Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/12/2023
Đặc biệtĐB
006152
Giải nhấtG1
02523
Giải nhìG2
83478
Giải baG3
91672
78975
Giải tưG4
77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316
Giải nămG5
8491
Giải sáuG6
3518
0826
9339
Giải bảyG7
720
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
16, 8
20, 3, 5, 6
36, 9
48
52
66
72, 3, 5, 8
84, 6
91
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 28/11/2023
Đặc biệtĐB
552155
Giải nhấtG1
33531
Giải nhìG2
54116
Giải baG3
43590
84746
Giải tưG4
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
Giải nămG5
7954
Giải sáuG6
8671
5422
4732
Giải bảyG7
850
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
05, 6
16, 8
22, 3, 3
31, 2
46
50, 4, 5
6 
71, 9
85
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 21/11/2023
Đặc biệtĐB
378081
Giải nhấtG1
96638
Giải nhìG2
31245
Giải baG3
23313
55070
Giải tưG4
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
Giải nămG5
1536
Giải sáuG6
7360
1802
7097
Giải bảyG7
398
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
01, 2
13
2 
34, 6, 8
40, 2, 5
5 
60
70, 1, 7, 7
81
97, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 14/11/2023
Đặc biệtĐB
630229
Giải nhấtG1
76331
Giải nhìG2
23903
Giải baG3
33573
24739
Giải tưG4
24170
61313
20002
66573
12670
47876
82469
Giải nămG5
6940
Giải sáuG6
5912
6901
6031
Giải bảyG7
379
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
12, 3
29
31, 1, 7, 9
40
5 
69
70, 0, 3, 3, 6, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 07/11/2023
Đặc biệtĐB
003028
Giải nhấtG1
12569
Giải nhìG2
56476
Giải baG3
55405
51602
Giải tưG4
97305
10705
69130
85494
07817
45798
99757
Giải nămG5
7300
Giải sáuG6
8575
3170
7823
Giải bảyG7
250
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
00, 2, 5, 5, 5, 6
17
23, 8
30
4 
50, 7
69
70, 5, 6
8 
94, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 31/10/2023
Đặc biệtĐB
428867
Giải nhấtG1
83899
Giải nhìG2
36175
Giải baG3
66956
96659
Giải tưG4
90133
56882
92304
37469
71648
96324
86874
Giải nămG5
4998
Giải sáuG6
3260
1189
6487
Giải bảyG7
011
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04
11
23, 4
33
48
56, 9
60, 7, 9
74, 5
82, 7, 9
98, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 24/10/2023
Đặc biệtĐB
477461
Giải nhấtG1
91122
Giải nhìG2
22202
Giải baG3
54807
86004
Giải tưG4
84216
63215
50263
46576
65901
71032
17440
Giải nămG5
5850
Giải sáuG6
7968
1541
7028
Giải bảyG7
732
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
01, 2, 4, 7
15, 6
22, 8
32, 2
40, 1
50
61, 3, 8
73, 6
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17/10/2023
Đặc biệtĐB
168245
Giải nhấtG1
95746
Giải nhìG2
71723
Giải baG3
00018
56566
Giải tưG4
45625
56959
21489
40676
49512
87683
12594
Giải nămG5
6616
Giải sáuG6
2969
9925
5655
Giải bảyG7
729
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
12, 6, 8
23, 5, 5, 9
3 
45, 6
55, 9
66, 9
76
83, 9
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10/10/2023
Đặc biệtĐB
133051
Giải nhấtG1
85427
Giải nhìG2
82141
Giải baG3
87495
95326
Giải tưG4
45067
18969
23211
81904
02513
28820
34203
Giải nămG5
2998
Giải sáuG6
5591
2907
6128
Giải bảyG7
744
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
11, 3
20, 6, 7, 8
3 
41, 4
51
67, 9
78
8 
91, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03/10/2023
Đặc biệtĐB
914500
Giải nhấtG1
67826
Giải nhìG2
28798
Giải baG3
48973
62668
Giải tưG4
53468
82129
55693
63120
30667
14549
11690
Giải nămG5
6124
Giải sáuG6
5765
4440
0060
Giải bảyG7
865
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 4, 6, 9
3 
40, 9
5 
60, 5, 5, 7, 8, 8
73, 3
8 
90, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 26/09/2023
Đặc biệtĐB
924731
Giải nhấtG1
54345
Giải nhìG2
95690
Giải baG3
09474
61585
Giải tưG4
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
Giải nămG5
2520
Giải sáuG6
4668
0810
2536
Giải bảyG7
353
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
00
10
20, 6
31, 6
45
53, 3
61, 8
74
80, 5, 5, 7
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 19/09/2023
Đặc biệtĐB
152594
Giải nhấtG1
73702
Giải nhìG2
90675
Giải baG3
37849
31623
Giải tưG4
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
Giải nămG5
3611
Giải sáuG6
1485
7389
6655
Giải bảyG7
326
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02
11, 1
23, 6
33, 7, 9
46, 9
55
6 
75
81, 5, 7, 9
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 12/09/2023
Đặc biệtĐB
928032
Giải nhấtG1
34416
Giải nhìG2
85534
Giải baG3
81639
50061
Giải tưG4
52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636
Giải nămG5
1819
Giải sáuG6
1905
8876
1926
Giải bảyG7
822
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05, 9
10, 6, 9
22, 6
32, 4, 6, 9
4 
5 
61
70, 6, 7, 7
8 
92, 4
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 05/09/2023
Đặc biệtĐB
743578
Giải nhấtG1
12599
Giải nhìG2
06195
Giải baG3
46140
56060
Giải tưG4
82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902
Giải nămG5
1441
Giải sáuG6
7384
3855
5427
Giải bảyG7
738
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
02
12
27
38
40, 1, 6
52, 5
60, 9
78
80, 3, 4
94, 5, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 29/08/2023
Đặc biệtĐB
834067
Giải nhấtG1
26514
Giải nhìG2
37064
Giải baG3
71757
71162
Giải tưG4
62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219
Giải nămG5
4626
Giải sáuG6
8487
4631
4929
Giải bảyG7
928
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 6
11, 4, 7, 9
26, 8, 9
31
4 
57
62, 4, 7
71
82, 7
94
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 22/08/2023
Đặc biệtĐB
510799
Giải nhấtG1
40579
Giải nhìG2
80383
Giải baG3
57587
66193
Giải tưG4
53305
16238
79726
19380
01632
42072
46600
Giải nămG5
3277
Giải sáuG6
5341
8477
0815
Giải bảyG7
070
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
00, 5
15
26
32, 8
41
52
6 
70, 2, 7, 7, 9
80, 3, 7
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 15/08/2023
Đặc biệtĐB
057817
Giải nhấtG1
63882
Giải nhìG2
65029
Giải baG3
39800
27021
Giải tưG4
07093
92016
45119
12134
31157
15896
69872
Giải nămG5
4709
Giải sáuG6
1642
3300
3557
Giải bảyG7
165
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
00, 0, 9
10, 6, 7, 9
21, 9
34
42
57, 7
65
72
82
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 08/08/2023
Đặc biệtĐB
846176
Giải nhấtG1
09096
Giải nhìG2
72648
Giải baG3
74254
72414
Giải tưG4
35472
67178
80087
57913
85089
15955
18668
Giải nămG5
2726
Giải sáuG6
3399
1009
7830
Giải bảyG7
284
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
09
13, 4
26, 7
30
48
54, 5
68
72, 6, 8
84, 7, 9
96, 9
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 01/08/2023
Đặc biệtĐB
309297
Giải nhấtG1
01663
Giải nhìG2
15314
Giải baG3
02921
23201
Giải tưG4
72706
63828
16668
02197
56222
75739
64505
Giải nămG5
3097
Giải sáuG6
0287
8517
4115
Giải bảyG7
757
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
01, 5, 6
14, 5, 7
21, 2, 8
39
4 
57
63, 8
7 
87
92, 7, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 25/07/2023
Đặc biệtĐB
812484
Giải nhấtG1
50261
Giải nhìG2
80476
Giải baG3
79480
08509
Giải tưG4
67972
98136
84245
71001
26509
78292
53568
Giải nămG5
6350
Giải sáuG6
1368
8242
1868
Giải bảyG7
077
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
01, 9, 9
1 
2 
36
42, 5
50
61, 8, 8, 8
72, 6, 7
80, 4
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 18/07/2023
Đặc biệtĐB
757596
Giải nhấtG1
15015
Giải nhìG2
25705
Giải baG3
27636
84563
Giải tưG4
01973
32796
48336
09739
95361
29150
02372
Giải nămG5
9184
Giải sáuG6
5481
0700
3933
Giải bảyG7
850
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
00, 5
15
2 
33, 6, 6, 9
4 
50, 0
61, 3
72, 3
81, 4
96, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 11/07/2023
Đặc biệtĐB
194909
Giải nhấtG1
99393
Giải nhìG2
97773
Giải baG3
82890
78251
Giải tưG4
86178
08618
81259
32233
30402
60569
84908
Giải nămG5
9841
Giải sáuG6
4685
6938
7551
Giải bảyG7
309
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02, 8, 9, 9
18, 8
2 
33, 8
41
51, 1, 9
69
73, 8
85
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 04/07/2023
Đặc biệtĐB
593588
Giải nhấtG1
58910
Giải nhìG2
87059
Giải baG3
15224
08748
Giải tưG4
25874
95997
19198
22324
82012
14308
48002
Giải nămG5
3313
Giải sáuG6
3289
2356
6033
Giải bảyG7
765
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02, 8
10, 2, 3, 8
24, 4
33
48
56, 9
65
74
88, 9
97, 8
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27/06/2023
Đặc biệtĐB
627784
Giải nhấtG1
57107
Giải nhìG2
29686
Giải baG3
15825
38844
Giải tưG4
11710
64995
67286
86027
89141
37981
23203
Giải nămG5
6716
Giải sáuG6
0931
4326
3545
Giải bảyG7
710
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
03, 7
10, 0, 6
24, 5, 6, 7
31
41, 4, 5
5 
6 
7 
81, 4, 6, 6
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 20/06/2023
Đặc biệtĐB
901983
Giải nhấtG1
34838
Giải nhìG2
97761
Giải baG3
49691
13608
Giải tưG4
02692
43468
25658
65989
97821
81118
94613
Giải nămG5
7985
Giải sáuG6
7845
4183
2074
Giải bảyG7
623
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
08
13, 8
21, 3, 3
38
45
58
61, 8
74
83, 3, 5, 9
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 13/06/2023
Đặc biệtĐB
485154
Giải nhấtG1
59104
Giải nhìG2
68950
Giải baG3
04120
26844
Giải tưG4
64385
33638
17427
25476
50992
44244
94066
Giải nămG5
4956
Giải sáuG6
5188
2603
1052
Giải bảyG7
648
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 4
1 
20, 7
30, 8
44, 4, 8
50, 2, 4, 6
66
76
85, 8
92
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 06/06/2023
Đặc biệtĐB
369728
Giải nhấtG1
43862
Giải nhìG2
92096
Giải baG3
42520
37239
Giải tưG4
67352
02081
40422
45675
60768
18371
07372
Giải nămG5
6359
Giải sáuG6
4659
1303
5350
Giải bảyG7
056
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
03
1 
20, 2, 8
39
4 
50, 2, 6, 9, 9
62, 8
71, 2, 5
81
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 30/05/2023
Đặc biệtĐB
962882
Giải nhấtG1
74242
Giải nhìG2
97390
Giải baG3
84864
06013
Giải tưG4
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
Giải nămG5
0152
Giải sáuG6
1592
1302
6978
Giải bảyG7
585
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
02, 3
13
24, 9
35, 9
42
52
64, 4
74, 8
82, 3, 5
90, 2
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 23/05/2023
Đặc biệtĐB
386018
Giải nhấtG1
57715
Giải nhìG2
05860
Giải baG3
31955
93242
Giải tưG4
39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773
Giải nămG5
8014
Giải sáuG6
4988
4080
4395
Giải bảyG7
008
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
04, 8
11, 4, 5, 8
2 
3 
41, 2
55, 7
60, 5
73, 5, 9
80, 8
95
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 16/05/2023
Đặc biệtĐB
665077
Giải nhấtG1
28867
Giải nhìG2
18955
Giải baG3
33386
77211
Giải tưG4
05131
98740
93338
49872
17496
69035
81101
Giải nămG5
3146
Giải sáuG6
6059
7144
7648
Giải bảyG7
976
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 7
11
2 
31, 5, 8
40, 4, 6, 8
55, 9
67
72, 6, 7
86
96