Sổ Kết Quả - XSMB 30 Ngày - Kết Quả 30 Ngày Miền Bắc


XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/12/2023
Đặc biệtĐB
081806
Giải nhấtG1
98792
Giải nhìG2
35770
Giải baG3
76715
12340
Giải tưG4
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
Giải nămG5
4091
Giải sáuG6
5409
4722
4066
Giải bảyG7
852
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06, 9
15
22
3 
40
52, 4
60, 4, 6, 9
70, 1
84, 8, 9
91, 2
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 26/11/2023
Đặc biệtĐB
761434
Giải nhấtG1
57684
Giải nhìG2
57747
Giải baG3
81829
86580
Giải tưG4
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
Giải nămG5
9317
Giải sáuG6
7400
3391
6405
Giải bảyG7
529
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00, 5
17, 9
22, 4, 9, 9
34
47
51, 8
65
7 
80, 4, 9
91, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 19/11/2023
Đặc biệtĐB
208763
Giải nhấtG1
01306
Giải nhìG2
31296
Giải baG3
49071
02898
Giải tưG4
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
Giải nămG5
3514
Giải sáuG6
1888
3335
7090
Giải bảyG7
189
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
06
14
2 
35, 6
40, 1, 8
5 
61, 2, 3
71, 9
88, 9
90, 3, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 12/11/2023
Đặc biệtĐB
821295
Giải nhấtG1
68717
Giải nhìG2
74633
Giải baG3
82040
52701
Giải tưG4
13420
98777
91610
89804
39282
74487
63510
Giải nămG5
2361
Giải sáuG6
3203
2103
1633
Giải bảyG7
418
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 4
10, 0, 7, 8
20
33, 3, 5
40
5 
61
77
82, 7
95
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 05/11/2023
Đặc biệtĐB
802913
Giải nhấtG1
83778
Giải nhìG2
49806
Giải baG3
57023
89302
Giải tưG4
23876
33024
96844
30716
26730
12374
92763
Giải nămG5
5363
Giải sáuG6
7318
8238
5633
Giải bảyG7
791
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
02, 6
13, 5, 6, 8
23, 4
30, 3, 8
44
5 
63, 3
74, 6, 8
8 
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 29/10/2023
Đặc biệtĐB
595693
Giải nhấtG1
50305
Giải nhìG2
72248
Giải baG3
89393
67034
Giải tưG4
88978
17980
16977
14642
19322
33076
67255
Giải nămG5
1821
Giải sáuG6
7661
9398
1397
Giải bảyG7
329
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
05
1 
21, 2, 9
34
42, 8
54, 5
61
76, 7, 8
80
93, 3, 7, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 22/10/2023
Đặc biệtĐB
299807
Giải nhấtG1
46648
Giải nhìG2
93948
Giải baG3
68010
48626
Giải tưG4
62410
02597
35940
70072
62358
03410
40388
Giải nămG5
5058
Giải sáuG6
4702
9228
9249
Giải bảyG7
899
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
02, 7
10, 0, 0
26, 8
3 
40, 0, 8, 8, 9
58, 8
6 
72
88
97, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15/10/2023
Đặc biệtĐB
887031
Giải nhấtG1
29847
Giải nhìG2
96168
Giải baG3
04292
81874
Giải tưG4
62557
28943
81599
58933
02295
79485
60773
Giải nămG5
8634
Giải sáuG6
5528
1581
7341
Giải bảyG7
344
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
31, 3, 4
41, 3, 4, 7
57
68, 9
73, 4
81, 5
92, 5, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08/10/2023
Đặc biệtĐB
199151
Giải nhấtG1
03110
Giải nhìG2
75915
Giải baG3
65769
44077
Giải tưG4
90194
35404
17540
76328
68621
36726
77673
Giải nămG5
3950
Giải sáuG6
6789
8668
3604
Giải bảyG7
416
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
04, 4
10, 5, 6
21, 6, 8
3 
40, 5
50, 1
68, 9
73, 7
89
94
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01/10/2023
Đặc biệtĐB
331524
Giải nhấtG1
74958
Giải nhìG2
45150
Giải baG3
04701
46251
Giải tưG4
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
Giải nămG5
9769
Giải sáuG6
1659
6257
1209
Giải bảyG7
493
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
24, 9
36, 9
43
50, 0, 1, 7, 8, 9
65, 9
78
8 
93, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24/09/2023
Đặc biệtĐB
364275
Giải nhấtG1
33842
Giải nhìG2
96588
Giải baG3
49117
96866
Giải tưG4
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
Giải nămG5
5336
Giải sáuG6
2182
1412
8738
Giải bảyG7
093
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00, 8
12, 7
25
36, 8
42, 5
58
64, 6
75
82, 5, 8
93, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17/09/2023
Đặc biệtĐB
025671
Giải nhấtG1
50028
Giải nhìG2
67953
Giải baG3
54129
21534
Giải tưG4
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
Giải nămG5
5009
Giải sáuG6
3633
2647
5948
Giải bảyG7
336
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04, 9
1 
21, 8, 9
33, 4, 6
47, 8
53
65
71, 7
84, 7
92, 3
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10/09/2023
Đặc biệtĐB
321036
Giải nhấtG1
77165
Giải nhìG2
29176
Giải baG3
41258
55604
Giải tưG4
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
Giải nămG5
7363
Giải sáuG6
7106
9428
0892
Giải bảyG7
787
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04, 4, 6
1 
24, 8, 9
36
43
54, 8
63, 5, 7
72, 6, 8
87
92
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03/09/2023
Đặc biệtĐB
555275
Giải nhấtG1
96867
Giải nhìG2
51247
Giải baG3
30046
43116
Giải tưG4
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
Giải nămG5
0113
Giải sáuG6
9871
9191
3367
Giải bảyG7
280
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
00, 4
13, 6
25
38
46, 7
5 
67, 7, 8, 9
71, 5, 7
80, 3
91
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27/08/2023
Đặc biệtĐB
842075
Giải nhấtG1
67515
Giải nhìG2
53231
Giải baG3
62813
17981
Giải tưG4
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
Giải nămG5
8517
Giải sáuG6
4961
7786
4653
Giải bảyG7
557
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
13, 5, 7, 8
2 
30, 1
4 
53, 3, 4, 7
61, 4
70, 5
80, 1, 6
93
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20/08/2023
Đặc biệtĐB
996311
Giải nhấtG1
05699
Giải nhìG2
43731
Giải baG3
58606
42461
Giải tưG4
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
Giải nămG5
1007
Giải sáuG6
4620
8207
5589
Giải bảyG7
376
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
02, 6, 7, 7
11
20, 1, 9
31, 1, 2
4 
5 
61
76
83, 9
94, 7, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13/08/2023
Đặc biệtĐB
301481
Giải nhấtG1
11968
Giải nhìG2
42676
Giải baG3
78783
00226
Giải tưG4
86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537
Giải nămG5
3629
Giải sáuG6
6273
0556
0100
Giải bảyG7
876
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
00
11, 5, 9
26, 9
35, 7
4 
52, 6
64, 8
73, 6, 6
81, 3
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06/08/2023
Đặc biệtĐB
659449
Giải nhấtG1
69184
Giải nhìG2
53544
Giải baG3
21723
64748
Giải tưG4
58467
94031
41802
09574
06161
41813
69990
Giải nămG5
9884
Giải sáuG6
2607
6065
5506
Giải bảyG7
424
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
13
23, 4
31
44, 8, 9
5 
61, 5, 7
74
84, 4, 4
90
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30/07/2023
Đặc biệtĐB
250644
Giải nhấtG1
93914
Giải nhìG2
45251
Giải baG3
12029
61598
Giải tưG4
56859
91568
43351
85969
53294
56556
91870
Giải nămG5
9664
Giải sáuG6
0443
2065
3331
Giải bảyG7
540
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
14
29
31
40, 3, 4
51, 1, 6, 9
64, 4, 5, 8, 9
70
8 
94, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23/07/2023
Đặc biệtĐB
160558
Giải nhấtG1
17989
Giải nhìG2
43574
Giải baG3
80807
63282
Giải tưG4
88222
82648
04565
61284
58142
59635
84151
Giải nămG5
9053
Giải sáuG6
5348
9640
4756
Giải bảyG7
696
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
07
1 
22
35
40, 2, 8, 8
51, 3, 6, 8
65, 9
74
82, 4, 9
96
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16/07/2023
Đặc biệtĐB
355326
Giải nhấtG1
35562
Giải nhìG2
95667
Giải baG3
25413
80835
Giải tưG4
59100
45600
41119
43400
01350
01147
25585
Giải nămG5
2801
Giải sáuG6
8336
6387
5816
Giải bảyG7
183
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 1, 4
13, 6, 9
26
35, 6
47
50
62, 7
7 
83, 5, 7
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09/07/2023
Đặc biệtĐB
574340
Giải nhấtG1
77813
Giải nhìG2
04628
Giải baG3
51246
65805
Giải tưG4
49940
53716
90967
76672
21942
98837
10785
Giải nămG5
0389
Giải sáuG6
7810
8861
2139
Giải bảyG7
727
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05
10, 3, 6
27, 8
37, 8, 9
40, 0, 2, 6
5 
61, 7
72
85, 9
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02/07/2023
Đặc biệtĐB
553922
Giải nhấtG1
88699
Giải nhìG2
70898
Giải baG3
68604
68380
Giải tưG4
65801
30617
71245
79973
37246
46697
29576
Giải nămG5
4334
Giải sáuG6
2159
4704
6273
Giải bảyG7
858
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
01, 4, 4
17
22
34
45, 6
58, 9
63
73, 3, 6
80
97, 8, 9
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25/06/2023
Đặc biệtĐB
675147
Giải nhấtG1
44797
Giải nhìG2
92295
Giải baG3
48820
55009
Giải tưG4
06796
80333
92213
88656
57470
56213
65309
Giải nămG5
0360
Giải sáuG6
8661
7326
2895
Giải bảyG7
813
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
09, 9
13, 3, 3
20, 6
33
47
56
60, 1
70, 0
8 
95, 5, 6, 7
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18/06/2023
Đặc biệtĐB
689707
Giải nhấtG1
34138
Giải nhìG2
49467
Giải baG3
31129
72898
Giải tưG4
86254
44570
58106
48169
38897
67038
63828
Giải nămG5
8920
Giải sáuG6
6407
0744
7281
Giải bảyG7
376
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
06, 7, 7
1 
20, 8, 9
38, 8
40, 4
54
67, 9
70, 6
81
97, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11/06/2023
Đặc biệtĐB
083933
Giải nhấtG1
25542
Giải nhìG2
32659
Giải baG3
80917
19103
Giải tưG4
95571
76973
42626
20528
84246
70572
75717
Giải nămG5
8851
Giải sáuG6
1567
5569
7754
Giải bảyG7
629
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
03
17, 7
26, 8, 9
33
40, 2, 6
51, 4, 9
67, 9
71, 2, 3
8 
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04/06/2023
Đặc biệtĐB
438348
Giải nhấtG1
20278
Giải nhìG2
75098
Giải baG3
72288
56372
Giải tưG4
05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005
Giải nămG5
7918
Giải sáuG6
5170
1132
0925
Giải bảyG7
396
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
01, 5
10, 8
25
32, 6, 8
48
5 
6 
70, 2, 8
80, 8
96, 6, 6, 8
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28/05/2023
Đặc biệtĐB
795143
Giải nhấtG1
69724
Giải nhìG2
35311
Giải baG3
38883
41659
Giải tưG4
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
Giải nămG5
9647
Giải sáuG6
7118
5836
3579
Giải bảyG7
895
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
11, 8
24
34, 6, 7
43, 7, 8, 9
53, 9
6 
72, 5, 9
83
93, 5
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21/05/2023
Đặc biệtĐB
052659
Giải nhấtG1
41707
Giải nhìG2
63913
Giải baG3
66219
90660
Giải tưG4
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
Giải nămG5
0732
Giải sáuG6
3284
9678
8881
Giải bảyG7
329
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
07, 9
13, 6, 9
29
32
40, 2, 9
54, 9
60, 4
74, 8
81, 4
9 
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14/05/2023
Đặc biệtĐB
783042
Giải nhấtG1
27820
Giải nhìG2
14353
Giải baG3
82896
79318
Giải tưG4
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
Giải nămG5
2412
Giải sáuG6
9708
2621
0958
Giải bảyG7
175
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
08
12, 8, 8
20, 1, 1
3 
42, 5, 5
53, 8
62
75
81
91, 1, 6