Sổ Kết Quả - XSMB 100 Ngày - Kết Quả 100 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
425171
Giải nhấtG1
33858
Giải nhìG2
35309
Giải baG3
42857
42938
Giải tưG4
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
Giải nămG5
9850
Giải sáuG6
9057
3130
3724
Giải bảyG7
762
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09
10, 4, 7
24, 9
30, 8
44, 7
50, 7, 7, 8
62
71, 7
85
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
094895
Giải nhấtG1
76685
Giải nhìG2
04196
Giải baG3
87309
89145
Giải tưG4
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
Giải nămG5
7880
Giải sáuG6
3006
4462
5122
Giải bảyG7
899
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
12, 9
22
32
45
50, 5, 8
62, 5
7 
80, 5
95, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/11/2023
Đặc biệtĐB
710668
Giải nhấtG1
45805
Giải nhìG2
82800
Giải baG3
29844
51297
Giải tưG4
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
Giải nămG5
8151
Giải sáuG6
6771
9478
5476
Giải bảyG7
362
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00, 5, 7
16
28
3 
44, 4
51
60, 2, 8
71, 6, 8
81
92, 2, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/11/2023
Đặc biệtĐB
647492
Giải nhấtG1
00309
Giải nhìG2
43603
Giải baG3
22723
72074
Giải tưG4
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
Giải nămG5
8739
Giải sáuG6
6340
7273
3277
Giải bảyG7
851
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03, 3, 9
18
23
37, 9
40, 6
51
6 
71, 3, 4, 7
80, 9
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/11/2023
Đặc biệtĐB
413022
Giải nhấtG1
77677
Giải nhìG2
55622
Giải baG3
18456
16016
Giải tưG4
93594
80337
52171
92866
18887
97016
30933
Giải nămG5
2707
Giải sáuG6
6837
7572
8765
Giải bảyG7
767
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
07
16, 6
22, 2
33, 7, 7
4 
56
65, 6, 7
71, 2, 7
87
94, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/10/2023
Đặc biệtĐB
070271
Giải nhấtG1
11451
Giải nhìG2
08479
Giải baG3
98889
44072
Giải tưG4
58119
83998
95961
48419
92069
14697
01244
Giải nămG5
1652
Giải sáuG6
9140
1159
7211
Giải bảyG7
992
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
11, 9, 9
2 
3 
40, 4
51, 2, 9
61, 9
71, 2, 9
89
92, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/10/2023
Đặc biệtĐB
027100
Giải nhấtG1
76934
Giải nhìG2
22344
Giải baG3
50578
23361
Giải tưG4
65053
02249
37407
45285
47339
67162
32212
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
6098
7533
3134
Giải bảyG7
077
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 7
12
21
33, 4, 4, 9
44, 9
53
61, 2
77, 8
85
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/10/2023
Đặc biệtĐB
198112
Giải nhấtG1
31695
Giải nhìG2
05616
Giải baG3
64459
68994
Giải tưG4
33820
08657
99737
30474
75329
31663
12754
Giải nămG5
5648
Giải sáuG6
3800
3521
8689
Giải bảyG7
331
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00
11, 2, 6
20, 1, 9
31, 7
48
54, 7, 9
63
74
89
94, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/10/2023
Đặc biệtĐB
574660
Giải nhấtG1
61521
Giải nhìG2
36821
Giải baG3
61799
69281
Giải tưG4
36175
65501
46616
00796
96054
90040
73448
Giải nămG5
2354
Giải sáuG6
0477
8524
4987
Giải bảyG7
045
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
16
21, 1, 4
3 
40, 4, 5, 8
54, 4
60
75, 7
81, 7
96, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/10/2023
Đặc biệtĐB
724394
Giải nhấtG1
94835
Giải nhìG2
92952
Giải baG3
51489
99615
Giải tưG4
07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544
Giải nămG5
2062
Giải sáuG6
0698
6849
8483
Giải bảyG7
014
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
29
34, 5
42, 4, 9
51, 2
62, 3, 6
7 
83, 9
94, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/09/2023
Đặc biệtĐB
514448
Giải nhấtG1
20066
Giải nhìG2
89246
Giải baG3
87069
79801
Giải tưG4
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
Giải nămG5
1191
Giải sáuG6
1782
7888
7384
Giải bảyG7
432
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
23, 5
32
46, 8
55, 6
66, 9
7 
82, 2, 4, 8, 9
91, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023
Đặc biệtĐB
050246
Giải nhấtG1
02962
Giải nhìG2
38168
Giải baG3
05285
12231
Giải tưG4
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
Giải nămG5
5426
Giải sáuG6
7702
0251
7593
Giải bảyG7
838
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
02, 3, 5
17, 8
26
30, 1, 1, 8
46
51
62, 8, 8
75
85
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/09/2023
Đặc biệtĐB
926219
Giải nhấtG1
38434
Giải nhìG2
88200
Giải baG3
50818
73315
Giải tưG4
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
Giải nămG5
8859
Giải sáuG6
8659
1875
2416
Giải bảyG7
773
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 9
10, 5, 6, 8, 9
2 
31, 4
4 
52, 2, 4, 9, 9
6 
73, 4, 5
81
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/09/2023
Đặc biệtĐB
629329
Giải nhấtG1
61163
Giải nhìG2
60530
Giải baG3
08703
42718
Giải tưG4
20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
Giải nămG5
1842
Giải sáuG6
5827
1013
6823
Giải bảyG7
135
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
03
11, 3, 6, 8
23, 7, 9
30, 3, 4, 5, 8
42, 3
52
63
78
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/08/2023
Đặc biệtĐB
994132
Giải nhấtG1
32135
Giải nhìG2
66842
Giải baG3
86447
52915
Giải tưG4
78257
26199
15152
92368
75916
02973
44662
Giải nămG5
7494
Giải sáuG6
1177
7113
7086
Giải bảyG7
219
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
13, 5, 6, 9
2 
32, 5
42, 7
52, 7
62, 8
73, 7
86
94, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/08/2023
Đặc biệtĐB
977967
Giải nhấtG1
78741
Giải nhìG2
15958
Giải baG3
95744
35154
Giải tưG4
35491
36236
99629
34568
12193
50114
65389
Giải nămG5
6551
Giải sáuG6
3376
6876
5484
Giải bảyG7
789
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
14
28, 9
36
41, 4
51, 4, 8
67, 8
76, 6
84, 9, 9
91, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/08/2023
Đặc biệtĐB
810727
Giải nhấtG1
84660
Giải nhìG2
69093
Giải baG3
03518
12476
Giải tưG4
34181
17839
10403
77496
12304
06932
03903
Giải nămG5
8935
Giải sáuG6
3021
6343
0522
Giải bảyG7
598
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
03, 3, 4
18
21, 2, 7
32, 5, 9
43
5 
60, 0
76
81
93, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/08/2023
Đặc biệtĐB
789802
Giải nhấtG1
94443
Giải nhìG2
37669
Giải baG3
48466
53388
Giải tưG4
09063
58394
07959
75688
05365
73254
04561
Giải nămG5
6676
Giải sáuG6
5922
2447
1959
Giải bảyG7
293
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02
13
22
3 
43, 7
54, 9, 9
61, 3, 5, 6, 9
76
88, 8
93, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/07/2023
Đặc biệtĐB
973128
Giải nhấtG1
82488
Giải nhìG2
23020
Giải baG3
92114
61985
Giải tưG4
95084
89292
73737
39858
45678
46101
94679
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
1599
8273
0240
Giải bảyG7
807
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 7
14
20, 3, 8
37
40
58
6 
73, 8, 9
84, 4, 5, 8
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/07/2023
Đặc biệtĐB
235294
Giải nhấtG1
70977
Giải nhìG2
70975
Giải baG3
56687
01940
Giải tưG4
81727
11849
19709
44532
72856
55571
74011
Giải nămG5
0055
Giải sáuG6
3933
0326
5516
Giải bảyG7
526
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09
11, 6
26, 6, 7
32, 3
40, 9
55, 6
64
71, 5, 7
87
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/07/2023
Đặc biệtĐB
325477
Giải nhấtG1
83177
Giải nhìG2
79037
Giải baG3
32028
73198
Giải tưG4
94592
47342
94216
02345
69602
68199
95529
Giải nămG5
9037
Giải sáuG6
3079
1077
0575
Giải bảyG7
286
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
02
16
28, 9
36, 7, 7
42, 5
5 
6 
75, 7, 7, 7, 9
86
92, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/07/2023
Đặc biệtĐB
690745
Giải nhấtG1
32704
Giải nhìG2
03289
Giải baG3
11920
44398
Giải tưG4
89944
81204
31868
59276
22031
50479
89474
Giải nămG5
1604
Giải sáuG6
4385
6027
7654
Giải bảyG7
532
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04, 4, 4
1 
20, 4, 7
31, 2
44, 5
54
68
74, 6, 9
85, 9
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/07/2023
Đặc biệtĐB
614970
Giải nhấtG1
61188
Giải nhìG2
30042
Giải baG3
88508
68535
Giải tưG4
79444
40820
04988
80508
37215
58031
18787
Giải nămG5
3046
Giải sáuG6
1363
7896
0009
Giải bảyG7
152
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
08, 8, 9
15
20
31, 5
40, 2, 4, 6
52
63
70
87, 8, 8
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/06/2023
Đặc biệtĐB
177448
Giải nhấtG1
91781
Giải nhìG2
90016
Giải baG3
41203
61297
Giải tưG4
31411
28478
91853
33485
19568
31793
76061
Giải nămG5
3150
Giải sáuG6
3511
7137
9961
Giải bảyG7
550
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
03
11, 1, 6
2 
37
44, 8
50, 0, 3
61, 1, 8
78
81, 5
93, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/06/2023
Đặc biệtĐB
021247
Giải nhấtG1
97570
Giải nhìG2
67097
Giải baG3
97093
64630
Giải tưG4
64075
55312
81922
94540
27965
99574
98185
Giải nămG5
6922
Giải sáuG6
4615
5573
9103
Giải bảyG7
948
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03
12, 5
22, 2
30, 0
40, 7, 8
5 
65
70, 3, 4, 5
85
93, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/06/2023
Đặc biệtĐB
128191
Giải nhấtG1
68436
Giải nhìG2
32251
Giải baG3
38833
63870
Giải tưG4
75568
45251
62121
97331
31789
61050
48863
Giải nămG5
5136
Giải sáuG6
1656
2405
8240
Giải bảyG7
726
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 5
1 
21, 6
31, 3, 6, 6
40
50, 1, 1, 6
63, 8
70
89
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/06/2023
Đặc biệtĐB
585165
Giải nhấtG1
23947
Giải nhìG2
69890
Giải baG3
52190
09635
Giải tưG4
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
Giải nămG5
7108
Giải sáuG6
5704
6837
1529
Giải bảyG7
694
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
04, 8
13
29
35, 5, 7, 9, 9
42, 6, 7
53
65
7 
8 
90, 0, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/05/2023
Đặc biệtĐB
230897
Giải nhấtG1
47338
Giải nhìG2
35479
Giải baG3
12975
62157
Giải tưG4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
Giải nămG5
4705
Giải sáuG6
5152
3075
9573
Giải bảyG7
497
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
36, 8
40, 6, 6
52, 4, 7
6 
73, 5, 5, 9
82, 5
95, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/05/2023
Đặc biệtĐB
532952
Giải nhấtG1
42329
Giải nhìG2
93334
Giải baG3
88656
72151
Giải tưG4
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải nămG5
9868
Giải sáuG6
9968
3276
0155
Giải bảyG7
173
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
19
29
30, 4, 7
41
51, 2, 5, 6
68, 8
71, 2, 3, 6
86
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/05/2023
Đặc biệtĐB
275671
Giải nhấtG1
03758
Giải nhìG2
84721
Giải baG3
40094
37476
Giải tưG4
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải nămG5
0843
Giải sáuG6
2425
8448
3632
Giải bảyG7
115
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
15, 5
21, 5
32, 9
43, 8
58
61, 4, 5
71, 1, 6
86
91, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/05/2023
Đặc biệtĐB
637712
Giải nhấtG1
63937
Giải nhìG2
99687
Giải baG3
07087
28582
Giải tưG4
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
Giải nămG5
8102
Giải sáuG6
4852
3231
4270
Giải bảyG7
430
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
02
12
2 
30, 1, 7, 8
41
52
60
70, 6
82, 4, 4, 7, 7
94, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/04/2023
Đặc biệtĐB
516125
Giải nhấtG1
82823
Giải nhìG2
87382
Giải baG3
24980
29950
Giải tưG4
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
Giải nămG5
3580
Giải sáuG6
6690
5557
3925
Giải bảyG7
741
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
02, 9
12, 6
21, 3, 5, 5
3 
41, 7
50, 7
6 
77, 9
80, 0, 2
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/04/2023
Đặc biệtĐB
945570
Giải nhấtG1
27278
Giải nhìG2
37152
Giải baG3
10261
72639
Giải tưG4
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
Giải nămG5
1993
Giải sáuG6
6133
2959
6790
Giải bảyG7
367
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
33, 9
4 
52, 3, 4, 9, 9
61, 7, 9
70, 4, 8
8 
90, 3, 3, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/04/2023
Đặc biệtĐB
069536
Giải nhấtG1
66568
Giải nhìG2
97765
Giải baG3
13933
89434
Giải tưG4
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
Giải nămG5
8419
Giải sáuG6
5123
3820
7111
Giải bảyG7
905
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
04, 5
11, 9
20, 3, 8
33, 4, 6
42
56
65, 8
79
80
91, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/04/2023
Đặc biệtĐB
451321
Giải nhấtG1
38601
Giải nhìG2
86576
Giải baG3
48239
28137
Giải tưG4
53691
60407
63540
56337
88464
58810
28531
Giải nămG5
7124
Giải sáuG6
3524
7959
8331
Giải bảyG7
123
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
01, 7
10, 6
21, 3, 4, 4
31, 1, 7, 7, 9
40
59
64
76
8 
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/04/2023
Đặc biệtĐB
614257
Giải nhấtG1
49139
Giải nhìG2
36977
Giải baG3
98453
21027
Giải tưG4
94304
27965
77436
81476
08179
59621
85326
Giải nămG5
9828
Giải sáuG6
3995
1594
9530
Giải bảyG7
563
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
04
18
21, 6, 7, 8
30, 6, 9
4 
53, 7
63, 5
76, 7, 9
8 
94, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/03/2023
Đặc biệtĐB
154333
Giải nhấtG1
01141
Giải nhìG2
44668
Giải baG3
69866
61190
Giải tưG4
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
Giải nămG5
5913
Giải sáuG6
8259
2877
3781
Giải bảyG7
791
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
02
12, 3
25
33, 7
41
59
61, 6, 8
73, 7
81, 8
90, 1, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/03/2023
Đặc biệtĐB
536469
Giải nhấtG1
90723
Giải nhìG2
92293
Giải baG3
09104
69309
Giải tưG4
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
1004
6480
4005
Giải bảyG7
759
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 4, 4, 5, 9
18
23
31, 3
4 
55, 9
64, 5, 5, 9, 9
7 
80
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/03/2023
Đặc biệtĐB
272959
Giải nhấtG1
57055
Giải nhìG2
01901
Giải baG3
41195
76877
Giải tưG4
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
Giải nămG5
3489
Giải sáuG6
3742
4110
3171
Giải bảyG7
332
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
10
2 
32
42, 3, 7, 9
55, 9
66
71, 1, 7
80, 8, 9
95, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/03/2023
Đặc biệtĐB
299096
Giải nhấtG1
92340
Giải nhìG2
93943
Giải baG3
66385
27344
Giải tưG4
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
Giải nămG5
0317
Giải sáuG6
2964
0102
6845
Giải bảyG7
293
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
02, 5
12, 7
28
3 
40, 1, 3, 4, 4, 5, 8
58
64
7 
85
93, 3, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/02/2023
Đặc biệtĐB
737936
Giải nhấtG1
96332
Giải nhìG2
18160
Giải baG3
64715
90501
Giải tưG4
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
Giải nămG5
2760
Giải sáuG6
6059
8978
3660
Giải bảyG7
440
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01
15, 5
24
30, 2, 6, 8
40
59
60, 0, 0, 2
78, 9
81
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/02/2023
Đặc biệtĐB
025477
Giải nhấtG1
27032
Giải nhìG2
44926
Giải baG3
28061
51967
Giải tưG4
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
Giải nămG5
5079
Giải sáuG6
8694
0035
5561
Giải bảyG7
701
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
17, 7, 8
21, 6
32, 5
44
5 
61, 1, 7
70, 3, 7, 9
83
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/02/2023
Đặc biệtĐB
478156
Giải nhấtG1
27529
Giải nhìG2
20727
Giải baG3
19258
75748
Giải tưG4
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
Giải nămG5
7751
Giải sáuG6
2488
2669
1173
Giải bảyG7
357
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
27, 9
3 
46, 6, 8
51, 6, 7, 8
69, 9
71, 3, 5, 6
84, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/02/2023
Đặc biệtĐB
747128
Giải nhấtG1
66422
Giải nhìG2
18800
Giải baG3
86209
43689
Giải tưG4
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
Giải nămG5
0661
Giải sáuG6
4906
6176
4204
Giải bảyG7
830
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00, 4, 6, 9
17
22, 8
30, 0, 2, 8
4 
5 
61, 5
75, 6, 8
80, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/01/2023
Đặc biệtĐB
459562
Giải nhấtG1
77028
Giải nhìG2
59107
Giải baG3
22914
89864
Giải tưG4
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
Giải nămG5
3980
Giải sáuG6
5083
6573
5026
Giải bảyG7
871
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
01, 7
14, 4
26, 8
3 
4 
53, 5
62, 4
71, 3
80, 3, 7
92, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/01/2023
Đặc biệtĐB
205717
Giải nhấtG1
56954
Giải nhìG2
05346
Giải baG3
30839
33185
Giải tưG4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
Giải nămG5
1740
Giải sáuG6
1334
8769
2424
Giải bảyG7
559
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
24
34, 9
40, 4, 6
54, 9
63, 9, 9
77
85, 8
97, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/01/2023
Đặc biệtĐB
623494
Giải nhấtG1
10169
Giải nhìG2
13430
Giải baG3
32679
32954
Giải tưG4
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
Giải nămG5
2197
Giải sáuG6
9103
4868
4294
Giải bảyG7
719
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
03
19
20
30, 4, 5
47, 9
54, 6
65, 8, 9
79
82
94, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/01/2023
Đặc biệtĐB
834815
Giải nhấtG1
94928
Giải nhìG2
54482
Giải baG3
01027
87317
Giải tưG4
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
Giải nămG5
6692
Giải sáuG6
5562
4189
0758
Giải bảyG7
345
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
27, 7, 7, 8
3 
45, 6
58
62, 3
7 
82, 9
90, 2, 2, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/01/2023
Đặc biệtĐB
939439
Giải nhấtG1
87430
Giải nhìG2
00249
Giải baG3
86406
51077
Giải tưG4
69180
34333
46859
54425
02420
87374
25317
Giải nămG5
4594
Giải sáuG6
8907
9492
3535
Giải bảyG7
310
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 7
10, 7
20, 5
30, 3, 5, 9
49
59
6 
74, 7
80
92, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/12/2022
Đặc biệtĐB
837069
Giải nhấtG1
04338
Giải nhìG2
87240
Giải baG3
83337
71109
Giải tưG4
50659
70845
73490
58863
87787
95345
00057
Giải nămG5
2287
Giải sáuG6
3806
7361
2726
Giải bảyG7
948
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
06, 9
1 
26
37, 8
40, 4, 5, 5, 8
57, 9
61, 3, 9
7 
87, 7
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/12/2022
Đặc biệtĐB
096372
Giải nhấtG1
82355
Giải nhìG2
45858
Giải baG3
11425
70915
Giải tưG4
28883
19602
32631
79137
34397
02357
97249
Giải nămG5
0310
Giải sáuG6
4867
5797
2941
Giải bảyG7
420
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
02
10, 5
20, 5
31, 7
41, 9
55, 7, 8
67
72, 5
83
97, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/12/2022
Đặc biệtĐB
585660
Giải nhấtG1
30662
Giải nhìG2
14850
Giải baG3
83896
93382
Giải tưG4
17682
38057
82992
01513
58323
97958
28226
Giải nămG5
6115
Giải sáuG6
2573
1340
0652
Giải bảyG7
174
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
23, 6
3 
40
50, 2, 7, 8
60, 2, 6
73, 4
82, 2
92, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/12/2022
Đặc biệtĐB
130716
Giải nhấtG1
01663
Giải nhìG2
03163
Giải baG3
09316
87376
Giải tưG4
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
Giải nămG5
7900
Giải sáuG6
5458
5906
4902
Giải bảyG7
506
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 6, 6
16, 6, 8, 9
2 
3 
4 
51, 6, 8
63, 3
73, 5, 6
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/11/2022
Đặc biệtĐB
402338
Giải nhấtG1
14090
Giải nhìG2
94224
Giải baG3
61749
63393
Giải tưG4
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
Giải nămG5
4755
Giải sáuG6
3999
7833
3507
Giải bảyG7
393
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
05, 7
1 
24, 9
33, 8
41, 5, 9
50, 5
6 
76
80, 9
90, 3, 3, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/11/2022
Đặc biệtĐB
261399
Giải nhấtG1
99574
Giải nhìG2
63284
Giải baG3
90189
21048
Giải tưG4
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
Giải nămG5
5831
Giải sáuG6
5026
6143
5286
Giải bảyG7
555
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
05
18
22, 6
31
43, 6, 8
55
61
74
84, 4, 6, 9
96, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/11/2022
Đặc biệtĐB
101232
Giải nhấtG1
73556
Giải nhìG2
06793
Giải baG3
74476
76233
Giải tưG4
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
Giải nămG5
8041
Giải sáuG6
9035
0282
5723
Giải bảyG7
979
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
22, 3
32, 2, 3, 5, 6, 7
41, 9
56
6 
74, 6, 9, 9
82
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/11/2022
Đặc biệtĐB
981708
Giải nhấtG1
18098
Giải nhìG2
08537
Giải baG3
03323
60183
Giải tưG4
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
Giải nămG5
4561
Giải sáuG6
4484
0437
4497
Giải bảyG7
947
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
08
12
21, 3, 3
37, 7
47
50
61, 3, 7
73
82, 3, 4
97, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/10/2022
Đặc biệtĐB
864379
Giải nhấtG1
42402
Giải nhìG2
72803
Giải baG3
50871
71838
Giải tưG4
46334
01970
24887
04026
59898
21561
49509
Giải nămG5
8022
Giải sáuG6
6529
8025
9785
Giải bảyG7
849
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 3, 9
13
22, 5, 6, 9
34, 8
49
5 
61
70, 1, 9
85, 7
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/10/2022
Đặc biệtĐB
886836
Giải nhấtG1
15436
Giải nhìG2
26490
Giải baG3
88430
31700
Giải tưG4
08886
50305
66928
26218
66176
10101
22063
Giải nămG5
6998
Giải sáuG6
0973
1558
3398
Giải bảyG7
872
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00, 1, 5
18
28
30, 6, 6
4 
58
63
72, 3, 6
81, 6
90, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/10/2022
Đặc biệtĐB
846729
Giải nhấtG1
68548
Giải nhìG2
62824
Giải baG3
97232
67593
Giải tưG4
22171
78103
80943
60944
06735
11089
95501
Giải nămG5
4869
Giải sáuG6
0628
9063
7454
Giải bảyG7
710
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
01, 3
10
24, 8, 9
30, 2, 5
43, 4, 8
54
63, 9
71
89
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/10/2022
Đặc biệtĐB
105531
Giải nhấtG1
81890
Giải nhìG2
04692
Giải baG3
53767
74734
Giải tưG4
97789
26326
43794
52014
68414
27395
79537
Giải nămG5
0700
Giải sáuG6
8277
0416
7881
Giải bảyG7
877
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
00
14, 4, 6
26
31, 4, 4, 7
4 
5 
67
77, 7
81, 9
90, 2, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/10/2022
Đặc biệtĐB
540162
Giải nhấtG1
37763
Giải nhìG2
93865
Giải baG3
56645
08196
Giải tưG4
55746
62098
72582
68722
30328
26331
03492
Giải nămG5
8582
Giải sáuG6
7182
5564
3388
Giải bảyG7
338
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
19
22, 8
31, 8
45, 6
5 
62, 3, 4, 5
7 
82, 2, 2, 8
92, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/09/2022
Đặc biệtĐB
910179
Giải nhấtG1
41846
Giải nhìG2
89369
Giải baG3
96927
15614
Giải tưG4
57489
61530
96540
56618
36767
12426
62823
Giải nămG5
0850
Giải sáuG6
2675
7154
8260
Giải bảyG7
927
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
14, 8
23, 6, 7, 7
30
40, 6
50, 4
60, 7, 9
75, 9
89
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/09/2022
Đặc biệtĐB
531324
Giải nhấtG1
08366
Giải nhìG2
96589
Giải baG3
63028
16676
Giải tưG4
10196
37956
42132
12797
02529
60403
73236
Giải nămG5
8288
Giải sáuG6
4237
0897
9806
Giải bảyG7
063
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
03, 6
1 
24, 8, 9
32, 6, 6, 7
4 
56
63, 6
76
88, 9
96, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/09/2022
Đặc biệtĐB
101001
Giải nhấtG1
49561
Giải nhìG2
78885
Giải baG3
86605
81350
Giải tưG4
08294
10735
90756
88413
70774
89085
25873
Giải nămG5
2582
Giải sáuG6
2823
4285
0893
Giải bảyG7
740
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01, 5
13
23
35
40
50, 6
61
73, 4
82, 5, 5, 5
93, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/09/2022
Đặc biệtĐB
225901
Giải nhấtG1
35530
Giải nhìG2
11484
Giải baG3
43265
68300
Giải tưG4
03486
72319
66795
18837
95308
25667
71278
Giải nămG5
8623
Giải sáuG6
3635
5754
0953
Giải bảyG7
155
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
00, 1, 8
19
23
30, 5, 7
49
53, 4, 5
65, 7
78
84, 6
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/08/2022
Đặc biệtĐB
652977
Giải nhấtG1
27715
Giải nhìG2
82674
Giải baG3
59920
81912
Giải tưG4
19862
15233
92292
67358
66386
86358
32826
Giải nămG5
1194
Giải sáuG6
2167
8699
7787
Giải bảyG7
439
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
12, 5
20, 6
33, 9
43
58, 8
62, 7
74, 7
86, 7
92, 4, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/08/2022
Đặc biệtĐB
336207
Giải nhấtG1
66294
Giải nhìG2
35021
Giải baG3
86152
55673
Giải tưG4
35541
64190
63086
10756
09758
32162
09976
Giải nămG5
5439
Giải sáuG6
5414
4621
4691
Giải bảyG7
098
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
07
14
21, 1
39
41
52, 6, 8
62
73, 6
80, 6
90, 1, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/08/2022
Đặc biệtĐB
812073
Giải nhấtG1
47663
Giải nhìG2
34717
Giải baG3
41759
06450
Giải tưG4
82926
26321
78016
24563
65157
47161
53924
Giải nămG5
0386
Giải sáuG6
8489
8258
1086
Giải bảyG7
142
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02
16, 7
21, 4, 6
3 
42
50, 7, 8, 9
61, 3, 3
73
86, 6, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/08/2022
Đặc biệtĐB
656571
Giải nhấtG1
20732
Giải nhìG2
87396
Giải baG3
77032
72396
Giải tưG4
78406
46495
93988
74855
41224
09624
42242
Giải nămG5
2311
Giải sáuG6
0826
5637
9720
Giải bảyG7
954
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
06, 7
11
20, 4, 4, 6
32, 2, 7
42
54, 5
6 
71
88
95, 6, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/07/2022
Đặc biệtĐB
840884
Giải nhấtG1
52268
Giải nhìG2
12455
Giải baG3
79200
18418
Giải tưG4
99096
54701
99503
57352
51355
48943
15645
Giải nămG5
8360
Giải sáuG6
5214
7941
5620
Giải bảyG7
325
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
00, 1, 3
10, 4, 8
20, 5
3 
41, 3, 5
52, 5, 5
60, 8
7 
84
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/07/2022
Đặc biệtĐB
825562
Giải nhấtG1
46985
Giải nhìG2
57098
Giải baG3
02855
34858
Giải tưG4
17753
94951
80927
64380
46798
33643
61524
Giải nămG5
8250
Giải sáuG6
2256
6599
6737
Giải bảyG7
887
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
1 
24, 7
37
43
50, 1, 3, 5, 6, 8
62
7 
80, 5, 7
95, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/07/2022
Đặc biệtĐB
554034
Giải nhấtG1
20718
Giải nhìG2
52674
Giải baG3
56791
16763
Giải tưG4
96224
91569
00752
95536
59608
20516
10608
Giải nămG5
2814
Giải sáuG6
4199
6100
7793
Giải bảyG7
797
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
14, 6, 8
24
31, 4, 6
4 
52
63, 9
74
8 
91, 3, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/07/2022
Đặc biệtĐB
307322
Giải nhấtG1
85568
Giải nhìG2
30472
Giải baG3
27822
22238
Giải tưG4
77271
30653
95836
94088
03819
33380
14186
Giải nămG5
1972
Giải sáuG6
1040
6079
3279
Giải bảyG7
805
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
05
19, 9
22, 2
36, 8
40
53
68
71, 2, 2, 9, 9
80, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/07/2022
Đặc biệtĐB
206710
Giải nhấtG1
06416
Giải nhìG2
68143
Giải baG3
92004
02466
Giải tưG4
10466
86152
54628
94787
26499
99316
85972
Giải nămG5
9180
Giải sáuG6
2561
5946
0879
Giải bảyG7
571
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
04, 8
10, 6, 6
28
3 
43, 6
52
61, 6, 6
71, 2, 9
80, 7
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/06/2022
Đặc biệtĐB
579182
Giải nhấtG1
97745
Giải nhìG2
29551
Giải baG3
47954
30982
Giải tưG4
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
Giải nămG5
1265
Giải sáuG6
5498
2771
2287
Giải bảyG7
997
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
0 
15, 6, 7
22
39
45
51, 4
65, 7, 9
71
81, 2, 2, 7
97, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/06/2022
Đặc biệtĐB
291304
Giải nhấtG1
63473
Giải nhìG2
22100
Giải baG3
28094
86814
Giải tưG4
28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
1435
6456
3110
Giải bảyG7
184
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
00, 4, 5
10, 4, 4, 8
2 
35
42, 8
51, 6
62, 5, 8
73
84
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/06/2022
Đặc biệtĐB
175553
Giải nhấtG1
46513
Giải nhìG2
94911
Giải baG3
23941
22638
Giải tưG4
83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071
Giải nămG5
3850
Giải sáuG6
4079
3573
4641
Giải bảyG7
394
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
0 
11, 3
24
36, 8
41, 1
50, 3
64
71, 3, 9
83, 5
94, 5, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/06/2022
Đặc biệtĐB
601171
Giải nhấtG1
52485
Giải nhìG2
50166
Giải baG3
15479
47457
Giải tưG4
40397
50012
02102
33196
06522
12725
76768
Giải nămG5
0372
Giải sáuG6
8196
7679
7683
Giải bảyG7
764
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
02
12
22, 5
39
4 
57
64, 6, 8
71, 2, 9, 9
83, 5
96, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/05/2022
Đặc biệtĐB
993715
Giải nhấtG1
92955
Giải nhìG2
77354
Giải baG3
25688
23234
Giải tưG4
70406
49211
01550
51829
05689
62287
05397
Giải nămG5
4328
Giải sáuG6
9170
0924
0657
Giải bảyG7
891
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
06
11, 5
24, 8, 9
34
40
50, 4, 5, 7
6 
70
87, 8, 9
91, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/05/2022
Đặc biệtĐB
348702
Giải nhấtG1
74635
Giải nhìG2
11628
Giải baG3
48839
24604
Giải tưG4
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
Giải nămG5
4415
Giải sáuG6
6543
2990
1302
Giải bảyG7
255
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
02, 2, 4, 7
15
27, 8
35, 9
43
55, 7, 9
68, 9
77, 7
8 
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/05/2022
Đặc biệtĐB
303326
Giải nhấtG1
20601
Giải nhìG2
40302
Giải baG3
91926
21862
Giải tưG4
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
Giải nămG5
6299
Giải sáuG6
7756
2725
3723
Giải bảyG7
551
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
23, 5, 6, 6, 8
3 
4 
51, 2, 2, 6
62
73
81, 2
92, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/05/2022
Đặc biệtĐB
014371
Giải nhấtG1
92366
Giải nhìG2
90721
Giải baG3
18087
83943
Giải tưG4
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
Giải nămG5
6569
Giải sáuG6
9695
8929
7607
Giải bảyG7
650
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
1 
21, 9
3 
43, 5
50, 2
63, 6, 7, 9
71
81, 7
95, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/05/2022
Đặc biệtĐB
323025
Giải nhấtG1
59074
Giải nhìG2
25841
Giải baG3
53587
74161
Giải tưG4
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
Giải nămG5
9086
Giải sáuG6
9098
1540
5546
Giải bảyG7
878
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
10, 1
25
39
40, 0, 1, 6, 9
52
61, 3, 6
74, 8
86, 7
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/04/2022
Đặc biệtĐB
497834
Giải nhấtG1
50150
Giải nhìG2
81510
Giải baG3
76078
65913
Giải tưG4
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
Giải nămG5
4335
Giải sáuG6
7648
1311
8742
Giải bảyG7
509
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
00, 6, 9
10, 1, 3, 6
2 
34, 5
42, 8
50, 2
61, 4
78
82
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/04/2022
Đặc biệtĐB
448904
Giải nhấtG1
69251
Giải nhìG2
89183
Giải baG3
84141
59028
Giải tưG4
13805
69647
99263
98255
55719
63148
37625
Giải nămG5
3115
Giải sáuG6
0015
2523
3715
Giải bảyG7
581
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
04, 5
15, 5, 5, 9
23, 5, 8
3 
41, 7, 8
51, 5
63
72
81, 3
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/04/2022
Đặc biệtĐB
426756
Giải nhấtG1
11498
Giải nhìG2
08200
Giải baG3
30598
13672
Giải tưG4
37130
68634
34545
24945
24703
43760
94428
Giải nămG5
4037
Giải sáuG6
8021
6761
9085
Giải bảyG7
978
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
21, 8
30, 4, 7
40, 5, 5
56
60, 1
72, 8
85
98, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/04/2022
Đặc biệtĐB
461377
Giải nhấtG1
92331
Giải nhìG2
90581
Giải baG3
99794
35583
Giải tưG4
09552
45956
50924
10808
09905
10798
07022
Giải nămG5
8104
Giải sáuG6
9161
4977
2902
Giải bảyG7
436
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
02, 4, 5, 8
1 
21, 2, 4
31, 6
4 
52, 6
61
77, 7
81, 3
94, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/03/2022
Đặc biệtĐB
662078
Giải nhấtG1
74153
Giải nhìG2
45642
Giải baG3
75260
29205
Giải tưG4
22574
17598
45434
83617
07711
14016
05532
Giải nămG5
5508
Giải sáuG6
6348
7294
7158
Giải bảyG7
211
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
05, 8
11, 1, 6, 7
2 
32, 4
42, 8
53, 8
60
72, 4, 8
8 
94, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/03/2022
Đặc biệtĐB
535034
Giải nhấtG1
28031
Giải nhìG2
52025
Giải baG3
88083
09887
Giải tưG4
79022
41874
67101
70644
88592
65451
82093
Giải nămG5
7594
Giải sáuG6
4068
8710
6672
Giải bảyG7
171
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
01
10, 9
22, 5
31, 4
44
51
68
71, 2, 4
83, 7
92, 3, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/03/2022
Đặc biệtĐB
652382
Giải nhấtG1
82583
Giải nhìG2
19670
Giải baG3
95987
18555
Giải tưG4
54889
74077
20977
88848
24619
44213
37025
Giải nămG5
3969
Giải sáuG6
0123
3741
4361
Giải bảyG7
111
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 9
23, 4, 5
3 
41, 8
55
61, 9
70, 7, 7
82, 3, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/03/2022
Đặc biệtĐB
078974
Giải nhấtG1
61902
Giải nhìG2
68376
Giải baG3
85786
68623
Giải tưG4
57380
18177
69711
16588
16973
99460
79568
Giải nămG5
4285
Giải sáuG6
1860
1332
3868
Giải bảyG7
043
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
02, 5
11
23
32
43
5 
60, 0, 8, 8
73, 4, 6, 7
80, 5, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/02/2022
Đặc biệtĐB
780057
Giải nhấtG1
68680
Giải nhìG2
87151
Giải baG3
23590
33452
Giải tưG4
37561
77731
22931
88453
06043
37542
35699
Giải nămG5
9342
Giải sáuG6
9198
7102
1745
Giải bảyG7
249
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
31, 1
42, 2, 3, 5, 9
51, 2, 3, 7
61
7 
80
90, 0, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/02/2022
Đặc biệtĐB
485853
Giải nhấtG1
32222
Giải nhìG2
25714
Giải baG3
96656
17692
Giải tưG4
21682
06246
03400
09952
66419
38571
76758
Giải nămG5
9830
Giải sáuG6
2346
1804
8194
Giải bảyG7
558
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
00, 4
14, 9
22
30
46, 6
52, 3, 6, 8, 8, 8
6 
71
82
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/02/2022
Đặc biệtĐB
660083
Giải nhấtG1
14776
Giải nhìG2
29252
Giải baG3
65703
33079
Giải tưG4
82732
68024
78259
65499
80659
30190
84223
Giải nămG5
7603
Giải sáuG6
8955
1966
5120
Giải bảyG7
611
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03, 3
11
20, 3, 4, 7
32
4 
52, 5, 9, 9
66
76, 9
83
90, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/02/2022
Đặc biệtĐB
589455
Giải nhấtG1
43085
Giải nhìG2
54793
Giải baG3
89584
03280
Giải tưG4
69363
12268
85715
88439
18894
05443
86618
Giải nămG5
8587
Giải sáuG6
3643
1895
3687
Giải bảyG7
875
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
15, 8
2 
39
43, 3
55
63, 8
75
80, 4, 5, 7, 7
93, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/01/2022
Đặc biệtĐB
988437
Giải nhấtG1
89597
Giải nhìG2
43765
Giải baG3
41783
89595
Giải tưG4
28551
39738
51231
59695
17681
11226
13843
Giải nămG5
8214
Giải sáuG6
8536
7194
3815
Giải bảyG7
379
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
14, 5
26
31, 6, 7, 8
43
51
65
79
81, 3
94, 5, 5, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/01/2022
Đặc biệtĐB
861864
Giải nhấtG1
27578
Giải nhìG2
52548
Giải baG3
64724
20994
Giải tưG4
26709
36169
83419
93613
31766
07915
86705
Giải nămG5
3183
Giải sáuG6
9135
1897
8396
Giải bảyG7
168
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
05, 9
13, 5, 9
24
35, 5
48
5 
64, 6, 8, 9
78
83
94, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/01/2022
Đặc biệtĐB
414541
Giải nhấtG1
40659
Giải nhìG2
53557
Giải baG3
64687
64802
Giải tưG4
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
Giải nămG5
8733
Giải sáuG6
8285
5211
0281
Giải bảyG7
158
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
01, 2
11, 9
21
33
41, 4
50, 7, 8, 9, 9, 9
6 
7 
81, 5, 7
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/01/2022
Đặc biệtĐB
565089
Giải nhấtG1
13308
Giải nhìG2
81162
Giải baG3
78219
91375
Giải tưG4
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
Giải nămG5
5958
Giải sáuG6
6960
6864
7817
Giải bảyG7
222
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
08
10, 7, 9
22, 2
3 
40, 0, 2
58
60, 2, 4, 4
75
87, 9, 9
9