Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024
Đặc biệtĐB
399789
Giải nhấtG1
72649
Giải nhìG2
08364
Giải baG3
55889
24239
Giải tưG4
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
Giải nămG5
2699
Giải sáuG6
4479
9703
6848
Giải bảyG7
605
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 5
1 
21, 2, 8
39
48, 8, 9
58
62, 4
76, 9
85, 9, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024
Đặc biệtĐB
215939
Giải nhấtG1
32888
Giải nhìG2
32680
Giải baG3
64607
29106
Giải tưG4
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
Giải nămG5
8758
Giải sáuG6
1957
6763
6652
Giải bảyG7
568
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 6, 7
16
22
31, 9
43, 8
52, 7, 8
63, 8
7 
80, 5, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024
Đặc biệtĐB
951541
Giải nhấtG1
81309
Giải nhìG2
34018
Giải baG3
25114
51091
Giải tưG4
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
Giải nămG5
7396
Giải sáuG6
1557
6685
6201
Giải bảyG7
760
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 9
12, 4, 8
2 
38
41, 7
57
60, 3
7 
85
91, 4, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024
Đặc biệtĐB
588936
Giải nhấtG1
00887
Giải nhìG2
14937
Giải baG3
99073
79755
Giải tưG4
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
Giải nămG5
9960
Giải sáuG6
7393
8629
4413
Giải bảyG7
507
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03, 7
13
23, 9
36, 7
46
55, 8
60, 0, 3, 3
73
87
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024
Đặc biệtĐB
233766
Giải nhấtG1
65446
Giải nhìG2
26784
Giải baG3
46315
11735
Giải tưG4
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
Giải nămG5
5414
Giải sáuG6
1768
2876
3158
Giải bảyG7
090
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 5, 6
2 
35, 8
46
58, 8
66, 8, 9, 9
76
84, 4, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024
Đặc biệtĐB
042247
Giải nhấtG1
65547
Giải nhìG2
51693
Giải baG3
15338
07649
Giải tưG4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
Giải nămG5
4062
Giải sáuG6
0390
2128
5774
Giải bảyG7
058
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02
18
28
32, 8
42, 6, 7, 7, 9
50, 8
62
74, 9
8 
90, 1, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024
Đặc biệtĐB
714218
Giải nhấtG1
31746
Giải nhìG2
33403
Giải baG3
39991
58620
Giải tưG4
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
Giải nămG5
1054
Giải sáuG6
1618
4006
1746
Giải bảyG7
119
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 7
18, 8, 9
20, 3
30
46, 6
53, 4
60
75
8 
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024
Đặc biệtĐB
419373
Giải nhấtG1
23761
Giải nhìG2
64933
Giải baG3
07149
09358
Giải tưG4
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
Giải nămG5
7698
Giải sáuG6
8045
1250
8648
Giải bảyG7
319
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
33, 8
43, 3, 5, 8, 9
50, 5, 8
61, 4
73
86
90, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024
Đặc biệtĐB
509824
Giải nhấtG1
19624
Giải nhìG2
70170
Giải baG3
50630
71546
Giải tưG4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
Giải nămG5
2660
Giải sáuG6
8048
0975
2534
Giải bảyG7
522
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
1 
22, 4, 4, 6
30, 4
46, 8
50, 3
60
70, 5, 6
80
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024
Đặc biệtĐB
572177
Giải nhấtG1
43848
Giải nhìG2
01658
Giải baG3
10268
78091
Giải tưG4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
Giải nămG5
4481
Giải sáuG6
3589
7395
3819
Giải bảyG7
753
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
19
2 
31, 6
41, 4, 8
53, 8
68
72, 5, 7, 8
81, 9
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024
Đặc biệtĐB
241962
Giải nhấtG1
45638
Giải nhìG2
51723
Giải baG3
17283
35464
Giải tưG4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
Giải nămG5
5232
Giải sáuG6
7632
0465
5085
Giải bảyG7
108
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
01, 8
15
23, 9
30, 2, 2, 8
4 
5 
62, 4, 5
72, 4
80, 3, 5
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/05/2024
Đặc biệtĐB
578368
Giải nhấtG1
36637
Giải nhìG2
17318
Giải baG3
86900
23886
Giải tưG4
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
Giải nămG5
5849
Giải sáuG6
7300
2723
6364
Giải bảyG7
794
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00, 0, 4
18, 8
23, 5
33, 7
49
5 
64, 8
7 
80, 0, 6, 6
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/04/2024
Đặc biệtĐB
374688
Giải nhấtG1
44194
Giải nhìG2
01770
Giải baG3
18081
49464
Giải tưG4
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
Giải nămG5
6740
Giải sáuG6
2764
0406
5662
Giải bảyG7
128
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 7
21, 5, 6, 8
3 
40
5 
62, 4, 4
70
81, 4, 5, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/04/2024
Đặc biệtĐB
925135
Giải nhấtG1
50877
Giải nhìG2
14202
Giải baG3
96965
01802
Giải tưG4
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
Giải nămG5
8626
Giải sáuG6
0297
3244
7846
Giải bảyG7
179
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 2
15, 5
22, 6
35, 9
44, 6
54
65
77, 9
86
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024
Đặc biệtĐB
924807
Giải nhấtG1
47773
Giải nhìG2
57750
Giải baG3
83381
42863
Giải tưG4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
Giải nămG5
8361
Giải sáuG6
8247
1634
5823
Giải bảyG7
365
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
07, 9
1 
23
32, 2, 4, 5
44, 7
50
61, 3, 5
73
81, 5
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/04/2024
Đặc biệtĐB
717252
Giải nhấtG1
04570
Giải nhìG2
13554
Giải baG3
50525
55711
Giải tưG4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
Giải nămG5
1691
Giải sáuG6
1098
7894
7981
Giải bảyG7
131
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
06
11, 2, 9
25, 7
31, 2
4 
52, 4
61, 9
70
81
91, 4, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/03/2024
Đặc biệtĐB
984849
Giải nhấtG1
67948
Giải nhìG2
53550
Giải baG3
84206
12533
Giải tưG4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
Giải nămG5
3788
Giải sáuG6
7523
3120
8730
Giải bảyG7
053
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06
13
20, 3, 5, 8
30, 3, 5, 5
48, 9
50, 2, 3
62
7 
82, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/03/2024
Đặc biệtĐB
633459
Giải nhấtG1
24641
Giải nhìG2
96265
Giải baG3
71099
55739
Giải tưG4
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
Giải nămG5
5744
Giải sáuG6
8574
2056
7385
Giải bảyG7
366
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
08
14
29
31, 7, 9
41, 4
56, 9
61, 5, 6
74
85
91, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/03/2024
Đặc biệtĐB
970015
Giải nhấtG1
76532
Giải nhìG2
57358
Giải baG3
44289
24405
Giải tưG4
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
Giải nămG5
0201
Giải sáuG6
2101
2453
9449
Giải bảyG7
000
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 5, 5
13, 5, 9
2 
32, 4
46, 9
53, 3, 8
6 
7 
89
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/03/2024
Đặc biệtĐB
050654
Giải nhấtG1
07221
Giải nhìG2
97037
Giải baG3
99662
38465
Giải tưG4
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
Giải nămG5
9908
Giải sáuG6
6982
9266
3551
Giải bảyG7
770
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 7, 8
21
30, 0, 7
4 
51, 4, 7
62, 5, 6
70
82
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/03/2024
Đặc biệtĐB
033249
Giải nhấtG1
46151
Giải nhìG2
30789
Giải baG3
00170
11885
Giải tưG4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
Giải nămG5
4402
Giải sáuG6
0328
2495
8118
Giải bảyG7
499
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
10, 0, 8
27, 8
35
49
51
68, 8
70, 2
82, 5, 9
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/02/2024
Đặc biệtĐB
066012
Giải nhấtG1
74448
Giải nhìG2
86037
Giải baG3
48073
65248
Giải tưG4
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
Giải nămG5
0683
Giải sáuG6
0293
7411
1459
Giải bảyG7
202
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
02
11, 2
2 
30, 1, 2, 7
46, 8, 8
59
62, 2
73, 9
83, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/02/2024
Đặc biệtĐB
657838
Giải nhấtG1
94677
Giải nhìG2
23625
Giải baG3
38269
04757
Giải tưG4
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
Giải nămG5
1396
Giải sáuG6
3257
1970
7932
Giải bảyG7
971
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
1 
23, 5
32, 8
4 
57, 7
62, 9
70, 1, 3, 6, 7, 9
86, 7
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/02/2024
Đặc biệtĐB
818015
Giải nhấtG1
83178
Giải nhìG2
03529
Giải baG3
40231
79984
Giải tưG4
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
Giải nămG5
2690
Giải sáuG6
0886
6250
9629
Giải bảyG7
426
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
13, 5, 6
22, 6, 9, 9
31, 7
4 
50, 1
67
78
83, 4, 6
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/02/2024
Đặc biệtĐB
809593
Giải nhấtG1
58625
Giải nhìG2
97837
Giải baG3
03116
35420
Giải tưG4
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
Giải nămG5
1558
Giải sáuG6
5753
0576
7292
Giải bảyG7
685
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
05
12, 6, 9
20, 3, 5
30, 1, 2, 7
4 
53, 8
61
76
85
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/01/2024
Đặc biệtĐB
048387
Giải nhấtG1
25706
Giải nhìG2
30071
Giải baG3
48540
19318
Giải tưG4
88162
85833
56121
18468
70048
78728
29312
Giải nămG5
2043
Giải sáuG6
9122
5969
0450
Giải bảyG7
635
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06
12, 8
21, 2, 8
33, 5
40, 3, 8
50
62, 8, 9
71, 1
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/01/2024
Đặc biệtĐB
050160
Giải nhấtG1
92277
Giải nhìG2
51108
Giải baG3
19419
83852
Giải tưG4
58722
99368
28075
48773
10068
05609
78868
Giải nămG5
6285
Giải sáuG6
1341
1229
2928
Giải bảyG7
423
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 9
19
22, 3, 7, 8, 9
3 
41
52
60, 8, 8, 8
73, 5, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/01/2024
Đặc biệtĐB
305787
Giải nhấtG1
60806
Giải nhìG2
31728
Giải baG3
24589
77608
Giải tưG4
52229
41856
78595
93052
88385
56467
09089
Giải nămG5
8109
Giải sáuG6
1040
8120
9228
Giải bảyG7
656
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06, 8, 9
1 
20, 8, 8, 9
3 
40
52, 6, 6
67
7 
80, 5, 7, 9, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/01/2024
Đặc biệtĐB
593993
Giải nhấtG1
88792
Giải nhìG2
60507
Giải baG3
90283
73288
Giải tưG4
97650
31669
74810
33771
69668
20628
61601
Giải nămG5
2258
Giải sáuG6
9126
0608
7254
Giải bảyG7
087
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
10
26, 8
3 
4 
50, 4, 8
68, 9
71, 1
83, 7, 8
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/12/2023
Đặc biệtĐB
000964
Giải nhấtG1
07896
Giải nhìG2
71658
Giải baG3
60734
17097
Giải tưG4
47658
52187
21685
18248
87794
58835
99234
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
3075
8241
3791
Giải bảyG7
583
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34, 4, 5
41, 8
58, 8
64
72, 5
83, 5, 5, 7
91, 4, 6, 7