Sổ Kết Quả - XSMB 200 Ngày - Kết Quả 200 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024
Đặc biệtĐB
399789
Giải nhấtG1
72649
Giải nhìG2
08364
Giải baG3
55889
24239
Giải tưG4
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
Giải nămG5
2699
Giải sáuG6
4479
9703
6848
Giải bảyG7
605
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 5
1 
21, 2, 8
39
48, 8, 9
58
62, 4
76, 9
85, 9, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024
Đặc biệtĐB
215939
Giải nhấtG1
32888
Giải nhìG2
32680
Giải baG3
64607
29106
Giải tưG4
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
Giải nămG5
8758
Giải sáuG6
1957
6763
6652
Giải bảyG7
568
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 6, 7
16
22
31, 9
43, 8
52, 7, 8
63, 8
7 
80, 5, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024
Đặc biệtĐB
951541
Giải nhấtG1
81309
Giải nhìG2
34018
Giải baG3
25114
51091
Giải tưG4
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
Giải nămG5
7396
Giải sáuG6
1557
6685
6201
Giải bảyG7
760
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 9
12, 4, 8
2 
38
41, 7
57
60, 3
7 
85
91, 4, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024
Đặc biệtĐB
588936
Giải nhấtG1
00887
Giải nhìG2
14937
Giải baG3
99073
79755
Giải tưG4
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
Giải nămG5
9960
Giải sáuG6
7393
8629
4413
Giải bảyG7
507
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03, 7
13
23, 9
36, 7
46
55, 8
60, 0, 3, 3
73
87
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024
Đặc biệtĐB
233766
Giải nhấtG1
65446
Giải nhìG2
26784
Giải baG3
46315
11735
Giải tưG4
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
Giải nămG5
5414
Giải sáuG6
1768
2876
3158
Giải bảyG7
090
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 5, 6
2 
35, 8
46
58, 8
66, 8, 9, 9
76
84, 4, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024
Đặc biệtĐB
042247
Giải nhấtG1
65547
Giải nhìG2
51693
Giải baG3
15338
07649
Giải tưG4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
Giải nămG5
4062
Giải sáuG6
0390
2128
5774
Giải bảyG7
058
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02
18
28
32, 8
42, 6, 7, 7, 9
50, 8
62
74, 9
8 
90, 1, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024
Đặc biệtĐB
714218
Giải nhấtG1
31746
Giải nhìG2
33403
Giải baG3
39991
58620
Giải tưG4
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
Giải nămG5
1054
Giải sáuG6
1618
4006
1746
Giải bảyG7
119
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 7
18, 8, 9
20, 3
30
46, 6
53, 4
60
75
8 
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024
Đặc biệtĐB
419373
Giải nhấtG1
23761
Giải nhìG2
64933
Giải baG3
07149
09358
Giải tưG4
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
Giải nămG5
7698
Giải sáuG6
8045
1250
8648
Giải bảyG7
319
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
33, 8
43, 3, 5, 8, 9
50, 5, 8
61, 4
73
86
90, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024
Đặc biệtĐB
509824
Giải nhấtG1
19624
Giải nhìG2
70170
Giải baG3
50630
71546
Giải tưG4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
Giải nămG5
2660
Giải sáuG6
8048
0975
2534
Giải bảyG7
522
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
1 
22, 4, 4, 6
30, 4
46, 8
50, 3
60
70, 5, 6
80
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024
Đặc biệtĐB
572177
Giải nhấtG1
43848
Giải nhìG2
01658
Giải baG3
10268
78091
Giải tưG4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
Giải nămG5
4481
Giải sáuG6
3589
7395
3819
Giải bảyG7
753
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
19
2 
31, 6
41, 4, 8
53, 8
68
72, 5, 7, 8
81, 9
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024
Đặc biệtĐB
241962
Giải nhấtG1
45638
Giải nhìG2
51723
Giải baG3
17283
35464
Giải tưG4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
Giải nămG5
5232
Giải sáuG6
7632
0465
5085
Giải bảyG7
108
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
01, 8
15
23, 9
30, 2, 2, 8
4 
5 
62, 4, 5
72, 4
80, 3, 5
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/05/2024
Đặc biệtĐB
578368
Giải nhấtG1
36637
Giải nhìG2
17318
Giải baG3
86900
23886
Giải tưG4
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
Giải nămG5
5849
Giải sáuG6
7300
2723
6364
Giải bảyG7
794
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00, 0, 4
18, 8
23, 5
33, 7
49
5 
64, 8
7 
80, 0, 6, 6
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/04/2024
Đặc biệtĐB
374688
Giải nhấtG1
44194
Giải nhìG2
01770
Giải baG3
18081
49464
Giải tưG4
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
Giải nămG5
6740
Giải sáuG6
2764
0406
5662
Giải bảyG7
128
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 7
21, 5, 6, 8
3 
40
5 
62, 4, 4
70
81, 4, 5, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/04/2024
Đặc biệtĐB
925135
Giải nhấtG1
50877
Giải nhìG2
14202
Giải baG3
96965
01802
Giải tưG4
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
Giải nămG5
8626
Giải sáuG6
0297
3244
7846
Giải bảyG7
179
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 2
15, 5
22, 6
35, 9
44, 6
54
65
77, 9
86
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024
Đặc biệtĐB
924807
Giải nhấtG1
47773
Giải nhìG2
57750
Giải baG3
83381
42863
Giải tưG4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
Giải nămG5
8361
Giải sáuG6
8247
1634
5823
Giải bảyG7
365
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
07, 9
1 
23
32, 2, 4, 5
44, 7
50
61, 3, 5
73
81, 5
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/04/2024
Đặc biệtĐB
717252
Giải nhấtG1
04570
Giải nhìG2
13554
Giải baG3
50525
55711
Giải tưG4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
Giải nămG5
1691
Giải sáuG6
1098
7894
7981
Giải bảyG7
131
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
06
11, 2, 9
25, 7
31, 2
4 
52, 4
61, 9
70
81
91, 4, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/03/2024
Đặc biệtĐB
984849
Giải nhấtG1
67948
Giải nhìG2
53550
Giải baG3
84206
12533
Giải tưG4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
Giải nămG5
3788
Giải sáuG6
7523
3120
8730
Giải bảyG7
053
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06
13
20, 3, 5, 8
30, 3, 5, 5
48, 9
50, 2, 3
62
7 
82, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/03/2024
Đặc biệtĐB
633459
Giải nhấtG1
24641
Giải nhìG2
96265
Giải baG3
71099
55739
Giải tưG4
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
Giải nămG5
5744
Giải sáuG6
8574
2056
7385
Giải bảyG7
366
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
08
14
29
31, 7, 9
41, 4
56, 9
61, 5, 6
74
85
91, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/03/2024
Đặc biệtĐB
970015
Giải nhấtG1
76532
Giải nhìG2
57358
Giải baG3
44289
24405
Giải tưG4
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
Giải nămG5
0201
Giải sáuG6
2101
2453
9449
Giải bảyG7
000
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 5, 5
13, 5, 9
2 
32, 4
46, 9
53, 3, 8
6 
7 
89
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/03/2024
Đặc biệtĐB
050654
Giải nhấtG1
07221
Giải nhìG2
97037
Giải baG3
99662
38465
Giải tưG4
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
Giải nămG5
9908
Giải sáuG6
6982
9266
3551
Giải bảyG7
770
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 7, 8
21
30, 0, 7
4 
51, 4, 7
62, 5, 6
70
82
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/03/2024
Đặc biệtĐB
033249
Giải nhấtG1
46151
Giải nhìG2
30789
Giải baG3
00170
11885
Giải tưG4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
Giải nămG5
4402
Giải sáuG6
0328
2495
8118
Giải bảyG7
499
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
10, 0, 8
27, 8
35
49
51
68, 8
70, 2
82, 5, 9
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/02/2024
Đặc biệtĐB
066012
Giải nhấtG1
74448
Giải nhìG2
86037
Giải baG3
48073
65248
Giải tưG4
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
Giải nămG5
0683
Giải sáuG6
0293
7411
1459
Giải bảyG7
202
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
02
11, 2
2 
30, 1, 2, 7
46, 8, 8
59
62, 2
73, 9
83, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/02/2024
Đặc biệtĐB
657838
Giải nhấtG1
94677
Giải nhìG2
23625
Giải baG3
38269
04757
Giải tưG4
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
Giải nămG5
1396
Giải sáuG6
3257
1970
7932
Giải bảyG7
971
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
1 
23, 5
32, 8
4 
57, 7
62, 9
70, 1, 3, 6, 7, 9
86, 7
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/02/2024
Đặc biệtĐB
818015
Giải nhấtG1
83178
Giải nhìG2
03529
Giải baG3
40231
79984
Giải tưG4
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
Giải nămG5
2690
Giải sáuG6
0886
6250
9629
Giải bảyG7
426
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
13, 5, 6
22, 6, 9, 9
31, 7
4 
50, 1
67
78
83, 4, 6
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/02/2024
Đặc biệtĐB
809593
Giải nhấtG1
58625
Giải nhìG2
97837
Giải baG3
03116
35420
Giải tưG4
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
Giải nămG5
1558
Giải sáuG6
5753
0576
7292
Giải bảyG7
685
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
05
12, 6, 9
20, 3, 5
30, 1, 2, 7
4 
53, 8
61
76
85
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/01/2024
Đặc biệtĐB
048387
Giải nhấtG1
25706
Giải nhìG2
30071
Giải baG3
48540
19318
Giải tưG4
88162
85833
56121
18468
70048
78728
29312
Giải nămG5
2043
Giải sáuG6
9122
5969
0450
Giải bảyG7
635
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06
12, 8
21, 2, 8
33, 5
40, 3, 8
50
62, 8, 9
71, 1
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/01/2024
Đặc biệtĐB
050160
Giải nhấtG1
92277
Giải nhìG2
51108
Giải baG3
19419
83852
Giải tưG4
58722
99368
28075
48773
10068
05609
78868
Giải nămG5
6285
Giải sáuG6
1341
1229
2928
Giải bảyG7
423
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 9
19
22, 3, 7, 8, 9
3 
41
52
60, 8, 8, 8
73, 5, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/01/2024
Đặc biệtĐB
305787
Giải nhấtG1
60806
Giải nhìG2
31728
Giải baG3
24589
77608
Giải tưG4
52229
41856
78595
93052
88385
56467
09089
Giải nămG5
8109
Giải sáuG6
1040
8120
9228
Giải bảyG7
656
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06, 8, 9
1 
20, 8, 8, 9
3 
40
52, 6, 6
67
7 
80, 5, 7, 9, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/01/2024
Đặc biệtĐB
593993
Giải nhấtG1
88792
Giải nhìG2
60507
Giải baG3
90283
73288
Giải tưG4
97650
31669
74810
33771
69668
20628
61601
Giải nămG5
2258
Giải sáuG6
9126
0608
7254
Giải bảyG7
087
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
10
26, 8
3 
4 
50, 4, 8
68, 9
71, 1
83, 7, 8
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/12/2023
Đặc biệtĐB
000964
Giải nhấtG1
07896
Giải nhìG2
71658
Giải baG3
60734
17097
Giải tưG4
47658
52187
21685
18248
87794
58835
99234
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
3075
8241
3791
Giải bảyG7
583
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34, 4, 5
41, 8
58, 8
64
72, 5
83, 5, 5, 7
91, 4, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/12/2023
Đặc biệtĐB
558595
Giải nhấtG1
91322
Giải nhìG2
75491
Giải baG3
70492
74968
Giải tưG4
19843
19724
15678
86283
16791
52156
85834
Giải nămG5
3533
Giải sáuG6
0642
5643
3225
Giải bảyG7
392
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 4, 5
33, 4
42, 3, 3
56
68
71, 8
83
91, 1, 2, 2, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/12/2023
Đặc biệtĐB
336737
Giải nhấtG1
18136
Giải nhìG2
39938
Giải baG3
10348
47427
Giải tưG4
35055
69916
74626
03107
99796
91359
81766
Giải nămG5
5879
Giải sáuG6
4595
2107
6589
Giải bảyG7
652
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
16
26, 7
36, 7, 8
48
52, 5, 9
66
79
89
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/12/2023
Đặc biệtĐB
314708
Giải nhấtG1
27347
Giải nhìG2
41978
Giải baG3
40003
72932
Giải tưG4
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
Giải nămG5
8287
Giải sáuG6
8025
2843
9390
Giải bảyG7
408
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
1 
25
32, 4, 9
43, 6, 7
52, 8
63
78
85, 7, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/12/2023
Đặc biệtĐB
551880
Giải nhấtG1
57388
Giải nhìG2
66835
Giải baG3
27300
30113
Giải tưG4
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
Giải nămG5
9768
Giải sáuG6
0360
5972
6287
Giải bảyG7
442
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00, 5
13
24, 7
35
42
51
60, 8
72, 6, 7, 7
80, 7, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/11/2023
Đặc biệtĐB
453096
Giải nhấtG1
30608
Giải nhìG2
52362
Giải baG3
78920
38273
Giải tưG4
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
Giải nămG5
6843
Giải sáuG6
4355
7356
7109
Giải bảyG7
473
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
08, 9
1 
20, 1, 5
3 
43, 3
55, 6, 6, 8
62
71, 1, 3, 3
80
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/11/2023
Đặc biệtĐB
902049
Giải nhấtG1
04919
Giải nhìG2
38281
Giải baG3
01359
33290
Giải tưG4
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
Giải nămG5
7911
Giải sáuG6
6992
5685
1486
Giải bảyG7
583
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
09
10, 1, 1, 9
22
3 
45, 9
58, 9, 9
6 
7 
81, 3, 5, 6
90, 2, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/11/2023
Đặc biệtĐB
995566
Giải nhấtG1
30276
Giải nhìG2
38028
Giải baG3
86710
35019
Giải tưG4
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
Giải nămG5
3302
Giải sáuG6
7213
3172
9075
Giải bảyG7
520
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
02
10, 3, 9
20, 8
32
43
53
64, 6, 7
70, 1, 2, 5, 6, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/11/2023
Đặc biệtĐB
903286
Giải nhấtG1
53230
Giải nhìG2
81571
Giải baG3
79129
30277
Giải tưG4
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
Giải nămG5
0693
Giải sáuG6
6835
1883
6126
Giải bảyG7
125
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
10
25, 6, 9
30, 3, 5
40, 6, 8
5 
63, 9
71, 7, 7
83, 6
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/10/2023
Đặc biệtĐB
570346
Giải nhấtG1
18797
Giải nhìG2
44579
Giải baG3
25279
86314
Giải tưG4
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
Giải nămG5
0302
Giải sáuG6
6311
4289
7612
Giải bảyG7
695
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
02, 3
11, 2, 4, 5
20
3 
43, 6
57
60
71, 9, 9
83, 9
95, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/10/2023
Đặc biệtĐB
889630
Giải nhấtG1
09992
Giải nhìG2
17448
Giải baG3
85582
46334
Giải tưG4
77755
35132
14815
29731
63328
75746
63164
Giải nămG5
1287
Giải sáuG6
4779
7430
4229
Giải bảyG7
867
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
15
23, 8, 9
30, 0, 1, 2, 4
46, 8
55
64, 7
79
82, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/10/2023
Đặc biệtĐB
052677
Giải nhấtG1
96532
Giải nhìG2
70730
Giải baG3
03172
18742
Giải tưG4
73190
33319
15645
92653
89267
64357
66271
Giải nămG5
7208
Giải sáuG6
5906
3213
7955
Giải bảyG7
766
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
06, 8
13, 9
22
30, 2
42, 5
53, 5, 7
66, 7
71, 2, 7
8 
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/10/2023
Đặc biệtĐB
923362
Giải nhấtG1
22091
Giải nhìG2
26089
Giải baG3
55500
92963
Giải tưG4
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
Giải nămG5
1170
Giải sáuG6
9290
8477
8111
Giải bảyG7
874
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00
11
2 
3 
42, 9
57
62, 3
70, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8
89
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/09/2023
Đặc biệtĐB
014548
Giải nhấtG1
63456
Giải nhìG2
55582
Giải baG3
26990
21063
Giải tưG4
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
Giải nămG5
2042
Giải sáuG6
4518
3686
7340
Giải bảyG7
431
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
0 
10, 7, 8
22
31
40, 2, 7, 8
56, 7
60, 3
70, 9
82, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/09/2023
Đặc biệtĐB
772967
Giải nhấtG1
62211
Giải nhìG2
99605
Giải baG3
57385
87876
Giải tưG4
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
Giải nămG5
0657
Giải sáuG6
8450
7050
7859
Giải bảyG7
963
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05
11, 9
2 
39
41, 4, 4
50, 0, 7, 7, 9
63, 7
74, 6, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/09/2023
Đặc biệtĐB
655753
Giải nhấtG1
57517
Giải nhìG2
23681
Giải baG3
01966
70532
Giải tưG4
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
Giải nămG5
3824
Giải sáuG6
9950
5308
8423
Giải bảyG7
260
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
16, 7
23, 4, 9
32, 6
4 
50, 3
60, 2, 6, 7
7 
81
92, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/09/2023
Đặc biệtĐB
842297
Giải nhấtG1
75733
Giải nhìG2
52287
Giải baG3
64808
75568
Giải tưG4
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
Giải nămG5
1813
Giải sáuG6
9035
7103
5180
Giải bảyG7
450
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
03, 8
13
22, 4, 5
33, 5, 6
41, 7
50, 1, 9
68
7 
80, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/09/2023
Đặc biệtĐB
094438
Giải nhấtG1
45642
Giải nhìG2
59169
Giải baG3
97145
39310
Giải tưG4
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
Giải nămG5
2930
Giải sáuG6
6515
3284
4793
Giải bảyG7
108
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 8
10, 5
27
30, 8
42, 5
55
69
71
84, 9
90, 1, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/08/2023
Đặc biệtĐB
318360
Giải nhấtG1
91350
Giải nhìG2
30022
Giải baG3
35031
93006
Giải tưG4
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
Giải nămG5
0600
Giải sáuG6
3859
0309
2852
Giải bảyG7
184
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 9
12
22
31, 6
47
50, 2, 9
60
73, 4
82, 4, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/08/2023
Đặc biệtĐB
590592
Giải nhấtG1
34630
Giải nhìG2
17672
Giải baG3
20950
72854
Giải tưG4
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
Giải nămG5
5958
Giải sáuG6
0066
8372
7241
Giải bảyG7
491
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01, 6, 9
18, 8
27
30
41
50, 4, 8
66, 7
72, 2, 7
8 
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/08/2023
Đặc biệtĐB
950958
Giải nhấtG1
22313
Giải nhìG2
71942
Giải baG3
06692
83462
Giải tưG4
16528
45209
31872
99123
42951
45674
54073
Giải nămG5
7956
Giải sáuG6
9221
3721
7001
Giải bảyG7
392
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
01, 9
13
21, 1, 3, 8
3 
42
51, 6, 8, 9
62
72, 3, 4
8 
92, 2
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/08/2023
Đặc biệtĐB
105453
Giải nhấtG1
86160
Giải nhìG2
93518
Giải baG3
25364
89086
Giải tưG4
56726
71759
50511
87758
16929
31015
05770
Giải nămG5
1986
Giải sáuG6
4026
0216
6711
Giải bảyG7
351
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
0 
11, 1, 5, 6, 8
26, 6, 9
39
4 
51, 3, 8, 9
60, 4
70
86, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/07/2023
Đặc biệtĐB
005463
Giải nhấtG1
82175
Giải nhìG2
32061
Giải baG3
95651
92218
Giải tưG4
62323
97823
22123
30183
04901
54050
74741
Giải nămG5
3172
Giải sáuG6
7464
3774
6951
Giải bảyG7
723
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
01
18
23, 3, 3, 3
3 
41, 1
50, 1, 1
61, 3, 4
72, 4, 5
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/07/2023
Đặc biệtĐB
433640
Giải nhấtG1
72156
Giải nhìG2
84105
Giải baG3
36729
70025
Giải tưG4
24055
68421
74707
43313
03424
02593
23259
Giải nămG5
8460
Giải sáuG6
8302
1379
6316
Giải bảyG7
962
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 5, 7
13, 6
21, 4, 5, 9
3 
40, 5
55, 6, 9
60, 2
79
8 
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/07/2023
Đặc biệtĐB
405220
Giải nhấtG1
20382
Giải nhìG2
14836
Giải baG3
33950
85296
Giải tưG4
93238
94922
89062
23949
08843
92855
06533
Giải nămG5
1531
Giải sáuG6
4819
9517
2489
Giải bảyG7
166
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
17, 9
20, 2
31, 3, 6, 8
43, 9
50, 5
62, 6
7 
82, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/07/2023
Đặc biệtĐB
380381
Giải nhấtG1
61029
Giải nhìG2
20444
Giải baG3
89179
60177
Giải tưG4
27313
94753
74080
36106
36889
94614
36968
Giải nămG5
7348
Giải sáuG6
4773
9922
1662
Giải bảyG7
793
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06
13, 4
22, 9
3 
44, 8
53
62, 8
73, 7, 9
80, 0, 1, 9
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/06/2023
Đặc biệtĐB
864379
Giải nhấtG1
72431
Giải nhìG2
66037
Giải baG3
52839
26238
Giải tưG4
33528
21162
82737
63430
10065
43034
29298
Giải nămG5
2087
Giải sáuG6
5131
5879
2013
Giải bảyG7
803
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
03
13
28
30, 1, 1, 4, 7, 7, 8, 9
4 
5 
62, 5
79, 9
83, 7
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/06/2023
Đặc biệtĐB
965190
Giải nhấtG1
95396
Giải nhìG2
56777
Giải baG3
65650
23655
Giải tưG4
05882
47217
22693
83665
35962
06330
29012
Giải nămG5
8439
Giải sáuG6
7729
4842
7475
Giải bảyG7
928
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
12, 7
28, 9
30, 9
42, 4
50, 5
62, 5
75, 7
82
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/06/2023
Đặc biệtĐB
861968
Giải nhấtG1
85813
Giải nhìG2
65598
Giải baG3
43914
04147
Giải tưG4
34279
63032
50997
98713
29854
60789
11191
Giải nămG5
4645
Giải sáuG6
8264
3780
1563
Giải bảyG7
250
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
13, 3, 4
28
32
45, 7
50, 4
63, 4, 8
79
80, 9
91, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/06/2023
Đặc biệtĐB
789614
Giải nhấtG1
68734
Giải nhìG2
72216
Giải baG3
23601
69487
Giải tưG4
23308
72430
03966
40800
13582
68962
22013
Giải nămG5
9672
Giải sáuG6
2282
2003
5159
Giải bảyG7
213
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 8
13, 3, 4, 6
2 
30, 4
4 
59
62, 6
72
82, 2, 2, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/06/2023
Đặc biệtĐB
291727
Giải nhấtG1
52325
Giải nhìG2
00695
Giải baG3
40688
40021
Giải tưG4
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
Giải nămG5
3830
Giải sáuG6
1863
1661
4769
Giải bảyG7
417
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
17
21, 5, 7
30
4 
5 
60, 1, 3, 4, 9, 9
71, 7, 7
88
95, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/05/2023
Đặc biệtĐB
262332
Giải nhấtG1
50742
Giải nhìG2
79308
Giải baG3
84930
40724
Giải tưG4
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
Giải nămG5
6404
Giải sáuG6
5999
4933
2511
Giải bảyG7
388
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
02, 4, 8
11, 5
24
30, 2, 2, 3
42, 5
5 
62
79
82, 7, 8
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/05/2023
Đặc biệtĐB
190104
Giải nhấtG1
57724
Giải nhìG2
34408
Giải baG3
68736
81494
Giải tưG4
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
Giải nămG5
6286
Giải sáuG6
3716
8491
3269
Giải bảyG7
083
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
01, 4, 8
10, 3, 6
24, 4
36, 7
4 
5 
61, 9
7 
83, 6
91, 4, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/05/2023
Đặc biệtĐB
019137
Giải nhấtG1
46106
Giải nhìG2
85346
Giải baG3
44933
23653
Giải tưG4
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
Giải nămG5
4861
Giải sáuG6
6041
8589
1073
Giải bảyG7
920
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 6
16
20, 7
31, 3, 7
41, 6
50, 3, 4
61
73, 6
89
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/05/2023
Đặc biệtĐB
986619
Giải nhấtG1
59035
Giải nhìG2
45805
Giải baG3
82507
85674
Giải tưG4
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
Giải nămG5
6378
Giải sáuG6
5839
5489
2494
Giải bảyG7
292
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 5, 7, 9
15, 9
26
35, 9
4 
5 
66
74, 8
85, 9
90, 2, 2, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/04/2023
Đặc biệtĐB
156511
Giải nhấtG1
18454
Giải nhìG2
76112
Giải baG3
30725
37676
Giải tưG4
78279
93399
06133
86733
42785
70699
70146
Giải nămG5
7371
Giải sáuG6
1367
7365
9382
Giải bảyG7
256
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
11, 2
25
33, 3
46
54, 6
65, 7
71, 6, 9
82, 5
99, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/04/2023
Đặc biệtĐB
547431
Giải nhấtG1
21885
Giải nhìG2
23903
Giải baG3
24564
95682
Giải tưG4
67545
21078
11961
62708
50995
14673
02254
Giải nămG5
1716
Giải sáuG6
9853
4054
7463
Giải bảyG7
640
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
03, 8
13, 6
2 
31
40, 5
53, 4, 4
61, 3, 4
73, 8
82, 5
95
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/04/2023
Đặc biệtĐB
871141
Giải nhấtG1
11155
Giải nhìG2
08281
Giải baG3
89724
19633
Giải tưG4
25755
66730
06863
87059
30283
71582
32541
Giải nămG5
4806
Giải sáuG6
8368
6099
5359
Giải bảyG7
082
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
06
1 
24
30, 3
41, 1
55, 5, 9, 9
63, 8
7 
81, 2, 2, 3, 4
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/04/2023
Đặc biệtĐB
666783
Giải nhấtG1
43357
Giải nhìG2
30610
Giải baG3
24824
97082
Giải tưG4
66719
20173
78667
18212
38515
58728
93886
Giải nămG5
0987
Giải sáuG6
6784
3581
8397
Giải bảyG7
016
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 2, 5, 6, 9
24, 8
3 
4 
57
67
73
81, 2, 3, 4, 6, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/03/2023
Đặc biệtĐB
439415
Giải nhấtG1
78290
Giải nhìG2
14209
Giải baG3
68006
72815
Giải tưG4
99151
10020
73658
95037
88884
36885
00966
Giải nămG5
3547
Giải sáuG6
0652
0196
9769
Giải bảyG7
745
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
06, 9
15, 5
20
37
45, 7
51, 2, 8
66, 9
7 
84, 5
90, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/03/2023
Đặc biệtĐB
978152
Giải nhấtG1
81629
Giải nhìG2
02992
Giải baG3
73233
42157
Giải tưG4
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
Giải nămG5
3491
Giải sáuG6
5807
8483
3698
Giải bảyG7
841
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
03, 7, 7, 9
1 
23, 9
33
41, 5
52, 7, 8
6 
70
83
91, 2, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/03/2023
Đặc biệtĐB
466056
Giải nhấtG1
84926
Giải nhìG2
98222
Giải baG3
74547
21834
Giải tưG4
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
Giải nămG5
3683
Giải sáuG6
5134
3604
1653
Giải bảyG7
649
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
04
1 
22, 2, 6
34, 4
43, 3, 6, 7, 9
51, 3, 6
68
7 
83, 3, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/03/2023
Đặc biệtĐB
579157
Giải nhấtG1
84776
Giải nhìG2
48344
Giải baG3
62200
29691
Giải tưG4
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
Giải nămG5
3189
Giải sáuG6
2225
6288
3394
Giải bảyG7
080
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 5
17
25, 6, 9
35, 8
44
53, 7, 9
6 
76
80, 8, 9
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/03/2023
Đặc biệtĐB
602392
Giải nhấtG1
35119
Giải nhìG2
72708
Giải baG3
79160
81079
Giải tưG4
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
Giải nămG5
7432
Giải sáuG6
5209
6083
2104
Giải bảyG7
706
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04, 4, 4, 5, 6, 8, 9
18, 9
2 
32
41
5 
60, 3, 9
79
83, 9
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/02/2023
Đặc biệtĐB
097360
Giải nhấtG1
84129
Giải nhìG2
79571
Giải baG3
01449
33073
Giải tưG4
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
Giải nămG5
0759
Giải sáuG6
9255
3183
3283
Giải bảyG7
023
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
0 
13
23, 5, 9
38, 8
49, 9
55, 9
60
71, 3
80, 3, 3, 6
91
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/02/2023
Đặc biệtĐB
939750
Giải nhấtG1
19359
Giải nhìG2
63614
Giải baG3
95093
54470
Giải tưG4
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
Giải nămG5
2408
Giải sáuG6
7082
6092
9654
Giải bảyG7
985
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
08
10, 4
26
39
42, 7
50, 4, 4, 9
6 
70, 5
82, 5
92, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/02/2023
Đặc biệtĐB
268288
Giải nhấtG1
83550
Giải nhìG2
86546
Giải baG3
89400
81656
Giải tưG4
01373
44085
04326
52313
49880
84621
84892
Giải nămG5
5950
Giải sáuG6
1043
2370
1898
Giải bảyG7
133
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
00
13
21, 6
33, 7
43, 6
50, 0, 6
6 
70, 3
80, 5, 8
92, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/02/2023
Đặc biệtĐB
465624
Giải nhấtG1
00872
Giải nhìG2
90385
Giải baG3
15881
78486
Giải tưG4
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
Giải nămG5
0673
Giải sáuG6
0131
4663
1082
Giải bảyG7
412
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
12
22, 4, 7
31, 9
45
53, 6
63
72, 3
81, 2, 5, 6, 6
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/01/2023
Đặc biệtĐB
743731
Giải nhấtG1
45249
Giải nhìG2
64773
Giải baG3
54981
15530
Giải tưG4
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
Giải nămG5
0901
Giải sáuG6
1731
0234
3585
Giải bảyG7
599
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
29
30, 1, 1, 4
49
51, 2
66
73, 4, 6
81, 5, 6
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/01/2023
Đặc biệtĐB
315368
Giải nhấtG1
14190
Giải nhìG2
50882
Giải baG3
49008
60352
Giải tưG4
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
Giải nămG5
3439
Giải sáuG6
1335
7712
6775
Giải bảyG7
572
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
08
12
23
34, 5, 9
41, 2
52
62, 8
72, 5
82, 5, 8
90, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/01/2023
Đặc biệtĐB
530836
Giải nhấtG1
86987
Giải nhìG2
91674
Giải baG3
79201
91384
Giải tưG4
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
Giải nămG5
1821
Giải sáuG6
3775
4556
8178
Giải bảyG7
184
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
01
10
21, 6
36
43
53, 6, 8, 8
6 
74, 5, 7, 8
81, 4, 4, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/01/2023
Đặc biệtĐB
804309
Giải nhấtG1
72180
Giải nhìG2
78379
Giải baG3
61241
17652
Giải tưG4
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
Giải nămG5
4063
Giải sáuG6
0089
8307
5921
Giải bảyG7
797
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 3, 7, 9
1 
21, 7
3 
41, 8
52
63, 5
72, 7, 9
80, 5, 9
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/12/2022
Đặc biệtĐB
965664
Giải nhấtG1
19500
Giải nhìG2
83731
Giải baG3
83520
09114
Giải tưG4
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
Giải nămG5
7685
Giải sáuG6
8721
6938
1970
Giải bảyG7
482
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00
11, 4, 4, 8
20, 1
31, 8
4 
51, 8
64, 9
70, 5
81, 2, 5
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/12/2022
Đặc biệtĐB
930459
Giải nhấtG1
88017
Giải nhìG2
67901
Giải baG3
52352
55771
Giải tưG4
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
Giải nămG5
7645
Giải sáuG6
6818
0146
3599
Giải bảyG7
174
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01, 4, 5
17, 8, 9
22
35
45, 6
52, 9
63, 8
71, 4
81
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/12/2022
Đặc biệtĐB
408415
Giải nhấtG1
32498
Giải nhìG2
85140
Giải baG3
04655
05602
Giải tưG4
66206
05638
30670
04739
36473
84612
46137
Giải nămG5
4768
Giải sáuG6
3775
7765
1953
Giải bảyG7
481
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 6
12, 5
24
37, 8, 9
40
53, 5
65, 8
70, 3, 5
81
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/12/2022
Đặc biệtĐB
363913
Giải nhấtG1
02436
Giải nhìG2
43772
Giải baG3
19179
06581
Giải tưG4
13521
18058
41044
59358
34126
97676
89717
Giải nămG5
9381
Giải sáuG6
1794
8613
0903
Giải bảyG7
994
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03
13, 3, 7
21, 6
36
44
58, 8
6 
72, 3, 6, 9
81, 1
94, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/12/2022
Đặc biệtĐB
101095
Giải nhấtG1
21794
Giải nhìG2
91943
Giải baG3
77739
10692
Giải tưG4
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
Giải nămG5
2688
Giải sáuG6
5175
8280
8849
Giải bảyG7
761
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
08
17
24
33, 9
42, 3, 9
52
61
75
80, 8
91, 2, 4, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/11/2022
Đặc biệtĐB
790235
Giải nhấtG1
10922
Giải nhìG2
89607
Giải baG3
27887
74775
Giải tưG4
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
Giải nămG5
8490
Giải sáuG6
5305
9228
9780
Giải bảyG7
857
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
05, 7
11, 1
22, 8
35
44
56, 6, 7, 9
65
75
80, 7
90, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/11/2022
Đặc biệtĐB
856327
Giải nhấtG1
78240
Giải nhìG2
52275
Giải baG3
87641
65073
Giải tưG4
79814
96240
90793
62178
68200
53579
89060
Giải nămG5
9451
Giải sáuG6
7820
9036
8611
Giải bảyG7
099
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
00
11, 4
20, 7
36
40, 0, 1
51
60, 7
73, 5, 8, 9
8 
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/11/2022
Đặc biệtĐB
128733
Giải nhấtG1
14445
Giải nhìG2
97033
Giải baG3
50084
59799
Giải tưG4
48055
26620
87577
40277
41807
48367
62722
Giải nămG5
6862
Giải sáuG6
4384
5169
1265
Giải bảyG7
151
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 2
33, 3
45
51, 5, 8
62, 5, 7, 9
77, 7
84, 4
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/11/2022
Đặc biệtĐB
040082
Giải nhấtG1
00970
Giải nhìG2
99147
Giải baG3
07312
47458
Giải tưG4
31161
19493
06744
36061
35803
54381
67369
Giải nămG5
8539
Giải sáuG6
8138
9703
1991
Giải bảyG7
861
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
03, 3
12
29
38, 9
44, 7
58
61, 1, 1, 9
70
81, 2
91, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/10/2022
Đặc biệtĐB
448938
Giải nhấtG1
82776
Giải nhìG2
53835
Giải baG3
49893
33377
Giải tưG4
64083
15524
71966
64784
80131
40841
82115
Giải nămG5
6858
Giải sáuG6
6893
4899
9361
Giải bảyG7
427
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
0 
15
24, 7
31, 3, 5, 8
41
58
61, 6
76, 7
83, 4
93, 3, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/10/2022
Đặc biệtĐB
309477
Giải nhấtG1
20468
Giải nhìG2
56796
Giải baG3
38755
47948
Giải tưG4
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
Giải nămG5
0410
Giải sáuG6
0458
8651
2614
Giải bảyG7
900
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
00
10, 4, 4, 7, 9
2 
38
44, 8
51, 5, 5, 8
61, 8
77
84
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/10/2022
Đặc biệtĐB
223670
Giải nhấtG1
02950
Giải nhìG2
66295
Giải baG3
54930
90929
Giải tưG4
32739
58734
88188
23417
22104
42420
92822
Giải nămG5
0955
Giải sáuG6
5868
9626
9918
Giải bảyG7
494
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
17, 8
20, 2, 6, 9
30, 4, 9, 9
4 
50, 5
68
70
88
94, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/10/2022
Đặc biệtĐB
331442
Giải nhấtG1
23167
Giải nhìG2
35871
Giải baG3
33490
60610
Giải tưG4
11723
12457
95483
29354
07480
07135
28168
Giải nămG5
3044
Giải sáuG6
4108
3594
6689
Giải bảyG7
947
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
08
10
23
35
42, 4, 7
50, 4, 7
67, 8
71
80, 3, 9
90, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/09/2022
Đặc biệtĐB
324226
Giải nhấtG1
95011
Giải nhìG2
83677
Giải baG3
37860
15736
Giải tưG4
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
Giải nămG5
1595
Giải sáuG6
0634
5677
2264
Giải bảyG7
659
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 8
26
34, 6
41, 6
59
60, 4
77, 7
86
92, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/09/2022
Đặc biệtĐB
932249
Giải nhấtG1
27269
Giải nhìG2
23509
Giải baG3
98309
31231
Giải tưG4
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
Giải nămG5
5559
Giải sáuG6
7925
9532
6634
Giải bảyG7
445
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
09, 9
17
25
31, 1, 2, 2, 4
41, 5, 7, 9
59
69
74
83, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/09/2022
Đặc biệtĐB
893906
Giải nhấtG1
96640
Giải nhìG2
35557
Giải baG3
44864
66941
Giải tưG4
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
Giải nămG5
2108
Giải sáuG6
1727
8527
7698
Giải bảyG7
826
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
06, 8
1 
26, 7, 7, 8
3 
40, 1
50, 7
61, 4, 7
74, 6
85
95, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/09/2022
Đặc biệtĐB
608191
Giải nhấtG1
89449
Giải nhìG2
64027
Giải baG3
66629
06124
Giải tưG4
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
Giải nămG5
3131
Giải sáuG6
5200
6851
4246
Giải bảyG7
873
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00, 9
16
24, 7, 9
31, 8
46, 9
51
60, 4, 4
73
83, 5
91
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/09/2022
Đặc biệtĐB
681259
Giải nhấtG1
26274
Giải nhìG2
27753
Giải baG3
84756
16739
Giải tưG4
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
Giải nămG5
0242
Giải sáuG6
5496
4354
7107
Giải bảyG7
238
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 7
13
20, 4, 7
38, 9
42
53, 4, 4, 6, 9
64
74
8 
92, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/08/2022
Đặc biệtĐB
061032
Giải nhấtG1
22007
Giải nhìG2
15098
Giải baG3
07608
76762
Giải tưG4
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
Giải nămG5
0929
Giải sáuG6
0878
5935
8647
Giải bảyG7
474
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
07, 8
1 
21, 9
32, 5
47, 8
51, 9
61, 2
74, 5, 5, 8
83
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/08/2022
Đặc biệtĐB
483569
Giải nhấtG1
00210
Giải nhìG2
21674
Giải baG3
68656
93672
Giải tưG4
28801
26130
03688
94137
37487
31103
52614
Giải nămG5
4711
Giải sáuG6
5914
8202
9808
Giải bảyG7
219
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 8
10, 1, 4, 4, 9
2 
30, 0, 7
4 
56
69
72, 4
87, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/08/2022
Đặc biệtĐB
667870
Giải nhấtG1
68940
Giải nhìG2
69893
Giải baG3
37745
37593
Giải tưG4
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
Giải nămG5
5987
Giải sáuG6
9670
6868
5070
Giải bảyG7
243
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
05
10, 5, 6, 9
25
31
40, 3, 5
5 
68
70, 0, 0
87
93, 3, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/08/2022
Đặc biệtĐB
687390
Giải nhấtG1
28755
Giải nhìG2
22237
Giải baG3
21096
47622
Giải tưG4
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
Giải nămG5
3348
Giải sáuG6
2636
5893
2171
Giải bảyG7
562
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
02, 4
18
22
32, 6, 7
44, 6, 8
55
62, 8
71
89
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/07/2022
Đặc biệtĐB
993386
Giải nhấtG1
79696
Giải nhìG2
49335
Giải baG3
98172
82665
Giải tưG4
81029
89280
55251
71397
02332
49949
91462
Giải nămG5
7922
Giải sáuG6
3115
2578
3025
Giải bảyG7
732
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
0 
15
22, 5, 9
32, 2, 5
49
51
62, 5
72, 8
80, 2, 6
96, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/07/2022
Đặc biệtĐB
881693
Giải nhấtG1
57432
Giải nhìG2
20595
Giải baG3
30148
16543
Giải tưG4
83886
03553
69797
72808
59825
14731
60488
Giải nămG5
0459
Giải sáuG6
5187
3908
5112
Giải bảyG7
258
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
08, 8
12
25
31, 2
43, 8
53, 8, 9
6 
79
86, 7, 8
93, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/07/2022
Đặc biệtĐB
247969
Giải nhấtG1
21685
Giải nhìG2
49993
Giải baG3
34704
55496
Giải tưG4
29257
66414
15429
34563
49519
06990
52367
Giải nămG5
0471
Giải sáuG6
6719
6474
7021
Giải bảyG7
909
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
04, 9
14, 9, 9
21, 9
3 
4 
57
63, 7, 9
71, 4
85, 6
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/07/2022
Đặc biệtĐB
970101
Giải nhấtG1
03435
Giải nhìG2
35724
Giải baG3
75011
91975
Giải tưG4
67123
76393
04574
83907
80995
40996
63213
Giải nămG5
1495
Giải sáuG6
6843
9225
7455
Giải bảyG7
752
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
01, 7
11, 3
23, 4, 5
35
43
52, 5
6 
74, 5
8 
93, 3, 5, 5, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/07/2022
Đặc biệtĐB
996421
Giải nhấtG1
22838
Giải nhìG2
91358
Giải baG3
67192
65832
Giải tưG4
73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621
Giải nămG5
8577
Giải sáuG6
7239
3261
3420
Giải bảyG7
847
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
10, 6
20, 1, 1
32, 8, 9, 9
47, 7
55, 8
61, 5
77
84
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/06/2022
Đặc biệtĐB
108205
Giải nhấtG1
92717
Giải nhìG2
40422
Giải baG3
82924
78594
Giải tưG4
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
Giải nămG5
3535
Giải sáuG6
6988
4386
7319
Giải bảyG7
101
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
01, 5
14, 4, 6, 7, 9
22, 4, 7
35
4 
5 
65
72, 3
82, 6, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/06/2022
Đặc biệtĐB
849019
Giải nhấtG1
82578
Giải nhìG2
75063
Giải baG3
11006
93358
Giải tưG4
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
Giải nămG5
9179
Giải sáuG6
8799
7813
4322
Giải bảyG7
692
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01, 6
10, 3, 9
22
3 
49
58
63, 5
70, 4, 8, 9
85, 8
92, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/06/2022
Đặc biệtĐB
755621
Giải nhấtG1
24246
Giải nhìG2
75773
Giải baG3
02214
89743
Giải tưG4
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
Giải nămG5
7629
Giải sáuG6
2652
1618
0597
Giải bảyG7
438
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
08, 9
14, 8
21, 9
38
43, 3, 6
52
6 
73, 3, 6
81
90, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/06/2022
Đặc biệtĐB
100164
Giải nhấtG1
48030
Giải nhìG2
71997
Giải baG3
93308
32109
Giải tưG4
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
Giải nămG5
9959
Giải sáuG6
1765
8406
6489
Giải bảyG7
469
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
06, 7, 8, 9
11
2 
30, 4, 5, 5, 7
4 
59
64, 5, 9
70
83, 9
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/05/2022
Đặc biệtĐB
993153
Giải nhấtG1
15708
Giải nhìG2
80048
Giải baG3
92554
42920
Giải tưG4
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
Giải nămG5
5163
Giải sáuG6
7683
1750
4399
Giải bảyG7
994
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
08
16
20
33, 6
48
50, 3, 4
62, 3
74, 9
83, 9
93, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/05/2022
Đặc biệtĐB
492297
Giải nhấtG1
73063
Giải nhìG2
24311
Giải baG3
33472
89414
Giải tưG4
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
Giải nămG5
1112
Giải sáuG6
0983
6249
7830
Giải bảyG7
438
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 4
26
30, 8
45, 9
58
63, 7
70, 1, 2, 7
83
94, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/05/2022
Đặc biệtĐB
391426
Giải nhấtG1
81216
Giải nhìG2
02139
Giải baG3
92051
32259
Giải tưG4
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
Giải nămG5
0069
Giải sáuG6
9450
0756
5066
Giải bảyG7
851
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
05, 8, 9
16
22, 2, 6
35, 9
4 
50, 1, 1, 6, 9
66, 9
7 
81
91
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/05/2022
Đặc biệtĐB
751499
Giải nhấtG1
69325
Giải nhìG2
84140
Giải baG3
51034
49649
Giải tưG4
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
Giải nămG5
9989
Giải sáuG6
2762
3276
3567
Giải bảyG7
526
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 5, 6
30, 1, 3, 4
40, 0, 9
5 
62, 5, 7
72, 6
81, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/04/2022
Đặc biệtĐB
820491
Giải nhấtG1
10701
Giải nhìG2
03844
Giải baG3
42372
47346
Giải tưG4
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
Giải nămG5
7991
Giải sáuG6
7179
4095
7772
Giải bảyG7
941
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
01
17
24, 8
3 
41, 4, 6
5 
61, 8
72, 2, 5, 8, 9
8 
91, 1, 1, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/04/2022
Đặc biệtĐB
962651
Giải nhấtG1
11152
Giải nhìG2
82353
Giải baG3
75935
31234
Giải tưG4
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
Giải nămG5
2129
Giải sáuG6
2052
5358
0033
Giải bảyG7
838
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
16
20, 9
33, 4, 5, 8, 9
45
51, 2, 2, 3, 7, 8
61
72, 5
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/04/2022
Đặc biệtĐB
441663
Giải nhấtG1
11015
Giải nhìG2
61583
Giải baG3
16022
12929
Giải tưG4
89622
46566
28545
71485
13116
38893
11890
Giải nămG5
0917
Giải sáuG6
3450
8517
9796
Giải bảyG7
518
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
15, 6, 7, 7, 8
22, 2, 9
35
45
50
63, 6
7 
83, 5
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/04/2022
Đặc biệtĐB
124910
Giải nhấtG1
68648
Giải nhìG2
86806
Giải baG3
86469
48938
Giải tưG4
04098
61379
74376
72568
76704
38276
79906
Giải nămG5
0063
Giải sáuG6
8836
7817
8076
Giải bảyG7
027
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
04, 6, 6
10, 4, 7
27
36, 8
48
5 
63, 8, 9
76, 6, 6, 9
8 
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/04/2022
Đặc biệtĐB
139570
Giải nhấtG1
98867
Giải nhìG2
01066
Giải baG3
66593
24995
Giải tưG4
38997
64841
14642
51266
36618
99389
65355
Giải nămG5
7363
Giải sáuG6
3329
7365
4926
Giải bảyG7
402
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
10, 8
26, 9
3 
41, 2
55
63, 5, 6, 6, 7
70
89
93, 5, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/03/2022
Đặc biệtĐB
623717
Giải nhấtG1
30634
Giải nhìG2
76367
Giải baG3
25988
05554
Giải tưG4
25516
84928
30954
84152
93453
25371
92579
Giải nămG5
7875
Giải sáuG6
4923
4975
8513
Giải bảyG7
079
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 7
23, 8
34
4 
52, 3, 3, 4, 4
67
71, 5, 5, 9, 9
88
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/03/2022
Đặc biệtĐB
276576
Giải nhấtG1
15838
Giải nhìG2
80298
Giải baG3
25805
75111
Giải tưG4
10190
40239
54218
60700
22835
75246
70777
Giải nămG5
6529
Giải sáuG6
2037
3233
1243
Giải bảyG7
282
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
00, 5
11, 8
29
33, 5, 7, 8, 9
43, 6, 6
5 
6 
76, 7
82
90, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/03/2022
Đặc biệtĐB
234348
Giải nhấtG1
47257
Giải nhìG2
98163
Giải baG3
64864
01902
Giải tưG4
51518
94398
58719
10917
34843
40668
08779
Giải nămG5
4809
Giải sáuG6
3077
8183
0753
Giải bảyG7
723
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 9
17, 8, 9
22, 3
3 
43, 8
53, 7
63, 4, 8
77, 9
83
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/03/2022
Đặc biệtĐB
476410
Giải nhấtG1
88042
Giải nhìG2
72178
Giải baG3
29510
88430
Giải tưG4
38233
87396
33264
83109
32538
06772
17925
Giải nămG5
0678
Giải sáuG6
0273
1336
5584
Giải bảyG7
921
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
09
10, 0
21, 2, 5
30, 3, 6, 8
42
5 
64
72, 3, 8, 8
84
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/02/2022
Đặc biệtĐB
213541
Giải nhấtG1
28099
Giải nhìG2
79787
Giải baG3
55308
43026
Giải tưG4
19945
29749
05910
01439
79267
92468
20862
Giải nămG5
6978
Giải sáuG6
8633
8349
3541
Giải bảyG7
637
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
08
10
26
33, 7, 8, 9
41, 1, 5, 9, 9
5 
62, 7, 8
78
87
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/02/2022
Đặc biệtĐB
870543
Giải nhấtG1
24245
Giải nhìG2
05991
Giải baG3
70142
85114
Giải tưG4
45452
57813
18429
05709
41584
71686
39770
Giải nămG5
0532
Giải sáuG6
2265
2916
5608
Giải bảyG7
240
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
08, 9
13, 4, 6
29
32
40, 2, 3, 5
52
65
70
84, 6
91, 1
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/02/2022
Đặc biệtĐB
604043
Giải nhấtG1
85454
Giải nhìG2
45081
Giải baG3
79440
69261
Giải tưG4
13925
17399
77015
23759
80149
70498
91989
Giải nămG5
4754
Giải sáuG6
6216
7433
6688
Giải bảyG7
038
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
15, 6
25
33, 5, 8
40, 3, 9
54, 4, 9
61
7 
81, 8, 9
98, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/02/2022
Đặc biệtĐB
539417
Giải nhấtG1
31902
Giải nhìG2
84667
Giải baG3
31165
09388
Giải tưG4
59257
42774
60860
41172
81966
15777
01487
Giải nămG5
3943
Giải sáuG6
4670
6197
8338
Giải bảyG7
876
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
02
17
2 
38
43, 9
57
60, 5, 6, 7
70, 2, 4, 6, 7
87, 8
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/01/2022
Đặc biệtĐB
755821
Giải nhấtG1
92956
Giải nhìG2
35440
Giải baG3
97105
08706
Giải tưG4
66645
39568
91517
37047
27562
39449
43096
Giải nămG5
7227
Giải sáuG6
0386
7993
5131
Giải bảyG7
903
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
03, 5, 6
15, 7
21, 7
31
40, 5, 7, 9
56
62, 8
7 
86
93, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/01/2022
Đặc biệtĐB
202497
Giải nhấtG1
87668
Giải nhìG2
87192
Giải baG3
71746
43211
Giải tưG4
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
Giải nămG5
7735
Giải sáuG6
1829
1720
7301
Giải bảyG7
609
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
01, 9, 9
11
20, 3, 9
35
43, 6
5 
68
70, 5
83, 9
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/01/2022
Đặc biệtĐB
422796
Giải nhấtG1
74093
Giải nhìG2
78108
Giải baG3
28126
20341
Giải tưG4
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
Giải nămG5
6957
Giải sáuG6
3533
6751
9323
Giải bảyG7
139
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
08
11, 9
23, 6
31, 3, 9
41
51, 4, 7
60
79
88
93, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/01/2022
Đặc biệtĐB
591477
Giải nhấtG1
65428
Giải nhìG2
75295
Giải baG3
95885
85122
Giải tưG4
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
Giải nămG5
7805
Giải sáuG6
6248
5951
9996
Giải bảyG7
444
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05
15
22, 8, 9
34, 9
44, 6, 7, 8
51
6 
77
85, 7
95, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/12/2021
Đặc biệtĐB
026807
Giải nhấtG1
69905
Giải nhìG2
78716
Giải baG3
66963
29885
Giải tưG4
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
Giải nămG5
1330
Giải sáuG6
0759
1950
5999
Giải bảyG7
289
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
01, 5, 7
10, 6
2 
30
42
50, 1, 9
63, 9
7 
83, 5, 9
90, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/12/2021
Đặc biệtĐB
059661
Giải nhấtG1
32404
Giải nhìG2
77702
Giải baG3
37144
31690
Giải tưG4
88291
87009
81783
42925
04910
25528
73785
Giải nămG5
6789
Giải sáuG6
0186
2714
2228
Giải bảyG7
076
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02, 4, 9
10, 4
25, 8, 8
32
44
5 
61
76
83, 5, 6, 9
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/12/2021
Đặc biệtĐB
410612
Giải nhấtG1
29434
Giải nhìG2
70831
Giải baG3
30586
23869
Giải tưG4
93735
00498
95644
61459
81100
79102
84864
Giải nămG5
4143
Giải sáuG6
5291
9529
5467
Giải bảyG7
769
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
00, 2
12
29, 9
31, 4, 5
43, 4
59
64, 7, 9, 9
7 
86
91, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/12/2021
Đặc biệtĐB
055135
Giải nhấtG1
49211
Giải nhìG2
58599
Giải baG3
78530
30825
Giải tưG4
40967
86225
72034
81784
82878
71449
97070
Giải nămG5
0613
Giải sáuG6
5902
4022
4556
Giải bảyG7
604
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
02, 4
11, 3, 6
22, 5, 5
30, 4, 5
49
56
67
70, 8
84
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/12/2021
Đặc biệtĐB
605667
Giải nhấtG1
37143
Giải nhìG2
40224
Giải baG3
98309
02370
Giải tưG4
24095
60789
19916
64691
04894
59234
67216
Giải nămG5
0225
Giải sáuG6
2384
5429
8370
Giải bảyG7
566
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
09
16, 6, 7
24, 5, 9
34
43
5 
66, 7
70, 0
84, 9
91, 4, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/11/2021
Đặc biệtĐB
411917
Giải nhấtG1
37493
Giải nhìG2
17522
Giải baG3
13186
53378
Giải tưG4
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
Giải nămG5
0304
Giải sáuG6
0971
7169
7989
Giải bảyG7
193
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 8
17
22, 3
3 
4 
5 
69
71, 7, 8, 9
82, 6, 9
93, 3, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/11/2021
Đặc biệtĐB
108474
Giải nhấtG1
10524
Giải nhìG2
36201
Giải baG3
69940
36072
Giải tưG4
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
Giải nămG5
1048
Giải sáuG6
6118
3326
4935
Giải bảyG7
564
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
01, 4
18
24, 6
33, 4, 5
40, 7, 8
5 
64, 4, 6
72, 4, 9
82
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/11/2021
Đặc biệtĐB
016307
Giải nhấtG1
26422
Giải nhìG2
23144
Giải baG3
71964
51329
Giải tưG4
18452
75928
31233
48560
14445
58521
07978
Giải nămG5
3252
Giải sáuG6
2871
4158
3312
Giải bảyG7
727
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
07
12
21, 2, 7, 8, 9
33
44, 5
52, 2, 8
60, 4
71, 3, 8
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/11/2021
Đặc biệtĐB
313543
Giải nhấtG1
71421
Giải nhìG2
14757
Giải baG3
75892
39006
Giải tưG4
80952
34830
42203
59205
30680
21087
86837
Giải nămG5
8426
Giải sáuG6
6954
9770
3706
Giải bảyG7
123
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03, 5, 6, 6
1 
21, 3, 6
30, 7
43
52, 4, 7
65
70
80, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/10/2021
Đặc biệtĐB
566307
Giải nhấtG1
28733
Giải nhìG2
79548
Giải baG3
96588
48326
Giải tưG4
77989
44921
26156
31714
27574
50907
70726
Giải nămG5
1116
Giải sáuG6
9217
3170
2453
Giải bảyG7
317
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
07, 7
14, 6, 7, 7
21, 6, 6
33
48
53, 6
6 
70, 4, 9
88, 9
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/10/2021
Đặc biệtĐB
863825
Giải nhấtG1
31373
Giải nhìG2
99169
Giải baG3
88733
60955
Giải tưG4
04989
02060
99520
88062
76927
22271
92952
Giải nămG5
7623
Giải sáuG6
1934
0427
4660
Giải bảyG7
164
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 3, 5, 7, 7
33, 4
4 
52, 5
60, 0, 2, 4, 4, 9
71, 3
89
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/07/2021
Đặc biệtĐB
922293
Giải nhấtG1
64473
Giải nhìG2
46311
Giải baG3
53302
26287
Giải tưG4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải nămG5
7120
Giải sáuG6
3648
3821
1918
Giải bảyG7
360
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02
11, 5, 8
20, 1, 2, 3
30, 4
48
5 
60, 6
73
87, 7, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/06/2021
Đặc biệtĐB
187649
Giải nhấtG1
76674
Giải nhìG2
36389
Giải baG3
80606
46367
Giải tưG4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
Giải nămG5
6678
Giải sáuG6
3303
7357
0416
Giải bảyG7
310
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
03, 3, 4, 6
10, 6
2 
35
49
57
67
70, 4, 6, 8
89
91, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/06/2021
Đặc biệtĐB
156167
Giải nhấtG1
74954
Giải nhìG2
52769
Giải baG3
08560
55737
Giải tưG4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
8506
7431
9707
Giải bảyG7
998
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
06, 6, 7, 9, 9
1 
21
31, 6, 7
42, 9
54
60, 7, 9
74
85
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/06/2021
Đặc biệtĐB
547575
Giải nhấtG1
85642
Giải nhìG2
64161
Giải baG3
85893
47387
Giải tưG4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
Giải nămG5
2454
Giải sáuG6
8143
5461
4099
Giải bảyG7
982
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
06
17
2 
33
42, 2, 3
54
61, 1, 1, 4
71, 5
82, 7
93, 4, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/06/2021
Đặc biệtĐB
624597
Giải nhấtG1
12455
Giải nhìG2
12588
Giải baG3
79982
91701
Giải tưG4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
Giải nămG5
8943
Giải sáuG6
2203
5540
2962
Giải bảyG7
133
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
15, 7
2 
33, 5, 7
40, 2, 3
55
62
7 
82, 5, 6, 8
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/05/2021
Đặc biệtĐB
025441
Giải nhấtG1
72438
Giải nhìG2
73169
Giải baG3
13616
05270
Giải tưG4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
Giải nămG5
0437
Giải sáuG6
3365
3500
2949
Giải bảyG7
660
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 8, 9
16, 7, 9
27
37, 8
41, 3, 7, 9
5 
60, 5, 9
70
8 
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/05/2021
Đặc biệtĐB
727533
Giải nhấtG1
90695
Giải nhìG2
76194
Giải baG3
22792
42444
Giải tưG4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
Giải nămG5
8279
Giải sáuG6
8373
6343
7153
Giải bảyG7
306
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
06
1 
2 
30, 2, 3
43, 4
51, 2, 3
6 
71, 3, 9
83
92, 4, 5, 5, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/05/2021
Đặc biệtĐB
873650
Giải nhấtG1
62370
Giải nhìG2
43137
Giải baG3
57469
79825
Giải tưG4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
Giải nămG5
2736
Giải sáuG6
9052
2570
2847
Giải bảyG7
395
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03
1 
25, 5, 8
33, 6, 7
47
50, 2, 7
61, 5, 9
70, 0, 7
8 
95
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/05/2021
Đặc biệtĐB
450087
Giải nhấtG1
67924
Giải nhìG2
44095
Giải baG3
22174
92301
Giải tưG4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
Giải nămG5
6007
Giải sáuG6
8387
8809
6055
Giải bảyG7
456
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 8, 9
15
20, 4, 9
3 
4 
55, 6
6 
74
83, 7, 7, 9
92, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/04/2021
Đặc biệtĐB
300869
Giải nhấtG1
16741
Giải nhìG2
89178
Giải baG3
20099
34251
Giải tưG4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
Giải nămG5
1216
Giải sáuG6
7391
5005
1410
Giải bảyG7
503
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
10, 2, 6
2 
32, 8
41
51
67, 9
71, 8
8 
91, 6, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/04/2021
Đặc biệtĐB
414609
Giải nhấtG1
49662
Giải nhìG2
72973
Giải baG3
48494
57446
Giải tưG4
33340
52639
05012
59852
33004
38386
89132
Giải nămG5
4975
Giải sáuG6
9521
1652
5379
Giải bảyG7
137
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 9
12
21
32, 7, 9
40, 6
52, 2
62, 4
73, 5, 9
86
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/04/2021
Đặc biệtĐB
847899
Giải nhấtG1
53601
Giải nhìG2
19162
Giải baG3
16075
93560
Giải tưG4
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
Giải nămG5
3247
Giải sáuG6
4777
0857
0761
Giải bảyG7
731
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
01, 2
13
2 
31
46, 7
57, 9
60, 0, 1, 2, 7
75, 7
82
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/04/2021
Đặc biệtĐB
269016
Giải nhấtG1
74649
Giải nhìG2
72113
Giải baG3
46614
47869
Giải tưG4
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
Giải nămG5
1722
Giải sáuG6
4869
1223
4162
Giải bảyG7
507
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
07
13, 4, 6
21, 2, 3
3 
47, 9
53
61, 2, 3, 9, 9
7 
84, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/04/2021
Đặc biệtĐB
852531
Giải nhấtG1
36707
Giải nhìG2
14693
Giải baG3
31002
96482
Giải tưG4
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
Giải nămG5
6014
Giải sáuG6
8211
0392
7980
Giải bảyG7
943
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4
23, 6, 7
31, 9
40, 3, 6
5 
64
7 
80, 2
92, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/03/2021
Đặc biệtĐB
174652
Giải nhấtG1
99377
Giải nhìG2
57323
Giải baG3
94526
18419
Giải tưG4
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
Giải nămG5
0980
Giải sáuG6
1161
7288
5153
Giải bảyG7
852
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07
19
23, 6, 9
3 
40
52, 2, 3, 6
61, 9
77, 9
80, 8
93, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/03/2021
Đặc biệtĐB
215010
Giải nhấtG1
81560
Giải nhìG2
66427
Giải baG3
97503
17921
Giải tưG4
79711
10285
12816
79938
87127
05080
53579
Giải nămG5
6699
Giải sáuG6
3901
7963
2470
Giải bảyG7
067
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
01, 3
10, 1, 6
21, 7, 7
38
47
5 
60, 3, 7
70, 9
80, 5
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/03/2021
Đặc biệtĐB
337724
Giải nhấtG1
82645
Giải nhìG2
31415
Giải baG3
50896
02668
Giải tưG4
79199
87206
18232
53965
68212
32502
52586
Giải nămG5
9405
Giải sáuG6
6969
6383
1111
Giải bảyG7
856
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 6
11, 2, 5
24
32
45
56
65, 8, 9
7 
83, 6
96, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/03/2021
Đặc biệtĐB
957311
Giải nhấtG1
31990
Giải nhìG2
22934
Giải baG3
43482
47559
Giải tưG4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
Giải nămG5
6122
Giải sáuG6
2582
6204
1518
Giải bảyG7
660
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
11, 8
22
32, 3, 4, 9
4 
59
60, 7
72, 8
82, 2
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/02/2021
Đặc biệtĐB
513093
Giải nhấtG1
70545
Giải nhìG2
17777
Giải baG3
38984
84649
Giải tưG4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
Giải nămG5
0762
Giải sáuG6
5736
6543
5422
Giải bảyG7
736
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08, 8
18, 8
22
36, 6
41, 3, 5, 9
57
62
77, 7
84, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/02/2021
Đặc biệtĐB
087753
Giải nhấtG1
24048
Giải nhìG2
54455
Giải baG3
87778
70528
Giải tưG4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
Giải nămG5
8748
Giải sáuG6
3426
1371
5691
Giải bảyG7
136
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
26, 8, 8
30, 6
45, 8, 8
53, 5
61, 4, 5
71, 8, 9
8 
91, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/02/2021
Đặc biệtĐB
548424
Giải nhấtG1
35755
Giải nhìG2
97129
Giải baG3
84032
50508
Giải tưG4
53946
50964
84735
94310
48038
84003
51179
Giải nămG5
6167
Giải sáuG6
5578
2952
4886
Giải bảyG7
285
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03, 8
10
24, 7, 9
32, 5, 8
46
52, 5
64, 7
78, 9
85, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/02/2021
Đặc biệtĐB
707735
Giải nhấtG1
53906
Giải nhìG2
86185
Giải baG3
78641
99492
Giải tưG4
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
Giải nămG5
8125
Giải sáuG6
4728
7801
6868
Giải bảyG7
853
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 5, 6
11
25, 5, 8, 8
33, 5
41
53, 3
68
7 
80, 5
92, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/01/2021
Đặc biệtĐB
593061
Giải nhấtG1
03969
Giải nhìG2
75869
Giải baG3
29460
82724
Giải tưG4
90151</