Sổ Kết Quả - XSMB 60 Ngày - Kết Quả 60 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/06/2024
Đặc biệtĐB
599625
Giải nhấtG1
95846
Giải nhìG2
06958
Giải baG3
26567
73526
Giải tưG4
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
Giải nămG5
3803
Giải sáuG6
6934
3344
8596
Giải bảyG7
536
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
24, 5, 6
34, 6
44, 5, 6
50, 8
67, 8
70, 2
8 
96, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/06/2024
Đặc biệtĐB
116270
Giải nhấtG1
80758
Giải nhìG2
06679
Giải baG3
58717
02040
Giải tưG4
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
Giải nămG5
5479
Giải sáuG6
5650
3657
8432
Giải bảyG7
083
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 1
11, 7
22
32
40
50, 7, 8
64, 8
70, 6, 9, 9
83
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/06/2024
Đặc biệtĐB
103914
Giải nhấtG1
54852
Giải nhìG2
18390
Giải baG3
88041
55375
Giải tưG4
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
Giải nămG5
6753
Giải sáuG6
7773
1915
9448
Giải bảyG7
106
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
14, 5
23
3 
41, 4, 8
52, 3
69
73, 5, 7, 7
86
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/05/2024
Đặc biệtĐB
704294
Giải nhấtG1
93098
Giải nhìG2
11426
Giải baG3
70050
60793
Giải tưG4
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
Giải nămG5
7361
Giải sáuG6
7153
2618
9407
Giải bảyG7
448
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
07
18
26
39
48
50, 0, 3, 7
61, 4, 7
79
87
90, 3, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/05/2024
Đặc biệtĐB
191463
Giải nhấtG1
97315
Giải nhìG2
66707
Giải baG3
66842
01443
Giải tưG4
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
Giải nămG5
4133
Giải sáuG6
9303
8792
3642
Giải bảyG7
209
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
03, 4, 7, 7, 9
15
2 
31, 3, 6
42, 2, 2, 3, 7
5 
63, 4
7 
85
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/05/2024
Đặc biệtĐB
929509
Giải nhấtG1
87066
Giải nhìG2
35452
Giải baG3
19471
44104
Giải tưG4
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
Giải nămG5
2682
Giải sáuG6
5436
9078
2636
Giải bảyG7
838
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
02, 4, 9
10
2 
36, 6, 8
41
52, 7
62, 6
71, 1, 2, 8
82, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/05/2024
Đặc biệtĐB
138194
Giải nhấtG1
96522
Giải nhìG2
84414
Giải baG3
78850
35802
Giải tưG4
10608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
Giải nămG5
4703
Giải sáuG6
3133
4818
3417
Giải bảyG7
748
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 6, 8
14, 7, 7, 8
22
33
48, 8
50, 7
6 
71, 4
8 
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/04/2024
Đặc biệtĐB
529219
Giải nhấtG1
34861
Giải nhìG2
31852
Giải baG3
31579
59453
Giải tưG4
82207
39528
06600
56942
94185
74796
59204
Giải nămG5
7384
Giải sáuG6
3246
6768
7192
Giải bảyG7
073
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
00, 4, 7
19
20, 8
3 
42, 6
52, 3
61, 8
73, 9
84, 5
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/04/2024
Đặc biệtĐB
402215
Giải nhấtG1
34986
Giải nhìG2
02407
Giải baG3
79248
43612
Giải tưG4
55416
36539
09787
81377
56768
16140
55567
Giải nămG5
4016
Giải sáuG6
0316
5587
4715
Giải bảyG7
214
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
07
12, 4, 5, 5, 6, 6, 6
2 
39
40, 8
5 
67, 8
77
86, 6, 7, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/04/2024
Đặc biệtĐB
506704
Giải nhấtG1
19525
Giải nhìG2
75023
Giải baG3
83208
63205
Giải tưG4
85152
03994
00111
63873
68882
25680
82432
Giải nămG5
8613
Giải sáuG6
0038
4444
2290
Giải bảyG7
777
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
04, 5, 8
11, 3
23, 5
32, 8
42, 4
52
6 
73, 7
80, 2
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/04/2024
Đặc biệtĐB
147361
Giải nhấtG1
18579
Giải nhìG2
25376
Giải baG3
00760
28511
Giải tưG4
16699
85349
31899
79963
20661
90126
98633
Giải nămG5
5702
Giải sáuG6
1561
5133
8849
Giải bảyG7
917
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02
11, 7
26
32, 3, 3
49, 9
5 
60, 1, 1, 1, 3
76, 9
8 
99, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/04/2024
Đặc biệtĐB
650210
Giải nhấtG1
81637
Giải nhìG2
64660
Giải baG3
62744
78049
Giải tưG4
18939
58746
38236
50087
03793
85437
58045
Giải nămG5
2438
Giải sáuG6
4901
6714
8855
Giải bảyG7
102
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
10, 4
2 
36, 7, 7, 8, 9
44, 5, 6, 9
55
60
7 
87
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/03/2024
Đặc biệtĐB
017700
Giải nhấtG1
74697
Giải nhìG2
63048
Giải baG3
63693
89010
Giải tưG4
93163
95281
35086
34239
46722
28840
06526
Giải nămG5
6851
Giải sáuG6
9280
5794
4142
Giải bảyG7
664
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00
10
22, 6
39
40, 2, 8
51
63, 4
7 
80, 1, 1, 6
93, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/03/2024
Đặc biệtĐB
405329
Giải nhấtG1
80042
Giải nhìG2
43663
Giải baG3
94652
19358
Giải tưG4
50507
12854
63858
00371
93205
73165
93465
Giải nămG5
5411
Giải sáuG6
7020
2611
5695
Giải bảyG7
553
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
05, 7
11, 1, 8
20, 9
3 
42
52, 3, 4, 8, 8
63, 5, 5
71
8 
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/03/2024
Đặc biệtĐB
509871
Giải nhấtG1
35639
Giải nhìG2
42370
Giải baG3
11688
21391
Giải tưG4
30645
83712
23819
54994
72055
91598
18290
Giải nămG5
4613
Giải sáuG6
8379
7208
7503
Giải bảyG7
366
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
03, 8
12, 3, 9
2 
39
45
55
66
70, 1, 9
88
90, 1, 1, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/03/2024
Đặc biệtĐB
433523
Giải nhấtG1
64214
Giải nhìG2
46465
Giải baG3
10177
57533
Giải tưG4
73235
28728
02395
48993
53810
04642
02627
Giải nămG5
1863
Giải sáuG6
2240
8934
2846
Giải bảyG7
401
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
01
10, 4, 4
23, 7, 8
33, 4, 5
40, 2, 6
5 
63, 5
77
8 
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/02/2024
Đặc biệtĐB
279870
Giải nhấtG1
12429
Giải nhìG2
73601
Giải baG3
48838
61551
Giải tưG4
67575
62098
60323
34463
51550
93380
03729
Giải nămG5
0080
Giải sáuG6
3154
4463
9160
Giải bảyG7
328
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01
18
23, 8, 9, 9
38
4 
50, 1, 4
60, 3, 3
70, 5
80, 0
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/02/2024
Đặc biệtĐB
611951
Giải nhấtG1
78236
Giải nhìG2
55378
Giải baG3
23412
86383
Giải tưG4
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
Giải nămG5
9869
Giải sáuG6
5040
6504
2847
Giải bảyG7
315
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02, 4, 9
12, 5
2 
36
40, 7
51, 4
65, 9
78
83, 5, 9, 9
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/02/2024
Đặc biệtĐB
322438
Giải nhấtG1
55172
Giải nhìG2
27135
Giải baG3
08972
23312
Giải tưG4
17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
Giải nămG5
4169
Giải sáuG6
4748
0793
6717
Giải bảyG7
989
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
09
12, 7, 7
26, 8
35, 8
41, 8
58
60, 9
72, 2
89
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/02/2024
Đặc biệtĐB
295502
Giải nhấtG1
46778
Giải nhìG2
01481
Giải baG3
05709
92311
Giải tưG4
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
Giải nămG5
4995
Giải sáuG6
4414
4214
9008
Giải bảyG7
229
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
01, 2, 8, 8, 9
11, 4, 4, 4, 8
29
3 
4 
52, 2, 2
6 
78
81, 6
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/01/2024
Đặc biệtĐB
076623
Giải nhấtG1
26047
Giải nhìG2
76264
Giải baG3
52008
09439
Giải tưG4
01019
98963
11879
76456
15855
10487
17089
Giải nămG5
8102
Giải sáuG6
6139
7778
8606
Giải bảyG7
631
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
02, 6, 8
19
23
31, 9, 9
47
55, 6
63, 4
78, 9
87, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/01/2024
Đặc biệtĐB
174338
Giải nhấtG1
95802
Giải nhìG2
42184
Giải baG3
93520
37606
Giải tưG4
88045
44940
20360
30515
03379
10328
92860
Giải nămG5
3647
Giải sáuG6
3509
7876
4278
Giải bảyG7
220
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
15
20, 0, 8
38
40, 5, 7
5 
60, 0, 7
76, 8, 9
84
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/01/2024
Đặc biệtĐB
361364
Giải nhấtG1
83473
Giải nhìG2
81847
Giải baG3
55876
93766
Giải tưG4
12332
73564
55736
54950
36498
43740
30079
Giải nămG5
9149
Giải sáuG6
2630
9965
3461
Giải bảyG7
672
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
30, 2, 6
40, 7, 9
50
61, 4, 4, 5, 6
72, 3, 6, 9
8 
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/01/2024
Đặc biệtĐB
537541
Giải nhấtG1
88059
Giải nhìG2
27972
Giải baG3
73694
24495
Giải tưG4
02958
25454
45241
26529
36016
98182
16546
Giải nămG5
0713
Giải sáuG6
3492
8153
9514
Giải bảyG7
809
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
09
13, 4, 6
29
3 
41, 1, 6
50, 3, 4, 8, 9
6 
72
82
92, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/01/2024
Đặc biệtĐB
931991
Giải nhấtG1
31444
Giải nhìG2
91018
Giải baG3
80587
22193
Giải tưG4
87171
95597
53535
32142
68357
51445
17568
Giải nămG5
5541
Giải sáuG6
6840
2832
1212
Giải bảyG7
107
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
07
12, 8
2 
30, 2, 5
40, 1, 2, 4, 5
57
68
71
87
91, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/12/2023
Đặc biệtĐB
152875
Giải nhấtG1
91162
Giải nhìG2
59605
Giải baG3
11073
19188
Giải tưG4
17192
52462
11771
06800
98744
45471
75785
Giải nămG5
9442
Giải sáuG6
1017
7783
6092
Giải bảyG7
730
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
00, 4, 5
17
2 
30
42, 4
5 
62, 2
71, 1, 3, 5
83, 5, 8
92, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/12/2023
Đặc biệtĐB
307971
Giải nhấtG1
65470
Giải nhìG2
23510
Giải baG3
65057
12987
Giải tưG4
10730
84943
06980
84781
58046
43186
30300
Giải nămG5
5702
Giải sáuG6
5954
1518
8605
Giải bảyG7
622
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
00, 2, 5
10, 8
22
30
43, 6
54, 7
6 
70, 1
80, 1, 6, 7
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/12/2023
Đặc biệtĐB
253839
Giải nhấtG1
60791
Giải nhìG2
08196
Giải baG3
64847
77526
Giải tưG4
93639
31338
54434
52140
31133
37725
88608
Giải nămG5
9475
Giải sáuG6
8296
6644
3318
Giải bảyG7
512
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
08
12, 8
25, 6
30, 3, 4, 8, 9, 9
40, 4, 7
5 
6 
75
8 
91, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/12/2023
Đặc biệtĐB
915617
Giải nhấtG1
54285
Giải nhìG2
92912
Giải baG3
45024
38626
Giải tưG4
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
Giải nămG5
1157
Giải sáuG6
2592
8387
2605
Giải bảyG7
884
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 6, 7
24, 6
30
4 
51, 7
64, 8
71
84, 5, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/11/2023
Đặc biệtĐB
946593
Giải nhấtG1
91561
Giải nhìG2
82881
Giải baG3
00436
86304
Giải tưG4
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
Giải nămG5
7587
Giải sáuG6
1284
9590
4561
Giải bảyG7
558
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04
1 
20
33, 5, 6
42
54, 8
61, 1
74
81, 4, 7
90, 0, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/11/2023
Đặc biệtĐB
546904
Giải nhấtG1
30932
Giải nhìG2
84925
Giải baG3
89414
91665
Giải tưG4
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
Giải nămG5
4948
Giải sáuG6
1479
3109
6838
Giải bảyG7
530
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
14
25
30, 1, 2, 8
48
5 
61, 3, 5
72, 8, 9
87
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/11/2023
Đặc biệtĐB
312151
Giải nhấtG1
05606
Giải nhìG2
23160
Giải baG3
68450
94614
Giải tưG4
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
Giải nămG5
1865
Giải sáuG6
6816
8749
3786
Giải bảyG7
845
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
12, 3, 4, 6
2 
3 
45, 9
50, 1
60, 3, 5
71
86, 6
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/11/2023
Đặc biệtĐB
538932
Giải nhấtG1
01070
Giải nhìG2
29245
Giải baG3
13108
50575
Giải tưG4
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
Giải nămG5
7361
Giải sáuG6
2610
0293
5064
Giải bảyG7
370
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
10
2 
32, 2, 4
45, 6
5 
61, 4
70, 0, 5
82, 9
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/10/2023
Đặc biệtĐB
595549
Giải nhấtG1
11131
Giải nhìG2
79411
Giải baG3
91130
54623
Giải tưG4
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
Giải nămG5
6471
Giải sáuG6
8442
7558
0778
Giải bảyG7
033
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
02
11, 5
20, 3
30, 1, 3
42, 9
52, 6, 8
67
71, 8
84
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/10/2023
Đặc biệtĐB
421923
Giải nhấtG1
66791
Giải nhìG2
27409
Giải baG3
17471
97662
Giải tưG4
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
Giải nămG5
8149
Giải sáuG6
3659
9686
8606
Giải bảyG7
996
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
18
23
37
44, 6, 9
59
62
71, 9
86
91, 2, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/10/2023
Đặc biệtĐB
441627
Giải nhấtG1
55893
Giải nhìG2
03276
Giải baG3
20881
21125
Giải tưG4
67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096
Giải nămG5
4136
Giải sáuG6
9258
6255
5563
Giải bảyG7
309
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09
12
21, 5, 7
32, 6
4 
55, 8
63
76, 7
81, 5
92, 3, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/10/2023
Đặc biệtĐB
446469
Giải nhấtG1
47767
Giải nhìG2
68867
Giải baG3
45205
33048
Giải tưG4
72668
78384
56815
24332
25146
80041
75409
Giải nămG5
5556
Giải sáuG6
5233
3768
0345
Giải bảyG7
703
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
15
2 
31, 2, 3
41, 5, 6, 8
56
67, 7, 8, 8, 9
7 
84
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/10/2023
Đặc biệtĐB
972088
Giải nhấtG1
75037
Giải nhìG2
53714
Giải baG3
38439
38974
Giải tưG4
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
Giải nămG5
2988
Giải sáuG6
2982
3702
0041
Giải bảyG7
727
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
14, 6
27
37, 9
41
5 
61
74, 6
82, 6, 6, 8, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/09/2023
Đặc biệtĐB
154671
Giải nhấtG1
54589
Giải nhìG2
31077
Giải baG3
69374
50740
Giải tưG4
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải nămG5
2363
Giải sáuG6
9739
3057
0155
Giải bảyG7
049
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
39
40, 2, 3, 9
50, 5, 7
63, 6, 8
71, 4, 7
82, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023
Đặc biệtĐB
998389
Giải nhấtG1
42118
Giải nhìG2
23710
Giải baG3
50524
36990
Giải tưG4
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải nămG5
5771
Giải sáuG6
8467
0717
0105
Giải bảyG7
397
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 7, 8
24, 7, 8
30, 3
4 
5 
63, 7
71, 6
89
90, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023
Đặc biệtĐB
417155
Giải nhấtG1
12712
Giải nhìG2
46380
Giải baG3
19272
35968
Giải tưG4
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải nămG5
7257
Giải sáuG6
3942
9887
0928
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
10, 2
24, 8
3 
42, 8
50, 5, 6, 7
61, 1, 8
72
80, 6, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/09/2023
Đặc biệtĐB
025576
Giải nhấtG1
61665
Giải nhìG2
92740
Giải baG3
33504
63545
Giải tưG4
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải nămG5
1743
Giải sáuG6
7040
6007
3908
Giải bảyG7
257
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 8
14
2 
32
40, 0, 3, 5, 8
57
64, 5
73, 5, 6
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/08/2023
Đặc biệtĐB
443342
Giải nhấtG1
81264
Giải nhìG2
96984
Giải baG3
02712
58411
Giải tưG4
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải nămG5
1093
Giải sáuG6
8863
6506
1951
Giải bảyG7
641
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
06
11, 1, 2
27
35
41, 2
51
63, 4, 6, 7
78, 9
84, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/08/2023
Đặc biệtĐB
897460
Giải nhấtG1
56965
Giải nhìG2
66078
Giải baG3
37074
07489
Giải tưG4
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
6221
6837
5734
Giải bảyG7
691
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
30, 4, 7, 9
43
55, 8
60, 3, 4, 5, 7
74, 8
85, 9
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/08/2023
Đặc biệtĐB
793144
Giải nhấtG1
75465
Giải nhìG2
43429
Giải baG3
72828
51511
Giải tưG4
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
Giải nămG5
0295
Giải sáuG6
1618
3382
7166
Giải bảyG7
693
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 8, 8
28, 9
30, 6
44
57
60, 5, 6
7 
82, 5
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/08/2023
Đặc biệtĐB
090553
Giải nhấtG1
16141
Giải nhìG2
82166
Giải baG3
12964
40317
Giải tưG4
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải nămG5
5787
Giải sáuG6
9463
5320
0943
Giải bảyG7
193
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
17
20, 8, 8
3 
41, 3
53
61, 3, 4, 6
71
80, 7, 7, 9
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/08/2023
Đặc biệtĐB
767459
Giải nhấtG1
37240
Giải nhìG2
49954
Giải baG3
31106
00327
Giải tưG4
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải nămG5
3100
Giải sáuG6
6436
8730
7957
Giải bảyG7
889
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
27
30, 6, 7
40, 2, 7
54, 4, 7, 9
62
75, 7
89
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/07/2023
Đặc biệtĐB
284535
Giải nhấtG1
50568
Giải nhìG2
98741
Giải baG3
97223
81845
Giải tưG4
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải nămG5
0338
Giải sáuG6
3750
3383
3982
Giải bảyG7
407
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07, 7
1 
23
30, 5, 8
40, 1, 4, 5
50
65, 5, 8
79
80, 2, 3
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/07/2023
Đặc biệtĐB
603863
Giải nhấtG1
84638
Giải nhìG2
59764
Giải baG3
96920
37776
Giải tưG4
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải nămG5
2376
Giải sáuG6
0167
6298
1800
Giải bảyG7
971
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 6, 7, 9
38
4 
53
63, 4, 7
71, 1, 6, 6
87
91, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/07/2023
Đặc biệtĐB
250986
Giải nhấtG1
89310
Giải nhìG2
26992
Giải baG3
34252
58749
Giải tưG4
17917
14089
44627
12418
21253
79993
27775
Giải nămG5
8703
Giải sáuG6
6605
8128
8195
Giải bảyG7
424
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
03, 5
10, 7, 8
24, 7, 8
3 
49, 9
52, 3
6 
75
86, 9
92, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/07/2023
Đặc biệtĐB
081328
Giải nhấtG1
17542
Giải nhìG2
22438
Giải baG3
64556
41133
Giải tưG4
74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958
Giải nămG5
9458
Giải sáuG6
5952
3922
8124
Giải bảyG7
746
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
0 
15
22, 4, 8
33, 8
42, 6
52, 6, 8, 8, 8
62, 8
7 
86, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/06/2023
Đặc biệtĐB
861843
Giải nhấtG1
44740
Giải nhìG2
91843
Giải baG3
22125
30701
Giải tưG4
15789
78490
06172
11929
70240
51762
56252
Giải nămG5
8033
Giải sáuG6
9476
4554
0917
Giải bảyG7
560
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
01
17
25, 9
33
40, 0, 3, 3
52, 4
60, 2, 2
72, 6
89
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/06/2023
Đặc biệtĐB
473372
Giải nhấtG1
46501
Giải nhìG2
46000
Giải baG3
23095
18174
Giải tưG4
81201
71075
60377
57994
27847
84384
03478
Giải nămG5
4684
Giải sáuG6
0174
0326
2285
Giải bảyG7
903
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 3
1 
26
3 
47
5 
65
72, 4, 4, 5, 7, 8
84, 4, 5
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/06/2023
Đặc biệtĐB
704262
Giải nhấtG1
04856
Giải nhìG2
31715
Giải baG3
29296
56924
Giải tưG4
08725
88137
52757
48937
33653
33694
26281
Giải nămG5
8000
Giải sáuG6
2820
3364
8029
Giải bảyG7
310
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
00
10, 5
20, 4, 5, 9
35, 7, 7
4 
53, 6, 7
62, 4
7 
81
94, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/06/2023
Đặc biệtĐB
438668
Giải nhấtG1
64720
Giải nhìG2
41827
Giải baG3
65629
80456
Giải tưG4
93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400
Giải nămG5
4892
Giải sáuG6
0841
0598
6450
Giải bảyG7
069
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 7, 9
30, 7
41, 4, 9
50, 6, 9
64, 8, 9
77
8 
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/05/2023
Đặc biệtĐB
858571
Giải nhấtG1
11762
Giải nhìG2
43852
Giải baG3
01846
41627
Giải tưG4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
Giải nămG5
9876
Giải sáuG6
7608
4683
4082
Giải bảyG7
562
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00, 8
11
27, 9
35
46
52
62, 2, 4, 8
71, 5, 6
82, 3, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/05/2023
Đặc biệtĐB
762976
Giải nhấtG1
11473
Giải nhìG2
68189
Giải baG3
29561
29932
Giải tưG4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
Giải nămG5
3827
Giải sáuG6
0721
1447
6298
Giải bảyG7
392
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 1, 7
32
44, 7
54
61, 3, 4, 7, 9
73, 6, 9
89
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/05/2023
Đặc biệtĐB
290213
Giải nhấtG1
92326
Giải nhìG2
47626
Giải baG3
70841
77548
Giải tưG4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
Giải nămG5
9879
Giải sáuG6
2706
8791
6723
Giải bảyG7
388
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
06
10, 3
23, 6, 6, 9
3 
41, 8
5 
62, 3
78, 9
85, 8
90, 1, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/05/2023
Đặc biệtĐB
982526
Giải nhấtG1
19127
Giải nhìG2
27434
Giải baG3
33713
17203
Giải tưG4
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
Giải nămG5
8999
Giải sáuG6
2167
7345
6709
Giải bảyG7
845
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
00, 3, 9
13
26, 7, 9
34, 6, 9
45, 5
5 
67, 8
78, 8
88
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/05/2023
Đặc biệtĐB
459567
Giải nhấtG1
75432
Giải nhìG2
77451
Giải baG3
03965
24550
Giải tưG4
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
Giải nămG5
8272
Giải sáuG6
0723
0201
4673
Giải bảyG7
607
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01, 7
1 
23, 7
32
4 
50, 1, 7
65, 7
72, 3, 3
80, 2, 8
91, 4