Sổ Kết Quả - XSMB 90 Ngày - Kết Quả 90 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/07/2024
Đặc biệtĐB
205963
Giải nhấtG1
71779
Giải nhìG2
08073
Giải baG3
24058
85848
Giải tưG4
32660
79745
88592
34403
08631
20255
20681
Giải nămG5
7565
Giải sáuG6
7531
0177
0606
Giải bảyG7
247
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
03, 6
1 
2 
31, 1
45, 7, 8
55, 8
60, 3, 5, 6
73, 7, 9
81
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/07/2024
Đặc biệtĐB
670927
Giải nhấtG1
03021
Giải nhìG2
30311
Giải baG3
22709
76027
Giải tưG4
43743
44723
61254
01108
02720
26200
15726
Giải nămG5
3886
Giải sáuG6
4897
6251
7703
Giải bảyG7
941
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 8, 9
11
20, 1, 3, 6, 7, 7
3 
41, 3
51, 4
6 
7 
86
97
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/07/2024
Đặc biệtĐB
652334
Giải nhấtG1
25549
Giải nhìG2
70575
Giải baG3
82472
93918
Giải tưG4
43486
20580
61661
84649
16964
38567
94612
Giải nămG5
9526
Giải sáuG6
5388
1848
0992
Giải bảyG7
779
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
0 
12, 8
26
34
48, 9, 9
5 
61, 3, 4, 7
72, 5, 9
80, 6, 8
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/06/2024
Đặc biệtĐB
097723
Giải nhấtG1
42843
Giải nhìG2
82883
Giải baG3
53778
32425
Giải tưG4
67394
72528
10123
75968
38597
45647
42221
Giải nămG5
6326
Giải sáuG6
4966
6001
7184
Giải bảyG7
171
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01
1 
21, 3, 3, 5, 6, 8
3 
43, 7
5 
66, 8
71, 8
83, 4, 4
94, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/06/2024
Đặc biệtĐB
567164
Giải nhấtG1
04886
Giải nhìG2
18892
Giải baG3
48895
26753
Giải tưG4
61615
89128
93366
03004
79093
19380
88683
Giải nămG5
2620
Giải sáuG6
7716
5447
8926
Giải bảyG7
817
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04
15, 6, 7
20, 6, 8
3 
47
53
64, 6
7 
80, 3, 6
92, 3, 5, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/06/2024
Đặc biệtĐB
976784
Giải nhấtG1
64493
Giải nhìG2
13443
Giải baG3
51388
97837
Giải tưG4
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
Giải nămG5
2206
Giải sáuG6
7647
2384
3075
Giải bảyG7
126
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
02, 6
1 
24, 6
37
40, 3, 7
50, 5, 8
6 
75
80, 4, 4, 8, 9
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/06/2024
Đặc biệtĐB
110288
Giải nhấtG1
93779
Giải nhìG2
48624
Giải baG3
77238
69887
Giải tưG4
16275
72613
31392
21036
01217
69846
82479
Giải nămG5
0865
Giải sáuG6
0893
8814
8823
Giải bảyG7
522
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
0 
13, 4, 7
22, 3, 4
36, 8
46
5 
65
75, 6, 9, 9
87, 8
92, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/06/2024
Đặc biệtĐB
221983
Giải nhấtG1
62412
Giải nhìG2
07063
Giải baG3
00305
78449
Giải tưG4
91786
80446
22701
85747
25205
68677
82728
Giải nămG5
3246
Giải sáuG6
8015
4167
9889
Giải bảyG7
995
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
01, 5, 5
12, 5, 9
28
3 
46, 6, 7, 9
5 
63, 7
77
83, 6, 9
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/05/2024
Đặc biệtĐB
295126
Giải nhấtG1
30738
Giải nhìG2
00401
Giải baG3
86153
54969
Giải tưG4
48891
00029
58356
14839
39498
92807
47798
Giải nămG5
0251
Giải sáuG6
5210
0326
9926
Giải bảyG7
099
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
01, 7
10
26, 6, 6, 9
38, 9
4 
51, 3, 6
60, 9
7 
8 
91, 8, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/05/2024
Đặc biệtĐB
168593
Giải nhấtG1
62959
Giải nhìG2
64357
Giải baG3
89326
53009
Giải tưG4
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
Giải nămG5
4983
Giải sáuG6
1669
3686
8992
Giải bảyG7
369
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
09
13
20, 6
3 
4 
57, 9
65, 9, 9
70, 2, 8, 9
83, 4, 6
92, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/05/2024
Đặc biệtĐB
539211
Giải nhấtG1
05143
Giải nhìG2
79958
Giải baG3
14167
98771
Giải tưG4
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
Giải nămG5
9910
Giải sáuG6
2647
0797
6157
Giải bảyG7
474
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 5
10, 1
21
31, 5
43, 7
57, 8, 9
67
71, 4
8 
90, 2, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/05/2024
Đặc biệtĐB
442385
Giải nhấtG1
77596
Giải nhìG2
82609
Giải baG3
31106
89749
Giải tưG4
74832
81460
06157
28318
40853
70073
55020
Giải nămG5
7204
Giải sáuG6
1802
4531
0005
Giải bảyG7
471
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
02, 4, 5, 6, 9
18
20
31, 2
49
53, 7
60
71, 3
85, 9
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/04/2024
Đặc biệtĐB
659746
Giải nhấtG1
69453
Giải nhìG2
32202
Giải baG3
42849
89850
Giải tưG4
25147
71552
64407
16629
99475
66471
64276
Giải nămG5
3277
Giải sáuG6
2263
0668
1190
Giải bảyG7
209
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02, 7, 9
1 
29
3 
46, 7, 9
50, 2, 3
63, 8
71, 5, 6, 7
87
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/04/2024
Đặc biệtĐB
943309
Giải nhấtG1
24201
Giải nhìG2
73297
Giải baG3
55419
18016
Giải tưG4
37497
45392
93158
47943
56844
06824
03766
Giải nămG5
0989
Giải sáuG6
1415
8741
3811
Giải bảyG7
535
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
01, 9
11, 5, 6, 9
24
35
41, 3, 4
58
66
7 
89
92, 3, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/04/2024
Đặc biệtĐB
952073
Giải nhấtG1
09435
Giải nhìG2
85963
Giải baG3
45347
53531
Giải tưG4
88555
83095
09403
98261
40365
15728
93203
Giải nămG5
4570
Giải sáuG6
6259
7467
5687
Giải bảyG7
365
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
03, 3
1 
28
31, 5
47
55, 9
61, 3, 5, 5, 7
70, 3, 8
87
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/04/2024
Đặc biệtĐB
388389
Giải nhấtG1
40026
Giải nhìG2
33875
Giải baG3
33483
12115
Giải tưG4
89161
82913
47374
83111
44453
80566
64527
Giải nămG5
7621
Giải sáuG6
2827
0794
0144
Giải bảyG7
515
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 5, 5
21, 6, 7, 7
3 
44
51, 3
61, 6
74, 5
83, 9
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/03/2024
Đặc biệtĐB
237298
Giải nhấtG1
92299
Giải nhìG2
45902
Giải baG3
25584
10494
Giải tưG4
41375
05571
74635
88530
57943
56594
27002
Giải nămG5
0393
Giải sáuG6
6323
0808
8538
Giải bảyG7
805
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
02, 2, 5, 8
1 
23
30, 5, 8
43
51
6 
71, 5
84
93, 4, 4, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/03/2024
Đặc biệtĐB
620045
Giải nhấtG1
62739
Giải nhìG2
74443
Giải baG3
12660
50652
Giải tưG4
04381
63292
25561
99762
88721
82982
29161
Giải nămG5
1468
Giải sáuG6
7292
3833
6384
Giải bảyG7
914
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
0 
14
21
33, 9
43, 5
52
60, 1, 1, 2, 8
77
81, 2, 4
92, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/03/2024
Đặc biệtĐB
522925
Giải nhấtG1
37654
Giải nhìG2
10280
Giải baG3
50401
06547
Giải tưG4
39586
43005
41034
66363
83052
23777
52695
Giải nămG5
0554
Giải sáuG6
0190
2977
4590
Giải bảyG7
414
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
01, 5
14
25
34, 8
47
52, 4, 4
63
77, 7
80, 6
90, 0, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/03/2024
Đặc biệtĐB
312636
Giải nhấtG1
73673
Giải nhìG2
40287
Giải baG3
82564
37006
Giải tưG4
01219
67002
51693
71083
70146
99452
91719
Giải nămG5
7622
Giải sáuG6
5698
6340
0423
Giải bảyG7
439
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
02, 6
19, 9
22, 3
36, 9
40, 6
52
62, 4
73
83, 7
93, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/03/2024
Đặc biệtĐB
250788
Giải nhấtG1
01834
Giải nhìG2
22223
Giải baG3
73425
69769
Giải tưG4
42821
65336
08911
09134
29601
49827
93907
Giải nămG5
3489
Giải sáuG6
6144
8078
8867
Giải bảyG7
325
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
01, 7
11, 4
21, 3, 5, 5, 7
34, 4, 6
44
5 
67, 9
78
88, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/02/2024
Đặc biệtĐB
392726
Giải nhấtG1
48578
Giải nhìG2
51290
Giải baG3
37070
25386
Giải tưG4
49534
32936
18276
98253
04940
88432
19404
Giải nămG5
6456
Giải sáuG6
5298
1224
0079
Giải bảyG7
671
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
04
1 
24, 6
32, 4, 6
40
53, 6
6 
70, 1, 6, 8, 9
86, 7
90, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/02/2024
Đặc biệtĐB
874539
Giải nhấtG1
09252
Giải nhìG2
11201
Giải baG3
56613
04170
Giải tưG4
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
Giải nămG5
6043
Giải sáuG6
1589
2716
2375
Giải bảyG7
366
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01
13, 6
22, 3, 7
36, 7, 8, 9
43
52, 2
66
70, 5
83, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/02/2024
Đặc biệtĐB
109954
Giải nhấtG1
26788
Giải nhìG2
31299
Giải baG3
32990
04972
Giải tưG4
69952
60821
05576
24402
69572
66251
30178
Giải nămG5
3882
Giải sáuG6
6217
8204
1100
Giải bảyG7
071
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00, 2, 4
17
21
30
4 
51, 2, 4
6 
71, 2, 2, 6, 8
82, 8
90, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/02/2024
Đặc biệtĐB
084414
Giải nhấtG1
02003
Giải nhìG2
33799
Giải baG3
92112
32408
Giải tưG4
95012
21502
07458
97503
86783
42088
08262
Giải nămG5
5211
Giải sáuG6
0923
2008
5364
Giải bảyG7
838
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 8, 8
11, 2, 2, 4
23
38
4 
58
62, 4
7 
83, 8
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/01/2024
Đặc biệtĐB
854091
Giải nhấtG1
45767
Giải nhìG2
22995
Giải baG3
91573
69909
Giải tưG4
26310
83288
01264
88848
68862
79074
27631
Giải nămG5
7918
Giải sáuG6
6515
2814
2374
Giải bảyG7
029
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
09
10, 4, 5, 8
29
31
48
5 
62, 4, 7, 9
73, 4, 4
88
91, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/01/2024
Đặc biệtĐB
993529
Giải nhấtG1
21868
Giải nhìG2
67315
Giải baG3
44394
36739
Giải tưG4
42008
89683
04140
67722
31808
29362
27656
Giải nămG5
6451
Giải sáuG6
1316
5105
6084
Giải bảyG7
729
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
05, 8, 8, 8
15, 6
22, 9, 9
39
40
51, 6
62, 8
7 
83, 4
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/01/2024
Đặc biệtĐB
571470
Giải nhấtG1
59000
Giải nhìG2
00662
Giải baG3
92358
47786
Giải tưG4
45928
56459
61792
78349
93735
32050
01655
Giải nămG5
8163
Giải sáuG6
7527
8898
9813
Giải bảyG7
593
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
00
13
27, 8
35
49
50, 5, 8, 9
62, 3
70
85, 6
92, 3, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/01/2024
Đặc biệtĐB
233955
Giải nhấtG1
44959
Giải nhìG2
10933
Giải baG3
94217
01777
Giải tưG4
14839
07495
51222
47175
22040
69670
54692
Giải nămG5
0219
Giải sáuG6
1554
3405
6313
Giải bảyG7
437
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
05
13, 7, 9
22, 2
33, 7, 9
40
54, 5, 9
6 
70, 5, 7
8 
92, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31/12/2023
Đặc biệtĐB
382156
Giải nhấtG1
13022
Giải nhìG2
99633
Giải baG3
29853
78647
Giải tưG4
13425
16873
10269
04432
09425
22551
68223
Giải nămG5
0444
Giải sáuG6
7770
0863
7631
Giải bảyG7
235
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 3, 5, 5
31, 2, 3, 5
44, 7
51, 3, 6, 6
63, 9
70, 3
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/12/2023
Đặc biệtĐB
346316
Giải nhấtG1
46130
Giải nhìG2
16435
Giải baG3
64229
21964
Giải tưG4
77249
23415
35459
89233
27724
75301
37416
Giải nămG5
2787
Giải sáuG6
6378
6751
6240
Giải bảyG7
239
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
01
12, 5, 6, 6
24, 9
30, 3, 5, 9
40, 9
51, 9
64
78
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/12/2023
Đặc biệtĐB
143390
Giải nhấtG1
83410
Giải nhìG2
91350
Giải baG3
44093
64945
Giải tưG4
71105
96515
91325
51361
49608
55334
64014
Giải nămG5
4923
Giải sáuG6
2639
4782
0561
Giải bảyG7
585
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05, 8
10, 4, 5
23, 5
34, 9
45
50
61, 1
74
82, 5
90, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/12/2023
Đặc biệtĐB
300589
Giải nhấtG1
55110
Giải nhìG2
59391
Giải baG3
00418
42254
Giải tưG4
09979
95599
60095
63127
47445
40767
58451
Giải nămG5
5230
Giải sáuG6
3157
4833
7066
Giải bảyG7
862
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
10, 8
27
30, 3
45
51, 4, 7
62, 6, 7
79
89
91, 5, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
425171
Giải nhấtG1
33858
Giải nhìG2
35309
Giải baG3
42857
42938
Giải tưG4
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
Giải nămG5
9850
Giải sáuG6
9057
3130
3724
Giải bảyG7
762
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09
10, 4, 7
24, 9
30, 8
44, 7
50, 7, 7, 8
62
71, 7
85
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
094895
Giải nhấtG1
76685
Giải nhìG2
04196
Giải baG3
87309
89145
Giải tưG4
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
Giải nămG5
7880
Giải sáuG6
3006
4462
5122
Giải bảyG7
899
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
12, 9
22
32
45
50, 5, 8
62, 5
7 
80, 5
95, 6, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/11/2023
Đặc biệtĐB
710668
Giải nhấtG1
45805
Giải nhìG2
82800
Giải baG3
29844
51297
Giải tưG4
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
Giải nămG5
8151
Giải sáuG6
6771
9478
5476
Giải bảyG7
362
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00, 5, 7
16
28
3 
44, 4
51
60, 2, 8
71, 6, 8
81
92, 2, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/11/2023
Đặc biệtĐB
647492
Giải nhấtG1
00309
Giải nhìG2
43603
Giải baG3
22723
72074
Giải tưG4
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
Giải nămG5
8739
Giải sáuG6
6340
7273
3277
Giải bảyG7
851
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03, 3, 9
18
23
37, 9
40, 6
51
6 
71, 3, 4, 7
80, 9
92, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/11/2023
Đặc biệtĐB
413022
Giải nhấtG1
77677
Giải nhìG2
55622
Giải baG3
18456
16016
Giải tưG4
93594
80337
52171
92866
18887
97016
30933
Giải nămG5
2707
Giải sáuG6
6837
7572
8765
Giải bảyG7
767
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
07
16, 6
22, 2
33, 7, 7
4 
56
65, 6, 7
71, 2, 7
87
94, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/10/2023
Đặc biệtĐB
070271
Giải nhấtG1
11451
Giải nhìG2
08479
Giải baG3
98889
44072
Giải tưG4
58119
83998
95961
48419
92069
14697
01244
Giải nămG5
1652
Giải sáuG6
9140
1159
7211
Giải bảyG7
992
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
11, 9, 9
2 
3 
40, 4
51, 2, 9
61, 9
71, 2, 9
89
92, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/10/2023
Đặc biệtĐB
027100
Giải nhấtG1
76934
Giải nhìG2
22344
Giải baG3
50578
23361
Giải tưG4
65053
02249
37407
45285
47339
67162
32212
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
6098
7533
3134
Giải bảyG7
077
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 7
12
21
33, 4, 4, 9
44, 9
53
61, 2
77, 8
85
98, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/10/2023
Đặc biệtĐB
198112
Giải nhấtG1
31695
Giải nhìG2
05616
Giải baG3
64459
68994
Giải tưG4
33820
08657
99737
30474
75329
31663
12754
Giải nămG5
5648
Giải sáuG6
3800
3521
8689
Giải bảyG7
331
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00
11, 2, 6
20, 1, 9
31, 7
48
54, 7, 9
63
74
89
94, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/10/2023
Đặc biệtĐB
574660
Giải nhấtG1
61521
Giải nhìG2
36821
Giải baG3
61799
69281
Giải tưG4
36175
65501
46616
00796
96054
90040
73448
Giải nămG5
2354
Giải sáuG6
0477
8524
4987
Giải bảyG7
045
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
16
21, 1, 4
3 
40, 4, 5, 8
54, 4
60
75, 7
81, 7
96, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/10/2023
Đặc biệtĐB
724394
Giải nhấtG1
94835
Giải nhìG2
92952
Giải baG3
51489
99615
Giải tưG4
07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544
Giải nămG5
2062
Giải sáuG6
0698
6849
8483
Giải bảyG7
014
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
29
34, 5
42, 4, 9
51, 2
62, 3, 6
7 
83, 9
94, 8, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/09/2023
Đặc biệtĐB
514448
Giải nhấtG1
20066
Giải nhìG2
89246
Giải baG3
87069
79801
Giải tưG4
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
Giải nămG5
1191
Giải sáuG6
1782
7888
7384
Giải bảyG7
432
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
23, 5
32
46, 8
55, 6
66, 9
7 
82, 2, 4, 8, 9
91, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023
Đặc biệtĐB
050246
Giải nhấtG1
02962
Giải nhìG2
38168
Giải baG3
05285
12231
Giải tưG4
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
Giải nămG5
5426
Giải sáuG6
7702
0251
7593
Giải bảyG7
838
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
02, 3, 5
17, 8
26
30, 1, 1, 8
46
51
62, 8, 8
75
85
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/09/2023
Đặc biệtĐB
926219
Giải nhấtG1
38434
Giải nhìG2
88200
Giải baG3
50818
73315
Giải tưG4
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
Giải nămG5
8859
Giải sáuG6
8659
1875
2416
Giải bảyG7
773
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 9
10, 5, 6, 8, 9
2 
31, 4
4 
52, 2, 4, 9, 9
6 
73, 4, 5
81
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/09/2023
Đặc biệtĐB
629329
Giải nhấtG1
61163
Giải nhìG2
60530
Giải baG3
08703
42718
Giải tưG4
20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
Giải nămG5
1842
Giải sáuG6
5827
1013
6823
Giải bảyG7
135
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
03
11, 3, 6, 8
23, 7, 9
30, 3, 4, 5, 8
42, 3
52
63
78
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/08/2023
Đặc biệtĐB
994132
Giải nhấtG1
32135
Giải nhìG2
66842
Giải baG3
86447
52915
Giải tưG4
78257
26199
15152
92368
75916
02973
44662
Giải nămG5
7494
Giải sáuG6
1177
7113
7086
Giải bảyG7
219
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
13, 5, 6, 9
2 
32, 5
42, 7
52, 7
62, 8
73, 7
86
94, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/08/2023
Đặc biệtĐB
977967
Giải nhấtG1
78741
Giải nhìG2
15958
Giải baG3
95744
35154
Giải tưG4
35491
36236
99629
34568
12193
50114
65389
Giải nămG5
6551
Giải sáuG6
3376
6876
5484
Giải bảyG7
789
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
14
28, 9
36
41, 4
51, 4, 8
67, 8
76, 6
84, 9, 9
91, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/08/2023
Đặc biệtĐB
810727
Giải nhấtG1
84660
Giải nhìG2
69093
Giải baG3
03518
12476
Giải tưG4
34181
17839
10403
77496
12304
06932
03903
Giải nămG5
8935
Giải sáuG6
3021
6343
0522
Giải bảyG7
598
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
03, 3, 4
18
21, 2, 7
32, 5, 9
43
5 
60, 0
76
81
93, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/08/2023
Đặc biệtĐB
789802
Giải nhấtG1
94443
Giải nhìG2
37669
Giải baG3
48466
53388
Giải tưG4
09063
58394
07959
75688
05365
73254
04561
Giải nămG5
6676
Giải sáuG6
5922
2447
1959
Giải bảyG7
293
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02
13
22
3 
43, 7
54, 9, 9
61, 3, 5, 6, 9
76
88, 8
93, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/07/2023
Đặc biệtĐB
973128
Giải nhấtG1
82488
Giải nhìG2
23020
Giải baG3
92114
61985
Giải tưG4
95084
89292
73737
39858
45678
46101
94679
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
1599
8273
0240
Giải bảyG7
807
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 7
14
20, 3, 8
37
40
58
6 
73, 8, 9
84, 4, 5, 8
92, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/07/2023
Đặc biệtĐB
235294
Giải nhấtG1
70977
Giải nhìG2
70975
Giải baG3
56687
01940
Giải tưG4
81727
11849
19709
44532
72856
55571
74011
Giải nămG5
0055
Giải sáuG6
3933
0326
5516
Giải bảyG7
526
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09
11, 6
26, 6, 7
32, 3
40, 9
55, 6
64
71, 5, 7
87
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/07/2023
Đặc biệtĐB
325477
Giải nhấtG1
83177
Giải nhìG2
79037
Giải baG3
32028
73198
Giải tưG4
94592
47342
94216
02345
69602
68199
95529
Giải nămG5
9037
Giải sáuG6
3079
1077
0575
Giải bảyG7
286
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
02
16
28, 9
36, 7, 7
42, 5
5 
6 
75, 7, 7, 7, 9
86
92, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/07/2023
Đặc biệtĐB
690745
Giải nhấtG1
32704
Giải nhìG2
03289
Giải baG3
11920
44398
Giải tưG4
89944
81204
31868
59276
22031
50479
89474
Giải nămG5
1604
Giải sáuG6
4385
6027
7654
Giải bảyG7
532
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04, 4, 4
1 
20, 4, 7
31, 2
44, 5
54
68
74, 6, 9
85, 9
98
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/07/2023
Đặc biệtĐB
614970
Giải nhấtG1
61188
Giải nhìG2
30042
Giải baG3
88508
68535
Giải tưG4
79444
40820
04988
80508
37215
58031
18787
Giải nămG5
3046
Giải sáuG6
1363
7896
0009
Giải bảyG7
152
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
08, 8, 9
15
20
31, 5
40, 2, 4, 6
52
63
70
87, 8, 8
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/06/2023
Đặc biệtĐB
177448
Giải nhấtG1
91781
Giải nhìG2
90016
Giải baG3
41203
61297
Giải tưG4
31411
28478
91853
33485
19568
31793
76061
Giải nămG5
3150
Giải sáuG6
3511
7137
9961
Giải bảyG7
550
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
03
11, 1, 6
2 
37
44, 8
50, 0, 3
61, 1, 8
78
81, 5
93, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/06/2023
Đặc biệtĐB
021247
Giải nhấtG1
97570
Giải nhìG2
67097
Giải baG3
97093
64630
Giải tưG4
64075
55312
81922
94540
27965
99574
98185
Giải nămG5
6922
Giải sáuG6
4615
5573
9103
Giải bảyG7
948
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03
12, 5
22, 2
30, 0
40, 7, 8
5 
65
70, 3, 4, 5
85
93, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/06/2023
Đặc biệtĐB
128191
Giải nhấtG1
68436
Giải nhìG2
32251
Giải baG3
38833
63870
Giải tưG4
75568
45251
62121
97331
31789
61050
48863
Giải nămG5
5136
Giải sáuG6
1656
2405
8240
Giải bảyG7
726
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 5
1 
21, 6
31, 3, 6, 6
40
50, 1, 1, 6
63, 8
70
89
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/06/2023
Đặc biệtĐB
585165
Giải nhấtG1
23947
Giải nhìG2
69890
Giải baG3
52190
09635
Giải tưG4
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
Giải nămG5
7108
Giải sáuG6
5704
6837
1529
Giải bảyG7
694
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
04, 8
13
29
35, 5, 7, 9, 9
42, 6, 7
53
65
7 
8 
90, 0, 4, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/05/2023
Đặc biệtĐB
230897
Giải nhấtG1
47338
Giải nhìG2
35479
Giải baG3
12975
62157
Giải tưG4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
Giải nămG5
4705
Giải sáuG6
5152
3075
9573
Giải bảyG7
497
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
36, 8
40, 6, 6
52, 4, 7
6 
73, 5, 5, 9
82, 5
95, 7, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/05/2023
Đặc biệtĐB
532952
Giải nhấtG1
42329
Giải nhìG2
93334
Giải baG3
88656
72151
Giải tưG4
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải nămG5
9868
Giải sáuG6
9968
3276
0155
Giải bảyG7
173
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
19
29
30, 4, 7
41
51, 2, 5, 6
68, 8
71, 2, 3, 6
86
99
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/05/2023
Đặc biệtĐB
275671
Giải nhấtG1
03758
Giải nhìG2
84721
Giải baG3
40094
37476
Giải tưG4
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải nămG5
0843
Giải sáuG6
2425
8448
3632
Giải bảyG7
115
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
15, 5
21, 5
32, 9
43, 8
58
61, 4, 5
71, 1, 6
86
91, 4
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07/05/2023
Đặc biệtĐB
637712
Giải nhấtG1
63937
Giải nhìG2
99687
Giải baG3
07087
28582
Giải tưG4
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
Giải nămG5
8102
Giải sáuG6
4852
3231
4270
Giải bảyG7
430
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
02
12
2 
30, 1, 7, 8
41
52
60
70, 6
82, 4, 4, 7, 7
94, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/04/2023
Đặc biệtĐB
516125
Giải nhấtG1
82823
Giải nhìG2
87382
Giải baG3
24980
29950
Giải tưG4
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
Giải nămG5
3580
Giải sáuG6
6690
5557
3925
Giải bảyG7
741
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
02, 9
12, 6
21, 3, 5, 5
3 
41, 7
50, 7
6 
77, 9
80, 0, 2
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/04/2023
Đặc biệtĐB
945570
Giải nhấtG1
27278
Giải nhìG2
37152
Giải baG3
10261
72639
Giải tưG4
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
Giải nămG5
1993
Giải sáuG6
6133
2959
6790
Giải bảyG7
367
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
33, 9
4 
52, 3, 4, 9, 9
61, 7, 9
70, 4, 8
8 
90, 3, 3, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/04/2023
Đặc biệtĐB
069536
Giải nhấtG1
66568
Giải nhìG2
97765
Giải baG3
13933
89434
Giải tưG4
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
Giải nămG5
8419
Giải sáuG6
5123
3820
7111
Giải bảyG7
905
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
04, 5
11, 9
20, 3, 8
33, 4, 6
42
56
65, 8
79
80
91, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/04/2023
Đặc biệtĐB
451321
Giải nhấtG1
38601
Giải nhìG2
86576
Giải baG3
48239
28137
Giải tưG4
53691
60407
63540
56337
88464
58810
28531
Giải nămG5
7124
Giải sáuG6
3524
7959
8331
Giải bảyG7
123
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
01, 7
10, 6
21, 3, 4, 4
31, 1, 7, 7, 9
40
59
64
76
8 
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/04/2023
Đặc biệtĐB
614257
Giải nhấtG1
49139
Giải nhìG2
36977
Giải baG3
98453
21027
Giải tưG4
94304
27965
77436
81476
08179
59621
85326
Giải nămG5
9828
Giải sáuG6
3995
1594
9530
Giải bảyG7
563
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
04
18
21, 6, 7, 8
30, 6, 9
4 
53, 7
63, 5
76, 7, 9
8 
94, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/03/2023
Đặc biệtĐB
154333
Giải nhấtG1
01141
Giải nhìG2
44668
Giải baG3
69866
61190
Giải tưG4
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
Giải nămG5
5913
Giải sáuG6
8259
2877
3781
Giải bảyG7
791
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
02
12, 3
25
33, 7
41
59
61, 6, 8
73, 7
81, 8
90, 1, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/03/2023
Đặc biệtĐB
536469
Giải nhấtG1
90723
Giải nhìG2
92293
Giải baG3
09104
69309
Giải tưG4
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
1004
6480
4005
Giải bảyG7
759
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 4, 4, 5, 9
18
23
31, 3
4 
55, 9
64, 5, 5, 9, 9
7 
80
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/03/2023
Đặc biệtĐB
272959
Giải nhấtG1
57055
Giải nhìG2
01901
Giải baG3
41195
76877
Giải tưG4
37580
09096
38371
37666
11047
64349
05743
Giải nămG5
3489
Giải sáuG6
3742
4110
3171
Giải bảyG7
332
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
10
2 
32
42, 3, 7, 9
55, 9
66
71, 1, 7
80, 8, 9
95, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/03/2023
Đặc biệtĐB
299096
Giải nhấtG1
92340
Giải nhìG2
93943
Giải baG3
66385
27344
Giải tưG4
70341
25412
27705
32328
14793
23258
69344
Giải nămG5
0317
Giải sáuG6
2964
0102
6845
Giải bảyG7
293
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
02, 5
12, 7
28
3 
40, 1, 3, 4, 4, 5, 8
58
64
7 
85
93, 3, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/02/2023
Đặc biệtĐB
737936
Giải nhấtG1
96332
Giải nhìG2
18160
Giải baG3
64715
90501
Giải tưG4
29030
77924
08838
71515
62579
90681
25062
Giải nămG5
2760
Giải sáuG6
6059
8978
3660
Giải bảyG7
440
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01
15, 5
24
30, 2, 6, 8
40
59
60, 0, 0, 2
78, 9
81
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/02/2023
Đặc biệtĐB
025477
Giải nhấtG1
27032
Giải nhìG2
44926
Giải baG3
28061
51967
Giải tưG4
48917
59721
25117
17818
24483
49073
33370
Giải nămG5
5079
Giải sáuG6
8694
0035
5561
Giải bảyG7
701
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
17, 7, 8
21, 6
32, 5
44
5 
61, 1, 7
70, 3, 7, 9
83
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/02/2023
Đặc biệtĐB
478156
Giải nhấtG1
27529
Giải nhìG2
20727
Giải baG3
19258
75748
Giải tưG4
24346
76476
34575
10546
26569
85084
03471
Giải nămG5
7751
Giải sáuG6
2488
2669
1173
Giải bảyG7
357
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
27, 9
3 
46, 6, 8
51, 6, 7, 8
69, 9
71, 3, 5, 6
84, 8
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/02/2023
Đặc biệtĐB
747128
Giải nhấtG1
66422
Giải nhìG2
18800
Giải baG3
86209
43689
Giải tưG4
22617
39775
83532
16230
03480
10578
52265
Giải nămG5
0661
Giải sáuG6
4906
6176
4204
Giải bảyG7
830
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00, 4, 6, 9
17
22, 8
30, 0, 2, 8
4 
5 
61, 5
75, 6, 8
80, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/01/2023
Đặc biệtĐB
459562
Giải nhấtG1
77028
Giải nhìG2
59107
Giải baG3
22914
89864
Giải tưG4
91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099
Giải nămG5
3980
Giải sáuG6
5083
6573
5026
Giải bảyG7
871
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
01, 7
14, 4
26, 8
3 
4 
53, 5
62, 4
71, 3
80, 3, 7
92, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/01/2023
Đặc biệtĐB
205717
Giải nhấtG1
56954
Giải nhìG2
05346
Giải baG3
30839
33185
Giải tưG4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
Giải nămG5
1740
Giải sáuG6
1334
8769
2424
Giải bảyG7
559
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
24
34, 9
40, 4, 6
54, 9
63, 9, 9
77
85, 8
97, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/01/2023
Đặc biệtĐB
623494
Giải nhấtG1
10169
Giải nhìG2
13430
Giải baG3
32679
32954
Giải tưG4
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
Giải nămG5
2197
Giải sáuG6
9103
4868
4294
Giải bảyG7
719
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
03
19
20
30, 4, 5
47, 9
54, 6
65, 8, 9
79
82
94, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/01/2023
Đặc biệtĐB
834815
Giải nhấtG1
94928
Giải nhìG2
54482
Giải baG3
01027
87317
Giải tưG4
21190
79563
33127
18494
36727
95792
90897
Giải nămG5
6692
Giải sáuG6
5562
4189
0758
Giải bảyG7
345
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
0 
15, 7
27, 7, 7, 8
3 
45, 6
58
62, 3
7 
82, 9
90, 2, 2, 4, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/01/2023
Đặc biệtĐB
939439
Giải nhấtG1
87430
Giải nhìG2
00249
Giải baG3
86406
51077
Giải tưG4
69180
34333
46859
54425
02420
87374
25317
Giải nămG5
4594
Giải sáuG6
8907
9492
3535
Giải bảyG7
310
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 7
10, 7
20, 5
30, 3, 5, 9
49
59
6 
74, 7
80
92, 4, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/12/2022
Đặc biệtĐB
837069
Giải nhấtG1
04338
Giải nhìG2
87240
Giải baG3
83337
71109
Giải tưG4
50659
70845
73490
58863
87787
95345
00057
Giải nămG5
2287
Giải sáuG6
3806
7361
2726
Giải bảyG7
948
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
06, 9
1 
26
37, 8
40, 4, 5, 5, 8
57, 9
61, 3, 9
7 
87, 7
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/12/2022
Đặc biệtĐB
096372
Giải nhấtG1
82355
Giải nhìG2
45858
Giải baG3
11425
70915
Giải tưG4
28883
19602
32631
79137
34397
02357
97249
Giải nămG5
0310
Giải sáuG6
4867
5797
2941
Giải bảyG7
420
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
02
10, 5
20, 5
31, 7
41, 9
55, 7, 8
67
72, 5
83
97, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/12/2022
Đặc biệtĐB
585660
Giải nhấtG1
30662
Giải nhìG2
14850
Giải baG3
83896
93382
Giải tưG4
17682
38057
82992
01513
58323
97958
28226
Giải nămG5
6115
Giải sáuG6
2573
1340
0652
Giải bảyG7
174
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
23, 6
3 
40
50, 2, 7, 8
60, 2, 6
73, 4
82, 2
92, 6
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/12/2022
Đặc biệtĐB
130716
Giải nhấtG1
01663
Giải nhìG2
03163
Giải baG3
09316
87376
Giải tưG4
37651
43018
93787
77756
17202
40319
44175
Giải nămG5
7900
Giải sáuG6
5458
5906
4902
Giải bảyG7
506
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 6, 6
16, 6, 8, 9
2 
3 
4 
51, 6, 8
63, 3
73, 5, 6
87
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/11/2022
Đặc biệtĐB
402338
Giải nhấtG1
14090
Giải nhìG2
94224
Giải baG3
61749
63393
Giải tưG4
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
Giải nămG5
4755
Giải sáuG6
3999
7833
3507
Giải bảyG7
393
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
05, 7
1 
24, 9
33, 8
41, 5, 9
50, 5
6 
76
80, 9
90, 3, 3, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/11/2022
Đặc biệtĐB
261399
Giải nhấtG1
99574
Giải nhìG2
63284
Giải baG3
90189
21048
Giải tưG4
32222
07661
26605
63918
31596
96484
05498
Giải nămG5
5831
Giải sáuG6
5026
6143
5286
Giải bảyG7
555
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
05
18
22, 6
31
43, 6, 8
55
61
74
84, 4, 6, 9
96, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/11/2022
Đặc biệtĐB
101232
Giải nhấtG1
73556
Giải nhìG2
06793
Giải baG3
74476
76233
Giải tưG4
03937
31532
03422
26779
53949
51136
19174
Giải nămG5
8041
Giải sáuG6
9035
0282
5723
Giải bảyG7
979
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12
22, 3
32, 2, 3, 5, 6, 7
41, 9
56
6 
74, 6, 9, 9
82
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/11/2022
Đặc biệtĐB
981708
Giải nhấtG1
18098
Giải nhìG2
08537
Giải baG3
03323
60183
Giải tưG4
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
Giải nămG5
4561
Giải sáuG6
4484
0437
4497
Giải bảyG7
947
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
08
12
21, 3, 3
37, 7
47
50
61, 3, 7
73
82, 3, 4
97, 8