Sổ Kết Quả - XSMB 60 Ngày - Kết Quả 60 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/07/2024
Đặc biệtĐB
399789
Giải nhấtG1
72649
Giải nhìG2
08364
Giải baG3
55889
24239
Giải tưG4
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
Giải nămG5
2699
Giải sáuG6
4479
9703
6848
Giải bảyG7
605
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 5
1 
21, 2, 8
39
48, 8, 9
58
62, 4
76, 9
85, 9, 9
99
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/07/2024
Đặc biệtĐB
215939
Giải nhấtG1
32888
Giải nhìG2
32680
Giải baG3
64607
29106
Giải tưG4
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
Giải nămG5
8758
Giải sáuG6
1957
6763
6652
Giải bảyG7
568
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 6, 7
16
22
31, 9
43, 8
52, 7, 8
63, 8
7 
80, 5, 6, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/07/2024
Đặc biệtĐB
951541
Giải nhấtG1
81309
Giải nhìG2
34018
Giải baG3
25114
51091
Giải tưG4
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
Giải nămG5
7396
Giải sáuG6
1557
6685
6201
Giải bảyG7
760
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 9
12, 4, 8
2 
38
41, 7
57
60, 3
7 
85
91, 4, 6, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/06/2024
Đặc biệtĐB
588936
Giải nhấtG1
00887
Giải nhìG2
14937
Giải baG3
99073
79755
Giải tưG4
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
Giải nămG5
9960
Giải sáuG6
7393
8629
4413
Giải bảyG7
507
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03, 7
13
23, 9
36, 7
46
55, 8
60, 0, 3, 3
73
87
93, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/06/2024
Đặc biệtĐB
233766
Giải nhấtG1
65446
Giải nhìG2
26784
Giải baG3
46315
11735
Giải tưG4
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
Giải nămG5
5414
Giải sáuG6
1768
2876
3158
Giải bảyG7
090
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 5, 6
2 
35, 8
46
58, 8
66, 8, 9, 9
76
84, 4, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/06/2024
Đặc biệtĐB
042247
Giải nhấtG1
65547
Giải nhìG2
51693
Giải baG3
15338
07649
Giải tưG4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
Giải nămG5
4062
Giải sáuG6
0390
2128
5774
Giải bảyG7
058
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02
18
28
32, 8
42, 6, 7, 7, 9
50, 8
62
74, 9
8 
90, 1, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/06/2024
Đặc biệtĐB
714218
Giải nhấtG1
31746
Giải nhìG2
33403
Giải baG3
39991
58620
Giải tưG4
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
Giải nămG5
1054
Giải sáuG6
1618
4006
1746
Giải bảyG7
119
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 7
18, 8, 9
20, 3
30
46, 6
53, 4
60
75
8 
91, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 31/05/2024
Đặc biệtĐB
419373
Giải nhấtG1
23761
Giải nhìG2
64933
Giải baG3
07149
09358
Giải tưG4
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
Giải nămG5
7698
Giải sáuG6
8045
1250
8648
Giải bảyG7
319
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
33, 8
43, 3, 5, 8, 9
50, 5, 8
61, 4
73
86
90, 2, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/05/2024
Đặc biệtĐB
509824
Giải nhấtG1
19624
Giải nhìG2
70170
Giải baG3
50630
71546
Giải tưG4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
Giải nămG5
2660
Giải sáuG6
8048
0975
2534
Giải bảyG7
522
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
1 
22, 4, 4, 6
30, 4
46, 8
50, 3
60
70, 5, 6
80
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/05/2024
Đặc biệtĐB
572177
Giải nhấtG1
43848
Giải nhìG2
01658
Giải baG3
10268
78091
Giải tưG4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
Giải nămG5
4481
Giải sáuG6
3589
7395
3819
Giải bảyG7
753
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
19
2 
31, 6
41, 4, 8
53, 8
68
72, 5, 7, 8
81, 9
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/05/2024
Đặc biệtĐB
241962
Giải nhấtG1
45638
Giải nhìG2
51723
Giải baG3
17283
35464
Giải tưG4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
Giải nămG5
5232
Giải sáuG6
7632
0465
5085
Giải bảyG7
108
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
01, 8
15
23, 9
30, 2, 2, 8
4 
5 
62, 4, 5
72, 4
80, 3, 5
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/05/2024
Đặc biệtĐB
578368
Giải nhấtG1
36637
Giải nhìG2
17318
Giải baG3
86900
23886
Giải tưG4
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
Giải nămG5
5849
Giải sáuG6
7300
2723
6364
Giải bảyG7
794
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00, 0, 4
18, 8
23, 5
33, 7
49
5 
64, 8
7 
80, 0, 6, 6
91, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/04/2024
Đặc biệtĐB
374688
Giải nhấtG1
44194
Giải nhìG2
01770
Giải baG3
18081
49464
Giải tưG4
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
Giải nămG5
6740
Giải sáuG6
2764
0406
5662
Giải bảyG7
128
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 7
21, 5, 6, 8
3 
40
5 
62, 4, 4
70
81, 4, 5, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/04/2024
Đặc biệtĐB
925135
Giải nhấtG1
50877
Giải nhìG2
14202
Giải baG3
96965
01802
Giải tưG4
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
Giải nămG5
8626
Giải sáuG6
0297
3244
7846
Giải bảyG7
179
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 2
15, 5
22, 6
35, 9
44, 6
54
65
77, 9
86
92, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/04/2024
Đặc biệtĐB
924807
Giải nhấtG1
47773
Giải nhìG2
57750
Giải baG3
83381
42863
Giải tưG4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
Giải nămG5
8361
Giải sáuG6
8247
1634
5823
Giải bảyG7
365
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
07, 9
1 
23
32, 2, 4, 5
44, 7
50
61, 3, 5
73
81, 5
91, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/04/2024
Đặc biệtĐB
717252
Giải nhấtG1
04570
Giải nhìG2
13554
Giải baG3
50525
55711
Giải tưG4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
Giải nămG5
1691
Giải sáuG6
1098
7894
7981
Giải bảyG7
131
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
06
11, 2, 9
25, 7
31, 2
4 
52, 4
61, 9
70
81
91, 4, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/03/2024
Đặc biệtĐB
984849
Giải nhấtG1
67948
Giải nhìG2
53550
Giải baG3
84206
12533
Giải tưG4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
Giải nămG5
3788
Giải sáuG6
7523
3120
8730
Giải bảyG7
053
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06
13
20, 3, 5, 8
30, 3, 5, 5
48, 9
50, 2, 3
62
7 
82, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/03/2024
Đặc biệtĐB
633459
Giải nhấtG1
24641
Giải nhìG2
96265
Giải baG3
71099
55739
Giải tưG4
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
Giải nămG5
5744
Giải sáuG6
8574
2056
7385
Giải bảyG7
366
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
08
14
29
31, 7, 9
41, 4
56, 9
61, 5, 6
74
85
91, 7, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/03/2024
Đặc biệtĐB
970015
Giải nhấtG1
76532
Giải nhìG2
57358
Giải baG3
44289
24405
Giải tưG4
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
Giải nămG5
0201
Giải sáuG6
2101
2453
9449
Giải bảyG7
000
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 5, 5
13, 5, 9
2 
32, 4
46, 9
53, 3, 8
6 
7 
89
93, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/03/2024
Đặc biệtĐB
050654
Giải nhấtG1
07221
Giải nhìG2
97037
Giải baG3
99662
38465
Giải tưG4
89957
20697
27930
98717
32306
16030
58010
Giải nămG5
9908
Giải sáuG6
6982
9266
3551
Giải bảyG7
770
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
06, 8
10, 7, 8
21
30, 0, 7
4 
51, 4, 7
62, 5, 6
70
82
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/03/2024
Đặc biệtĐB
033249
Giải nhấtG1
46151
Giải nhìG2
30789
Giải baG3
00170
11885
Giải tưG4
65310
97172
23735
66082
49568
02468
78627
Giải nămG5
4402
Giải sáuG6
0328
2495
8118
Giải bảyG7
499
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
10, 0, 8
27, 8
35
49
51
68, 8
70, 2
82, 5, 9
95, 9
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/02/2024
Đặc biệtĐB
066012
Giải nhấtG1
74448
Giải nhìG2
86037
Giải baG3
48073
65248
Giải tưG4
40230
50462
83732
46446
16179
67762
07587
Giải nămG5
0683
Giải sáuG6
0293
7411
1459
Giải bảyG7
202
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
02
11, 2
2 
30, 1, 2, 7
46, 8, 8
59
62, 2
73, 9
83, 7
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/02/2024
Đặc biệtĐB
657838
Giải nhấtG1
94677
Giải nhìG2
23625
Giải baG3
38269
04757
Giải tưG4
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
Giải nămG5
1396
Giải sáuG6
3257
1970
7932
Giải bảyG7
971
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
1 
23, 5
32, 8
4 
57, 7
62, 9
70, 1, 3, 6, 7, 9
86, 7
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/02/2024
Đặc biệtĐB
818015
Giải nhấtG1
83178
Giải nhìG2
03529
Giải baG3
40231
79984
Giải tưG4
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
Giải nămG5
2690
Giải sáuG6
0886
6250
9629
Giải bảyG7
426
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
13, 5, 6
22, 6, 9, 9
31, 7
4 
50, 1
67
78
83, 4, 6
90, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/02/2024
Đặc biệtĐB
809593
Giải nhấtG1
58625
Giải nhìG2
97837
Giải baG3
03116
35420
Giải tưG4
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
Giải nămG5
1558
Giải sáuG6
5753
0576
7292
Giải bảyG7
685
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
05
12, 6, 9
20, 3, 5
30, 1, 2, 7
4 
53, 8
61
76
85
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26/01/2024
Đặc biệtĐB
048387
Giải nhấtG1
25706
Giải nhìG2
30071
Giải baG3
48540
19318
Giải tưG4
88162
85833
56121
18468
70048
78728
29312
Giải nămG5
2043
Giải sáuG6
9122
5969
0450
Giải bảyG7
635
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06
12, 8
21, 2, 8
33, 5
40, 3, 8
50
62, 8, 9
71, 1
87
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19/01/2024
Đặc biệtĐB
050160
Giải nhấtG1
92277
Giải nhìG2
51108
Giải baG3
19419
83852
Giải tưG4
58722
99368
28075
48773
10068
05609
78868
Giải nămG5
6285
Giải sáuG6
1341
1229
2928
Giải bảyG7
423
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 9
19
22, 3, 7, 8, 9
3 
41
52
60, 8, 8, 8
73, 5, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12/01/2024
Đặc biệtĐB
305787
Giải nhấtG1
60806
Giải nhìG2
31728
Giải baG3
24589
77608
Giải tưG4
52229
41856
78595
93052
88385
56467
09089
Giải nămG5
8109
Giải sáuG6
1040
8120
9228
Giải bảyG7
656
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06, 8, 9
1 
20, 8, 8, 9
3 
40
52, 6, 6
67
7 
80, 5, 7, 9, 9
95
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05/01/2024
Đặc biệtĐB
593993
Giải nhấtG1
88792
Giải nhìG2
60507
Giải baG3
90283
73288
Giải tưG4
97650
31669
74810
33771
69668
20628
61601
Giải nămG5
2258
Giải sáuG6
9126
0608
7254
Giải bảyG7
087
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
10
26, 8
3 
4 
50, 4, 8
68, 9
71, 1
83, 7, 8
92, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/12/2023
Đặc biệtĐB
000964
Giải nhấtG1
07896
Giải nhìG2
71658
Giải baG3
60734
17097
Giải tưG4
47658
52187
21685
18248
87794
58835
99234
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
3075
8241
3791
Giải bảyG7
583
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34, 4, 5
41, 8
58, 8
64
72, 5
83, 5, 5, 7
91, 4, 6, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/12/2023
Đặc biệtĐB
558595
Giải nhấtG1
91322
Giải nhìG2
75491
Giải baG3
70492
74968
Giải tưG4
19843
19724
15678
86283
16791
52156
85834
Giải nămG5
3533
Giải sáuG6
0642
5643
3225
Giải bảyG7
392
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 4, 5
33, 4
42, 3, 3
56
68
71, 8
83
91, 1, 2, 2, 5
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/12/2023
Đặc biệtĐB
336737
Giải nhấtG1
18136
Giải nhìG2
39938
Giải baG3
10348
47427
Giải tưG4
35055
69916
74626
03107
99796
91359
81766
Giải nămG5
5879
Giải sáuG6
4595
2107
6589
Giải bảyG7
652
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
16
26, 7
36, 7, 8
48
52, 5, 9
66
79
89
95, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/12/2023
Đặc biệtĐB
314708
Giải nhấtG1
27347
Giải nhìG2
41978
Giải baG3
40003
72932
Giải tưG4
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
Giải nămG5
8287
Giải sáuG6
8025
2843
9390
Giải bảyG7
408
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
1 
25
32, 4, 9
43, 6, 7
52, 8
63
78
85, 7, 8
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/12/2023
Đặc biệtĐB
551880
Giải nhấtG1
57388
Giải nhìG2
66835
Giải baG3
27300
30113
Giải tưG4
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
Giải nămG5
9768
Giải sáuG6
0360
5972
6287
Giải bảyG7
442
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00, 5
13
24, 7
35
42
51
60, 8
72, 6, 7, 7
80, 7, 8
94
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 24/11/2023
Đặc biệtĐB
453096
Giải nhấtG1
30608
Giải nhìG2
52362
Giải baG3
78920
38273
Giải tưG4
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
Giải nămG5
6843
Giải sáuG6
4355
7356
7109
Giải bảyG7
473
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
08, 9
1 
20, 1, 5
3 
43, 3
55, 6, 6, 8
62
71, 1, 3, 3
80
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 17/11/2023
Đặc biệtĐB
902049
Giải nhấtG1
04919
Giải nhìG2
38281
Giải baG3
01359
33290
Giải tưG4
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
Giải nămG5
7911
Giải sáuG6
6992
5685
1486
Giải bảyG7
583
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
09
10, 1, 1, 9
22
3 
45, 9
58, 9, 9
6 
7 
81, 3, 5, 6
90, 2, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 10/11/2023
Đặc biệtĐB
995566
Giải nhấtG1
30276
Giải nhìG2
38028
Giải baG3
86710
35019
Giải tưG4
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
Giải nămG5
3302
Giải sáuG6
7213
3172
9075
Giải bảyG7
520
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
02
10, 3, 9
20, 8
32
43
53
64, 6, 7
70, 1, 2, 5, 6, 9
8 
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 03/11/2023
Đặc biệtĐB
903286
Giải nhấtG1
53230
Giải nhìG2
81571
Giải baG3
79129
30277
Giải tưG4
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
Giải nămG5
0693
Giải sáuG6
6835
1883
6126
Giải bảyG7
125
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
10
25, 6, 9
30, 3, 5
40, 6, 8
5 
63, 9
71, 7, 7
83, 6
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 27/10/2023
Đặc biệtĐB
570346
Giải nhấtG1
18797
Giải nhìG2
44579
Giải baG3
25279
86314
Giải tưG4
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
Giải nămG5
0302
Giải sáuG6
6311
4289
7612
Giải bảyG7
695
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
02, 3
11, 2, 4, 5
20
3 
43, 6
57
60
71, 9, 9
83, 9
95, 7
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20/10/2023
Đặc biệtĐB
889630
Giải nhấtG1
09992
Giải nhìG2
17448
Giải baG3
85582
46334
Giải tưG4
77755
35132
14815
29731
63328
75746
63164
Giải nămG5
1287
Giải sáuG6
4779
7430
4229
Giải bảyG7
867
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
15
23, 8, 9
30, 0, 1, 2, 4
46, 8
55
64, 7
79
82, 7
92
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13/10/2023
Đặc biệtĐB
052677
Giải nhấtG1
96532
Giải nhìG2
70730
Giải baG3
03172
18742
Giải tưG4
73190
33319
15645
92653
89267
64357
66271
Giải nămG5
7208
Giải sáuG6
5906
3213
7955
Giải bảyG7
766
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
06, 8
13, 9
22
30, 2
42, 5
53, 5, 7
66, 7
71, 2, 7
8 
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06/10/2023
Đặc biệtĐB
923362
Giải nhấtG1
22091
Giải nhìG2
26089
Giải baG3
55500
92963
Giải tưG4
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
Giải nămG5
1170
Giải sáuG6
9290
8477
8111
Giải bảyG7
874
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
00
11
2 
3 
42, 9
57
62, 3
70, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8
89
90, 1
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29/09/2023
Đặc biệtĐB
014548
Giải nhấtG1
63456
Giải nhìG2
55582
Giải baG3
26990
21063
Giải tưG4
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
Giải nămG5
2042
Giải sáuG6
4518
3686
7340
Giải bảyG7
431
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
0 
10, 7, 8
22
31
40, 2, 7, 8
56, 7
60, 3
70, 9
82, 6
90
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22/09/2023
Đặc biệtĐB
772967
Giải nhấtG1
62211
Giải nhìG2
99605
Giải baG3
57385
87876
Giải tưG4
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
Giải nămG5
0657
Giải sáuG6
8450
7050
7859
Giải bảyG7
963
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
05
11, 9
2 
39
41, 4, 4
50, 0, 7, 7, 9
63, 7
74, 6, 7
85
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15/09/2023
Đặc biệtĐB
655753
Giải nhấtG1
57517
Giải nhìG2
23681
Giải baG3
01966
70532
Giải tưG4
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
Giải nămG5
3824
Giải sáuG6
9950
5308
8423
Giải bảyG7
260
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
16, 7
23, 4, 9
32, 6
4 
50, 3
60, 2, 6, 7
7 
81
92, 4, 4
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08/09/2023
Đặc biệtĐB
842297
Giải nhấtG1
75733
Giải nhìG2
52287
Giải baG3
64808
75568
Giải tưG4
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
Giải nămG5
1813
Giải sáuG6
9035
7103
5180
Giải bảyG7
450
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
03, 8
13
22, 4, 5
33, 5, 6
41, 7
50, 1, 9
68
7 
80, 7
97
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01/09/2023
Đặc biệtĐB
094438
Giải nhấtG1
45642
Giải nhìG2
59169
Giải baG3
97145
39310
Giải tưG4
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
Giải nămG5
2930
Giải sáuG6
6515
3284
4793
Giải bảyG7
108
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01, 8
10, 5
27
30, 8
42, 5
55
69
71
84, 9
90, 1, 3, 3
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25/08/2023
Đặc biệtĐB
318360
Giải nhấtG1
91350
Giải nhìG2
30022
Giải baG3
35031
93006
Giải tưG4
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
Giải nămG5
0600
Giải sáuG6
3859
0309
2852
Giải bảyG7
184
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 9
12
22
31, 6
47
50, 2, 9
60
73, 4
82, 4, 8
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18/08/2023
Đặc biệtĐB
590592
Giải nhấtG1
34630
Giải nhìG2
17672
Giải baG3
20950
72854
Giải tưG4
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
Giải nămG5
5958
Giải sáuG6
0066
8372
7241
Giải bảyG7
491
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01, 6, 9
18, 8
27
30
41
50, 4, 8
66, 7
72, 2, 7
8 
91, 2
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11/08/2023
Đặc biệtĐB
950958
Giải nhấtG1
22313
Giải nhìG2
71942
Giải baG3
06692
83462
Giải tưG4
16528
45209
31872
99123
42951
45674
54073
Giải nămG5
7956
Giải sáuG6
9221
3721
7001
Giải bảyG7
392
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
01, 9
13
21, 1, 3, 8
3 
42
51, 6, 8, 9
62
72, 3, 4
8 
92, 2
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04/08/2023
Đặc biệtĐB
105453
Giải nhấtG1
86160
Giải nhìG2
93518
Giải baG3
25364
89086
Giải tưG4
56726
71759
50511
87758
16929
31015
05770
Giải nămG5
1986
Giải sáuG6
4026
0216
6711
Giải bảyG7
351
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
0 
11, 1, 5, 6, 8
26, 6, 9
39
4 
51, 3, 8, 9
60, 4
70
86, 6
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28/07/2023
Đặc biệtĐB
005463
Giải nhấtG1
82175
Giải nhìG2
32061
Giải baG3
95651
92218
Giải tưG4
62323
97823
22123
30183
04901
54050
74741
Giải nămG5
3172
Giải sáuG6
7464
3774
6951
Giải bảyG7
723
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
01
18
23, 3, 3, 3
3 
41, 1
50, 1, 1
61, 3, 4
72, 4, 5
83
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21/07/2023
Đặc biệtĐB
433640
Giải nhấtG1
72156
Giải nhìG2
84105
Giải baG3
36729
70025
Giải tưG4
24055
68421
74707
43313
03424
02593
23259
Giải nămG5
8460
Giải sáuG6
8302
1379
6316
Giải bảyG7
962
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 5, 7
13, 6
21, 4, 5, 9
3 
40, 5
55, 6, 9
60, 2
79
8 
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14/07/2023
Đặc biệtĐB
405220
Giải nhấtG1
20382
Giải nhìG2
14836
Giải baG3
33950
85296
Giải tưG4
93238
94922
89062
23949
08843
92855
06533
Giải nămG5
1531
Giải sáuG6
4819
9517
2489
Giải bảyG7
166
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
17, 9
20, 2
31, 3, 6, 8
43, 9
50, 5
62, 6
7 
82, 9
96
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07/07/2023
Đặc biệtĐB
380381
Giải nhấtG1
61029
Giải nhìG2
20444
Giải baG3
89179
60177
Giải tưG4
27313
94753
74080
36106
36889
94614
36968
Giải nămG5
7348
Giải sáuG6
4773
9922
1662
Giải bảyG7
793
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
06
13, 4
22, 9
3 
44, 8
53
62, 8
73, 7, 9
80, 0, 1, 9
93
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30/06/2023
Đặc biệtĐB
864379
Giải nhấtG1
72431
Giải nhìG2
66037
Giải baG3
52839
26238
Giải tưG4
33528
21162
82737
63430
10065
43034
29298
Giải nămG5
2087
Giải sáuG6
5131
5879
2013
Giải bảyG7
803
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
03
13
28
30, 1, 1, 4, 7, 7, 8, 9
4 
5 
62, 5
79, 9
83, 7
98
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23/06/2023
Đặc biệtĐB
965190
Giải nhấtG1
95396
Giải nhìG2
56777
Giải baG3
65650
23655
Giải tưG4
05882
47217
22693
83665
35962
06330
29012
Giải nămG5
8439
Giải sáuG6
7729
4842
7475
Giải bảyG7
928
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
12, 7
28, 9
30, 9
42, 4
50, 5
62, 5
75, 7
82
90, 3, 6
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16/06/2023
Đặc biệtĐB
861968
Giải nhấtG1
85813
Giải nhìG2
65598
Giải baG3
43914
04147
Giải tưG4
34279
63032
50997
98713
29854
60789
11191
Giải nămG5
4645
Giải sáuG6
8264
3780
1563
Giải bảyG7
250
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
13, 3, 4
28
32
45, 7
50, 4
63, 4, 8
79
80, 9
91, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09/06/2023
Đặc biệtĐB
789614
Giải nhấtG1
68734
Giải nhìG2
72216
Giải baG3
23601
69487
Giải tưG4
23308
72430
03966
40800
13582
68962
22013
Giải nămG5
9672
Giải sáuG6
2282
2003
5159
Giải bảyG7
213
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 8
13, 3, 4, 6
2 
30, 4
4 
59
62, 6
72
82, 2, 2, 7
9 
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02/06/2023
Đặc biệtĐB
291727
Giải nhấtG1
52325
Giải nhìG2
00695
Giải baG3
40688
40021
Giải tưG4
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
Giải nămG5
3830
Giải sáuG6
1863
1661
4769
Giải bảyG7
417
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
17
21, 5, 7
30
4 
5 
60, 1, 3, 4, 9, 9
71, 7, 7
88
95, 6, 8