XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (19/09/2023)

KQXS Hôm nay > Miền Trung > Thứ ba

Đặc biệtĐB
998389
Giải nhấtG1
42118
Giải nhìG2
23710
Giải baG3
50524
36990
Giải tưG4
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải nămG5
5771
Giải sáuG6
8467
0717
0105
Giải bảyG7
397
Giải támG8
30
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
05
06
10
17
18
24
27
28
30
33
63
67
71
76
89
90
97
99
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 7, 8
24, 7, 8
30, 3
4 
5 
63, 7
71, 6
89
90, 7, 9
ĐầuĐuôi
1, 3, 90
71
 2
3, 63
24
05
0, 76
1, 2, 6, 97
1, 28
8, 99

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (12/09/2023)

KQXS Hôm nay > Miền Trung > Thứ ba

Đặc biệtĐB
417155
Giải nhấtG1
12712
Giải nhìG2
46380
Giải baG3
19272
35968
Giải tưG4
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải nămG5
7257
Giải sáuG6
3942
9887
0928
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
10
12
24
28
42
48
50
55
56
57
61
61
68
72
80
86
87
89
ĐầuĐuôi
0 
10, 2
24, 8
3 
42, 8
50, 5, 6, 7
61, 1, 8
72
80, 6, 7, 9
9 
ĐầuĐuôi
1, 5, 80
6, 61
1, 4, 72
 3
24
55
5, 86
5, 87
2, 4, 68
89

XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (05/09/2023)

KQXS Hôm nay > Miền Trung > Thứ ba

Đặc biệtĐB
025576
Giải nhấtG1
61665
Giải nhìG2
92740
Giải baG3
33504
63545
Giải tưG4
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải nămG5
1743
Giải sáuG6
7040
6007
3908
Giải bảyG7
257
Giải támG8
01
Chỉ hiển thị:
Loto trực tiếp
01
04
07
08
14
32
40
40
43
45
48
57
64
65
73
75
76
85
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 8
14
2 
32
40, 0, 3, 5, 8
57
64, 5
73, 5, 6
85
9 
ĐầuĐuôi
4, 40
01
32
4, 73
0, 1, 64
4, 6, 7, 85
76
0, 57
0, 48
 9