Sổ Kết Quả - XSMB 60 Ngày - Kết Quả 60 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/12/2023
Đặc biệtĐB
915617
Giải nhấtG1
54285
Giải nhìG2
92912
Giải baG3
45024
38626
Giải tưG4
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
Giải nămG5
1157
Giải sáuG6
2592
8387
2605
Giải bảyG7
884
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 6, 7
24, 6
30
4 
51, 7
64, 8
71
84, 5, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/11/2023
Đặc biệtĐB
946593
Giải nhấtG1
91561
Giải nhìG2
82881
Giải baG3
00436
86304
Giải tưG4
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
Giải nămG5
7587
Giải sáuG6
1284
9590
4561
Giải bảyG7
558
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04
1 
20
33, 5, 6
42
54, 8
61, 1
74
81, 4, 7
90, 0, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/11/2023
Đặc biệtĐB
546904
Giải nhấtG1
30932
Giải nhìG2
84925
Giải baG3
89414
91665
Giải tưG4
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
Giải nămG5
4948
Giải sáuG6
1479
3109
6838
Giải bảyG7
530
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
14
25
30, 1, 2, 8
48
5 
61, 3, 5
72, 8, 9
87
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/11/2023
Đặc biệtĐB
312151
Giải nhấtG1
05606
Giải nhìG2
23160
Giải baG3
68450
94614
Giải tưG4
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
Giải nămG5
1865
Giải sáuG6
6816
8749
3786
Giải bảyG7
845
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
12, 3, 4, 6
2 
3 
45, 9
50, 1
60, 3, 5
71
86, 6
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/11/2023
Đặc biệtĐB
538932
Giải nhấtG1
01070
Giải nhìG2
29245
Giải baG3
13108
50575
Giải tưG4
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
Giải nămG5
7361
Giải sáuG6
2610
0293
5064
Giải bảyG7
370
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
10
2 
32, 2, 4
45, 6
5 
61, 4
70, 0, 5
82, 9
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/10/2023
Đặc biệtĐB
595549
Giải nhấtG1
11131
Giải nhìG2
79411
Giải baG3
91130
54623
Giải tưG4
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
Giải nămG5
6471
Giải sáuG6
8442
7558
0778
Giải bảyG7
033
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
02
11, 5
20, 3
30, 1, 3
42, 9
52, 6, 8
67
71, 8
84
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/10/2023
Đặc biệtĐB
421923
Giải nhấtG1
66791
Giải nhìG2
27409
Giải baG3
17471
97662
Giải tưG4
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
Giải nămG5
8149
Giải sáuG6
3659
9686
8606
Giải bảyG7
996
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
18
23
37
44, 6, 9
59
62
71, 9
86
91, 2, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/10/2023
Đặc biệtĐB
441627
Giải nhấtG1
55893
Giải nhìG2
03276
Giải baG3
20881
21125
Giải tưG4
67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096
Giải nămG5
4136
Giải sáuG6
9258
6255
5563
Giải bảyG7
309
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09
12
21, 5, 7
32, 6
4 
55, 8
63
76, 7
81, 5
92, 3, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/10/2023
Đặc biệtĐB
446469
Giải nhấtG1
47767
Giải nhìG2
68867
Giải baG3
45205
33048
Giải tưG4
72668
78384
56815
24332
25146
80041
75409
Giải nămG5
5556
Giải sáuG6
5233
3768
0345
Giải bảyG7
703
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
15
2 
31, 2, 3
41, 5, 6, 8
56
67, 7, 8, 8, 9
7 
84
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/10/2023
Đặc biệtĐB
972088
Giải nhấtG1
75037
Giải nhìG2
53714
Giải baG3
38439
38974
Giải tưG4
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
Giải nămG5
2988
Giải sáuG6
2982
3702
0041
Giải bảyG7
727
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
14, 6
27
37, 9
41
5 
61
74, 6
82, 6, 6, 8, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/09/2023
Đặc biệtĐB
154671
Giải nhấtG1
54589
Giải nhìG2
31077
Giải baG3
69374
50740
Giải tưG4
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải nămG5
2363
Giải sáuG6
9739
3057
0155
Giải bảyG7
049
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
39
40, 2, 3, 9
50, 5, 7
63, 6, 8
71, 4, 7
82, 9
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023
Đặc biệtĐB
998389
Giải nhấtG1
42118
Giải nhìG2
23710
Giải baG3
50524
36990
Giải tưG4
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải nămG5
5771
Giải sáuG6
8467
0717
0105
Giải bảyG7
397
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 7, 8
24, 7, 8
30, 3
4 
5 
63, 7
71, 6
89
90, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023
Đặc biệtĐB
417155
Giải nhấtG1
12712
Giải nhìG2
46380
Giải baG3
19272
35968
Giải tưG4
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải nămG5
7257
Giải sáuG6
3942
9887
0928
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
10, 2
24, 8
3 
42, 8
50, 5, 6, 7
61, 1, 8
72
80, 6, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/09/2023
Đặc biệtĐB
025576
Giải nhấtG1
61665
Giải nhìG2
92740
Giải baG3
33504
63545
Giải tưG4
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải nămG5
1743
Giải sáuG6
7040
6007
3908
Giải bảyG7
257
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 8
14
2 
32
40, 0, 3, 5, 8
57
64, 5
73, 5, 6
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/08/2023
Đặc biệtĐB
443342
Giải nhấtG1
81264
Giải nhìG2
96984
Giải baG3
02712
58411
Giải tưG4
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải nămG5
1093
Giải sáuG6
8863
6506
1951
Giải bảyG7
641
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
06
11, 1, 2
27
35
41, 2
51
63, 4, 6, 7
78, 9
84, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/08/2023
Đặc biệtĐB
897460
Giải nhấtG1
56965
Giải nhìG2
66078
Giải baG3
37074
07489
Giải tưG4
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
6221
6837
5734
Giải bảyG7
691
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
30, 4, 7, 9
43
55, 8
60, 3, 4, 5, 7
74, 8
85, 9
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/08/2023
Đặc biệtĐB
793144
Giải nhấtG1
75465
Giải nhìG2
43429
Giải baG3
72828
51511
Giải tưG4
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
Giải nămG5
0295
Giải sáuG6
1618
3382
7166
Giải bảyG7
693
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 8, 8
28, 9
30, 6
44
57
60, 5, 6
7 
82, 5
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/08/2023
Đặc biệtĐB
090553
Giải nhấtG1
16141
Giải nhìG2
82166
Giải baG3
12964
40317
Giải tưG4
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải nămG5
5787
Giải sáuG6
9463
5320
0943
Giải bảyG7
193
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
17
20, 8, 8
3 
41, 3
53
61, 3, 4, 6
71
80, 7, 7, 9
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/08/2023
Đặc biệtĐB
767459
Giải nhấtG1
37240
Giải nhìG2
49954
Giải baG3
31106
00327
Giải tưG4
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải nămG5
3100
Giải sáuG6
6436
8730
7957
Giải bảyG7
889
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
27
30, 6, 7
40, 2, 7
54, 4, 7, 9
62
75, 7
89
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/07/2023
Đặc biệtĐB
284535
Giải nhấtG1
50568
Giải nhìG2
98741
Giải baG3
97223
81845
Giải tưG4
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải nămG5
0338
Giải sáuG6
3750
3383
3982
Giải bảyG7
407
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07, 7
1 
23
30, 5, 8
40, 1, 4, 5
50
65, 5, 8
79
80, 2, 3
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/07/2023
Đặc biệtĐB
603863
Giải nhấtG1
84638
Giải nhìG2
59764
Giải baG3
96920
37776
Giải tưG4
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải nămG5
2376
Giải sáuG6
0167
6298
1800
Giải bảyG7
971
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 6, 7, 9
38
4 
53
63, 4, 7
71, 1, 6, 6
87
91, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/07/2023
Đặc biệtĐB
250986
Giải nhấtG1
89310
Giải nhìG2
26992
Giải baG3
34252
58749
Giải tưG4
17917
14089
44627
12418
21253
79993
27775
Giải nămG5
8703
Giải sáuG6
6605
8128
8195
Giải bảyG7
424
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
03, 5
10, 7, 8
24, 7, 8
3 
49, 9
52, 3
6 
75
86, 9
92, 3, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/07/2023
Đặc biệtĐB
081328
Giải nhấtG1
17542
Giải nhìG2
22438
Giải baG3
64556
41133
Giải tưG4
74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958
Giải nămG5
9458
Giải sáuG6
5952
3922
8124
Giải bảyG7
746
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
0 
15
22, 4, 8
33, 8
42, 6
52, 6, 8, 8, 8
62, 8
7 
86, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/06/2023
Đặc biệtĐB
861843
Giải nhấtG1
44740
Giải nhìG2
91843
Giải baG3
22125
30701
Giải tưG4
15789
78490
06172
11929
70240
51762
56252
Giải nămG5
8033
Giải sáuG6
9476
4554
0917
Giải bảyG7
560
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
01
17
25, 9
33
40, 0, 3, 3
52, 4
60, 2, 2
72, 6
89
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/06/2023
Đặc biệtĐB
473372
Giải nhấtG1
46501
Giải nhìG2
46000
Giải baG3
23095
18174
Giải tưG4
81201
71075
60377
57994
27847
84384
03478
Giải nămG5
4684
Giải sáuG6
0174
0326
2285
Giải bảyG7
903
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 3
1 
26
3 
47
5 
65
72, 4, 4, 5, 7, 8
84, 4, 5
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/06/2023
Đặc biệtĐB
704262
Giải nhấtG1
04856
Giải nhìG2
31715
Giải baG3
29296
56924
Giải tưG4
08725
88137
52757
48937
33653
33694
26281
Giải nămG5
8000
Giải sáuG6
2820
3364
8029
Giải bảyG7
310
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
00
10, 5
20, 4, 5, 9
35, 7, 7
4 
53, 6, 7
62, 4
7 
81
94, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/06/2023
Đặc biệtĐB
438668
Giải nhấtG1
64720
Giải nhìG2
41827
Giải baG3
65629
80456
Giải tưG4
93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400
Giải nămG5
4892
Giải sáuG6
0841
0598
6450
Giải bảyG7
069
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 7, 9
30, 7
41, 4, 9
50, 6, 9
64, 8, 9
77
8 
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/05/2023
Đặc biệtĐB
858571
Giải nhấtG1
11762
Giải nhìG2
43852
Giải baG3
01846
41627
Giải tưG4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
Giải nămG5
9876
Giải sáuG6
7608
4683
4082
Giải bảyG7
562
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00, 8
11
27, 9
35
46
52
62, 2, 4, 8
71, 5, 6
82, 3, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/05/2023
Đặc biệtĐB
762976
Giải nhấtG1
11473
Giải nhìG2
68189
Giải baG3
29561
29932
Giải tưG4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
Giải nămG5
3827
Giải sáuG6
0721
1447
6298
Giải bảyG7
392
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 1, 7
32
44, 7
54
61, 3, 4, 7, 9
73, 6, 9
89
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/05/2023
Đặc biệtĐB
290213
Giải nhấtG1
92326
Giải nhìG2
47626
Giải baG3
70841
77548
Giải tưG4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
Giải nămG5
9879
Giải sáuG6
2706
8791
6723
Giải bảyG7
388
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
06
10, 3
23, 6, 6, 9
3 
41, 8
5 
62, 3
78, 9
85, 8
90, 1, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/05/2023
Đặc biệtĐB
982526
Giải nhấtG1
19127
Giải nhìG2
27434
Giải baG3
33713
17203
Giải tưG4
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
Giải nămG5
8999
Giải sáuG6
2167
7345
6709
Giải bảyG7
845
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
00, 3, 9
13
26, 7, 9
34, 6, 9
45, 5
5 
67, 8
78, 8
88
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/05/2023
Đặc biệtĐB
459567
Giải nhấtG1
75432
Giải nhìG2
77451
Giải baG3
03965
24550
Giải tưG4
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
Giải nămG5
8272
Giải sáuG6
0723
0201
4673
Giải bảyG7
607
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01, 7
1 
23, 7
32
4 
50, 1, 7
65, 7
72, 3, 3
80, 2, 8
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/04/2023
Đặc biệtĐB
505527
Giải nhấtG1
40542
Giải nhìG2
19209
Giải baG3
40923
34029
Giải tưG4
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
Giải nămG5
8088
Giải sáuG6
7632
9911
2963
Giải bảyG7
345
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
09
11
22, 3, 7, 9
32
42, 5
5 
60, 3
78
81, 1, 8
90, 1, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/04/2023
Đặc biệtĐB
332141
Giải nhấtG1
83177
Giải nhìG2
56443
Giải baG3
34807
10566
Giải tưG4
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
Giải nămG5
1974
Giải sáuG6
5371
4295
2961
Giải bảyG7
558
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 7
16
24
3 
41, 3
58
60, 1, 6, 7
71, 4, 5, 7
81
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/04/2023
Đặc biệtĐB
099891
Giải nhấtG1
81243
Giải nhìG2
19013
Giải baG3
92415
13706
Giải tưG4
68279
78609
25438
16305
78758
18623
73651
Giải nămG5
7719
Giải sáuG6
0406
4176
0745
Giải bảyG7
506
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
05, 6, 6, 6, 9
13, 5, 9
23
38
43, 5
51, 8
61
76, 9
8 
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/04/2023
Đặc biệtĐB
842178
Giải nhấtG1
87561
Giải nhìG2
98594
Giải baG3
46378
20332
Giải tưG4
05736
73641
60500
15718
96209
35937
70755
Giải nămG5
2272
Giải sáuG6
7367
3706
3430
Giải bảyG7
436
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
00, 6, 9
18
2 
30, 2, 6, 6, 7
41
55
61, 3, 7
72, 8, 8
8 
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/03/2023
Đặc biệtĐB
037048
Giải nhấtG1
26119
Giải nhìG2
54862
Giải baG3
09276
02043
Giải tưG4
14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839
Giải nămG5
5375
Giải sáuG6
7854
8337
4479
Giải bảyG7
584
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
14, 9
2 
31, 7, 9
43, 5, 8
52, 4
62
75, 6, 9
84
94, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/03/2023
Đặc biệtĐB
240907
Giải nhấtG1
85234
Giải nhìG2
75807
Giải baG3
91416
98191
Giải tưG4
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
Giải nămG5
1160
Giải sáuG6
1719
4377
3318
Giải bảyG7
932
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
07, 7
11, 6, 8, 9, 9
2 
32, 4, 5, 9
47
57
60
77
8 
91, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/03/2023
Đặc biệtĐB
350407
Giải nhấtG1
95893
Giải nhìG2
71387
Giải baG3
10601
07252
Giải tưG4
46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
Giải nămG5
1348
Giải sáuG6
4308
0895
8794
Giải bảyG7
221
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
16
20, 1, 9, 9
31
48
52, 8
65
75
87
93, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/03/2023
Đặc biệtĐB
094444
Giải nhấtG1
61542
Giải nhìG2
59012
Giải baG3
71015
94204
Giải tưG4
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
Giải nămG5
8946
Giải sáuG6
9380
0658
6202
Giải bảyG7
063
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 4, 5
12, 5
2 
3 
42, 4, 6, 7
53, 8
63, 6, 6
7 
80, 6
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/02/2023
Đặc biệtĐB
731319
Giải nhấtG1
58899
Giải nhìG2
63662
Giải baG3
67110
02849
Giải tưG4
09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
Giải nămG5
8615
Giải sáuG6
4784
8135
3494
Giải bảyG7
532
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
06, 9
10, 4, 5, 9
2 
32, 3, 5
45, 9
53
62, 6
7 
84
94, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/02/2023
Đặc biệtĐB
011325
Giải nhấtG1
59167
Giải nhìG2
22916
Giải baG3
96913
26734
Giải tưG4
40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091
Giải nămG5
4466
Giải sáuG6
6576
6051
6139
Giải bảyG7
783
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
04, 9
13, 6, 7
25
34, 9
46
51
66, 7
76, 9
81, 3, 7
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/02/2023
Đặc biệtĐB
167075
Giải nhấtG1
92345
Giải nhìG2
52678
Giải baG3
17208
73755
Giải tưG4
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
Giải nămG5
9932
Giải sáuG6
5152
4406
0303
Giải bảyG7
169
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
03, 6, 8
12, 6, 8
2 
32
44, 5
50, 2, 5, 8
69
75, 6, 8
8 
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/02/2023
Đặc biệtĐB
012620
Giải nhấtG1
17445
Giải nhìG2
72715
Giải baG3
74144
29045
Giải tưG4
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
Giải nămG5
9437
Giải sáuG6
2321
2373
1100
Giải bảyG7
404
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
00, 0, 4, 6
15
20, 0, 1, 2, 7, 9
37
44, 5, 5
5 
68
73
8 
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/01/2023
Đặc biệtĐB
950276
Giải nhấtG1
14596
Giải nhìG2
00237
Giải baG3
69939
06518
Giải tưG4
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
Giải nămG5
2646
Giải sáuG6
9823
4549
5158
Giải bảyG7
881
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
04
18
21, 3
36, 7, 9
42, 4, 6, 8, 9
58
64
76
81
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/01/2023
Đặc biệtĐB
569127
Giải nhấtG1
37623
Giải nhìG2
11820
Giải baG3
14344
05291
Giải tưG4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
Giải nămG5
3939
Giải sáuG6
8188
8420
9584
Giải bảyG7
657
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
0 
17
20, 0, 0, 3, 7
39
44
54, 7
62
74
84, 7, 8
91, 2, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/01/2023
Đặc biệtĐB
090146
Giải nhấtG1
43437
Giải nhìG2
03971
Giải baG3
78914
18651
Giải tưG4
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
Giải nămG5
9549
Giải sáuG6
1820
5160
3105
Giải bảyG7
745
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
00, 5
14
20, 0, 2
34, 7
45, 6, 9, 9
51, 5
60, 3
71
8 
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/01/2023
Đặc biệtĐB
509721
Giải nhấtG1
33253
Giải nhìG2
77701
Giải baG3
05192
77203
Giải tưG4
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
Giải nămG5
3697
Giải sáuG6
1366
0215
6346
Giải bảyG7
591
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
01, 3, 3
15, 5
21, 5
34
46
53
66
73, 7
8 
91, 2, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/01/2023
Đặc biệtĐB
641776
Giải nhấtG1
51560
Giải nhìG2
83710
Giải baG3
98809
02394
Giải tưG4
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
Giải nămG5
7838
Giải sáuG6
0761
3783
8080
Giải bảyG7
282
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
09
10
27
31, 7, 8
4 
5 
60, 1, 4, 7, 9
71, 6
80, 2, 3, 9
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/12/2022
Đặc biệtĐB
587553
Giải nhấtG1
30431
Giải nhìG2
42930
Giải baG3
48603
53681
Giải tưG4
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
Giải nămG5
1943
Giải sáuG6
4860
8917
1984
Giải bảyG7
402
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
02, 3, 9
17
25
30, 1, 6
43
53
60
72
81, 3, 4, 4, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/12/2022
Đặc biệtĐB
146930
Giải nhấtG1
30269
Giải nhìG2
00286
Giải baG3
75626
50064
Giải tưG4
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
Giải nămG5
2404
Giải sáuG6
2584
1967
1803
Giải bảyG7
344
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
03, 4, 7, 9
1 
26
30, 0, 2
44, 9
5 
60, 0, 4, 7, 9
78
84, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/12/2022
Đặc biệtĐB
966636
Giải nhấtG1
00891
Giải nhìG2
98164
Giải baG3
80218
93915
Giải tưG4
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
Giải nămG5
6747
Giải sáuG6
0401
2491
3602
Giải bảyG7
062
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00, 1, 2
13, 5, 8, 8
2 
36
47
5 
62, 4, 7
73
88
91, 1, 1, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/12/2022
Đặc biệtĐB
595820
Giải nhấtG1
21446
Giải nhìG2
28869
Giải baG3
66095
04182
Giải tưG4
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
Giải nămG5
8241
Giải sáuG6
8249
7598
1944
Giải bảyG7
594
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 5
1 
20, 0
3 
41, 4, 6, 9
54
69, 9
75, 8
82
94, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/11/2022
Đặc biệtĐB
613334
Giải nhấtG1
78221
Giải nhìG2
13484
Giải baG3
18114
26988
Giải tưG4
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
Giải nămG5
9939
Giải sáuG6
8027
7543
9092
Giải bảyG7
799
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
14
21, 4, 7
34, 6, 9
43
55
6 
73
84, 8, 8
91, 2, 6, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/11/2022
Đặc biệtĐB
000057
Giải nhấtG1
82066
Giải nhìG2
76520
Giải baG3
27147
98278
Giải tưG4
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
Giải nămG5
1596
Giải sáuG6
3200
5229
5619
Giải bảyG7
040
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
00
19
20, 9
32
40, 0, 7, 7
50, 5, 7, 9
66
78
8 
90, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/11/2022
Đặc biệtĐB
139769
Giải nhấtG1
55423
Giải nhìG2
98317
Giải baG3
56433
28154
Giải tưG4
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
Giải nămG5
4456
Giải sáuG6
5103
0422
8466
Giải bảyG7
141
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 6, 6
17, 7
22, 2, 3
33
41
51, 4, 6, 7
66, 9
73
82
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/11/2022
Đặc biệtĐB
302654
Giải nhấtG1
84385
Giải nhìG2
43318
Giải baG3
20720
11235
Giải tưG4
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
Giải nămG5
4888
Giải sáuG6
0645
0192
5557
Giải bảyG7
576
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
00, 7
14, 8, 8
20, 5, 6
32, 5
45
54, 7
6 
76, 7
85, 8
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/11/2022
Đặc biệtĐB
944259
Giải nhấtG1
15665
Giải nhìG2
90608
Giải baG3
94191
91269
Giải tưG4
13082
57195
76848
01396
38122
66914
75411
Giải nămG5
3904
Giải sáuG6
0805
1848
5059
Giải bảyG7
295
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
04, 5, 8
11, 4
22
3 
40, 8, 8
59, 9
65, 9
7 
82
91, 5, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/10/2022
Đặc biệtĐB
494560
Giải nhấtG1
66075
Giải nhìG2
56532
Giải baG3
61464
08638
Giải tưG4
85713
28383
51744
19930
50394
32260
27272
Giải nămG5
9896
Giải sáuG6
8475
1755
4063
Giải bảyG7
660
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
13
2 
30, 2, 7, 8
44
55
60, 0, 0, 3, 4
72, 5, 5
83
94, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/10/2022
Đặc biệtĐB
852173
Giải nhấtG1
81860
Giải nhìG2
52449
Giải baG3
29487
39785
Giải tưG4
30732
24218
69489
76706
00023
75978
18627
Giải nămG5
1747
Giải sáuG6
1732
4014
0524
Giải bảyG7
665
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
06
14, 8
23, 4, 7
32, 2
47, 8, 9
5 
60, 5
73, 8
85, 7, 9
9