
11046
89999
Giải tưG4
1085
3878
8682
2686
Giải nămG5
5611
0078
5218
2300
4982
1733
Giải sáuG6
245
377
183
Giải bảyG7
57
98
89
43
Ký tự đặc biệtKT
1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP\
ĐầuĐuôi
00, 0
11, 3, 8
21
31, 3
43, 5, 6
57, 7
69
77, 7, 8, 8
82, 2, 3, 5, 6, 9
95, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/05/2024
Đặc biệtĐB
27567
Giải nhấtG1
98924
Giải nhìG2
51863
96125
Giải baG3
32394
64549
84234
20036
87618
89421
Giải tưG4
7865
6190
9540
9899
Giải nămG5
1929
1291
3732
4499
0501
0023
Giải sáuG6
237
365
872
Giải bảyG7
39
63
74
20
Ký tự đặc biệtKT
1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
ĐầuĐuôi
01
18
20, 1, 3, 4, 5, 9
32, 4, 6, 7, 9
40, 9
5 
63, 3, 5, 5, 7
72, 4
8 
90, 1, 4, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/05/2024
Đặc biệtĐB
72031
Giải nhấtG1
10292
Giải nhìG2
46130
26589
Giải baG3
90676
42039
96046
05589
71405
98943
Giải tưG4
7618
6107
6935
4766
Giải nămG5
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Giải sáuG6
476
452
577
Giải bảyG7
95
61
60
97
Ký tự đặc biệtKT
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
ĐầuĐuôi
05, 7
18
27
30, 1, 2, 3, 5, 9
43, 6
52
60, 1, 3, 6
76, 6, 7
82, 9, 9
92, 5, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/04/2024
Đặc biệtĐB
44624
Giải nhấtG1
05886
Giải nhìG2
75181
44812
Giải baG3
09211
39887
51882
98592
13100
35623
Giải tưG4
3810
5366
3352
3783
Giải nămG5
9442
7335
4865
8702
9454
0153
Giải sáuG6
064
111
819
Giải bảyG7
47
59
54
28
Ký tự đặc biệtKT
2LK-8LK-4LK-10LK-1LK-20LK-17LK-12LK
ĐầuĐuôi
00, 2
10, 1, 1, 2, 9
23, 4, 8
35
42, 7
52, 3, 4, 4, 9
64, 5, 6
7 
81, 2, 3, 6, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/04/2024
Đặc biệtĐB
15877
Giải nhấtG1
86391
Giải nhìG2
81274
81676
Giải baG3
90575
32048
64302
41745
95540
13428
Giải tưG4
1937
2689
1242
1612
Giải nămG5
8518
0804
5532
3564
2859
5321
Giải sáuG6
460
330
803
Giải bảyG7
08
61
03
82
Ký tự đặc biệtKT
12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 4, 8
12, 8
21, 8
30, 2, 7
40, 2, 5, 8
59
60, 1, 4
74, 5, 6, 7
82, 9
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/04/2024
Đặc biệtĐB
37696
Giải nhấtG1
21957
Giải nhìG2
22046
36692
Giải baG3
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải tưG4
8645
6772
3361
2640
Giải nămG5
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải sáuG6
601
374
875
Giải bảyG7
79
73
02
95
Ký tự đặc biệtKT
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
25, 5, 7
35
40, 5, 6, 9
55, 7
60, 1, 6
71, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
86
92, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27/04/2024
Đặc biệtĐB
25842
Giải nhấtG1
31827
Giải nhìG2
51849
73421
Giải baG3
08418
64960
34316
24391
16970
95866
Giải tưG4
9943
8648
2356
6102
Giải nămG5
1611
8897
8947
2599
7671
9757
Giải sáuG6
380
430
919
Giải bảyG7
93
89
25
35
Ký tự đặc biệtKT
6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
ĐầuĐuôi
02
11, 6, 8, 9
21, 5, 7
30, 5
42, 3, 7, 8, 9
56, 7
60, 6
70, 1
80, 9
91, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/04/2024
Đặc biệtĐB
57620
Giải nhấtG1
82135
Giải nhìG2
88910
47085
Giải baG3
31718
65482
84174
34977
84592
37002
Giải tưG4
6912
2359
7064
9067
Giải nămG5
0230
3557
4878
4292
3179
3749
Giải sáuG6
551
477
460
Giải bảyG7
19
93
77
37
Ký tự đặc biệtKT
11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
ĐầuĐuôi
02
10, 2, 8, 9
20
30, 5, 7
49
51, 7, 9
60, 4, 7
74, 7, 7, 7, 8, 9
82, 5
92, 2, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/04/2024
Đặc biệtĐB
36594
Giải nhấtG1
90713
Giải nhìG2
48830
35403
Giải baG3
24376
63350
49922
46764
82390
56362
Giải tưG4
0777
9136
6698
2988
Giải nămG5
7581
7323
4178
9700
7530
1657
Giải sáuG6
095
465
777
Giải bảyG7
08
62
71
60
Ký tự đặc biệtKT
2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
ĐầuĐuôi
00, 3, 8
13
22, 3
30, 0, 6
4 
50, 7
60, 2, 2, 4, 5
71, 6, 7, 7, 8
81, 8
90, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 24/04/2024
Đặc biệtĐB
69952
Giải nhấtG1
12165
Giải nhìG2
74557
28269
Giải baG3
17544
31458
29961
71554
18326
20760
Giải tưG4
6441
9828
9610
1054
Giải nămG5
3082
9422
4364
8493
2653
5224
Giải sáuG6
382
567
101
Giải bảyG7
82
60
50
47
Ký tự đặc biệtKT
8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
ĐầuĐuôi
01
10
22, 4, 6, 8
3 
41, 4, 7
50, 2, 3, 4, 4, 7, 8
60, 0, 1, 4, 5, 7, 9
7 
82, 2, 2
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/04/2024
Đặc biệtĐB
12681
Giải nhấtG1
26928
Giải nhìG2
84568
79326
Giải baG3
60597
77441
98277
62191
30322
97918
Giải tưG4
5890
9394
6338
8901
Giải nămG5
4916
9771
1007
2806
5292
8652
Giải sáuG6
815
466
192
Giải bảyG7
33
16
08
17
Ký tự đặc biệtKT
16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB
ĐầuĐuôi
01, 6, 7, 8
15, 6, 6, 7, 8
22, 6, 8
33, 8
41
52
66, 8
71, 7
81
90, 1, 2, 2, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/04/2024
Đặc biệtĐB
15525
Giải nhấtG1
29914
Giải nhìG2
83400
68369
Giải baG3
96522
74106
84523
66484
76563
65685
Giải tưG4
7662
3493
5151
9395
Giải nămG5
6856
6643
1321
4108
2153
6831
Giải sáuG6
369
495
636
Giải bảyG7
82
93
79
37
Ký tự đặc biệtKT
9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
ĐầuĐuôi
00, 6, 8
14
21, 2, 3, 5
31, 6, 7
43
51, 3, 6
62, 3, 9, 9
79
82, 4, 5
93, 3, 5, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/04/2024
Đặc biệtĐB
19980
Giải nhấtG1
85986
Giải nhìG2
47577
69280
Giải baG3
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải tưG4
5543
1384
6975
5836
Giải nămG5
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải sáuG6
191
392
571
Giải bảyG7
11
59
91
39
Ký tự đặc biệtKT
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5
22, 5, 6
30, 2, 6, 9
43
59, 9
62
70, 1, 5, 7
80, 0, 4, 6
91, 1, 2, 2
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20/04/2024
Đặc biệtĐB
29379
Giải nhấtG1
29822
Giải nhìG2
24933
27395
Giải baG3
63254
65829
39579
26917
20063
91422
Giải tưG4
9186
1763
9385
1320
Giải nămG5
5451
3289
0892
4290
1448
7357
Giải sáuG6
899
689
390
Giải bảyG7
05
60
99
33
Ký tự đặc biệtKT
3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
ĐầuĐuôi
05
17
20, 2, 2, 9
33, 3
48
51, 4, 7
60, 3, 3
79, 9
85, 6, 9, 9
90, 0, 2, 5, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/04/2024
Đặc biệtĐB
26592
Giải nhấtG1
38838
Giải nhìG2
43774
91819
Giải baG3
08758
63771
15724
91314
86959
47543
Giải tưG4
1370
7010
5792
5856
Giải nămG5
9957
5245
8757
2019
4132
6316
Giải sáuG6
222
106
949
Giải bảyG7
71
26
85
23
Ký tự đặc biệtKT
9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
ĐầuĐuôi
06
10, 4, 6, 9, 9
22, 3, 4, 6
32, 8
43, 5, 9
56, 7, 7, 8, 9
6 
70, 1, 1, 4
85
92, 2
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/04/2024
Đặc biệtĐB
62904
Giải nhấtG1
16351
Giải nhìG2
92109
84405
Giải baG3
50215
82326
54744
81157
60946
93661
Giải tưG4
7880
3573
0916
9336
Giải nămG5
9443
9241
5284
9798
4277
7296
Giải sáuG6
591
346
154
Giải bảyG7
69
52
95
37
Ký tự đặc biệtKT
1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
15, 6
26
36, 7
41, 3, 4, 6, 6
51, 2, 4, 7
61, 9
73, 7
80, 4
91, 5, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 17/04/2024
Đặc biệtĐB
90289
Giải nhấtG1
19874
Giải nhìG2
24789
50177
Giải baG3
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải tưG4
3241
9829
9103
6240
Giải nămG5
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải sáuG6
317
228
892
Giải bảyG7
47
40
90
27
Ký tự đặc biệtKT
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
17, 8
27, 8, 9
33, 4
40, 0, 1, 1, 7
50, 4
60, 9
71, 4, 4, 7
89, 9
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/04/2024
Đặc biệtĐB
96850
Giải nhấtG1
66671
Giải nhìG2
51310
74053
Giải baG3
36642
19172
58381
14433
62816
92024
Giải tưG4
4787
8217
7761
0665
Giải nămG5
8452
0869
3282
0710
4804
7663
Giải sáuG6
366
886
216
Giải bảyG7
12
51
91
18
Ký tự đặc biệtKT
17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
ĐầuĐuôi
04
10, 0, 2, 6, 6, 7, 8
24
33
42
50, 1, 2, 3
61, 3, 5, 6, 9
71, 2
81, 2, 6, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/04/2024
Đặc biệtĐB
99369
Giải nhấtG1
13829
Giải nhìG2
59861
27481
Giải baG3
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải tưG4
3926
0546
2651
3393
Giải nămG5
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải sáuG6
334
673
600
Giải bảyG7
54
33
98
29
Ký tự đặc biệtKT
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 5
13
22, 5, 6, 9, 9
33, 4, 7
46, 8, 9
51, 4
61, 9
73, 9, 9
81, 4
93, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/04/2024
Đặc biệtĐB
71396
Giải nhấtG1
20801
Giải nhìG2
73470
83615
Giải baG3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tưG4
2581
6371
8850
1300
Giải nămG5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáuG6
496
635
489
Giải bảyG7
52
22
89
90
Ký tự đặc biệtKT
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
15, 6, 8, 8
21, 2
35
42, 8
50, 2, 7
61, 9
70, 0, 1
81, 9, 9
90, 4, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13/04/2024
Đặc biệtĐB
90649
Giải nhấtG1
71212
Giải nhìG2
55720
56680
Giải baG3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tưG4
1452
5230
5083
2320
Giải nămG5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáuG6
756
690
503
Giải bảyG7
58
28
35
64
Ký tự đặc biệtKT
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 5
20, 0, 0, 8
30, 5
41, 9
52, 6, 8
61, 4, 7
75, 8
80, 3, 9
90, 0, 2, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024
Đặc biệtĐB
12073
Giải nhấtG1
92837
Giải nhìG2
28622
02259
Giải baG3
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải tưG4
6594
5821
6858
2983
Giải nămG5
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải sáuG6
850
036
185
Giải bảyG7
27
83
16
80
Ký tự đặc biệtKT
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
21, 2, 7, 7, 7
36, 7
47
50, 8, 9
6 
70, 2, 3
80, 3, 3, 3, 5
91, 3, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/04/2024
Đặc biệtĐB
69356
Giải nhấtG1
22552
Giải nhìG2
35140
15293
Giải baG3
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải tưG4
4851
2761
8993
3587
Giải nămG5
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải sáuG6
753
388
635
Giải bảyG7
73
80
42
86
Ký tự đặc biệtKT
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
ĐầuĐuôi
09
10
28, 8
33, 5, 6
40, 2, 2
50, 1, 2, 3, 6
61, 3
73, 8
80, 1, 6, 7, 8
93, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 10/04/2024
Đặc biệtĐB
14138
Giải nhấtG1
62724
Giải nhìG2
54157
96213
Giải baG3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tưG4
4062
5079
6608
7155
Giải nămG5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáuG6
552
247
722
Giải bảyG7
12
45
75
97
Ký tự đặc biệtKT
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐầuĐuôi
02, 8
12, 3
21, 2, 2, 4
36, 8, 9
44, 5, 7
52, 3, 5, 7
62, 2, 2, 9
70, 5, 8, 9
8 
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/04/2024
Đặc biệtĐB
16510
Giải nhấtG1
57524
Giải nhìG2
46210
99866
Giải baG3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải tưG4
0760
1668
3313
3684
Giải nămG5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải sáuG6
717
130
568
Giải bảyG7
69
62
27
41
Ký tự đặc biệtKT
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 3, 6, 7
24, 4, 6, 7
30
41
55, 7
60, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
74
84
95, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/04/2024
Đặc biệtĐB
30147
Giải nhấtG1
37755
Giải nhìG2
61413
89550
Giải baG3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tưG4
5498
3294
6720
2059
Giải nămG5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáuG6
567
190
316
Giải bảyG7
15
61
05
32
Ký tự đặc biệtKT
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
13, 5, 5, 6
20, 2
32, 2
47, 7
50, 5, 9
60, 1, 1, 3, 7
73, 9
83
90, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/04/2024
Đặc biệtĐB
93374
Giải nhấtG1
18300
Giải nhìG2
59549
37037
Giải baG3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tưG4
1734
8632
0757
2118
Giải nămG5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáuG6
185
275
044
Giải bảyG7
65
17
72
50
Ký tự đặc biệtKT
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐầuĐuôi
00
13, 7, 8
24, 4, 5, 7
32, 4, 7, 9
44, 9
50, 7
61, 5, 6, 9, 9
72, 4, 5
85
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06/04/2024
Đặc biệtĐB
00312
Giải nhấtG1
44708
Giải nhìG2
88283
64571
Giải baG3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tưG4
1449
2399
7871
7371
Giải nămG5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáuG6
142
732
198
Giải bảyG7
21
59
95
03
Ký tự đặc biệtKT
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 8
12
20, 1, 3
32
42, 3, 6, 8, 9, 9
50, 9
61
71, 1, 1
83, 9
95, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/04/2024
Đặc biệtĐB
72666
Giải nhấtG1
96992
Giải nhìG2
52918
21197
Giải baG3
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải tưG4
0372
6291
4099
0369
Giải nămG5
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải sáuG6
270
306
325
Giải bảyG7
05
13
49
19
Ký tự đặc biệtKT
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
10, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
23, 5
33, 4
49
5 
65, 6, 9
70, 0, 2
89
91, 2, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/04/2024
Đặc biệtĐB
69389
Giải nhấtG1
34052
Giải nhìG2
48091
95190
Giải baG3
28642
87265
12540
99128
22291
24399
Giải tưG4
6903
4457
3278
6776
Giải nămG5
4578
6228
5858
0611
4540
7296
Giải sáuG6
788
031
386
Giải bảyG7
01
42
65
89
Ký tự đặc biệtKT
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
ĐầuĐuôi
01, 3
11
28, 8
31
40, 0, 2, 2
52, 7, 8
65, 5
76, 8, 8
86, 8, 9, 9
90, 1, 1, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 03/04/2024
Đặc biệtĐB
67364
Giải nhấtG1
05538
Giải nhìG2
43309
50971
Giải baG3
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải tưG4
1179
2067
4473
0517
Giải nămG5
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải sáuG6
732
624
838
Giải bảyG7
93
94
15
22
Ký tự đặc biệtKT
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 9
10, 1, 5, 7
22, 4
32, 2, 8, 8, 9, 9
49
5 
64, 7
71, 3, 9
81
93, 4, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/04/2024
Đặc biệtĐB
62909
Giải nhấtG1
09387
Giải nhìG2
23902
06705
Giải baG3
05649
11928
85591
77857
24772
73380
Giải tưG4
1057
4955
1981
8866
Giải nămG5
8906
2314
0248
6777
3183
8562
Giải sáuG6
262
654
029
Giải bảyG7
65
86
54
35
Ký tự đặc biệtKT
3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
14
28, 9
35
48, 9
54, 4, 5, 7, 7
62, 2, 5, 6
72, 7
80, 1, 3, 6, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/04/2024
Đặc biệtĐB
19052
Giải nhấtG1
64293
Giải nhìG2
66910
37980
Giải baG3
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải tưG4
1490
6212
7679
2105
Giải nămG5
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải sáuG6
559
345
633
Giải bảyG7
09
93
06
38
Ký tự đặc biệtKT
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
10, 2, 2
2 
33, 8, 8
42, 5
52, 4, 7, 9, 9
63, 6
79
80, 3
90, 3, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/03/2024
Đặc biệtĐB
36909
Giải nhấtG1
46217
Giải nhìG2
56679
32203
Giải baG3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải tưG4
5581
4902
3035
7503
Giải nămG5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải sáuG6
183
311
228
Giải bảyG7
69
90
28
81
Ký tự đặc biệtKT
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 9
11, 7
26, 7, 8, 8
32, 5
46, 7
57, 9
69
71, 4, 9
81, 1, 3, 7, 8
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30/03/2024
Đặc biệtĐB
62135
Giải nhấtG1
21141
Giải nhìG2
45857
86656
Giải baG3
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải tưG4
7920
9023
7131
8460
Giải nămG5
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải sáuG6
752
057
840
Giải bảyG7
96
94
29
09
Ký tự đặc biệtKT
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
ĐầuĐuôi
09
11, 7
20, 0, 3, 6, 9
31, 1, 3, 5
40, 1, 1, 4
52, 6, 7, 7
60, 5, 7
72
8 
94, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/03/2024
Đặc biệtĐB
37869
Giải nhấtG1
01431
Giải nhìG2
07900
66341
Giải baG3
81079
95627
76989
10547
37486
34353
Giải tưG4
4618
5541
1854
0752
Giải nămG5
4990
2029
5211
9779
7249
7896
Giải sáuG6
717
867
363
Giải bảyG7
05
67
87
62
Ký tự đặc biệtKT
7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
ĐầuĐuôi
00, 5
11, 7, 8
27, 9
31
41, 1, 7, 9
52, 3, 4
62, 3, 7, 7, 9
79, 9
86, 7, 9
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/03/2024
Đặc biệtĐB
49879
Giải nhấtG1
61196
Giải nhìG2
55813
26560
Giải baG3
66628
39458
53044
66883
94985
04961
Giải tưG4
0689
1252
7970
1626
Giải nămG5
4095
9503
8586
7026
3491
4985
Giải sáuG6
800
015
450
Giải bảyG7
07
82
98
90
Ký tự đặc biệtKT
6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
ĐầuĐuôi
00, 3, 7
13, 5
26, 6, 8
3 
44
50, 2, 8
60, 1
70, 9
82, 3, 5, 5, 6, 9
90, 1, 5, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 27/03/2024
Đặc biệtĐB
20645
Giải nhấtG1
21356
Giải nhìG2
10211
33955
Giải baG3
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải tưG4
7518
6879
1586
7174
Giải nămG5
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải sáuG6
187
087
674
Giải bảyG7
84
38
18
25
Ký tự đặc biệtKT
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4, 6, 8, 8
25, 8, 9
38
45
55, 6, 9
69
74, 4, 5, 9, 9
84, 6, 6, 7, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/03/2024
Đặc biệtĐB
59619
Giải nhấtG1
57086
Giải nhìG2
96937
20940
Giải baG3
23515
63359
89273
67580
12104
65171
Giải tưG4
6781
8492
2432
0942
Giải nămG5
4059
1308
7139
7578
4915
1820
Giải sáuG6
728
921
919
Giải bảyG7
82
17
99
07
Ký tự đặc biệtKT
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
ĐầuĐuôi
04, 7, 8
15, 5, 7, 9, 9
20, 1, 8
32, 7, 9
40, 2
59, 9
6 
71, 3, 8
80, 1, 2, 6
92, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/03/2024
Đặc biệtĐB
16342
Giải nhấtG1
75754
Giải nhìG2
28913
37346
Giải baG3
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải tưG4
8692
8838
9702
1399
Giải nămG5
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải sáuG6
425
940
549
Giải bảyG7
39
42
11
77
Ký tự đặc biệtKT
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 4, 9
21, 2, 5
35, 7, 8, 9
40, 2, 2, 2, 6, 9
54
60, 1
70, 7
8 
92, 2, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/03/2024
Đặc biệtĐB
88274
Giải nhấtG1
06693
Giải nhìG2
53350
57784
Giải baG3
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải tưG4
9003
5952
0115
9805
Giải nămG5
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải sáuG6
935
713
633
Giải bảyG7
29
09
32
39
Ký tự đặc biệtKT
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
12, 3, 5
29
32, 3, 5, 9
41, 2, 8
50, 2, 4
61, 9
71, 4, 4
84, 9
90, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23/03/2024
Đặc biệtĐB
59882
Giải nhấtG1
35161
Giải nhìG2
80009
90230
Giải baG3
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải tưG4
4114
7900
0301
0473
Giải nămG5
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải sáuG6
460
122
532
Giải bảyG7
85
51
42
16
Ký tự đặc biệtKT
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
ĐầuĐuôi
00, 1, 8, 9, 9
12, 4, 6
20, 1, 2, 7
30, 2, 2
40, 2
50, 1, 5
60, 0, 1
73, 9
82, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/03/2024
Đặc biệtĐB
95371
Giải nhấtG1
07286
Giải nhìG2
23998
54295
Giải baG3
30927
81184
68459
29360
97671
18598
Giải tưG4
3721
6102
6363
6756
Giải nămG5
7582
1471
1256
7423
3322
6997
Giải sáuG6
840
527
579
Giải bảyG7
21
91
03
69
Ký tự đặc biệtKT
5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
21, 1, 2, 3, 7, 7
3 
40
56, 6, 9
60, 3, 9
71, 1, 1, 9
82, 4, 6
91, 5, 7, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/03/2024
Đặc biệtĐB
81866
Giải nhấtG1
15018
Giải nhìG2
97738
52425
Giải baG3
46984
39393
23620
45649
07779
32333
Giải tưG4
6001
7698
5879
5739
Giải nămG5
2820
0426
8268
4363
6007
2889
Giải sáuG6
843
426
191
Giải bảyG7
87
13
52
56
Ký tự đặc biệtKT
12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 8
20, 0, 5, 6, 6
33, 8, 9
43, 9
52, 6
63, 6, 8
79, 9
84, 7, 9
91, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 20/03/2024
Đặc biệtĐB
35144
Giải nhấtG1
48573
Giải nhìG2
21404
25165
Giải baG3
28375
09425
17538
21595
56954
36845
Giải tưG4
2361
7750
2414
2861
Giải nămG5
8305
7081
7715
2463
0729
3143
Giải sáuG6
271
623
926
Giải bảyG7
87
23
54
37
Ký tự đặc biệtKT
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
ĐầuĐuôi
04, 5
14, 5
23, 3, 5, 6, 9
37, 8
43, 4, 5
50, 4, 4
61, 1, 3, 5
71, 3, 5
81, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/03/2024
Đặc biệtĐB
15636
Giải nhấtG1
19173
Giải nhìG2
85681
79930
Giải baG3
13044
44402
18216
83995
78186
87187
Giải tưG4
6448
8599
4783
1398
Giải nămG5
6959
9932
2256
7373
4400
6765
Giải sáuG6
996
855
572
Giải bảyG7
33
44
22
51
Ký tự đặc biệtKT
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL
ĐầuĐuôi
00, 2
16
22
30, 2, 3, 6
44, 4, 8
51, 5, 6, 9
65
72, 3, 3
81, 3, 6, 7
95, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/03/2024
Đặc biệtĐB
78723
Giải nhấtG1
05913
Giải nhìG2
42978
47997
Giải baG3
12779
25923
66649
28808
79008
51224
Giải tưG4
4813
1627
6276
4906
Giải nămG5
6495
7729
2690
7389
9423
1047
Giải sáuG6
902
463
762
Giải bảyG7
82
29
25
53
Ký tự đặc biệtKT
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK
ĐầuĐuôi
02, 6, 8, 8
13, 3
23, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9
3 
47, 9
53
62, 3
76, 8, 9
82, 9
90, 5, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/03/2024
Đặc biệtĐB
39399
Giải nhấtG1
50264
Giải nhìG2
05861
93264
Giải baG3
27209
38005
89679
63829
34307
28483
Giải tưG4
4711
8630
7059
6601
Giải nămG5
8554
0583
0657
3523
3494
1252
Giải sáuG6
639
625
190
Giải bảyG7
02
50
20
30
Ký tự đặc biệtKT
16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 7, 9
11
20, 3, 5, 9
30, 0, 9
4 
50, 2, 4, 7, 9
61, 4, 4
79
83, 3
90, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16/03/2024
Đặc biệtĐB
05667
Giải nhấtG1
42692
Giải nhìG2
26834
13884
Giải baG3
41197
48183
30209
40650
38977
31619
Giải tưG4
6327
7526
8813
8004
Giải nămG5
0083
3362
9225
6115
7179
7774
Giải sáuG6
970
842
546
Giải bảyG7
49
58
26
20
Ký tự đặc biệtKT
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
ĐầuĐuôi
04, 9
13, 5, 9
20, 5, 6, 6, 7
34
42, 6, 9
50, 8
62, 7
70, 4, 7, 9
83, 3, 4
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/03/2024
Đặc biệtĐB
12334
Giải nhấtG1
51885
Giải nhìG2
94341
78676
Giải baG3
86372
36161
53081
61157
25254
83626
Giải tưG4
9449
7299
9594
3832
Giải nămG5
0035
6600
7679
9485
8125
7951
Giải sáuG6
784
939
809
Giải bảyG7
91
02
59
66
Ký tự đặc biệtKT
15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE
ĐầuĐuôi
00, 2, 9
1 
25, 6
32, 4, 5, 9
41, 9
51, 4, 7, 9
61, 6
72, 6, 9
81, 4, 5, 5
91, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/03/2024
Đặc biệtĐB
69169
Giải nhấtG1
64118
Giải nhìG2
47084
42711
Giải baG3
63859
14728
77445
27949
64742
81409
Giải tưG4
9407
4489
0999
1759
Giải nămG5
4014
9727
1414
9057
2299
3594
Giải sáuG6
630
802
403
Giải bảyG7
03
64
94
72
Ký tự đặc biệtKT
5HD-3HD-1HD-4HD-16HD-2HD-12HD-8HD
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 7, 9
11, 4, 4, 8
27, 8
30
42, 5, 9
57, 9, 9
64, 9
72
84, 9
94, 4, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 13/03/2024
Đặc biệtĐB
91753
Giải nhấtG1
54579
Giải nhìG2
90984
68978
Giải baG3
89663
79417
27577
20491
00134
75715
Giải tưG4
7980
7928
8166
1878
Giải nămG5
7965
9154
7803
5279
9350
3131
Giải sáuG6
472
053
360
Giải bảyG7
43
74
60
49
Ký tự đặc biệtKT
6HC-15HC-2HC-8HC-5HC-10HC-4HC-13HC
ĐầuĐuôi
03
15, 7
28
31, 4
43, 9
50, 3, 3, 4
60, 0, 3, 5, 6
72, 4, 7, 8, 8, 9, 9
80, 4
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/03/2024
Đặc biệtĐB
00212
Giải nhấtG1
02044
Giải nhìG2
54494
32692
Giải baG3
37525
42210
18702
87251
33797
01356
Giải tưG4
3464
3362
1268
3795
Giải nămG5
6389
7534
7475
0291
4719
1601
Giải sáuG6
593
102
749
Giải bảyG7
76
92
64
78
Ký tự đặc biệtKT
11HB-15HB-1HB-20HB-16HB-17HB-8HB-2HB
ĐầuĐuôi
01, 2, 2
10, 2, 9
25
34
44, 9
51, 6
62, 4, 4, 8
75, 6, 8
89
91, 2, 2, 3, 4, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/03/2024
Đặc biệtĐB
68333
Giải nhấtG1
15214
Giải nhìG2
41437
19271
Giải baG3
81367
05175
83589
47586
69646
07575
Giải tưG4
7285
1688
9707
9289
Giải nămG5
0140
6399
9619
3239
3428
9131
Giải sáuG6
438
211
465
Giải bảyG7
99
79
10
72
Ký tự đặc biệtKT
19HA-13HA-7HA-17HA-3HA-6HA-4HA-20HA
ĐầuĐuôi
07
10, 1, 4, 9
28
31, 3, 7, 8, 9
40, 6
5 
65, 7
71, 2, 5, 5, 9
85, 6, 8, 9, 9
99, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/03/2024
Đặc biệtĐB
98352
Giải nhấtG1
69888
Giải nhìG2
07390
71903
Giải baG3
65258
30308
67847
24138
66905
28830
Giải tưG4
7379
8073
8480
8743
Giải nămG5
8680
0868
0855
7163
2615
5429
Giải sáuG6
906
799
400
Giải bảyG7
57
88
64
26
Ký tự đặc biệtKT
12GZ-6GZ-8GZ-13GZ-7GZ-20GZ-3GZ-16GZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 6, 8
15
26, 9
30, 8
43, 7
52, 5, 7, 8
63, 4, 8
73, 9
80, 0, 8, 8
90, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09/03/2024
Đặc biệtĐB
97041
Giải nhấtG1
66285
Giải nhìG2
61339
03320
Giải baG3
97684
81378
67753
20613
13219
64710
Giải tưG4
5334
1854
9868
8120
Giải nămG5
7819
2869
7366
5797
7110
6682
Giải sáuG6
110
477
078
Giải bảyG7
86
29
28
10
Ký tự đặc biệtKT
15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 0, 3, 9, 9
20, 0, 8, 9
34, 9
41
53, 4
66, 8, 9
77, 8, 8
82, 4, 5, 6
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/03/2024
Đặc biệtĐB
71307
Giải nhấtG1
20243
Giải nhìG2
17094
60989
Giải baG3
31527
92382
96787
36794
48482
77297
Giải tưG4
5626
6650
0211
7778
Giải nămG5
1022
8863
9869
7124
5225
1665
Giải sáuG6
011
087
756
Giải bảyG7
52
14
44
43
Ký tự đặc biệtKT
9GX-13GX-7GX-14GX-3GX-6GX-5GX-16GX
ĐầuĐuôi
07
11, 1, 4
22, 4, 5, 6, 7
3 
43, 3, 4
50, 2, 6
63, 5, 9
78
82, 2, 7, 7, 9
94, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/03/2024
Đặc biệtĐB
03047
Giải nhấtG1
58941
Giải nhìG2
47442
56737
Giải baG3
55967
75948
24885
07736
02093
56900
Giải tưG4
7490
0152
5300
7005
Giải nămG5
8175
5037
6867
7425
8500
7138
Giải sáuG6
385
939
306
Giải bảyG7
33
86
49
82
Ký tự đặc biệtKT
15GV-6GV-2GV-9GV-1GV-14GV-5GV-7GV
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 5, 6
1 
25
33, 6, 7, 7, 8, 9
41, 2, 7, 8, 9
52
67, 7
75
82, 5, 5, 6
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 06/03/2024
Đặc biệtĐB
32939
Giải nhấtG1
48545
Giải nhìG2
20648
62946
Giải baG3
62598
61910
93128
18943
96213
41342
Giải tưG4
5481
8716
3949
0656
Giải nămG5
5841
9192
3950
6709
1625
9048
Giải sáuG6
974
010
130
Giải bảyG7
25
45
77
96
Ký tự đặc biệtKT
11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU
ĐầuĐuôi
09
10, 0, 3, 6
25, 5, 8
30, 9
41, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9
50, 6
6 
74, 7
81
92, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/03/2024
Đặc biệtĐB
87122
Giải nhấtG1
64388
Giải nhìG2
51684
45089
Giải baG3
15702
11869
95889
95412
35845
75289
Giải tưG4
3651
7848
0102
9621
Giải nămG5
1951
8583
0029
9692
0278
9912
Giải sáuG6
300
105
083
Giải bảyG7
75
26
18
99
Ký tự đặc biệtKT
16GT-12GT-10GT-1GT-6GT-2GT-14GT-19GT
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 5
12, 2, 8
21, 2, 6, 9
3 
45, 8
51, 1
69
75, 8
83, 3, 4, 8, 9, 9, 9
92, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/03/2024
Đặc biệtĐB
58535
Giải nhấtG1
12691
Giải nhìG2
00638
31420
Giải baG3
57770
73871
09120
81336
55270
35872
Giải tưG4
7247
3943
1366
8508
Giải nămG5
4707
3421
6900
7216
1233
6993
Giải sáuG6
264
316
608
Giải bảyG7
42
62
65
51
Ký tự đặc biệtKT
13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS
ĐầuĐuôi
00, 7, 8, 8
16, 6
20, 0, 1
33, 5, 6, 8
42, 3, 7
51
62, 4, 5, 6
70, 0, 1, 2
8 
91, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/03/2024
Đặc biệtĐB
17632
Giải nhấtG1
94774
Giải nhìG2
16188
17377
Giải baG3
04817
77472
39263
02216
51663
23400
Giải tưG4
4505
3347
3003
7595
Giải nămG5
5793
1299
3483
9811
6264
8486
Giải sáuG6
695
008
399
Giải bảyG7
40
14
44
37
Ký tự đặc biệtKT
1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 8
11, 4, 6, 7
2 
32, 7
40, 4, 7
5 
63, 3, 4
72, 4, 7
83, 6, 8
93, 5, 5, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02/03/2024
Đặc biệtĐB
77433
Giải nhấtG1
74982
Giải nhìG2
86227
74919
Giải baG3
78519
65124
47963
10766
16187
87960
Giải tưG4
9494
1898
3887
7871
Giải nămG5
0791
6933
0328
3582
1207
8431
Giải sáuG6
741
053
377
Giải bảyG7
93
95
06
91
Ký tự đặc biệtKT
9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ
ĐầuĐuôi
06, 7
19, 9
24, 7, 8
31, 3, 3
41
53
60, 3, 6
71, 7
82, 2, 7, 7
91, 1, 3, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/03/2024
Đặc biệtĐB
71961
Giải nhấtG1
83331