Sổ Kết Quả - XSMB 200 Ngày - Kết Quả 200 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
285556
Giải nhấtG1
24009
Giải nhìG2
19631
Giải baG3
52767
49813
Giải tưG4
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
Giải nămG5
5938
Giải sáuG6
9870
8106
5410
Giải bảyG7
620
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00, 6, 9
10, 3, 4, 4, 5
20
30, 0, 1, 3, 8, 8
4 
56
67
70
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
350037
Giải nhấtG1
69552
Giải nhìG2
07395
Giải baG3
51675
56374
Giải tưG4
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
Giải nămG5
3214
Giải sáuG6
2151
2474
0406
Giải bảyG7
030
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
06
14, 8
27
30, 7
47
51, 2, 8
6 
74, 4, 5
80, 6
94, 5, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/11/2023
Đặc biệtĐB
615960
Giải nhấtG1
80405
Giải nhìG2
00571
Giải baG3
21006
14489
Giải tưG4
72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711
Giải nămG5
7300
Giải sáuG6
0719
8185
6123
Giải bảyG7
497
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
11, 9
23, 7
35
4 
5 
60, 0, 8
71, 6, 7
85, 9
92, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/11/2023
Đặc biệtĐB
879516
Giải nhấtG1
95023
Giải nhìG2
73986
Giải baG3
60960
46299
Giải tưG4
66381
45357
88599
84505
73278
07196
10976
Giải nămG5
6643
Giải sáuG6
2833
5158
6712
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
05
12, 6
23
33
43, 8
57, 8
60, 1
76, 8
81, 6
96, 9, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/11/2023
Đặc biệtĐB
456669
Giải nhấtG1
25893
Giải nhìG2
27584
Giải baG3
61125
79331
Giải tưG4
89408
00472
70149
74233
09701
96830
89001
Giải nămG5
2672
Giải sáuG6
0705
6862
3803
Giải bảyG7
666
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 5, 8
1 
25
30, 1, 3
49
5 
62, 6, 9
72, 2, 7
84
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/10/2023
Đặc biệtĐB
724368
Giải nhấtG1
06615
Giải nhìG2
82550
Giải baG3
95430
31757
Giải tưG4
61374
55114
11580
39171
54835
69352
32386
Giải nămG5
6383
Giải sáuG6
0896
7354
3995
Giải bảyG7
960
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
2 
30, 5
41
50, 2, 4, 7
60, 8
71, 4
80, 3, 6
95, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/10/2023
Đặc biệtĐB
402281
Giải nhấtG1
39659
Giải nhìG2
74572
Giải baG3
42455
98985
Giải tưG4
36450
77649
37923
91807
46011
51438
71808
Giải nămG5
3388
Giải sáuG6
9076
2756
1896
Giải bảyG7
396
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
07, 8
11
23
38
49
50, 5, 6, 9
6 
72, 6
81, 5, 8, 9
96, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/10/2023
Đặc biệtĐB
289176
Giải nhấtG1
50135
Giải nhìG2
91873
Giải baG3
08083
13293
Giải tưG4
84385
20642
88344
64370
80362
89224
53285
Giải nămG5
6041
Giải sáuG6
0243
9551
2880
Giải bảyG7
436
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
35, 6
41, 2, 3, 4
51
62, 9
70, 3, 6
80, 3, 5, 5
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/10/2023
Đặc biệtĐB
328783
Giải nhấtG1
60060
Giải nhìG2
66096
Giải baG3
83242
65976
Giải tưG4
20150
09192
51231
30525
94823
27593
71484
Giải nămG5
4402
Giải sáuG6
8700
2254
1221
Giải bảyG7
374
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
00, 2
18
21, 3, 5
31
42
50, 4
60
74, 6
83, 4
92, 3, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/10/2023
Đặc biệtĐB
740214
Giải nhấtG1
22092
Giải nhìG2
50600
Giải baG3
50035
34989
Giải tưG4
44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581
Giải nămG5
5256
Giải sáuG6
6042
9518
7952
Giải bảyG7
980
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
13, 4, 7, 8
20
35
41, 2
52, 6, 8
64
7 
80, 1, 9, 9
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/09/2023
Đặc biệtĐB
298118
Giải nhấtG1
64733
Giải nhìG2
52902
Giải baG3
90293
86361
Giải tưG4
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
Giải nămG5
7767
Giải sáuG6
6679
1366
7466
Giải bảyG7
590
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 2
12, 6, 8
2 
33, 6
4 
50, 6
61, 6, 6, 7
79
8 
90, 0, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023
Đặc biệtĐB
169440
Giải nhấtG1
70793
Giải nhìG2
88273
Giải baG3
49996
40972
Giải tưG4
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
Giải nămG5
2123
Giải sáuG6
0181
2515
1734
Giải bảyG7
591
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
23, 9
34
40
57
64, 4
72, 3
80, 1, 5
91, 3, 4, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/09/2023
Đặc biệtĐB
942403
Giải nhấtG1
24931
Giải nhìG2
33550
Giải baG3
01238
47758
Giải tưG4
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
Giải nămG5
9754
Giải sáuG6
0854
7504
0586
Giải bảyG7
306
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
03, 4, 6, 8
16
21, 3, 8
31, 8
4 
50, 4, 4, 8
6 
70, 1
81, 6
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/09/2023
Đặc biệtĐB
197817
Giải nhấtG1
36595
Giải nhìG2
83367
Giải baG3
47741
94850
Giải tưG4
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
Giải nămG5
2889
Giải sáuG6
5782
0632
0841
Giải bảyG7
293
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
30, 2, 4
41, 1, 7
50
65, 7, 9
73
82, 3, 7, 9
93, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/08/2023
Đặc biệtĐB
966698
Giải nhấtG1
57891
Giải nhìG2
41423
Giải baG3
57896
38413
Giải tưG4
76218
45805
86717
77482
16543
74461
54602
Giải nămG5
8253
Giải sáuG6
2025
9890
5588
Giải bảyG7
645
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
02, 5
13, 7, 8
23, 5
3 
43, 5
53
61
7 
82, 8
90, 1, 4, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/08/2023
Đặc biệtĐB
651943
Giải nhấtG1
45846
Giải nhìG2
44753
Giải baG3
46913
76006
Giải tưG4
69296
44729
41434
63463
06997
81859
00921
Giải nămG5
4195
Giải sáuG6
7912
8533
8807
Giải bảyG7
350
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
06, 7, 7
12, 3
21, 9
33, 4
43, 6
50, 3, 9
63
7 
8 
95, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/08/2023
Đặc biệtĐB
854374
Giải nhấtG1
46708
Giải nhìG2
99228
Giải baG3
03295
53019
Giải tưG4
58616
76161
29580
46818
08820
65150
81355
Giải nămG5
5784
Giải sáuG6
0554
0986
4604
Giải bảyG7
354
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
04, 8
16, 8, 9
20, 8
3 
4 
50, 2, 4, 4, 5
61
74
80, 4, 6
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/08/2023
Đặc biệtĐB
299709
Giải nhấtG1
60442
Giải nhìG2
67737
Giải baG3
07792
09513
Giải tưG4
19298
50247
20702
93329
53542
80173
26657
Giải nămG5
7767
Giải sáuG6
6502
0359
5198
Giải bảyG7
574
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
02, 2, 9
13
29
37
42, 2, 7
50, 7, 9
67
73, 4
8 
92, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/07/2023
Đặc biệtĐB
228478
Giải nhấtG1
02679
Giải nhìG2
07503
Giải baG3
80863
30740
Giải tưG4
72323
63277
48669
58783
49210
06316
07735
Giải nămG5
2175
Giải sáuG6
4905
7462
7034
Giải bảyG7
930
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 5
10, 6
23
30, 4, 5
40
5 
62, 3, 9
75, 7, 8, 9
83, 5
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/07/2023
Đặc biệtĐB
564844
Giải nhấtG1
36341
Giải nhìG2
27457
Giải baG3
49852
62424
Giải tưG4
20935
40005
10125
32340
14893
38057
97505
Giải nămG5
8772
Giải sáuG6
8793
0433
6188
Giải bảyG7
657
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 5
13
24, 5
33, 5
40, 1, 4
52, 7, 7, 7
6 
72
88
93, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/07/2023
Đặc biệtĐB
302212
Giải nhấtG1
49707
Giải nhìG2
26943
Giải baG3
90334
39430
Giải tưG4
75337
00311
08895
50920
50568
87984
33291
Giải nămG5
4953
Giải sáuG6
8931
6183
2610
Giải bảyG7
103
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03, 7
10, 1, 2
20
30, 1, 4, 7
43
53
68
73
83, 4
91, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/07/2023
Đặc biệtĐB
676636
Giải nhấtG1
72688
Giải nhìG2
60188
Giải baG3
95518
23072
Giải tưG4
67809
55262
11628
65814
44459
31430
14357
Giải nămG5
5331
Giải sáuG6
5442
8947
9990
Giải bảyG7
696
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
09
14, 8
28
30, 1, 6
42, 7
57, 9, 9
62
72
88, 8
90, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/07/2023
Đặc biệtĐB
690449
Giải nhấtG1
84142
Giải nhìG2
46693
Giải baG3
76258
51013
Giải tưG4
25632
95294
36542
60320
72538
80774
16326
Giải nămG5
3070
Giải sáuG6
4756
4097
8351
Giải bảyG7
560
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
13
20, 6
30, 2, 8
42, 2, 9
51, 6, 8
60
70, 4
8 
93, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/06/2023
Đặc biệtĐB
318888
Giải nhấtG1
78858
Giải nhìG2
87344
Giải baG3
49722
16643
Giải tưG4
50117
69148
13041
34392
73319
66519
15304
Giải nămG5
1715
Giải sáuG6
6299
3938
1751
Giải bảyG7
360
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04
15, 7, 9, 9
22
38
41, 3, 4, 8
51, 8
60, 0
7 
88
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/06/2023
Đặc biệtĐB
760439
Giải nhấtG1
12526
Giải nhìG2
00331
Giải baG3
46082
87917
Giải tưG4
02660
98600
91507
70136
89427
36695
23755
Giải nămG5
1141
Giải sáuG6
0940
4122
1978
Giải bảyG7
156
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 7
17
22, 6, 6, 7
31, 6, 9
40, 1
55, 6
60
78
82
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/06/2023
Đặc biệtĐB
723057
Giải nhấtG1
04098
Giải nhìG2
01440
Giải baG3
17797
75129
Giải tưG4
03863
83845
66896
13216
77413
02265
01876
Giải nămG5
5654
Giải sáuG6
5921
9081
8373
Giải bảyG7
572
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
13, 6
21, 9
3 
40, 5
54, 7
63, 5
70, 2, 3, 6
81
96, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/06/2023
Đặc biệtĐB
853973
Giải nhấtG1
58346
Giải nhìG2
73891
Giải baG3
31614
26630
Giải tưG4
92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277
Giải nămG5
7153
Giải sáuG6
8374
3070
1797
Giải bảyG7
097
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01
14, 8
26
30, 5
46
53, 6
6 
70, 1, 3, 4, 7
85
91, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/05/2023
Đặc biệtĐB
077788
Giải nhấtG1
35048
Giải nhìG2
65910
Giải baG3
47970
68530
Giải tưG4
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
Giải nămG5
2825
Giải sáuG6
1178
7155
9156
Giải bảyG7
308
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
08
10
25
30, 7
43, 8
55, 6, 6, 8, 8
6 
70, 3, 8
86, 8, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/05/2023
Đặc biệtĐB
164268
Giải nhấtG1
40813
Giải nhìG2
50054
Giải baG3
15107
05250
Giải tưG4
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
Giải nămG5
2892
Giải sáuG6
1624
7910
9824
Giải bảyG7
592
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07
10, 3, 4
24, 4
30
40
50, 4, 5, 6, 7, 8
61, 8
7 
8 
92, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/05/2023
Đặc biệtĐB
381832
Giải nhấtG1
32242
Giải nhìG2
37150
Giải baG3
10078
18967
Giải tưG4
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
Giải nămG5
2347
Giải sáuG6
1976
8206
3100
Giải bảyG7
487
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
27, 8
32, 4, 5
42, 6, 7
50
67, 8
76, 8, 8
83, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/05/2023
Đặc biệtĐB
405776
Giải nhấtG1
76555
Giải nhìG2
96835
Giải baG3
89403
65945
Giải tưG4
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
Giải nămG5
8283
Giải sáuG6
9893
5804
9407
Giải bảyG7
988
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
03, 4, 7, 9
12, 7
2 
35
45, 9
55
60, 1
76
83, 5, 8, 9
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/04/2023
Đặc biệtĐB
820158
Giải nhấtG1
05528
Giải nhìG2
09543
Giải baG3
16071
63057
Giải tưG4
05123
40772
68951
40971
25987
47248
10844
Giải nămG5
5066
Giải sáuG6
3822
3038
4490
Giải bảyG7
643
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 3, 8
38
43, 3, 4, 8
51, 7, 8
63, 6
71, 1, 2
87
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/04/2023
Đặc biệtĐB
038472
Giải nhấtG1
16966
Giải nhìG2
66889
Giải baG3
72348
24223
Giải tưG4
39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
Giải nămG5
1029
Giải sáuG6
6588
9047
9899
Giải bảyG7
876
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
1 
23, 8, 9
31, 5
47, 8, 9
54
63, 6
72, 6
83, 8, 9
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/04/2023
Đặc biệtĐB
377984
Giải nhấtG1
44975
Giải nhìG2
86496
Giải baG3
42770
79552
Giải tưG4
08453
28837
93062
23717
04184
50770
43103
Giải nămG5
2011
Giải sáuG6
0947
5734
8879
Giải bảyG7
727
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 3
11, 7
27
34, 7
47
52, 3
62
70, 0, 5, 9
84, 4
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/04/2023
Đặc biệtĐB
735108
Giải nhấtG1
99081
Giải nhìG2
55354
Giải baG3
37576
20063
Giải tưG4
11477
54113
40505
01162
53668
49585
29987
Giải nămG5
1247
Giải sáuG6
7094
3251
9045
Giải bảyG7
577
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
05, 8
13
2 
3 
45, 7, 8
51, 4
62, 3, 8
76, 7, 7
81, 5, 7
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/04/2023
Đặc biệtĐB
775410
Giải nhấtG1
17164
Giải nhìG2
47262
Giải baG3
50902
79688
Giải tưG4
00883
79297
11688
77111
61138
28610
07980
Giải nămG5
3448
Giải sáuG6
3597
6788
1166
Giải bảyG7
665
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
02
10, 0, 1
2 
38
44, 8
5 
62, 4, 5, 6
7 
80, 3, 8, 8, 8
97, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/03/2023
Đặc biệtĐB
316798
Giải nhấtG1
31654
Giải nhìG2
53998
Giải baG3
09108
06101
Giải tưG4
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
Giải nămG5
1876
Giải sáuG6
4007
6276
8610
Giải bảyG7
737
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 7, 8
10
2 
31, 7
4 
51, 4
62, 3, 7
76, 6
8 
94, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/03/2023
Đặc biệtĐB
260971
Giải nhấtG1
29997
Giải nhìG2
72489
Giải baG3
92309
51991
Giải tưG4
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
Giải nămG5
4256
Giải sáuG6
8124
9896
0744
Giải bảyG7
241
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
09
1 
20, 4, 7
3 
41, 4, 5
53, 6
64
71, 3, 9
85, 9
91, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/03/2023
Đặc biệtĐB
901288
Giải nhấtG1
17501
Giải nhìG2
71971
Giải baG3
14943
26772
Giải tưG4
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
Giải nămG5
8667
Giải sáuG6
2964
4111
0424
Giải bảyG7
393
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
01, 4
10, 1
21, 4
33
42, 3
5 
64, 4, 7
71, 2
88
93, 6, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/03/2023
Đặc biệtĐB
880768
Giải nhấtG1
86383
Giải nhìG2
38251
Giải baG3
41019
67480
Giải tưG4
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
Giải nămG5
0697
Giải sáuG6
0001
5447
8261
Giải bảyG7
544
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
01, 4
19
2 
37
44, 7, 9
51, 7
61, 6, 8, 8
74, 6
80, 3
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/02/2023
Đặc biệtĐB
069045
Giải nhấtG1
30593
Giải nhìG2
95572
Giải baG3
14756
55845
Giải tưG4
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
Giải nămG5
2865
Giải sáuG6
8002
5204
9685
Giải bảyG7
047
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02, 4
12
27
3 
45, 5, 7
55, 6
62, 5
72, 4, 5
81, 5, 8
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/02/2023
Đặc biệtĐB
006475
Giải nhấtG1
14781
Giải nhìG2
04058
Giải baG3
36413
62049
Giải tưG4
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
Giải nămG5
7306
Giải sáuG6
3094
3615
5892
Giải bảyG7
037
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
06
10, 3, 5
2 
37
41, 6, 9
58
60
74, 5
81, 2
92, 3, 4, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/02/2023
Đặc biệtĐB
038474
Giải nhấtG1
52770
Giải nhìG2
61347
Giải baG3
05256
78361
Giải tưG4
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
Giải nămG5
7224
Giải sáuG6
5404
3692
7555
Giải bảyG7
027
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
04
11
22, 4, 7
31
47, 9
55, 5, 6
61
70, 4
88
92, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/02/2023
Đặc biệtĐB
654868
Giải nhấtG1
66692
Giải nhìG2
93223
Giải baG3
33180
16851
Giải tưG4
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
Giải nămG5
1098
Giải sáuG6
5031
5368
4825
Giải bảyG7
448
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
08
1 
23, 4, 5, 8
31, 4
44, 8
51, 6
68, 8
73, 3
80
92, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/01/2023
Đặc biệtĐB
201243
Giải nhấtG1
36163
Giải nhìG2
93357
Giải baG3
63836
12901
Giải tưG4
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
Giải nămG5
8530
Giải sáuG6
8018
7231
1820
Giải bảyG7
749
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
01
18
20
30, 1, 6
43, 9
51, 7
60, 1, 3, 4
71, 3, 8
83
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/01/2023
Đặc biệtĐB
332403
Giải nhấtG1
74636
Giải nhìG2
18434
Giải baG3
10586
05172
Giải tưG4
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
Giải nămG5
0290
Giải sáuG6
4812
0948
7517
Giải bảyG7
356
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03
12, 7
2 
30, 4, 6, 9
43, 8
56
6 
72
86
90, 2, 2, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/01/2023
Đặc biệtĐB
515546
Giải nhấtG1
27423
Giải nhìG2
52814
Giải baG3
38086
87725
Giải tưG4
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
Giải nămG5
1904
Giải sáuG6
1746
0466
5869
Giải bảyG7
482
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
04
14
23, 5
32, 2
45, 6, 6
54
64, 6, 9
76
80, 2, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/01/2023
Đặc biệtĐB
140182
Giải nhấtG1
81332
Giải nhìG2
62855
Giải baG3
89331
84056
Giải tưG4
62746
44556
79317
07016
81274
05953
84765
Giải nămG5
9267
Giải sáuG6
1400
2869
3021
Giải bảyG7
124
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
00
16, 7
21, 4, 8
31, 2
46
53, 5, 6, 6
65, 7, 9
74
82
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/01/2023
Đặc biệtĐB
104380
Giải nhấtG1
13089
Giải nhìG2
45354
Giải baG3
44067
79309
Giải tưG4
76611
29433
13198
91143
95007
69599
35731
Giải nămG5
7486
Giải sáuG6
2636
5029
5020
Giải bảyG7
528
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
07, 9
11
20, 8, 9
31, 3, 6
43
54
64, 7
7 
80, 6, 9
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/12/2022
Đặc biệtĐB
845155
Giải nhấtG1
28866
Giải nhìG2
55393
Giải baG3
92586
59327
Giải tưG4
44154
16230
79035
69626
95137
80189
87317
Giải nămG5
9479
Giải sáuG6
9488
9551
0754
Giải bảyG7
674
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
0 
17
25, 6, 7
30, 5, 7
4 
51, 4, 4, 5
66
74, 9
86, 8, 9
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/12/2022
Đặc biệtĐB
480954
Giải nhấtG1
13145
Giải nhìG2
57985
Giải baG3
03700
20858
Giải tưG4
98154
77411
29353
34116
93806
89787
49418
Giải nămG5
8597
Giải sáuG6
3357
7305
3161
Giải bảyG7
440
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
11, 6, 8
2 
3 
40, 5
53, 4, 4, 7, 8
60, 1
7 
85, 7
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/12/2022
Đặc biệtĐB
718871
Giải nhấtG1
58658
Giải nhìG2
36961
Giải baG3
28909
74579
Giải tưG4
42532
20602
37490
59975
86776
35868
96978
Giải nămG5
7524
Giải sáuG6
2059
7890
2868
Giải bảyG7
630
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 9
1 
24
30, 2
4 
58, 9
61, 6, 8, 8
71, 5, 6, 8, 9
8 
90, 0
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/12/2022
Đặc biệtĐB
410089
Giải nhấtG1
18321
Giải nhìG2
62651
Giải baG3
76172
18120
Giải tưG4
31071
42498
66971
71588
79205
32630
49996
Giải nămG5
0655
Giải sáuG6
3604
6882
6607
Giải bảyG7
564
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
1 
20, 1
30
43
51, 5
64
71, 1, 2
82, 8, 9
96, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/11/2022
Đặc biệtĐB
515051
Giải nhấtG1
42499
Giải nhìG2
56054
Giải baG3
36977
28973
Giải tưG4
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
Giải nămG5
7982
Giải sáuG6
4571
6426
6705
Giải bảyG7
866
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
1 
26
38
45
51, 4
66, 7, 7
71, 3, 7
82, 3, 9
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/11/2022
Đặc biệtĐB
719984
Giải nhấtG1
94935
Giải nhìG2
73570
Giải baG3
22993
60368
Giải tưG4
75349
49666
19901
87836
93023
91351
47269
Giải nămG5
5773
Giải sáuG6
2759
9985
9389
Giải bảyG7
905
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
01, 5
1 
23
35, 6
49
51, 9
66, 8, 9
70, 3
82, 4, 5, 9
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/11/2022
Đặc biệtĐB
928658
Giải nhấtG1
32250
Giải nhìG2
27681
Giải baG3
14201
50408
Giải tưG4
10037
10160
58294
17330
74742
92783
15120
Giải nămG5
7303
Giải sáuG6
9900
5971
1999
Giải bảyG7
144
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 3, 8
1 
20
30, 7
42, 4
50, 8
60
71
81, 3
94, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/11/2022
Đặc biệtĐB
175812
Giải nhấtG1
98412
Giải nhìG2
00021
Giải baG3
62699
37191
Giải tưG4
04974
35647
90502
16663
20664
10331
84927
Giải nămG5
5400
Giải sáuG6
4104
9065
6719
Giải bảyG7
888
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
00, 2, 4
12, 2, 9
21, 7
31
47
5 
63, 4, 5
74
87, 8
91, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/10/2022
Đặc biệtĐB
556519
Giải nhấtG1
44948
Giải nhìG2
24146
Giải baG3
61403
97394
Giải tưG4
51763
89018
76844
78479
42635
50616
82915
Giải nămG5
4864
Giải sáuG6
1327
0796
6042
Giải bảyG7
280
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
03
15, 6, 8, 9
27
35
42, 4, 6, 8
5 
63, 4
79
80
90, 4, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/10/2022
Đặc biệtĐB
409935
Giải nhấtG1
24407
Giải nhìG2
00205
Giải baG3
58742
57029
Giải tưG4
35601
18253
21323
79986
64475
76691
04130
Giải nămG5
8296
Giải sáuG6
9951
9556
8758
Giải bảyG7
078
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
1 
23, 9
30, 5
42
51, 3, 6, 8
6 
75, 8
86
90, 1, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/10/2022
Đặc biệtĐB
993169
Giải nhấtG1
06875
Giải nhìG2
68253
Giải baG3
92282
14953
Giải tưG4
37749
56158
78405
73852
40584
61313
50578
Giải nămG5
4146
Giải sáuG6
8513
2172
0648
Giải bảyG7
183
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
05
13, 3
2 
3 
46, 8, 9
52, 3, 3, 8
69
72, 5, 8
82, 3, 4, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/10/2022
Đặc biệtĐB
698432
Giải nhấtG1
24263
Giải nhìG2
22358
Giải baG3
60030
42871
Giải tưG4
14921
74313
44385
80404
08885
77006
91963
Giải nămG5
8317
Giải sáuG6
9970
0680
9562
Giải bảyG7
160
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 6
13, 7
21
30, 2
4 
58
60, 2, 3, 3, 4
70, 1
80, 5, 5
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/10/2022
Đặc biệtĐB
029437
Giải nhấtG1
17409
Giải nhìG2
10851
Giải baG3
79706
01169
Giải tưG4
94999
73230
38335
50362
02724
46736
31253
Giải nămG5
1520
Giải sáuG6
0777
6518
3488
Giải bảyG7
831
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
06, 9
18
20, 4
30, 1, 5, 6, 7
4 
51, 3
62, 9
77, 7
88
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/09/2022
Đặc biệtĐB
257571
Giải nhấtG1
50255
Giải nhìG2
05754
Giải baG3
86541
92210
Giải tưG4
73475
75319
38079
50194
32302
64304
36983
Giải nămG5
8971
Giải sáuG6
7567
9737
9512
Giải bảyG7
391
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 2, 9
2 
37
41
54, 5
67
71, 1, 5, 9
83, 4
91, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/09/2022
Đặc biệtĐB
452295
Giải nhấtG1
10876
Giải nhìG2
40627
Giải baG3
22161
98822
Giải tưG4
15823
56475
23302
17054
38507
74239
63897
Giải nămG5
4640
Giải sáuG6
1204
0292
8811
Giải bảyG7
222
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
02, 4, 7
11
21, 2, 2, 3, 7
39
40
54
61
75, 6
8 
92, 5, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/09/2022
Đặc biệtĐB
907967
Giải nhấtG1
30497
Giải nhìG2
26654
Giải baG3
76732
13506
Giải tưG4
43582
19836
82725
72748
64225
62587
01052
Giải nămG5
5241
Giải sáuG6
9475
7128
1131
Giải bảyG7
540
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
06
1 
25, 5, 8
31, 2, 6
40, 1, 8
52, 4
64, 7
75
82, 7
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/09/2022
Đặc biệtĐB
480860
Giải nhấtG1
18018
Giải nhìG2
71483
Giải baG3
33788
63857
Giải tưG4
90639
96783
78938
91917
88033
41169
15514
Giải nămG5
7736
Giải sáuG6
7989
4965
6959
Giải bảyG7
925
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
14, 7, 8
25
33, 6, 8, 9
4 
57, 9
60, 5, 9
7 
83, 3, 8, 8, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/08/2022
Đặc biệtĐB
442607
Giải nhấtG1
81072
Giải nhìG2
82981
Giải baG3
77479
52313
Giải tưG4
14892
85731
53802
42507
73946
82191
36279
Giải nămG5
8509
Giải sáuG6
9061
3510
9921
Giải bảyG7
455
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 7, 7, 9
10, 3
21
31
46
55
61
72, 3, 9, 9
81
91, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/08/2022
Đặc biệtĐB
200289
Giải nhấtG1
97537
Giải nhìG2
46550
Giải baG3
62001
79202
Giải tưG4
37750
50122
75385
73355
73503
42286
23921
Giải nămG5
6560
Giải sáuG6
2761
2350
2242
Giải bảyG7
592
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
1 
21, 2
37
42, 8
50, 0, 0, 5
60, 1
7 
85, 6, 9
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/08/2022
Đặc biệtĐB
959695
Giải nhấtG1
13693
Giải nhìG2
37903
Giải baG3
00314
24539
Giải tưG4
35718
30602
40102
54723
59782
84905
57921
Giải nămG5
0119
Giải sáuG6
2471
3474
1778
Giải bảyG7
797
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
02, 2, 3, 5
14, 8, 9
21, 3
39
4 
5 
6 
71, 4, 8
82
92, 3, 5, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/08/2022
Đặc biệtĐB
225485
Giải nhấtG1
43821
Giải nhìG2
23260
Giải baG3
55353
19923
Giải tưG4
57739
05786
86047
64239
95628
46485
92111
Giải nămG5
5424
Giải sáuG6
3707
8501
9455
Giải bảyG7
364
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
01, 7
11
21, 1, 3, 4, 8
39, 9
47
53, 5
60, 4
7 
85, 5, 6
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/07/2022
Đặc biệtĐB
720314
Giải nhấtG1
88043
Giải nhìG2
51447
Giải baG3
44787
92048
Giải tưG4
87629
53250
39475
83268
67352
83028
31827
Giải nămG5
4231
Giải sáuG6
9542
0664
5318
Giải bảyG7
052
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
0 
14, 8
27, 8, 9
31
42, 3, 7, 8
50, 2, 2, 9
64, 8
75
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/07/2022
Đặc biệtĐB
409072
Giải nhấtG1
95715
Giải nhìG2
31142
Giải baG3
36591
33937
Giải tưG4
78880
87592
79381
24917
51913
83059
14573
Giải nămG5
6347
Giải sáuG6
8360
7714
2957
Giải bảyG7
441
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
0 
13, 4, 5, 7
2 
33, 7
41, 2, 7
57, 9
60
72, 3
80, 1
91, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/07/2022
Đặc biệtĐB
314232
Giải nhấtG1
42993
Giải nhìG2
68087
Giải baG3
84219
56370
Giải tưG4
54660
61837
24544
57835
40336
03874
17389
Giải nămG5
7227
Giải sáuG6
5439
9932
0715
Giải bảyG7
557
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
27
32, 2, 5, 6, 7, 9
44
51, 7
60
70, 4
87, 9
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/07/2022
Đặc biệtĐB
941821
Giải nhấtG1
06007
Giải nhìG2
90445
Giải baG3
44974
31249
Giải tưG4
93483
38989
94954
92409
18886
99930
44284
Giải nămG5
4701
Giải sáuG6
4408
0076
0186
Giải bảyG7
634
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 7, 8, 9
1 
21, 2
30, 4
45, 9
54
6 
74, 6
83, 4, 6, 6, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/07/2022
Đặc biệtĐB
698365
Giải nhấtG1
03110
Giải nhìG2
15460
Giải baG3
43570
89148
Giải tưG4
79123
34433
49072
34264
38798
42935
09557
Giải nămG5
0865
Giải sáuG6
5224
3963
4795
Giải bảyG7
308
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
08
10, 7
23, 4
33, 5
48
57
60, 3, 4, 5, 5
70, 2
8 
95, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/06/2022
Đặc biệtĐB
099904
Giải nhấtG1
00957
Giải nhìG2
37721
Giải baG3
60325
97899
Giải tưG4
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
Giải nămG5
8298
Giải sáuG6
7191
8380
6524
Giải bảyG7
777
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 4
13
20, 1, 4, 4, 5
37
4 
51, 6, 7
6 
77
80
91, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/06/2022
Đặc biệtĐB
659215
Giải nhấtG1
34085
Giải nhìG2
49055
Giải baG3
74143
59038
Giải tưG4
90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057
Giải nămG5
2678
Giải sáuG6
6886
1539
2978
Giải bảyG7
543
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
15
22
33, 8, 9
43, 3
52, 5, 6, 7
6 
78, 8, 8
80, 5, 6
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/06/2022
Đặc biệtĐB
152901
Giải nhấtG1
13659
Giải nhìG2
39480
Giải baG3
21045
99249
Giải tưG4
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
Giải nămG5
3695
Giải sáuG6
4507
4482
8731
Giải bảyG7
860
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 7
10
2 
31
45, 6, 8, 9
54, 9
60
72
80, 2, 4, 6
94, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/06/2022
Đặc biệtĐB
582019
Giải nhấtG1
45058
Giải nhìG2
68731
Giải baG3
69244
90036
Giải tưG4
76598
54040
72211
82813
14821
24714
17657
Giải nămG5
2445
Giải sáuG6
6243
2412
6637
Giải bảyG7
671
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 3, 4, 9
21
31, 3, 6, 7
40, 3, 4, 5
57, 8
6 
71
8 
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/05/2022
Đặc biệtĐB
615562
Giải nhấtG1
71374
Giải nhìG2
09425
Giải baG3
48222
88922
Giải tưG4
60103
54114
07938
60800
64265
96670
53538
Giải nămG5
4904
Giải sáuG6
1015
7022
6647
Giải bảyG7
171
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
00, 3, 4
14, 5
22, 2, 2, 5
38, 8, 9
47
5 
62, 5
70, 1, 4
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/05/2022
Đặc biệtĐB
042104
Giải nhấtG1
12899
Giải nhìG2
44601
Giải baG3
88302
80370
Giải tưG4
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
Giải nămG5
3811
Giải sáuG6
4244
5418
7676
Giải bảyG7
405
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
01, 2, 4, 5
11, 3, 8
22
37
44
5 
61
70, 0, 2, 6, 9
89
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/05/2022
Đặc biệtĐB
797080
Giải nhấtG1
19873
Giải nhìG2
42192
Giải baG3
98457
46656
Giải tưG4
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
Giải nămG5
7102
Giải sáuG6
4257
9293
1093
Giải bảyG7
741
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
02
17
2 
3 
40, 1, 7, 9
54, 6, 7, 7
6 
73, 5, 6, 7
80
92, 3, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/05/2022
Đặc biệtĐB
221379
Giải nhấtG1
75833
Giải nhìG2
94052
Giải baG3
89425
99702
Giải tưG4
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
Giải nămG5
5543
Giải sáuG6
0601
1058
7636
Giải bảyG7
943
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
25, 5
33, 6
43, 3, 5
52, 8, 9
6 
70, 3, 4, 9
8 
94, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/05/2022
Đặc biệtĐB
667024
Giải nhấtG1
06930
Giải nhìG2
31021
Giải baG3
39445
51587
Giải tưG4
33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729
Giải nămG5
7343
Giải sáuG6
3114
8605
0086
Giải bảyG7
798
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
04, 5
14
21, 3, 4, 9
30
43, 5
59
61, 6, 8
7 
85, 6, 7
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/04/2022
Đặc biệtĐB
389468
Giải nhấtG1
82625
Giải nhìG2
18438
Giải baG3
68786
82462
Giải tưG4
72028
72374
36158
99285
77167
56693
53253
Giải nămG5
3436
Giải sáuG6
2795
0437
0929
Giải bảyG7
196
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
1 
25, 8, 9
36, 7, 8
4 
53, 3, 8
62, 7, 8
74
85, 6
93, 5, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/04/2022
Đặc biệtĐB
077175
Giải nhấtG1
63437
Giải nhìG2
11102
Giải baG3
68139
35345
Giải tưG4
12182
20456
99580
50537
91311
57396
69715
Giải nămG5
5583
Giải sáuG6
2058
5064
3692
Giải bảyG7
909
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 9
11, 5
2 
37, 7, 9
45
56, 8
64, 6
75
80, 2, 3
92, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/04/2022
Đặc biệtĐB
020845
Giải nhấtG1
66056
Giải nhìG2
42964
Giải baG3
41407
02086
Giải tưG4
51994
99907
78234
33420
89136
64840
76281
Giải nămG5
3354
Giải sáuG6
2332
1538
1827
Giải bảyG7
880
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
07, 7
1 
20, 7
32, 4, 6, 8
40, 5
54, 6
64
7 
80, 1, 6, 7
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/04/2022
Đặc biệtĐB
579086
Giải nhấtG1
57699
Giải nhìG2
82743
Giải baG3
50974
54309
Giải tưG4
62917
71259
19961
45569
83701
90625
06162
Giải nămG5
0648
Giải sáuG6
2198
8874
2107
Giải bảyG7
909
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 9, 9
17
25
3 
43, 8
59
61, 2, 9
74, 4
86
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/03/2022
Đặc biệtĐB
248518
Giải nhấtG1
27204
Giải nhìG2
93375
Giải baG3
34214
18050
Giải tưG4
70592
60657
27038
72620
19122
31421
10480
Giải nămG5
1078
Giải sáuG6
1371
9791
1654
Giải bảyG7
261
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
04
14, 8
20, 1, 2, 9
38
4 
50, 4, 7
61
71, 5, 8
80
91, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/03/2022
Đặc biệtĐB
911105
Giải nhấtG1
91393
Giải nhìG2
86786
Giải baG3
49637
20991
Giải tưG4
45113
70151
97346
04491
44803
01172
87951
Giải nămG5
6517
Giải sáuG6
7108
4152
9876
Giải bảyG7
838
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
13, 7
2 
37, 8
46
51, 1, 2
6 
72, 6
86
90, 1, 1, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/03/2022
Đặc biệtĐB
179135
Giải nhấtG1
85734
Giải nhìG2
33432
Giải baG3
14603
86771
Giải tưG4
58650
12698
17124
43984
77117
77299
58189
Giải nămG5
1939
Giải sáuG6
0866
0545
1882
Giải bảyG7
266
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
03
17
24
32, 4, 5, 9, 9
45
50
66, 6
71
82, 4, 9
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/03/2022
Đặc biệtĐB
867733
Giải nhấtG1
96450
Giải nhìG2
77076
Giải baG3
58131
65385
Giải tưG4
18689
87416
73973
30848
77166
49382
98458
Giải nămG5
4123
Giải sáuG6
4465
2518
4724
Giải bảyG7
701
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
01
16, 8
23, 4
31, 3
48
50, 8
65, 6
73, 6
82, 5, 9
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/02/2022
Đặc biệtĐB
744510
Giải nhấtG1
75547
Giải nhìG2
45415
Giải baG3
39640
34391
Giải tưG4
60337
81296
54642
04314
46352
66521
81870
Giải nămG5
4357
Giải sáuG6
3787
5901
2598
Giải bảyG7
057
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01
10, 4, 5, 8
21
37
40, 2, 7
52, 7, 7
6 
70
87
91, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/02/2022
Đặc biệtĐB
039729
Giải nhấtG1
46484
Giải nhìG2
59484
Giải baG3
18255
55868
Giải tưG4
18316
27095
26084
06084
04744
71904
05448
Giải nămG5
3739
Giải sáuG6
6139
3593
2957
Giải bảyG7
789
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
04
16
29
39, 9
44, 8
55, 7
68
7 
82, 4, 4, 4, 4, 9
93, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/02/2022
Đặc biệtĐB
435441
Giải nhấtG1
14061
Giải nhìG2
54544
Giải baG3
52103
27849
Giải tưG4
94437
19369
27330
16115
00566
54058
82197
Giải nămG5
1343
Giải sáuG6
5843
4042
6199
Giải bảyG7
714
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
03, 6
14, 5
2 
30, 7
41, 2, 3, 3, 4, 9
58
61, 6, 9
7 
8 
97, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/02/2022
Đặc biệtĐB
266372
Giải nhấtG1
70245
Giải nhìG2
28028
Giải baG3
22362
24956
Giải tưG4
17299
29733
29237
58623
96669
81721
52428
Giải nămG5
0671
Giải sáuG6
0092
7611
9801
Giải bảyG7
981
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
01
10, 1
21, 3, 8, 8
33, 7
45
56
62, 9
71, 2
81
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/01/2022
Đặc biệtĐB
529533
Giải nhấtG1
40142
Giải nhìG2
58028
Giải baG3
63814
47624
Giải tưG4
12646
98997
63207
20916
68324
42634
53730
Giải nămG5
5349
Giải sáuG6
6086
9336
8260
Giải bảyG7
731
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
07
14, 6
24, 4, 8
30, 1, 3, 4, 6
42, 5, 6, 9
5 
60
7 
86
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/01/2022
Đặc biệtĐB
867486
Giải nhấtG1
03603
Giải nhìG2
61602
Giải baG3
88776
95438
Giải tưG4
92285
27741
44475
94691
93416
80694
26087
Giải nămG5
5358
Giải sáuG6
9037
7262
0494
Giải bảyG7
921
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02, 3
16
21
37, 8
41
58
62
73, 5, 6
85, 6, 7
91, 4, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/01/2022
Đặc biệtĐB
635811
Giải nhấtG1
89326
Giải nhìG2
45935
Giải baG3
03532
09967
Giải tưG4
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
Giải nămG5
5905
Giải sáuG6
3320
6210
1307
Giải bảyG7
730
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05, 7
10, 1, 2, 9
20, 6
30, 2, 5
40
51, 8
67
77
80, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/01/2022
Đặc biệtĐB
959125
Giải nhấtG1
88754
Giải nhìG2
60728
Giải baG3
27070
83446
Giải tưG4
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
Giải nămG5
2189
Giải sáuG6
6123
4656
4390
Giải bảyG7
966
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
06
17
23, 5, 8
3 
46
54, 5, 6
62, 6
70, 4, 7
85, 9
90, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/01/2022
Đặc biệtĐB
243063
Giải nhấtG1
03264
Giải nhìG2
74196
Giải baG3
55135
35911
Giải tưG4
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
Giải nămG5
0718
Giải sáuG6
3734
1168
2379
Giải bảyG7
412
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 2, 8
20, 9
32, 4, 5
4 
5 
63, 4, 4, 7, 8
73, 9
8 
95, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/12/2021
Đặc biệtĐB
404086
Giải nhấtG1
16159
Giải nhìG2
87176
Giải baG3
92955
07697
Giải tưG4
98343
10207
17538
31934
57615
59300
71064
Giải nămG5
0589
Giải sáuG6
5322
4872
9244
Giải bảyG7
462
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
00, 7
15
22
34, 8
43, 4
55, 9, 9
62, 4
72, 6
86, 9
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/12/2021
Đặc biệtĐB
970659
Giải nhấtG1
93752
Giải nhìG2
28645
Giải baG3
77789
75784
Giải tưG4
18134
13657
65852
07354
72717
82663
16058
Giải nămG5
9698
Giải sáuG6
8115
2365
5787
Giải bảyG7
773
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
2 
31, 4
45
52, 2, 4, 7, 8, 9
63, 5
73
84, 7, 9
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/12/2021
Đặc biệtĐB
162134
Giải nhấtG1
45057
Giải nhìG2
89906
Giải baG3
10422
33212
Giải tưG4
72852
72780
69684
48309
85828
80252
53927
Giải nămG5
1697
Giải sáuG6
7721
2919
0757
Giải bảyG7
758
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
06, 9
12, 5, 9
21, 2, 7, 8
34
4 
52, 2, 7, 7, 8
6 
7 
80, 4
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/12/2021
Đặc biệtĐB
071262
Giải nhấtG1
32911
Giải nhìG2
61045
Giải baG3
69535
57484
Giải tưG4
01228
55120
30479
72152
69700
14344
58410
Giải nămG5
1934
Giải sáuG6
6783
2093
1292
Giải bảyG7
399
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
00
10, 1
20, 8
34, 5
44, 4, 5
52
62
79
83, 4
92, 3, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/11/2021
Đặc biệtĐB
183054
Giải nhấtG1
97778
Giải nhìG2
41947
Giải baG3
41371
68594
Giải tưG4
37510
38636
95316
86157
09408
53038
43154
Giải nămG5
9446
Giải sáuG6
8468
7941
4303
Giải bảyG7
985
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
03, 8
10, 6
2 
36, 8
41, 4, 6, 7
54, 4, 7
68
71, 8
85
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/11/2021
Đặc biệtĐB
021374
Giải nhấtG1
58221
Giải nhìG2
85444
Giải baG3
79141
42442
Giải tưG4
09721
65592
31533
67991
34734
11434
66582
Giải nămG5
9287
Giải sáuG6
3339
9215
2265
Giải bảyG7
482
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
15
21, 1
33, 4, 4, 9
41, 2, 4
5 
65
74
82, 2, 7
91, 2, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/11/2021
Đặc biệtĐB
419817
Giải nhấtG1
37390
Giải nhìG2
13006
Giải baG3
86792
34572
Giải tưG4
18815
05420
68173
10699
73270
05823
44232
Giải nămG5
5535
Giải sáuG6
2266
5719
7813
Giải bảyG7
808
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
06, 8
13, 5, 7, 9
20, 3
32, 5
4 
57
66
70, 2, 3
8 
90, 2, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/11/2021
Đặc biệtĐB
311230
Giải nhấtG1
22009
Giải nhìG2
04819
Giải baG3
47559
41519
Giải tưG4
24025
07766
10586
75684
70432
38144
33795
Giải nămG5
3377
Giải sáuG6
2979
8292
3887
Giải bảyG7
177
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
09
19, 9
25
30, 2, 6
44
59
66
77, 7, 9
84, 6, 7
92, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/10/2021
Đặc biệtĐB
025806
Giải nhấtG1
36900
Giải nhìG2
65225
Giải baG3
75459
35645
Giải tưG4
91737
43196
19578
64439
31705
17362
72521
Giải nămG5
2039
Giải sáuG6
6153
6990
6851
Giải bảyG7
513
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
13
21, 5
37, 9, 9
43, 5
51, 3, 9
62
78
8 
90, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/10/2021
Đặc biệtĐB
038848
Giải nhấtG1
62756
Giải nhìG2
93940
Giải baG3
80311
43628
Giải tưG4
57964
62422
81834
61234
17864
93191
78542
Giải nămG5
8687
Giải sáuG6
8786
2107
5208
Giải bảyG7
031
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
07, 8
11
22, 8
31, 4, 4
40, 2, 8
56
64, 4
7 
84, 6, 7
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/07/2021
Đặc biệtĐB
509867
Giải nhấtG1
29459
Giải nhìG2
90970
Giải baG3
42593
65825
Giải tưG4
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
Giải nămG5
0064
Giải sáuG6
7419
2312
0097
Giải bảyG7
343
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
12, 9
20, 5
35, 5
40, 3
53, 8, 9
64, 7
70
81, 2
93, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/06/2021
Đặc biệtĐB
428213
Giải nhấtG1
16092
Giải nhìG2
05559
Giải baG3
71656
78848
Giải tưG4
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
Giải nămG5
3095
Giải sáuG6
3580
0711
9513
Giải bảyG7
205
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
05, 9
11, 2, 3, 3, 9
25, 6
3 
48
50, 0, 6, 9
62
7 
80
92, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/06/2021
Đặc biệtĐB
217073
Giải nhấtG1
90251
Giải nhìG2
38993
Giải baG3
63006
30663
Giải tưG4
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
Giải nămG5
5579
Giải sáuG6
7501
2552
4468
Giải bảyG7
960
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
01, 6, 7
13, 6
24
39
43
51, 1, 2
60, 3, 8
73, 9
80
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/06/2021
Đặc biệtĐB
219699
Giải nhấtG1
86228
Giải nhìG2
81530
Giải baG3
59677
75811
Giải tưG4
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
Giải nămG5
0680
Giải sáuG6
2166
4400
2118
Giải bảyG7
142
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00, 3
11, 5, 8
28
30
42
53, 4, 9
66
77
80, 4, 8
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/06/2021
Đặc biệtĐB
745670
Giải nhấtG1
26574
Giải nhìG2
74440
Giải baG3
12442
38587
Giải tưG4
79108
00609
16500
34105
47136
01664
33079
Giải nămG5
3535
Giải sáuG6
0430
7979
5281
Giải bảyG7
658
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
00, 5, 8, 9
1 
2 
30, 5, 6
40, 2
52, 8
64
70, 4, 9, 9
81, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/05/2021
Đặc biệtĐB
317456
Giải nhấtG1
65237
Giải nhìG2
51816
Giải baG3
71245
40690
Giải tưG4
20286
66276
87106
02267
79604
09424
25960
Giải nămG5
4815
Giải sáuG6
0879
7724
9594
Giải bảyG7
127
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
04, 6
15, 6
24, 4, 7
37
45
56
60, 7
74, 6, 9
86
90, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/05/2021
Đặc biệtĐB
054088
Giải nhấtG1
56952
Giải nhìG2
54698
Giải baG3
53125
75176
Giải tưG4
10086
35576
07384
14514
70832
87184
90601
Giải nămG5
2375
Giải sáuG6
3328
7361
9508
Giải bảyG7
238
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
01, 8
14
25, 8
32, 8
4 
52, 5
61
75, 6, 6
84, 4, 6, 8
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/05/2021
Đặc biệtĐB
245500
Giải nhấtG1
16360
Giải nhìG2
28276
Giải baG3
31134
71109
Giải tưG4
72035
44763
13239
71913
36734
74914
89920
Giải nămG5
2785
Giải sáuG6
1154
7354
6682
Giải bảyG7
197
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
00, 9
13, 4
20
34, 4, 5, 9
4 
52, 4, 4
60, 3
76
82, 5
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/05/2021
Đặc biệtĐB
286853
Giải nhấtG1
74163
Giải nhìG2
68938
Giải baG3
13825
15072
Giải tưG4
70066
38099
51586
61814
32309
51253
92362
Giải nămG5
3507
Giải sáuG6
6970
0175
5422
Giải bảyG7
951
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07, 9
14
22, 5
38
4 
51, 3, 3
62, 3, 6
70, 2, 5, 5
86
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/05/2021
Đặc biệtĐB
070840
Giải nhấtG1
98074
Giải nhìG2
05888
Giải baG3
78700
60284
Giải tưG4
16928
93515
41599
70792
79955
71107
31070
Giải nămG5
0517
Giải sáuG6
9352
7562
8190
Giải bảyG7
469
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
00, 7
15, 7
28
3 
40
52, 5, 8
62, 9
70, 4
84, 8
90, 2, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/04/2021
Đặc biệtĐB
171733
Giải nhấtG1
94032
Giải nhìG2
05520
Giải baG3
13085
44780
Giải tưG4
83537
37267
23367
04989
21092
18150
31962
Giải nămG5
6158
Giải sáuG6
1800
4528
3289
Giải bảyG7
441
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 8
32, 3, 7
41
50, 1, 8
62, 7, 7
7 
80, 5, 9, 9
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/04/2021
Đặc biệtĐB
168067
Giải nhấtG1
81349
Giải nhìG2
20780
Giải baG3
73811
74266
Giải tưG4
60491
40300
34343
75675
95919
18467
91287
Giải nămG5
8885
Giải sáuG6
7886
8057
5674
Giải bảyG7
025
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
00
11, 9
25
3 
43, 9
57
66, 7, 7
74, 5
80, 0, 5, 6, 7
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/04/2021
Đặc biệtĐB
070886
Giải nhấtG1
94379
Giải nhìG2
33144
Giải baG3
41079
50934
Giải tưG4
27264
25870
76670
79921
63121
59588
93815
Giải nămG5
2197
Giải sáuG6
4706
2535
9625
Giải bảyG7
945
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
06
15
21, 1, 5
34, 5
44, 5
57
64
70, 0, 9, 9
86, 8
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/04/2021
Đặc biệtĐB
090775
Giải nhấtG1
91501
Giải nhìG2
57939
Giải baG3
89630
00479
Giải tưG4
36362
56560
77282
54464
18164
50213
75157
Giải nămG5
4832
Giải sáuG6
0151
9067
2015
Giải bảyG7
942
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
13, 5
2 
30, 2, 9
42
51, 7
60, 2, 4, 4, 7
75, 9
82, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/03/2021
Đặc biệtĐB
583400
Giải nhấtG1
13774
Giải nhìG2
26575
Giải baG3
02973
21969
Giải tưG4
25755
22376
18093
11054
52720
85029
80335
Giải nămG5
4731
Giải sáuG6
6422
8453
4408
Giải bảyG7
051
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
00, 8
1 
20, 2, 9
31, 5
4 
51, 1, 3, 4, 5
69
73, 4, 5, 6
8 
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/03/2021
Đặc biệtĐB
370239
Giải nhấtG1
15475
Giải nhìG2
85456
Giải baG3
60719
09273
Giải tưG4
39900
29385
24736
10687
42075
31783
46568
Giải nămG5
9919
Giải sáuG6
3057
8837
3316
Giải bảyG7
871
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
00
16, 7, 9, 9
2 
36, 7, 9
4 
56, 7
68
71, 3, 5, 5
83, 5, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/03/2021
Đặc biệtĐB
367938
Giải nhấtG1
38555
Giải nhìG2
80185
Giải baG3
68357
21199
Giải tưG4
93042
37875
42940
31105
36756
17631
40034
Giải nămG5
1675
Giải sáuG6
8973
3204
9829
Giải bảyG7
767
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
29
31, 4, 8
40, 2
55, 6, 7
67
73, 5, 5, 9
85
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/03/2021
Đặc biệtĐB
710546
Giải nhấtG1
54631
Giải nhìG2
18435
Giải baG3
01543
02068
Giải tưG4
54388
14398
31869
21328
43593
74917
58842
Giải nămG5
8752
Giải sáuG6
4882
8324
4104
Giải bảyG7
886
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
04
17
24, 8
31, 5
42, 3, 3, 6
52
68, 9
7 
82, 6, 8
93, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/02/2021
Đặc biệtĐB
129938
Giải nhấtG1
55708
Giải nhìG2
38277
Giải baG3
55503
13633
Giải tưG4
01068
53634
18249
86670
36206
37880
33675
Giải nămG5
5675
Giải sáuG6
2777
0116
9859
Giải bảyG7
219
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
03, 6, 8
16, 9
2 
33, 4, 8
49
59
68
70, 5, 5, 7, 7
80, 4
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/02/2021
Đặc biệtĐB
153955
Giải nhấtG1
96521
Giải nhìG2
36982
Giải baG3
62815
40661
Giải tưG4
10589
92844
68581
82463
38060
32438
51524
Giải nămG5
3923
Giải sáuG6
8144
4673
6508
Giải bảyG7
446
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
08
15
21, 3, 4
38
44, 4, 6
55
60, 1, 3, 7
73
81, 2, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/02/2021
Đặc biệtĐB
270324
Giải nhấtG1
06308
Giải nhìG2
09950
Giải baG3
28682
32345
Giải tưG4
54546
62258
80691
34826
11439
11673
53871
Giải nămG5
6656
Giải sáuG6
1978
3979
7694
Giải bảyG7
615
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
08
15
24, 6, 8
39
45, 6
50, 6, 8
6 
71, 3, 8, 9
82
91, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/02/2021
Đặc biệtĐB
547672
Giải nhấtG1
65146
Giải nhìG2
54224
Giải baG3
62351
60237
Giải tưG4
98249
41449
30195
63093
44220
23848
86605
Giải nămG5
4396
Giải sáuG6
6128
5773
4905
Giải bảyG7
178
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 5
13
20, 4, 8
37
46, 8, 9, 9
51
6 
72, 3, 8
8 
93, 5, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/01/2021
Đặc biệtĐB
131194
Giải nhấtG1
36350
Giải nhìG2
03280
Giải baG3
79286
21062
Giải tưG4
41632
19674
74484
87255
70267
29529
15787
Giải nămG5
8808
Giải sáuG6
3376
3548
0941
Giải bảyG7
673
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
08
1 
29
32
41, 8
50, 2, 5
62, 7
73, 4, 6
80, 4, 6, 7
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/01/2021
Đặc biệtĐB
790813
Giải nhấtG1
23220
Giải nhìG2
73791
Giải baG3
15751
02213
Giải tưG4
43387
44456
43373
33939
32567
65010
75665
Giải nămG5
8126
Giải sáuG6
5761
4213
8699
Giải bảyG7
633
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 3, 3
20, 6
33, 9
4 
51, 6, 8
61, 5, 7
73
87
91, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/01/2021
Đặc biệtĐB
763087
Giải nhấtG1
14207
Giải nhìG2
14929
Giải baG3
31117
99654
Giải tưG4
42439
77273
45530
41808
61692
27732
09767
Giải nămG5
3387
Giải sáuG6
5810
6451
8553
Giải bảyG7
080
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
07, 8
10, 7
26, 9
30, 2, 9
4 
51, 3, 4
67
73
80, 7, 7
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/01/2021
Đặc biệtĐB
661092
Giải nhấtG1
06105
Giải nhìG2
36616
Giải baG3
21223
91180
Giải tưG4
45814
69385
52121
31220
96543
78640
99267
Giải nămG5
0930
Giải sáuG6
3914
6841
3648
Giải bảyG7
741
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
05
14, 4, 6
20, 1, 3
30
40, 1, 1, 3, 4, 8
5 
67
7 
80, 5
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/01/2021
Đặc biệtĐB
366980
Giải nhấtG1
53732
Giải nhìG2
23413
Giải baG3
98788
36481
Giải tưG4
33674
41793
69079
41066
98513
67873
49480
Giải nămG5
8440
Giải sáuG6
4224
5358
5571
Giải bảyG7
852
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
0 
13, 3
24
32
40
52, 8
66
71, 3, 4, 6, 9
80, 0, 1, 8
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/12/2020
Đặc biệtĐB
885252
Giải nhấtG1
42416
Giải nhìG2
87659
Giải baG3
70793
89569
Giải tưG4
53246
48285
00887
61927
49393
08151
72901
Giải nămG5
4468
Giải sáuG6
9578
2920
2898
Giải bảyG7
116
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01
16, 6
20, 7
3 
46
51, 2, 9
68, 9
74, 8
85, 7
93, 3, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/12/2020
Đặc biệtĐB
287825
Giải nhấtG1
17063
Giải nhìG2
90677
Giải baG3
21620
63206
Giải tưG4
82305
71967
05515
32694
67116
11079
46072
Giải nămG5
4677
Giải sáuG6
5262
3998
2293
Giải bảyG7
387
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
05, 6
15, 6
20, 5
3 
4 
5 
62, 3, 7
72, 7, 7, 9
87
93, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/12/2020
Đặc biệtĐB
899104
Giải nhấtG1
68293
Giải nhìG2
26554
Giải baG3
70048
20088
Giải tưG4
82298
12479
62693
31190
80406
89737
59315
Giải nămG5
2660
Giải sáuG6
2846
6812
4044
Giải bảyG7
056
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
04, 6
12, 5
2 
37
44, 6, 8
54, 6, 8
60
79
88
90, 3, 3, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/12/2020
Đặc biệtĐB
340364
Giải nhấtG1
34411
Giải nhìG2
48265
Giải baG3
12050
03026
Giải tưG4
91060
22587
27632
33970
87068
75053
95159
Giải nămG5
7500
Giải sáuG6
0269
0187
6560
Giải bảyG7
993
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00
11
26
32
45
50, 3, 9
60, 0, 4, 5, 8, 9
70
87, 7
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/11/2020
Đặc biệtĐB
307023
Giải nhấtG1
14264
Giải nhìG2
28339
Giải baG3
89838
52462
Giải tưG4
18246
60393
14993
88281
91354
55679
15678
Giải nămG5
4427
Giải sáuG6
5821
7389
5933
Giải bảyG7
655
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 3, 7
33, 8, 9
46
54, 5
62, 4
78, 9
81, 9
93, 3, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/11/2020
Đặc biệtĐB
084616
Giải nhấtG1
12266
Giải nhìG2
91549
Giải baG3
97987
16282
Giải tưG4
35781
76399
22858
49020
00168
34577
55360
Giải nămG5
0094
Giải sáuG6
5165
7816
0911
Giải bảyG7
177
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 6, 6
20
3 
49
58
60, 5, 6, 8
77, 7
81, 2, 7
94, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/11/2020
Đặc biệtĐB
754876
Giải nhấtG1
65209
Giải nhìG2
96835
Giải baG3
88421
23016
Giải tưG4
30198
17136
36170
95456
22110
96440
08150
Giải nămG5
0334
Giải sáuG6
0223
3983
0907
Giải bảyG7
602
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
02, 7, 9
10, 6
21, 3
34, 5, 5, 6
40
50, 6
6 
70, 6
83
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/11/2020
Đặc biệtĐB
389547
Giải nhấtG1
83976
Giải nhìG2
36767
Giải baG3
63218
17945
Giải tưG4
73045
87568
05744
29349
18851
60999
37099
Giải nămG5
7986
Giải sáuG6
4684
0604
1864
Giải bảyG7
509
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
04, 9
16, 8
2 
3 
44, 5, 5, 7, 9
51
64, 7, 8
76
84, 6
99, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/11/2020
Đặc biệtĐB
962273
Giải nhấtG1
61236
Giải nhìG2
77223
Giải baG3
83330
31238
Giải tưG4
40038
74012
22111
55407
31241
18704
06755
Giải nămG5
6246
Giải sáuG6
1027
7869
9557
Giải bảyG7
194
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
04, 7
11, 2
23, 7
30, 6, 8, 8
41, 6
54, 5, 7
69
73
8 
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/10/2020
Đặc biệtĐB
032941
Giải nhấtG1
58234
Giải nhìG2
62313
Giải baG3
68411
46222
Giải tưG4
90358
13084
51590
94767
15759
31232
69203
Giải nămG5
1107
Giải sáuG6
7341
6335
6033
Giải bảyG7
493
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03, 7
11, 3
22
32, 3, 4, 5
41, 1
58, 9
65, 7
7 
84
90, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/10/2020
Đặc biệtĐB
111398
Giải nhấtG1
27817
Giải nhìG2
70711
Giải baG3
73283
14339
Giải tưG4
38401
83482
99741
30756
97044
57058
25394
Giải nămG5
8270
Giải sáuG6
8495
5012
7454
Giải bảyG7
456
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
01
11, 2, 7
2 
39
41, 4
54, 6, 6, 8
69
70
82, 3
94, 5, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/10/2020
Đặc biệtĐB
770260
Giải nhấtG1
69263
Giải nhìG2
55002
Giải baG3
28287
18513
Giải tưG4
75601
07253
80925
32962
00881
51171
13025
Giải nămG5
5347
Giải sáuG6
8130
0036
9841
Giải bảyG7
383
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
01, 2
13
25, 5
30, 6
41, 2, 7
53
60, 2, 3
71
81, 3, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/10/2020
Đặc biệtĐB
520321
Giải nhấtG1
02008
Giải nhìG2
26774
Giải baG3
44688
73495
Giải tưG4
79462
01843
71282
02790
67243
81877
67298
Giải nămG5
4179
Giải sáuG6
9658
6333
1794
Giải bảyG7
192
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 8
1 
21
33
43, 3
58
62
74, 7, 9
82, 8
90, 2, 4, 5, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/09/2020
Đặc biệtĐB
507357
Giải nhấtG1
07687
Giải nhìG2
42434
Giải baG3
42670
93231
Giải tưG4
69940
27607
69560
09349
41938
84674
93137
Giải nămG5
1168
Giải sáuG6
9760
8726
4241
Giải bảyG7
950
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
07
1 
26
31, 4, 7, 8
40, 1, 9
50, 7
60, 0, 8, 9
70, 4
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/09/2020
Đặc biệtĐB
158362
Giải nhấtG1
70147
Giải nhìG2
32696
Giải baG3
23231
94622
Giải tưG4
80403
62023
60267
67615
56699
12725
60614
Giải nămG5
6773
Giải sáuG6
9645
2431
1019
Giải bảyG7
006
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
03, 6
14, 5, 9
22, 3, 5
31, 1
45, 7
5 
62, 7
73
8 
96, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/09/2020
Đặc biệtĐB
964068
Giải nhấtG1
57372
Giải nhìG2
13407
Giải baG3
92363
08771
Giải tưG4
50058
10376
58300
72880
76782
06293
13222
Giải nămG5
4230
Giải sáuG6
8557
3771
1486
Giải bảyG7
119
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
00, 7
19
22
30, 3
4 
57, 8
63, 8
71, 1, 2, 6
80, 2, 6
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/09/2020
Đặc biệtĐB
547159
Giải nhấtG1
93506
Giải nhìG2
41176
Giải baG3
73815
76682
Giải tưG4
04925
20949
37939
15956
30294
89310
49182
Giải nămG5
2415
Giải sáuG6
5775
7159
3292
Giải bảyG7
004
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04, 6
10, 5, 5
25
39
49
56, 9, 9
63
75, 6
82, 2
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/08/2020
Đặc biệtĐB
361752
Giải nhấtG1
08172
Giải nhìG2
19551
Giải baG3
64392
58356
Giải tưG4
33894
53744
11588
66602
04636
84814
86075
Giải nămG5
7450
Giải sáuG6
6666
1363
3334
Giải bảyG7
137
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
10, 4
2 
34, 6, 7
44
50, 1, 2, 6
63, 6
72, 5
88
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/08/2020
Đặc biệtĐB
559445
Giải nhấtG1
07205
Giải nhìG2
49102
Giải baG3
46808
10069
Giải tưG4
75229
46288
05331
95050
86358
66774
78864
Giải nămG5
0957
Giải sáuG6
9944
9467
2899
Giải bảyG7
898
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
02, 5, 8
1 
29
31, 9
44, 5
50, 7, 8
64, 7, 9
74
88
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/08/2020
Đặc biệtĐB
411694
Giải nhấtG1
87060
Giải nhìG2
59595
Giải baG3
25773
17703
Giải tưG4
84978
55634
37990
06187
35981
54555
11790
Giải nămG5
1361
Giải sáuG6
8018
3277
4157
Giải bảyG7
388
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
03
18
2 
34
44
55, 7
60, 1
73, 7, 8
81, 7, 8
90, 0, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/08/2020
Đặc biệtĐB
672889
Giải nhấtG1
46558
Giải nhìG2
53143
Giải baG3
67331
75323
Giải tưG4
95735
60976
45045
20276
64299
20850
56240
Giải nămG5
7352
Giải sáuG6
8025
1603
6579
Giải bảyG7
519
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
03
19
23, 5
31, 5
40, 3, 5
50, 2, 8
6 
76, 6, 9
89
93, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/08/2020
Đặc biệtĐB
353027
Giải nhấtG1
31351
Giải nhìG2
06903
Giải baG3
80847
38640
Giải tưG4
00597
63733
77274
29389
85246
46614
66285
Giải nămG5
2894
Giải sáuG6
0162
4093
1160
Giải bảyG7
764
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
03
14
27
33
40, 1, 6, 7
51
60, 2, 4
74
85, 9
93, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/07/2020
Đặc biệtĐB
448426
Giải nhấtG1
46678
Giải nhìG2
01912
Giải baG3
74624
83199
Giải tưG4
33841
47944
80359
76207
74269
73144
92578
Giải nămG5
4637
Giải sáuG6
9878
6002
7091
Giải bảyG7
591
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
02, 7
12
24, 6
37
41, 4, 4
59
69, 9
78, 8, 8
8 
91, 1, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/07/2020
Đặc biệtĐB
663642
Giải nhấtG1
22402
Giải nhìG2
27170
Giải baG3
00477
98315
Giải tưG4
97339
17133
60906
80973
24075
55715
98885
Giải nămG5
4790
Giải sáuG6
0803
3020
5456
Giải bảyG7
814
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 3, 6
14, 5, 5
20
33, 9
42, 5
56
6 
70, 3, 5, 7
85
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/07/2020
Đặc biệtĐB
391221
Giải nhấtG1
46206
Giải nhìG2
77166
Giải baG3
29196
92012
Giải tưG4
99956
57666
53358
62180
26404
32642
64882
Giải nămG5
0693
Giải sáuG6
3935
1396
7125
Giải bảyG7
763
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
04, 6
12
21, 5
35
42
54, 6, 8
63, 6, 6
7 
80, 2
93, 6, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/07/2020
Đặc biệtĐB
234290
Giải nhấtG1
86660
Giải nhìG2
55576
Giải baG3
29187
00508
Giải tưG4
12492
08139
79355
16103
90281
43448
05793
Giải nămG5
7571
Giải sáuG6
5070
2249
6599
Giải bảyG7
674
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
03, 8
1 
2 
39
48, 9
55
60, 7
70, 1, 4, 6
81, 7
90, 2, 3, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/06/2020
Đặc biệtĐB
068007
Giải nhấtG1
55280
Giải nhìG2
74824
Giải baG3
70273
86893
Giải tưG4
70373
05873
18891
47189
74780
34271
74786
Giải nămG5
5953
Giải sáuG6
6976
5723
9629
Giải bảyG7
923
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
07
1 
23, 3, 4, 9
3 
4 
53
6 
71, 3, 3, 3, 6
80, 0, 6, 9
91, 3, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/06/2020
Đặc biệtĐB
455787
Giải nhấtG1
30784
Giải nhìG2
71046
Giải baG3
68784
16255
Giải tưG4
74749
30298
34003
61455
51245
08463
27563
Giải nămG5
1824
Giải sáuG6
4524
8170
0492
Giải bảyG7
302
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
24, 4
3 
45, 6, 9
55, 5
62, 3, 3
70
84, 4, 7
92, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/06/2020
Đặc biệtĐB
295026
Giải nhấtG1
40069
Giải nhìG2
64073
Giải baG3
61996
08664
Giải tưG4
38124
37827
57810
15694