Sổ Kết Quả - XSMB 200 Ngày - Kết Quả 200 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/12/2023
Đặc biệtĐB
006152
Giải nhấtG1
02523
Giải nhìG2
83478
Giải baG3
91672
78975
Giải tưG4
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
Giải nămG5
8491
Giải sáuG6
3518
0826
9339
Giải bảyG7
720
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
16, 8
20, 3, 5, 6
36, 9
48
52
66
72, 3, 5, 8
84, 6
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/11/2023
Đặc biệtĐB
552155
Giải nhấtG1
33531
Giải nhìG2
54116
Giải baG3
43590
84746
Giải tưG4
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
Giải nămG5
7954
Giải sáuG6
8671
5422
4732
Giải bảyG7
850
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
05, 6
16, 8
22, 3, 3
31, 2
46
50, 4, 5
6 
71, 9
85
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/11/2023
Đặc biệtĐB
378081
Giải nhấtG1
96638
Giải nhìG2
31245
Giải baG3
23313
55070
Giải tưG4
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
Giải nămG5
1536
Giải sáuG6
7360
1802
7097
Giải bảyG7
398
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
01, 2
13
2 
34, 6, 8
40, 2, 5
5 
60
70, 1, 7, 7
81
97, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/11/2023
Đặc biệtĐB
630229
Giải nhấtG1
76331
Giải nhìG2
23903
Giải baG3
33573
24739
Giải tưG4
24170
61313
20002
66573
12670
47876
82469
Giải nămG5
6940
Giải sáuG6
5912
6901
6031
Giải bảyG7
379
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
12, 3
29
31, 1, 7, 9
40
5 
69
70, 0, 3, 3, 6, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/11/2023
Đặc biệtĐB
003028
Giải nhấtG1
12569
Giải nhìG2
56476
Giải baG3
55405
51602
Giải tưG4
97305
10705
69130
85494
07817
45798
99757
Giải nămG5
7300
Giải sáuG6
8575
3170
7823
Giải bảyG7
250
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 5, 5, 6
17
23, 8
30
4 
50, 7
69
70, 5, 6
8 
94, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/10/2023
Đặc biệtĐB
428867
Giải nhấtG1
83899
Giải nhìG2
36175
Giải baG3
66956
96659
Giải tưG4
90133
56882
92304
37469
71648
96324
86874
Giải nămG5
4998
Giải sáuG6
3260
1189
6487
Giải bảyG7
011
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04
11
23, 4
33
48
56, 9
60, 7, 9
74, 5
82, 7, 9
98, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/10/2023
Đặc biệtĐB
477461
Giải nhấtG1
91122
Giải nhìG2
22202
Giải baG3
54807
86004
Giải tưG4
84216
63215
50263
46576
65901
71032
17440
Giải nămG5
5850
Giải sáuG6
7968
1541
7028
Giải bảyG7
732
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
01, 2, 4, 7
15, 6
22, 8
32, 2
40, 1
50
61, 3, 8
73, 6
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/10/2023
Đặc biệtĐB
168245
Giải nhấtG1
95746
Giải nhìG2
71723
Giải baG3
00018
56566
Giải tưG4
45625
56959
21489
40676
49512
87683
12594
Giải nămG5
6616
Giải sáuG6
2969
9925
5655
Giải bảyG7
729
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
12, 6, 8
23, 5, 5, 9
3 
45, 6
55, 9
66, 9
76
83, 9
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/10/2023
Đặc biệtĐB
133051
Giải nhấtG1
85427
Giải nhìG2
82141
Giải baG3
87495
95326
Giải tưG4
45067
18969
23211
81904
02513
28820
34203
Giải nămG5
2998
Giải sáuG6
5591
2907
6128
Giải bảyG7
744
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
11, 3
20, 6, 7, 8
3 
41, 4
51
67, 9
78
8 
91, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/10/2023
Đặc biệtĐB
914500
Giải nhấtG1
67826
Giải nhìG2
28798
Giải baG3
48973
62668
Giải tưG4
53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690
Giải nămG5
6124
Giải sáuG6
5765
4440
0060
Giải bảyG7
865
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 4, 6, 9
3 
40, 9
5 
60, 5, 5, 7, 8, 8
73, 3
8 
90, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/09/2023
Đặc biệtĐB
924731
Giải nhấtG1
54345
Giải nhìG2
95690
Giải baG3
09474
61585
Giải tưG4
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
Giải nămG5
2520
Giải sáuG6
4668
0810
2536
Giải bảyG7
353
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
00
10
20, 6
31, 6
45
53, 3
61, 8
74
80, 5, 5, 7
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023
Đặc biệtĐB
152594
Giải nhấtG1
73702
Giải nhìG2
90675
Giải baG3
37849
31623
Giải tưG4
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
Giải nămG5
3611
Giải sáuG6
1485
7389
6655
Giải bảyG7
326
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02
11, 1
23, 6
33, 7, 9
46, 9
55
6 
75
81, 5, 7, 9
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023
Đặc biệtĐB
928032
Giải nhấtG1
34416
Giải nhìG2
85534
Giải baG3
81639
50061
Giải tưG4
52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636
Giải nămG5
1819
Giải sáuG6
1905
8876
1926
Giải bảyG7
822
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05, 9
10, 6, 9
22, 6
32, 4, 6, 9
4 
5 
61
70, 6, 7, 7
8 
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/09/2023
Đặc biệtĐB
743578
Giải nhấtG1
12599
Giải nhìG2
06195
Giải baG3
46140
56060
Giải tưG4
82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902
Giải nămG5
1441
Giải sáuG6
7384
3855
5427
Giải bảyG7
738
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
02
12
27
38
40, 1, 6
52, 5
60, 9
78
80, 3, 4
94, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/08/2023
Đặc biệtĐB
834067
Giải nhấtG1
26514
Giải nhìG2
37064
Giải baG3
71757
71162
Giải tưG4
62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219
Giải nămG5
4626
Giải sáuG6
8487
4631
4929
Giải bảyG7
928
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 6
11, 4, 7, 9
26, 8, 9
31
4 
57
62, 4, 7
71
82, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/08/2023
Đặc biệtĐB
510799
Giải nhấtG1
40579
Giải nhìG2
80383
Giải baG3
57587
66193
Giải tưG4
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
Giải nămG5
3277
Giải sáuG6
5341
8477
0815
Giải bảyG7
070
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
00, 5
15
26
32, 8
41
52
6 
70, 2, 7, 7, 9
80, 3, 7
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/08/2023
Đặc biệtĐB
057817
Giải nhấtG1
63882
Giải nhìG2
65029
Giải baG3
39800
27021
Giải tưG4
07093
92016
45119
12134
31157
15896
69872
Giải nămG5
4709
Giải sáuG6
1642
3300
3557
Giải bảyG7
165
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
00, 0, 9
10, 6, 7, 9
21, 9
34
42
57, 7
65
72
82
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/08/2023
Đặc biệtĐB
846176
Giải nhấtG1
09096
Giải nhìG2
72648
Giải baG3
74254
72414
Giải tưG4
35472
67178
80087
57913
85089
15955
18668
Giải nămG5
2726
Giải sáuG6
3399
1009
7830
Giải bảyG7
284
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
09
13, 4
26, 7
30
48
54, 5
68
72, 6, 8
84, 7, 9
96, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/08/2023
Đặc biệtĐB
309297
Giải nhấtG1
01663
Giải nhìG2
15314
Giải baG3
02921
23201
Giải tưG4
72706
63828
16668
02197
56222
75739
64505
Giải nămG5
3097
Giải sáuG6
0287
8517
4115
Giải bảyG7
757
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
01, 5, 6
14, 5, 7
21, 2, 8
39
4 
57
63, 8
7 
87
92, 7, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/07/2023
Đặc biệtĐB
812484
Giải nhấtG1
50261
Giải nhìG2
80476
Giải baG3
79480
08509
Giải tưG4
67972
98136
84245
71001
26509
78292
53568
Giải nămG5
6350
Giải sáuG6
1368
8242
1868
Giải bảyG7
077
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
01, 9, 9
1 
2 
36
42, 5
50
61, 8, 8, 8
72, 6, 7
80, 4
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/07/2023
Đặc biệtĐB
757596
Giải nhấtG1
15015
Giải nhìG2
25705
Giải baG3
27636
84563
Giải tưG4
01973
32796
48336
09739
95361
29150
02372
Giải nămG5
9184
Giải sáuG6
5481
0700
3933
Giải bảyG7
850
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
00, 5
15
2 
33, 6, 6, 9
4 
50, 0
61, 3
72, 3
81, 4
96, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/07/2023
Đặc biệtĐB
194909
Giải nhấtG1
99393
Giải nhìG2
97773
Giải baG3
82890
78251
Giải tưG4
86178
08618
81259
32233
30402
60569
84908
Giải nămG5
9841
Giải sáuG6
4685
6938
7551
Giải bảyG7
309
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02, 8, 9, 9
18, 8
2 
33, 8
41
51, 1, 9
69
73, 8
85
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/07/2023
Đặc biệtĐB
593588
Giải nhấtG1
58910
Giải nhìG2
87059
Giải baG3
15224
08748
Giải tưG4
25874
95997
19198
22324
82012
14308
48002
Giải nămG5
3313
Giải sáuG6
3289
2356
6033
Giải bảyG7
765
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02, 8
10, 2, 3, 8
24, 4
33
48
56, 9
65
74
88, 9
97, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/06/2023
Đặc biệtĐB
627784
Giải nhấtG1
57107
Giải nhìG2
29686
Giải baG3
15825
38844
Giải tưG4
11710
64995
67286
86027
89141
37981
23203
Giải nămG5
6716
Giải sáuG6
0931
4326
3545
Giải bảyG7
710
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03, 7
10, 0, 6
24, 5, 6, 7
31
41, 4, 5
5 
6 
7 
81, 4, 6, 6
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/06/2023
Đặc biệtĐB
901983
Giải nhấtG1
34838
Giải nhìG2
97761
Giải baG3
49691
13608
Giải tưG4
02692
43468
25658
65989
97821
81118
94613
Giải nămG5
7985
Giải sáuG6
7845
4183
2074
Giải bảyG7
623
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
08
13, 8
21, 3, 3
38
45
58
61, 8
74
83, 3, 5, 9
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/06/2023
Đặc biệtĐB
485154
Giải nhấtG1
59104
Giải nhìG2
68950
Giải baG3
04120
26844
Giải tưG4
64385
33638
17427
25476
50992
44244
94066
Giải nămG5
4956
Giải sáuG6
5188
2603
1052
Giải bảyG7
648
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 4
1 
20, 7
30, 8
44, 4, 8
50, 2, 4, 6
66
76
85, 8
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/06/2023
Đặc biệtĐB
369728
Giải nhấtG1
43862
Giải nhìG2
92096
Giải baG3
42520
37239
Giải tưG4
67352
02081
40422
45675
60768
18371
07372
Giải nămG5
6359
Giải sáuG6
4659
1303
5350
Giải bảyG7
056
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
03
1 
20, 2, 8
39
4 
50, 2, 6, 9, 9
62, 8
71, 2, 5
81
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/05/2023
Đặc biệtĐB
962882
Giải nhấtG1
74242
Giải nhìG2
97390
Giải baG3
84864
06013
Giải tưG4
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải nămG5
0152
Giải sáuG6
1592
1302
6978
Giải bảyG7
585
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
02, 3
13
24, 9
35, 9
42
52
64, 4
74, 8
82, 3, 5
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/05/2023
Đặc biệtĐB
386018
Giải nhấtG1
57715
Giải nhìG2
05860
Giải baG3
31955
93242
Giải tưG4
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
Giải nămG5
8014
Giải sáuG6
4988
4080
4395
Giải bảyG7
008
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
04, 8
11, 4, 5, 8
2 
3 
41, 2
55, 7
60, 5
73, 5, 9
80, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/05/2023
Đặc biệtĐB
665077
Giải nhấtG1
28867
Giải nhìG2
18955
Giải baG3
33386
77211
Giải tưG4
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
Giải nămG5
3146
Giải sáuG6
6059
7144
7648
Giải bảyG7
976
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 7
11
2 
31, 5, 8
40, 4, 6, 8
55, 9
67
72, 6, 7
86
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/05/2023
Đặc biệtĐB
026755
Giải nhấtG1
65607
Giải nhìG2
24286
Giải baG3
20660
33156
Giải tưG4
12805
49089
11061
34665
15861
82683
89139
Giải nămG5
0872
Giải sáuG6
3889
1726
2425
Giải bảyG7
079
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
1 
25, 6
39
4 
55, 6
60, 1, 1, 5
72, 9
83, 6, 9, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/05/2023
Đặc biệtĐB
692341
Giải nhấtG1
34450
Giải nhìG2
01554
Giải baG3
46272
21997
Giải tưG4
84898
43187
44613
79138
60257
54382
49388
Giải nămG5
2797
Giải sáuG6
5301
0993
5374
Giải bảyG7
605
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01, 5
13
2 
38
41
50, 4, 7
6 
72, 4, 6
82, 7, 8
93, 7, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/04/2023
Đặc biệtĐB
865922
Giải nhấtG1
41793
Giải nhìG2
07976
Giải baG3
39043
91252
Giải tưG4
64593
96971
91126
09540
38109
94166
97448
Giải nămG5
1693
Giải sáuG6
8830
6230
3996
Giải bảyG7
948
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
09
1 
22, 6
30, 0
40, 3, 8, 8
52
66, 6
71, 6
8 
93, 3, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/04/2023
Đặc biệtĐB
465988
Giải nhấtG1
42079
Giải nhìG2
51617
Giải baG3
87145
70073
Giải tưG4
27006
60408
87404
64905
87736
19516
93705
Giải nămG5
4228
Giải sáuG6
4224
2964
5370
Giải bảyG7
171
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04, 5, 5, 6, 8
16, 7
24, 8
36
45
5 
60, 4
70, 1, 3, 9
88
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/04/2023
Đặc biệtĐB
728164
Giải nhấtG1
64152
Giải nhìG2
63276
Giải baG3
03309
21437
Giải tưG4
65418
38269
32122
94817
55148
77545
87946
Giải nămG5
1372
Giải sáuG6
2778
2552
0267
Giải bảyG7
453
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
09
17, 8
22
37
45, 6, 8
52, 2, 3
64, 7, 9
72, 6, 8
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/04/2023
Đặc biệtĐB
152942
Giải nhấtG1
44762
Giải nhìG2
07038
Giải baG3
87780
08849
Giải tưG4
99556
94131
71385
90035
23679
60510
51149
Giải nămG5
2449
Giải sáuG6
8033
1184
4234
Giải bảyG7
755
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
0 
10
2 
31, 3, 4, 5, 8
42, 9, 9, 9
55, 6
62
79
80, 1, 4, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/03/2023
Đặc biệtĐB
043286
Giải nhấtG1
51119
Giải nhìG2
75143
Giải baG3
98365
66108
Giải tưG4
78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829
Giải nămG5
0834
Giải sáuG6
3498
4372
1002
Giải bảyG7
391
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
02, 8
19
29, 9
33, 3, 4, 6
43, 5
5 
63, 5
72
80, 6
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/03/2023
Đặc biệtĐB
672113
Giải nhấtG1
00642
Giải nhìG2
57116
Giải baG3
61406
62448
Giải tưG4
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
Giải nămG5
5993
Giải sáuG6
9728
3927
1939
Giải bảyG7
396
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
06
13, 6
27, 8
39
42, 7, 8
50
61, 8
7 
80, 7
92, 3, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/03/2023
Đặc biệtĐB
486741
Giải nhấtG1
64761
Giải nhìG2
09343
Giải baG3
54132
42518
Giải tưG4
65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899
Giải nămG5
3409
Giải sáuG6
8281
0096
3716
Giải bảyG7
101
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
01, 9
16, 8
2 
32, 2, 9
41, 3, 5
50, 6
61
7 
81, 8
96, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/03/2023
Đặc biệtĐB
953408
Giải nhấtG1
49570
Giải nhìG2
97593
Giải baG3
75509
61493
Giải tưG4
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
Giải nămG5
3908
Giải sáuG6
5676
0874
8566
Giải bảyG7
027
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
04, 8, 8, 9
17
27
33
4 
5 
66
70, 0, 4, 6, 7
80, 2, 5
93, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/02/2023
Đặc biệtĐB
514645
Giải nhấtG1
40885
Giải nhìG2
56588
Giải baG3
55590
14423
Giải tưG4
79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434
Giải nămG5
4694
Giải sáuG6
4409
8691
0953
Giải bảyG7
656
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09
14
21, 3, 4
32, 4, 5
45
53, 3, 6
6 
7 
85, 7, 8
90, 1, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/02/2023
Đặc biệtĐB
076007
Giải nhấtG1
25423
Giải nhìG2
59719
Giải baG3
05390
72731
Giải tưG4
78371
86702
00188
47661
63223
59699
23342
Giải nămG5
5056
Giải sáuG6
4749
4909
3962
Giải bảyG7
631
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
02, 7, 9
14, 9
23, 3
31, 1
42, 9
56
61, 2
71
88
90, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/02/2023
Đặc biệtĐB
268804
Giải nhấtG1
00602
Giải nhìG2
33686
Giải baG3
45081
46087
Giải tưG4
98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693
Giải nămG5
3341
Giải sáuG6
8771
6165
2399
Giải bảyG7
911
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 4, 9
11, 3
20
38
41, 1
5 
61, 5
71
81, 6, 7
91, 3, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/02/2023
Đặc biệtĐB
479238
Giải nhấtG1
76914
Giải nhìG2
01761
Giải baG3
96435
74723
Giải tưG4
94187
14868
11713
45852
25579
46435
71369
Giải nămG5
4256
Giải sáuG6
8203
7848
2163
Giải bảyG7
745
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
03
13, 4
23
35, 5, 8
45, 8
52, 6, 8
61, 3, 8, 9
79
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/01/2023
Đặc biệtĐB
003053
Giải nhấtG1
87280
Giải nhìG2
46410
Giải baG3
92687
40556
Giải tưG4
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
Giải nămG5
5478
Giải sáuG6
0772
0671
0899
Giải bảyG7
762
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
09
10, 8
20, 4
3 
41
53, 6
62
71, 2, 8, 9
80, 7
95, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/01/2023
Đặc biệtĐB
368280
Giải nhấtG1
42081
Giải nhìG2
40848
Giải baG3
97224
97921
Giải tưG4
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải nămG5
6487
Giải sáuG6
1769
1374
4077
Giải bảyG7
977
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
13
21, 4
37, 8
48
5 
61, 9
71, 2, 4, 7, 7
80, 1, 7
94, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/01/2023
Đặc biệtĐB
364533
Giải nhấtG1
85446
Giải nhìG2
59798
Giải baG3
89076
61180
Giải tưG4
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải nămG5
8976
Giải sáuG6
1348
4390
9999
Giải bảyG7
479
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
30, 3, 5, 7
46, 8
5 
67
74, 6, 6, 7, 9
80
90, 6, 7, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/01/2023
Đặc biệtĐB
978673
Giải nhấtG1
27884
Giải nhìG2
76707
Giải baG3
50121
66796
Giải tưG4
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải nămG5
6478
Giải sáuG6
7434
0142
1830
Giải bảyG7
215
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
00, 2, 7, 7
15
21
30, 4
42, 7
5 
6 
73, 8
84, 6, 7
90, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/01/2023
Đặc biệtĐB
558222
Giải nhấtG1
37749
Giải nhìG2
49082
Giải baG3
28564
93789
Giải tưG4
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
Giải nămG5
9985
Giải sáuG6
2482
3860
2674
Giải bảyG7
180
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
22
3 
41, 9
50, 1
60, 4
73, 4, 6
80, 2, 2, 5, 8, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/12/2022
Đặc biệtĐB
114282
Giải nhấtG1
69377
Giải nhìG2
53255
Giải baG3
05002
59996
Giải tưG4
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
Giải nămG5
9205
Giải sáuG6
8632
9975
8472
Giải bảyG7
755
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
02, 5
1 
27
31, 1, 2
42
55, 5
61, 7, 8, 9
72, 5, 7
82
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/12/2022
Đặc biệtĐB
318292
Giải nhấtG1
72529
Giải nhìG2
01840
Giải baG3
03875
28125
Giải tưG4
95783
88028
29213
18210
32449
68618
87734
Giải nămG5
7050
Giải sáuG6
7494
3702
8263
Giải bảyG7
105
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
02, 5
10, 3, 8
25, 8, 9
34
40, 9
50
63
75
83, 5
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/12/2022
Đặc biệtĐB
777143
Giải nhấtG1
98096
Giải nhìG2
76447
Giải baG3
20216
15576
Giải tưG4
73104
70024
20261
99776
60497
57562
25221
Giải nămG5
2019
Giải sáuG6
9292
3063
2961
Giải bảyG7
294
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
04
16, 9
21, 4, 5
3 
43, 7
5 
61, 1, 2, 3
76, 6
8 
92, 4, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/12/2022
Đặc biệtĐB
409535
Giải nhấtG1
52057
Giải nhìG2
56379
Giải baG3
70830
47149
Giải tưG4
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
Giải nămG5
7284
Giải sáuG6
9547
6119
7710
Giải bảyG7
082
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
03, 7
10, 9
23
30, 5
47, 9
51, 5, 7
6 
73, 9
81, 1, 2, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/11/2022
Đặc biệtĐB
730692
Giải nhấtG1
17489
Giải nhìG2
31230
Giải baG3
52163
53996
Giải tưG4
06980
02342
35383
38256
81674
08224
26836
Giải nămG5
5629
Giải sáuG6
6158
9130
3312
Giải bảyG7
770
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
12
24, 9
30, 0, 6
42
52, 6, 8
63
70, 4
80, 3, 9
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/11/2022
Đặc biệtĐB
687609
Giải nhấtG1
81932
Giải nhìG2
70323
Giải baG3
36125
17324
Giải tưG4
27445
91222
90065
07030
34266
19364
50884
Giải nămG5
5374
Giải sáuG6
0352
8028
0656
Giải bảyG7
579
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
09
1 
22, 3, 4, 5, 8
30, 2
45
52, 6
64, 5, 6
74, 9
84
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/11/2022
Đặc biệtĐB
465755
Giải nhấtG1
13862
Giải nhìG2
34856
Giải baG3
09653
51804
Giải tưG4
31507
72485
35188
61395
88764
60019
49619
Giải nămG5
7443
Giải sáuG6
4600
9780
6103
Giải bảyG7
637
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 7
19, 9
2 
37
43, 8
53, 5, 6
62, 4
7 
80, 5, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/11/2022
Đặc biệtĐB
406521
Giải nhấtG1
45956
Giải nhìG2
65808
Giải baG3
56150
38837
Giải tưG4
85863
13193
96503
76447
36801
13084
17633
Giải nămG5
2453
Giải sáuG6
5311
8276
4525
Giải bảyG7
493
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
01, 3, 8
11
21, 5, 6
33, 7
47
50, 3, 6
63
76
84
93, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/11/2022
Đặc biệtĐB
856665
Giải nhấtG1
96310
Giải nhìG2
90991
Giải baG3
46652
42457
Giải tưG4
72338
04183
98045
35598
13976
93104
35118
Giải nămG5
9531
Giải sáuG6
0148
2536
5915
Giải bảyG7
815
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
04
10, 5, 5, 8
2 
31, 6, 8
45, 8
52, 7
65
75, 6
83
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/10/2022
Đặc biệtĐB
838677
Giải nhấtG1
71306
Giải nhìG2
77406
Giải baG3
53554
62160
Giải tưG4
64655
94138
48627
63343
86737
74883
49036
Giải nămG5
5321
Giải sáuG6
8335
7111
8768
Giải bảyG7
656
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 6
11, 3
21, 7
35, 6, 7, 8
43
54, 5, 6
60, 8
77
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/10/2022
Đặc biệtĐB
061243
Giải nhấtG1
13543
Giải nhìG2
39742
Giải baG3
12830
99586
Giải tưG4
20282
93203
61105
94760
11385
86040
04402
Giải nămG5
9000
Giải sáuG6
1163
7827
8317
Giải bảyG7
263
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 5
17
27
30
40, 2, 3, 3
5 
60, 3, 3, 9
7 
82, 5, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/10/2022
Đặc biệtĐB
682520
Giải nhấtG1
63843
Giải nhìG2
98890
Giải baG3
58049
02058
Giải tưG4
94963
96016
50573
82995
12637
75994
37989
Giải nămG5
2595
Giải sáuG6
5650
3192
9340
Giải bảyG7
751
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
16, 8
20
37
40, 3, 9
50, 1, 8
63
73
89
90, 2, 4, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/10/2022
Đặc biệtĐB
718393
Giải nhấtG1
51217
Giải nhìG2
41666
Giải baG3
73146
71633
Giải tưG4
38626
00429
61716
76160
94930
73226
29165
Giải nămG5
6887
Giải sáuG6
2691
0368
0265
Giải bảyG7
013
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 7
26, 6, 9
30, 3
46
59
60, 5, 5, 6, 8
7 
87
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/09/2022
Đặc biệtĐB
430950
Giải nhấtG1
88348
Giải nhìG2
23316
Giải baG3
69540
18668
Giải tưG4
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
Giải nămG5
2534
Giải sáuG6
0328
9282
0148
Giải bảyG7
375
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
16
27, 8
30, 4, 9
40, 8, 8
50, 8
67, 8
74, 5, 8
82
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/09/2022
Đặc biệtĐB
649428
Giải nhấtG1
14088
Giải nhìG2
47956
Giải baG3
22044
49759
Giải tưG4
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải nămG5
7338
Giải sáuG6
5005
6235
8589
Giải bảyG7
829
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
02, 5, 6
1 
26, 8, 9
35, 7, 8, 8
44, 7
56, 9
6 
72
88, 9
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/09/2022
Đặc biệtĐB
545233
Giải nhấtG1
85864
Giải nhìG2
54002
Giải baG3
87961
15471
Giải tưG4
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
Giải nămG5
3995
Giải sáuG6
3487
4040
2519
Giải bảyG7
152
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 8
16, 9
24
33
40
52
61, 4, 7, 7
71, 1
82, 7, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/09/2022
Đặc biệtĐB
059830
Giải nhấtG1
26539
Giải nhìG2
03064
Giải baG3
87952
03691
Giải tưG4
48118
16707
38366
88475
66702
25297
72747
Giải nămG5
9269
Giải sáuG6
4394
1737
3072
Giải bảyG7
860
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 7
18
2 
30, 7, 9
45, 7
52
60, 4, 6, 9
72, 5
8 
91, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/08/2022
Đặc biệtĐB
731415
Giải nhấtG1
17540
Giải nhìG2
05626
Giải baG3
30209
12414
Giải tưG4
53525
67948
47005
72768
21380
74236
85185
Giải nămG5
1639
Giải sáuG6
4919
1775
9642
Giải bảyG7
794
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
14, 5, 9
25, 6
36, 9
40, 2, 8
5 
68
75
80, 5
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/08/2022
Đặc biệtĐB
473845
Giải nhấtG1
43508
Giải nhìG2
85130
Giải baG3
40585
20219
Giải tưG4
34408
62056
58152
55000
84933
26890
39191
Giải nămG5
9047
Giải sáuG6
6034
8341
8868
Giải bảyG7
120
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
19
20, 4
30, 3, 4
41, 5, 7
52, 6
68
7 
85
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/08/2022
Đặc biệtĐB
364570
Giải nhấtG1
60628
Giải nhìG2
61965
Giải baG3
10293
72734
Giải tưG4
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải nămG5
4231
Giải sáuG6
4671
0832
3959
Giải bảyG7
677
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6
28
31, 2, 4, 5
4 
50, 9
65
70, 1, 2, 7, 9
88
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/08/2022
Đặc biệtĐB
848536
Giải nhấtG1
12497
Giải nhìG2
09727
Giải baG3
71696
95924
Giải tưG4
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải nămG5
4683
Giải sáuG6
0077
1178
8005
Giải bảyG7
923
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
05, 8
11, 9
23, 3, 4, 7
36
40, 5
5 
6 
77, 8
83, 5
93, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/08/2022
Đặc biệtĐB
475792
Giải nhấtG1
26692
Giải nhìG2
19684
Giải baG3
59031
48436
Giải tưG4
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải nămG5
7397
Giải sáuG6
5183
3605
5257
Giải bảyG7
239
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 5
15, 5
2 
31, 6, 9
4 
52, 7
65
7 
83, 4, 9
92, 2, 3, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/07/2022
Đặc biệtĐB
064110
Giải nhấtG1
20608
Giải nhìG2
00079
Giải baG3
96491
46435
Giải tưG4
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
Giải nămG5
8051
Giải sáuG6
5191
1638
6582
Giải bảyG7
107
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
07, 7, 8
10
2 
35, 6, 8
46
51, 6
6 
79, 9
82, 5, 7
91, 1, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/07/2022
Đặc biệtĐB
800636
Giải nhấtG1
27421
Giải nhìG2
90274
Giải baG3
17505
03554
Giải tưG4
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
Giải nămG5
8752
Giải sáuG6
5119
9075
6534
Giải bảyG7
264
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
01, 4, 5
13, 6, 9
21
34, 6
4 
52, 2, 4, 6
64
74, 5, 5, 5
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/07/2022
Đặc biệtĐB
222635
Giải nhấtG1
05445
Giải nhìG2
65861
Giải baG3
95230
09355
Giải tưG4
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
Giải nămG5
6832
Giải sáuG6
6237
2241
9220
Giải bảyG7
969
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
14
20, 8
30, 2, 5, 7
41, 5
54, 5, 6, 8
61, 4, 9
70
8 
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/07/2022
Đặc biệtĐB
088061
Giải nhấtG1
83961
Giải nhìG2
71072
Giải baG3
48820
89166
Giải tưG4
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
Giải nămG5
3447
Giải sáuG6
5806
6247
6812
Giải bảyG7
553
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
05, 6
12
20
3 
44, 7, 7
53
61, 1, 6, 7, 8
72, 8
84
90, 0
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/06/2022
Đặc biệtĐB
705311
Giải nhấtG1
98652
Giải nhìG2
00603
Giải baG3
54408
80489
Giải tưG4
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải nămG5
4338
Giải sáuG6
1466
5637
0199
Giải bảyG7
121
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
11, 6, 7
21, 2
31, 7, 8
41
52
66
73, 5
89
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/06/2022
Đặc biệtĐB
835167
Giải nhấtG1
72642
Giải nhìG2
22658
Giải baG3
91032
06913
Giải tưG4
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải nămG5
7899
Giải sáuG6
3988
0138
8411
Giải bảyG7
101
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01
11, 3, 7
20, 5
32, 8
42, 5
58
63, 7
76, 8
88
94, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/06/2022
Đặc biệtĐB
229309
Giải nhấtG1
49209
Giải nhìG2
25385
Giải baG3
82896
55714
Giải tưG4
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
Giải nămG5
0968
Giải sáuG6
4542
1473
3659
Giải bảyG7
903
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 3, 5, 9, 9
14, 4
21, 3
38
42
56, 9
61, 8
73
85
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/06/2022
Đặc biệtĐB
042795
Giải nhấtG1
63665
Giải nhìG2
47221
Giải baG3
75455
70523
Giải tưG4
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
Giải nămG5
9265
Giải sáuG6
2795
6638
5232
Giải bảyG7
843
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
1 
21, 3
32, 8
43, 3, 6, 8
55
64, 5, 5
79
80
95, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/05/2022
Đặc biệtĐB
206487
Giải nhấtG1
29236
Giải nhìG2
72086
Giải baG3
24251
08172
Giải tưG4
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
Giải nămG5
6459
Giải sáuG6
7978
8907
0910
Giải bảyG7
905
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05, 7
10, 1, 5
2 
36, 9
42
51, 4, 9
66, 8
72, 8
86, 7
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/05/2022
Đặc biệtĐB
684451
Giải nhấtG1
43679
Giải nhìG2
51664
Giải baG3
42929
41088
Giải tưG4
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
Giải nămG5
8090
Giải sáuG6
1152
7294
9338
Giải bảyG7
777
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
15, 6
29, 9
38
4 
51, 2
64, 7
77, 9
81, 8, 8
90, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/05/2022
Đặc biệtĐB
723666
Giải nhấtG1
96768
Giải nhìG2
61440
Giải baG3
94249
81251
Giải tưG4
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải nămG5
7821
Giải sáuG6
2667
9984
2163
Giải bảyG7
046
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
09, 9
18, 9
21
3 
40, 6, 9
51, 1
63, 6, 7, 8
74
83, 4
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/05/2022
Đặc biệtĐB
082306
Giải nhấtG1
45521
Giải nhìG2
69090
Giải baG3
04728
43723
Giải tưG4
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải nămG5
1099
Giải sáuG6
0779
4281
9122
Giải bảyG7
425
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
06
1 
21, 2, 3, 5, 8
32, 5, 9
42, 9
50, 1
65
79
81
90, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/05/2022
Đặc biệtĐB
374593
Giải nhấtG1
08785
Giải nhìG2
12128
Giải baG3
65543
87581
Giải tưG4
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải nămG5
8406
Giải sáuG6
4846
3667
8604
Giải bảyG7
991
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
10, 3
25, 8
3 
43, 6
59
65, 7
70
81, 5, 5
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/04/2022
Đặc biệtĐB
665542
Giải nhấtG1
87709
Giải nhìG2
74805
Giải baG3
64755
83040
Giải tưG4
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
Giải nămG5
3207
Giải sáuG6
1897
3682
5176
Giải bảyG7
128
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
05, 7, 9
17
28
35
40, 2
50, 5
6 
73, 4, 6, 6
82, 6
95, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/04/2022
Đặc biệtĐB
967126
Giải nhấtG1
94419
Giải nhìG2
74324
Giải baG3
48830
33521
Giải tưG4
74551
69032
85757
99584
24268
96853
61627
Giải nămG5
0440
Giải sáuG6
2305
2381
8030
Giải bảyG7
346
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05
19
21, 4, 6, 7
30, 0, 2
40, 6
51, 3, 7
68
74
81, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/04/2022
Đặc biệtĐB
511343
Giải nhấtG1
41248
Giải nhìG2
16441
Giải baG3
40011
82986
Giải tưG4
94620
48498
72898
06736
96902
65011
28699
Giải nămG5
9657
Giải sáuG6
7907
0683
9379
Giải bảyG7
375
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 1, 4
20
36
41, 3, 8
57
6 
75, 9
83, 6
98, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/04/2022
Đặc biệtĐB
024221
Giải nhấtG1
79242
Giải nhìG2
42285
Giải baG3
59491
55131
Giải tưG4
24106
22253
35858
76602
65195
41937
13325
Giải nămG5
1739
Giải sáuG6
5747
6119
6910
Giải bảyG7
299
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
10, 9
21, 5
31, 7, 9
42, 7
53, 8
6 
7 
85
91, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/03/2022
Đặc biệtĐB
345763
Giải nhấtG1
62914
Giải nhìG2
41044
Giải baG3
17871
04715
Giải tưG4
15958
75039
07034
80107
51847
37581
43269
Giải nămG5
6371
Giải sáuG6
8124
5073
8984
Giải bảyG7
694
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
07
14, 5
24
34, 9
44, 7
58
63, 9
71, 1, 3
81, 4, 9
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/03/2022
Đặc biệtĐB
694882
Giải nhấtG1
90505
Giải nhìG2
45800
Giải baG3
45529
52513
Giải tưG4
36586
81997
55883
57246
84415
26642
30908
Giải nămG5
9541
Giải sáuG6
5561
5733
5289
Giải bảyG7
614
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
00, 5, 8
13, 4, 5
28, 9
33
41, 2, 6
5 
61
7 
82, 3, 6, 9
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/03/2022
Đặc biệtĐB
158326
Giải nhấtG1
01565
Giải nhìG2
25126
Giải baG3
61423
59497
Giải tưG4
67458
72705
50168
25545
89285
95261
38512
Giải nămG5
3794
Giải sáuG6
7016
2584
9951
Giải bảyG7
434
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05
12, 6
23, 6, 6
34
45
51, 8, 8
61, 5, 8
7 
84, 5
94, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/03/2022
Đặc biệtĐB
217241
Giải nhấtG1
65078
Giải nhìG2
96922
Giải baG3
76429
24126
Giải tưG4
68717
87135
23415
64116
84684
89923
51139
Giải nămG5
0933
Giải sáuG6
0872
7066
0953
Giải bảyG7
046
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02
15, 6, 7
22, 3, 6, 9
33, 5, 9
41, 6
53
66
72, 8
84
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/03/2022
Đặc biệtĐB
148102
Giải nhấtG1
10084
Giải nhìG2
75698
Giải baG3
85695
91787
Giải tưG4
89432
01688
28918
66037
21653
80574
38814
Giải nămG5
7862
Giải sáuG6
3885
4272
5672
Giải bảyG7
673
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
02
14, 8
2 
32, 7
4 
53
62
72, 2, 3, 4
80, 4, 5, 7, 8
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/02/2022
Đặc biệtĐB
704258
Giải nhấtG1
11810
Giải nhìG2
75852
Giải baG3
55181
18806
Giải tưG4
03088
71972
40858
24268
95455
22536
13511
Giải nămG5
6359
Giải sáuG6
5252
1771
2822
Giải bảyG7
706
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 6, 6
10, 1
22
36
4 
52, 2, 5, 8, 8, 9
68
71, 2
81, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/02/2022
Đặc biệtĐB
062262
Giải nhấtG1
56727
Giải nhìG2
48360
Giải baG3
85623
56988
Giải tưG4
87886
27933
59730
65414
38880
40233
73814
Giải nămG5
8609
Giải sáuG6
8436
0898
2108
Giải bảyG7
354
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
08, 9
14, 4
23, 7, 9
30, 3, 3, 6
4 
54
60, 2
7 
80, 6, 8
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/02/2022
Đặc biệtĐB
106615
Giải nhấtG1
69193
Giải nhìG2
04386
Giải baG3
14921
05058
Giải tưG4
19940
85352
73660
06303
61346
47629
95289
Giải nămG5
5809
Giải sáuG6
6987
3143
9712
Giải bảyG7
667
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 9
12, 5
21, 2, 9
3 
40, 3, 6
52, 8
60, 7
7 
86, 7, 9
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/02/2022
Đặc biệtĐB
128141
Giải nhấtG1
02006
Giải nhìG2
16042
Giải baG3
65161
34397
Giải tưG4
88940
75561
68014
86515
28914
19954
45393
Giải nămG5
9210
Giải sáuG6
7444
6640
9862
Giải bảyG7
908
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 4, 4, 5
2 
3 
40, 0, 1, 2, 4, 5
54
61, 1, 2
7 
8 
93, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/01/2022
Đặc biệtĐB
646536
Giải nhấtG1
50498
Giải nhìG2
81421
Giải baG3
28476
58378
Giải tưG4
78780
17383
96036
70642
98964
86150
50132
Giải nămG5
8894
Giải sáuG6
8279
5754
1859
Giải bảyG7
737
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
0 
14
21
32, 6, 6, 7
42
50, 4, 9
64
76, 8, 9
80, 3
94, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/01/2022
Đặc biệtĐB
243220
Giải nhấtG1
80347
Giải nhìG2
68680
Giải baG3
71198
09626
Giải tưG4
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
7103
6611
2255
Giải bảyG7
003
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
03, 3
10, 1
20, 2, 2, 3, 4, 6
38
44, 7
55
61
77
80
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/01/2022
Đặc biệtĐB
806219
Giải nhấtG1
89660
Giải nhìG2
24163
Giải baG3
04178
70816
Giải tưG4
37660
38387
62072
18771
04032
10823
34547
Giải nămG5
3697
Giải sáuG6
6629
3213
3986
Giải bảyG7
807
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07
13, 6, 9
23, 9
32, 9
47
5 
60, 0, 3
71, 2, 8
86, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/01/2022
Đặc biệtĐB
027560
Giải nhấtG1
70390
Giải nhìG2
58692
Giải baG3
01074
14746
Giải tưG4
62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836
Giải nămG5
9152
Giải sáuG6
3546
5090
7591
Giải bảyG7
904
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04
14
2 
36
46, 6
52
60, 2, 3, 7
74, 7
80, 5
90, 0, 1, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/12/2021
Đặc biệtĐB
263945
Giải nhấtG1
32792
Giải nhìG2
90474
Giải baG3
34607
04125
Giải tưG4
07666
49915
55598
43115
11625
14912
92708
Giải nămG5
1079
Giải sáuG6
0792
4255
2100
Giải bảyG7
735
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
00, 7, 8
10, 2, 5, 5
25, 5
35
45
55
66
74, 9
8 
92, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/12/2021
Đặc biệtĐB
925537
Giải nhấtG1
39809
Giải nhìG2
04952
Giải baG3
79036
46441
Giải tưG4
51660
83581
40617
37530
85680
36830
07976
Giải nămG5
9738
Giải sáuG6
7564
8745
2284
Giải bảyG7
356
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09
17
2 
30, 0, 4, 6, 7, 8
41, 5
52, 6
60, 4
76
80, 1, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/12/2021
Đặc biệtĐB
928796
Giải nhấtG1
56654
Giải nhìG2
54179
Giải baG3
82157
29691
Giải tưG4
72171
56443
16651
54585
81237
21885
26464
Giải nămG5
3681
Giải sáuG6
1972
7580
5988
Giải bảyG7
382
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
37
43
51, 4, 7
64
71, 2, 9
80, 1, 2, 5, 5, 8, 9
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/12/2021
Đặc biệtĐB
936736
Giải nhấtG1
68180
Giải nhìG2
37243
Giải baG3
10087
51102
Giải tưG4
72598
69284
40148
08419
45922
01426
19759
Giải nămG5
0886
Giải sáuG6
6977
6537
7190
Giải bảyG7
802
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
02, 2
19
22, 6
36, 7
43, 3, 8
59
6 
77
80, 4, 6, 7
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/11/2021
Đặc biệtĐB
354545
Giải nhấtG1
29021
Giải nhìG2
09605
Giải baG3
22624
61251
Giải tưG4
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
Giải nămG5
6658
Giải sáuG6
6665
1436
0140
Giải bảyG7
916
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
02, 5
16
21, 4, 4, 5, 5
30, 5, 6
40, 5
51, 8
65
74
8 
98
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/11/2021
Đặc biệtĐB
024576
Giải nhấtG1
25064
Giải nhìG2
62489
Giải baG3
88645
71041
Giải tưG4
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
Giải nămG5
2989
Giải sáuG6
6074
2839
0949
Giải bảyG7
700
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00, 5
11
21
39
41, 5, 5, 9
55
64
73, 4, 6, 6
89, 9
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/11/2021
Đặc biệtĐB
875415
Giải nhấtG1
37261
Giải nhìG2
94606
Giải baG3
04602
14972
Giải tưG4
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
Giải nămG5
8738
Giải sáuG6
0991
9417
3131
Giải bảyG7
732
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02, 6
15, 7
22
31, 2, 5, 8
46, 6
5 
60, 1
72
83, 7
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/11/2021
Đặc biệtĐB
790684
Giải nhấtG1
06217
Giải nhìG2
11451
Giải baG3
24804
91196
Giải tưG4
71997
90517
53811
70764
64813
74002
90695
Giải nămG5
3007
Giải sáuG6
8377
6845
8052
Giải bảyG7
907
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 4, 7, 7
11, 3, 3, 7, 7
2 
3 
45
51, 2
64
77
84
95, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/11/2021
Đặc biệtĐB
829259
Giải nhấtG1
09490
Giải nhìG2
27509
Giải baG3
19408
87448
Giải tưG4
66622
90680
99750
86189
76854
53107
26874
Giải nămG5
5094
Giải sáuG6
8686
1630
7853
Giải bảyG7
709
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
07, 8, 9, 9
1 
22
30
48
50, 3, 4, 9
69
74
80, 6, 9
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/10/2021
Đặc biệtĐB
590295
Giải nhấtG1
98290
Giải nhìG2
65439
Giải baG3
23110
89762
Giải tưG4
66846
31325
27660
54286
65540
76052
70265
Giải nămG5
5645
Giải sáuG6
0599
6299
0213
Giải bảyG7
885
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
10, 3
25
39
40, 5, 5, 6
52
60, 2, 5
7 
85, 6
90, 5, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/07/2021
Đặc biệtĐB
490318
Giải nhấtG1
06205
Giải nhìG2
79040
Giải baG3
73657
40280
Giải tưG4
40891
75323
48087
51427
15181
02769
37630
Giải nămG5
1856
Giải sáuG6
0793
4645
7503
Giải bảyG7
084
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
03, 5
18
23, 7
30
40, 5
56, 7
69
79
80, 1, 4, 7
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/06/2021
Đặc biệtĐB
037839
Giải nhấtG1
08136
Giải nhìG2
05047
Giải baG3
11608
37431
Giải tưG4
44978
01070
97047
05159
68735
28541
04711
Giải nămG5
4342
Giải sáuG6
5396
2381
9956
Giải bảyG7
741
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
08
11
2 
31, 5, 6, 9
41, 1, 2, 7, 7, 9
56, 9
6 
70, 8
81
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/06/2021
Đặc biệtĐB
178212
Giải nhấtG1
68681
Giải nhìG2
85460
Giải baG3
94485
95374
Giải tưG4
18287
07599
75646
69302
70885
45186
83358
Giải nămG5
6165
Giải sáuG6
7478
1240
1754
Giải bảyG7
506
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
02, 6
12
2 
3 
40, 6
54, 8
60, 5, 9
74, 8
81, 5, 5, 6, 7
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/06/2021
Đặc biệtĐB
010739
Giải nhấtG1
51778
Giải nhìG2
31459
Giải baG3
90068
58912
Giải tưG4
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
Giải nămG5
3976
Giải sáuG6
4980
1278
8479
Giải bảyG7
011
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
11, 2, 5
2 
35, 9
4 
54, 9
68
76, 8, 8, 9
80, 7
94, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/06/2021
Đặc biệtĐB
610676
Giải nhấtG1
21367
Giải nhìG2
51294
Giải baG3
87984
61540
Giải tưG4
43200
25744
58629
17305
83103
55691
65082
Giải nămG5
2152
Giải sáuG6
6239
0210
4500
Giải bảyG7
709
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
00, 0, 3, 5, 9
10, 5
29
39
40, 4
52
67
76
82, 4
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/06/2021
Đặc biệtĐB
064945
Giải nhấtG1
80815
Giải nhìG2
08881
Giải baG3
05251
28173
Giải tưG4
35238
39685
71925
19862
13013
46634
77341
Giải nămG5
7323
Giải sáuG6
7089
5688
4982
Giải bảyG7
596
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 5
23, 5
34, 8
41, 5
51
62
73
81, 2, 5, 8, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/05/2021
Đặc biệtĐB
963696
Giải nhấtG1
55699
Giải nhìG2
09211
Giải baG3
85966
74495
Giải tưG4
29549
80067
12747
72459
49611
66234
15413
Giải nămG5
8230
Giải sáuG6
2298
0062
9842
Giải bảyG7
864
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 1, 3
2 
30, 4
42, 7, 9
59
62, 4, 6, 7
7 
8 
95, 6, 8, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/05/2021
Đặc biệtĐB
741762
Giải nhấtG1
28229
Giải nhìG2
14896
Giải baG3
50514
13360
Giải tưG4
42978
30391
96360
20119
27285
84520
23810
Giải nămG5
0073
Giải sáuG6
6631
6747
4225
Giải bảyG7
566
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 9
20, 5, 9
31
47
56
60, 0, 2, 6
73, 8
85
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/05/2021
Đặc biệtĐB
412906
Giải nhấtG1
08478
Giải nhìG2
56841
Giải baG3
20488
11047
Giải tưG4
43332
02557
44485
43273
42440
87027
01590
Giải nămG5
6582
Giải sáuG6
1013
6294
3173
Giải bảyG7
089
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
06
10, 3
27
32
40, 1, 7
57
6 
73, 3, 8
82, 5, 8, 9
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/05/2021
Đặc biệtĐB
103313
Giải nhấtG1
54268
Giải nhìG2
34961
Giải baG3
25335
35183
Giải tưG4
46146
50149
80435
81985
60710
24672
72791
Giải nămG5
0603
Giải sáuG6
3150
6496
8281
Giải bảyG7
242
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
03
10, 3, 3
2 
35, 5
42, 6, 9
50
61, 8
72
81, 3, 5
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/04/2021
Đặc biệtĐB
322012
Giải nhấtG1
49495
Giải nhìG2
85341
Giải baG3
11478
91281
Giải tưG4
08622
24378
37551
60997
09849
61082
97771
Giải nămG5
6112
Giải sáuG6
4300
0207
2688
Giải bảyG7
400
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
00, 0, 7
12, 2
22
3 
41, 9
51
63
71, 8, 8
81, 2, 8
95, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/04/2021
Đặc biệtĐB
532071
Giải nhấtG1
97250
Giải nhìG2
37580
Giải baG3
10620
65719
Giải tưG4
45653
44399
89992
56815
18220
56355
78896
Giải nămG5
6877
Giải sáuG6
6079
2205
6847
Giải bảyG7
314
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
05
12, 4, 5, 9
20, 0
3 
47
50, 3, 5
6 
71, 7, 9
80
92, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/04/2021
Đặc biệtĐB
803888
Giải nhấtG1
47198
Giải nhìG2
54451
Giải baG3
43567
06916
Giải tưG4
41829
03215
66885
55303
21084
86644
29406
Giải nămG5
9476
Giải sáuG6
3398
2588
0970
Giải bảyG7
881
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
03, 6
15, 6
29
3 
44
51, 5
67
70, 6
81, 4, 5, 8, 8
98, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/04/2021
Đặc biệtĐB
315576
Giải nhấtG1
95877
Giải nhìG2
50591
Giải baG3
74819
95969
Giải tưG4
50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587
Giải nămG5
4376
Giải sáuG6
3868
6945
0666
Giải bảyG7
472
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
07
16, 9
24
31
45
5 
66, 6, 8, 9
72, 6, 6, 7
87
91, 4, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/03/2021
Đặc biệtĐB
489166
Giải nhấtG1
98170
Giải nhìG2
70905
Giải baG3
41086
56452
Giải tưG4
19992
52611
43545
26372
68408
89751
56775
Giải nămG5
2122
Giải sáuG6
1494
5562
1395
Giải bảyG7
120
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
05, 8
11
20, 2, 6
3 
45
51, 2
62, 6
70, 2, 5
86
92, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/03/2021
Đặc biệtĐB
924303
Giải nhấtG1
15366
Giải nhìG2
19609
Giải baG3
44034
60493
Giải tưG4
68843
48809
85909
60729
10245
59140
94731
Giải nămG5
4543
Giải sáuG6
0066
3913
0484
Giải bảyG7
781
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
03, 9, 9, 9
13
29
31, 4
40, 3, 3, 5
53
66, 6
7 
81, 4
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/03/2021
Đặc biệtĐB
888744
Giải nhấtG1
58934
Giải nhìG2
11420
Giải baG3
41286
21898
Giải tưG4
65760
97131
98398
91671
41479
06487
95433
Giải nămG5
2424
Giải sáuG6
2257
8418
7736
Giải bảyG7
975
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
0 
18
20, 4
31, 3, 4, 6
44
57
60, 0
71, 5, 9
86, 7
98, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/03/2021
Đặc biệtĐB
491426
Giải nhấtG1
71263
Giải nhìG2
58676
Giải baG3
52623
46244
Giải tưG4
30693
89933
19148
01765
81988
40637
46776
Giải nămG5
4642
Giải sáuG6
7208
2576
9475
Giải bảyG7
380
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
08
1 
23, 6
33, 3, 7
42, 4, 8
5 
63, 5
75, 6, 6, 6
80, 8
93
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/03/2021
Đặc biệtĐB
807364
Giải nhấtG1
63027
Giải nhìG2
81467
Giải baG3
04645
86346
Giải tưG4
26303
01398
94854
61166
15154
75704
59098
Giải nămG5
8650
Giải sáuG6
2596
9281
2328
Giải bảyG7
727
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
03, 4
1 
27, 7, 8
3 
45, 6
50, 4, 4
64, 6, 7
7 
81
93, 6, 8, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/02/2021
Đặc biệtĐB
549942
Giải nhấtG1
12718
Giải nhìG2
10429
Giải baG3
71834
87736
Giải tưG4
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
Giải nămG5
2567
Giải sáuG6
1977
7501
9508
Giải bảyG7
008
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
01, 5, 8, 8
18
29
34, 6, 7
40, 2, 7
5 
60, 7
75, 7
8 
90, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/02/2021
Đặc biệtĐB
110501
Giải nhấtG1
91924
Giải nhìG2
78078
Giải baG3
63093
66693
Giải tưG4
29271
35548
88592
36782
47481
78982
07384
Giải nămG5
4467
Giải sáuG6
8852
9262
7016
Giải bảyG7
041
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
01
16
24
3 
41, 8
52
62, 7
71, 8
81, 2, 2, 4, 8
92, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 09/02/2021
Đặc biệtĐB
481433
Giải nhấtG1
05853
Giải nhìG2
43152
Giải baG3
78810
92937
Giải tưG4
63645
36063
04207
88269
43189
27867
85983
Giải nămG5
0251
Giải sáuG6
6779
2295
4053
Giải bảyG7
262
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 7
10
2 
33, 7
45
51, 2, 3, 3
62, 3, 7, 9
79
83, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 02/02/2021
Đặc biệtĐB
986058
Giải nhấtG1
97161
Giải nhìG2
27427
Giải baG3
12393
78982
Giải tưG4
17533
97985
78038
98305
33425
66056
84868
Giải nămG5
6376
Giải sáuG6
1328
2454
0048
Giải bảyG7
096
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05
1 
25, 7, 8
33, 8, 8
48
54, 6, 8
61, 8
76
82, 5
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/01/2021
Đặc biệtĐB
933407
Giải nhấtG1
06029
Giải nhìG2
86559
Giải baG3
88170
00028
Giải tưG4
80206
64193
25279
18866
55893
70897
07303
Giải nămG5
6145
Giải sáuG6
7157
8144
1004
Giải bảyG7
627
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 4, 6, 7
1 
27, 8, 9
3 
44, 5
57, 9
66
70, 9
85
93, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/01/2021
Đặc biệtĐB
632615
Giải nhấtG1
35596
Giải nhìG2
99453
Giải baG3
55940
88457
Giải tưG4
59512
13344
60274
26690
63121
60556
95505
Giải nămG5
4487
Giải sáuG6
8796
8479
1760
Giải bảyG7
165
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
05
12, 5
21
3 
40, 4
53, 6, 7
60, 0, 5
74, 9
87
90, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/01/2021
Đặc biệtĐB
425219
Giải nhấtG1
27038
Giải nhìG2
83395
Giải baG3
20946
60205
Giải tưG4
14162
98020
98273
83246
06886
88386
60098
Giải nămG5
1637
Giải sáuG6
2418
2737
1955
Giải bảyG7
641
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
05
18, 9
20
37, 7, 8
41, 6, 6
51, 5
62
73
86, 6
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/01/2021
Đặc biệtĐB
279913
Giải nhấtG1
53981
Giải nhìG2
37914
Giải baG3
16515
76865
Giải tưG4
52084
69548
72771
76856
70775
94947
97350
Giải nămG5
8419
Giải sáuG6
7165
3861
7475
Giải bảyG7
020
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
13, 4, 5, 9, 9
20
3 
47, 8
50, 6
61, 5, 5
71, 5, 5
81, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/12/2020
Đặc biệtĐB
703033
Giải nhấtG1
17546
Giải nhìG2
72985
Giải baG3
65025
08053
Giải tưG4
84415
77818
40649
41024
50582
73601
27142
Giải nămG5
5485
Giải sáuG6
9866
4600
9091
Giải bảyG7
082
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
00, 1
15, 8
24, 5
33
41, 2, 6, 9
53
66
7 
82, 2, 5, 5
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/12/2020
Đặc biệtĐB
746403
Giải nhấtG1
30257
Giải nhìG2
88105
Giải baG3
42719
61896
Giải tưG4
47003
56749
43115
88649
33515
45557
70573
Giải nămG5
9432
Giải sáuG6
0704
9550
9751
Giải bảyG7
061
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
03, 3, 4, 5
15, 5, 6, 9
2 
32
49, 9
50, 1, 7, 7
61
73
8 
96
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/12/2020
Đặc biệtĐB
235710
Giải nhấtG1
30330
Giải nhìG2
08171
Giải baG3
19243
82890
Giải tưG4
66029
55919
31160
74601
87088
19708
50214
Giải nămG5
7897
Giải sáuG6
2254
6621
5549
Giải bảyG7
839
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
01, 8
10, 4, 9
21, 9
30, 9
43, 9
54
60
71
88
90, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/12/2020
Đặc biệtĐB
264629
Giải nhấtG1
49844
Giải nhìG2
20847
Giải baG3
71893
62018
Giải tưG4
92578
60019
88451
58756
51140
71427
88959
Giải nămG5
0538
Giải sáuG6
3136
0073
8376
Giải bảyG7
095
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
27, 9
36, 8
40, 4, 7
51, 6, 9
64
73, 6, 8
8 
93, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/12/2020
Đặc biệtĐB
357945
Giải nhấtG1
05698
Giải nhìG2
39991
Giải baG3
65080
58309
Giải tưG4
44710
05463
61070
78803
98400
50672
34474
Giải nămG5
7161
Giải sáuG6
4229
0206
6045
Giải bảyG7
370
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
00, 3, 6, 9
10, 2
29
3 
45, 5
5 
61, 3
70, 0, 2, 4
80
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/11/2020
Đặc biệtĐB
898698
Giải nhấtG1
22376
Giải nhìG2
04233
Giải baG3
66408
22826
Giải tưG4
95235
89252
58029
07266
04871
01435
84493
Giải nămG5
3704
Giải sáuG6
4777
3086
8394
Giải bảyG7
818
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04, 8
18
26, 9
31, 3, 5, 5
4 
52
66
71, 6, 7
86
93, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/11/2020
Đặc biệtĐB
732262
Giải nhấtG1
92550
Giải nhìG2
11905
Giải baG3
58791
26370
Giải tưG4
00999
53963
00717
97876
00938
50303
98428
Giải nămG5
2422
Giải sáuG6
6532
6937
9607
Giải bảyG7
435
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
03, 5, 7
17
22, 8
32, 5, 7, 8
4 
50
62, 3
70, 6
80
91, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/11/2020
Đặc biệtĐB
387093
Giải nhấtG1
86911
Giải nhìG2
99751
Giải baG3
48530
53235
Giải tưG4
61788
37555
99541
35898
45587
62222
17208
Giải nămG5
4703
Giải sáuG6
5861
8533
4770
Giải bảyG7
433
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
03, 8
11
22
30, 3, 3, 5
41
51, 5
61
70
87, 7, 8
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/11/2020
Đặc biệtĐB
865814
Giải nhấtG1
35440
Giải nhìG2
40517
Giải baG3
55568
84384
Giải tưG4
86918
98767
25912
77600
32334
97743
81608
Giải nămG5
6407
Giải sáuG6
1066
3747
9650
Giải bảyG7
421
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
00, 7, 8
12, 4, 7, 8
21
34
40, 3, 7
50
66, 7, 8
7 
84, 4
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/10/2020
Đặc biệtĐB
928537
Giải nhấtG1
57874
Giải nhìG2
64829
Giải baG3
79449
30288
Giải tưG4
02969
57521
14640
24458
95740
48999
49783
Giải nămG5
3719
Giải sáuG6
8023
5624
6676
Giải bảyG7
741
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
19
21, 3, 4, 9
37
40, 0, 1, 5, 9
58
69
74, 6
83, 8
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/10/2020
Đặc biệtĐB
685108
Giải nhấtG1
52776
Giải nhìG2
56261
Giải baG3
46372
92736
Giải tưG4
49331
21564
31470
43822
18877
11938
52798
Giải nămG5
3620
Giải sáuG6
6351
1958
3829
Giải bảyG7
135
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
08
1 
20, 2, 9
31, 5, 6, 8
4 
51, 8
61, 4
70, 2, 6, 7
8 
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/10/2020
Đặc biệtĐB
588694
Giải nhấtG1
27712
Giải nhìG2
81935
Giải baG3
02899
67441
Giải tưG4
50134
90628
11769
72913
39830
59054
89050
Giải nămG5
7737
Giải sáuG6
9187
4858
9072
Giải bảyG7
766
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
12, 3
28
30, 4, 5, 7
41
50, 0, 4, 8
66, 9
72
87
94, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/10/2020
Đặc biệtĐB
806768
Giải nhấtG1
27587
Giải nhìG2
97574
Giải baG3
08187
25827
Giải tưG4
00831
68031
85744
48439
91259
10176
14202
Giải nămG5
5133
Giải sáuG6
1671
0092
4268
Giải bảyG7
747
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
02
1 
27
31, 1, 3, 9
44, 7
59
68, 8
71, 1, 4, 6
87, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/09/2020
Đặc biệtĐB
998874
Giải nhấtG1
27534
Giải nhìG2
15512
Giải baG3
11777
12224
Giải tưG4
72455
50785
41171
67582
11761
06324
14563
Giải nămG5
7126
Giải sáuG6
9182
8525
6333
Giải bảyG7
877
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
12
24, 4, 5, 6
33, 4
4 
55, 5
61, 3
71, 4, 7, 7
82, 2, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/09/2020
Đặc biệtĐB
389657
Giải nhấtG1
37723
Giải nhìG2
65129
Giải baG3
71315
81381
Giải tưG4
60439
22099
09279
50222
76588
77068
05602
Giải nămG5
4540
Giải sáuG6
3889
3456
8470
Giải bảyG7
567
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02
15
22, 3, 9
33, 9
40
56, 7
67, 8
70, 9
81, 8, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/09/2020
Đặc biệtĐB
170181
Giải nhấtG1
43999
Giải nhìG2
82700
Giải baG3
61900
82164
Giải tưG4
47353
45735
36864
88968
13150
82628
27171
Giải nămG5
2817
Giải sáuG6
1468
5014
5446
Giải bảyG7
397
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00, 0
14, 7
28
35
45, 6
50, 3
64, 4, 8, 8
71
81
97, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/09/2020
Đặc biệtĐB
923953
Giải nhấtG1
39303
Giải nhìG2
04086
Giải baG3
74738
17318
Giải tưG4
83723
88690
08002
81850
59543
73244
04276
Giải nămG5
1229
Giải sáuG6
3764
1973
7914
Giải bảyG7
103
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
02, 3, 3
14, 8
23, 9
38
43, 4
50, 3
63, 4
73, 6
86
90
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/09/2020
Đặc biệtĐB
572474
Giải nhấtG1
78925
Giải nhìG2
54044
Giải baG3
38496
68856
Giải tưG4
99145
56114
75070
14057
66703
71861
33743
Giải nămG5
1848
Giải sáuG6
7366
0346
2395
Giải bảyG7
159
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03
14
24, 5
3 
43, 4, 5, 6, 8
56, 7, 9
61, 6
70, 4
8 
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/08/2020
Đặc biệtĐB
557724
Giải nhấtG1
10656
Giải nhìG2
77261
Giải baG3
69733
63850
Giải tưG4
89555
91617
18504
29904
33002
56639
13295
Giải nămG5
4754
Giải sáuG6
2850
0646
5339
Giải bảyG7
538
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
02, 4, 4
17
24
31, 3, 8, 9, 9
46
50, 0, 4, 5, 6
61
7 
8 
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/08/2020
Đặc biệtĐB
902300
Giải nhấtG1
12041
Giải nhìG2
50949
Giải baG3
48668
19953
Giải tưG4
11112
58519
80157
37501
10659
98773
19541
Giải nămG5
3641
Giải sáuG6
7844
5010
9005
Giải bảyG7
516
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 0, 1, 5
10, 2, 6, 9
2 
3 
41, 1, 1, 4, 9
53, 7, 9
68
73
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/08/2020
Đặc biệtĐB
415933
Giải nhấtG1
36334
Giải nhìG2
65276
Giải baG3
18906
39519
Giải tưG4
90764
41115
66377
39546
50511
01194
89050
Giải nămG5
3303
Giải sáuG6
5605
2972
0445
Giải bảyG7
880
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 3, 5, 6
11, 5, 9
2 
33, 4
45, 6
50
64
72, 6, 7
80
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/08/2020
Đặc biệtĐB
964250
Giải nhấtG1
25682
Giải nhìG2
29950
Giải baG3
05971
39997
Giải tưG4
05234
34012
07870
84953
12162
77987
73262
Giải nămG5
7405
Giải sáuG6
1843
8976
2010
Giải bảyG7
414
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
05
10, 2, 4
2 
34
43
50, 0, 3, 6
62, 2
70, 1, 6
82, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/07/2020
Đặc biệtĐB
116296
Giải nhấtG1
47401
Giải nhìG2
68361
Giải baG3
28789
63656
Giải tưG4
53193
90430
89498
05627
67952
23610
98959
Giải nămG5
3141
Giải sáuG6
4015
7244
7225
Giải bảyG7
409
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
01, 9
10, 5
21, 5, 7
30
41, 4
52, 6, 9
61
7 
89
93, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/07/2020
Đặc biệtĐB
917677
Giải nhấtG1
76386
Giải nhìG2
17185
Giải baG3
08559
64484
Giải tưG4
64055
00327
94726
39766
36688
12711
27493
Giải nămG5
5887
Giải sáuG6
8532
9933
8851
Giải bảyG7
776
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
0 
11
26, 7
32, 3
4 
51, 5, 9
66
76, 7
84, 5, 6, 7, 8
93, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/07/2020
Đặc biệtĐB
757053
Giải nhấtG1
87090
Giải nhìG2
27170
Giải baG3
99475
16162
Giải tưG4
35163
45921
40369
92495
98723
11623
90445
Giải nămG5
5119
Giải sáuG6
6546
5008
4271
Giải bảyG7
279
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
08
13, 9
21, 3, 3
3 
45, 6
53
62, 3, 9
70, 1, 5, 9
8 
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/07/2020
Đặc biệtĐB
250160
Giải nhấtG1
57200
Giải nhìG2
94770
Giải baG3
76112
30296
Giải tưG4
63386
14543
02245
99295
98956
75658
77063
Giải nămG5
8616
Giải sáuG6
1415
8646
4728
Giải bảyG7
556
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00
12, 3, 5, 6
28
3 
43, 5, 6
56, 6, 8
60, 3
70
86
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/06/2020
Đặc biệtĐB
248483
Giải nhấtG1
09766
Giải nhìG2
32773
Giải baG3
84119
88908
Giải tưG4
67491
54271
20286
18562
47742
80077
71885
Giải nămG5
6139
Giải sáuG6
3489
2462
3373
Giải bảyG7
469
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
08
19
2 
39
42
5 
62, 2, 6, 9
71, 3, 3, 7
83, 5, 6, 9
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/06/2020
Đặc biệtĐB
883277
Giải nhấtG1
06043
Giải nhìG2
79100
Giải baG3
66004
59273
Giải tưG4
15521
96305
63755
58187
25234
30616
09844
Giải nămG5
0499
Giải sáuG6
9153
4470
3157
Giải bảyG7
379
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
00, 4, 5, 7
16
21
34
43, 4
53, 5, 7
6 
70, 3, 7, 9
87
99
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/06/2020
Đặc biệtĐB
390991
Giải nhấtG1
45078
Giải nhìG2
16726
Giải baG3
75148
34503
Giải tưG4
16817
32788
22028
62201
01405
44256
04651
Giải nămG5
2366
Giải sáuG6
4856
1238
6687
Giải bảyG7
209
Giải támG8
75