Sổ Kết Quả - XSMB 100 Ngày - Kết Quả 100 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/12/2023
Đặc biệtĐB
539517
Giải nhấtG1
13122
Giải nhìG2
63559
Giải baG3
88565
96987
Giải tưG4
48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836
Giải nămG5
8589
Giải sáuG6
5943
9836
6180
Giải bảyG7
372
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
01, 7
14, 5, 7
22
36, 6
42, 3, 3
59
65
72
80, 7, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/11/2023
Đặc biệtĐB
925874
Giải nhấtG1
20815
Giải nhìG2
21446
Giải baG3
70498
23724
Giải tưG4
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
Giải nămG5
4749
Giải sáuG6
6715
2223
9285
Giải bảyG7
411
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
03, 5
11, 3, 4, 5, 5
23, 4
32
43, 6, 9
5 
6 
74, 7
85
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/11/2023
Đặc biệtĐB
374911
Giải nhấtG1
31779
Giải nhìG2
40960
Giải baG3
78205
34039
Giải tưG4
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
Giải nămG5
7469
Giải sáuG6
5184
3421
7769
Giải bảyG7
650
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05
10, 1, 4, 4
21
35, 9
49
50
60, 9, 9
72, 4, 9
84
94
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/11/2023
Đặc biệtĐB
324301
Giải nhấtG1
11060
Giải nhìG2
63081
Giải baG3
49459
83806
Giải tưG4
78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329
Giải nămG5
4132
Giải sáuG6
1740
9424
6873
Giải bảyG7
545
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 6
15
24, 7, 9
32
40, 1, 5
52, 3, 9
60
73, 6
81
98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/11/2023
Đặc biệtĐB
717766
Giải nhấtG1
82825
Giải nhìG2
07800
Giải baG3
12963
31348
Giải tưG4
81589
97927
01239
68061
70236
56707
12962
Giải nămG5
2140
Giải sáuG6
7838
0588
6191
Giải bảyG7
153
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
00, 7
1 
25, 7, 8
36, 8, 9
40, 8
53
61, 2, 3, 6
7 
88, 9
91
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/11/2023
Đặc biệtĐB
397520
Giải nhấtG1
69069
Giải nhìG2
99034
Giải baG3
73132
51806
Giải tưG4
06164
83226
11202
04363
33035
62185
55896
Giải nămG5
0191
Giải sáuG6
6860
4364
2054
Giải bảyG7
994
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 6
1 
20, 6
32, 4, 5
4 
54
60, 3, 4, 4, 6, 9
7 
85
91, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/10/2023
Đặc biệtĐB
882953
Giải nhấtG1
17140
Giải nhìG2
97275
Giải baG3
47836
78841
Giải tưG4
55801
32954
14056
11598
55456
14850
70813
Giải nămG5
6052
Giải sáuG6
4987
3146
5229
Giải bảyG7
534
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
01
13
29
34, 6
40, 1, 6
50, 2, 3, 4, 6, 6
6 
75
87
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/10/2023
Đặc biệtĐB
101232
Giải nhấtG1
97261
Giải nhìG2
73246
Giải baG3
58693
58534
Giải tưG4
19760
29175
89743
35300
44010
43228
48050
Giải nămG5
7010
Giải sáuG6
5279
7282
5016
Giải bảyG7
473
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00
10, 0, 6
28
32, 4
43, 6
50
60, 1
71, 3, 5, 9
82
93
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/10/2023
Đặc biệtĐB
043286
Giải nhấtG1
16535
Giải nhìG2
40432
Giải baG3
62403
95516
Giải tưG4
06601
60534
12750
26674
46015
76363
50341
Giải nămG5
0312
Giải sáuG6
2714
0002
8928
Giải bảyG7
744
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
12, 4, 5, 6
28
32, 4, 5
41, 4, 5
50
63
74
86
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/10/2023
Đặc biệtĐB
185714
Giải nhấtG1
23814
Giải nhìG2
14971
Giải baG3
00714
44805
Giải tưG4
12071
05432
31706
53922
67190
22617
93222
Giải nămG5
1402
Giải sáuG6
8743
6695
5982
Giải bảyG7
322
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
02, 5, 6
14, 4, 4, 7
22, 2, 2
32
43
57
6 
71, 1
82
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/09/2023
Đặc biệtĐB
310240
Giải nhấtG1
83005
Giải nhìG2
60901
Giải baG3
62194
26697
Giải tưG4
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
Giải nămG5
3973
Giải sáuG6
4318
5758
3854
Giải bảyG7
856
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 5
18
27
38
40
54, 6, 8
6 
73, 8
86, 7
94, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/09/2023
Đặc biệtĐB
077808
Giải nhấtG1
67624
Giải nhìG2
32563
Giải baG3
45468
83087
Giải tưG4
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
Giải nămG5
2007
Giải sáuG6
3854
3592
2547
Giải bảyG7
846
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
02, 7, 8
1 
24
34, 6
43, 5, 6, 7
54
63, 8, 9
7 
84, 7
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/09/2023
Đặc biệtĐB
611910
Giải nhấtG1
53030
Giải nhìG2
90605
Giải baG3
26556
66942
Giải tưG4
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
Giải nămG5
8503
Giải sáuG6
3325
1776
4753
Giải bảyG7
248
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
10
25
30, 9
42, 3, 8
50, 3, 6
62, 3
74, 6, 6
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/09/2023
Đặc biệtĐB
754626
Giải nhấtG1
08409
Giải nhìG2
46177
Giải baG3
31611
06920
Giải tưG4
00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269
Giải nămG5
5923
Giải sáuG6
2275
5042
2375
Giải bảyG7
623
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09
11, 2, 4, 6
20, 3, 3, 6
3 
40, 2
54
69
75, 5, 6, 7
86
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31/08/2023
Đặc biệtĐB
262998
Giải nhấtG1
41617
Giải nhìG2
91986
Giải baG3
39685
91297
Giải tưG4
46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200
Giải nămG5
5450
Giải sáuG6
7171
2934
2104
Giải bảyG7
288
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
00, 0, 4
17
21
31, 4, 6
4 
50
67
71
83, 5, 6, 6, 8
97, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/08/2023
Đặc biệtĐB
839816
Giải nhấtG1
43734
Giải nhìG2
16275
Giải baG3
09130
02204
Giải tưG4
11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848
Giải nămG5
6424
Giải sáuG6
7774
6275
6058
Giải bảyG7
835
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
04
16, 7
22, 4, 9
30, 1, 4, 5
42, 8
58
6 
72, 4, 5, 5
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/08/2023
Đặc biệtĐB
780444
Giải nhấtG1
04829
Giải nhìG2
90983
Giải baG3
38411
49017
Giải tưG4
05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591
Giải nămG5
1365
Giải sáuG6
9023
9150
9751
Giải bảyG7
839
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
11, 7
23, 9
39
44, 9
50, 0, 1, 6
65
76, 6
83, 5
91
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/08/2023
Đặc biệtĐB
948282
Giải nhấtG1
41600
Giải nhìG2
32734
Giải baG3
99533
49942
Giải tưG4
83679
20204
34007
64559
23964
64802
41176
Giải nămG5
8636
Giải sáuG6
3411
0285
6775
Giải bảyG7
644
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
00, 2, 4, 7
11, 8
2 
33, 4, 6
42, 4
59
64
75, 6, 9
82, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/08/2023
Đặc biệtĐB
169467
Giải nhấtG1
65470
Giải nhìG2
19932
Giải baG3
47558
70191
Giải tưG4
66738
14363
12166
64235
35754
40498
45285
Giải nămG5
3943
Giải sáuG6
4255
4591
9151
Giải bảyG7
212
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
32, 5, 8
43
51, 4, 5, 8
63, 6, 7
70
85
91, 1, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/07/2023
Đặc biệtĐB
067494
Giải nhấtG1
55531
Giải nhìG2
04513
Giải baG3
37355
19602
Giải tưG4
21974
77547
00767
30522
15702
87400
82777
Giải nămG5
4422
Giải sáuG6
8095
1118
0566
Giải bảyG7
471
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
00, 2, 2
13, 8
21, 2, 2
31
47
55
66, 7
71, 4, 7
8 
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/07/2023
Đặc biệtĐB
413940
Giải nhấtG1
02539
Giải nhìG2
66302
Giải baG3
59053
73566
Giải tưG4
24166
19696
48437
07063
29132
16314
98430
Giải nămG5
4657
Giải sáuG6
0660
7892
6777
Giải bảyG7
002
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
02, 2
12, 4
2 
30, 2, 7, 9
40
53, 7
60, 3, 6, 6
77
8 
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/07/2023
Đặc biệtĐB
426222
Giải nhấtG1
90853
Giải nhìG2
07307
Giải baG3
45876
98606
Giải tưG4
02318
58478
57943
20461
52203
73212
31905
Giải nămG5
3272
Giải sáuG6
4123
7235
2639
Giải bảyG7
937
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
03, 5, 6, 7
12, 8
22, 3
35, 5, 7, 9
43
53
61
72, 6, 8
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/07/2023
Đặc biệtĐB
503609
Giải nhấtG1
22858
Giải nhìG2
08741
Giải baG3
72431
98131
Giải tưG4
07239
10740
61865
72927
78683
60443
91937
Giải nămG5
9689
Giải sáuG6
1838
0948
3026
Giải bảyG7
849
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 9
1 
26, 7
31, 1, 7, 8, 9
40, 1, 3, 8, 9
58
65
7 
83, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/06/2023
Đặc biệtĐB
194940
Giải nhấtG1
87494
Giải nhìG2
85848
Giải baG3
16968
57625
Giải tưG4
64520
55271
69200
89904
01192
67391
64749
Giải nămG5
5223
Giải sáuG6
1902
3002
2608
Giải bảyG7
120
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 4, 8
14
20, 0, 3, 5
3 
40, 8, 9
5 
68
71
8 
91, 2, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/06/2023
Đặc biệtĐB
006305
Giải nhấtG1
28142
Giải nhìG2
06657
Giải baG3
93197
55884
Giải tưG4
73617
28478
19998
01409
06408
65897
61347
Giải nămG5
7621
Giải sáuG6
8857
6243
3745
Giải bảyG7
125
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
05, 8, 9
17
21, 1, 5
3 
42, 3, 5, 7
57, 7
6 
78
84
97, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/06/2023
Đặc biệtĐB
554719
Giải nhấtG1
75924
Giải nhìG2
29335
Giải baG3
52592
70776
Giải tưG4
25159
60607
61261
42888
40402
10174
09986
Giải nămG5
1665
Giải sáuG6
1489
3332
9603
Giải bảyG7
166
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02, 3, 7
19
24
32, 5
4 
59
61, 5, 6
74, 6
86, 7, 8, 9
92
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/06/2023
Đặc biệtĐB
141380
Giải nhấtG1
48397
Giải nhìG2
09211
Giải baG3
74729
48171
Giải tưG4
15085
52655
75491
54710
88455
21900
54389
Giải nămG5
1829
Giải sáuG6
3537
0814
5850
Giải bảyG7
699
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00
10, 1, 4
29, 9
37
45
50, 5, 5
6 
71
80, 5, 9
91, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/06/2023
Đặc biệtĐB
100086
Giải nhấtG1
25179
Giải nhìG2
34391
Giải baG3
49099
43305
Giải tưG4
88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248
Giải nămG5
1353
Giải sáuG6
5116
0180
4734
Giải bảyG7
143
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
03, 3, 5
14, 6
2 
34, 5
43, 8
53
68
71, 9
80, 6
91, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/05/2023
Đặc biệtĐB
976172
Giải nhấtG1
62495
Giải nhìG2
07693
Giải baG3
86232
57972
Giải tưG4
76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851
Giải nămG5
6386
Giải sáuG6
9350
8422
4712
Giải bảyG7
370
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
09
12, 9
22
30, 2
4 
50, 0, 1, 3
69
70, 2, 2
80, 6
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/05/2023
Đặc biệtĐB
745698
Giải nhấtG1
15996
Giải nhìG2
50030
Giải baG3
33524
13895
Giải tưG4
10879
10015
44077
01740
36820
72476
08004
Giải nămG5
3359
Giải sáuG6
7858
8481
4320
Giải bảyG7
937
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04
15
20, 0, 3, 4
30, 7
40
58, 9
6 
76, 7, 9
81
95, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/05/2023
Đặc biệtĐB
379134
Giải nhấtG1
02541
Giải nhìG2
91935
Giải baG3
86496
50157
Giải tưG4
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
Giải nămG5
0487
Giải sáuG6
4719
1821
2747
Giải bảyG7
573
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
05
14, 9
21, 2, 5, 9
30, 4, 5
41, 7
57
6 
73
87, 9
96, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/05/2023
Đặc biệtĐB
009170
Giải nhấtG1
50802
Giải nhìG2
51315
Giải baG3
86532
30008
Giải tưG4
44362
58382
04042
11203
83907
32425
84725
Giải nămG5
1158
Giải sáuG6
1782
5641
4847
Giải bảyG7
893
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
02, 3, 7, 8
15
25, 5
32
41, 2, 7, 8
58
62
70
82, 2
93
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/04/2023
Đặc biệtĐB
509705
Giải nhấtG1
51826
Giải nhìG2
04016
Giải baG3
85271
26487
Giải tưG4
12350
76586
70624
94570
23936
01401
36442
Giải nămG5
6288
Giải sáuG6
8608
8930
4844
Giải bảyG7
907
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 8
16
24, 6
30, 6
42, 4
50
6 
70, 1, 8
86, 7, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/04/2023
Đặc biệtĐB
622665
Giải nhấtG1
53695
Giải nhìG2
43640
Giải baG3
75746
11261
Giải tưG4
74213
38046
83242
84098
45546
33976
80317
Giải nămG5
9839
Giải sáuG6
3416
5723
9521
Giải bảyG7
694
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 7
21, 3, 6
39
40, 2, 6, 6, 6
5 
61, 5
76
8 
94, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/04/2023
Đặc biệtĐB
323809
Giải nhấtG1
29908
Giải nhìG2
20861
Giải baG3
78505
46564
Giải tưG4
74032
14990
11826
34693
31829
46929
98537
Giải nămG5
9924
Giải sáuG6
6264
9041
5310
Giải bảyG7
112
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
05, 8, 9
10, 2
24, 6, 9, 9
32, 7
41, 9
5 
61, 4, 4
7 
8 
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/04/2023
Đặc biệtĐB
422483
Giải nhấtG1
10027
Giải nhìG2
78077
Giải baG3
28536
88699
Giải tưG4
95869
84904
16481
14707
19727
58514
91532
Giải nămG5
9453
Giải sáuG6
6494
5827
5988
Giải bảyG7
770
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
04, 7
14
27, 7, 7
32, 6
4 
53
69
70, 7
81, 3, 8, 8
94, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/03/2023
Đặc biệtĐB
304077
Giải nhấtG1
54450
Giải nhìG2
99577
Giải baG3
78879
63297
Giải tưG4
72942
71189
44904
84839
74907
86509
66287
Giải nămG5
7940
Giải sáuG6
7213
2599
0582
Giải bảyG7
760
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
04, 7, 9
13
2 
39
40, 2
50
60
77, 7, 9
82, 4, 7, 9
97, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/03/2023
Đặc biệtĐB
930854
Giải nhấtG1
12445
Giải nhìG2
24545
Giải baG3
82292
49500
Giải tưG4
92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811
Giải nămG5
0112
Giải sáuG6
6330
4656
2535
Giải bảyG7
885
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
00
11, 2, 7, 9
2 
30, 5
45, 5
54, 4, 6
61, 1
7 
80, 5, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/03/2023
Đặc biệtĐB
370863
Giải nhấtG1
75681
Giải nhìG2
83540
Giải baG3
49181
34975
Giải tưG4
15450
62968
35453
05104
88502
60048
37408
Giải nămG5
6583
Giải sáuG6
8878
9787
9910
Giải bảyG7
024
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 4, 8
10
24
3 
40, 8
50, 3
63, 6, 8
75, 8
81, 1, 3, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/03/2023
Đặc biệtĐB
287078
Giải nhấtG1
60510
Giải nhìG2
70380
Giải baG3
13578
40863
Giải tưG4
41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587
Giải nămG5
6449
Giải sáuG6
5423
7682
1480
Giải bảyG7
819
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 3
10, 9
23, 4, 8
35
49
5 
63
77, 8, 8
80, 0, 2, 4, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/03/2023
Đặc biệtĐB
266066
Giải nhấtG1
70489
Giải nhìG2
34236
Giải baG3
71569
73894
Giải tưG4
31340
42740
90290
58657
06578
64995
10451
Giải nămG5
9156
Giải sáuG6
8599
1778
0193
Giải bảyG7
244
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
36
40, 0, 4
51, 6, 7
66, 9
77, 8, 8
89
90, 3, 4, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/02/2023
Đặc biệtĐB
486354
Giải nhấtG1
93947
Giải nhìG2
55107
Giải baG3
86101
23755
Giải tưG4
27856
91919
34071
27888
29667
78848
13148
Giải nămG5
7343
Giải sáuG6
9562
5305
4064
Giải bảyG7
481
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
19
2 
3 
43, 7, 8, 8
54, 5, 6
62, 4, 7
71
81, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/02/2023
Đặc biệtĐB
414366
Giải nhấtG1
79562
Giải nhìG2
59494
Giải baG3
15812
69557
Giải tưG4
43556
06639
04682
97714
50160
58989
94962
Giải nămG5
7846
Giải sáuG6
5321
1336
6857
Giải bảyG7
499
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
0 
12, 4
21
32, 6, 9
46
56, 7, 7
60, 2, 2, 6
7 
82, 9
94, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/02/2023
Đặc biệtĐB
256983
Giải nhấtG1
19359
Giải nhìG2
44134
Giải baG3
24538
56776
Giải tưG4
87805
43608
18853
80094
35478
00905
64143
Giải nămG5
5985
Giải sáuG6
3778
2452
3079
Giải bảyG7
433
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05, 5, 8
1 
2 
33, 4, 8
43
52, 3, 8, 9
6 
76, 8, 8, 9
83, 5
94
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/02/2023
Đặc biệtĐB
643317
Giải nhấtG1
30660
Giải nhìG2
87825
Giải baG3
91021
87192
Giải tưG4
40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762
Giải nămG5
0230
Giải sáuG6
7766
3265
0484
Giải bảyG7
544
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
00, 2
17
21, 5
30, 7
41, 4
5 
60, 2, 5, 6, 6
78
84
92, 2
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/01/2023
Đặc biệtĐB
276935
Giải nhấtG1
00233
Giải nhìG2
58948
Giải baG3
53291
23204
Giải tưG4
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
Giải nămG5
2051
Giải sáuG6
8041
0050
3324
Giải bảyG7
195
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04, 6, 7
14
24
33, 5
41, 8
50, 1, 6
60, 5
7 
8 
90, 1, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/01/2023
Đặc biệtĐB
067127
Giải nhấtG1
91069
Giải nhìG2
52761
Giải baG3
69362
51285
Giải tưG4
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
Giải nămG5
7621
Giải sáuG6
9624
4995
6818
Giải bảyG7
217
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
02
17, 8
21, 4, 7
36, 7
45
59
60, 1, 2, 9
78, 8
85
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/01/2023
Đặc biệtĐB
470279
Giải nhấtG1
83359
Giải nhìG2
61981
Giải baG3
04515
34506
Giải tưG4
41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330
Giải nămG5
2952
Giải sáuG6
7321
7623
5384
Giải bảyG7
283
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
06
15
21, 3, 6
30, 0
41, 4
52, 9
61, 1
79
81, 3, 4, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/01/2023
Đặc biệtĐB
742910
Giải nhấtG1
34824
Giải nhìG2
88463
Giải baG3
67718
41426
Giải tưG4
78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330
Giải nămG5
3787
Giải sáuG6
7839
7478
1404
Giải bảyG7
140
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
02, 2, 4
10, 8
24, 6
30, 9
40, 1, 2
57
61, 3
71, 8
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/12/2022
Đặc biệtĐB
864003
Giải nhấtG1
85945
Giải nhìG2
59010
Giải baG3
84219
34867
Giải tưG4
64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038
Giải nămG5
2538
Giải sáuG6
2285
2990
5617
Giải bảyG7
345
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
03, 5, 7
10, 7, 9
21
38, 8
45, 5, 8
50
67, 7
7 
83, 5
90
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/12/2022
Đặc biệtĐB
457607
Giải nhấtG1
81865
Giải nhìG2
53815
Giải baG3
63289
23203
Giải tưG4
92637
67860
77475
64724
27999
55359
99420
Giải nămG5
1006
Giải sáuG6
1359
4219
3455
Giải bảyG7
181
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03, 6, 7
15, 9
20, 4, 4
37
4 
55, 9, 9
60, 5
75
81, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/12/2022
Đặc biệtĐB
336226
Giải nhấtG1
86403
Giải nhìG2
84837
Giải baG3
80967
23477
Giải tưG4
09256
46296
46457
73319
12289
50090
14977
Giải nămG5
8331
Giải sáuG6
2077
8523
2159
Giải bảyG7
645
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
03
19
23, 6
31, 7
45
56, 7, 9
67
71, 7, 7, 7
89
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/12/2022
Đặc biệtĐB
895684
Giải nhấtG1
87654
Giải nhìG2
89075
Giải baG3
19945
41902
Giải tưG4
29756
56489
54923
25618
00762
08357
52100
Giải nămG5
8171
Giải sáuG6
5773
3622
0287
Giải bảyG7
859
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
00, 2
18
22, 3
3 
45
54, 6, 7, 8, 9
62
71, 3, 5
84, 7, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/12/2022
Đặc biệtĐB
916101
Giải nhấtG1
19038
Giải nhìG2
13913
Giải baG3
14898
23378
Giải tưG4
93606
43932
36637
77047
93477
66702
49638
Giải nămG5
4628
Giải sáuG6
7647
0983
6534
Giải bảyG7
479
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
01, 2, 6
13
28
32, 4, 7, 8, 8
43, 7, 7
5 
6 
77, 8, 9
83
98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/11/2022
Đặc biệtĐB
237945
Giải nhấtG1
38128
Giải nhìG2
74888
Giải baG3
07959
47384
Giải tưG4
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
Giải nămG5
3520
Giải sáuG6
2987
8849
7533
Giải bảyG7
495
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
06
1 
20, 0, 5, 8
30, 3
44, 5, 9
54, 8, 9
6 
7 
84, 4, 7, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/11/2022
Đặc biệtĐB
602856
Giải nhấtG1
07369
Giải nhìG2
95376
Giải baG3
26921
49307
Giải tưG4
13950
75819
92909
97648
94257
89975
81458
Giải nămG5
7843
Giải sáuG6
1640
7278
3743
Giải bảyG7
839
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
07, 9
19
21
39
40, 3, 3, 8
50, 6, 7, 8
69
75, 6, 8, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/11/2022
Đặc biệtĐB
009646
Giải nhấtG1
33503
Giải nhìG2
64916
Giải baG3
73352
19557
Giải tưG4
52469
42261
31961
70387
66015
73042
34428
Giải nămG5
8508
Giải sáuG6
2143
7603
8613
Giải bảyG7
851
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 3, 5, 8
13, 5, 6
28
3 
42, 3, 6
51, 2, 7
61, 1, 9
7 
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/11/2022
Đặc biệtĐB
284450
Giải nhấtG1
94169
Giải nhìG2
96146
Giải baG3
38631
85035
Giải tưG4
64841
10885
63739
08912
88747
25311
56899
Giải nămG5
8435
Giải sáuG6
7119
8674
3359
Giải bảyG7
311
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
0 
11, 1, 2, 9
2 
31, 5, 5, 9
41, 6, 7, 9
50, 9
69
74
85
99
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/10/2022
Đặc biệtĐB
643871
Giải nhấtG1
30910
Giải nhìG2
39480
Giải baG3
92365
32671
Giải tưG4
55253
35512
13090
55094
80945
32165
33243
Giải nămG5
5202
Giải sáuG6
1063
3196
3739
Giải bảyG7
541
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
02
10, 2, 7
2 
39
41, 3, 5
53
63, 5, 5
71, 1
80
90, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/10/2022
Đặc biệtĐB
924751
Giải nhấtG1
34410
Giải nhìG2
35094
Giải baG3
87215
14318
Giải tưG4
12103
81856
79557
23338
38220
17739
13570
Giải nămG5
6546
Giải sáuG6
2067
8764
0993
Giải bảyG7
564
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03
10, 5, 8
20
38, 9
46
51, 4, 6, 7
64, 4, 7
70
8 
93, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/10/2022
Đặc biệtĐB
750091
Giải nhấtG1
46324
Giải nhìG2
41713
Giải baG3
70064
79340
Giải tưG4
91754
42127
49861
50726
55158
28561
52470
Giải nămG5
3714
Giải sáuG6
5174
7589
8763
Giải bảyG7
964
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
13, 4, 8
24, 6, 7
3 
40
54, 8
61, 1, 3, 4, 4
70, 4
89
91
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 06/10/2022
Đặc biệtĐB
651648
Giải nhấtG1
83313
Giải nhìG2
09530
Giải baG3
42449
58320
Giải tưG4
80307
51394
30501
66420
26740
11375
61960
Giải nămG5
6002
Giải sáuG6
0466
2833
1038
Giải bảyG7
564
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
13
20, 0
30, 3, 8
40, 8, 9
5 
60, 4, 6
75
84
94
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29/09/2022
Đặc biệtĐB
519095
Giải nhấtG1
00404
Giải nhìG2
15550
Giải baG3
16864
60323
Giải tưG4
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
Giải nămG5
3298
Giải sáuG6
1570
4652
5476
Giải bảyG7
922
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02, 4
15, 5
21, 2, 3
37
49
50, 2, 5
64
70, 6
87
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22/09/2022
Đặc biệtĐB
700495
Giải nhấtG1
65232
Giải nhìG2
84163
Giải baG3
23242
40085
Giải tưG4
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
Giải nămG5
4688
Giải sáuG6
5426
0023
4578
Giải bảyG7
840
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
0 
11
20, 1, 1, 3, 5, 6
32, 2
40, 2
5 
63
77, 8
85, 5, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 15/09/2022
Đặc biệtĐB
194497
Giải nhấtG1
09753
Giải nhìG2
65034
Giải baG3
32599
38082
Giải tưG4
86428
09253
96285
24763
67897
51520
94300
Giải nămG5
9445
Giải sáuG6
9996
8009
5391
Giải bảyG7
931
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
00, 9
1 
20, 8
31, 4
41, 5
53, 3
63
7 
82, 5
91, 6, 7, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 08/09/2022
Đặc biệtĐB
567327
Giải nhấtG1
50335
Giải nhìG2
58477
Giải baG3
16316
08462
Giải tưG4
95771
39284
11359
35273
24251
36113
98216
Giải nămG5
9358
Giải sáuG6
1329
6812
7714
Giải bảyG7
882
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
12, 3, 4, 6, 6
27, 9
35
4 
51, 8, 9
62
71, 2, 3, 7
82, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 01/09/2022
Đặc biệtĐB
567616
Giải nhấtG1
22187
Giải nhìG2
17635
Giải baG3
18872
30232
Giải tưG4
52654
29548
70227
10115
91211
02095
95485
Giải nămG5
7154
Giải sáuG6
3725
4521
6952
Giải bảyG7
556
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
0 
11, 5, 6
21, 5, 7
32, 5
48
52, 4, 4, 6
6 
72
85, 6, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 25/08/2022
Đặc biệtĐB
125627
Giải nhấtG1
26710
Giải nhìG2
31900
Giải baG3
58816
79464
Giải tưG4
63013
00310
62354
57382
50799
54894
61704
Giải nămG5
8138
Giải sáuG6
0583
3724
8144
Giải bảyG7
398
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
00, 4
10, 0, 3, 6
24, 7
38
44
54
64, 9
7 
82, 3
94, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 18/08/2022
Đặc biệtĐB
073974
Giải nhấtG1
29042
Giải nhìG2
09197
Giải baG3
16501
50409
Giải tưG4
95394
88257
01901
40450
49394
67433
19562
Giải nămG5
6314
Giải sáuG6
6566
6723
4667
Giải bảyG7
908
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01, 1, 8, 9
14
23
33
42
50, 7
62, 6, 7
74
8 
94, 4, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 11/08/2022
Đặc biệtĐB
842968
Giải nhấtG1
21296
Giải nhìG2
05223
Giải baG3
83546
31710
Giải tưG4
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
Giải nămG5
9357
Giải sáuG6
3585
7592
4142
Giải bảyG7
894
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
04
10, 1, 6, 8
23
3 
42, 6, 6
57
60, 8
78
82, 5
92, 4, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 04/08/2022
Đặc biệtĐB
055974
Giải nhấtG1
87303
Giải nhìG2
22438
Giải baG3
73043
25700
Giải tưG4
83965
17947
46331
13961
65969
19462
63747
Giải nămG5
7019
Giải sáuG6
6246
4390
3697
Giải bảyG7
350
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
00, 3
19
2 
31, 8
43, 6, 7, 7
50, 0
61, 2, 5, 9
74
8 
90, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/07/2022
Đặc biệtĐB
728448
Giải nhấtG1
54715
Giải nhìG2
81215
Giải baG3
66179
27428
Giải tưG4
02724
93052
53928
75393
59466
61264
68292
Giải nămG5
1522
Giải sáuG6
9094
8437
0305
Giải bảyG7
704
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
04, 5
15, 5
22, 4, 8, 8
37
48
52
61, 4, 6
79
8 
92, 3, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/07/2022
Đặc biệtĐB
598485
Giải nhấtG1
53830
Giải nhìG2
24881
Giải baG3
40260
49468
Giải tưG4
07283
74334
24653
66592
80534
56776
92113
Giải nămG5
6198
Giải sáuG6
0460
5720
4707
Giải bảyG7
171
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
07
13
20
30, 4, 4
4 
53, 4
60, 0, 8
71, 6
81, 3, 5
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/07/2022
Đặc biệtĐB
547068
Giải nhấtG1
06250
Giải nhìG2
77600
Giải baG3
45056
38323
Giải tưG4
62253
87913
41973
02074
66331
00360
10632
Giải nămG5
5808
Giải sáuG6
9223
5572
6236
Giải bảyG7
979
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00, 8
13
23, 3
31, 2, 6
4 
50, 3, 6
60, 8
72, 3, 4, 9
8 
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/07/2022
Đặc biệtĐB
613870
Giải nhấtG1
40265
Giải nhìG2
25396
Giải baG3
85156
36714
Giải tưG4
49828
23656
97400
09834
17169
31773
52138
Giải nămG5
4105
Giải sáuG6
0167
9254
1289
Giải bảyG7
494
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
00, 5
14
28
34, 8
4 
54, 6, 6
65, 7, 9
70, 3, 9
89
94, 6
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 30/06/2022
Đặc biệtĐB
796373
Giải nhấtG1
95418
Giải nhìG2
27668
Giải baG3
19744
01925
Giải tưG4
24100
38232
52306
47947
03750
90911
08729
Giải nămG5
1172
Giải sáuG6
6210
5946
4160
Giải bảyG7
172
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
00, 6
10, 1, 8
25, 9
32
44, 6, 7
50, 5
60, 8
72, 2, 3
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 23/06/2022
Đặc biệtĐB
736062
Giải nhấtG1
75656
Giải nhìG2
25147
Giải baG3
18891
19700
Giải tưG4
45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141
Giải nămG5
8601
Giải sáuG6
0980
5818
4339
Giải bảyG7
364
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
00, 1
15, 8
29
35, 9
41, 7
55, 6
60, 2, 3, 4
7 
80
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 16/06/2022
Đặc biệtĐB
547503
Giải nhấtG1
03613
Giải nhìG2
40850
Giải baG3
21280
48986
Giải tưG4
98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313
Giải nămG5
4008
Giải sáuG6
4093
7846
4136
Giải bảyG7
384
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
13, 3
22
31, 6
41, 6
50
66
74, 9
80, 4, 6
93
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 09/06/2022
Đặc biệtĐB
184266
Giải nhấtG1
86891
Giải nhìG2
33874
Giải baG3
53431
08884
Giải tưG4
98856
21615
91797
48019
70024
39590
66020
Giải nămG5
8536
Giải sáuG6
8418
4966
8138
Giải bảyG7
584
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
15, 8, 9
20, 4
31, 6, 8
40
56
66, 6
74
84, 4
90, 1, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 02/06/2022
Đặc biệtĐB
722150
Giải nhấtG1
23302
Giải nhìG2
32676
Giải baG3
46733
64590
Giải tưG4
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
Giải nămG5
8155
Giải sáuG6
5552
9972
7947
Giải bảyG7
832
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
01, 2
14, 6
2 
32, 3
47
50, 2, 5
6 
71, 2, 6, 8, 9
80
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 26/05/2022
Đặc biệtĐB
337827
Giải nhấtG1
89306
Giải nhìG2
27810
Giải baG3
16110
89166
Giải tưG4
84059
15997
84409
55705
25721
78197
65838
Giải nămG5
4420
Giải sáuG6
9501
9755
5728
Giải bảyG7
835
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
01, 5, 6, 9
10, 0
20, 1, 4, 7, 8
35, 8
4 
55, 9
66
7 
8 
97, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19/05/2022
Đặc biệtĐB
483760
Giải nhấtG1
02013
Giải nhìG2
96092
Giải baG3
36449
05417
Giải tưG4
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
Giải nămG5
3460
Giải sáuG6
9277
2672
6700
Giải bảyG7
709
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
00, 9
13, 3, 7, 8
25, 7
3 
49
5 
60, 0
71, 2, 3, 4, 7
84
92
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12/05/2022
Đặc biệtĐB
233451
Giải nhấtG1
77699
Giải nhìG2
14198
Giải baG3
49358
22928
Giải tưG4
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
Giải nămG5
7765
Giải sáuG6
6914
6480
5108
Giải bảyG7
204
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
04, 5, 8
10, 2, 4
20, 8
38
47
51, 8
65
76
80, 1
98, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05/05/2022
Đặc biệtĐB
954164
Giải nhấtG1
47784
Giải nhìG2
88954
Giải baG3
35384
10295
Giải tưG4
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
Giải nămG5
2526
Giải sáuG6
2971
7148
2215
Giải bảyG7
085
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
0 
11, 5
21, 3, 6
3 
48, 9
54
64
70, 1, 6
84, 4, 5, 8
92, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 28/04/2022
Đặc biệtĐB
429901
Giải nhấtG1
67922
Giải nhìG2
75308
Giải baG3
53795
87746
Giải tưG4
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
Giải nămG5
3801
Giải sáuG6
7144
1092
3995
Giải bảyG7
088
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
01, 1, 6, 8, 8
10
22
38
44, 6
5 
61, 9
78
88
90, 2, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 21/04/2022
Đặc biệtĐB
592307
Giải nhấtG1
05792
Giải nhìG2
36688
Giải baG3
45925
77448
Giải tưG4
63831
38180
51089
52898
92399
50420
00780
Giải nămG5
6858
Giải sáuG6
4663
6512
0658
Giải bảyG7
846
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
07
12
20, 5
31
46, 8
58, 8
63
74
80, 0, 8, 9
92, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 14/04/2022
Đặc biệtĐB
193502
Giải nhấtG1
92806
Giải nhìG2
16544
Giải baG3
34627
97947
Giải tưG4
37147
78652
95165
26246
06916
99637
39288
Giải nămG5
2954
Giải sáuG6
9216
1212
8083
Giải bảyG7
630
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
02, 6
12, 6, 6
27
30, 7
44, 6, 7, 7
52, 4
65
77
83, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 07/04/2022
Đặc biệtĐB
649311
Giải nhấtG1
19054
Giải nhìG2
22170
Giải baG3
13862
26654
Giải tưG4
71940
48291
48222
27080
26443
47195
94294
Giải nămG5
4850
Giải sáuG6
0151
0742
9444
Giải bảyG7
976
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
0 
11, 1
22
3 
40, 2, 3, 4
50, 1, 4, 4
62
70, 6
80
91, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 31/03/2022
Đặc biệtĐB
431838
Giải nhấtG1
87457
Giải nhìG2
64795
Giải baG3
98970
73665
Giải tưG4
31846
85653
83424
95373
48673
12530
82176
Giải nămG5
2814
Giải sáuG6
8220
8275
6810
Giải bảyG7
841
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
20, 4
30, 8
41, 4, 6
53, 7
65
70, 3, 3, 5, 6
8 
95
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/03/2022
Đặc biệtĐB
499466
Giải nhấtG1
79367
Giải nhìG2
23434
Giải baG3
95299
40218
Giải tưG4
88956
28133
17095
31421
80128
44971
95883
Giải nămG5
9111
Giải sáuG6
4557
4210
2221
Giải bảyG7
625
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 8
21, 1, 5, 8
33, 4
4 
56, 7
66, 6, 7
71
83
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/03/2022
Đặc biệtĐB
719740
Giải nhấtG1
56787
Giải nhìG2
48124
Giải baG3
46642
84067
Giải tưG4
17720
03621
56678
90791
14892
11753
58442
Giải nămG5
8697
Giải sáuG6
4216
3683
3130
Giải bảyG7
966
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
16
20, 1, 4
30
40, 2, 2
53
66, 7
78, 9
83, 7
91, 2, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/03/2022
Đặc biệtĐB
160820
Giải nhấtG1
55154
Giải nhìG2
32989
Giải baG3
38385
58976
Giải tưG4
95742
07678
45420
71249
68087
75475
35530
Giải nămG5
2852
Giải sáuG6
1560
1666
0528
Giải bảyG7
493
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 0, 8
30
42, 9
52, 4
60, 6
75, 6, 8
85, 7, 9
93, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/03/2022
Đặc biệtĐB
879328
Giải nhấtG1
70740
Giải nhìG2
44038
Giải baG3
44578
36108
Giải tưG4
37383
00971
77142
75076
79106
58837
64039
Giải nămG5
3326
Giải sáuG6
5284
1447
2877
Giải bảyG7
054
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06, 8
1 
26, 8
37, 8, 9
40, 2, 7
54
6 
71, 6, 7, 8
80, 3, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 24/02/2022
Đặc biệtĐB
775305
Giải nhấtG1
62231
Giải nhìG2
49313
Giải baG3
94088
60518
Giải tưG4
20052
55220
23983
82086
36633
50897
13881
Giải nămG5
0071
Giải sáuG6
6478
2292
9057
Giải bảyG7
240
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
05
11, 3, 8
20
31, 3
40
52, 7
6 
71, 8
81, 3, 6, 8
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 17/02/2022
Đặc biệtĐB
100221
Giải nhấtG1
20088
Giải nhìG2
63368
Giải baG3
30863
99523
Giải tưG4
27117
74602
40169
31017
03860
60556
65072
Giải nămG5
9052
Giải sáuG6
3213
5369
6364
Giải bảyG7
373
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02
13, 7, 7
21, 3
3 
4 
52, 6
60, 3, 4, 4, 8, 9, 9
72, 3
88
9 
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 10/02/2022
Đặc biệtĐB
625778
Giải nhấtG1
23783
Giải nhìG2
29407
Giải baG3
10144
86872
Giải tưG4
76976
98637
14188
43446
51133
34650
85054
Giải nămG5
0884
Giải sáuG6
2067
7831
9498
Giải bảyG7
090
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
31, 3, 7
44, 6
50, 4
65, 7
72, 6, 8
83, 4, 8
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 03/02/2022
Đặc biệtĐB
546159
Giải nhấtG1
77606
Giải nhìG2
43645
Giải baG3
82420
75114
Giải tưG4
01652
31802
22670
79252
83770
78951
17624
Giải nămG5
0738
Giải sáuG6
0094
0492
1648
Giải bảyG7
116
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02, 6
14, 6
20, 4
38
45, 8
51, 2, 2, 9
64
70, 0
8 
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 27/01/2022
Đặc biệtĐB
024550
Giải nhấtG1
06279
Giải nhìG2
22656
Giải baG3
01600
02009
Giải tưG4
80869
16030
00920
09114
38497
76185
89010
Giải nămG5
6502
Giải sáuG6
4352
2205
0674
Giải bảyG7
388
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 6, 9
10, 4
20
30
4 
50, 2, 6
69
74, 9
85, 8
97
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 20/01/2022
Đặc biệtĐB
783134
Giải nhấtG1
27119
Giải nhìG2
91213
Giải baG3
19508
13768
Giải tưG4
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
Giải nămG5
5472
Giải sáuG6
4257
8348
8922
Giải bảyG7
998
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
08
13, 9
21, 2, 9
32, 4
45, 8
50, 2, 7
68
72, 9
84
98
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 13/01/2022
Đặc biệtĐB
309921
Giải nhấtG1
44173
Giải nhìG2
48149
Giải baG3
10090
27011
Giải tưG4
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
Giải nămG5
0763
Giải sáuG6
1846
9767
4164
Giải bảyG7
675
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02
11, 2
21, 8
3 
46, 9, 9
5 
63, 4, 4, 7
73, 5, 6
86, 6
90