Sổ Kết Quả - XSMB 100 Ngày - Kết Quả 100 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/12/2023
Đặc biệtĐB
121278
Giải nhấtG1
92081
Giải nhìG2
22884
Giải baG3
49374
98359
Giải tưG4
65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085
Giải nămG5
0286
Giải sáuG6
1322
7607
9187
Giải bảyG7
409
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
07, 9
17
21, 2
35
46
59
67
74, 6, 8
81, 4, 5, 6, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/11/2023
Đặc biệtĐB
629790
Giải nhấtG1
68583
Giải nhìG2
75529
Giải baG3
99908
44985
Giải tưG4
63492
19945
49881
26634
31045
79384
48458
Giải nămG5
5685
Giải sáuG6
8408
3553
2979
Giải bảyG7
428
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
1 
28, 9
34
45, 5
53, 8
6 
79
81, 3, 4, 5, 5
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/11/2023
Đặc biệtĐB
168350
Giải nhấtG1
78577
Giải nhìG2
75298
Giải baG3
87801
27021
Giải tưG4
03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350
Giải nămG5
5241
Giải sáuG6
4361
1354
2596
Giải bảyG7
177
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
01
13, 5
21
3 
41, 5
50, 0, 1, 4, 7
61, 5
74, 7, 7
8 
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/11/2023
Đặc biệtĐB
978955
Giải nhấtG1
35055
Giải nhìG2
04330
Giải baG3
75159
77649
Giải tưG4
74667
49083
52439
69891
27682
73722
69902
Giải nămG5
0427
Giải sáuG6
1155
3152
9782
Giải bảyG7
148
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
02
1 
22, 7
30, 9
48, 9
52, 5, 5, 5, 9
67
7 
82, 2, 3
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/11/2023
Đặc biệtĐB
272918
Giải nhấtG1
97401
Giải nhìG2
26755
Giải baG3
79142
09615
Giải tưG4
23567
05082
92310
03240
42444
74462
10845
Giải nămG5
6027
Giải sáuG6
9171
0939
3344
Giải bảyG7
322
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
01
10, 5, 8
22, 7
39
40, 2, 4, 4, 5
55
62, 7
70, 1
82
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/10/2023
Đặc biệtĐB
083753
Giải nhấtG1
72692
Giải nhìG2
23907
Giải baG3
99882
14303
Giải tưG4
40077
67177
39428
59064
43234
55581
53604
Giải nămG5
6844
Giải sáuG6
3270
8196
1243
Giải bảyG7
688
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 7
1 
28
34
43, 4
53
64
70, 7, 7
81, 2, 8
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/10/2023
Đặc biệtĐB
800926
Giải nhấtG1
51136
Giải nhìG2
10048
Giải baG3
79295
90219
Giải tưG4
99696
81861
85629
87264
04545
85172
44762
Giải nămG5
2091
Giải sáuG6
0786
3333
6738
Giải bảyG7
975
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
0 
19
26, 9
33, 6, 8
45, 8
5 
61, 2, 4
72, 5
86, 7
91, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/10/2023
Đặc biệtĐB
760158
Giải nhấtG1
53226
Giải nhìG2
07667
Giải baG3
80580
72118
Giải tưG4
48568
23120
37950
29198
81554
72386
74081
Giải nămG5
3127
Giải sáuG6
4678
6740
7357
Giải bảyG7
057
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
0 
18
20, 6, 7
3 
40
50, 4, 7, 7, 8, 9
67, 8
78
80, 1, 6
98
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/10/2023
Đặc biệtĐB
788241
Giải nhấtG1
65174
Giải nhìG2
05840
Giải baG3
30654
80146
Giải tưG4
56223
10758
08050
83329
55388
68335
30049
Giải nămG5
2995
Giải sáuG6
9673
3489
0238
Giải bảyG7
179
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
1 
23, 9
35, 8
40, 1, 6, 9
50, 4, 8
6 
73, 4, 9
88, 9
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/10/2023
Đặc biệtĐB
163173
Giải nhấtG1
75983
Giải nhìG2
98887
Giải baG3
40242
54665
Giải tưG4
46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847
Giải nămG5
5474
Giải sáuG6
4643
7998
8385
Giải bảyG7
202
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 2
11, 3
23
38
42, 3, 7
52
65
73, 4
80, 3, 5, 7
98
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/09/2023
Đặc biệtĐB
278543
Giải nhấtG1
65610
Giải nhìG2
17808
Giải baG3
91810
80837
Giải tưG4
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
Giải nămG5
4675
Giải sáuG6
6175
4316
2472
Giải bảyG7
524
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 5, 6, 7, 8
10, 0, 6
24
37
42, 3, 6
5 
64, 6
72, 5, 5
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/09/2023
Đặc biệtĐB
035668
Giải nhấtG1
73230
Giải nhìG2
46526
Giải baG3
67476
81437
Giải tưG4
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
Giải nămG5
8532
Giải sáuG6
6947
9960
1084
Giải bảyG7
536
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
08
1 
26
30, 2, 6, 7
44, 7
5 
60, 8
72, 5, 6
84, 4, 6, 6, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/09/2023
Đặc biệtĐB
945364
Giải nhấtG1
33265
Giải nhìG2
01406
Giải baG3
86573
05748
Giải tưG4
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
Giải nămG5
9901
Giải sáuG6
6118
9525
8581
Giải bảyG7
271
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
01, 1, 2, 4, 6, 7
18
25
3 
41, 8
51
64, 5
71, 3
80, 1, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/09/2023
Đặc biệtĐB
949028
Giải nhấtG1
78907
Giải nhìG2
95313
Giải baG3
14930
32795
Giải tưG4
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
Giải nămG5
0309
Giải sáuG6
5822
9147
3555
Giải bảyG7
182
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
07, 8, 9
13, 3
22, 8
30
40, 7
55
66, 7
7 
82, 7, 7
92, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28/08/2023
Đặc biệtĐB
611451
Giải nhấtG1
19626
Giải nhìG2
31156
Giải baG3
21107
05773
Giải tưG4
69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
Giải nămG5
6373
Giải sáuG6
6493
6682
0302
Giải bảyG7
568
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
10, 7, 9
26
3 
46
51, 6, 6
68, 9
73, 3
82
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21/08/2023
Đặc biệtĐB
553224
Giải nhấtG1
02647
Giải nhìG2
62556
Giải baG3
36406
57214
Giải tưG4
85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
Giải nămG5
8205
Giải sáuG6
8782
0719
2575
Giải bảyG7
266
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
05, 6
13, 4, 9, 9
24, 9
31
42, 7
50, 6
66, 7
75
82, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14/08/2023
Đặc biệtĐB
221191
Giải nhấtG1
78097
Giải nhìG2
28385
Giải baG3
00675
83911
Giải tưG4
18074
69116
28880
47385
48398
49977
78899
Giải nămG5
1454
Giải sáuG6
8048
2945
0799
Giải bảyG7
612
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
11, 2, 6
2 
3 
45, 8
54
6 
74, 5, 7
80, 5, 5
91, 7, 8, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/08/2023
Đặc biệtĐB
132101
Giải nhấtG1
79746
Giải nhìG2
06825
Giải baG3
32575
53937
Giải tưG4
66679
21354
30025
68822
89674
28953
53331
Giải nămG5
7036
Giải sáuG6
7737
7824
1118
Giải bảyG7
318
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
01
18, 8
22, 4, 5, 5
31, 6, 7, 7
46
53, 4, 7
6 
74, 5, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31/07/2023
Đặc biệtĐB
956692
Giải nhấtG1
32181
Giải nhìG2
38759
Giải baG3
36298
84685
Giải tưG4
10042
77050
45357
14543
94582
72965
78261
Giải nămG5
3787
Giải sáuG6
4567
7086
2019
Giải bảyG7
328
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
19
28
3 
42, 3
50, 7, 9
61, 5, 7
79
81, 2, 5, 6, 7
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/07/2023
Đặc biệtĐB
729614
Giải nhấtG1
87387
Giải nhìG2
58773
Giải baG3
75411
88131
Giải tưG4
47195
42933
87347
05931
71447
86887
36569
Giải nămG5
3340
Giải sáuG6
8382
5129
1640
Giải bảyG7
258
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
11, 4
29
31, 1, 3, 4
40, 0, 7, 7
58
69
73
82, 7, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/07/2023
Đặc biệtĐB
866859
Giải nhấtG1
30907
Giải nhìG2
87007
Giải baG3
36523
35076
Giải tưG4
94197
38052
29889
60662
59219
44583
01994
Giải nămG5
9362
Giải sáuG6
5257
2597
0174
Giải bảyG7
872
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
19
23
3 
4 
52, 7, 9
62, 2
72, 4, 6
83, 9
94, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/07/2023
Đặc biệtĐB
272558
Giải nhấtG1
16601
Giải nhìG2
86552
Giải baG3
05188
66437
Giải tưG4
93513
29027
11933
71155
38300
77283
71904
Giải nămG5
8173
Giải sáuG6
3013
5703
3882
Giải bảyG7
435
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 4
13, 3
27
33, 5, 7
4 
52, 5, 8
67
73
82, 3, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/07/2023
Đặc biệtĐB
496413
Giải nhấtG1
79914
Giải nhìG2
28154
Giải baG3
10158
00171
Giải tưG4
52672
47612
90307
98615
87411
98214
91646
Giải nămG5
1797
Giải sáuG6
2166
2847
5971
Giải bảyG7
174
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
07
11, 2, 3, 4, 4, 5
2 
3 
46, 7
54, 8
66
71, 1, 2, 4
87
97
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/06/2023
Đặc biệtĐB
971407
Giải nhấtG1
95011
Giải nhìG2
28503
Giải baG3
67547
03647
Giải tưG4
06246
47740
69335
23350
08697
65055
79428
Giải nămG5
9164
Giải sáuG6
3615
1297
4650
Giải bảyG7
654
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 5, 7
11, 5
28
35
40, 6, 7, 7
50, 0, 4, 5
64
7 
8 
97, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/06/2023
Đặc biệtĐB
724263
Giải nhấtG1
76226
Giải nhìG2
21229
Giải baG3
27088
54684
Giải tưG4
32119
84865
74687
72425
27229
09364
82138
Giải nămG5
5779
Giải sáuG6
9796
8901
9029
Giải bảyG7
100
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
00, 1
19
25, 6, 9, 9, 9
38
4 
5 
63, 4, 5
79
84, 7, 8, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/06/2023
Đặc biệtĐB
431248
Giải nhấtG1
13727
Giải nhìG2
11032
Giải baG3
83098
47709
Giải tưG4
56730
62844
90265
64392
37112
99058
51189
Giải nămG5
6365
Giải sáuG6
2721
6306
2033
Giải bảyG7
251
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06, 9
12
21, 7
30, 2, 3
44, 8
51, 8
63, 5, 5
7 
89
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/06/2023
Đặc biệtĐB
455494
Giải nhấtG1
14803
Giải nhìG2
15630
Giải baG3
40458
51490
Giải tưG4
39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375
Giải nămG5
0176
Giải sáuG6
5526
7327
4955
Giải bảyG7
423
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
03
10, 9
23, 5, 5, 6, 7
30, 9
4 
55, 6, 8
6 
74, 5, 6
8 
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/05/2023
Đặc biệtĐB
031619
Giải nhấtG1
86591
Giải nhìG2
36933
Giải baG3
14122
59503
Giải tưG4
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải nămG5
0332
Giải sáuG6
8499
1319
0526
Giải bảyG7
988
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 3, 4
19, 9, 9
22, 6
32, 3, 5
45, 6
5 
6 
7 
88, 8
91, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/05/2023
Đặc biệtĐB
443616
Giải nhấtG1
96024
Giải nhìG2
68777
Giải baG3
95427
89892
Giải tưG4
84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197
Giải nămG5
9983
Giải sáuG6
2973
1794
0863
Giải bảyG7
004
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
04
12, 6, 8
24, 7
3 
4 
5 
63, 6, 8
72, 2, 3, 7
83, 6
92, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/05/2023
Đặc biệtĐB
762245
Giải nhấtG1
01002
Giải nhìG2
88067
Giải baG3
19339
55486
Giải tưG4
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
Giải nămG5
2830
Giải sáuG6
9251
5990
4603
Giải bảyG7
190
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
02, 3, 3
1 
27
30, 9
45
51, 7
67
79
80, 1, 5, 6
90, 0, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/05/2023
Đặc biệtĐB
256412
Giải nhấtG1
49590
Giải nhìG2
51687
Giải baG3
67297
67474
Giải tưG4
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
Giải nămG5
1898
Giải sáuG6
1322
7615
2225
Giải bảyG7
678
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 5
22, 5, 9
3 
40
5 
6 
72, 4, 8
87, 9
90, 4, 5, 7, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/05/2023
Đặc biệtĐB
972947
Giải nhấtG1
39065
Giải nhìG2
73938
Giải baG3
28547
05361
Giải tưG4
37934
22802
74302
01444
30730
07240
25581
Giải nămG5
8293
Giải sáuG6
2043
2956
1762
Giải bảyG7
192
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
02, 2
12
2 
30, 4, 8
40, 3, 4, 7, 7
56
61, 2, 5
7 
81
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/04/2023
Đặc biệtĐB
963087
Giải nhấtG1
80464
Giải nhìG2
46373
Giải baG3
42871
01243
Giải tưG4
05536
77969
29240
46432
59254
49084
98232
Giải nămG5
7405
Giải sáuG6
9513
5132
1148
Giải bảyG7
915
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
05
13, 5
2 
32, 2, 2, 6
40, 3, 8
54, 9
64, 9
71, 3
84, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/04/2023
Đặc biệtĐB
767426
Giải nhấtG1
76004
Giải nhìG2
67603
Giải baG3
73376
12071
Giải tưG4
76911
23989
19743
98580
67445
06526
23475
Giải nămG5
0910
Giải sáuG6
7620
2995
5320
Giải bảyG7
782
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 1
20, 0, 6, 6
3 
40, 3, 5
5 
6 
71, 5, 6
80, 2, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/04/2023
Đặc biệtĐB
215399
Giải nhấtG1
54096
Giải nhìG2
81735
Giải baG3
23886
48519
Giải tưG4
51711
74331
05301
29613
50125
71790
70294
Giải nămG5
8782
Giải sáuG6
8446
7232
7453
Giải bảyG7
028
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
01, 4
11, 3, 9
25, 8
31, 2, 5
46
53
6 
7 
82, 6
90, 4, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/04/2023
Đặc biệtĐB
011125
Giải nhấtG1
69187
Giải nhìG2
90412
Giải baG3
44436
56518
Giải tưG4
48274
07696
97500
29823
86517
06747
09571
Giải nămG5
0556
Giải sáuG6
9994
3093
8288
Giải bảyG7
882
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00
12, 7, 8
23, 5
36
47
56
6 
71, 4
81, 2, 7, 8
93, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/03/2023
Đặc biệtĐB
022104
Giải nhấtG1
49631
Giải nhìG2
42163
Giải baG3
41405
11933
Giải tưG4
33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792
Giải nămG5
8198
Giải sáuG6
9783
8144
2264
Giải bảyG7
871
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
21, 5
31, 1, 3
44
5 
63, 4
71, 8, 9
83
92, 6, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/03/2023
Đặc biệtĐB
669559
Giải nhấtG1
35856
Giải nhìG2
32851
Giải baG3
04211
63392
Giải tưG4
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
Giải nămG5
9831
Giải sáuG6
5456
6497
9423
Giải bảyG7
154
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 8
22, 3
31
4 
51, 4, 6, 6, 9, 9
61, 3
7 
85
90, 2, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/03/2023
Đặc biệtĐB
964779
Giải nhấtG1
40150
Giải nhìG2
84516
Giải baG3
39176
23714
Giải tưG4
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
Giải nămG5
3946
Giải sáuG6
1593
5233
3207
Giải bảyG7
642
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
07
14, 6, 7, 8
23, 7
33, 3
42, 6
50, 3
65
76, 9
81
93
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/03/2023
Đặc biệtĐB
221818
Giải nhấtG1
81573
Giải nhìG2
24255
Giải baG3
61737
59153
Giải tưG4
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
Giải nămG5
8700
Giải sáuG6
3190
9146
0656
Giải bảyG7
890
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00, 6
18
25
36, 7, 7
46
53, 5, 6
68
71, 3, 3
8 
90, 0, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/02/2023
Đặc biệtĐB
273263
Giải nhấtG1
09007
Giải nhìG2
44085
Giải baG3
27265
45857
Giải tưG4
94730
92680
63850
56572
39680
24939
20800
Giải nămG5
4798
Giải sáuG6
9244
4726
8285
Giải bảyG7
242
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
00, 7
1 
26
30, 1, 9
42, 4
50, 7
63, 5
72
80, 0, 5, 5
98
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/02/2023
Đặc biệtĐB
391271
Giải nhấtG1
28717
Giải nhìG2
63648
Giải baG3
49218
42151
Giải tưG4
95476
97131
86349
36383
16952
55647
28041
Giải nămG5
0938
Giải sáuG6
5638
9427
1470
Giải bảyG7
403
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
03
17, 8
27
31, 8, 8
41, 7, 8, 9
51, 1, 2
6 
70, 1, 6
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/02/2023
Đặc biệtĐB
036771
Giải nhấtG1
88909
Giải nhìG2
25290
Giải baG3
57089
55135
Giải tưG4
06741
31346
28346
70731
16419
64988
70648
Giải nămG5
7504
Giải sáuG6
1427
9971
0191
Giải bảyG7
440
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04, 9
19
27
31, 5, 9
40, 1, 6, 6, 8
5 
6 
71, 1
88, 9
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/02/2023
Đặc biệtĐB
365291
Giải nhấtG1
50806
Giải nhìG2
02403
Giải baG3
00735
79125
Giải tưG4
12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306
Giải nămG5
9634
Giải sáuG6
0636
1115
2917
Giải bảyG7
133
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
03, 6, 6, 9
10, 5, 7
25
33, 4, 5, 6
45
59
68
77
84
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/01/2023
Đặc biệtĐB
708575
Giải nhấtG1
51911
Giải nhìG2
21992
Giải baG3
46175
15764
Giải tưG4
15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611
Giải nămG5
8429
Giải sáuG6
2724
7162
5345
Giải bảyG7
070
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
0 
11, 1, 6
24, 5, 9
3 
45
56, 9
62, 4
70, 5, 5, 8
80
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/01/2023
Đặc biệtĐB
114916
Giải nhấtG1
42726
Giải nhìG2
98686
Giải baG3
27741
36372
Giải tưG4
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
Giải nămG5
5010
Giải sáuG6
6836
2442
5335
Giải bảyG7
723
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 2, 5, 6
23, 6
35, 6, 9
41, 2, 7
51
6 
72, 9
86
93
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/01/2023
Đặc biệtĐB
680217
Giải nhấtG1
31021
Giải nhìG2
06609
Giải baG3
35323
23330
Giải tưG4
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
Giải nămG5
5823
Giải sáuG6
5543
1568
0385
Giải bảyG7
389
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 9
17
21, 2, 3, 3
30, 5, 7
43
58
60, 8, 9
7 
82, 5, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/01/2023
Đặc biệtĐB
257201
Giải nhấtG1
37015
Giải nhìG2
96499
Giải baG3
96605
08874
Giải tưG4
61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614
Giải nămG5
3061
Giải sáuG6
7191
6177
6937
Giải bảyG7
714
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
10, 4, 4, 4, 5
21, 8
37
42
5 
61
74, 7
86
91, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/01/2023
Đặc biệtĐB
572215
Giải nhấtG1
68735
Giải nhìG2
19559
Giải baG3
51139
97743
Giải tưG4
88999
34146
18108
47852
88629
95424
98503
Giải nămG5
1038
Giải sáuG6
9019
6746
1529
Giải bảyG7
634
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
15, 9
24, 9, 9
34, 5, 8, 9
43, 6, 6
52, 9
6 
7 
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/12/2022
Đặc biệtĐB
219069
Giải nhấtG1
79345
Giải nhìG2
01860
Giải baG3
82795
67069
Giải tưG4
77354
39598
58169
26093
67729
00507
12349
Giải nămG5
6539
Giải sáuG6
9500
3783
9402
Giải bảyG7
872
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
00, 2, 7
1 
29
39
45, 9
54
60, 9, 9, 9
72
80, 3
93, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/12/2022
Đặc biệtĐB
782904
Giải nhấtG1
88548
Giải nhìG2
58230
Giải baG3
02238
95510
Giải tưG4
00700
91754
24136
31967
32211
01529
40921
Giải nămG5
4483
Giải sáuG6
5792
5162
1197
Giải bảyG7
601
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
00, 1, 4
10, 1
21, 9
30, 6, 6, 8
48
54
62, 7
7 
83
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/12/2022
Đặc biệtĐB
509838
Giải nhấtG1
13143
Giải nhìG2
90348
Giải baG3
44480
63283
Giải tưG4
97889
43822
40464
10263
57937
30476
16448
Giải nămG5
3899
Giải sáuG6
3655
0758
0442
Giải bảyG7
085
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
1 
22
37, 8
42, 3, 8, 8, 8
55, 8
63, 4
76
80, 3, 5, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/12/2022
Đặc biệtĐB
078906
Giải nhấtG1
15211
Giải nhìG2
19716
Giải baG3
48676
06444
Giải tưG4
94074
90925
64315
93047
35996
68406
48113
Giải nămG5
4750
Giải sáuG6
1641
0096
3719
Giải bảyG7
790
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06, 6
11, 3, 5, 6, 9
25
3 
41, 4, 7
50
6 
74, 6
80
90, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28/11/2022
Đặc biệtĐB
976654
Giải nhấtG1
94762
Giải nhìG2
25112
Giải baG3
80315
64343
Giải tưG4
77916
20920
36737
25586
31613
22135
12278
Giải nămG5
8815
Giải sáuG6
1317
9583
5066
Giải bảyG7
536
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
12, 3, 5, 5, 6, 7
20
35, 6, 7
43
54
62, 6
78
83, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21/11/2022
Đặc biệtĐB
116893
Giải nhấtG1
95624
Giải nhìG2
88782
Giải baG3
34896
64909
Giải tưG4
40769
48167
66302
37097
19165
65834
02827
Giải nămG5
8755
Giải sáuG6
1615
0190
7825
Giải bảyG7
542
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
02, 9
15
24, 5, 7
34
42
55
65, 7, 9
75
82
90, 3, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14/11/2022
Đặc biệtĐB
696215
Giải nhấtG1
74375
Giải nhìG2
68781
Giải baG3
75932
07286
Giải tưG4
24707
33359
97808
40794
25110
05242
12939
Giải nămG5
2920
Giải sáuG6
8905
4903
1051
Giải bảyG7
527
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 3, 5, 7, 8
10, 5
20, 7
32, 9
42
51, 9
6 
75
81, 6
94
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/11/2022
Đặc biệtĐB
864140
Giải nhấtG1
70511
Giải nhìG2
17214
Giải baG3
84361
15584
Giải tưG4
28855
56320
30920
40425
13405
90103
46064
Giải nămG5
9736
Giải sáuG6
4846
3186
8009
Giải bảyG7
569
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
11, 4
20, 0, 5
36
40, 6
55
61, 4, 9
7 
84, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31/10/2022
Đặc biệtĐB
959103
Giải nhấtG1
97553
Giải nhìG2
70700
Giải baG3
80377
54711
Giải tưG4
56661
67467
46586
15024
10194
63684
19454
Giải nămG5
9644
Giải sáuG6
2165
8724
3208
Giải bảyG7
901
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 8
11
24, 4
3 
44
53, 4
61, 5, 7
77, 7
84, 6
94
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/10/2022
Đặc biệtĐB
555582
Giải nhấtG1
64287
Giải nhìG2
08397
Giải baG3
43824
01836
Giải tưG4
96057
46187
05078
26936
87953
25628
53970
Giải nămG5
0498
Giải sáuG6
3093
1552
2790
Giải bảyG7
715
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
15
24, 8
36, 6
4 
52, 3, 7
6 
70, 8
82, 7, 7
90, 3, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/10/2022
Đặc biệtĐB
732514
Giải nhấtG1
60147
Giải nhìG2
01841
Giải baG3
34438
78470
Giải tưG4
15592
52210
85528
69569
30231
45697
86441
Giải nămG5
0836
Giải sáuG6
7260
2220
8333
Giải bảyG7
761
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
20, 8
31, 1, 3, 6, 8
41, 1, 7
5 
60, 1, 9
70
8 
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/10/2022
Đặc biệtĐB
479851
Giải nhấtG1
25454
Giải nhìG2
49591
Giải baG3
30623
18247
Giải tưG4
13407
70278
95770
46839
81904
90817
81912
Giải nămG5
6769
Giải sáuG6
9146
7166
7310
Giải bảyG7
683
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
04, 7
10, 2, 7
23
39
46, 7
51, 4
66, 9
70, 1, 8
83
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03/10/2022
Đặc biệtĐB
285053
Giải nhấtG1
22734
Giải nhìG2
91782
Giải baG3
47832
06481
Giải tưG4
65567
13555
46320
90537
28042
38561
70822
Giải nămG5
5984
Giải sáuG6
4448
7923
2582
Giải bảyG7
848
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 2, 3
32, 4, 7
42, 8, 8, 8
53, 5
61, 7
7 
81, 2, 2, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26/09/2022
Đặc biệtĐB
101413
Giải nhấtG1
20049
Giải nhìG2
60129
Giải baG3
92043
66437
Giải tưG4
25291
15998
24134
18321
86113
56080
25407
Giải nămG5
4114
Giải sáuG6
8662
1149
9789
Giải bảyG7
992
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
07
11, 3, 3, 4
21, 9
34, 7
43, 9, 9
5 
62
7 
80, 9
91, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19/09/2022
Đặc biệtĐB
586883
Giải nhấtG1
01309
Giải nhìG2
61062
Giải baG3
61869
02809
Giải tưG4
19090
74081
58891
48451
61723
29426
79006
Giải nămG5
7334
Giải sáuG6
0780
5172
1132
Giải bảyG7
284
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
06, 9, 9
1 
23, 5, 6
32, 4
4 
51
62, 9
72
80, 1, 3, 4
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12/09/2022
Đặc biệtĐB
307071
Giải nhấtG1
57668
Giải nhìG2
34142
Giải baG3
53920
06512
Giải tưG4
16259
49427
41205
94269
62813
10935
52099
Giải nămG5
9659
Giải sáuG6
1630
6440
8147
Giải bảyG7
354
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
05
12, 3
20, 7, 7
30, 5
40, 2, 7
54, 9, 9
68, 9
71
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05/09/2022
Đặc biệtĐB
481364
Giải nhấtG1
04821
Giải nhìG2
23605
Giải baG3
40710
53124
Giải tưG4
14285
27322
88952
62244
29177
85621
08212
Giải nămG5
4242
Giải sáuG6
0263
8366
3274
Giải bảyG7
328
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
05
10, 2
21, 1, 2, 4, 8
35
42, 4
52
63, 4, 6
74, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29/08/2022
Đặc biệtĐB
349908
Giải nhấtG1
74696
Giải nhìG2
79010
Giải baG3
34401
11598
Giải tưG4
25247
20736
46512
59762
41685
16210
01803
Giải nămG5
1537
Giải sáuG6
7793
5417
2467
Giải bảyG7
598
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
01, 3, 8
10, 0, 2, 7
2 
36, 7, 9
47
5 
62, 7
7 
85
93, 6, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22/08/2022
Đặc biệtĐB
614256
Giải nhấtG1
16700
Giải nhìG2
08702
Giải baG3
71948
29155
Giải tưG4
79846
04856
08923
70263
90803
00964
88399
Giải nămG5
3527
Giải sáuG6
4841
0832
7519
Giải bảyG7
952
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
19
23, 7
32
41, 6, 8
52, 5, 6, 6
63, 4
73
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15/08/2022
Đặc biệtĐB
973334
Giải nhấtG1
08251
Giải nhìG2
65365
Giải baG3
80177
82347
Giải tưG4
59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273
Giải nămG5
9165
Giải sáuG6
5372
4093
3442
Giải bảyG7
730
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
30, 4, 5, 9
42, 7
51, 6
65, 5
72, 3, 5, 6, 7
8 
93, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08/08/2022
Đặc biệtĐB
481713
Giải nhấtG1
92305
Giải nhìG2
96322
Giải baG3
11798
05096
Giải tưG4
34219
40114
66275
50317
43729
42905
53976
Giải nămG5
5819
Giải sáuG6
7594
0808
0882
Giải bảyG7
868
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05, 5, 8
13, 4, 7, 9, 9
22, 9
39
4 
5 
68
75, 6
82
94, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01/08/2022
Đặc biệtĐB
787187
Giải nhấtG1
08450
Giải nhìG2
72263
Giải baG3
65557
26331
Giải tưG4
23562
52330
45484
19884
14546
65430
06133
Giải nămG5
3132
Giải sáuG6
9296
4289
2361
Giải bảyG7
722
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
0 
1 
22
30, 0, 1, 2, 3
46
50, 4, 7
61, 2, 3
7 
84, 4, 7, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/07/2022
Đặc biệtĐB
522518
Giải nhấtG1
78039
Giải nhìG2
44730
Giải baG3
71158
48037
Giải tưG4
90134
69983
91020
14481
34201
99588
79065
Giải nămG5
3892
Giải sáuG6
8298
0345
3327
Giải bảyG7
307
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
01, 7
18
20, 7
30, 4, 6, 7, 9
45
58
65
7 
81, 3, 8
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/07/2022
Đặc biệtĐB
545922
Giải nhấtG1
76300
Giải nhìG2
80946
Giải baG3
39582
11289
Giải tưG4
07662
23066
91170
07168
14958
42195
52002
Giải nămG5
4283
Giải sáuG6
9018
5906
3609
Giải bảyG7
403
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 6, 9
18
22
3 
46
58
62, 6, 8, 9
70
82, 3, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/07/2022
Đặc biệtĐB
341862
Giải nhấtG1
18584
Giải nhìG2
04414
Giải baG3
12409
48909
Giải tưG4
88580
57185
85796
94724
13619
93856
14164
Giải nămG5
1070
Giải sáuG6
3201
8223
4674
Giải bảyG7
860
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
01, 9, 9
14, 9
23, 4
3 
4 
56
60, 2, 4
70, 4
80, 4, 5
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/07/2022
Đặc biệtĐB
183305
Giải nhấtG1
56191
Giải nhìG2
41558
Giải baG3
13642
77965
Giải tưG4
36253
34676
59588
81305
53979
39893
11204
Giải nămG5
0279
Giải sáuG6
9675
5275
3309
Giải bảyG7
152
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 4, 5, 5, 9
1 
2 
3 
42
52, 3, 8
65
75, 5, 6, 9, 9
88
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27/06/2022
Đặc biệtĐB
975604
Giải nhấtG1
33363
Giải nhìG2
23104
Giải baG3
14287
46012
Giải tưG4
31643
09474
60244
19643
87666
05780
32299
Giải nămG5
4723
Giải sáuG6
0604
7310
0154
Giải bảyG7
400
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 4, 4, 4
10, 2
23
3 
43, 3, 4
54
63, 6
74
80, 7
99, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20/06/2022
Đặc biệtĐB
435462
Giải nhấtG1
67609
Giải nhìG2
38917
Giải baG3
75341
51538
Giải tưG4
90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270
Giải nămG5
8834
Giải sáuG6
6408
0421
8877
Giải bảyG7
197
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
00, 4, 8, 9
14, 7
21, 9
34, 8
41, 4
5 
62, 2
70, 7
8 
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13/06/2022
Đặc biệtĐB
175792
Giải nhấtG1
72930
Giải nhìG2
09230
Giải baG3
43326
88223
Giải tưG4
50782
77020
07661
87677
40516
87321
03132
Giải nămG5
9728
Giải sáuG6
6881
3010
3957
Giải bảyG7
836
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
10, 6, 7
20, 1, 3, 6, 8
30, 0, 2, 6
4 
57
61
77
81, 2
92
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06/06/2022
Đặc biệtĐB
752657
Giải nhấtG1
35699
Giải nhìG2
57524
Giải baG3
82206
49754
Giải tưG4
41001
20501
92835
63187
11570
21565
46410
Giải nămG5
5413
Giải sáuG6
3710
2478
0837
Giải bảyG7
352
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
01, 1, 6, 9
10, 0, 3
24
35, 7
4 
52, 4, 7
65
70, 8
87
99
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 30/05/2022
Đặc biệtĐB
307260
Giải nhấtG1
11989
Giải nhìG2
55001
Giải baG3
62543
95064
Giải tưG4
62480
14671
43200
28262
69501
04992
35032
Giải nămG5
5948
Giải sáuG6
7621
1129
5523
Giải bảyG7
244
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00, 1, 1
1 
21, 3, 9
32
43, 4, 8
5 
60, 2, 4
71
80, 9
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 23/05/2022
Đặc biệtĐB
123922
Giải nhấtG1
37774
Giải nhìG2
77201
Giải baG3
79165
98939
Giải tưG4
15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919
Giải nămG5
9329
Giải sáuG6
2487
8840
8085
Giải bảyG7
468
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
01
19
22, 2, 9, 9
35, 9
40, 3
54
65, 8
74, 9
85, 7, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16/05/2022
Đặc biệtĐB
194554
Giải nhấtG1
79536
Giải nhìG2
81952
Giải baG3
81772
47507
Giải tưG4
81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890
Giải nămG5
8847
Giải sáuG6
9582
7021
9417
Giải bảyG7
300
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00, 7
17
21, 5
36
42, 7
52, 4
6 
71, 2, 4, 6, 9
82
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09/05/2022
Đặc biệtĐB
419737
Giải nhấtG1
59600
Giải nhìG2
55735
Giải baG3
64670
45062
Giải tưG4
98604
62788
20189
85405
65305
97952
90134
Giải nămG5
8543
Giải sáuG6
6413
2654
6135
Giải bảyG7
884
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
00, 4, 5, 5
13
2 
34, 5, 5, 7
43
50, 2, 4
62
70
84, 8, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02/05/2022
Đặc biệtĐB
998393
Giải nhấtG1
33809
Giải nhìG2
21003
Giải baG3
55170
30112
Giải tưG4
55991
15962
50063
83032
83068
96066
50171
Giải nămG5
5183
Giải sáuG6
2338
8146
1065
Giải bảyG7
813
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03, 9
12, 3
27
32, 8
46
5 
62, 3, 5, 6, 8
70, 1
83
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25/04/2022
Đặc biệtĐB
667996
Giải nhấtG1
47040
Giải nhìG2
25849
Giải baG3
45686
57729
Giải tưG4
47720
16069
59696
46517
57496
11843
55490
Giải nămG5
8641
Giải sáuG6
9535
3089
3506
Giải bảyG7
837
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
05, 6
17
20, 9
35, 7
40, 1, 3, 9
5 
69
7 
86, 9
90, 6, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18/04/2022
Đặc biệtĐB
498319
Giải nhấtG1
53028
Giải nhìG2
53626
Giải baG3
50975
19009
Giải tưG4
44904
51669
92150
34150
66313
11091
30063
Giải nămG5
1256
Giải sáuG6
7761
5973
6070
Giải bảyG7
074
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
04, 9
13, 9
26, 8
30
4 
50, 0, 6
61, 3, 9
70, 3, 4, 5
8 
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11/04/2022
Đặc biệtĐB
990612
Giải nhấtG1
00529
Giải nhìG2
04077
Giải baG3
85773
64955
Giải tưG4
62387
54737
48472
45634
66553
59567
96233
Giải nămG5
7342
Giải sáuG6
1951
0210
4765
Giải bảyG7
202
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
02
10, 2
29
33, 4, 7
42
51, 3, 5
65, 7
72, 3, 7
87
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04/04/2022
Đặc biệtĐB
585147
Giải nhấtG1
76093
Giải nhìG2
01171
Giải baG3
61279
29369
Giải tưG4
03217
82903
56148
52195
89323
56427
34795
Giải nămG5
5534
Giải sáuG6
5117
2765
1648
Giải bảyG7
374
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
03
17, 7
23, 7
34
40, 7, 8, 8
5 
65, 9
71, 4, 9
8 
93, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28/03/2022
Đặc biệtĐB
778553
Giải nhấtG1
21090
Giải nhìG2
92991
Giải baG3
69630
51888
Giải tưG4
81886
38621
99579
41771
15152
71677
69757
Giải nămG5
9498
Giải sáuG6
2836
8897
1766
Giải bảyG7
836
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
30, 6, 6
4 
52, 3, 7
66
71, 7, 9
81, 6, 8
90, 1, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21/03/2022
Đặc biệtĐB
693624
Giải nhấtG1
64775
Giải nhìG2
13452
Giải baG3
21153
19656
Giải tưG4
31309
46039
58354
94973
17690
49266
20552
Giải nămG5
7828
Giải sáuG6
3926
9439
4806
Giải bảyG7
314
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
06, 9
14
22, 4, 6, 8
39, 9
4 
52, 2, 3, 4, 6
66
73, 5
8 
90
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14/03/2022
Đặc biệtĐB
882667
Giải nhấtG1
63498
Giải nhìG2
47975
Giải baG3
03228
96026
Giải tưG4
63109
57392
47194
34562
84027
94318
04118
Giải nămG5
3283
Giải sáuG6
9253
3348
1098
Giải bảyG7
759
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
09
18, 8
26, 7, 8
30
48
53, 9
62, 7
75
83
92, 4, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/03/2022
Đặc biệtĐB
142036
Giải nhấtG1
55955
Giải nhìG2
63755
Giải baG3
70801
30102
Giải tưG4
15816
92737
47687
53297
89502
86884
02174
Giải nămG5
2457
Giải sáuG6
9339
8994
6198
Giải bảyG7
836
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
01, 2, 2
16
2 
36, 6, 7, 7, 9
4 
55, 5, 7
6 
74
84, 7
94, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28/02/2022
Đặc biệtĐB
154158
Giải nhấtG1
77505
Giải nhìG2
51217
Giải baG3
72153
88078
Giải tưG4
01427
90788
91750
16700
18602
68492
17519
Giải nămG5
4771
Giải sáuG6
4150
2933
3314
Giải bảyG7
339
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
00, 2, 5
14, 7, 9
27
33, 9
4 
50, 0, 3, 8
6 
71, 8
88
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21/02/2022
Đặc biệtĐB
454983
Giải nhấtG1
41618
Giải nhìG2
36657
Giải baG3
90069
01429
Giải tưG4
08078
69295
51181
56361
38906
54263
96072
Giải nămG5
1491
Giải sáuG6
3864
2634
9276
Giải bảyG7
953
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
06
18
29
34
43
53, 7
61, 3, 4, 9
72, 6, 8
81, 3
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14/02/2022
Đặc biệtĐB
970555
Giải nhấtG1
87178
Giải nhìG2
58080
Giải baG3
00460
53076
Giải tưG4
11545
27414
33463
51876
19155
39723
09995
Giải nămG5
4507
Giải sáuG6
1157
1703
5436
Giải bảyG7
479
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03, 7
14
23
36
45
55, 5, 7
60, 3, 5
76, 6, 8, 9
80
95
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07/02/2022
Đặc biệtĐB
252648
Giải nhấtG1
01122
Giải nhìG2
11279
Giải baG3
33798
94861
Giải tưG4
06896
99950
35174
46981
75013
55687
41472
Giải nămG5
3981
Giải sáuG6
4965
6265
2054
Giải bảyG7
143
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
13
22
3 
43, 8
50, 4
61, 5, 5
70, 2, 4, 9
81, 1, 7
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31/01/2022
Đặc biệtĐB
993796
Giải nhấtG1
56554
Giải nhìG2
99347
Giải baG3
52843
77652
Giải tưG4
86692
03086
29356
72801
15138
71711
92968
Giải nămG5
4049
Giải sáuG6
2264
2024
2438
Giải bảyG7
001
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
01, 1
11
24
38, 8
43, 7, 9
52, 4, 6
64, 8
7 
86
92, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24/01/2022
Đặc biệtĐB
765216
Giải nhấtG1
56766
Giải nhìG2
14988
Giải baG3
87903
04156
Giải tưG4
42281
39826
28425
92617
03114
30291
41035
Giải nămG5
4708
Giải sáuG6
5212
8215
9910
Giải bảyG7
810
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
03, 8
10, 0, 2, 4, 5, 6, 7
25, 6
35
4 
56, 7
66
7 
81, 8
91
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17/01/2022
Đặc biệtĐB
232848
Giải nhấtG1
49548
Giải nhìG2
74929
Giải baG3
01648
02432
Giải tưG4
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
Giải nămG5
4385
Giải sáuG6
6187
2647
5014
Giải bảyG7
231
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
06
14
29
30, 1, 2, 2
44, 7, 8, 8, 8
5 
60
76
85, 5, 5, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10/01/2022
Đặc biệtĐB
949595
Giải nhấtG1
96009
Giải nhìG2
75234
Giải baG3
19916
25266
Giải tưG4
71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087
Giải nămG5
6136
Giải sáuG6
1578
8795
7851
Giải bảyG7
090
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
09
16
2 
34, 5, 6
40
51
65, 6
71, 8
82, 3, 4, 7
90, 5, 5